Arhiiv lugudest, mis on ilmunud aprill, 2009

Apr 30 2009

Kiire-kiire: Umbluu preemia 2009 lõppvoor

luu (umb)Umluu preemia 2009 eelvooru ja subjektiivse sisetundmuse põhjal esitan lõppvooru kolm kandidaati, kes kõik saavad lõplikus otsusest auväärselt ära mainutud.

Kolm finalisti:

 • Kanal 2 saade Selgeltnägijate tuleproov ja selle loominguline kollektiiv.
  Tõeline massiüritus, palverännak, äratuskoosolek kõigile, kel seni veel mingi kahlus oli, et “kusagil midagi ju on”. “On, muidugi on — ise ju telekast nägite, et on inimesi, kel on tõelised võimed!”

  Püüd selgeltnägijate katseid usaldusväärsel ja mõttekal moel korraldada tekitas segadust juurdegi, kuna asjatundmatult läbiviiduna ja mitmest otsast lekkivana ei jäänud objektiivsusest just palju järgi.

 • Kütusesäästja MPG Caps
  Rohujuure tasandi ettevõtmine jõuab igaüheni, särasilmne müügiinimene on edu pant. Säästa kütust ja saa rikkaks! Kes sellest ei unistaks. Lisame siia juurde kriitikapõlguse ja püüu oma unenägudele teaduse vormi anda, saame sellest ettevõtmisest õpikunäidise, kuidas pseudoteadust ja kaaskodanike püramiidskeemiga lollitamist ära tunda.
 • Kutsekoda homöopaatidele ja aroomterapeutidele enesekindlust tõstva riikliku tunnustuse jagamise eest. Nüüd on meil riiklikult tunnustatud maagid, posijad, nõiad lõpuks olemas.

  Homöopaatia on peenem nimetus eelteaduslikku mõtlemist iseloomustavale sarnasusmaagiale. Aroomterapeudid arvavad, et lõhnade abil saab haigusi ravida, kuna “Aroomteraapia aktiveerib organismi valmidust võidelda tõvestavate viiruste ja bakteritega.”

Nende kolmega peaks olema kaetud meedia, üldrahvalikkus ja ametiasutus.

Jõudu hääletamisel! Ja muidugi võite iga kolme kohta sobivaid kommentaare lisada, mida lõplikus pressiteates kajastada.

27 kommentaari

Apr 29 2009

Sain haridus- ja teadusminister Lukaselt käskkirja

Teadusajakirjanik Priit Ennet, füüsik Jaak Kikas ja Uno VeismannKoolis ma mäletamistmööda direktori poolt käskkirju pole saanud. Ja nüüd siis kohe sedasi — minister ise.

Õnneks polnud ma üksi, vaid kenasti väärikate, tarkade ja tegusate inimestega külg-külje kõrval.

Haridus- ja Teadusministeerium
ministri käskkiri
28. aprill 2009. a nr 341
Tartu

2009. a Eesti teaduse populariseerimise auhinna konkursi tulemuste kinnitamine

Vabariigi Valitsuse 10. veebruari […]

1. Kinnitan 2009. a Eesti teaduse populariseerimise auhinna konkursi (edaspidi konkurss) tulemused järgmiselt:

1) I preemia 50 000 krooni — Jaak Kikas, pikaajalise, mitmekülgse ja aktiivse tegevuse eest teaduse populariseerijana;

2) I preemia 50 000 krooni — Uno Veismann, populaarteaduslike kirjutiste eest aastail 2001-2008;

3) I preemia 50 000 krooni — Karel Kundrats ja Martin Kontus, Robotivõistluse “Robotex 2008” korraldamise eest;

4) II preemia 26 000 krooni — MTÜ Emajõe Lodjaselts, Looduslodja õuesõppereiside eest Emajõel;

5) II preemia 26 000 krooni — Tallinna Reaalkool, süstemaatilise teaduse populariseerimise eest oma kooli õpilaste ja laiema üldsuse hulgas;

6) II preemia 26 000 krooni — Hergi Karik, raamatu “Leiutised ja avastused keemias” eest;

7) III preemia 13 000 krooni — Mati Martin, pikaajalise eduka tegevuse eest teaduse populariseerimisel;

8) III preemia 13 000 krooni — Raivo Sell, tegevuse eest mehhatroonika populariseerijana 2008. aastal;

9) III preemia 13 000 krooni — Martin Vällik, Portaali skeptik.ee eest;

10) III preemia 13 000 krooni — Tallinna Tehnikaülikooli Geoloogia Instituut (kollektiivi juht Linda Hints) Õppepäevade “Geoteadlastelt kooliõpilastele ja õpetajatele” eest;

11) III preemia 13 000 krooni — Hea Valik OÜ, noorte teaduskohvikute korraldamise eest 2008. aastal kohvikus EAT;

12) III preemia 13 000 krooni — Renate Pajusalu ja lingvistika töörühm, keeleteaduse populariseerimise eest noorte seas;

13) III preemia 13 000 krooni — MTÜ TalveAkadeemia, tudengite teadusartiklite konkursi ja konverentsi “Talveakadeemia” korraldamise eest.

2. Haridus- ja Teadusministeeriumi analüüsi- ja planeerimisosakonna raamatupidamistalitusel kanda […]

3. Käskkirja on võimalik vaidlustada 30 päeva jooksul käskkirja teatavaks tegemisest, esitades kaebuse Tartu Halduskohtule “Halduskohtumenetluse seadustikus” sätestatud korras.

allkiri
Tõnis Lukas
minister

See käskkirja jutt on siis jätkuks sellele, et Teaduse populariseerimine on pop.

Hindamiskomisjon, kes need 13 välja valis:
Georg Liidja – Eesti Teaduste Akadeemia, komisjoni esimees
Ene Ergma – akadeemik, Riigikogu aseesimees
Sirje Kivi – Haridus- ja teadusministeerium, nõunik
Viire Sepp – Tartu Ülikooli Teaduskool, direktor
Dmitri Teperik – Eesti Noorte Teadlaste Akadeemia
Ülle Must – Sihtasutus Archimedes, juhatuse liige
Tiina Kangro – Haridusmeedia OÜ, Linnaleht

Siinkohal tänan (siiralt, muuseas) oma kadunud vanaisa, ema ja isa, abikaasat, venda; Tiiut ja Toomast; teid kõiki, mu armsad lugejad ning kaaskommenteerijad (ka Sind, Celtic) ja loomulikult homöopaate, selgeltnägijaid, pendlimehi, müstikuid, esoteerikuid, maailmalõpu kuulutajaid, elukultuurlasi, paavsti ning muud kanget ja isepäist rahvast, ilma kelleta poleks ainest, mida skeptik.ee portaalis kajastada.

Kummardus.

Sihtasutuse Archimedes ametlik pressiteade

Pildil: teadusajakirjanik Priit Ennet, füüsik Jaak Kikas ja Uno Veismann.

38 kommentaari

Apr 25 2009

Palun abi — mis on meie legendid ja uskumused?

Autor: teemas kohtumised

Massimo Polidoro15. ja 16. mail esineb Eestis kuulus Itaalia müsteeriumite uurija Massimo Polidoro. Loengu-šõu sisu osas on palju salapärast ja üllatuslikku, kuid arvatavasti tuleb juttu palju sellest huvitavast ja põnevast, mida Massimo Polidoro selgeltnägijate, imevõimete ja nn paranormaalsete nähtuste uurimisel paari aastakümne jooksul teada on saanud. Lisades siia juurde ka selle, et mustkunst pakub talle huvi juba varasest lapsepõlvest alates, võib oletada, et etendust tuleb vahva ja mitmekülgne. Pealegi – täiesti tasuta!

15. mail Tallinna Ülikoolis
16. mail Tartus Ahhaas

Tallinna ja Tartu etendused on osa Massimo Polidoro Põhja-Euroopa tuurist.

Enne tulemist aga on tal meilegi paar palvet:

2) […] what are the most popular mystery / legends of your Country? For example, in Romania you would certainly say it’s Dracula; in England there are plenty (Robin Hood, King Arthur, crop circles, Loch Ness…) and so on. What are the 3 most famous mysteries of your land?

Mis on teie maa tuntuimad legendid? Näiteks Rumeenias öeldaks, et Dracula; Inglismaal on neid rohkesti – Robin Hood, kuningas Artur, viljaringid, Loch Nessi koletis jne. Millised on teie maa (rahva) kolm kuulsaimat mõistatuslikku lugu?

Teen omalt poolt otsa lahti ja pakun mõned, mis meelde tulevad:

 • Eestlased on eriline nõiarahvas. Tänu Põhja-Eesti radioaktiivsele pinnasele, mis soodustab erivõimete teket läbi soodsate geenimutatsioonide.
 • Mingi ugri-mugri päritolu müüt ja muistse vabadusvõitlusega seotud legend on meil vist ka.
 • Parvlaev Estonia lasti kellegi poolt meelega põhja ja kapten Avo Piht pääses elusalt, kuid teda hoitakse “kusagil”.
 • Meriväljal maa sees on ufonautide majakas ja Kaiu raba on nende maandumispaik.

Mõned ajaloolised müüdid on meil vast ikka ka. Palun aidake meenutada.

When we meet, I’d like to know more about the most common beliefs in your own Country, which is different from the above request. Here I mean what people like to believe these days, what the media talks the more about (homeopathy? dowsing? astrology?…) The idea is to prepare a survey, for my column in the Skeptical Inquirer, discussing the distribution of beliefs in Europe.

Kui kohtume, sooviksin rohkem kuulda tavauskumustest teie riigis. See küsimus on erinev eelmisest. Siin pean ma silmas seda, mida inimesed tänapäeval usuvad ja millest meedia enim räägib (homöopaatia? pildamine? astroloogia?) Plaanis on koostada uurimus ajakirja Skeptical Inquirer jaoks, milles arutletakse uskumuste leviku üle Euroopas.

 • Nõiavitsaga on võimalik vett ja muid asju leida.
 • Astroloogia on peaaegu üldrahvalik.
 • On olemas eriliste võimetega inimesed (nõiad). Päriselt ka! Telekas ju ise oma silmaga nägime.
 • Oleme uskmatu rahvas. Vaatet lausa ateistlikuimad terves Euroopas.

51 kommentaari

Apr 22 2009

Umbluu preemia 2009 eelvoor

Viltune pendelHead skeptik.ee lugejad,
on aeg välja selgitada selle aastaringi auväärne Umbluu preemia saaja.

Umbluu preemiaga tunnustab skeptik.ee neid isikuid ja ettevõtteid, kes on usinasti kündnud uhhuu-põldu, väetanud meie vaimset ruumi viljaka parasõnnikuga, juhtinud meie inimesi uutele vertikaalidele ja tutvustanud meile nii moodsaid teenuseid, et isegi teadus pole veel avastanud nende taga peituvaid universumi jõude.

Preemia saaja ametlik väljakuulutamise kuupäev on 31. aprill.

Meenutuseks, et 2008. aasta Umbluu preemia pälvisid:
Peapreemia Viltune Pendel: Päästeamet Sniffeksi kasutamise ja kaitsmise eest.
Äramärkimised: Tallinna Tervishoiu Kõrgkool, Postimehe tarbijalisa Tarbija24.

Pakun omalt poolt alljärgnevad kandidaadid, mille poolt või vastu kommentaarides arvamust saab avaldada. Samasse võib lisada oma põhjendatud ettepanekud uute kandidaatide lisamiseks. Eelvoorus paremini põhjendatud kandidaadid pääsevad lõppvooru.

Tunnustuspreemia umbluu tõrjumise eest

46 kommentaari

Apr 17 2009

Kuidas Rubiku kuubik kokku keerata

Rubiku kuubikRubiku kuubik on tore mänguasi, mis jutu järgi aitab edendada loogilist ja ruumilist mõtlemist. Tunnistan üles, et olen Rubiku kuubikut kruttinud üle 25 aasta ja teen seda tänase päevani. Ei oska öelda, milline ma oleksin täna ilma Rubiku kuubikuta ja kas mu kujunemislugu oleks skeptik.ee-ni viinud, kuid abiks on ehk ikka olnud.

Allolev kokkukeeramise õpetus ilmus esmakordselt skeptikkk kodukal ja seda on vahelduvate hoogudega päris aktiivselt kasutatud.

Nüüd tasub oma defkaajal tutvuse kaudu soetatud kuubik pööningule viidud mänguasjade kastist välja otsida või minna Tallinnas Taibula poodi Tartu mnt 28 ja osta uus (230 kr).

Tutvustan lühidalt üht võimalikku viisi, kuidas sassis Rubiku kuubik kokku keerata. Seda meetodit tutvustan seepärast, et kunagi ammu sain ise samal moel kuubiku kokku ja sellelt baasilt oli juba hea ise edasi nuputada. Kiht-kihilt meetod on minu meelest hea just seetõttu, et vajaminevaid valemeid on vähene hulk ja tegevuste järjekord hästi jälgitav. On muidugi ka teisi viise ja kui on eesmärgiks purustada senine maailmarekord (7 sekundit), siis allolev meetod eriti ei kõlba.

Loe edasi »

30 kommentaari

Apr 15 2009

Pullerits vahendab imelaserravi. Uurime lähemalt.

Autor: teemas meedia,tervis

laserraviPriit Pullerits kirjutab spordiblogis loo laserist, mille abil väidetavalt sporditraumasid ravitakse, ja ühest füüsikust, kes seda asja ajab.

Meetodi kirjelduses on siiski mitmeid märke, mille alusel asja kahtlaste sekka võib liigitada:

 • apelleerimine kuulsatele ja omal alal tunnustatud inimestele:

  Too mees, nagu selgunud, on aidanud veel paljusid teisigi, alates kettaheitja Aleksander Tammertist ja Läti tõkkejooksjast Stanislavs Olijarsist ning lõpetades Eesti kergejõustikulootuste Maris Mägi ja Grit Šadeikoga.

  Kuulsad nimed üksi loomulikult ei taga, et tegu on puhtakujulise umbluuga. Samas ei taga see ka seda, et tegu oleks mõjusa ja tõhusa meetodiga, sest ka kuulsused on inimesed, kes võivad puudulikule teabele toetudes valedele järeldustele jõuda. Kas mingi meetod töötab või ei tööta, saab selgitada siiski platseebokontrolliga ja randomiseeritud kliinilisi uuringuid tehes.

 • apelleerimine arstide tõrksusele ja vanameelsusele:

  …seal, kus tavameditsiin tikub traumade, põletike ja muude hädade ees käsi üles tõstma, jääb paljudel loota vaid Eesti teadlase omatehtud aparaadile. Ja see aitab! Arstidki on sunnitud seda tunnistama.

  Kunstlikud vastandused teemal “uus ja edumeelne meie asi vs tõrksad arstid, keda peab sundima uuendusi tunnistama” ei ole vist kuigi pädevad. Kui mingi meetod ikka korralike uuringute tulemustele toetudes tõhusaks osutub, siis ilmselt ei pea kedagi sundima.

 • apelleerimine isiklikule kogemusele:

  Rein Kink märkas ligi kaks kümnendit tagasi, et temaga toimub midagi imelikku. Lausa sõnulseletamatut. Ta ehitas koos paari kolleegiga Tartu Ülikooli füüsika instituudis lasereid, kui täheldas, et haavad, mis sageli kuigi hästi kinni ei taha kasvada, hakkasid ühtäkki rutakalt paranema.

  Isiklik kogemus on igale inimesele muidugi ületamatult oluline, kuid uute ravimeetodite ja läbimurdeliste avastuste tegemiseks selleks ei piisa. Vaja on korralikke platseebokontrolliga uuringuid.

  Isikliku kogemuse ülistamine ja eelistamine uuringutele on pea kõigi libaravimeetodite ühine tunnus.

 • regression to the mean ehk kirjeldatud tervisehäda oleks ehk selle aja jooksul isegi taandunud:

  Viimaks otsustas ta abi otsida koos firmaga Estla ehitatud laserilt.
  Kuu-pooleteise pärast sai põlv terveks. Ega ole enam häda teinud tänini.

  Kuu-pooleteise pärast oleks see põlv ehk isegi tervenenud? Lisaks kasutati ka muid arstiteaduse poolt pakutavat ja kuidas me nüüd tagantjärgi siis eristame neid mõjusid?

 • apelleerimine (finants)vandenõule:

  «Oi kui palju arste jääks tööta, kui need kasutusele võtta,» väidab enne pensionile jäämist koos Kinguga lasereid konstrueerinud Mihkel Raamets. «Ja kui palju määrete ja salvide tootjaid jääks turuta.»

  Selline väide on lihtsalt naeruväärne. Kui suure osa moodustavad sporditraumad või muud juhtumid, mille puhul väidetavalt lasereid saaks kasutada? Arstid, kellest on pigem puudus, tegeleksid sel juhul muude tervisehädadega, mis ei lõpe iial. Ja miks peaksid arstid olema eriliselt huvitatud määrete ja salvide tootjate toitmisest?

 • bait and switch – “meelita kohale ja vaheta” ehk kui laserist on tõendatult abi kirurgidel ja nahahädade puhul, siis arvatakse, et küllap peab sellest abi olema ka paljude muude hädade puhul:

  Tõsi see on, et nahahädade vastu on ka tavameditsiin lasereist abi otsinud. Kingu üks esimesi aparaate läks kasutusse just TÜ Kliinikumi nahahaiguste kliinikus, kuni seal soetati hiljuti tema masina asemele 800 000 krooni eest uuem ja moodsam.

  Bait and switch on samuti igasuguste libameetodite üks lemmikvõtetest. Näiteks kui korralikust uuringust selgub, et rahulikult mõtisklemine vähendab stressi ja maandatud stress vähendab teatud südamevaevusid, siis switch (vahetus) oleks see, kui väita, et jooga ravib südamehaigusi.

 • kasutajate tunnistused ja isiklikud anekdoodid teaduslike uuringute asemel:

  TÜ füüsika instituudi direktor Marco Kirm, endine teivashüppaja…
  TÜ hambaproteesikeskuse arst-õppejõud Merike Vanjuk, Eesti parim naisorienteeruja…
  Eesti rekordiomanik kõrgushüppes, TÜs hambaarsriks õppiv Anna Iljuštšenko…
  Kingu kabinetis lebab laual suur klade, mis on näiteid imelisest paranemisest paksult täis.

  Rahulolevate patsientide tunnistused on samuti üks libaravimeetodite lemmikvõtteid. Vaadake või teleturgu. Kas asjast ka tegelikult ja millisel määral kasu on, selgub siiski vaid platseebokontrolliga kliiniliste uuringute käigus.

 • manipuleerimine suurte numbritega, kui selleks ilmselt põhjust pole:

  Füüsikadoktor Kink väidab, et pooleteise kümnendi jooksul on 90 protsenti tema juures käinuist abi saanud.

  Kus on vastav statistika? Kas see on ilmunud eelretsenseeritavas teadusajakirjas? Millised olid kontrollmeetodid? Millega võrreldi? jne
  Kuni nendele küsimustele vastuseid pole, ei tähenda see 90% mitte kui midagi ja seda elementaarset asjaolu võiks lugupeetud teadlane isegi teada.

Omamoodi iseloomulik on ehk seegi:

TÜ kuus doktorandi, kes läbi aegade laserravi efekti küsimust uurima asunud, on paraku tulusamatele jahimaadele siirdunud ning asja pooleli jätnud.

Tulusamatele? Või ehk siiski lootustandvamatele?

Imekombel on artiklisse siiski ka mõningat skeptilist tooni juurde lastud:

Tema [TÜ arstiteaduskonna dekaan Toomas Asser] sõnul on laserravi tõhususest rääkivad andmed veel paljuski spekulatiivsed ning võivad seetõttu eksitada.

TÜ Kliinikumi traumatoloogia-ortopeedia arst-õppejõud Leho Rips, innukas harrastusrattur, läks Kingu laseri mõju proovima enda sõnul positiivse pessimistina. Ta oli rattasõidust saanud seljavalud. «Tunne oli, et midagi toimub,» meenutab ta raviseansse. «Mingi aisting tekkis – järelikult on toime olemas.»

Ent lõplikku lahendust Rips oma seljahädale siiski ei saanud. Võib-olla käis ta ravil liiga vähe, vaid 10-15 korda, ja liiga pikkade vaheaegadega, vaagib ta. Võib-olla oli põhjus selles, et ta ei lisanud teisi ravikomponente, nagu jõuharjutused ning taastus- ja põletikuvastane ravi, sest tema väitel ainuüksi laserist kindlasti ei piisa. Meditsiin on ju kompleksne.

«Võib-olla on Kink välja töötanud ülimalt innovaatilise superriista, aga me ei oska seda hinnata?» küsib Rips.

Kokkuvõtteks:
sellise laserravi, mida Priit Pullerits oma loos tutvustab, tõhususe kohta ei ole tõendeid. Loos kirjeldatud “imeparanemised” on ilmselt seletatavad muude asjaoludega. Ravimeetodi tõhusust saab usaldusväärsel moel kontrollida platseebokontrolliga kliiniliste uuringutega, kuid pole märke, et selle ravimeetodi puhul seda tehtud oleks.

Ohutuse kohta võib ilmselt öelda, et laserid on “ohutud elektriseadmed”, kui nende kasutamisel peetakse kinni elementaarsetest ohutusnõuetest (nt ei suuna laserikiirt silma).

———————————————
Sarnasel teemal skeptik.ee lehel:
* Ravimiamet hoiatab libaseadmete eest
* Miks usutakse, et imeravitsemine toimib?

29 kommentaari

Apr 15 2009

Soome posijaseadus saab hoogu juurde

Autor: teemas ametlik,tervis

imeriistSoome posijaseaduse projekti töörühm, mille üks liige on ka skeptik.ee lugejale tuttav Hannu Lauerma, esitas teisipäeval (14. aprillil) oma ettepanekud ministrile.

Töörühm soovitab, et vaimse tervise probleemide ning arenguhäirega inimeste eest, kes ei suuda ise oma ravi üle otsustada, võiksid hoolitseda ainult vastava koolituse saanud tervishoiutöötajad. Hüpnoos peaks ettepaneku kohaselt samuti ainult tervishoiutöötajate pärusmaaks jääma.

Alternatiivterapeut (loodusraviterapeut) võiks rasedate, siirdatud elundiga inimeste, vähihaigete, suhkruhaigete jt eest hoolitseda ainult koostöös arstiga.

Piiranguid põhjendatakse vajadusega tagada patsientide turvalisus. Töörühma arvates peaks piirangud kehtestama võimalikult kiiresti. Rootsis, Norras ja Taanis on vastavad piirangud seaduste toel juba jõus.

Samuti tõstatatakse vajadus kehtestada seadus, milles määratletakse alternatiivsed ravimeetodid, järelvalve nende üle ja reklaamiga seotud küsimused ning terapeutide vabatahtlik registreerimine.

Allikas: STT Iltalehti vahendusel

Alternatiivmeedikud ei ole nende ettepanekutega üldse nõus ja on sellistest ettepanekutest hämmeldunud.

Loodusravimeetodite keskliidu meelest kahandavad sellised ettepanekud patsientide valikuvabadust endale ise ravi valida.

Lisaks kritiseerivad nad töörühma koosseisu, kus 12 liikmest vaid kaks on alternatiivmeetodite ja kõik ülejäänud koolimeditsiini esindajad.

Seadusemuudatust nimetatakse eelarvamuslikuks ja vanameelseks ning selgitusi ja uurimisandmeid puudulikeks.

Keskliit tõdeb oma seisukohavõtus, et looduslikud ravimeetodid on mürgivabad ja neil ei ole kahjulikke kõrvaltoimeid. Nende abil saab ravida neid kroonilisi haigusi, mille puhul koolimeditsiin abi ei suuda pakkuda, ütlevad loodusravimeetodite esindajad.

Maailma Terviseorganisatsioon (WHO) tõdeb, et loodusravimeetoditega saadakse tihti kiireid ja kestvaid ravitulemusi, märgib loodusravimeetodite keskliidu esindaja.

Soomes on viimase 40 aasta jooksul ebapädeva terapeudi tõttu kahju kannatanud vaid mõni patsient, aga selle alusel antakse hinnang kogu tegevusvaldkonnale, tõdetakse loodusravimeetodite keskliidu eriarvamuses.

Allikas: STT Iltalehti vahendusel

Samal teemal skeptik.ee küljel:
Soomes sepistatav posijaseadus passib

17 kommentaari

Apr 04 2009

Vuu-duu jalgpallis ja teisi lugusid Eesti ajakirjanduses (aprill)

Autor: teemas lugusid

 • Kas Nõmme Kalju kutsub musta mammi voodoo’d tegema?
  Ott Järvela, Õhtuleht

  Nõmme Kalju vutiklubi peatreener Fredo Getulio Aurelio kaalub meeskonna täiendamist järjekordse brasiillasega. Seekord poleks aga tegemist mängijaga. “Pean vist black mama (ing k must mammi) kohale kutsuma ja paluma tal voodoo’d teha, et mehed terveks saaksid,”…

  …muigab Aurelio.

 • Teadlane peab lastele suunatud mobiilireklaame ebaeetiliseks
  PM Tarbija 24 Vikerraadio saatest Huvitaja (kuula 2. aprilli saadet).

  Mobiiltelefonidega seotud terviseriskid pole selged ja seetõttu on reklaamid, mis kutsuvad lapsi neid üha enam kasutama, ebaeetilised, arvab Tallinna Tehnikaülikooli Tehnomeedikumi biomeditsiinitehnika instituudi juhtivteadur Hiie Hinrikus.

  kogu inimkond on tehtud katsejänesteks mobiiltelefonidega

  Riske pole tõestatud, aga pole ka tõestatud, et riske ei ole, järelikult tuleb mobiilimastid maha võtta, lastelt mobiilid ära võtta, wifi levialad koolides likvideerida jne

  Kuulaja küsimus: Kas Tallinna teletorn kiiritab inimesi?
  Vastus: Kindlasti kiiritab.

  Kuulaja küsib ka Hartmanni võrgustiku kohta, Hiie Hinrikus loobus vastamast.

 • Elektromagnetkiirgusele pühendatud blogi Kaitse oma tervist, mis on Raylights Investments OÜ frontvõte, et oma vahendatavad gauss-meertit müüa.
  Mõlema omanik on Mihkel Oja.
 • Reporter.ee: paastuda tuleb arstliku järelevalve all

  Inimesed, kes paastuvad ilma arstliku järelevalveta, riskivad mitte ainult oma tervise, vaid lausa eluga.

 • Teadusajakiri süüdistab paavsti faktide moonutamises

  Kirikupea lisas, et kaitsevahendite laialdane levik võib olukorda hoopis hullemaks teha. «Kiriku traditsiooniline õpetus on end tõestanud kui ainus kindel meetod HIVi ja Aidsi leviku peatamiseks,» sõnas paavst.

  Teadlaste arvates on selline jutt aga täielik vale, mis võib hävitavaid tagajärgi kaasa tuua. Ajakirja Lancet hinnangul moonutas paavst aidsiteemat kommenteerides ees teaduslikult tõestatud fakte, et katoliku kiriku doktriini levitada.

 • Briti terapeudid püüavad ravida homoseksuaalsust

  «Teame, et pingutused muuta inimese seksuaalset orientatsiooni ei too märkimisväärset tulemust ja võivad tekitada suurt kahju,» sõnas King ja lisas, et selles valguses on ka uuringu tulemused ärevust tekitavad – ikka leidub neid, kes seda fakti ignoreerivad.

  USAs on homoseksuaalsuse ravimise teemal käinud kuum arutelu ja sealsete psühhiaatrite ühendus on kutsunud kõiki eetikat tähtsaks pidavaid terapeute inimese seksuaalse orientatsiooni muutmise katsetustest hoiduma.

 • Kosmosepsühholoog Aigar Säde: “Riikide algidee on pärit tulnukatelt!”

  NaisteMaailma uus kolumnist kosmosepsühholoog Aigar Säde hakkab paotama saladuskatet ühiskondlikelt ja sotsiaalsetelt teemadelt.

  Mang ja Paukson juba lagastavad meediamaastikku oma idiootsustega, no milleks veel üht “spetsialisti” eetrisse lasta. Kosmosepsühholoog? No andke armu…
  Aigar Säde on meilgi siin külas käinud seoses maailma lõpuga aastal 2012.

 • 911 – Iisraeli poolt vastaspoole lipu all korraldatud terrorilavastus?
  Christopher Bollyn, Eesti Ekspress

  Algusest peale olen ma arvestanud võimalusega, et 11. september oli Iisraeli poolt vastaspoole lipu all korraldatud terrorilavastus.

  Et selgitada, kas faktid seda hüpoteesi kinnitavad, uurisin ja töötasin ma läbi hulga materjale. Ma leidsin palju Iisraeli-hüpoteesi toetavaid tõendeid, millega olen nüüdseks töötanud ligi seitse aastat.

  Kõlab meetodina, kus võtame alustuseks omaks mingi huvitava kinnisidee ja siis leiame seda kinnitavad tõendid.

82 kommentaari

Apr 03 2009

Skeptikud Tartus 16. aprillil

Autor: teemas kohtumised

Järgmine skeptikute kokkusaamine toimub 16. aprillil kell 18 Tartus, Kotka Keldris. Reserveeritud on pildil olev väike saal, kuhu peaksime ka mõnusalt ära mahtuma.

Erinevalt eelmisest korrast on meil ka ametlik esineja olemas: Sirgi kutsus meile külla Anne Luige Maaülikoolist, kes räägib meile GMO taimedest ja toidust. Soovitav oleks end eelnevalt teemaga natuke kurssi viia, siis on lihtsam kuulata ja küsimusi esitada.

Üritus on endiselt vabas vormis. Ja õlu on endiselt odav :)

20 kommentaari

Apr 02 2009

Tule taevast vaatlema! (100 tundi astronoomiat)

Ülemaailmse ettevõtmise 100 tundi astronoomiat katuse all toimuvad avalikud taevavaatlused ka mitmes Eesti paigas. See üritus toimub omakorda rahvusvahelise astronoomia-aasta raames. Astronoomia-aastaga tähistame 400 aasta möödumist ajast, mis teleskoobiga taeva uurimist alustati.

Astronoomia.ee-s on kohad ja kellaajad kenasti üleval, kuid siikohal lühidalt, et üritused on välja kuulutaud Tartus, Sindis, Pärnus, Valgas, Viljandis, Rakveres, Tõraveres, kuid igaüks võib oma kodukohas ise oma teleskoobi püsti panna, kutsuda seekord ka naabrid, lapse sõbrad, ülemused-alluvad, laulukoori, tantsurühma, maleklubi, sukeldumisseltsi või mis iganes seltskonna, kellega sul tore on.

Loomulikult toimuvad üritused ka Tallinnas ja vähemalt kahes kohas:

 • 2.-5. aprillil Tallinna Tehnikaülikooli peahoone juures kell 19:00-23:00.
 • 2.-4. aprillil kutsub astronoomiahuviliste ühendus Ridamus kõiki huvilisi Tallinna Linnahalli promenaadile algusega kell 20:00.
 • 4. ja 5. aprillil on plaanis päevased päikesevaatlused, kuid nende toimumise koht on veel lahtine, kuid alata soovin kell 12:00 ja paigaks võiks olla koht, kus liigub palju inimesi niisamagi. Mõne ostukeskuse parklas? Head ettepanekud teretulnud.

Õhtustel aegadel vaatame kindlapeale Kuud, püüame pihta saada mõnele satelliidile, võibolla saame selgeks mõne tähtkuju ja tähe nime ja uurime, kas Saturn ikka näitab oma rõngaid või enam mitte.

Sündmusest tuleb juttu neljapäeval (2. aprillil) Vikerraadios algusega umbes 13:30.

Kõik huvilised on väga oodatud, võtke kaasa oma vaatlusvahendeid, kui on, kui pole, pole hullu — meil on; küsimused, mis astronoomia ja taeva asjadega seoses meelel on mõlkunud — võibolla saame kamba peale mõne asja selgemaks.

Tähtis!
Palun pange soojalt riidesse.
Vaatlused toimuvad vaid selge ilmaga.

14 kommentaari

Apr 01 2009

Maailm ei lõpe 2012, vaid TÄNA

Viimasel ajal on juttu olnud, et hulk inimesi valmistub maailmalõpuks aastal 2012, mil Nibiru, mis tõsiste ennustuste kohalselt peaks juba 2009. aastal palja silmaga nähtavale ilmuma, mõjub Maa orbiidile ja pöörlemistelje asendile sedasi, et katastroofid on vältimatud. NASA jälgib Jupiteriga sama suurusjärku Nibiru orbiiti juba pikemalt, kuid mõistetavatel põhjustel ei soovita seda teavet liiga avalikult levitada, et vältida üleilmset paanikat.

Õnneks on siiski julgeid kodanikke, kes ohust teavitavad ja õpetavad omakasupüüdmatult kaasinimesi, kuidas rajada varjendeid ja koguda toiduaineid, seemneid. Asja tõsidust näitab seegi, et Norras on spetsiaalne seemnete kogumise ja säilitamise hoidla, mis peaks üle elama ka väga karmid mullistused.

Ettevalmistused on muidugi head, aga kõik ei laabu alati nii nagu teadlikumad kanaldajad vahendavad. Mõni asi jääb ära, kuid mõni asi saabub hoopis kiiremini. Nii ka seekordse maailmalõpuga. Nibiru võib küll aastal 2012 tulla, aga lõpp saabub siiski juba täna ja seda tänu meie kodutähele Päike.

Teadlased on juba pikemat aega hämmastunud pika perioodi tõttu, mil Päikesel pole ühtki päikeseplekki olnud. See näiline rahuperiood on petlik. Füüsika.ee vahendabki viimast sensatsioonilist teadet, et Päikese lõpp ja sellega ka vältimatu elu lõpp siin planeedil Maa on möödapääsmatu.

Kuulduse kohaselt tabab õnnetus esmajärjekorras idapoolseid riike ja seetõttu on paljud haritlased põgenenud läände. Lihtrahva enamus keeldus nii koledat saatust omaks tunnistamast ja elas veel hiljuti õndsas ükskõiksuses, jätkates päevatöid ja -tegemisi. Niisuguse põhjendamatu optimismi põrmustas aga teadustöö, mida interpreteerides on paljud maailma teadusajakirjanikud jõudnud õõvastavale järeldusele, et selle tulemused kinnitavad senist üldtunnustatud seisukohta, mille kohaselt Päike kustub lõplikult juba viie miljardi aasta pärast.

Teatavasti elab Maal üle kuue miljardi inimese ja lihtne rehkendus näitab, et otste kokku tõmbamiseks on jäänud vähem kui aasta inimese kohta.

Meil on inimesi, keda enamus on küll veidrikeks pidanud, kuid kes tänu pikale ja ennastsalgavale ettevalmistusele on endas äratanud sellise vaimuvalguse, mis suudab avarameelsematel kaasinimestel oma eluga ka peale Päikese kustumist hakkama saada. Kahlejatel pole paraku mingit lootust seda paradigmaatilist vibratsioonivahetust üle elada.

Kohtumiseni teispoolsuses!

49 kommentaari