Arhiiv lugudest, mis on ilmunud september, 2011

Sep 30 2011

Rahva rahaga kristlikku misjonit, ehk millega tegeleb Eesti Kirikute Nõukogu (EKN)

Autor: teemas usk

Eesti Kirikute Nõukogu (EKN) on saanud ja saab Eesti riigieelarvest suurusjärgus 700 000 eurot raha, mille

raames toetatakse Eesti Kirikute Nõukogu kaudu oikumeenilist tegevust, sh Eesti Rahvusringhäälingu vaimulikke saateid, kirikutevahelist laste- ja noorsootööd, kirjastustegevust (sh elektroonilised väljaanded), siseriiklikku ja rahvusvahelist religioonidevahelist dialoogi, munkade ja nunnade ravikindlustust, meediaväljaandeid Eesti Kirik ja Raadio 7, Eesti Piibliseltsi, Meremeeste Misjoni korraldamist, konfessionaalsete kõrgkoolide korraldatavat täiendõpet jm oikumeenilisi projekte.

EKN pressiteade teavitab, et 2011. aastal on oikumeeniliseks tegevuseks ning laste- ja noorsootöö projektideks jagatud 20 000 eurot. 2010. aastal jagati toetusteks 450 000 krooni (~28760 eurot).

Loe edasi »

38 kommentaari

Sep 30 2011

Vastus Õiguskantsleri büroost

Täna sain vastuse Õiguskantsleri büroost.

l.
Teie 23.09.2011 [Seosviit]

Meie 30.09.2011 nr 14-1/111339/1104776
Hr Martin Vällik
Juhatuse liige
MTÜ Eesti Skeptik
martin.vllik@gmail.com

Selgitus avalduse menetlusse võtmata jätmise kohta

Austatud härra Vällik

Tänan Teid 23. septembril 2011.a õiguskantslerile saabunud avalduse eest, milles palusite õiguskantsleri hinnangut 2012. aasta riigieelarve seaduse eelnõule osas, mis puudutab rahaeraldist religioonialasteks tegevusteks Eesti Kirikute Nõukogule.

Õiguskantsler tutvus Teie pöördumisega. Kahjuks pean Teile teatama, et õiguskantsler ei alusta Teie pöördumise alusel menetlust. Järgnevalt selgitan Teile õiguskantsleri pädevust ning põhjuseid, miks õiguskantsler ei pea Teie avalduse alusel menetluse algatamist võimalikuks.

Loe edasi »

51 kommentaari

Sep 23 2011

Kiri Õiguskantslerile

Saatsin täna Õiguskantslerile alljärgneva kirja. Käimalükkavaks ajendiks oli Delfi teade Riik toetab järgmisel aastal religiooni 700 000 euroga. Pole küll kontrollinud, aga ilmselt on selline rida eelarvetes palju aastaid juba sees olnud. Samuti pole kuulnud, et keegi seda vaidlustanud oleks, aga ega minu kõrvad ka igale poole ulatu.

Eesti Kirikute Nõukogu tekkimise ja ajaloo kohta on lugeda pikem artikkel ajakirjas TUNA 2009: Võimu ja vaimu oikumeenia, Eesti Kirikute Nõukogu sünnilugu, Riho Saard (pdf).

Lugupeetud Õiguskantsler,
23. september 2011
Tallinn

soovin teada, kui õiguspärane ehk Eesti Vabariigi põhiseadusega kooskõlas on 2011. aasta riigieelarve seaduse eelnõu osa, kus siseministeeriumi regionaalministri valitsemisala kaudu eraldatakse raha Eesti Kirikute Nõukogule.

Loe edasi »

40 kommentaari

Sep 15 2011

Kuidas pimendada kliinilist homöopaatiakatset?

Autor: teemas homöopaatia,trivia

Homöopaatiline hobune

Homöopaatiline hobune, kangus 15C

Mõned väidavad, et homöopaatiliste nostrumite testimine on raskendatud, kuna erinevalt pärismeditsiinist peab homöopaat tingimata enne ravi määramist patsiendi isiklikult üle vaatama ja tegema valiku mitme erineva sildiga pudeli seast. Seda hüütakse individualisatsiooniks ja peetakse tähtsaks homöopaatiaseaduseks. Kas see kitsendus on pimendamisele ületamatuks takistuseks?

Osutub, et nii see ei ole. Konkreetse homöopaatia-alase hüpoteesi pimetestimiseks on võimalik kasutada näiteks säärast lihtsat protokolli, kus homöopaat vaatab üle nii katsealused kui kontrollgrupi liikmed — teadmata, kes kumba kuulub — ning kirjutab igale patsiendile välja individualiseeritud retsepti. Seejärel esitavad patsiendid — kes loomulikult samuti ei tea, kumba gruppi nad kuuluvad — oma retseptid apteekrile, kes väljastab katsealustele rohtu retsepti järgi, kontrollgrupi liikmetele aga sarnase väljanägemisega platseebot. Niiviisi saadud topeltpimendus võimaldab individualiseeritud homöopaatilise tegevuse raviedu kenasti platseeboga võrrelda.

58 kommentaari

Sep 02 2011

Septembri sebimised ajakirjandusmaastikul

Autor: teemas lugusid

Suvi on kirjutamise mõttes olnud tagasihoidlik. Püüan koolihooaja algusega ka siinse kirjutamise taas käima tõmmata — järge ootab ülevaade Bauer veetöötlusseadmetest ja 100 ahvi järjejutu viimane osa. Täna aga kaks leidu septembri algusest.

Varro Vooglaid: demograafiline kriis kui Eesti suurim väljakutse
Lool on pikk sissejuhatus, kus arvude ja autoriteetide tsiteerimisega üritatakse luua objektiivsuse muljet. Tagapool saame aga teada tegeliku tõe:

Probleem on kultuuriline, olles seotud ühiskonnas maad võtnud materialistlik-individualistlike arusaamadega inimeseks olemisest, nagu ka sotsialistlike arusaamadega indiviidi ja riigi suhtest.

Selle põhjused on kindlasti mitmetasandilised ja keerulised ning arvatavasti võib neid leida nii sekulariseerumisest, industrialiseerumisest, linnastumisest, regionaalse tasakaalu kadumisest ja külaühiskonna hääbumisest, seksuaalrevolutsioonist ning sellega kaasnenud seksuaalmoraali lagunemisest, perekonna institutsiooni allakäigust, austuse puudumisest inimelu vastu jne ning nende kõigi omavahelistest seostest ja mõjudest.

Hurjutus “elukultuuri” nurga alt (pahad aborditajad ja pahad homod):

Ajal, mil eesti rahvas on sõna otseses mõttes välja suremas, näib hullumeelne nii see, et valitsus rahastab igal aastal tuhandete sündimata laste tapmist, kui ka see, et pidevalt peetakse vajalikuks rääkida moraalse laostumise tõttu niigi nõrgaks jäänud perekonna institutsiooni ümberkirjutamisest.

Perekond on ühe mehe ja ühe naise vaheline lastele avatud liit ning ainult selline perekonna ideaal saab olla rahva püsimajäämise alus.

Lahenduseks on muidugi kirik (ateistid on ka pahad):

Viiendaks, ja eelmise punktiga seonduvalt, oleks tarvis riiklikult pöörduda kristlike ühenduste poole palvega toetada riiki tema püüdluses rahvuslikku ja kultuurilist hääbumist ära hoida.

Praeguses olukorras on selge, et kirik on ühiskonnas ainuke institutsioon, mis seisab väärtuste eest, millele tuginedes võib Eesti rahvas ja kultuur püsima jääda.

Sellest tulenevalt peaks kõnealuse probleemi kontekstis olema arusaadav, et riik vajab kirikut enam kui kirik riiki. Riigil on üha vähem usaldust ning võimalusi tõeliselt inimesteni jõuda, samas kui kirikul on seda võimalust rohkem kui ühelgi teisel institutsioonil.

Küsimus on selles, kas riik on suuteline vaenulikest ateistlikest ja laitsistlikest ideoloogilistest hoiakutest hoolimata kristlike ühendustega tõhusat koostööd tegema ning kas viimased on suutelised tõusma oma ülesannete kõrgusele või mitte.

Teise teemana levitan kuulujuttu selle kohta, et ilmselt hakkab populaarse ETV telesaate Prillitoosi terviseteemalisi ütlusi andma tuntud libameditsiini populariseerija (erialaks pH dieet) ja päris arsti paberitega Riina Raudsik (D03268), kes on väljendanud lootust, et “edaspidi saavad kõik “meie omad” ka võimaluse teistmoodi meditsiinist rääkida..” (tsitaat kirjalistist).

Esimene saade on eetris 4. septembril kell 9:10.

Muud teemad siis teie poolt, head skeptik.ee lugejad.

321 kommentaari