Arhiiv lugudest, mis on ilmunud märts, 2012

Mar 26 2012

Tervise Arengu Instituut (TAI) kanaldas raha posimisele, asja uuriti

Autor: teemas ametlik,tervis

Sotsiaalministeeriumi dokumendiregister

Peaaegu aasta tagasi kirjutasin skeptik.ee-s tänu kommenteerija tavainimene vihjele sellest, kuidas Põlvamaal tehakse tervisekonverentsi, mille maksab kinni Tervise Arengu Instituut (TAI), kuid mille sisu ei pruugi sugugi inimeste tervise arengule kaasa aidata. Ise hindasin olukorda sedasi, et “TAI toetab rahaliselt posimist”, kuna tolle ürituse esinejateks olid muude hulgas püramiidientusiasti ning maailmalõpu kuulutajana tuttav Viljo Viljasoo, seekord teemaga “Eluedu valitseja”, Arvo Soomets oma maagilise maatriksiga, Moses Maimon tantraseksi tutvustamas, Viigi Viil antud juhul kui kinesioloog.

Vahetasin mõned kirjad ühe ürituse korraldaja Ene Mattusega, kes väljendas mõtet, et kui on tegu “tervisedendusega” ja “vaimse heaoluga”, siis võib teemade valik olla väga avar ja ei pea piirduma arstiteaduse piiridega.

Konverents toimus muidugi vastavalt kavale, kuid asjad ei jäänud sugugi soiku. Kuivõrd pole tegu erarahaga, siis toimub selle kasutamise üle kontroll ja sedalaadi vihjed kasvõi siin skeptik.ee portaalis võivad anda olulist tõuget asjade paremuse suunas muutumisele. Või vähemalt lootust sellele. Nimelt on Sotsiaalministeeriumi dokumendiregistrist alla laaditav dokument nimega Paikvaatluse akt 52/2011 kuupäevaga 2. juuni 2011.

Aktis saame teada, et kogu projekti üldnimi on “Tervislikke valikuid toetavad meetmed 2010-2013”, kestab kuni 2013. aasta lõpuni ja kogu rahahulk on 4,6 miljonit eurot. Paikvaatluse objekt ja eesmärk on kirjas sedasi:

Kontrollime Maavalitsuste lepingute täitmist (programmi tegevus 3.1.2) Tööhõivest väljalangemise ja tööjõu produktiivsuse vähenemise ennetamisel paikkonnale ekspertabi ja koolitust pakkuva tugistruktuuri väljaarendamine
Kontrolli aluseks oli www.skeptik.ee kajastatud arvamus Põlvamaal toimunud koolituste kohta. Skeptik.ee kommenteerija nimega tavainimene viitas dokumendile, milles on kirjas 7.aprillil Põlva kultuuri- ja huvikeskuses toimuva tervisekonverentsi kava:
12.00 – 12.20 Eluedu valitseja – Dr. Viljo Viljasoo, Eesti Maaülikool
12.20 – 12.50 Müstiline Tantra: võti õnneliku suhte ja seksuaaleluni – Moses Maimon, Bhairava joogakool
12.50 – 13.10 Maagiline Matrix – terviklik tervendamine- Arvo Soomets, Maagilise Matrixi õpetaja.
13.10 –13.20 Meie keha räägib. Kokkuvõtted ettekannetest – Viigi Viil,arst, kinesioloog
13.20 – 14.00 LÕUNA PAUS
14.00 – 16.00 töötoad lektorite juhtimisel
1. Viljo Viljasoo
2. Moses Maimon
3. Arvo Soomets
4. Viigi Viil
Korraldajad: Põlvamaa Tervisenõukogu
Rahastajad: Tervise Arengu Instituut, ESF programm “Tervislikke valikuid toatavad meetmed 2010-2011;
Põlva Maavalitsus; MTÜ Partnerlus, Leader

http ://www.polvamaa.ee/index.php?article_id=12955&page=433&action=article&

Kontrolliti kõigi 15 maakonna vastavaid tegevusi. Küsiti välja kõigi toimunud ürituste dokumendid ning lisaks ka osade ürituste ettekannete slaidid. Valdavalt hinnati tegevusi eesmärgipärasteks ja koolitusi asjakohasteks, aga esines ka mõningaid puudusi, mis siin välja toon.

3. Võru maavalitsus – sõlmitud koostööleping 10-7.2-3/482 30.03.10. Tööde üleandmis-vastuvõtmise aktis 15.11.10 tegevuse 5.3 juures on koostööpartnerite võrgustikule terviseteemalise täiendkoolituse raames loeng Viigi Viililt, kes on NLP Instituudi koolitaja, kinesioloog ja IKC [International Kinesiology College] treener, sama koolituse raames on ka tervistav matk koos nõidadega. Koolitus maksis kokku 25000 EEK. Koolituse päevakava alusel võib olla kahtlus, et tegemist on mittekõlbulike kuludega.

4. Tartu Maavalitsus – […] Toimus 08-09.09.2010 Tartumaa Terviseaktiivi Energialaager Elva Spordikeskuses, kus päevakava alusel võib olla kahtlus kogu kulude abikõlblikkuses. […] 30 000 EEK
17-18.06.2010 Kambjas toimunud Tartumaa tervist edendavate haridusasutuste tervisemeeskondade suvekool. Koolituse päevakava alusel võib olla kahtlus, et tegemist on mitteabikõlbulike kuludega. […] 15 000 EEK
22.03.2010 toimunud Tartumaa KOV Sotsiaalvaldkonna Esindajate Terviseseminar Pühajärve konverentsikeskuses. Päevakava alusel on teema “Kuidas suhelda keerulise kliendiga. Toimetulek stressiga, eneseregulatsiooni võimalused”. Koolituse päevakava alusel võib olla kahtlus, et antud teema ei aita ellu viia programmi tegevusi ega täida eesmärke. […] 1278,23 eurot.

5. Valga maavalitsus – […] Valgamaa koolieelsete lasteasutuste töötajatele arenduskoolitus 14-15.06.2010 Reet Trasanov ja NLP meetod – ürituse kogumaksumus 12 000 EEK. Esitada rakendusüksusele koolitusmaterjalid (slaidid).
[…] “Märka ja aita iseennast” 25.10.2010, NLP ja kinesioloogia, Viigi Viil. Maksumus 10 000 EEK.
[…] esitada rakendusüksusele koolitusmaterjalid (slaidid) [nende] koolituste kohta. Koolituse päevakava alusel võib olla kahtlus, et antud teema ei aita ellu viia programmi tegevusi ega täida eesmärke.

6. Pärnu maavalitsus […]
Pärnu linna lasteaednike suvelaager 08.06.2010, maksumus 20 000 EEK
Kindlasti vajalik täiendavalt uurida abikõlblikkust Sirje Hanseni ja Margo Mitti loengute “Väärtustades ennast” osas.
[…]

Pärnumaa KOVide tervisemeeskondade koolituspäev Reiu puhkekeskuses 03.11.2010
13 000 EEK – Maire Taska koolitus Bert Hellingeri meetodi järgi. Palun esitada rakendusüksusele koolituse materjalid.
Koolituse päevakava alusel võib olla kahtlus, et antud teema ei aita ellu viia programmi tegevusi ega täida eesmärke.

9. Põlva Maavalitsus – […]
Põlvamaa tervisekonverents 04.06.10 – tasakaalu loomine välise ja sisemise keskkonna vahel (vaimne lektor Crystal Ra) tegevus 4.5. Saata rakendusüksusele koolitusmaterjalid (slaidid).
Psühholoogiline abi lasteaiaõpetajatele 26.04.10 . Üks teemadest – Positiivne psühholoogia. Kuidas suurendada õnnetunnet. Enesehinnangu psühholoogiline olulisus, lektor Angela Jakobson. Koolituse päevakava alusel võib olla kahtlus, et antud teema ei aita ellu viia programmi tegevusi ega täida eesmärke.
Koostööpartnerite koolitus Valgjärve-Pikajärve mõis 07.09.10 koolituse läbiviija Viigi Viil
Koolituse päevakava alusel võib olla kahtlus, et antud teema ei aita ellu viia programmi tegevusi ega täida eesmärke.

10. Lääne-Viru Maavalitsus – […]
09.03.2011 toimunud koolitus “Elu meis ja meie ümber – alternatiivid ja eneseabi” lektor Leonhard Soom. Koolitusmaterjalide alusel ei ole kindel, et antud koolitus on programmi raames abikõlbulik ja aitab ellu viia programmi eesmärke. […] 1597,97 eurot.

Lõpetuseks:

Kontrolli käigus ei anta hinnangut koolituste sisu ja eesmärgi kohta. Rakendusüksus koostöös Sotsiaalministeeriumiga vaatab üle kontrolli käigus tehtud koopiad ja vajadusel esitab täiendavad küsimused ning palub täiendavaid dokumente. Palun saata kontrolli käigus palutud koolituste slaidid (koolitusmaterjalid) rakendusüksusele hiljemalt 15.06.11 (vt maakondade lõikes)

Seega on hulk dokumente ja koolitusmaterjale ilmselt juba esitatud, aga neid pole ma veel välja jõudnud nuhkida. Võibolla on need leitavad Sotsiaalministeeriumi dokumenriregistrist.

Üks matemaatiline märkus. Aktis on kirjas, et “Abikõlblik kogumaksumus” on 4,606,618.87 eurot.
Veel on öeldud, et “Väljamakstud toetuse summa ja % eelarvest kontrolli kuupäeva seisuga” on 1,196,796.55 eurot 51,50%

Lihtne arvutus aga näitab, et 1,197 miljonit moodustab 4,607-st miljonist umbes 26%.

Lõpetuseks veel teine märkus, et küsisin seda akti TAI-st 8. juunil 2011. Sellele vastati:

Teie küsitud dokument on avaliku teabe seaduse § 35 lõike 1 punkti 2 alusel tunnistatud asutusesiseseks kasutamiseks mõeldud teabeks. Sellest tulenevalt ei ole kõnealust dokumenti võimalik Teile saata.

Küsisin uuesti:

Lp XXX,
tänan kiire vastuse eest!
Päringu esitamisel oli dokumendil juures märge “Avalik”. Kas oleks võimalik näha seda otsust, millega viidatud dokument asutusesiseseks kasutamiseks määrati? Ja millal on oodata avaliku teabe seaduse § 35 lõike 1 punktis 2 märgitud otsuse jõustumist, peale mida dokument taas avalikuks saab?

Vastati:

Kõnealuse dokumendi registreerimisel jäi algselt tehnilise vea tõttu vastav märge sisestamata. Dokumentide asutusesiseseks kasutamiseks määramise otsuseid eraldi kirjalikult ei vormistata, mistõttu ei ole võimalik seda Teile edastada.

Otsuse jõustumise kuupäev ei ole praeguseks veel teada. Prognoositavalt võib see jääda k.a septembri kuni oktoobri kuusse.

Vahepeal olin selle teema ära unustanud, aga nüüd tuli meelde. TAI rahakanaldus posimisele oli ilmsesti tingitud teadmatusest ja nende auks on nad asja uurimist tõsiselt võtnud ning loodetavasti paraneb koolituste kvaliteet oluliselt.

15 kommentaari

Mar 09 2012

Kas Kuu on madalal horisondi kohal suurem kui kõrgel taevas?

Autor: teemas tegu

Lühike vastus kõlab, et madalal asuva Kuu kujutis on hoopis väiksem, kui kõrgel taevas oleva Kuu kujutis.

Kaks Kuud Tallinnas
Klõpsa pildil, näed suuremalt.

Kui Kuu hakkab tõusma ja on alles madalal, silmatorkavalt kollane ja parimal juhul ka täisfaasis, nagu juhtus taaskord olema 8. märtsil 2012, siis ütlevad paljud inimesed, et vaat, kus on suur Kuu, palju suurem kui siis, kui Kuu kõrgel taevas on.

Olen küll lugenud, et selline tunne on vaid illusioon, olgugi, et mulle endale ka kohutavalt meeldib tõusev Kuu, mis moodustab linna- või loodusmaastikuga mitmesuguseid huvitavaid kompositsioone ja tõepoolest tundub see taevakeha maapealsete siduspunktidega vaateväljas olles suurena, palju suuremana kui kõrgel taevas. Aga iga skeptik peaks juba ammugi teadma, et tunne ja tegelikkus ei pruugi alati vastavuses olla ja üks tõe kriteeriumitest on katse ning mõõtmine.

Kuu illusioonile (ingl Moon illusion) on mitmeid seletusi välja pakutud, võibolla töötavad need ka koos, aga mida igaüks tänapäeval teha saab, on Kuu pildistamine eri aegadel, eri kõrgustel ja siis võrrelda tulemust ehk kuuketta läbimõõte.

Tartu Observatooriumi kodulehel on tõusude-loojangute-faaside kalender, kus leiab Kuu tõusuaja (kui faas on 1, siis on täiskuu, 0,01 on väga noor või vana Kuu), sealt vaatasingi, et 8. märtsil Tallinnas tõuseb täiskuu kell 18:50. Sättisin end fotoaparaadiga linnahalli treppidele ja kui me kaaslane üle serva hakkas paistma, siis klõpsisin temast mitu pilti erinevate seadistustega. Olulisim on tähele panna, et kui kaamega on suum-objektiiviga, siis võrreldavad pildid tuleks teha täpselt sama suumiga (lihtsaim viis on suum lõppu keerata).

Kuu madalal
Klõpsa pildil, näed suuremalt.

Seejärel oodata 4-6 tundi, kuniks Kuu on oma suurima kõrguse saavutanud ja pildistamist korrata (sama suumiga).


Klõpsa pildil, näed suuremalt.

Pilt loo alguses on tehtud sedasi, et esimesele pildile on kleebitud väljavõte teise pildi kuukettast. Esiteks panen tähele, et kuukettad on täiesti isevärvi. Madalal asuv Kuu on kollane samal põhjusel nagu loojuv või tõusev Päike – paks Maa atmosfääri kiht neelab lühema lainepikkusega valguse (sinine, roheline), paremini pääseb läbi pikema lainepikkusega punane valgus.

Teine tähelepanek on, et kollane Kuu tundub olevat lapik ehk tema kõrgus on väiksem kui laius. See on tõeline efekt ja tuleneb paksu atmosfäärikihi valgust murdvast omadusest.

Kuu on lapik
Pildil on kuuketas kopeeritud, keeratud 90 kraadi ja üksteise peale asetatud. Must joon markeerib pööratud Kuu kujutise kontuure.

Kolmas tähelepanek on siis see, et kuuketaste laiused ei erine omavahel.

Kaks Kuud

Kokkuvõtteks võib seega öelda, et madalal horisondi kohal on Kuu kujutis tegelikul väiksem kui kõrgel taevas, kuna atmosfääri valgust murdva omaduse tõttu on Kuu madalamaks vajunud, samas laius on sama, mis ülal taevas oleval kujutisel.

Kui keegi soovib koduseks töötluseks fotode originaale, siis horisondi ligi oleva Kuu pilt on siin ja ülal taevas oleva Kuu pilt siin.

6 kommentaari

Mar 01 2012

Märtsi planeetide seis ja leiud ajakirjandusest

Autor: teemas lugusid

 • Planeetide seis on märtsis vaatamisväärne. Õhtu jooksul on võimalik ära näha Merkuur, Veenus, Jupiter, Marss, Saturn – kõik klassikalised ja palja silmaga vaadeldavad planeedid, mida tunti juba iidsetel aegadel ja osati eristada taevavõlvil kinni seisvatest tähtedest.

  Kohe peale päikeseloojangut tuleb loojangu suunast horisondi kohalt otsida Merkuuri, abiks binokkel, kuna taevas on seal suunas veel hele. Kõrgemal on näha hele Veenus, mida võib üritada tabada juba enne Päikese täielikku loojumist, ja veel kõrgemal Jupiter.

  Klõpsa pildile, näed suuremalt.

  Kuigi planeet Marss ronib Lõvi jalgade vahel üle horisondi juba kella kuueks õhtul, muutub ta seda silmatorkavamaks, mida pimedamaks muutub taevas. Või siis oodata umbes südaööni ja vaadelda Marssi koos Saturniga, kes selleks ajaks mõlemad kagusuunas kõrgust on kogunud.

  Klõpsa pildile, näed suuremalt.

  Pildid on tehtud tasuta planetaariumiprogrammiga Stellarium.

  Olgu etteruttavalt veel näidatud planeetide seis 21. detsembril 2012:

  planeedid seisuga 21. detsember 2012

  Kuidas tundub – kas joonduvad kõik planeedid ühele joonele ja raskuskese nihkub Päikesest välja?

 • Hingamisterapeut ja ekstaatiline algallikas
  Liisa Kaal, Femme.ee
  Muu hulgas täiesti legitiimne ja sisuline küsimus:

  Palun nüüd kõigil posijail ja soolapuhujail ning nende pooldajail mulle ära seletada, mida head teeb hingamisterapeut.

 • Ametlik statistika – vaktsineerimine paneb haigestuma
  Celtic kohtus numbritega ja need ajasid ta segadusse. Kui kellelgi meist on soovi asja asjalikul moel ja korrektselt üle seletada, siis oleksin mina ja tuhanded teised tõe otsijad tänulikud.
 • Mees, kes hoidis ära kolmanda maailmasõja
  Aadu Hiietamm, Õhtuleht

  Kell 00.15 [1983. aasta 26. septembril] hakkas ootamatult huilgama sireen. Kosmosest baseeruvalt hoiatussüsteemilt tuli teade, et USA idarannikult on NSVLi poole saadetud mandritevaheline tuumarakett.
  […]
  Olnuks see tõepoolest tuumarakett, jäänuks tuumaplahvatuseni kusagil Venemaal 25 minutit.
  […]
  Kuus kuud kestnud juurdlus selgitas, et luuresatelliit pidas USA tuumarakettide stardiks kõrgetest pilvedest peegeldunud päikesekiirt.
  […]
  Tänavu 24. veebruaril sai sõjaväepensionär Stanislav Petrov Baden-Badenis Saksa ekspresidendilt Roman Herzogilt maailma päästmise eest maineka Saksa meediaauhinna.

Täna polegi midagi rohkemat öelda, aga küllap teie usinad käed toimetavad siia uusi lugusid.

170 kommentaari