Arhiiv lugudest, mis on ilmunud november, 2015

Nov 03 2015

EAL: Ebateaduslike meetodite kasutamisest

Autor: teemas ametlik,tervis

Edastan Eesti Arstide Liidu pressiteate 3. novembrist 2015, milles antakse teada ka Riina Raudsiku väljaarvamisest liidu liikmete seast.

Eesti Arstide Liit tunneb jätkuvalt muret Eestis leviva tervist ohustava käitumise pärast, kus inimesed kasutavad tõendamata toimega, sageli mürgiseid aineid, mida usutakse parandavat tervist ja ravivat haigusi. Enamasti õhutavad seda tegema meditsiinihariduseta isikud, kelle eesmärk on „imeravimite“ müügist tulu saada.

Kahjuks levitavad väärinfot ja annavad teadusliku aluseta ravisoovitusi ka mõned arstid. Arstide liidu eetikakomitee taunib arstide tegevust, kes reklaamivad niinimetatud ravivõtteid ja -vahendeid, ilma et nende toime ja ohutus oleks tõendatud. Sügavalt ebaeetiline on arstide käitumine, kes oma avalikes esinemistes reklaamivad mõne ravimi või ravimeetodi ainulaadsust ja hädavajalikkust igas võimalikus situatsioonis.

Eetikakomitee peab Jüri tervisekeskuse perearsti Riina Raudsiku tegevust arstieetikat rikkuvaks. Eesti Arstide Liidu volikogu arvas Riina Raudsiku liidu liikmete hulgast välja põhikirjaliste kohustuste mittetäitmise tõttu, kuna ta ei järgi oma tegevuses ja käitumises Eesti arstieetika koodeksit.

Teeme ettepaneku seadustada kontrollivõimalus ilma erihariduseta inimeste tegevuste üle, mida väheinformeeritud abivajaja võib tõlgendada kui ravimist, ja kutsume järelevalveorganeid jälgima avalikkusele edastatavat alternatiivsete ravimeetodite reklaami.

Pöördume kõikide ajakirjanike ja meediaväljaannete omanike poole ja soovitame valida vastutustundlikult allikaid, mille põhjal avaldatakse inimeste tervist, haiguste ennetamist,
diagnoosimist ja ravimist käsitlevat teavet. Kui tegemist ei ole teaduspõhise infoga, siis tuleks sellele selgelt viidata ja võimalusel lisada vastava ala asjatundja kommentaar.

Eesti Arstide Liit

Üks kommentaar

Nov 01 2015

Vaktsineerimisest faktipõhiselt

Kirjutas Koit Saarevet

Ajalehes Valgamaalane ilmus 08.10.2015 uudislugu: Vaktsineerimine viis haiglasse jälgimise alla neli last. Nii artiklist kui kommentaaridest oli näha, et hulk inimesi pole võtnud vaevaks tutvuda vaktsiininduse faktidega ning teevad otsuseid emotsioonide ja väärarvamuste pealt. Terviseteemades on väärarvamused eluohtlikud nii väärarvamuste kandjale endale kui ka ümbritsevatele. Vaktsiiniteema mõistmise hõlbustamiseks on alljärgnevalt koondatud olulisemad faktid koos viidetega allikatele.

Taustainfoks veel, et viidete algallikad ei põhine üksikute inimeste jutustustel, vaid hõlmavad sadade miljonite inimeste andmeid ja mitmekümneaastast perioodi. Andmed on kogutud ja töödeldud teadusliku meetodi rangete reeglite kohaselt, seega on nad saadaolevatest parima võimaliku kvaliteediga.

Vaktsiin

Valgamaalase artiklis on öeldud: “Sümptomid olid halb enesetunne, peavalu, iiveldus ja nõrkus. Ühel lapsel esinesid ka vererõhumuutused.” Jutuks olev vaktsiin on MMR ehk Measles (leetrid), Mumps, Rubella (punetised). Selle vaktsiini puhul on need tüüpilised kõrvalnähud, mida esineb keskmiselt 4 juhul 10 000st ehk 0,04% vaktsineeritud lastest [1].

Haigused

Vaatame nüüd neid kolme haigust. Kõik on viiruslikud ja nagu enamiku viirushaiguste puhul, puudub spetsiifiline ravi – sisuliselt peab haige paranema oma jõududega. Enamik paranebki, aga mõnikord komplikatsioonidega. Ja mõned ei parane ka.

Leetrite puhul on komplikatsioone u 30% haigetest ja need varieeruvad kõhulahtisusest kuni kopsupõletiku, nägemise kaotuse ja ajupõletiku ehk entsefaliidini. Leetrihaigete suremus on u 3 inimest 1000 haigest ehk 0,3% [2].

Mumpsi puhul on komplikatsioone kuni 40% haigetest, sh munandipõletik 15-40% meeshaigetest, meningiit kuni 10% haigetest, munasarjapõletik u 5% naishaigetest, kõhunäärmepõletik u 4% haigetest [3].

Punetiste levinumateks komplikatsioonideks on ajupõletik, veritsused, lootekahjustused, nägemiskahjustused, südamekahjustused, kuulmiskahjustused [4]. Punetiste puhul väärib eraldi tähelepanu lootekahjustuste teema, mis tõusetub, kui ema nakatub viirusega raseduse eel või ajal.

Sünnikahjustuste tõenäosus sõltuvalt punetistesse nakatumise ajast:
0-28 päeva enne rasestumist – lootekahjustused 43% haigetest
0-12 nädalat peale rasestumist – lootekahjustused 51% haigetest
13–26 nädalat peale rasestumist – lootekahjustused 23% haigetest

Lootel esinevatest kahjustustest tüüpilisemad on:
kurtus – 58% haigetest
nägemiskahjustused – 43% haigetest
südamekahjustused – 50% haigetest [5].

Vaktsiini tõhusus

Kõik kolm haigust alluvad väga hästi vaktsineerimisele. USAs on võrreldes vaktsiinieelse ajaga saavutatud haigusjuhtude vähenemine mumpsil 95,7%, leetritel ja punetistel 99,9% (sarnaseid tulemusi on saadud ka mitme teise viirushaigusega, vt lähemalt järgnevast allikast) [6].

Kuna vaktsineerimine on muutnud need haigused nii haruldaseks, võib tekkida mõte, et milleks vaktsineerida, kui nakatumisoht on olematu. Paraku on maailmas palju paiku, kus vaktsineeritute osakaal rahvastikus on väike ja seetõttu viirused endiselt vohavad. Globaalse reisimise tõttu kanduvad nad nakkuskolletest välja ja loovad nakatumisvõimalusi ka mujal. Näiteks oli Euroopas aastatel 2013-14 ligi 10 000 leetrite haigusjuhtu, neist enamik viies riigis (sh Saksamaa, Holland, Ühendkuningriik), millega Eestil on väga tihedad suhted – iga päev reisib Eesti ja nende riikide vahel tuhandeid inimesi [7]. Kõnealused kolm viirust levivad kergesti piisknakkusena – nakatumiseks pole vaja enamat, kui sattuda lühiajaliselt nakkusohtliku inimese lähedusse. Seetõttu haigestub Eestis neisse kolme haigusesse keskmiselt 10-15 inimest aastas [8].

Kokkuvõte

Meil on vaktsiin, mis 0,04% vaktsineeritutest tekitab lühiajalise halva enesetunde või palavikuhoo. Ja meil on kolm viirust, mis 5-50% nakatunutest tekitavad komplikatsioone, sh nägemis-, kuulmis-, aju- ja südamekahjustusi. Ja vahel ka tapavad, n leetrite puhul 0,3% haigetest. Teisisõnu:

Leetrihaige tõenäosus haigusesse surra on 10 korda suurem kui vaktsiini saava lapse tõenäosus lühiajalist palavikku põdeda (3 haiget 1000st vs 4 vaktsineeritut 10 000st).
Mumpsi haigestuva mehe tõenäosus saada munandipõletik on 500 korda suurem kui vaktsineeritava lapse palavikutõenäosus (15-40 haiget 100st vs 4 vaktsineeritut 10 000st).
Punetistesse haigestuva raseda tõenäosus vigase lapse sünniks on 1000 korda suurem kui vaktsineeritava lapse palavikutõenäosus (23-51 haiget 100st vs 4 vaktsineeritut 10 000st).

Riskantne on nii vaktsineerimine kui vaktsineerimata jätmine. Meie asi on hinnata, millise riski realiseerumine on tõenäolisem ja tagajärjed valusamad.

Allikad

[1] CDC: Measles, Mumps, and Rubella (MMR) Vaccine Safety

Two recent studies (Rowhani-Rahbar et al, 2013; Klein et al, 2010) indicate that for every 10,000 children who get their first MMR and varicella vaccines as separate shots when they are 12-23 months old, about four will have a febrile seizure during the 7-10 days following vaccination.
Studies have shown that for children younger than 7 years old, there is a very small increased risk of febrile seizures approximately 6 to 14 days after MMR vaccination; this happens in about 1 in 3,000 to 4,000 children.

[2] Wikipedia: Measles complications

Complications occur in about 30% and may include diarrhea, blindness, inflammation of the brain, and pneumonia among others.
Between 1987 and 2000, the case fatality rate across the United States was three measles-attributable deaths per 1000 cases, or 0.3%.

[3] Wikipedia: Mumps complications

Painful testicular inflammation develops in 15–40% of men
Meningitis occurs in up to 10% of cases
Ovarian inflammation occurs in about 5%
Acute pancreatic inflammation in about 4%

[4] Wikipedia: Rubella signs_and_symptoms

Serious problems can occur including the following:
Brain infections
Bleeding problems
Birth Defects (Congenital)
Cataracts
Glaucoma
Heart Defects
Hearing Loss

[5] Wikipedia: Congenital rubella_syndrome

If infection occurs 0–28 days before conception, the infant has a 43% chance of being affected. If the infection occurs 0–12 weeks after conception, the chance increases to 51%. If the infection occurs 13–26 weeks after conception, the chance is 23% of the infant being affected by the disease. Infants are not generally affected if rubella is contracted during the third trimester, or 26–40 weeks after conception.

The classic triad for congenital rubella syndrome is:
Sensorineural deafness (58% of patients)
Eye abnormalities—especially retinopathy, cataract, and microphthalmia (43% of patients)
Congenital heart disease—especially pulmonary artery stenosis and patent ductus arteriosus (50% of patients)

[6] CDC: Epidemiology and Prevention of Vaccine-Preventable Diseases

Many people no longer see reminders of the severity and potential life-threatening complications of these diseases. Recent outbreaks of vaccine–preventable diseases show that even vaccinated people are at risk for disease if there is not adequate vaccine coverage in the population. Parents and providers in the United States may be more likely to know someone who has experienced an adverse event following immunization than they are to know someone who has experienced a vaccine-preventable disease.

Number of cases pre-vaccine era vs 2006:
Measles: 503,282 vs 55
Mumps: 152,209 vs 6,584
Rubella: 47,745 vs 11

[7] Wikipedia: Measles epidemiology

In 2013–14 there were almost 10,000 cases in 30 European countries. Most cases occurred in unvaccinated individuals and over 90% of cases occurred in the five European nations: Germany, Italy, the Netherlands, Romania, and the United Kingdom.

[8] Vaktsineeri.ee (Terviseamet): Leetrid, punetised ja mumps – mis haigused need on?

Üks kommentaar