Arhiiv lugudest, mis on teemas '10000€'

Sep 30 2013

Katseprotokoll 29. september 2013


Pildamisvardad. Klõpsa pildile, näed suuremalt. Foto: Martin Vällik

29. septembril 2013. aastal said praegu Tallinna piiresse jäävas Väo külas, Plaasi talus kokku väike hulk inimesi ja katsetasime, kas pildamisvarrastega on võimalik eseme kohalolu tuvastada.

Pildamisvardaid opereerisid Väino R ja siinne kommenteerija blacktop, Väino jõudis varem kohale ja lahkus just siis, kui blacktop jõudis.

Katse käik

Esmalt käis isik katseplatsi läbi, et veenduda segavate faktorite puudumises või siis leida sobivam paik, kuhu testobjektid asetada. Testobjektiks oli metallvarras (armatuuri sarruselement), visuaalseks varjestamiseks puidust plangutükk (vt pilt).


Testobjektid: metallist sarruselement ja varjestamiseks puidust plangutükk. Klõpsa pildile, näed suuremalt. Foto: Martin Vällik

Isik sai avatult proovida, kas ja kuidas pildamisvardad reageerivad metallile, sai proovida sedagi, kas puitplangu alla asetatuna on reaktsioon sama, ning sedagi, kuidas puitplank reageerib ilma varrast alla asetamata. Seda kõike siis teades, kuidas tegelik olukord on.

Pimekatse toimus järgmiselt:

 • Isik läks kuuri taha koplisse, kust ei näe planku ega seda, mida selle plangutüki juures tehakse.
 • Mina läksin põõsa taha ja heitsin seal mündiga kulli ja kirja. Tulemuse panin paberile järjenumbri taha kirja.
 • Läksin plangu juurde ja kui mündiviskamise tulemuseks oli “kull”, panin varda plangu alla, kui “kiri”, siis ei pannud. Plangu all mitteoleva varda panin kuuri juurde kanga alla. Kui tuli järjest sama tulemus, siis tegin ikkagi asetamise-äravõtmise liigutusi.
 • Kui asetamisprotseduur sai tehtud, liikusin oma põõsa taha tagasi. Poolel teel andsin kuuri taga ootavale isikule märku, et tema kord on tulla plangutüki juurde.
 • Isik tuli, jõudis oma pildamismeetodiga otsusele, kas plangu all on raudsarrus või mitte ning kirjutas “jah” või “ei” oma paberile järjenumbri taha ja läks taas kuuri taha.
 • Sedasi kokku 20 korda

Enne pimekatset ütlesid mõlemad, et selline korraldus on sobilik ja ei ole takistusi, miks ei peaks positiivne tulemus tulema.

Mis on positiivne tulemus?

Positiivseks saame antud juhul lugeda tulemuse, mille saavutamine puhtalt juhuse läbi oleks tõenäosusega 1 tuhandest, ehk kui teha samasuguseid 20-korra katseid 1000 korda, siis vähemalt üks neist seeriatest annaks positiivse tulemi. Sellise tõenäosuse annaks meile 17 õiget vastust. Tegu on binoomjaotusega, kus katsekordasid on 20 ja igal korral on õige vastuse tõenäosus 0,5. Joonis näitab, et ühe, kahe, kuni kümne õige vastuse saamine puht juhuse läbi on üsnagi suure tõenäosusega (üle 0,5 ehk üle poole; mida kõrgemale punane tulp ulatub, seda suurem on tõenäosus selline tulemus saada).

Kumulatiivne binoomjaotus n=20, p=0,5, allikas: Keisan Online Calculator.

Meid aga huvitavad selgelt keskmist juhuslikkust ületavad tulemused, seega vaatame lühemate punaste tulpade suunas. Arvutused näitavad, et kui soovime tulemust, mis 95% tõenäosusega ei ole juhusest tulenev, siis peab 20 katse kohta tabamusi olema kokku 14. Kui soovime aga rangemat 99,9% kindlust (ehk 1/1000), siis olgu tabamuste arv 17.

Tulemused

Meil tekkis kaks nummerdatud andmerida eri paberitele – minul kulli-kirja viskamise = varda asetamise/mitteasetamise rida, isikul katse käigus üles kirjutatud jah/ei rida. Kui 20 katset läbi said, siis enne paberite kõrvutamist (keegi ei teadnud veel mingeid tulemusi) küsisin, kas oli katse korralduse ja käigu kohta mingeid märkusi, pretensioone. Väinol ei olnud, blacktop teatas:

Kirsipuu eksitab, traadid reageerivad mingitele asjadele, kuid vaatamata sellele sain vajaliku signaali kätte.

Küsisin ka katseseeria tegemise käigus blacktopilt, et kas peame kohta vahetama või midagi muutma. Polnud vaja. Muu suhtlemine soorituse ajal oli võimalikult minimaalne.

Samas asetasime paberid kõrvuti ja loendasime tabamused kokku. Originaalprotokollid arhiveerin ja teen küsijale kättesaadavaks, all tabelis on kokkuvõte kahest katseseeriast. Tabeli teises ja viiendas veerus on minu mündiviske tulemused, kolmandas Väino R vastused, kuuendas blacktopi vastused, neljandas ja seitsmendas tähistab linnuke tabamust ja ristike mittetabamust.

1. nr 2. mina 3. Väino R 4. tulem 5. mina 6. blacktop 7. tulem
1 jah jah jah jah
2 jah jah ei jah
3 ei jah jah jah
4 ei jah jah jah
5 jah ei jah ei
6 ei jah ei ei
7 jah jah jah ei
8 jah jah ei jah
9 ei jah ei ei
10 jah ei ei ei
11 ei ei jah ei
12 jah jah jah ei
13 jah jah jah ei
14 jah jah jah ei
15 jah jah ei ei
16 jah jah ei ei
17 jah jah ei jah
18 ei jah jah ei
19 ei jah jah ei
20 ei ei jah jah
    pihtas: 12   pihtas: 9
    möödas: 8   möödas: 11

Kokkuvõte

Vaatamata positiivsetele ootustele ja sujuvale korraldusele ei ületanud kummagi isiku tulemused selle katse käigus juhuslikkuse künnist.

Kitsaskohad ja kuidas teinekord paremini teha

 • Jäin ühel hetkel kohmitsema, kui pidin varda plangu alt ära võtma ja selle kuhugi panema. Ei olnud eelnevalt valmis mõelnud, kuhu see siis panna. Teinekord olgu endal varakult selgeks tehtud ja ka katsealusega läbi räägitud, kuhu varras testobjekt pannakse, kui see ei ole testipaigas.
 • Seltskond võiks suurem olla. Esiteks katsealuse poolt keegi, kes kontrollib mind, et ma mündiviske järgi ka toimin. Väino R puhul oli see tingimus täidetud, aga blacktopi katse ajal olimegi kahekesi. Teiseks võiks olla veel keegi, kes jälgib eemalt katsealust sel ajal, kui ta katsekoha juurest eemal on.
 • Paberimajandus võiks olla tehtud sedasi, et iga katsekorra tarbeks on eraldi nummerdatud paberid, mitte nagu praegu paberileht, kus kogu seeria korraga näha. Eraldi paberid aitaksid ehk paremini ja segamatumalt keskenduda just sellele sooritusele, mitte aga lasta end eksitada eelmiste soorituste tulemustest.

Tänusõnad

Suur tänu tulijatele! Enda sellisel moel proovilepanek eeldab julgust ja enesekindlust. Seda meil oli ja küllap jagub edaspidisekski.


Väino R Plaasi talu aias. Foto: Martin Vällik

Asjaosaliste endi kommentaarid väga teretulnud.

106 kommentaari

Jul 22 2013

Kavandame katset, teemaks pildamine

vardad Miljoni euro teemas küsib lugeja Kriimsilm:

Tervisi!
Kas ma olen õigesti aru saanud, et kui ma suudan 10st katsest vähemalt 9-l korral, kahe 90 kraadi alla painutatud metalltraadiga, mis asuvad näiteks pastaka kestade sees, seotud silmadega ja kergelt allapoole suunatud (et välistada tahtmatult või tahtlikult liikumist) tuvastada maapinnale asetatud umbes 1 meetri pikkuse metalltoru, plekiriba, kaabli või tühja plastiktoru asukoha, kvalifitseerun ma katse läbinuks?
Kusjuures, esemed võivad olla paigutatud maapinnale alles pärast silmade kinnisidumist. Seda põhjusel, et vältida ideomotoorset efekti.
Kui ma läbin katse edukalt ja käin ära Belgias, kuid seal mingil põhjusel põrun, kas mul on siis võimalus tulla uuesti 8000 euro pakkumisele?
Isiklikult usun, et tegu pole ulme valdkonnast, vaid seda pole lihtsalt piisavalt uuritud. Kindlasti on sellel mingi teaduslik seletus mida pole veel avastatud.

Dig teostas arvutusi:

Reeglid ütlevad, et eelkatsel peab künnise juhusliku ületamise võimalus olema 1/1000 ringis. Kui meil on ühebitised jah-ei küsimused, siis künnis “kümnest katsest vähemalt üheksa” evib juhusliku ületamise võimalust 11/1024, mis on oma kümme korda lubavam kui ette nähtud.

Kriimsilm tuletas endast meelde:

Nädal möödas ja korraldajatelt ei ridagi …..

Dig arvutas veel:

Kriimsilm, neljateistkümnest katsest vähemalt kolmeteistkümne õigesti arvamine annaks vajaliku <1/1000 juhuarvamise edukuse tõenäosuse. (Juhuarvamise edukuse tõenäosuse <1/1 000 000 annaks näiteks 25 katsest vähemalt 24 õigesti arvamine.) Seda eeldusel, et igas katses on tuvastatava eseme olemasolu ja mitteolemasolu tõenäosused võrdsed. Kas see tundub Sulle vastuvõetav?

Kriimsilm täpsustab:

Oo jaa. Tegelikult sain ka Sinu eelmisest postist vastuse kätte. Tänud veelkord. Kuid ma sooviksin teada, kas selline katse läbiviimise käik oleks vastuvõetav? Samuti ka minu tagasihoidlikule teisele küsimusele ootaks vastust.

Tundub mulle, et testitav võime kvalifitseerub – tuvastada kinnisilmi painutatud traatide abil maapinnale asetatud umbes 1 meetri pikkuse metalltoru, plekiriba, kaabli või tühja plastiktoru asukoht esemeid puudutamata ehk siis katsealusele teadaoleva traatide liikumise või asendi konfiguratsiooni kaudu. Pakun välja, et ühest esemest peaks piisama ja katse eesmärk oleks tuvastada, kas kirjeldet meetodil tuvastab katsealune eseme kohalolu testpiirkonnas (või kaks eset, kusjuures katseseeria käigus on üks kahest alati testpiirkonnas), st vastuseks on lihtne jah-ei või siis ese1-ese2 rida.

Eraldi küsimus on pimendamine, sh topeltpimendamine. Kas just silmade kinnisidumine see kõige parem meetod on, olgu veel arutluse teemaks. Pakun välja võimaluse, et katsealusel isikul on silmad siiski avatud, aga ese on varjatud kas siis karpi, mulla või vaiba alla või mingil muu moel.

Selleks, et saavutada vajalik statistiline näitaja 1/1000, tuleks vastavalt Digi arvutusele teostada 14 üksikkatset, millest 13 peaks olema tabamused. Saab ka muid arve välja arvutada, nt 20 katset, neist xx tabamused.

Kui Belgia pakkumine otsa saab (30. septembril 2013), siis taaselustub MTÜ Eesti Skeptik 8000€ pakkumine.

147 kommentaari

Oct 01 2012

1 miljon eurot, kasvõi nõiavitsaga pildamise eest

Autor: teemas 10000€

1 miljon eurot

Peatame aastaks MTÜ Eesti Skeptik 8000-eurose auhinna, et teha ruumi Belgia skeptikute 1 miljoni eurosele pakkumisele, mis laieneb kogu Euroopale. MTÜ Eesti Skeptik on volitatud läbi viima vastavaid eel-teste, mille auhinnaks on 500 eurot ja mis tagab pääsu lõpp-testile Belgias, mille auhind on siis 1 miljon eurot.

Palun tutvu alloleva teksti ning lepinguga, mõtle välja, kas ja kuidas su erivõimet saaks objektiivsel moel proovile panna ning just sinust võib saada miljoni euro haldaja.

SISYPHOSE AUHIND — 1 MILJON EUROT

Mis see on? Kuidas registreeruda?

Meie, Belgia ja Euroopa skeptikud, oleme valmis uurima igat tõsist väidet kummaliste või paranormaalsete fenomenide kohta, me oleme valmis tegema katseid koostöös inimestega, kes arvavad, et neil on sedalaadi võimeid. Inimesele, kes suudab korda saata tegusid, mis on paranormaalsed või meie teaduslike teadmiste kohaselt võimatud, makstakse Belgia SKEPP vzw (mtü) poolt 1 000 000 (üks miljon) eurot.

Me testime vaid neid väiteid, mis on meie tunnistajate juuresolekul objektiivselt mõõdetavad. Test peab olema kavandatud ja kokku lepitud selliselt, et tulemused oleksid selged, vaieldamatud ja mitte otsustatavad hääletamise teel või subjektiivse hinnangu tulemusel. Vajadusel võime anda nõu, kuidas oma väidet sõnastada.

Mõned väited siiski ei kuulu selle auhinna raamesse: Loe edasi »

175 kommentaari

Apr 21 2012

Skeptik.ee-lt on võimalik saada 2000 eurot ja rohkemgi!

Autor: teemas 10000€

Panus on tõusnud 10 000 eurole. (20. juuli 2014)

Skeptik.ee kodulehel on väljas üleskutse neile, kes soovivad teaduslikult pädeval moel näidata, et neil on võimed, mida mõned imeliseks peavad, näiteks selgeltnägemine, pendli või vitsa abil millegi tuvastamine, aurade nägemise teel millegi kindlaks tegemine, mõttejõul esemete liigutamine, kvantripatsi mõju jne, ehk kõik see, mille suhtes skeptikud skeptilised on.

Skeptikud aga on valmis selleks, et oma arusaamasid uute tõendite valguses ringi muuta. See on ka peamine erinevus kivipäise eitamise/jaatamise ning uuriva-skeptilise suhtumise vahel. Seepärast oleme siin avatud uutele kogemustele ja valmis selle eest ka raha maksma. Samas pole raha vastuvõtmine kohustuslik, selle võib edasi annetada nt loomade varjupaigale.

Teisalt on meilgi siin Eestis on inimesi, kes oma nn imevõimetega lausa elatist teenivad ja skeptik.ee on valmis maksma raha selle sama asja eest, mida need inimesed niigi teenusena pakuvad. Peaks ju lihtne olema!

Seni oli auhinnafondis kindlalt välja lubatud 1000 eurot, mis tuleks minu, Martin Välliku, isiklikust taskust. Tänasel päeval on üks eraisik, kes end soovi korral ise tutvustab, omalt poolt auhinnafondi lisanud 1000 eurot, seega on auhinnaraha juba 2000 eurot!

Kui soovid ka ise osaleda panuse tõstmisel, siis anna teada. Kui soovid seda raha kätte saada, anna samuti teada, kuid palun tutvu enne reeglitega ning juba sel teemal tehtuga.

 • Martin Vällik – 1000€
 • Riho Vane – 1000€
 • kokku: 2000€

———————————–
Lisandus 21. aprill: Indrek Karu lisab omalt poolt 1000€. Seega on kokku summa praegu 3000€.
Lisandus 4. juuni: Janno Pugi lisab omalt poolt 1000€. Seega on kokku summa praegu 4000€.
Lisandus 4. juuni: Elver Loho lisab omalt poolt 1000€. Seega on kokku summa praegu 5000€.
Lisandus 5. juuni: Targo Tennisberg lisab omalt poolt 3000€. Seega on kokku summa praegu 8000€.
Lisandus 19. juuli 2014: Priit Kallas lisab 1000€, summa kokku 9000€.
Lisandus 20. juuli 2014: Andres Märtin lisab 1000€, summa kokku 10000€.

57 kommentaari

Oct 23 2010

Kvantripatsi testimine Pealtnägijas, protokoll (+pildid)

8. oktoobril kirjutasin sellest, et käisin Pealtnägija saates kvantripatsit testimas (vaata 13. oktoobri Pealtnägijat).

Kvantripatsi kodulehel on juttu pikemalt — kel aega ja tuju kehv, siis naeruteraapiat saab seal ikka, aga testimise puhul on kõik see vähese tähtsusega. Esimeses lähenduses pole meil vaja teada või oletada mingi asja tööpõhimõtet, vaid esmalt ikka uurime, kas see ikka üldse töötab, nagu väidetakse. Kas üldse mingi juhuslikkusest erinev mõju on tuvastatav.

Üldteave

Katse toimumise aeg: 8. oktoober 2010, ennelõuna.
Katse toimumise koht: ETV stuudio Tallinnas aadressil Gonsiori 27.
Osalejad: Ainar Leppik, Roald Johannson, Martin Vällik; veel oli juures võttegrupp — kaameramees, helitehnik, valgustaja.

Loe edasi »

85 kommentaari

Jun 09 2010

James Randi miljon dollarit — miks vitsamehed seda omale pole saanud? (video)

Päästeameti vitsamees Eesti Panga hoone ees George Bushi turvamas. Foto: Teet Malsroos.James Randi haridusliku sihtasutuse — JREF — üks silmapaistvamaid atribuute on olnud ja on ka jätkuvalt miljon dollarit sellele, kes korralikes katsetingimustes suudab mingit paranormaalseks peetud võimet demonstreerida. Kvalifitseeruvaks kuulub näiteks mõttejõul asjade liigutamine, ennustuskunst, selgeltnägemine, astroloogia, homöopaatia ja muud posimismeetodid.

Valdav enamus auhinna taotlejatest on aga olnud hoopis vitsa- ja pendlimehed ning -naised. Randi ise peab valdavat enamust nimetatutest siirasteks inimesteks, kel on aga puudulik arusaam sellest, misasi on mingi väite või võime teaduslik uurimine ja miks subjektiivne tunne teaduslikuks tõendiks ei kõlba.

Loe edasi »

34 kommentaari

May 19 2010

Katsetame pendli väge, aga enne püüame tingimused paika saada

toit ja pendel, pilt saidilt britishdowsers.org2010. aasta Umbluu preemia teemas kirjutas kommenteerija evy jørgensen (lisasin tekstile kergema loetavuse huvides liigendust):

skeptik.ee avastasin täna kui PH dieedis katsusin selgusele jõuda. Mõnus sait!

Tahan aga öelda, et olen palju aastaid kasutanud pendlit. Sellest on olnud lõputult kasu, peamiselt enda keemiku nässuläinud tervise taastamisel. Nüüd tegelen REIKIGA – ilma kahtluseta kasulik, ka teistele kel tervisehädasid ja elus viltu veab. Need küll umbluu asjad ei ole kui õieti teha.

Minu pendel näitab alati, et mitte kõik need toiduained mida PH toitumises B-grupile soovitatakse mulle kuidagi ei sobi. Javastupidi, keelatud toidust on mitmed vägagi tulusad.

Poes käies tuleb aga kaunis tihti ette, et muidu head asjad on söödamatud mürgiste lisandite tõttu. Pudeli- ja kraanivee aktiveerin, joon taimeteed omakorjatud ravimtaimedest.

Aastatega on tervis järjest paremaks läinud ja vanadest hädadest (igasugused allergiad, nahahigused, bronhiaalastma, krooniline peavalu, väsimus, meeleolu muutused, maohädad jm) pole peaaegu miskit järel.

Unustasin öelda, et teen igal aastal puhastest õuntest äädikat koos maikuus korjatud (ja sügavkülmutatud mustra sõstra lehtedega). See paneb seedimise käima.

Evy

Isiklikke harjumusi on eri inimestel väga erisuguseid ja see ei paku eriti huvi, aga pendliga millegi mõõtmine ja toidu (vee) “aktiveerimine” on küll sellised väited, mis kvalifitseeruvad skeptik.ee 10000 kr auhinnale.

Teised kommenteerijad võtsid sõnasabast kinni ja juba käib võimaliku katse ettevalmistamine. Kas sobilik protokoll leitakse, kas ja kuidas tüüritakse vastastikustest karidest mööda, kas pendli abil on ka objektiivselt võimalik miskit tuvastada, kõigest sellest saate teada allpool kommentaarides.

248 kommentaari

Jun 12 2009

Läheb jälle lahti: Selgeltnägijate Tõeline Tuleproov, vol 2

Selgeltnägijate tõeline tuleproov, vol 2Telejaam Kanal 2 on välja kuulutanud uue vooru selgeltnägijate tuleproovi saatesse võistlejate leidmiseks.

Eeskätt on kandideerima on oodatud inimesed, kes on enda juures märganud erilisi võimeid, kuid ei tegele sensitiivsete teemadega iga päev. Võta ühendust ka siis, kui tead sellist tuttavat.

Registeerumiseks võta ühendust sulle sobival viisil.

Tel 51 992 296
tuleproov@kanal2.ee

Eelmisel korral oli võidusummaks 100 000 krooni. Selleks pidi võitja (Nastja) läbima hulga raskeid võttepäevi, tegema katseid, mis tihtipeale polnud üldse tema ampluaa või mis olid emotsionaalselt ja füüsiliselt koormavad (näiteks tegelema vägivaldsete surmadega ja osalema pikkadel väljasõitudel).

MTÜ Eesti Skeptik pakub 1000 eurot (15646,60 krooni), aga seda tunduvalt leebematel tingimustel kui Kanal 2 Selgeltnägijate tuleproovi saade:

 • Osaleja saab ise öelda, millist võimet või oskust testida. Tuleproovi saates on testid saate tegijate poolt ning kõigile ühe mõõdu järgi, aga meie arvame, et head kaugushüppajat pole mõtet kuulitõukega testida.
 • Üldjuhul peaks piisama ühest katsest ühel päeval. Tuleproovi saatega peab nädalate kaupa oma elu ümber korraldama.
 • Testile tulijat ei panda kellegagi võistlema, vaid ta teeb seda, mida ta omasõnul kõige paremini oskab. Tuleproovi saates kõlasid pidevad kahtlustused, et keegi püüab kedagi “mõjutada”, lisaks võib võistlusmoment mõnede arvamuste kohaselt tõelistele võimetele pärssivalt mõjuda.
 • Kui testile tulijat ei huvita niivõrd raha, vaid pigem oma võimete tõeline proovilepanek, siis pole mingit kohustust seda raha pärast teha. Tõe otsimine on ka meie meelest rahast tähtsam. Samas, kui raha on oluline, siis peale skeptik.ee katset on oma võimega võimalik ära võtta soomlaste 10000 eurot, IIG 50 000 dollarit, brittide 14000 naela ja lõpuks ka Randi miljon dollarit. Keegi ei keela ka meie 1000 eurole omapoolset panust juurde lisamast (raha ei pea enne kuhugi üle kandma, kui mõne testi tulemused seda ei nõua).
 • Soovi korral tagame testile tulija anonüümsuse. Tuleproovi saade tõi nii mõnelegi kas siis loodetud või kardetud kuulsust, mis mõistetavatel põhjustel igaühele sugugi ei sobi.

Kindlasti leiavad head lugejad veel häid põhjusi, miks lisaks telesaate tuleproovile ka skeptik.ee Tõelisest Tuleproovist läbi käia. Pakkumine on jõus kõigile, mitte ainult saates osalejatele.

Samas ei tasu muidugi loota, et meilt selle 1000 eurot niisama kätte saab. Selleks peab inimene sõnastama oma erilise paranormaalseks peetava oskuse, võime; koos kavandame katse, mis ühelt poolt peaks selle võime kõige paremini esile tooma, aga teisalt tagama katsetulemuse usaldusväärsuse.

Tõelisel tuleproovil osalemiseks anna endast teada e-kirja aadressil skeptik.ee [-ät-] gmail.com või siin kommentaarides.

Miks skeptik.ee seda teeb?
Uudishimust inimeste võimete ja maailma vastu. Kes siis ei tahaks olla tunnistajaks millelegi seninägematule ja avardada maailmataju?! Ega me mingid silmaklappidega eitajad ole!

Neist lugudest saate lugeda, kuidas eelmise tuleproovi Hannes, Geit ja Teur skeptik.ee testimisel osalesid:
Selgeltnägijate tõeline ja päris tuleproov
Selgeltnägijate tõeline tuleproov. Katseprotokoll ja pildid.

Tutvu kindlasti ka Tõelise Tuleproovi üldtingimustega.

130 kommentaari

Oct 31 2008

Real Psychic Challenge (+Randi kommentaarid)

Bad news: Estonia got its own localized version of America’s Psychic Challenge.

Good news: Three of the contestants approached the Estonian Skeptics Society to have their abilities properly tested. No prizes, no media, just scientific testing.

The experiment began on a lovely summer evening. 19 different fairly common items had been brought together, all clearly distinguishable and from different areas of life. Inside a garden house sat a “transmitter” — a person whose job it would be to take a random item from the pile and to telepathically transmit information about the item to a test subject sitting outside. The telepathic transmitter was accompanied by a member of the skeptics who wrote down the objects that were being telepathically transmitted and communicated with another skeptic outside who was observing the test subject, about when the transmitter or the receiver was ready to proceed. Each of the three subjects tried to guess six items.

All mobile phones were far away and everyone participating in the experiment was searched with a metal detector to look for any electronic transmitters. None were found.

Guessing three out of six items was deemed to be evidence of paranormal abilities. Everyone participating in the test signed papers saying that they had understood and agreed to the rules.

Before the results were revealed the subjects testified that the experiment had been honest and that they were satisfied with the arrangements.

And the results were surprising for everyone. Out of all the eighteen tries the three psychics had managed to guess… zero.

With the psychic inside the garden house holding in her hands a small brush and trying to telepathically transmit its image, the receiving psychic instead described “a round smooth object, a ball”.

A small apple was received as “a bigger object, a toy, a teddy bear”.

A key was received as a drinking glass. A saw as a carrot. A training landmine as a leather wallet. A condom as a light bulb. A compass as a candle.

Though there was a small debate about the condom. It was argued that since spiritually sex has something to do with light, then perceiving a condom as a light bulb should count as a hit. Everyone else disagreed.

All in all, everyone agreed with the setup, everyone agreed with the results, everyone left on friendly terms, and stunning new evidence for telepathy was not discovered.

participants
From left: psychic Teur, skeptics Raul and Martin, psychics Geit, Hannes, and Triin

Here’s the original blog post (in Estonian) about the test:
Selgeltnagijate tõeline tuleproov. Katseprotokoll ja pildid.

Translated by Elver Loho
—————————————-

Lugu ilmus ka James Randi Educational Foundation kodulehel:
Estonian Psychic Test Results
Written by James Randi

Randi kommentaarid ja märkused:

Esemete hulk oleks pidanud olema eelnevalt määratletud ja kõigile osalejatele enne testi teada antud. Sellisel juhul poleks tekkinud kahtlusi ega vaidlusi, kas pakkumine oli täpne või “peaaegu täpne”. Sellist testi nimetatakse “sunnitud valikuks” ning statistiline analüüs on lihtsalt ja kindlalt toimetatav. Kõik esemed on nimekirjas ja ainult täpne vastus läheb arvesse.

Loos polnud viidet sellele, kuidas saadetav ese “saatja” poolt välja valiti. Mõned esemed on silmatorkavamad ja on seetõttu sagedamini väljavalitavad. Peaks olema mingi meetod, näiteks sedelitega loos, et tagada tõeline juhuslikkus.

Kolmandaks oleks võinud olla rohkem kui üks “saatja”; võib ju tekkida vaidlus selle üle, et konkreetne saatja oli nõrk.

34 kommentaari

Sep 26 2008

Selgeltnägijate tõeline tuleproov. Katseprotokoll ja pildid.

Üldteave

Katse toimumise kuupäev: 23. september 2008.

Katse toimumise koht: Plaasi talu, ajalooline Väo küla (praegu Tallinn).

Osalejad:

 • Saatest Selgeltnägijate tuleproov tuttavad Hannes Vanaküla, Geit ja Teur ning Triin
 • Katse läbiviijad: Kristjan, Raul, Martin
 • Janos, metallidetektori operaator

Katse eesmärk

Uurida kontrollitud katsetingimustes hüpoteesi, et ilma tuntud meeleelundeid (nägemine, kuulmine, maitsmine, kompimine, haistmine) kasutamata on võimalik mõtteid, kujutisi või teavet esemete kohta edastada teisele inimesele.

Võimalikud teoreetilised kaalutlused

Mõtete ülekandmist ilma tuntud meeleelundeid kasutamata nimetatakse ka telepaatiaks. Räägitakse, et see peaks paremini toimima inimeste vahel, kes on omavahel lähedased (abikaasad, elukaaslased, kaksikud, laps-vanem…), kuid olevat ka inimesi, kellele selline pikaajaline lähedus pole oluline ja suudavad toimiva kontaki luua ka lühema aja jooksul.

Katse korraldajate peamine eesmärk oli tagada sellised katse tingimused, kus tavapärane suhtlemine oleks välistatud, kuid samas ei olnud mingit põhjust seada erilisi piiravaid tingimusi selle kohta, mida katses osalejad katse õnnestumise koha pealt oluliseks pidasid.

Katse kirjeldus

Loe edasi »

61 kommentaari

Sep 22 2008

Selgeltnägijate tõeline ja päris tuleproov

Selgeltnägijate tuleproovi Geit, Hannes ja Teur osalevad skeptik.ee testis

Kes on juhtunud vaatama Kanal 2 saadet Selgeltnägijate tuleproov, siis küllap on jäänud silma, et neid katseid seal teaduslikuks küll pidada ei saa ja seetõttu on iga positiivne järeldus selgeltnägemise, pendeldamise või muu niiöelda paranormaalse võime kohta selle saate põhjal õigustamatu. Tegelikult pole ma veenvat õigustust ka mujal näinud, kuid see võib olla tingitud mu kitsast silmaringist.

Erakordsed väited ja võimed vajavad erakordset tõendusmaterjali, kuid selle saate raames sellist erakordset tõendusmaterjali ei saa tekkidagi, kuna katsed on pehmelt öeldes läbi mõtlemata, korralikest kontrollmehhanismidest pole kuuldudki ja üldse ei saa välistada, et saatetegijate eesmärk saade kuni lõpuni põnev hoida kasvatab kiusatust niinimetatud selgeltnägemisse või mõnedesse selgeltnägijatesse soosivamalt suhtuda.

See kõik õõnestab muidugi saates osalejaid, kellest ilmselt enamus ise usuvad oma võimetesse ja muidugi saate vaatajaid, kellest nii mõnigi ootab kinnitust oma usule, et selgeltnägijad ja nõiad suudavad nende elusid päästa, tervist parandada ja suhteprobleeme lahendada. See usk saab selle saatega halvasti teenitud. Mitte et mind isiklikult selgeltnägemine niiväga erutaks, aga inimeste petmine ja tühja lootuse müümine mulle ei meeldi.

Saade ei rahulda ka minu uudishimu, sest nagu öeldud, katsed on kehvalt ja mitteusaldusväärselt korraldatud. Montaažilaud on ka ilmselt üks oluline koht, kus “tõde” produtseeritakse.

Pikk sissejuhatus viib meid nüüd selleni, et pühapäeval 21. septembril käisid mul Jasoni saatel külas Selgeltnägijate tuleproovist tuttavad Geit, Hannes ja Teur, kes väljendasid selgesõnaliselt soovi oma võimed ka tegelikult ja päriselt proovile panna. Arutasime selle üle, milline katse võiks olla.

Lähtekohaks on see, et arvatav selgeltnägija nimetab ise, mida ta oskab ja millistes tingimustes see võime parimal moel avalduda võiks. Testi läbiviija asi on luua sellised tingimused, mis välistaksid kõrvalised tegurid, et sõelale jääks ainult see väidetav võime.

Ilusailmalise suvelõpupikniku jooksul jõudsime üldjoontes alloleva asjani, mida ma oma peaga täpsustanud olen ning mille osas kõigi lugejate ettepanekuid ootan. Testitavaks omaduseks või nähtuseks on väidetav võime ühest meelest teise kujutluspilte saata. Mis iganes see oletatav teoreetiline taust ka oleks, püüame siin kohalikes oludes selgitada, kas selline mõtete või kujutluspiltide ülekanne testitingimustes aset leiab.

 • Aiamajas istub “saatja” — selgeltnägijale tuttav inimene, kellega “energeetiline väli” aastate jooksul omaseks saanud või kelle vahendusel testialune (vastuvõtja) arvab meelepilte paremini saavat.
 • Üks katse läbiviija näitab saatjale ükshaaval erinevaid esemeid. Esemed on pigem lihtsad ja üheselt mõistetavad ning erinevatest eluvaldkondadest (mitte nii, et meil on õun, pirn, ploom ja apelsin ning viil, haamer, peitel ja kruvikeeraja).
 • Saatjaga koos olev katse läbiviija annab märku, kui ese ning saatja on valmis ning jälgib saatja tegevust selles osas, et ta muul moel vastuvõtjale märku ei annaks (koputused või muud hääled, tehnilised abivahendid…).
 • Selgeltnägija (vastuvõtja) on väljaspool aiamaja ning teine katse läbiviija, kes ei tea, mis eset saatjale näidatakse, jälgib vastuvõtjat ja vajadusel protokollib vastuvõtja poolt öeldut.
 • Vastuvõtja annab märku, kui ta selle esemega lõpetanud on.
 • Vahetatakse ese ning kõik kordub.
 • Esemeid võiks kokku olla 10 ja neid teab esialgu ainult see katse läbiviija, kes neid saatjale näitama hakkab. See tagaks piisava pimenduse.

  Katse teine osa võiks toimuda sedasi, et vastuvõtja teab, millised need esemed on ja püüab sellel baasil saatja mõttesaadetisi vastu võtta.

  Oli juttu ka sellest, kas teha katse MTÜ Eesti Skeptik 10 000 krooni pakkumise raames, kuid raha ei peetud antud juhul määravaks. Selles osas on aga veel aega meelt muuta.

  Nüüd küsimused laiale ringile:
  * Kuivõrd iga sedasorti katse lahutamatuks osaks on matemaatika ja statistika, siis hea nõu kuluks ära. Gaussi kõvera järgi võib õigetele vastustele teise katse korral juhuslikult pihta saada ka rohkem kui pooltel kordadel. Mitu katseepisoodi ühe vastuvõtjaga on mõistlik teha, et kõver keskväärtuse juures kitsamaks tõmbuks ja kui mitu pihtasaamist sel juhul katsealustele positiivne tulemus oleks?

  * Kuidas aga hinnata esimese katse tulemusi? Igapäevaseid esemeid, millest seljakotiga kümmekond kohale vedada, on ilmselt sadu ja nendest ühelegi juhuslikult arvamise teel pihta saada oleks üllatuslik, kuid sugugi mitte võimatu. Mitu tabamust võiks õnnestumiseks lugeda?

  * Kas testi tingimused on vettpidavad? Kas on midagi tähelepanuta jäänud?

  Loodetavasti jätkub ka saatesarja võitjal, kui see just Geit, Hannes või Teur ei ole, julgust end tõeliselt proovile panna.

  Loe veel skeptik.ee-s: Selgeltnägijate tuleproov

214 kommentaari

Apr 04 2008

Mati: tunnen töötava mobiili lähedust füüsiliselt. Katsetame järgi.

Ka nii uuritakse mobiilikiirguse võimalikku mõju.Skeptik.ee lugeja ning kommenteerija Mati ütleb loo Vuu-duu teadus Vuti tänaval ja Pealtnägijas kommentaariumis:

[…] töötava mobiiltelefoni lähedust ma tunnen füüsiliselt ja mitte ainult lihtsalt tunnen – pikem kõne mobiiltelefoniga teeb lausa füüsilist valu.

Pimekatses side silmade ees ei ole mul mingi probleem ära tunda kas minu pea ligidusse toodav mobiiltelefon on parajasti kõnerezhiimis (valjuhääldi võib olla seejuures kasvõi lahti monteeritud ja eemaldatud) või täielikult välja lülitatud.

Mati pakub välja ka võimaliku põhjuse, Loe edasi »

32 kommentaari

Jan 31 2008

Kati ja Krissu võimed proovile

Autor: teemas 10000€

Telekinees. Pilt Jaapanist.Kati ja Krissu soovivad ehk end proovile panna seoses 10000 kr väljakutsega. Toon siia üle olulisema osa senisest mõttevahetusest, et peateemat asjassepuutumatuga mitte risustada.

Kõige reaalsema testitava võimena jäi justkui sõelale aura vaatamine-nägemine. Loodetavasti jõuame arutelu käigus mingi konkreetse testprotokollini, mis oleks väidetava nägija suhtes aus ja vastutulelik, kuid mõtteka tulemuse saamise mõttes üheselt mõistetav.

Tänan kõiki, kes on teema edenemisele kaasa aidanud, eriti muidugi Katit ja Krissut nende julguse eest :-)
Loe edasi »

44 kommentaari

Sep 15 2007

10 000 kr peo peale, reeglid on sellised:

Telekinees. Pilt Jaapanist.

  1. Paranormaalseks nimetatakse siin kõik sellised nähtused, mida praeguse teaduse vaatepunktist võib pidada teadaolevate loodusseaduste vastasteks, nagu nt telepaatia, selgeltnägemine, psühhokinees, kehast väljasolemine, kaugnägemine, vee või mõne eseme leidmine nõiavitsa või pendli abil, astroloogia jne. Kui nähtus või inimese võime pole tõlgendatav paranormaalsena või seda pole võimalik Loe edasi »

6 kommentaari