Arhiiv lugudest, mis on teemas 'ametlik'

Nov 03 2015

EAL: Ebateaduslike meetodite kasutamisest

Autor: teemas ametlik,tervis

Edastan Eesti Arstide Liidu pressiteate 3. novembrist 2015, milles antakse teada ka Riina Raudsiku väljaarvamisest liidu liikmete seast.

Eesti Arstide Liit tunneb jätkuvalt muret Eestis leviva tervist ohustava käitumise pärast, kus inimesed kasutavad tõendamata toimega, sageli mürgiseid aineid, mida usutakse parandavat tervist ja ravivat haigusi. Enamasti õhutavad seda tegema meditsiinihariduseta isikud, kelle eesmärk on „imeravimite“ müügist tulu saada.

Kahjuks levitavad väärinfot ja annavad teadusliku aluseta ravisoovitusi ka mõned arstid. Arstide liidu eetikakomitee taunib arstide tegevust, kes reklaamivad niinimetatud ravivõtteid ja -vahendeid, ilma et nende toime ja ohutus oleks tõendatud. Sügavalt ebaeetiline on arstide käitumine, kes oma avalikes esinemistes reklaamivad mõne ravimi või ravimeetodi ainulaadsust ja hädavajalikkust igas võimalikus situatsioonis.

Eetikakomitee peab Jüri tervisekeskuse perearsti Riina Raudsiku tegevust arstieetikat rikkuvaks. Eesti Arstide Liidu volikogu arvas Riina Raudsiku liidu liikmete hulgast välja põhikirjaliste kohustuste mittetäitmise tõttu, kuna ta ei järgi oma tegevuses ja käitumises Eesti arstieetika koodeksit.

Teeme ettepaneku seadustada kontrollivõimalus ilma erihariduseta inimeste tegevuste üle, mida väheinformeeritud abivajaja võib tõlgendada kui ravimist, ja kutsume järelevalveorganeid jälgima avalikkusele edastatavat alternatiivsete ravimeetodite reklaami.

Pöördume kõikide ajakirjanike ja meediaväljaannete omanike poole ja soovitame valida vastutustundlikult allikaid, mille põhjal avaldatakse inimeste tervist, haiguste ennetamist,
diagnoosimist ja ravimist käsitlevat teavet. Kui tegemist ei ole teaduspõhise infoga, siis tuleks sellele selgelt viidata ja võimalusel lisada vastava ala asjatundja kommentaar.

Eesti Arstide Liit

Üks kommentaar

Dec 25 2014

Jälle bioresonants

bioresonants_energia
Saatsin Tarbijakaitsesse alloleva kirja:

Ettevõtja Karu Consulting OÜ (Energia Kliinik) on avaldanud reklaami, milles esitatakse mitmeid väiteid, mis võivad tarbijaid eksitada ja mis võib olla Reklaamiseaduse ning Tervishoiuteenuste korraldamise seaduse rikkumine.

Reklaam on avaldatud Delfi rubriigis Hoia Tervist.

Ettevõtja väidab, et “Bioresonantsuuringu näol on tegemist uudse tervisediagnostika ja teraapia meetodiga…”, kuid selline tegevus kuulub tervishoiuteenuste hulka, mida tohiks läbi viia vaid registreeritud tervishoitöötaja. Ettevõtja kodulehel alalõigus Meeskond on näha Kätrin Karu, kes aga ei ole Terviseameti poolt hallatavas tervishoiutöötajate registris.

Veel väidab ettevõtja, et meetod on usaldusväärne 96% täpsusega. See on teaduslik väide, kuid mingit tõendusmaterjali ei ole esitatud ei reklaamartiklis ega ka ettevõtja kodulehel. See aga rikub reklaamiseaduse paragrahvi 3 lõige (4) (Reklaam ei tohi…) 14) (…jätta muljet, et esitataval teabel on teaduslik alus, kui see tegelikult puudub;), lisaks ka 17) (…viidata kauba või teenuse haigust, talitlushäireid ega väärarendeid ravivale, leevendavale või tõkestavale omadusele, välja arvatud seaduses sätestatud juhtudel;).

Teaduslikkusele pretendeerivaid väiteid, mis ei ole vastava tõendusmaterjaliga põhistatud, leiab lisaks ettevõtja kodulehelt energiakliinik.ee

Bioresonantsil põhinevaid tegevusi peetakse pseudoteaduseks, millel puudub reklaamitud täpsus ja ka teaduslik põhjendus, et see meetod üldse saaks toimida.
Esitan ka ühe kokkuvõtva uuringu kahtlastest uuringumeetoditest, kus bioresonants hävitava hinnangu osaliseks saab:
Unproven techniques in allergy diagnosis, B. Wüthrich, University of Zürich, Zürich. Switzerland
J Invest Allergol Clin Immunol 2005; Vol. 15(2): 86-90

Arvamust või seisukohta antud ettevõtja tegevuse kohta palun uurida ka Terviseametist nii selle kohta, et teostatakse tegevusi, mis eeldavad vastavat tegevusluba, kui ka selle kohta, et kas kasutatav aparaat on registreeritud meditsiiniseade, millega võib inimesi teenindada.

Lisaks saab ikka ja jälle osundada Reklaamiseaduse §3 lõigule (4) Reklaam ei tohi: 8) tugineda inimeste ebausul ega kasutada ära reklaami sihtgrupi vanusest tulenevat kergeusklikkust;

Lugupidamisega,
Martin Vällik
MTÜ Eesti Skeptik
tel 5289895

4 kommentaari

Dec 03 2013

Terviseametil menetlus pooleli


Pilt: ekraanitõmmis bio-re.eu avalehelt

Umbes kuu aega tagasi ilmusid mitmesse ajakirjandusväljaandesse reklaamartiklid Miamere OÜ poolt pakutavast Bio-Re (sõnast bioresonants) teenustest, mis olla palju parem kui tänapäeval ametlikus meditsiinis kasutatavad diagnoosimeetodid. Igatahes olla tarbijad omasõnul rahul. Kui meedias end reklaamida, siis tõuseb huvi ka skeptilisemate kodanike seas ning see huvi ajendas uurima ja algatama allpool edastatud kirjavahetuse, mille üheks tulemiks on järelvalvemenetluse algatamine teenuseosutaja suhtes. Hea meel on märkida, et “tervishoiteenustele sarnased teenused” on saamas ametlikumaks kõnepruugiks.

Terviseametist sain 3. detsembril järgneva kirja:

Lugupeetud Martin Vällik
Täname Teid 02.11.2013 päringu eest.

Tervishoiuteenuste sarnaste teenuste (nn piiripealsete teenuste) osutamine ei ole kehtivas õiguskorras kuigi täpselt reguleeritud. Seetõttu teostab amet taoliste teenuste pakkujate üle järelevalvet kaebuste põhiselt, kui kaebuse asjaoludest selgub, et osutatud teenuse näol võib olla tegemist tervishoiuteenusega ja/või teenuse osutamisel on kasutatud meditsiiniseadet. Ameti seisukohad ning järelevalvekriteeriumid piiripealsete teenuste valdkonnas on veel kujunemisjärgus ja Sotsiaalministeeriumiga kooskõlastamisel. Teenuste osas, mille näol ei ole tegemist tervishoiuteenustega, on kodanikul õigus vabale valikule. Juhul kui kodanikule tekitatakse sellise teenuse osutamise käigus tervise või muu kahjustus, on tal õigus pöörduda kohtusse. Loe edasi »

17 kommentaari

Oct 10 2013

Terviseamet ja umbluuteenused


Tervistav Stuudio Pärnus. Foto: Ago Tammik, EPL.

Eesti Päevalehes ilmus lugu, milles väidetakse, et terviseametnikud on asunud ka alternatiivterapeute puistama:

Väikeettevõtted, mis pakuvad erinevaid loodusteraapiaid ja üldistavalt alternatiivteraapiaks nimetatavaid teenuseid, on viimasel ajal sattunud terviseameti inspektorite huviorbiiti. Uuritakse, kas nende pakutavad teenused on sellised, mille osutamiseks peaks neil olema riiklik tegevusluba. Millisteks tegevusteks täpselt oleks aga tarbijate kaitseks vaja luba ja millisteks mitte, on küsimus, mille piire alles kombatakse.

Jõudsin juba hakata rõõmu tundma, et lõpuks ometi ehk võetakse midagi ette nende ilmselgete libateenustega, väärlootuste äridega, meditsiini matkivate eksitustega, või siis vähemalt hakkab see valdkond kuidagi korrastuma ning tekib selge piir umbluu ja tarviliste tervishoiuteenuste vahele.

Vaatasin ka loos mainitud Biore kodulehte ja kõik umbluu tunnused on seal olemas ja mõni mõttelõng on suisa ohtlik ehk pahal moel eksitav. Näiteks jutustatakse, et “vitamiin” B17 on vähivastane ravim ja Oasis of Hope nime kandev asutus saavutab suurepäraseid vähiravialaseid tulemusi. Seega välisel vaatlusel vääriks Biore igati ametnike tähelepanu, et säästa tarbijaid ohtlike nõuannete, kasutute teenuste ja tõendamata tervisealaste väidete eest. Võin neile omalt poolt külaskäigusihtmärke soovitada.

Tegelikkus on aga teistmoodi ja Terviseamet selgitab oma Facebooki lehekülje kaudu:

Täna Eesti Päevalehes ilmunud lugu on pehmelt öeldes lugejaid ja avalikkust eksitav, sest terviseamet ei tegele alternatiivterapeutide “puistamisega”, tegelikult puudub meil selleks igasugune alus. Loos viidatud Biore Tervisestuudiot pole Terviseamet kontrollimas käinud. Püüdsime seda ka loo autorile selgitada, aga tulutult. Tõsi, samal aadressil tegutseva FIE käsutuses olevat meditsiiniseadet kontrolliti küll, aga sama aadress ei tähenda veel sama ettevõtet.

Lugejatele teadmiseks: Terviseamet teeb järelevalvet tervishoiuteenuse osutajate üle, kes on kantud tervishoiutöötajate registrisse ja omavad luba tervishoiuteenuse osutamiseks. Kui te peaksite sattuma mõne teenuseosutaja juurde, kes lubab teiega imet teha, siis on alati mõistlik küsida, kas teenuseosutajal on selleks imeteoks olemas vajalikud oskused ja õigused. Vastasel juhul vastutab teenusesaaja ise nii teenuse kui tagajärgede eest. Kahtlustest võib alati Terviseametit teavitada. Sel juhul saame üle kontrollida, kas tegu on tervishoiuteenusega ja kui on, siis kas teenuseosutajal on olemas ka vastav luba või võib olla tegu seaduserikkumisega. Kui ilmneb, et tegemist võib olla rikkumisega, annab Terviseamet kogutud teabe üle uurimisorganitele. Sedasorti pöördumisi on jõudnud meieni aastas kord või paar, mitte enam.

Olgu veel öeldud, et Biore omanik kinnitas täna ka omalt poolt Terviseametile, et neid pole keegi “puistamas” käinud, mida ta oli enda arvates ka ajakirjanikule öelnud, aga mõnikord sünnivad lood kõigele vaatamata…

Jah, see on tavaline, et ajakirjanik kirjutab oma loo vaatamata faktidele. Ja isegi kui sõnum on kooskõlas mu isiklike ootustega ja teatatakse asjust, mis meele rõõmsaks teevad, ei pruugi see tõsi olla. Aga kuivõrd teema juba püsti oli ja minumeelest on tarbijad sedalaadi teenuste suhtes ikka haavatavas seisus, siis küsisin sealsamas täpsustavaid küsimusi:

Tere, kas ma saan õigesti aru, et kui teenust osutab registreeritud tervishoiutöötaja ja/või tervishoiuasutus, siis Terviseamet teostab nende üle järelvalvet. Aga kui nimetatud asutused juhtuvad pakkuma umbluuteenuseid ehk teaduslikult põhjendamata protseduure (nt homöopaatiat, detoksifikatsiooni, pH-dieeti, toidutesti jne), siis kas Terviseamet saab neid isikuid järelvalvata ja öelda, et neid teenuseid ei tohiks pakkuda?

Aga kui samu teenuseid pakuvad mittetervishoiuasutused ja mittetervishoiutöötajad, siis kas sekkumise tõenäosus on suurem või väiksem?

Või sekkutakse mittetervishoiuasutuste tegevusse pigem siis, kui nad hakkavad pakkuma tervishoiuteenustele sarnaseid tegevusi – diagnoosima, ennetama, ravima?

Kliendi seisukohast vaadates ei pruugi mul olla pädevust kõigi protseduuride teadusliku põhjendatuse hindamiseks ja võin arvata, et kui ostan registreeritud tervishoiuasutusest teenust, siis peaks nagu olema tegu teaduslikult põhjendatud teenusega (olgu või homöopaatia). Või on kliendid-patsiendid ikka ja alati ainult omapäi jäetud ja ise vastutavad, kui homöopaatiaga üritavad diabeeti või vähki ravida?

Biore suguste mittetervishoiuasutuste puhul võiks ju muidugi eeldada, et klient ise vastutab oma “rumaluse” eest, kui kasutuid protseduure ja toidulisandeid ostab, aga registreeritud tervishoiuasutuste puhul oleks nagu õigustatud ootus eeldada, et pakutavad teenused on kvaliteetsed (sh teaduslikult põhjendatud) ja personal pädev, kes järgib arstieetika koodeksit.

Tänan väga, kui leiate aega vastata ja selgitada :)

Liiga palju küsimusi küsida ei ole muidugi hea mõte, kuna vastamiseks valitakse vastajale sobivamad ning saab ümaramat juttu rääkida, kuid ehk aitate mõne konkreetse juhise välja destilleerida:

Tervishoiuasutusele väljastatud tegevusloal on kirjas, milliseid teenuseid konkreetne asutus osutada võib. Nii näiteks ortopeediakeskuses silmi ei kontrollita. Ravikvaliteedi eest vastutab arst, kui tema pakub ravina ühe või teise probleemi korral ka homoöpaatilisi teenuseid või näiteks akupunktuuri või muud, siis peab seegi teenus mahtuma arsti poolt pakutava kvaliteetse ravi alla. Terviseamet kontrollib, kas pakutavad teenused mahuvad tegevusloal märgitute alla.

Kui tervishoiuteenust pakub mittetervishoiuasutus või inimene, kellel puudub pädevus (ei ole registreeritud tervishoiutöötajate registris), siis on tegemist tervishoiuteenuse korraldamise seaduse rikkumisega. Terviseamet ise selliseid inimesi ega tegevuskohti ei otsi, küll on tulnud ette olukordi, kus terviseamet on saanud vihjeid selliste tegutsejate kohta, kontrollinud asjaolusid ja rikkumiste ilmnemisel teavitanud neist korrakaitseorganeid.

Igal kodanikul on õigus kahtluse korral esiteks uurida, kas tervishoiuteenuse osutamiseks on luba, kas teenuseosutaja on kantud tervishoiuteenuse osutajate registrisse. Kui on kahtlusi ravikvaliteedis, siis on õigus küsida teist arvamust või pöörduda Sotsiaalministeeriumi juures asuva ravikvaliteedi ekspertkomisjoni poole. Terviseameti registrid on siin: http://mveeb.sm.ee/

Mulje jäi ikka selline, et tarbija olgu ise jube tark ja kui pole, siis on oma viga.

Nimetan probleemvaldkonnad:

  • Mittetervishoiuasutused, mis pakuvad umbluuteenuseid (nt aura korrigeerimist) – siin on klient ilmselt täiesti omal vastutusel
  • Mittetervishoiuasutused, mis pakuvad teenuseid, mida võiks Tervishoiuteenuste korraldamise seaduse kohaselt tervishoiuteenusena tõlgendada (diagnoosimine, ravimine, ennetamine) – Terviseamet võib aegajalt sekkuda, kui keegi kaebab
  • Tervishoiuasutused, mis pakuvad umbluuteenuseid (nt homöopaatiat, valideerimata ja teaduslikult põhjendamata toiduteste) – Terviseamet võib aegajalt sekkuda, kui keegi kaebab
  • Tervishoiuasutused, mis pakuvad õigeid tervishoiuteenuseid, aga kehva kvaliteediga – Terviseamet võib sekkuda, kui keegi kaebab

12 kommentaari

May 10 2013

Kas Päästeamet kasutab jätkuvalt Sniffexit pommidetektorina?

Väidetav pommidetektor Sniffex ja selle seos meie Päästeameti pommirühmaga on siinsetele aegajalt huvi pakkunud. Lool on pikk ajalugu (juba viis aastat!) ja Päästeamet selle käigus lausa Umbluu preemia pälvinud. Seoses sellega, et Suurbritannias mõisteti üks pommivitsade ärimees süüdi libakauba müümisel, arvasin heaks olukorda meie Päästeametis taaskord üle uurida. Vastus, nagu ikka, on väheütlev, hajusalt tõlgendatav ja sugugi mitte turvalisust ja kindlustunnet suurendav.

Lp Martin Vällik,

täname teid päringu ja samuti ka selle eest, et tunnete muret nii tavainimeste, kui ka demineerijate turvalisuse pärast.

Päästeameti Demineerimiskeskus jälgib kõiki demineerimisvaldkonnaga seostus sündmusi ning töövahenditega kaasnevat informatsiooni maailmas ja loomulikult ka vastava temaatikaga seonduvat. Kindlasti oleme analüüsinud teiepoolt viidatud ja ka teiste sarnaste artiklite sisu ning võime kinnitada, et demineerimises ei kasutata ühtegi töövahendit, mis ei tööta ega usaldata ühtegi töövahendit täielikult. Milliseid töövahendeid, -taktikaid ja –meetmeid demineerimistöödel täpselt kasutatakse ei ole võimalik avalikustada meie kõigi turvalisuse eesmärgil. Päästeameti Demineerimisekeskuse demineerimistööde käigus kogutud menetluslik teave, varustuse ja tehnoloogiliste lahenduste kohta käiv teave ning turvameetmed on tunnistatud asutusesiseseks kasutamiseks avaliku teabe seaduse alusel Päästeameti peadirektori 24.07.2006 käskkirjaga nr 137.

Lugupidamisega
Arno Pugonen
Demineerimiskeskuse juhataja
[tel nr]

Aga kas seda ikka saab öelda, et milliseid töövahendeid ei kasutata? Sellestki oleks ju abi, kui tunnistataks selgesõnaliselt, et “Ei, meie ei kasuta enam Sniffexit mitte üheski töölõigus, kuna see tõepoolest ei toimi.” Mu küsimuste seas (vt allpool) oli ka päring selle kohta, et ega Sniffexit ei kasutata. See ju pole teave asutusesiseseks kasutamiseks, kui ei kasutata. Seega kas vastusest saab järeldada, et Sniffexit kasutatakse jätkuvalt, kuna ei tohi öelda, mida kasutatakse, järelikult ei tohi öelda, et Sniffexit kasutatakse.

Mu 2. mail saadetud teabenõue oli järgmine: Loe edasi »

6 kommentaari

Nov 10 2012

Eesti Apteekrite Liidu hea vastus

Eesti Apteekrite Liit

Kirjutasin seoses homöopaatiateemalise koolitusega Eesti Apteekrite Liidule kirja, millele vastas kiirelt EAL-i esinaine Kai Kimmel:

Tere lp. Martin Vällik!

EAL volikogu paneb igal sügisel kokku täienduskoolituste kava üheks aastaks. Teemad koolitusteks valime volikogu koosolekul. Iga volikogu liige on kaardistanud oma maakonnas apteekrite soovi koolitusteemade osas. Probleem on selles, et mitmeski maakonnas leidub perearste, kes saadavad oma patsiente apteeki nimekirjaga homeopaatilistest ravimitest, samas midagi eriti pole patsiendile selgitatud. Meil, apteekritel, on selles vallas teadmised kasinad, valdav enamik meist on sama skeptilised kui teie nende raviomadustesse suhtumises. Ei sobi ju apteekril arsti hakata kritiseerima ja välja naerma. Püüame olla delikaatsed mõlema vastu, samas natuke ka oma arvamust jutu sisse poetades. Et me rohkem selles vallas teadmisi omaks, on ju üsna loomulik meie soov lasta rääkida inimesel, kes on koolitused läbinud. Ma soovitaksin teil kindlasti pöörduda ka Ravimiameti poole küsimusega, miks homeopaatilised preparaadid on Eestis registreeritud ravimitena, samas kui mõningad kliiniliselt tõestatud või ka sajandite vanuse ravikogemusega preparaadid on toidulisandid.

Lektori leidmiseks pöördusime EHTS poole, kes meile lektori välja pakkus. Valikut me ise teha ei mõistnud. Usun peaaegu kindlalt, et apteekrid ei hakka peale seda koolitust homeopaatilisi preparaate ise soovitama, vaid oskavad veelgi paremini olukorda hinnata.

Lugupidamisega EAL esinaine Kai Kimmel

Jah, see on probleem, et homöopaatia on oma ebateaduse üsna sügavale sisse immutanud. Kui juba arstid ilma pikemalt selgitamata patsiente homöopaatilisi nostrumeid apteeki ostma suunavad, siis tõepoolest on apteekril vähe võimalusi kliendiga konfrontatsiooni asuda, eriti kui asjad apteegis täiesti seaduslikult müügil on. Probleemi olemasolu tunnistab esinaise sõnul ka EAL.

Mida teha? Kuidas meie tublisid apteekreid aidata? Kuidas kaitsta patsiente libateaduse eest? Kirjutada ja trükkida lühike patsientidele mõeldud infoleht homöopaatia kohta ja teha see tasuta apteekides kättesaadavaks? Kaalukuse lisamiseks kaasata Tartu Ülikooli Farmaatsia Instituut, Ravimiamet, Eesti Perearstide Selts, Tarbijakaitseamet…

Minu algne kiri: Loe edasi »

2 kommentaari

Mar 26 2012

Tervise Arengu Instituut (TAI) kanaldas raha posimisele, asja uuriti

Autor: teemas ametlik,tervis

Sotsiaalministeeriumi dokumendiregister

Peaaegu aasta tagasi kirjutasin skeptik.ee-s tänu kommenteerija tavainimene vihjele sellest, kuidas Põlvamaal tehakse tervisekonverentsi, mille maksab kinni Tervise Arengu Instituut (TAI), kuid mille sisu ei pruugi sugugi inimeste tervise arengule kaasa aidata. Ise hindasin olukorda sedasi, et “TAI toetab rahaliselt posimist”, kuna tolle ürituse esinejateks olid muude hulgas püramiidientusiasti ning maailmalõpu kuulutajana tuttav Viljo Viljasoo, seekord teemaga “Eluedu valitseja”, Arvo Soomets oma maagilise maatriksiga, Moses Maimon tantraseksi tutvustamas, Viigi Viil antud juhul kui kinesioloog.

Vahetasin mõned kirjad ühe ürituse korraldaja Ene Mattusega, kes väljendas mõtet, et kui on tegu “tervisedendusega” ja “vaimse heaoluga”, siis võib teemade valik olla väga avar ja ei pea piirduma arstiteaduse piiridega.

Konverents toimus muidugi vastavalt kavale, kuid asjad ei jäänud sugugi soiku. Kuivõrd pole tegu erarahaga, siis toimub selle kasutamise üle kontroll ja sedalaadi vihjed kasvõi siin skeptik.ee portaalis võivad anda olulist tõuget asjade paremuse suunas muutumisele. Või vähemalt lootust sellele. Nimelt on Sotsiaalministeeriumi dokumendiregistrist alla laaditav dokument nimega Paikvaatluse akt 52/2011 kuupäevaga 2. juuni 2011.

Aktis saame teada, et kogu projekti üldnimi on “Tervislikke valikuid toetavad meetmed 2010-2013”, kestab kuni 2013. aasta lõpuni ja kogu rahahulk on 4,6 miljonit eurot. Paikvaatluse objekt ja eesmärk on kirjas sedasi:

Kontrollime Maavalitsuste lepingute täitmist (programmi tegevus 3.1.2) Tööhõivest väljalangemise ja tööjõu produktiivsuse vähenemise ennetamisel paikkonnale ekspertabi ja koolitust pakkuva tugistruktuuri väljaarendamine
Kontrolli aluseks oli www.skeptik.ee kajastatud arvamus Põlvamaal toimunud koolituste kohta. Skeptik.ee kommenteerija nimega tavainimene viitas dokumendile, milles on kirjas 7.aprillil Põlva kultuuri- ja huvikeskuses toimuva tervisekonverentsi kava:
12.00 – 12.20 Eluedu valitseja – Dr. Viljo Viljasoo, Eesti Maaülikool
12.20 – 12.50 Müstiline Tantra: võti õnneliku suhte ja seksuaaleluni – Moses Maimon, Bhairava joogakool
12.50 – 13.10 Maagiline Matrix – terviklik tervendamine- Arvo Soomets, Maagilise Matrixi õpetaja.
13.10 –13.20 Meie keha räägib. Kokkuvõtted ettekannetest – Viigi Viil,arst, kinesioloog
13.20 – 14.00 LÕUNA PAUS
14.00 – 16.00 töötoad lektorite juhtimisel
1. Viljo Viljasoo
2. Moses Maimon
3. Arvo Soomets
4. Viigi Viil
Korraldajad: Põlvamaa Tervisenõukogu
Rahastajad: Tervise Arengu Instituut, ESF programm “Tervislikke valikuid toatavad meetmed 2010-2011;
Põlva Maavalitsus; MTÜ Partnerlus, Leader

http ://www.polvamaa.ee/index.php?article_id=12955&page=433&action=article&

Kontrolliti kõigi 15 maakonna vastavaid tegevusi. Küsiti välja kõigi toimunud ürituste dokumendid ning lisaks ka osade ürituste ettekannete slaidid. Valdavalt hinnati tegevusi eesmärgipärasteks ja koolitusi asjakohasteks, aga esines ka mõningaid puudusi, mis siin välja toon.

3. Võru maavalitsus – sõlmitud koostööleping 10-7.2-3/482 30.03.10. Tööde üleandmis-vastuvõtmise aktis 15.11.10 tegevuse 5.3 juures on koostööpartnerite võrgustikule terviseteemalise täiendkoolituse raames loeng Viigi Viililt, kes on NLP Instituudi koolitaja, kinesioloog ja IKC [International Kinesiology College] treener, sama koolituse raames on ka tervistav matk koos nõidadega. Koolitus maksis kokku 25000 EEK. Koolituse päevakava alusel võib olla kahtlus, et tegemist on mittekõlbulike kuludega.

4. Tartu Maavalitsus – […] Toimus 08-09.09.2010 Tartumaa Terviseaktiivi Energialaager Elva Spordikeskuses, kus päevakava alusel võib olla kahtlus kogu kulude abikõlblikkuses. […] 30 000 EEK
17-18.06.2010 Kambjas toimunud Tartumaa tervist edendavate haridusasutuste tervisemeeskondade suvekool. Koolituse päevakava alusel võib olla kahtlus, et tegemist on mitteabikõlbulike kuludega. […] 15 000 EEK
22.03.2010 toimunud Tartumaa KOV Sotsiaalvaldkonna Esindajate Terviseseminar Pühajärve konverentsikeskuses. Päevakava alusel on teema “Kuidas suhelda keerulise kliendiga. Toimetulek stressiga, eneseregulatsiooni võimalused”. Koolituse päevakava alusel võib olla kahtlus, et antud teema ei aita ellu viia programmi tegevusi ega täida eesmärke. […] 1278,23 eurot.

5. Valga maavalitsus – […] Valgamaa koolieelsete lasteasutuste töötajatele arenduskoolitus 14-15.06.2010 Reet Trasanov ja NLP meetod – ürituse kogumaksumus 12 000 EEK. Esitada rakendusüksusele koolitusmaterjalid (slaidid).
[…] “Märka ja aita iseennast” 25.10.2010, NLP ja kinesioloogia, Viigi Viil. Maksumus 10 000 EEK.
[…] esitada rakendusüksusele koolitusmaterjalid (slaidid) [nende] koolituste kohta. Koolituse päevakava alusel võib olla kahtlus, et antud teema ei aita ellu viia programmi tegevusi ega täida eesmärke.

6. Pärnu maavalitsus […]
Pärnu linna lasteaednike suvelaager 08.06.2010, maksumus 20 000 EEK
Kindlasti vajalik täiendavalt uurida abikõlblikkust Sirje Hanseni ja Margo Mitti loengute “Väärtustades ennast” osas.
[…]

Pärnumaa KOVide tervisemeeskondade koolituspäev Reiu puhkekeskuses 03.11.2010
13 000 EEK – Maire Taska koolitus Bert Hellingeri meetodi järgi. Palun esitada rakendusüksusele koolituse materjalid.
Koolituse päevakava alusel võib olla kahtlus, et antud teema ei aita ellu viia programmi tegevusi ega täida eesmärke.

9. Põlva Maavalitsus – […]
Põlvamaa tervisekonverents 04.06.10 – tasakaalu loomine välise ja sisemise keskkonna vahel (vaimne lektor Crystal Ra) tegevus 4.5. Saata rakendusüksusele koolitusmaterjalid (slaidid).
Psühholoogiline abi lasteaiaõpetajatele 26.04.10 . Üks teemadest – Positiivne psühholoogia. Kuidas suurendada õnnetunnet. Enesehinnangu psühholoogiline olulisus, lektor Angela Jakobson. Koolituse päevakava alusel võib olla kahtlus, et antud teema ei aita ellu viia programmi tegevusi ega täida eesmärke.
Koostööpartnerite koolitus Valgjärve-Pikajärve mõis 07.09.10 koolituse läbiviija Viigi Viil
Koolituse päevakava alusel võib olla kahtlus, et antud teema ei aita ellu viia programmi tegevusi ega täida eesmärke.

10. Lääne-Viru Maavalitsus – […]
09.03.2011 toimunud koolitus “Elu meis ja meie ümber – alternatiivid ja eneseabi” lektor Leonhard Soom. Koolitusmaterjalide alusel ei ole kindel, et antud koolitus on programmi raames abikõlbulik ja aitab ellu viia programmi eesmärke. […] 1597,97 eurot.

Lõpetuseks:

Kontrolli käigus ei anta hinnangut koolituste sisu ja eesmärgi kohta. Rakendusüksus koostöös Sotsiaalministeeriumiga vaatab üle kontrolli käigus tehtud koopiad ja vajadusel esitab täiendavad küsimused ning palub täiendavaid dokumente. Palun saata kontrolli käigus palutud koolituste slaidid (koolitusmaterjalid) rakendusüksusele hiljemalt 15.06.11 (vt maakondade lõikes)

Seega on hulk dokumente ja koolitusmaterjale ilmselt juba esitatud, aga neid pole ma veel välja jõudnud nuhkida. Võibolla on need leitavad Sotsiaalministeeriumi dokumenriregistrist.

Üks matemaatiline märkus. Aktis on kirjas, et “Abikõlblik kogumaksumus” on 4,606,618.87 eurot.
Veel on öeldud, et “Väljamakstud toetuse summa ja % eelarvest kontrolli kuupäeva seisuga” on 1,196,796.55 eurot 51,50%

Lihtne arvutus aga näitab, et 1,197 miljonit moodustab 4,607-st miljonist umbes 26%.

Lõpetuseks veel teine märkus, et küsisin seda akti TAI-st 8. juunil 2011. Sellele vastati:

Teie küsitud dokument on avaliku teabe seaduse § 35 lõike 1 punkti 2 alusel tunnistatud asutusesiseseks kasutamiseks mõeldud teabeks. Sellest tulenevalt ei ole kõnealust dokumenti võimalik Teile saata.

Küsisin uuesti:

Lp XXX,
tänan kiire vastuse eest!
Päringu esitamisel oli dokumendil juures märge “Avalik”. Kas oleks võimalik näha seda otsust, millega viidatud dokument asutusesiseseks kasutamiseks määrati? Ja millal on oodata avaliku teabe seaduse § 35 lõike 1 punktis 2 märgitud otsuse jõustumist, peale mida dokument taas avalikuks saab?

Vastati:

Kõnealuse dokumendi registreerimisel jäi algselt tehnilise vea tõttu vastav märge sisestamata. Dokumentide asutusesiseseks kasutamiseks määramise otsuseid eraldi kirjalikult ei vormistata, mistõttu ei ole võimalik seda Teile edastada.

Otsuse jõustumise kuupäev ei ole praeguseks veel teada. Prognoositavalt võib see jääda k.a septembri kuni oktoobri kuusse.

Vahepeal olin selle teema ära unustanud, aga nüüd tuli meelde. TAI rahakanaldus posimisele oli ilmsesti tingitud teadmatusest ja nende auks on nad asja uurimist tõsiselt võtnud ning loodetavasti paraneb koolituste kvaliteet oluliselt.

15 kommentaari

Feb 17 2012

Maaülikool selgitab Viljo Viljasoo juhtumit

Viljo Viljasoo (vt eraldi sissekannet Viljo Viljasoost skeptik.ee lehel) on pikaaegse praktikaga püramiidientusiast ja Eesti parahuvilised on paljude aastate vältel saanud tema suust kuulda nii püramiidide energiatest kui nõiapendli võimest määrata igasuguseid asju; tervisealased soovitused veel pealekauba. Nüüd on Viljo Viljasoo otsustanud tulla laiema avalikkuse ette, et omasõnul tegeleda “maailma päästmisega” ning abikäe on ulatanud Eesti Rahvusringhäälingu saade Pealtnägija (vt saadet 8. veebruarist).

Viljo Viljasoo ütles saates muu hulgas:

[…] hetkel on tippteadus seisukohal, et Päike ja Maa reastuvad ühele joonele, planeetide kombinatsioon reastub analoogiliselt. Massikese eraldub Päikese tsentrist sedavõrd, et nende pingete tõttu võib vallanduda päikeseplasma. […] Vallanduvad vulkaanid […] Plahvatavad tuumajaamad ja kogu tsivilisatsioonist jääb järgi ainult kümme protsenti.
Vt Novaator

Saates tutvustati Viljo Viljasood korduvalt kui Eesti Maaülikooli dotsenti ja tehnikateaduste doktorit, mis peaks justkui tema sõnadele autoriteetsemat kõla andma. Kuivõrd saates ei olnud kedagi dr Viljasoo poolt edastatud sõnumit tasakaalustamas, siis huvitas mind, et kuidas suhestub Maaülikool ühe oma õppejõu sedalaadse tegevusega.

Serva alt leiate Maaülikooli vastuse ja minu kirja.

Loe edasi »

28 kommentaari

Jan 25 2012

skeptik.ee — riiklikult tunnustatud teaduse populariseerija

Autor: teemas ametlik

Veidi sabakergitust ja tehtule tagasivaatamist, kuid lootusrikka pilguga tuleviku suunas. Nimelt tunnustab sihtasutus Archimedes teaduse populariseerijaid juba aastast 2006 ning 2009. aastal sai tunnustuse osaliseks ka skeptik.ee.

Nüüdseks on välja töötatud ka vastavad tunnusmärgid, mida veebikülgedel kasutada võib ja ilmselt võiks ühe neist püsivalt ka skeptik.ee kodukale välja panna.

Olen kohanud siin esindatava skeptika suhtes skeptilisust, mis on muidugi normaalne, kuid kutsun skeptikuskeptikuid üles siin kommentaarides esitama sisulisi küsimusi, millele püüan nii mina kui ka teised vastuseid pakkuda, sest ega skeptika ei ole kellegi poolt monopoliseeritud mõtteviis, mille harrastamiseks peab kusagilt lubakirja küsima.

Pakun lähtepunktiks ühe lõigu Postimehe arvamustoimetaja Marti Aaviku aasta alguses ilmunud artiklist “Tähed ennustavad suurt jama“:

Enda kohta võiks aga teada, et on olemas mõttestambid, mis enamasti teenivad meid päris hästi, aidates näiteks langetada igapäevaseid otsuseid kiiresti ja suurema ajuragistamiseta. Aga needsamad stambid võivad meid mõnes olukorras ka päris rappa viia. Suur jagu levinud petuskeemidest ongi loodud parasiteerima tüüpiliste mõttevigade peal.

Kas petjad ise aru saavad, miks ja mismoodi nende pettus toimib, on seejuures ebaoluline. Vaevalt et keerits­uss mõistab, millist kahju tema elutegevus karu tervisele põhjustab. Aga kui karuotid oskaksid nakatumist vältida või parasiite tõrjuda, oleks nende elukvaliteet parem.

5 kommentaari

Sep 30 2011

Vastus Õiguskantsleri büroost

Täna sain vastuse Õiguskantsleri büroost.

l.
Teie 23.09.2011 [Seosviit]

Meie 30.09.2011 nr 14-1/111339/1104776
Hr Martin Vällik
Juhatuse liige
MTÜ Eesti Skeptik
martin.vllik@gmail.com

Selgitus avalduse menetlusse võtmata jätmise kohta

Austatud härra Vällik

Tänan Teid 23. septembril 2011.a õiguskantslerile saabunud avalduse eest, milles palusite õiguskantsleri hinnangut 2012. aasta riigieelarve seaduse eelnõule osas, mis puudutab rahaeraldist religioonialasteks tegevusteks Eesti Kirikute Nõukogule.

Õiguskantsler tutvus Teie pöördumisega. Kahjuks pean Teile teatama, et õiguskantsler ei alusta Teie pöördumise alusel menetlust. Järgnevalt selgitan Teile õiguskantsleri pädevust ning põhjuseid, miks õiguskantsler ei pea Teie avalduse alusel menetluse algatamist võimalikuks.

Loe edasi »

51 kommentaari

Sep 23 2011

Kiri Õiguskantslerile

Saatsin täna Õiguskantslerile alljärgneva kirja. Käimalükkavaks ajendiks oli Delfi teade Riik toetab järgmisel aastal religiooni 700 000 euroga. Pole küll kontrollinud, aga ilmselt on selline rida eelarvetes palju aastaid juba sees olnud. Samuti pole kuulnud, et keegi seda vaidlustanud oleks, aga ega minu kõrvad ka igale poole ulatu.

Eesti Kirikute Nõukogu tekkimise ja ajaloo kohta on lugeda pikem artikkel ajakirjas TUNA 2009: Võimu ja vaimu oikumeenia, Eesti Kirikute Nõukogu sünnilugu, Riho Saard (pdf).

Lugupeetud Õiguskantsler,
23. september 2011
Tallinn

soovin teada, kui õiguspärane ehk Eesti Vabariigi põhiseadusega kooskõlas on 2011. aasta riigieelarve seaduse eelnõu osa, kus siseministeeriumi regionaalministri valitsemisala kaudu eraldatakse raha Eesti Kirikute Nõukogule.

Loe edasi »

40 kommentaari

May 01 2011

Umbluu preemia 2011 — ERR, R2, “Hallo, Kosmos!”, Ingrid Peek

Umbluu preemia “Viltune pendel” on skeptik.ee iga-aastane tähelepanuosutus neile, kes kõige silmatorkavamalt ja mõjukamalt on saastanud meie vaimset ruumi liba-, eba- ja pseudoteaduslike udujuttudega, mis nõrgestavad inimeste loomulikku vastupanuvõimet ja muudavad nad vastuvõtlikuks tervisele kahjulikele praktikatele.

Skeptik.ee lugejad tekitasid päris tiheda rebimise kahe väga silmapaistva kandidaadi vahel:

  • Evelin Ilves, kes on oma silmatorkavat positsiooni kasutanud toitumis- ja tervisealaste libateadmiste, mille allikad paistavad olevat niinimetatud toitumisnõustajate alternatiivsed, kuid tänapäevaste teadmistega mittekooskõlalised arusaamad biokeemiast ja keemiast üldisemalt, levitamiseks.
  • Eesti Rahvusringhäälingu raadiokanali Raadio 2 saade “Hallo, Kosmos!” ja saatejuht Ingrid Peek, kellele pole ükski luul liiga pöörane, et seda ei võiks maksumaksja raha eest eesti rahva ette laotada.

2011. aasta Umbluu preemia võitis “Hallo, Kosmos!” ja Ingrid Peek, kaasosalisteks Raadio 2 toimetus ja Eesti Rahvusringhääling.

Auhinnaks on virtuaalne “Viltune pendel”.

Loe edasi »

41 kommentaari

Apr 18 2011

Põlva terviskonverentsi korraldaja Ene Mattus vastas

7. aprillil toimus Põlvas tervisekonverents, mida rahaliselt toetas nii Tervise Arengu Instituut (TAI) kui ka Euroopa Liit oma sotsiaalfondi kaudu. Skeptik.ee lugejatele pakkus huvi see, kes selle konverentsi esinejad on. Peale asjalikku hommikupoolset sessiooni anti sõna teada-tuntud libateaduslikele veidrustele, mida esindavad Viljo Viljasoo, Arvo Soomets; terviseedenduse kui igati vajaliku tegevuse kontekstis küsimusi tekitavatele tantristile ning kahtlase väärtusega kinesioloogia eestkõnelejale (mitte segi ajada päris teadusega nimega kinesioloogia, mida arendatakse ka Tartu Ülikoolis).

Kirjutasin ürituse kontaktisikule Ene Mattusele ja edastan meie korrespondentsi.

Loe edasi »

18 kommentaari

Apr 01 2011

Skeptik.ee ja Vikerkaaresild ühendavad väed

Autor: teemas ametlik

Anname ametlikult teada, et peale pikki läbirääkimisi leppisid skeptik.ee ja Vikerkaaresilla juhatused kokku mõlemaid pooli rahuldavas ühinemiskavas.

Ühinemine on tänapäeva muutlikus ja 2012. aasta sündmuste ootusärevuses pea ainuvõimalik jätkusuutlik lahendus. Kui selgub, et tõde maailma ja inimkonna tulevikust on just kanaldajate vahendusel meieni jõudnud, siis on võimalus oma eksistentsi jätkata neil, kes nende tõevahenduse alusel oma elus ka praktilisi muutusi ette võtavad. Kui aga osutub tõeks skeptikute prohvetlik ettekuulutus, et midagi kataklüsmilist ei juhtu, siis saavad Vikerkaaresillaga seotud jõud, väed, energiad, vibratsioonid säilitada mingigi usaldusväärse olemise ka peale väidetuid, kuid mittetoimunud sündmusi peale 2012. aastat.

Ühiseid huvisid on kahel portaalil ka teistes valdkondades — mõlemad käsitlevad oma külgedel paljudele otsiva vaimuga inimestele huvipakkuvaid teateid ja lugusid, näiteks kajastavad mõlemad mitmelaadseid vaimseid otsinguid ja huvitavate inimeste huvitavaid tegevusi. Näiteks hiljuti edastas Vikerkaaresild ülemaailmselt tuntud ja rahva poolt armastatud teadlase Masaru Emoto pöördumise maailma rahvastele seoses Fukushima tuumajaamadega ja palus kõigil inimestel palves andestust paluda ja sealset vett tervendada:

Vesi Fukushima tuumajaamas, meil on kahju, et oleme sind pannud kannatama. Palun andesta meile. Me täname sind, me armastame sind.

Ka skeptik.ee-s on kuulsa teadlaste tegemiste kohta lugemist. Vaatenurk võib küll veidi teine olla, aga janu uute teadmiste, tung ümbritsevast aru saada on see, mis esmapilgul erinevaid vaatenurki iseloomustab ja sellelt ühendavalt baasilt saab edukalt ning inimesi kaasakiskuvalt oma missioone ühinemissünergia toel palju edukamalt edasi arendada.

Ühinemisjärgses tegevuskavas on skeptik.ee esindajate loengud jooga- ja hingamislaagrites, enesemotivatsiooni kursustel, ühisboksiga esinemine Harmoonia päevade (TM) laadi üritustel, praktilisi uurimisokusi arendavad töötoad, raamatute kirjastamine ja muud igapäevaseks kujunevad tegevused. Teadvuse ja teadlikkuse tõstmise ühe üritusena on kavas veel enne 2012 sündmusi läbi viia paraad vikerkaarelipu all.

Viited:

13 kommentaari

Nov 30 2010

“Euroopa Liit keelab piparmündi ära!” — vitamiiniärikate udujutt kui viiruslik meem.

Eelmisel nädalal õnnestus uudisekünnise ületada kehvasti informeeritud inimeste hädahüüd, et Euroopa Liit keelab järgmisel aasta piparmündi ära. Teade levis blogimaailmas ja Facebookis ning jõudis otsapidi Delfisse, Õhtulehte, Eesti Päevalehte.

Loomulikult olid/on inimesed sellise teate peale nördinud, kuna piparmünt, selle lõhn ja maitse on meile kõigile tuttavad, ilmselt enamus on piparmünti kasutanud kas mõnusa sooja taimeteena, kõhuhäda leevendava joogina või külmetuse korral soojaloojana. Piparmünt on mõneti nagu kaisukaru, mis on armas, soe, ei tee kellelegi paha, meenutab turvalist lapsepõlve, vanaema hellasid soojasid silmi… Ja nüüd korraga — keegi tahab seda ära keelata! See on umbes sama pühaduserüvetus nagu mõmmi jäsemete amputeerimine lapse silme all.

Loe edasi »

39 kommentaari

Nov 04 2010

Valgamaalane, skeptik.ee ja Pressinõukogu

Loodetavasti saab see nüüd ilmselt juba igavaks muutunud asi ühele poole. Nimelt pöördusin Valgamaalase teemal Eesti Ajalehtede Liidu Pressinõukogu poole ja nüüd on seal ka vastus laekunud.

Lühike kokkuvõte:

Loe edasi »

4 kommentaari

Järgmised »