Arhiiv lugudest, mis on teemas 'Waldorf/Steiner'

Feb 08 2011

Süvendatud käsitlus Steineri Waldorf-koolidest

Müstik, esoteerik, “vaimuteadlane”, nägemuste tõe pähe võtja, mõne jaoks filosoof ja teadlane Rudolf Steiner (1861-1925) rajas omal ajal ka uut sorti kooli, mida praegusel ajal teatakse kui Steiner-koole või Waldorf-koole (W-koole). Nende koolide pidajad peavad oma koole kui just mitte tunduvalt paremateks kui “tavakoole”, siis igal juhul lapse eripärasid arvestavamaks. Vähemalt nii nad väidavad.

Maailmas on siiski liikumas ka kriitikat W-koolide suhtes. Peamine kriitika keskendub minumeelest mitte niivõrd sellele, kuidas lapsi õpetatakse, sest pedagoogilises mõttes on W-koolides nii mõndagi järgimisväärset (kuigi ka kummastavaid tõsiasju), vaid varjamisele. Nimelt põhinevad W-koolid Steineri välja arendatud “filosoofiale” antroposoofia, mille üheks läbivaks jooneks on idamaist päritolu karma ning inimeste ümbersünd ehk reinkarnatsioon. Lapsed on selles käsitluses samm-sammult reinkarneeruvad hinged ja õppetegevus peaks neid selles raskes tegevuses toetama. Neid asjaolusid aga varjatakse, neist ei räägita, kui oma koole tutvustatakse, samuti on raskusi selgete vastuste saamisega, kui selliseid asju otse küsida.

W-koolide ümber liigub ka hulk muid kahtlasi tegevusi, nt antroposoofiline meditsiin, mis peab homöopaatiat heaks ja tõhusaks ning on aktiivselt vaktsiinivastane. Nimelt arvatakse antroposoofias, et läbipõetud haigused on lapse hinge jaoks tarvilikud halva karma läbipõletamiseks ning vaktsineerimisega rikutakse lapse arenguteed, kui ta ei saa neid haigusi korralikult läbi põdeda. Sellisena on antroposoofiline meditsiin suisa otseselt ohtlik mitte ainult neile lastele, kes sellise meditsiinikäsitluse meelevalda jäetakse, vaid ka W-koolide naabruses elavatele inimestele, kuna Euroopas ja USA-s on täheldatud juhtumeid, et W-koolide kaudu levivad nakkushaigused, mis muidu on vaktsineerimisega ennetatavad (nt läkaköha). Teine umbluusegune tegevus on biodünaamiline maaviljelus, kus põllumajanduslike tegevuste planeerimises arvestatakse jätkuvalt kuufaase.

Loe edasi »

35 kommentaari

Aug 07 2008

Tsensuur Postimehes Waldorf-koolide teemal

Postimees Waldorf-koolide väravavahinaPostimehe võrguväljaandes ilmus pikem positiivne kirjutus Waldorf-koolidest:
Pedagoogid: õnnelikud ja haritud – alternatiivkoolidest Eestis

Muu hulgas kirjutatakse Tartu Ülikooli professori Tiina Kirsi jt poolt toimetatud artiklis:

Waldorf-pedagoogikat ning teisigi alternatiivpedagoogikaid on Eestis Kirsi kuuldes sageli kritiseeritud: ühelt poolt veidrate, perifeersete ning esoteerilistena, teisalt mittetoimivate ehk ebaefektiivsetena edukuse saavutamisel. Alternatiivkoolid on väidetavasti neile, kes tavakoolis hakkama ei saa, või kellega tavakoolis hakkama ei saada. Elektroonilised foorumid nagu skeptik.ee võimendavad neid eelarvamusi, olgugi, et ei ole kusagilt näha, et on tutvutud alternatiivkoolide õhustiku ja õppekavadega. Vastupidi, empiirilisi kogemusi tõrjutakse ning kahtlustatakse, et alternatiivharidus on ohtlik sektantlus. Kirsi kogemus Torontos ja mujal on, et sellised suhtumised on lühinägelikud ja põhjendamatud.

Teema igati huvitav ja intrigeeriv ning kirjutasin sinna pikema kommentaari, mis teiste kommenteerijate poolt ka mõningast vastukaja pälvis. Oma imestuseks aga leidsin, et mu kommentaar oli mõne aja möödudes ära kustutatud.

Postimehe kodulehelt loen kommenteerimise kohta järgmist:

OÜ Postimees Online ei vastuta oma koduleheküljel lugejakommentaaride sisu ja õigsuse eest, kuid omab õigust vajadusel need kustutada. Nimetatud vajadus võib tekkida kui kommentaarides sisalduv on EV seadustele mittevastav, rikub kolmandate isikute õigusi või ei ühti üldtunnustatud moraalinormidega nii sisult kui keelekasutuselt.

Hoolimata nimetatud kustutamise õigusest kuulub kommentaari autorile selles sisalduvate väidete tõestamise kohustus vastavalt vajaduse tekkimisele. OÜ Postimees Online loeb võlaõigusseaduse tähenduses avaldajaks kommentaari autorit.

Postimees Online’il on õigus veebikeskonnas www.postimees.ee, www.tarbija24.ee ja www.elu24.ee avaldatud artiklite, fotode, videote, blogide ning foorumite juurest kõrvaldada kommentaare, mis …

  * ei vasta headele tavadele,
  * ei vasta teemale,
  * autoriks on märgitud teise inimese täisnimi,
  * sisaldavad ebatsensuurseid väljendeid,
  * sisaldavad reklaamlinke ja -tekste,
  * võib mõjuda kellelegi solvavalt,
  * õhutab kuidagi vaenu või kutsub üles ebaseaduslikule tegevusele,
  * on tõenäoliselt kirjutatud kellegi teise nime alt.

Kas oskab keegi öelda, millise reegli vastu ma alljärgneva kommentaariga eksinud olen, et peeti vajalikuks see sootuks kustutada? Kas oleks mõtet kellegi käest midagi uurida ja järele pärida?

“Alternatiivkool” kõlab veidi nagu “alternatiivmeditsiin” – mõlemad lubavad suure suuga erilist individuaalset lähenemist, mis arvestab just konkreetse erilise ja ainulaadse inimesega. Kellele selline asi ei meeldiks, kui kõditatakse erilisena olemise vajadust.

Praktikas näeb see paraku tihtipeale välja sedasi, et tõenduspõhise tegevuse asemel saab inimesele osaks pseudoteaduslik ja sektantlik osadus, kus isiksus allutatakse ajupesule ja ta pannakse samm-sammult uskuma mida eriskummalisemaid asju. Meditsiini vallas näiteks mingeid tsakraid ja energiavoogusid ning seda, et veel on mingi imepärane mälu, mis seal kunagi olnud ravimolekuli mäletab (homöopaatia); W-koolides astroloogiat, haldjaid, Atlantise müüte ja muud Rudolf Steineri unenägusid.

Rääkimata veel sellest, et W-koolid ja libameditsiin on Steineri kaudu otse seotud. Nn antroposoofiline meditsiin kasutab teaduslikus mõttes täielikult läbi kukkunud homöopaatiat ja eitatakse vaktsineerimise tõhusust ning soovitatakse lapsevanematel sellest oma laste puhul hoiduda. Selle tegevuse tulemuseks on USA-s, Rootsis, Hollandis, Šveitsis, Austrias, Saksamaal aegajalt puhkevad vaktsiinennetatavate haiguste puhangud.

Haiguste vaktsiinidega ennetamine pidavat Steineri ebatervete mõttemõlgutuste järgi sekkuma lapse karmasse ja see pole ju ometigi soovitatav tema eelmisi ja järgnevaid elusid silmas pidades.

Üldiselt jättis artikkel tavapärase promoartikli mulje, milles välditakse vastamist peamistele kriitilistele märkustele (Steineri usukultus) ja kus iga hinna eest püütakse jätta muljet, et kõik on parimas korras ja tunduvalt parem kui “tavakoolides”. Võibolla tõesti, kuid särasilmsete lapsevanemate tunnistused ei kvalifitseeru kuigi usaldusväärseteks, kuna nende emotsionaalne investeering moonutab tajuprotsesse ja summutab kriitika.

Mõte iseenesest on mu meelest hea – pakkuda eri vajaduste ja ootustega lastele ja lapsevanematele valikuvõimalust, kuid seda vajadust ei tohiks ära kasutada oma religioossete veendumuste levitamiseks.

Aga ilmselt on kogu see värk postmedernistliku epistemoloogilise relativismi üks tänapäevastest vormidest :-)

See “võib mõjuda kellelegi solvavalt” on muidugi selline punkt, mille alusel võiks kõik kommentaarid kohe kustutada ja kommentaariumi igaveseks kinni panna.

184 kommentaari

May 29 2008

Teade eurojalgpalli huvilistele: vaktsineerige end leetrite vastu

Alapealkiri: vaktsineerimisvastaste järjekordne töövõit.

7.-29. juunil toimuvad Austrias ja Šveitsis jalgpalli Euroopa meistrivõistlused. Tervishoiuametnikud aga soovitavad tungivalt end leetrite vastu vaktsineerida, kui sinnakanti sõitmine plaanis.

WHO (Maailma Terviseorganisatsioon) Euroopa osakond annab teada, et Loe edasi »

15 kommentaari

May 19 2008

Läkaköhapuhang Waldorf-koolis

Kalifornia terviseametnikud sulgesid õpilaste seas leviva läkaköha-puhangu tõttu ajutiselt East Bay Waldorf-kooli. Haigus diagnoositi 16 lapsel, neist pooled lasteaialapsed. On tõenäoline, et tegelikult oli haigeid rohkemgi.

Peale taasavamist lubatakse kooli need lapsed, kelle vanemad suudavad tõestada, et lapsed on läbinud antibiootikumikuuri. Need lapsed, kelle vanemad keelduvad lapse antibiootikumikuurist, saavad kooli tagasi peale 21 päeva möödumist.

Läkaköha võib inimest vaevata kuid ja võib laste puhul olla isegi surmav. Selle kooli õpilastest on läkaköha vastu vaktsineeritud alla poole, samas on kogu osariigi vaktsineeritus 98%.

Waldorf-koolid on Loe edasi »

33 kommentaari

Feb 07 2008

Waldorf-koolid — Steineri antroposoofiausu pesad

Goetheanum - Steineri antroposoofiausu peakirik, Šveits, Dornach.Postimees Online ilmutas kolm Waldorf-koolide teemalist lugu:

Waldorfharidus hirmutab. Kas on põhjust?

07.02.2008 00:01
Aime Jõgi, Tartu Postimees

Waldorfkoolid arendavad nii pead, südant kui keha

20.01.2008 16:01
Sigrid Sõerunurk, nupsu.ee
Loe edasi »

44 kommentaari