Arhiiv lugudest, mis on teemas '2012'

Dec 04 2012

Maailma lõpust ja prootoni lagunemisest

27. novembri oli au jutustada Tartu tähetornis suurele hulgale kohale tulnud inimestele võimalikest maailmalõppudest. Alguses sai viidatud ka 2012. aasta lõpuootustele ning nende ootuste päritolule ja evolutsioonile. Selle osa peamiseks allikaks on John W. Hoopes’i artikkel A critical history of 2012 mythology. Artikkel annab ülevaate allikatest ja akadeemilistest inimestest, kes on andnud oma panuse maailmalõpuootuste tekkimisele ja levimisele 2012. aasta ning maiade kalendriga seoses.

Loeng salvestati videole ja on vaadatav Tartu Ülikooli telekanalilt:
Maailmalõpp – teaduslikult võimalikud kosmilised kataklüsmid

Algusega ajamärgil 1:06:25 algab osa, mis pajatab prootoni lagunemisest. Hääl publiku hulgast avaldas kahtlust, et sellist asja ei saa juhtuda. Viitan oma vastuväites elementaarosakeste standardmudelile, mille raames justnagu prootoni lagunemine teoreetiliselt olemas võiks olla.

Minu väide ei vasta muidugi tõele. Prootoni võimalik lagunemine on standardmudeli järgsete suurte ühendteooriate (GUT – Grand Unified Theory) üks sündmustest, mida saaks vaatlustega kinnitada.

Praegune standardmudel vaatleb leptoneid (elektronid, müüonid, neutriinod jt) ja kvarke (kvarkidest koosnevad neutronid, prootonid) üsna eraldiseisvatena. Eraldi seisavad ka elektronõrk ning tugev vastastikmõju. GUT-i eesmärk on ühendada elektronõrk ning tugev vastastikmõju analoogselt elektromagnetjõu ning nõrga vastastikmõju ühendamisega elektronõrgaks vastastikmõjuks. Elementaarosakeste standardmudelis, mis on praeguste katsete põhjal (sh CERN-is läbi viidavad katsed) üks väga hästi paika pidav teooria, on prootonid tänu barüonarvu jäävusele stabiilsed, nagu hääl publikust õigesti märkis.

Osad füüsikud aga, eriti teoreetikud, üritavad standardmudelist kaugemale piiluda ja pole kunagi rahul. Senised võtted – renormeerimine, kalibratsiooni-teooriad (ingl gauge) – on osutunud nõnda edukaks, et nende abil loodetakse leida tee ka kõiki vastastikmõjusid ühendava looni, GUTid nende hulgas.

Prooton on barüonidest (kvarkidest koosnev osake) kõige kergem (ehk madalaima energiaga olek) ning seetõttu ka kõige stabiilsem. Näiteks neutron, mis on massi poolest prootonist veidi raskem, laguneb vabas olekus (väljaspool aatomi tuuma) keskmiselt 15 minutiga. Erinevad GUT-id pakuvad prootonite poolestusajaks 1030 kuni 1036 aastat. Selleks, et avastada prootoni lagunemist, et pea just nii palju aastaid ootama, vaid piisaks sellest, kui meil on selline hulk aatomeid ning võimalus neid jälgida aasta või paar. 1030 nukleoni on umbes 1,6 tonnis aines. Siis oleks vaja teada ka seda, milline on ühe prootoni lagunemise jälg ja seda jälge siis detektoritega tuvastada ning eristada muust taustamürast (muud radioaktiivsed lagunemised, kosmiliste müüonite sadu).

Üks võimalikest lagunemiskanalitest on väljendatav järgneva Feynmani diagrammiga:

Prooton (p) koosneb kahest u-kvargist ja ühest d-kvargist. Oletatava lagunemise käigus saab prootonist positron (e+) ja neutraalne pii-meson (π0), mis omakorda kiirelt (8,4×10-17 s) kaheks gammakvandiks laguneb (γ).

Võimalikku prootoni lagunemist on püütud eksperimentaalselt avastada alates 1950. aastatest, seni edutult.

Sarnaseid ebatäpsusi või siis eri teemade pinnapealseid puudutusi (ega seegi lugu siin ei pajata liiga detailselt elementaarosakeste kirjust elust) oli loengul teisigi ning igaühest neist saaks omaette pikemaid lugusid kirjutada. Tänan kuulajaid ja eriti küsimuste esitajaid!

Allikaid

603 kommentaari

Nov 19 2012

Milline on planeetide seis 2012. aasta 21. detsembril?

Autor: teemas 2012

2012. aasta maailmalõpu-ootus on lõpusirgel. Varsti saab see pikaaegne kuulutus oma loomuliku lõpu ja need, kes asja mingilgi moel tõsiselt on võtnud, jätkavad loodetavasti oma igapäevast maapealse elu elamist. Kunagi ehk saame lugeda ka folkloristide ülevaateid sest pikalt küpsetatud sündmusest, mis aja jooksul füüsilisest hävinemisest moondus pigem tabamatuks vaimseks üleminekuks (“vibratsiooni vahetus”, “sageduse tõus”, paranormaalsete võimete avalikuks tulek jne), kuid katastroofe kuulutavad ja ootavad mõned veel praegugi.

Müütilist planeeti Nibirut ei ole ikka veel näha, seega see meile otsa peale ei tee. Kuid midagi kosmilist võib ikka juhtuda, räägitakse. Näiteks võib Päike oma loitelondi vastu maakera heita, mille tõttu võib kaduda elekter ja side. Teadlased ei kipu kinnitama, et seekordne Päikese aktiivsuse kasv millegipoolest suurem oleks kui paljud varasemad või et päiksepursked üldse oleksid suutelised kohutavat kahju tegema.

Stsenaariume on teisigi, ühte neist on korduvalt kuulutanud Maaülikooli õppejõud, tehnikadoktor ja “teadmamees” Viljo Viljasoo, kes Naistelehes nr 46, mis on maailmalõpu erinumber, teatab taaskord:

Nihe loodud energiasüsteemides võib tekkida ka astronoomilise olukorra ehk planeetide erakorralise asetuse tõttu – need kõik rivistuvad detsembris ühele joonele.

Vaatame, milline on taevakehade seis 21. detsembril.

Päike tõuseb Tallinnas kell 9:17, loojub 15:21.

Ekliptika on kujuteldav ringjoon, mille Päike joonistab taevasse oma aastasel teekonnal, kui pidada maakera päiksesüsteemi keskuseks. Taevaekvaator on kujuteldav joon taevas, mille saame, kui laiendame mõtteliselt maakera ekvaatoritasandit kujuteldavale taevaskerale. Kuivõrd maakera pöörlemistelg on ekliptika poolt moodustatud tasandi suhtes viltu, siis need kaks suurt ringjoont on ruumis omavahel nurga all ja lõikuvad kevadpunktis ja sügispunktis (kui Päike asub neis punktides, siis on meil vastavalt kevadine või sügisene pööripäev).


Taevaekvaator, ekliptika, pööripäevad. Pilt: Joshua Cesa, minu täiendused.

Kui Päike asub neis kohtades, kus ekliptika ja ekvaatori eemaldumine on kõige suurem, siis on tegu talvise või suvise pööripäevaga. 2012. aasta 21. detsembril kell 13:12 ongi Päike Maa pealt vaadatuna taaskord suurimas eemaldumises taevaekvaatorist, mis põhjapoolkeral tähistab talve algust, lühimaid päevi ja pikimaid öid. Päikese kõrgus horisondist on Tallinnas veidi üle 7 kraadi (90 kraadi miinus Tallinna laiuskraad 59 kraadi 26 minutit miinus maakera telje kalle ekliptika suhtes 23 kraadi 26 minutit = 7 kraadi ja 8 minutit).

Kuu tõuseb 12:05, loojub peale südaööd, faas 62% ja kasvab, täisfaas 28. detsembril. Kusjuures 2012. aastal on kokku 13 täiskuud, mis pole muidugi mingi imelugu.

Kas planeedid on sel kuupäeval kuidagi isemoodi, enneolematult või erakorraliselt reastunud või joondunud või rivistunud, nagu Viljo Viljasoo väidab? Vaatame meie päikesesüsteemi siseplaneete väljastpoolt ja kõrgemalt:

Siin on Merkuur, Veenus, Maa ja Marss. Nagu näha, on Merkuur ja Veenus lähestikku, kuid Maa pealt vaadates ongi nad väga tihti lähestikku. Marss on sellest rivist ikka täiesti väljas. Hommikul enne päiksetõusu taevasse vaadates võib selge ilma korral näha umbes sellist pilti:


Klõpsa pildile, näed suuremalt.

Läheme veel kaugemale, et Jupiter, Saturn ja teised välisplaneedid ka peale mahuksid:

Planeetide seis on minu hinnangul täiesti mittejoondunud. Kui õhtul taevasse vaadata, siis idakaares on Jupiter juba üsna kõrgel:


Klõpsa pildile, näed suuremalt.

Mis joondumisi seal taevas planeetidega veel võib olla? Näiteks keskpäeval võiks taevas näha sellist pilti, kui atmosfääri mõju välistada:


Klõpsa pildile, näed suuremalt.

Siin näeme, et planeet Marss on Päikesest vasakul, Merkuur, Veenus ja Saturn aga paremal. Vaatevälja laius on umbes 45 kraadi (võrdluseks – horisondilt seniiti on 90 kraadi, ehk 45 kraadi on silmapiiri ja peapealse vahepeal ehk kaheksandik täisringist).

Aga ühes mõttes on kõik planeedid tõepoolest rivistunud ühele joonele. Selleks jooneks on ekliptika, kuid selle järgi on nad rivis kogu aeg.

Maapealse maastikuga taevasimulatsioonid on tehtud tasuta programmiga Stellarium, kosmiline vaade päiksesüsteemile veebirakendusega faustweb.net/solaris/.

Lõpetuseks klassikaks kujunev huumor – Mai-Agathe Väljataga räägib 21. detsembri sündmustest, kus ta viitab ohtralt teadlastele, teadusele, räägib komeedi sabast (aastal 2017), Linnutee galaktika tsentrist, magneetilistest ellipsitest, immuunsüsteemist, rekalibreerimisest, sageduse muutmisest, neljandast dimensioonist, Päikese protuberantsist, inimsilmale nähtamatust Jupiteri suurusest kettast, mis on Päikese ette ehitatud kõrgemate tsivilisatsioonide poolt ja palju muud huvitavat.

45 kommentaari

May 04 2012

Umbluu preemia 2012 – Viljo Viljasoo

2012. aasta Umbluu preemia ja sellega kaasneva virtuaalrändauhinna “Viltune Pendel” saab Viljo Viljasoo kui püramiidi tipp.

Ükski tipp ei püsi üksi, vaid toetub laiemale alusele ja seega paistab Viljo Viljasoole määratud Umbluu preemia aupaiste ka paljudele teistele isikutele ja institutsioonidele nagu rahvahariduse asutused, 2012. aasta maailmalõpu mütoloogia edendajad, Eesti Rahvusringhääling (saated “Hallo, Kosmos!“, “Pealtnägija“), Eesti Maaülikool, Tervise Arengu Instituut, loendamatu hulk vaimsete otsingute ja enesetäiendajate klubisid ja lektooriume, Intuitiivteaduste kool, Vikerkaaresild jne, laiemat võttes ka kogu kohalik uskumuste sfäär, kus energiatel, vibratsioonidel, vägedel, pendlitel ja nõidadel oluline koht on.

Ühelt poolt on Viljo Viljasoo tehnikateaduste doktor Eesti Maaülikoolis (doktoritöö: “Piima jahutus-säilitusseadmete töökindlus ja selle tagamise meetodid”) ja on samas koolis ka dotsent järgmistes ainetes: tehnoloogia projekteerimise alused; tööohutuse psühholoogia; töökindluse alused; tööfüsioloogia ja –hügieen; töötehnoloogia; jahutus- ja soojendustehnoloogiad, kuid viibib 1. oktoobrist 2011 kuni 31. augustini 2012 palgata puhkusel.

Teiselt poolt on Viljo Viljasoo teadlase ja õppejõu staatuse kõrval või eel arendanud silmapaistva karjääri püramiidiehitajana ning loengupidajana bioenergeetika, biolokatsiooni, pendlidiagnostika, auratõlgendamise, astroloogia ja muudel vastavatel teemadel. Tihti on nende teemade reklaamidel mainitud, et loengut peab Maaülikooli dotsent Dr Viljo Viljasoo, justnagu oleks tegu Maaülikooli poolt toetatavate legitiimsete uurimisvaldkondadega.

Juba 1999. aastal on ajakiri Luup nimetanud Viljo Viljasood kui Eesti vägevamate nõidade top 10-sse kuuluvat tegijat. Pikaajaline ja järjepidev, nii rohujuure tasandil igal pool Eestis kui ka ülikooli lektoripuldist tehtud töö püramiidide väe vahendaja ning salasõnumite edastajana saagu täna hinnatud Umbluu preemiaga. Ja millal siis veel, kui mitte aastal 2012, mille detsembris usub dr Viljo Viljasoo toimuvat suurejoonelise katastroofi, peale mida jääb maailmas alles u kümnendik inimkonnast. Pole ju teada, kes selle alles jääva kümnendiku hulka kuuluvad, seega on just praegu viimane aeg auhinnata inimest, kes on andnud olulise panuse katastrofismi ja maailmalõpu meeleolude edendamisse.

Ühes Viljo Viljasooga olgu Viltuse Pendliga tervitatud tema laiapõhjaline austajaskond ja sõnumi vahendajad ning kõik need, kes on arvanud ja arvavad, et aastal 2012 toimub inimkonna või maakera ajaloos midagi maailmalõpu taolist!

Loe edasi »

64 kommentaari

Feb 17 2012

Maaülikool selgitab Viljo Viljasoo juhtumit

Viljo Viljasoo (vt eraldi sissekannet Viljo Viljasoost skeptik.ee lehel) on pikaaegse praktikaga püramiidientusiast ja Eesti parahuvilised on paljude aastate vältel saanud tema suust kuulda nii püramiidide energiatest kui nõiapendli võimest määrata igasuguseid asju; tervisealased soovitused veel pealekauba. Nüüd on Viljo Viljasoo otsustanud tulla laiema avalikkuse ette, et omasõnul tegeleda “maailma päästmisega” ning abikäe on ulatanud Eesti Rahvusringhäälingu saade Pealtnägija (vt saadet 8. veebruarist).

Viljo Viljasoo ütles saates muu hulgas:

[…] hetkel on tippteadus seisukohal, et Päike ja Maa reastuvad ühele joonele, planeetide kombinatsioon reastub analoogiliselt. Massikese eraldub Päikese tsentrist sedavõrd, et nende pingete tõttu võib vallanduda päikeseplasma. […] Vallanduvad vulkaanid […] Plahvatavad tuumajaamad ja kogu tsivilisatsioonist jääb järgi ainult kümme protsenti.
Vt Novaator

Saates tutvustati Viljo Viljasood korduvalt kui Eesti Maaülikooli dotsenti ja tehnikateaduste doktorit, mis peaks justkui tema sõnadele autoriteetsemat kõla andma. Kuivõrd saates ei olnud kedagi dr Viljasoo poolt edastatud sõnumit tasakaalustamas, siis huvitas mind, et kuidas suhestub Maaülikool ühe oma õppejõu sedalaadse tegevusega.

Serva alt leiate Maaülikooli vastuse ja minu kirja.

Loe edasi »

28 kommentaari

Feb 12 2012

Foolium, seemned, püramiid ja muud lood veebruaris (+video)

Autor: teemas 2012,lugusid

Viljo Viljasoo püramiidi tipus

Veebruar on jube külm olnud ja külm jätkub. See ei tähenda, et globaalset soojenemist ei toimuks, sest kohalik ilm, üldisem kliima ja planetaarne energiabilanss on iseasjad. Aga avame uue jutulõnga, kuniks muid lugusid hakkab tulema.

 • Pealtnägija (08.02.2012 20:05)

  Eesti Maaülikooli dotsent tehnikadoktor Viljo Viljasoo: hetkel on tippteadus seisukohal, et Päike ja Maa reastuvad ühele joonele, planeetide kombinatsioon reastub analoogiliselt. Massikese eraldub Päikese tsentrist sedavõrd, et nende pingete tõttu võib vallanduda päikeseplasma. Vallanduvad vulkaanid. Plahvatavad tuumajaamad ja kogu tsivilisatsioonist jääb järgi ainult kümme protsenti.

  Viljasoo ja püramiidide lõigu algus 30:36.

 • Püramiidi tipus? Põllumajandusekspert hirmutas maailmalõpuga
  Villu Päärt, Novaator

  14 aastat tagasi on ta kaitsnud doktorikraadi piima jahutus-säilitusseadmete töökindluse ja selle tagamise meetodite kohta. Eesti Teadusinfosüsteemi andmeil on Viljasoo viimane teaduspublikatsioon pärit 2009. aastast ning käsitleb naismaalrite füüsilist koormatust. Veel on ta olnud autoriks mitmetele teadusartiklitele karjalautade sisekliimast.
  Kuid telesaates esines Viljasoo püramiidiuurijana, kes on viimase kümne aasta jooksul oma kätega püstitanud 250 püramiidi.

 • Loe edasi »

207 kommentaari

Dec 31 2011

Head uut — 2012. aastat! (+kosmiline video)

Autor: teemas 2012,skeptika

Head skeptik.ee lugejad, vahvat aastavahetust ja toredat uut aastat!

2011. teine poolaasta on skeptik.ee uute lugude mõttes üsna niru olnud, aga kindlasti ei jää see sedasi. Kardina taga küpsetatakse ühtteist ja loodetavasti saame seda kakukest 2012. aastal juba maitsta. Samas pole mul midagi selle vastu, kui mõnest lugejast ja/või kommenteerijast saaks ka loo kirjutaja. Palun anna endast teada, saada oma lugu skeptik@skeptik.ee aadressile. Lugu võib olla refereeriv või mingit oma kogemust või maailma suundumusi kirjeldav.

Lühike kokkuvõte 2011. aastast skeptik.ee lehel

Esiteks loetuimad lood:

Loe edasi »

224 kommentaari

Feb 13 2011

Viljo Viljasoo

Elektromagnetmüstik, muinasmüstik, infomüstik, pildaja, posija

Hariduselt toiduainetööstuse külmutusseadmete insener, PhD, Eesti Maaülikooli dotsent. Lehekülg Eesti teadusinfosüsteemis.

Pseudoteaduslikud teooriad:

 • püramiidienergia: arusaam, et püramiidikujuline struktuur muudab või tekitab selle ümbruses elektromagnetvälju või elektromagnetkiirgust või muudab ioonide laenguid;
 • pildamine: veesoonte otsimine, “energiaväljade” mõõtmine pendliga;
 • kvant- ja infomüstika: reaalsuse loomine oma mõtetega, kosmilised infoväljad jms.
 • muinasmüstika: muistsed, tänapäeva teadusega võrreldavate teadmistega tsivilisatsioonid (Atlantis jt);
 • astroloogia: astroloogilised teooriad “Estonia” uppumisega seoses;
 • inimaju ebaefektiivsus: inimteadvus kasutab ajust vaid väga väikest osa ning inimareng seisneb selle osa suurendamises;
 • Maailmalõpu- või transformatsiooniteooriad 2012. aastaga seoses.

Loe edasi »

21 kommentaari

Jan 03 2011

Maailma lõpp aastal 2012 ja teisi lugusid jaanuari ajakirjanduses (+video suguhaigustest)

Autor: teemas 2012,lugusid

355 kommentaari

Feb 18 2010

Teadlane räägib 2012 maailmalõpust (video ja tõlge)

Nibiru&EarthMida teeb teadlane, kes on vastanud suurele hulgale 2012. aastal väidetavat maailmalõppu puudutavale küsimusele, kuid kelle teaduspõhiseid vastuseid keelduvad osad inimesed uskumast, kuna need ei kõla kokku küsija usuga tulevasest peatsest maailmalõpust?

Esialgu vastas astrobioloog David Morrison küsimustele kirjalikul moel edasi, siis, kui sarnaseid küsimusi juba rohkem kogunes, leidsid osad neist tee Korduma Kippuvate Küsimuste sekka. Tänasel päeval on 2012 kohta NASA kodulehel lausa eraldi osakond tehtud, kus on vastatud 20 kõige tüüpilisemale küsimusele seoses 2012 jamaga.

Aga oleme siingi täheldanud, et kinnisideedega inimestel on tihti raskusi nii enda mõtete selge väljendamise kui ka lugemise teel teiste poolt kirjutatud teksti mõistmisega, seega kirjalik ja struktureeritud tekst ei pruugi kõigile kohale jõuda ning ilmselt seepärast on nüüd olemas ka video, kus peamised asjad on edastatud ka kuuldaval-nähtaval moel.

Karta on, et ega seegi paljudele kohale jõua.

The Truth about 2012 from NASA Lunar Science Institute on Vimeo.

Jutu eestikeelse tõlke esialgse versiooni tegi Erik Puura.

Loe edasi »

20 kommentaari

Apr 01 2009

Maailm ei lõpe 2012, vaid TÄNA

Viimasel ajal on juttu olnud, et hulk inimesi valmistub maailmalõpuks aastal 2012, mil Nibiru, mis tõsiste ennustuste kohalselt peaks juba 2009. aastal palja silmaga nähtavale ilmuma, mõjub Maa orbiidile ja pöörlemistelje asendile sedasi, et katastroofid on vältimatud. NASA jälgib Jupiteriga sama suurusjärku Nibiru orbiiti juba pikemalt, kuid mõistetavatel põhjustel ei soovita seda teavet liiga avalikult levitada, et vältida üleilmset paanikat.

Õnneks on siiski julgeid kodanikke, kes ohust teavitavad ja õpetavad omakasupüüdmatult kaasinimesi, kuidas rajada varjendeid ja koguda toiduaineid, seemneid. Asja tõsidust näitab seegi, et Norras on spetsiaalne seemnete kogumise ja säilitamise hoidla, mis peaks üle elama ka väga karmid mullistused.

Ettevalmistused on muidugi head, aga kõik ei laabu alati nii nagu teadlikumad kanaldajad vahendavad. Mõni asi jääb ära, kuid mõni asi saabub hoopis kiiremini. Nii ka seekordse maailmalõpuga. Nibiru võib küll aastal 2012 tulla, aga lõpp saabub siiski juba täna ja seda tänu meie kodutähele Päike.

Teadlased on juba pikemat aega hämmastunud pika perioodi tõttu, mil Päikesel pole ühtki päikeseplekki olnud. See näiline rahuperiood on petlik. Füüsika.ee vahendabki viimast sensatsioonilist teadet, et Päikese lõpp ja sellega ka vältimatu elu lõpp siin planeedil Maa on möödapääsmatu.

Kuulduse kohaselt tabab õnnetus esmajärjekorras idapoolseid riike ja seetõttu on paljud haritlased põgenenud läände. Lihtrahva enamus keeldus nii koledat saatust omaks tunnistamast ja elas veel hiljuti õndsas ükskõiksuses, jätkates päevatöid ja -tegemisi. Niisuguse põhjendamatu optimismi põrmustas aga teadustöö, mida interpreteerides on paljud maailma teadusajakirjanikud jõudnud õõvastavale järeldusele, et selle tulemused kinnitavad senist üldtunnustatud seisukohta, mille kohaselt Päike kustub lõplikult juba viie miljardi aasta pärast.

Teatavasti elab Maal üle kuue miljardi inimese ja lihtne rehkendus näitab, et otste kokku tõmbamiseks on jäänud vähem kui aasta inimese kohta.

Meil on inimesi, keda enamus on küll veidrikeks pidanud, kuid kes tänu pikale ja ennastsalgavale ettevalmistusele on endas äratanud sellise vaimuvalguse, mis suudab avarameelsematel kaasinimestel oma eluga ka peale Päikese kustumist hakkama saada. Kahlejatel pole paraku mingit lootust seda paradigmaatilist vibratsioonivahetust üle elada.

Kohtumiseni teispoolsuses!

49 kommentaari

Nov 06 2008

Maailmalõpp aastal 2012

Üks jabur idee on mööda ilma ringi liikumas. Sellest räägivad kanaldajad, vaimsed inimesed, selgeltnägijad, astroloogid, vandenõuteoreetikud, ufoloogid, vibratsioonivahetajad, võnketasandi tõstjad, auratransformaatorid, gurud, joogatreenerid, nende jüngrid, veidrate ideedega arheoloogid-mütoloogid.

2012. aasta maailmalõpp on justnagu kogu New Age liikumise kvintessents, omamoodi Jeesuse teine tulemine, mida härdalt oodata, karta, loota, milleks ette valmistada.

Maailma lõpp on see osade jaoks otseselt mingi üleilmse katastroofi näol, osadele saab see aasta kauaoodatud uude dimensiooni üleminekuks, nagu paradiis, nirvaana või muu selline hea asi.

Gurud muidugi ütlevad, et sündmuseks peab valmistuma, sest edasi pääsevad vaid vaimselt õigesti häälestatud inimesed. Õiget häälestust aga saab nende juures harjutada (raha eest, loomulikult). Võib osta ka vastavaid raamatuid või külastada õigeid kodulehti internetis.

Miks just 2012?
Maiade kalender lõppevat siis ära.

Keda selline lapsik seos ei rahulda, siis võib vastavat algoritmi kasutades leida piiblist, et asteroid või komeet põrkab Maaga kokku. Või et talvisel pööripäeval paikneb Päike väga-väga lähedal galaktilise ekvaatori ja ekliptika lõikepunktile.

Mis küll juhtuma hakkab?
* Kosmilise kehaga kokkupõrget juba mainisin, aga see ei pruugi veel olla inimkonna lõpp, kuna:
* vaimselt puhastunud liiguvad edasi kõrgemasse dimensiooni;
* või tulevad kosmosetulnukad ja päästavad parimad Maa pojad ja tütred oma emalaevale tõstes ära;
* võibolla toimub hoopis Maa magnetpooluste vahetus;
* teadlased lähevad ülbeks ja keeravad LHC nupu üle piiri;
* masinad võtavad võimu;
* gammasähvatus steriliseerib planeedi;
* inimeste geneetiline kood modifitseerub ja algab uus evolutsiooniline ajajärk;
* Yellostone supervulkaanil saab aeg täis ja hakkab purskama;
* Atlantis tõuseb;
* mõtle ise endale sobilik lõpp välja.

San Franciscos toimus 31.10-02.11 2008 konverents teemal aasta 2012. Kokku tulid šamaanid, ufoloogid, mediteerijad, astroloogid ja muud New Age mütoloogid. Peeti loenguid, vaadati dokfilme, mediteeriti koos. VIP pilet maksis 300 dollarit. Konverentsi loosung kõlas: “Shift happens.”

Konverentsi üks korraldajatest ütles, et 2012 on inimkonna ajaloo tähtsündmus. Kõik, mida me teame, kõik, mis me oleme, saab kardinaalselt muudetud. Maia-asjanduste uurija John Major Jenkins teenis kestvad kiiduavaldused, kui ta väitis, et maiade hieroglüüfid kubisevad Linnutee keskust tähistavatest puu- ja loomakujutistest, mida Jenkins kutsub maiade loomismüüdi mustaks auguks.

Bostoni ülikooli maia asjatundja William Saturno, kes konverentsil ei käinud, rääkis loo, kus üks mees tuli ta kontorisse ja küsis ühe linnupesa kujutisega maia seinamaali kohta. Mees väitis, et see on maiade must auk, aga Saturno ütles: “Minumeelest on see linnupesa.”

Allikas: pressdemocrat.com

Ennustus
Palju inimesi saab hukka, kuna on gurude või iseenda poolt ajud vussi keeranud ja kui kaua oodatud ja selleks pikalt ettevalmistatud sündmus muidu aset ei leia, siis aidatakse üksteist nagu Jonestownis või vahetatakse võnketasandit nagu taevavärava (Heaven’s Gate) jüngrid.

433 kommentaari