Arhiiv lugudest, mis on teemas 'psühholoba'

Feb 10 2011

Kuidas pendlimees Veeliks Jalakas energiavampiiridest vabastab

Veeliks Jalakas. Pilt: Arno Saar, Õhtuleht9. veebruari Pealtnägija näitas saatelõiku Pendli-Veeliksi pereteraapilistest tegudest. Lugu algas sellest, kui üks naine otsis oma terviseprobleemidele (peavalud) lahendust ja nagu kahjuks meie maal liigagi sagedasti kombeks, pöördus ta ka posijate poole. Meedia on posijatest loonud positiivse kuvandi kui mingitest spetsialistidest, kellelt on põhjust abi otsida. Läks see naine kas siis omal algatusel või kellegi soovitusel ka tuntud pendlimehe Veeliks Jalakase juurde. Sealt koju tulnuna, paistis ta abikaasale kui “ära tehtud” ehk siis tavalisest hoopis teistmoodi. Suhtlus, mis naise sõnul varemgi oli pigem pingeline, muutus nüüd mehe sõnul veelgi keerukamaks. Mehele tundub, justkui juhitaks naist pendlimehe poolt. Naine kommenteeris, et tema on saanud tervemaks ja tugevamaks ning mees on jäänud juhtumisse kinni ja võtvat pendlimehe väiteid liiga isiklikult.

Kuidas pendlimehe (või -naise) skeem töötab

Eeldused: pöördujaks on üldjuhul inimene, kellel on mingi probleem; pöördujaks on inimene, kel on mingigi ootus või lootus positiivse tulemuse osas.

Võtted:

Loe edasi »

74 kommentaari

Jan 28 2011

Mehed, kes jõllitavad kitsesid ehk psühholoba Eesti sõjaväes

Teadusportaali skeptik.ee asutaja Matin Vällik kirjutab, et libapsühholoogid on osutanud teenuseid ka meie kaitseväele, kasutades hingehaavade ravimiseks nn rännakumeetodit.

Külm sõda kahe suurvõimu vahel võttis kohati veidraid vorme. Lisaks pikematele ja jämedamatele rakettidele ja aina võimsamatele pommidele, millega oleks võinud kogu maailma rahvastiku mitu korda ära aurustada, leiti ükspäev, et sõda ja luuretegevust saab ajada ka vaimsel tasandil.

Kui ameeriklaste juurde hakkasid jõudma filmid ja kõmu Nõukogude talentidest, kes suudavad mõttejõuga asju liigutada ja mõtterännakuga kaugeid objekte uudistada, siis leiti Ameerikas, et vastavat võimekust tuleb ka neil arendada või vähemalt uurida, sest julgeoleku vallas ei tohi ühtki võimalikku ja esmapilgul isegi veidrana tunduvat võimalust kahe silma vahele jätta.

[Või olid need hoopis kavalad ameeriklased, kes lekitasid nõukogude luurajatele salajast teavet selle kohta, et kaugnägijate luurerühmad ohustavad kommunismi ehitamist ja telekineetikud võivad rakettide stardisüsteeme kodunt lahkumata saboteerida? Ja nii kasvas võidurelvastumine ka vaimsetesse sfääridesse.]

Sellisel taustal hakkab hargnema dokumentaaljutustus kitsedest ja meestest, kes neid pilguga tappa üritasid. [Teostati lugematul hulgal mitmesuguseid katseid, mille tulemused olid seda positiivsemad, mida enam läbiviijad paranormaalsete võimete olemasollu uskusid. Ameeriklaste andmetest on teada, et uuringutele kulutati kümneid miljoneid dollareid. Uuringute tulemusi on hiljem aga hinnatud tagasihoidlikeks — kaugnägevate luurajate andmed olid ebajärjepidevad, tabamused on seletatavad ka ilma meeltevälist taju olevaks oletamata, väidetavad telekineesi juhtumid on aga selgitatavad mitmete trikkidega, mida mustkunstnikud mitmel moel oskavad esile kutsuda. Ainsa poolpositiivse tulemina on märgitud inimpotentsiaali tundmatute alade kompimist.] Raamatus jõutakse sedakaudu psühholoogilise sõja ja loominguliste ülekuulamismeetoditeni, millest oleme tänapäeval kuulnud seoses Iraagi sõdade ning terrorismivastase võitlusega (nt waterboarding).

Maksumaksjale on see [Thomase] test maksma läinud kümneid tuhandeid eurosid, ilma riigihanketa, akadeemikust ministri Aaviksoo nõusolekul ja rahaasjade ministri Ligi allkirjaga.

Paistab, et teaduslikud tõsiasjad ei ole sugugi alati need, mille alusel kaitseväes otsuseid tehakse.

Loe edasi Postimehes või paberil lk 12 (28. jaanuar 2011).

42 kommentaari

Dec 02 2010

“Psühholoba” uued vallutused Haridus- ja Teadusministeeriumi toel

Tähelepanu! Seoses Pressinõukogu tauniva otsusega 28. aprillil 2011. aastal kaebusele nr 334, kus tõdeti, et artikliseeria sisaldas ebatäpset, moonutatud või eksitavat infot, olen allolevas artiklis teostanud kärpeid. Kärbitud kohad on märgitud.

Kirjutasin mõni aega tagasi “psühholobast”, mida meie kaitseväes ajateenijate testimisel kasutatakse. Päris “kitsede jõllitamiseni”* pole umbluulisusega küll veel jõutud, kuid kes teab — ega kõik asjad ju ei imbu (veel) skeptikute kätte. Aga esimesi samme nii imbumise kui ka kaitseväelaste “kitsede jõllitamise” osas on siiski juba tehtud.

Näiteks on Kriisinõustamise ja Eneseleidmise Keskus Mahena (MTÜ) osalenud “rännakumeetodil” põhineval koolitusel, korraldajaks Kaitseväe tervisekeskus (allikas, vt 10. aprill 2010). Rännakumeetodist on veidi juttu skeptik.ee artiklis pseudoteaduste tungist meie koolidesse.

Loe edasi »

32 kommentaari

Oct 28 2010

Jure Biechonski — õrnahingeline terapeut, kes vajab ajalehe Valgamaalane tsensorite erikaitset

Lisandus 2. november 2010
Kirjavahetuses Jure Biechonskiga on selgunud, et tema ei ole palunud toimetusel kommentaare kõrvaldada, seega siinse loo kokkuvõttes kirjutatud “Jure Biechonski on nii “püha” mees, et tema kohta ei tohi negatiivseid või kahtlevalt küsivaid kommentaare avaldada” ei iseloomusta antud juhul Jure Biechonskit ega tema käitumist. Samal põhjusel ei iseloomusta pealkirjas nimetatud omadussõna ‘õrnahingeline’ antud juhul teda ja ta ei ‘vaja’ seetõttu ka kellegi ‘erikaitset’.

Kuivõrd ajalehe Valgamaalane lepinguline esindaja Tiia Luht nõudis ilmselt viitega siinsele loole:

Lisaks esitab OÜ Valgamaalase Kirjastus MTÜ Eesti Skeptik vastu nõude lõpetada koheselt pärast selle kirja kättesaamist OÜ Valgamaalase Kirjastus kohta ebaõigete faktiväidete ja ebakohaste väärtushinnangute avaldamine veebiportaalis aadressiga www.skeptik.ee, vastasel korral oleme sunnitud oma õiguste kaitseks pöörduma kohtu poole.

siis paar märkust ka selles osas.

Kui pidada loo juurde kirjutatud kommentaare lugejate poolt avaldatud infoks, siis toimetuse tegevus neid kord lubada, kord mitte lubada võib pidada manipuleerimiseks ehk käsitsemiseks (vt võõrsõnastik).

Mis aga ‘ebakohastesse väärtushinnangutesse’ puutub, siis nende üle võime kohtus arutleda küll, kui Valgamaalane seda vajalikuks peab. Kui aga osundatakse konkreetsetele faktivigadele, siis need parandan hea meelega.

Kokkuvõte: ajaleht Valgamaalane manipuleerib infoga ja Jure Biechonski on nii “püha” mees, et tema kohta ei tohi negatiivseid või kahtlevalt küsivaid kommentaare avaldada.

Pühapäeval (24. oktoobril 2010) ilmus Postimees.ee esiküljele viide samasse kontserni kuuluva ajalehe Valgamaalane loole Jure Biechonskist: Psühholoog julgustab tundeid näitama, autor Marge Väikenurm, reporter. Ülal pildil näete, et loole on lugejad lisanud 17 kommentaari, aga kui soovite neid kommentaare lugeda, siis see alates 25. oktoobrist ei õnnestu.

Kuna olin ka ise mõne kommentaari kirjutanud, siis hakkas see mind huvitama ja kirjutasin loo autoriks märgitud Margele.

Vastus oli lühike:

kuna kommentaarid antud teema juures olid suures enamuses ebasobivad, otsustas toimetus antud teema kommenteerimisvõimaluse sulgeda

Loe edasi »

14 kommentaari

Jul 18 2010

Raadio 2 kah libamaailma propageerimas

Hallo, Kosmos!
Üleminek digitelevisioonile on mul poolik, seega mängitan televiisorikasti vahendusel hoopis raadiot. Pühapäeval jäi raadiovastuvõtja peale Olukorrast riigis saadet jätkuvalt Raadio 2 lainele ja korraga kuulen seal tõsimeeli räägitavat “vaimsusest”, alternatiivkoolist, Waldorfist ja muust säärasest. Saatejuht tundus saatekülalisse suhtuvat kuidagi “oo, kui tarka juttu sa ikka räägid” moel, mis pani esialgu veidi nördima, kuid siis hakkasin ikka uurima, millega täpsemalt tegu.

Saatesarja nimi on Hallo, Kosmos!, saatejuht Ingrid Peek ja aega targutamiseks on kaks tundi.

Loe edasi »

478 kommentaari

May 10 2010

Miks hüpnoteraapia ja neurolingvistiline programmeerimine ohtlikud võivad olla

kliinilise hüpnoterapeudi diplomVaimne tervis on keerukas teema ja probleemide tekkimisel on abi spetsialistidest, kes on vastavat ala õppinud ja selleks koolitatud, et abivajajaid professionaalselt aidata.

Sama reegel kehtib igal elualal — silla tugevusarvutusi oskavad teha füüsikat õppinud insenerid, operatsioone teevad pikalt õppinud kirurgid ja nagu ei tule pähegi, et esimest sommeljeel ja teist santehnikul teha paluda.

Mure puhul on tihti abiks lihtsalt kellegagi usalduslikult rääkimisest, filmides näidatakse selles rollis tihti baarmani, samas rollis kipuvad mõnikord olema astroloogid, selgeltnägijad ja muud ennustajad, Loe edasi »

14 kommentaari

Dec 04 2009

Mina kasutan mõlemat ajupoolkera. Aga sina?

ajupoolkeradEelmine ajujutt rääkis sellest, kui palju me oma ajust ikka kasutame ja kas on mingit faktialust juttudel, et me kasutame oma ajust või selle potentsiaalist 5 või 10 protsenti. Selgus, et ei ole — need protsendid on udujutt. Tänane lugu räägib sellest, et osad inimesed on parema, teised vasaku ajupoolkeradominantsed. Parema aju inimesed on loomingulised, intuitiivsed, nägemiskesksemad, neile istub kirjandus ja ajalugu; vasaku aju inimesed olla jällegi analüütilisemad, loogilised, paremini sobivad matemaatika, füüsika.

Loe edasi »

39 kommentaari

Nov 30 2009

Mina kasutan 100% oma ajust. Kuidas sinuga on?

Homer Simpson BrainRahvapsühholoogias on liikvel hulk arusaamu, mis aitavad inimesel justnagu oma olemust paremini mõista, seejuures asju liiga keeruliseks ajamata. Liigne lihtsustamine on aga tihtipeale tõe väänamine ja asja esitamine sellises valguses, et saaks hoopis mingit toodet või teenust müüa. Skeem on lihtne — mõtle välja ning räägi targa näoga ja enesekindlalt mingi lugu millestki, mis meil kõigil on (nt aju), ütle sugereeriva ja kaastundliku häälega, et sellega on tavaliselt mingi jama, siis too lagedale hea uudis, et see jama on õnneks lahendatav ja just sinu käeulatuses selle raamatu või kursuse näol. Mõtle välja näiteid, kuidas tavalised inimesed on sinu lahendusest abi saanud või millised kuulsused just tänu sinu imerohule nii edukaks on kujunenud.

Üks sellistest müütidest väidab, et me kasutame oma ajust 5 või 10 või misiganes protsenti. Ülejäänud on siis kasutamata potentsiaal. See müüt võis alguse saada mõne 20. sajandi algupooles tehtud ajualase teadusuuringu väärtõlgendusest. Nimetatakse ka Einsteini, kes olla aju kasutuse kohta üht-teist arvanud.

Loe edasi »

126 kommentaari

Jun 15 2009

Vastus Aivar Hallerile, keda pean heauskseks pseudoteaduste levitajaks (+video)

Aivar Haller. Pilt telesaatest Värske EkspressLugu on veidi vanavõitu, aga sisu poolest jätkuvalt päevakohane, kuna pseudoteaduste tung koolidele jätkub mitut otsa pidi. Viimane sellealane uudis rääkis sellest, et teaduse populariseerimise auhinnaga pärjatud Tallinna Reaalkooli ruumides hakkab plaanide kohaselt toimima UNIVERSUS Sisemise Tarkuse Kool, kus õpetatakse tervet spektrit liba-, pseudo- ja ebateadusi ning puhast jama:

Feng Shui, geobioloogia, pendliõpetus, bioenergeetika, erinevad meditatsiooni-tehnikad, astroloogia, mütoloogia, šamanism, budism, töö tšakratega, Silva meetod, Rännaku meetod, psühhosüntees, transpersonaalne psühholoogia, NLP, jooga, numeroloogia, Reiki, keha meridiaanid, refleksoloogia, värviõpetus ja värviteraapia, aroomiteraapia, muusikateraapia, loovteraapia, holotroopne hingamine, ravimtaimed, ruunid, Tarot kaardid, kivid ja kristallid, gongi tervendavad helid jne.

Koostööpartnerina on Universus ära tähendanud ka Spirituaalse Lektooriumi, mille juhtlektor on Aivar Haller. Aivar Halleri nimi käis skeptik.ee-st läbi Gabriele Eckerti kvantmeetodi loos, kus saime teada, et Aivar Haller sõidab ringi mööda üldhariduskoole ja plaanib näidata njuueidslaste pseudodokumentaali The Secret. Oma reageeringus Aivar Haller täpsustab, et seda filmi ta koolides siiski ei näita:

Loe edasi »

85 kommentaari

May 28 2009

Müüdid ajust, teadvusest, alalävisest mõjutamisest

Mind MazeAlgatan aju- ja teadvuseteema, et diskussioon neist asjust omasse voolusängi suunata. Loodetavasti kostitab Jaan meid ka ühe korralikuma artikliga, aga seniks:

  • Kas vasaku ja parema ajupoolkera erinevused ikka on sellised, mida pop-psühholoogia meile väidab?
  • Kas ja kui palju on alalävise mõjutamisega võimalik inimeste käitumist suunata?
  • Kas neurolingvistiline programeerimine (NLP) on pseudoteadus või tõhus meetod?
  • Kas me tõesti kasutame oma ajust vaid 5-10%, nagu mõned koolitajad väidavad?
  • Kui paljut me oma ajutegevusest üldse teadvustame?
  • Kas teadvus eksisteerib ka ilma kehata?
  • Mida arvata ohtratest moodsatest nn psühhoteraapiatest – Silva meetod, NLP, transpersonaalne psühholoogia, regressioonteraapia, tõrjutud mälestused, sündimise taasläbielamise teraapia, hingamistöö, kvantteadvus, vabastav hingamine, naeruteraapia, ürgkarje, hüpnoteraapiad oma laias varieeruvuses jne – kus igaüks ilma igasuguse erialase hariduseta ehk nädalase kursuse tulemusena võib saada “terapeudiks”?

188 kommentaari

Mar 27 2009

Pseudoteaduste paraad meie koolides jätkub

Kaks nädalat tagasi kirjutasin, et Kadrioru Saksa Gümnaasiumis toimub täiemastaabiline pseudoteaduste paraad, kus oma lahinguvalmidust demonstreerisid nii luurerühm, jalavägi kui kaugpommitajad. Demineerijaid ei olnud näha. Ürituse korraldas sama kooli füüsika- ja matemaatikaõpetaja ning õppealajuhataja Kaja Jakobson, kes selleks ajaks oli küll kehastunud šamaaniks ja osaühingu Javar juhatuse liikmeks.

Kirjutasin sel teemal kooli direktorile Ann Mändveerile ja Tallinna Haridusameti juhatajale Andres Pajulale kirja. Samuti reageeris kooli lapsevanem Peeter Marvet.

Vastus on seni laekunud kooli direktorilt, kus ta tõdeb, et juriidiliselt on kõik korrektne ja koolile on oluline täiendava tulu teenimine. Direktor Ann Mändveer lisas veel, et Harmoonia Päevade sihtgrupiks ei ole nende kooli õpilased.

Selgub, et tehakse ka selliseid umbluuüritusi, kus sihtgrupiks on justnimelt lapsed, lapsevanemad. Kommenteerija karsumm edastas ringleva kirja, kus kutsutakse inimesi 28. märtsil Kuusalu keskkoolis toimuvale “rännakumeetodi infopäevale”, mida ajab sama kooli endine õpilane Tiia Kuusk. Selle ürituse sihtrühmaks on:

lapsevanemad
õpetajad
koolijuhid
psühholoogid
lasteaiakasvatajad
ja kõik need, kes lastest tõeliselt hoolivad

ja teemaks “KUIDAS AIDATA LAPSI”. Kõlab ju igati õilsalt. Ja üritus on tasuta – õilsuse sära vaid kasvab.

Mis aga on “rännakumeetod”, kes selle brändi turule tõi, millised on peamised müügivõtted, kust raha tuleb?

Rännakumeetod ei ole matkamine looduses või seljakotiga ja hääletades ümbermaailmareis, kus ennast proovile panna ja otsida. Rännakumeetod on nö “sisemine ränd”, meditatsioon, teekond iseenda sisse.

Laste puhul peaks see aitama selliste hädade korral nagu “üliaktiivsus, keskendumisraskused, õpiraskused, agressiivsus, ebakindlus, tõrjutus, hirmud, foobiad, suhtlemisprobleemid, õnnetused, lein, hülgamised, vaimne- või füüsiline ärakasutamine, allergiad või muud füüsilised haigused” (allikas).

Loomulikult pole selle meetodi toimivuse kohta mittemingisugust tõendit. On vaid praktiseerijate usk oma asja õigsusesse, õilsusesse ja tõhususse.

Sümptomaatiline on ka selle “imemeetodi” puhul kõiksuguste libatervendajate poolt kuulsaks hüütud lipukiri:

Rännakumeetod tegeleb probleemi põhjustega, mitte tagajärgedega.

Mis maksab?
Esimene annus on tasuta.

Tiiu Vilu pakub kahe- ja poolepäevast kursust 2750 krooni eest.

Rännakumeetodi peaguru proua Brandon Bays müüb oma nädalalõpu intensiivkursusi kuni 550 euro (8600 kr) eest. Antakse tunnistus, et osa saada privileegist osaleda edasijõudnute kursustel ja saada õigus ise rännakuid läbi viia, vastav akrediteerimise programm maksab 3000 eurot (u 47 000 kr).

Õiguse säilimiseks peab regulaarselt peabossi juures rännakul käima ja andamit viima. Umbes 1000 euro (15650 kr) kaupa.

Lapsed ja noored on rännakumeetodi praktiseerijatel eraldi tähelepanu all. Proua Brandon Bays pakub 2100-krooniseid kursusi. Tiiu Vilu usub, et see aitaks hüperaktiivsuse korral ja Tiia Kuusk unistab ajast, mil Rännakumeetod Eesti koolides oleks.

Muidugi on koolilapsed sihikule võetud, kuna neist annaks ehk kasvatada oma toote maksejõulisi tarbijaid. Seda võtet teadsid juba jesuiidid. Seda teavad ka Transtsendentaalse Meditatsiooni (TM) praktiseerijad ja paljud muud umbluutajad, kes on küüniliselt meie lapsed sihikule võtnud. Sarnase koolivallutusprogrammiga käib mööda Eestit Aivar Haller oma Spirituaalse Lektooriumiga. Loodetavasti jätkub meie koolijuhtidel kindlameelsust, et sedalaadi rünnakud tagasi tõrjuda.

Tõrjetöö võib olla kohati raskendatud, kuna asjaosalised isikud on üldjuhul siirad ning omandanud meeldiva ja veenva suhtlusviisi, nad on entusiastlikud ja pakatavad soovist midagi ära teha. Kui sellele lisandub isiklik seos kooliga, siis seda raskem on vastuseisu põhjendada. Nad ju tahavad lastele head. Ja tasuta.

Arvan, et siinkohal oleks Eesti Psühholoogide Liidul või miks ka mitte Koolitusfirmade Liidul oma sõna sekka öelda, mida arvata igat masti akrediteerimata (ja isegi akrediteeritud) ettevõtmiste pürgimustest meie laste ja õpetajate pähe ronida. Paljud sellised tegelased peidavad end psühhoteraapia või psühholoogilise nõustamise või koolitusteenuse sildi taha, kuid sisuliselt on nad samasugused posijad nagu astroloogid, homöopaadid, kaardimoorid, vitsamehed ja detox jalavannide tegijad.

Seda enam soovin otsustajatele meelekindlust kassikullasäralise pseudoteaduste paraadile vastu seista. Ja seda mitte seepärast, et ma lastest ja nende heast käekäigust tõeliselt ei hooliks, vaid otse vastupidi – ma hoolin.

77 kommentaari

Mar 03 2009

Hiina kvantmeetod, Gabriele Eckert ja teised posijatest koolitajad

Ainuüksi sõnapaar “hiina kvantmeetod” viitab kõigi oma häälikute, silpide ja tähtedega suurejoonelise udujutu poole. Kaalu lisab asjaolu, et “hiina kvantmeetod” tugineb sellistel suurepärastel kuid millegipärast tunnustamata distsipliinidel nagu meditatsioon, kaasaarvatud Neurolingvistiline programmeerimine (NLP), EMDR, Kvant puudutus (Quantum Touch), hüpnoteraapia, Silva meelekontroll meetod, kaugnägemine (remote viewing), hiina energeetiline tervendamine jpt.

Teate saatja Tõnu Nael võtab asja kokku:

Hiina Kvantmeetod (CQM) ühendab teadmisi inimese energiakehast 5000 aastat vanade hiina ning idamaiste tarkustega ja uusima kvantfüüsikaga.
Õppimiseks pole vaja eelteadmisi, see on jõukohane igaühele meist!

Lisame sellele karismaatilise guru tüüpi Gabriele Eckerti (pildil), kes oma kohaloluga Eestit juba mitmendat korda õnnistab, siis saamegi sobiva kompoti neile, kes usuvad “mingisuguse vaimu” olemasolusse.

Tegu pole mingi odava koopiaga ja ärge laske end 25-kroonisest osalustasust eksitada — see on vaid sissejuhatav tutvustus, kus demonstreeritakse rakenduskinesioloogiast tuttavat käevajutamise testi ja kutsutakse üle 8000-kroonisele kursusele. Vähemalt selline pakkumine tehti Priidule, kes ühel eelmistest Gabriele üritustest kohal käis ja mulle oma kogemustest kirjutas:

Põhimõtteliselt selle põhjal, mis mina nägin, väitis ta otsivat inimese energiasüsteemis nõrkusi ja “turbulentse” (mingi talle enda teadaoleva skeemi järgi, mida vist siis tasulisel kursusel õpetati). Iga energeetiline häire ja nõrkus kõrvaldati konfirmatsiooniga stiilis “corrected”. Sellele tegevusele visuaalse füüsilise tagasiside saamiseks vajutati siis patsiendi käele, mida too pidi enda kõrval õhus hoidma. Käe läbi vajudes energeetiline nõrkus eksisteeris, kuid peale konfirmatsiooni imekombel enam läbi ei vajunud. Meenub veel ka see, et korrigeeritav inimene pidi jalalabasi hoidma kord pöiad sissepoole, kord otse, kord väljapoole suunatult, jällegi mingi temale teadaoleva salajase skeemi põhjal, mis tasulistel kursustel avaldati.

Seekordsed sissejuhatavad ja vähese rahaga tutvustused toimuvad Tallinnas, Tartus ja Pärnus aprillis ja põhjalikum töötuba (540 EUR = 8450 kr) 2.-3. mail Tallinnas. Plaanis paistab ka kursus edasijõudnutele.

Igaks juhuks olgu selguse mõttes ära märgitud, et see teave ja lingid ei ole mõeldud reklaamina, kuigi see mõnele sedasi tunduda võib. Siinse teksti autor suhtub hiina kvantmeetodisse kriitiliselt.

Huvitav või siis kummastav on asjaolu, et ETV hommikuprogramm on ka sellele loodusõnnetusele tasuta reklaamiaega andnud:
Hiina Kvantmeetodi looja Gabriele Eckert Terevisioonis, 05.02.2008

Jutt algab süütult Silicon Valleyst ja sealsest innovatiivsest keskkonnast, aga 6. minuti juures kaob vestlus kvantmüstikasse. Saatejuhtidel puudub vist igasugune oskus esitada küsimusi, mis teeniksid vaatajat ja kaitseksid teda ilmselge jama eest. “Töötab küll!” kiidab saatejuht Toomas Luhats takka.

Teine asi, mis teemat uurides silma jäi, on asjaolu, et meil tegutseb selline ettevõtmine nagu Spirituaalne Lektoorium, mis tegutseb tihedalt Arigato klubi ruumes ja mille juhil Aivar Halleril on suured plaanid meie lapsi pühade tõdedega valgustama hakata. Vaevalt, et Arigato Indrek Pertelsoni juhtimisel just Halleri konsulteerimisel suurejooneliselt vastu kirsipuud sõitis, aga tont seda teab… Need “vaimuinimesed” on paljukski võimelised, aga suure raha teenimisega saavad vähesed hakkama, kui sa just The Secret tüüpi grand woo-master pole.

Aga kas usaldaksite oma lapsi nende inimeste ja ideede mõjusfääri: maakiirguste mõõtja Kalju Paldis, reiki õpetaja Tõnu Aru, Silva meetodi koolitaja Reigo Reinmets, kullaärimehest vaimuärimeheks hakanud Alar Tamming (Jure Biechonski võitluskaaslane), new age maaletooja Peeter Liiv, neurolingvistiline programmeerija Katrin Aedma ja muidugi peamees Aivar Haller ise, kes “on otsustanud järgneva 43 aastaga aidata rajada 10 uuele vaimsusele tuginevat üldhariduskooli. Tema igapäevatöö on seotud juhtimisproblemaatikaga. On mentoriks mitmetele tippjuhtidele ja -sportlastele.” (Tippjuht ja tippsportlane Pertelson sobiks profiili poolest küll tema huviorbiiti.) Lisaks on seesama Aivar Haller Lastevanemate Liidu juhatuse liige ja tal on plaanis filmiga The Secret teha promotuur üldhariduskoolides.

Mina muidugi hoian end sellistest asjadest ohutus kauguses, aga radari vaateväljas. Nii mõnigi vanasti posijaks või šarlataniks peetu on tänapäeval viisakamalt kõlava konsultatsiooni- ja koolitusteenuse osutajaks hakanud. Mõni on ka “visionäär”, varasema nimega selgeltnägija, vahepeal kanaldaja.

Tsiteerin lõppu iseennast:

Enesekindlus ja sõnamaagia on tänapäeva posijatel ja ussiõlimüüjatel kenasti selgeks õpitud. Kes valitseb sõnu, see valitseb meeli.

138 kommentaari

Sep 15 2008

Saladus: saladust pole (The Secret) +video

Osade Eesti inimeste meeli erutab muinasjutufilm The Secret. Maailmas on igasuguseid filme, mis inimestele meeldivad. Näiteks on LOTR inspireerinud nii raamatute kui filmidega mitut põlvkonda, meie oma Kevade või Viimne reliikvia on lahutamatud osised meie üleskasvamisel, tänapäeva lapsed saavad loodetavasti positiivset innustust Lotte ja tema sõprade seiklustest.

Ja polekski midagi imelikku, et osad inimesed oma elu mõtte või positiivse lükke leiavad sellistest pseudodokumentaalidest nagu The Secret või What the Bleep Do We Know. Asi kisub aga sohu siis, kui neid filme liiga tõsiselt hakatakse võtma ja kujutatakse endale ette, et need esindavadki reaalsust ja inimeste olemust kuidagi eriti tõepäraselt ning hakatakse neis sisalduvaid nõuandeid päris elus järjepidevalt rakendama. Või mis veel hullem – suruma neid kooli, nagu selgub Eesti Ekspressi artiklis:

Lepsiki ja Halleri sõnul on neil plaan hakata Spirutaalse Lektooriumi klubiga hakata käima mööda Eesti haridusasutusi ja tutvustama “Saladuse” õpetusi.

kirjavead pärinevad algartiklist

Tänud kommenteerijale ekstaole vihje eest.

Tahaks väga koledasti öelda, aga kuna siin käib päris mitu inimest lugemas, siis piirdun lootuse avaldamisega, et koolijuhtidel jagub kriitilist meelt, et ka need usukuulutajad ukse taha jätta.

Ise vaatasin saladuse-filmi paar aastat tagasi, kui see väljamaal populaarne oli. Mäletan, et seal olid mõned päris kaunid kaadrid, aga need rääkivad pead ajasid igavat ja tüütut juttu, endal õnnis nägu peas, nagu saaksid nad maailma asjadest aru ning õnn, tervis ja rikkus ootavad järgmise ukse taga.

Naljakana meenub stseen, kus laps unistas jalgrattast, see unistus vibreeris kosmosesse ja ennäe! ei läinudki palju aega, kui kosmiline kaubamaja jalgratta materialiseeris. Ja mida laps sellest õpib? Istu maha ja unista, küll I-Phone ise taskusse tuleb, lollid teevad tööd ja näevad vaeva, tuleb vaid osata õigesti mõelda.

Täiskasvanud saavad abi sellest, et kui sa õigesti mõtled, siis ei tule su postkasti enam tüütud arved, vaid hakkad justkui imeväel ootamatuid rahatšekke saama. Saad oma punase sportauto ja maja mere ääres.

Eriti tobedad ja ohtlikud olid muidugi tervisealased arutlused. Positiivse mõtlemisega ei ole võimalik vähki ravida. Kes muud juttu räägib, on ignorantne ja ohtlik šarlatan.

Nendes filmides kajastatud mõtteskeem viib inimvaenuliku ja küünilise järelduseni, et igaüks saab täpselt selle, millest ta tegelikult mõtleb. Järelikult pole mõtet tegeleda vaesuse tõrjumise ega haiguste vastu võitlemisega. Vaesed on vaesed, kuna nad ei mõtle õigeid mõtteid, haiged on haiged, kuna on ise end haigeks mõelnud. Ka Holokaust või küüditamine olid tapetute ja küüditatute endi mõttetöö vili. Paras neile! Ise nad kutsusid omale õnnetuse kaela. Pole meie asi sekkuda nende endi poolt iseenda mõtetega välja kutsutud hädadesse. Sekkudes rikume nende karmat veelgi, kui nad väljateenitud õppetunnist ilma jäävad.

Noja siis muidugi igasuguste udumeistrite mantra, et just nende padajutt on tegelikult kvantfüüsikute poolt teaduslikult kinnitatud tõsiasi. Ei ole. Täiesti tavaline kvantmüstiline pseudoteaduslik loba.

Huvitava asjaoluna on selgunud, et üks saladuse-filmis esineja väärtpaberitegelane David Schirmer on paljudele inimestele palju raha võlgu ja tema tegevust uurib Austraalia väärtpaberiinspektsioon.

(18. oktoober 2010: viidatud video on maha võetud, juures tekst “This video is no longer available due to a copyright claim by Schirmer Financial Management.”. Pole hullu, lugu on jälgitav spetsiaalses blogis schirmerexposed.)

Siit näed filmi The Secret 20 esimest minutit. Kunagi sai tervet filmi tasuta vaadata saladusemurdjate kodulehel. Nüüd peab vaatamiskorra eest 5 dollarit välja käima.

Parema meelega vaatan hoopis paroodia The Key treilerit:

Või teist paroodiat: Blatantly Obvious. Siin on kõik vajalikud elutõed palju selgemas ja otsesemas keeles sõnastatud.

Või tegelikult võib filmikese peamise positiivse mõtte kokku võtta Eesti vanasõnadega, nagu Ekspressi ajakirjanik Maris Sander tabavalt märkinud on:

* Kuidas lükkad, nõnda tõmbad. [Tegelikult vist ikka nii: Kuidas lükkad, nõnda läheb.]
* Kes teisele auku kaevab, see ise sisse kukub.
* Kuidas sina külale, nõnda küla sinule jne.

Lõpuks pisike teadmistetera Pascal Boyer’ raamatust Religion Explained, aga mis on antropoloogide seas ilmselt üldteada asi: suurim saladus on see, et saladust pole. Kontekstiks näiteks olukord, kus poisse läbi initsiatsiooniriituse meesteks tehakse. Keerukad teatraalsed rituaalid peaksid olema justnagu ettevalmistus meheksolemise saladuse teadasaamiseks. Kui aeg käes, siis saadakse teada, et tegelikult mingit saladust polegi või siis saab saladuse teada alles siis, kui järgmisele tasemele jõutakse. Näiteks saientoloogidel on neid tasemeid päris mitu tükki, nende läbimiseks peab väga mitu dollarit välja käima, väga mitu lugulaulu selgeks saama, kuni lõpuks ilmselt selgub, et kogu saladus peitus selles, kuidas inimest piisavalt kaua peadpidi sõimes hoida, et lüps paremini õnnestuks. Mingid saladused on siiski ilmselt olemas ka.

179 kommentaari

Apr 16 2007

Nõiakool inimesi eksitamas

EPL, Postimees ja Delfi vahendasid meile Eesti Kõrghariduse Akrediteerimiskeskuse hoiatuse libakooli eest. Kooli nimi on Transpersonaalse Hüpnoteraapia ja Psühhoteraapia Kool (SACH International) ja selle üheks tuntumaks esinejaks on ‘prof.’ Jure Biechonski.

Uudise tekst Eesti Päevalehes:

Transpersonaalse hüpnoteraapia ja psühhoteraapia kool SACH International alustas tööd selle aasta veebruaris ja lubab pärast kolmeaastast õpet lõpetajatele kõrghariduse diplomit.

“Õppurid maksavad selle eest iga kuu 2400 krooni Loe edasi »

62 kommentaari