Arhiiv lugudest, mis on teemas 'raadio/elekter/magnet'

Jun 02 2011

WHO ei kinnita, et mobiilid vähki tekitavad

Viimastel päevadel on lahti läinud suur nõiajaht mobiilide vastu. Näiteks tänase Õhtulehe esiküljel on suur pilt luukerest, kel mobiil käes ja suur pealkiri: WHO KINNITAB — MOBIIL TEKITAB VÄHKI!

Sellised pealkirjad tekivad siis, kui inimene ei oska lugeda või ta tahab meelega kaasinimesi lollitada ja asjatult hirmutada.

Parem ei ole ka Postimees.ee küljel ilmunud õpetus sellest, et Mobiiltelefoni ohutuse üle saab otsustada SAR-väärtuse järgi. Nõiajaht täies hoos — faktiks on võetud, et nõidus ja kuri silm on olemas (mobiilid on ohtlikud) ja juurde antud soovitus praktilist sõna- ja numbrimaagiat kasutada (SAR arvud).

Seekordne paanikahäire sai alguse ühe WHO töörühma pressiteatest, mille peamine sisu seisnes selles, et nad klassifitseerisid raadiosageduslikud elektromagnetlained ohuklassi 2B (võimalik, et tekitab inimestel vähki).

Loe edasi »

127 kommentaari

May 20 2011

Elektriliinid ei põhjusta vähki

Vastupidiselt Vuti tänava inimeste uskumustele ei põhjusta kõrgepingeliinid vähki.

Esiteks puudub selleks igasugune teoreetiline põhjendus ja pole pakutud uskumist väärivat mehhanismi, kuidas elektriliinid saaksid tõbesid põhjustada. Teadaolevalt põhjustab vähktõbe muutus raku DNAs, mille võib esile kutuda nt ioniseeriv kiirgus, kemikaalid, viirused, aga elektriliinide poolt tekitatav elektromagnetväli ei ole võimeline midagi sellist tegema, kuna vastavate footonite energia suurusjärk, mis võiks põhjustada muutust molekulis, on miljoneid kordi vajalikust väiksem.
(Võin suurusjärkudega eksida – võibolla on erinevus hoopis miljardites kordades.)

Teiseks on miljardite dollarite eest ja aastakümnete jooksul tehtud uuringute tulemused selgelt näidanud, et mittemingisugust vähiriski elektriliinide tõttu pole kusagil tuvastatud. On küll mõned üksikud uuringud, mis vihjavad riski kasvu suunas, kuid valdav enamus pikaajalisi ja suure valimiga uuringuid neid leide ei kinnita.

Elektrihirmust on saanud suur tööstusharu, mis otsib ja ka leiab uusi vorme ning aegajalt soojendatakse ka vanu lugusid üles. Tänapäeval on moodne rääkida siis mobiilimastide, mobiiltelefonide, wifi-saatjate negatiivsetest tervisemõjudest ja elektri- ja kiirgussaastest, elektritundlikkusest. Töösturid teenivad hirmukirjanduse, väljamõõturite ning varjestavate abivahendite müügiga. “Mõtlen välja probleemi, müün inimestele selle probleemi ja ka lahenduse. Hiljem tuleb uute ostudega usku taaskinnitada.”

Küll aga tuleb nõustuda AS Eleringi liinide eksperdi Väino Milti ohuhinnanguga:

Kõrgepingeliinid on kindlasti eluohtlikud siis, kui nad katkevad ja elektrikaabel peaks maapinnale sadama.

Samal teemal varem skeptik.ee-s:
Vuu-duu teadus Vuti tänaval ja Pealtnägijas

83 kommentaari

Mar 21 2011

Kiirgavad banaanid

Missuguseid radioaktiivsusega seotud riske võiks endast kujutada ühe banaani söömine? Aga banaanikoorma kõrval seismine?

Kilogrammi banaanide radioaktiivsuse mõõt on umbes 3520 pikoküriid ehk 130 bekrelli. See tähendab, et kilogrammis banaanides laguneb igas sekundis 130 aatomituuma. Ligikaudu 99,9% neist tuumadest on kaalium-40, looduslikult esinev kaaliumi isotoop, mida banaanis kui kaaliumirikkas viljas rohkesti sisaldub. (Looduslikust kaaliumist umbes 0,012% on kaalium-40, biokeemilised protsessid aga reeglina isotoope üksteisest ei eralda.) Keskmine banaan kaalub umbes 150 grammi. Kui me arvutamise lihtsuse mõttes võtame mittesöödava koore osakaaluks ühe kolmandiku, saame hinnata, et ühe banaani sisu sööja omandab ligikaudu 13 bekrelli radioaktiivsust.

Tänapäevane standardmõõdus konteiner mahutab kuni umbes 20 tonni banaane koguradioaktiivsusega 2,6 megabekrelli. Ei ole ime, et sestpeale kui USAs asuti maanteeliikluse radioaktiivsust mõõtma, on ratastel kiirgusallikate lähemal uurimisel leitud, et 95% neist on autokoormad banaanide või kassiliivaga.

Võrdlemaks banaanikiirgust teiste tänapäeva maailmas leiduvate kiirgusallikatega nagu elektrijaam, voodikaaslane või kivimaja on Randall Munroe kokku pannud järgmise abistava diagrammi, mis klõpsates suuremaks kasvab:

Allikad:

22 kommentaari

Feb 13 2011

Viljo Viljasoo

Elektromagnetmüstik, muinasmüstik, infomüstik, pildaja, posija

Hariduselt toiduainetööstuse külmutusseadmete insener, PhD, Eesti Maaülikooli dotsent. Lehekülg Eesti teadusinfosüsteemis.

Pseudoteaduslikud teooriad:

 • püramiidienergia: arusaam, et püramiidikujuline struktuur muudab või tekitab selle ümbruses elektromagnetvälju või elektromagnetkiirgust või muudab ioonide laenguid;
 • pildamine: veesoonte otsimine, “energiaväljade” mõõtmine pendliga;
 • kvant- ja infomüstika: reaalsuse loomine oma mõtetega, kosmilised infoväljad jms.
 • muinasmüstika: muistsed, tänapäeva teadusega võrreldavate teadmistega tsivilisatsioonid (Atlantis jt);
 • astroloogia: astroloogilised teooriad “Estonia” uppumisega seoses;
 • inimaju ebaefektiivsus: inimteadvus kasutab ajust vaid väga väikest osa ning inimareng seisneb selle osa suurendamises;
 • Maailmalõpu- või transformatsiooniteooriad 2012. aastaga seoses.

Loe edasi »

21 kommentaari

Nov 02 2010

Kaitse oma tervist — ära lase umbluujutul end mõjutada

Ohte tervisele on mitmesuguseid, mõnda riski saame vältida (nt sööme tasakaalustatud toitu, liigume mõõdukalt, ei liialda alkoholiga jne), mõnda mitte eriti (kaasasündinud geenikombinatsioonid), mõni on silmatorkav või muul moel otseselt meeltega tajutav (roiskunud toit), mõni jälle mitte eriti (radioaktiivne kiirgus). Siis on olemas ka hulk niinimetatud ohte, mida meile üritatakse selgeks teha ja mille eest ka kaitset pakkuda, mis aga lähemal vaatlusel sugugi ohtlikud ei ole ja päästeoperatsioon tähendab inimesele asjatut muretsemist ja väljaminekuid, ohukuulutajale aga sissetulekut kasutu kraami müümise läbi.

Üheks selliseks sagedaseks nn ohuallikaks peetakse raadiokiirgust, mikrolainekiirgust ja muud elektromagnetlainetust, mille sagedus jääb reipalt alla ioniseeriva kiirguse, alla ultraviolettkiirguse, alla nähtava valguse, alla infrapunakiirguse sagedustest. Ioniseeriv kiirgus on organismidele ohtlik, kuna see kahjustab kudesid, muteerib DNA-d ja sedakaudu võib põhjustada vähktõbe. Ka ultraviolettkiirguse, mida üldiselt ei liigitata ioniseeriva kiirguse alla (alfa-, beeta-, gamma-, röntgenkiirgus, neutronite voog), nahavähki tekitavat mõju on meile teadlaste ja arstide poolt selgitatud ja kutsutud inimesi üles ettevaatlikusele seoses päevitamisega.

Loe edasi »

33 kommentaari

Jan 22 2010

Inimkatsed raadiomastiga Lõuna-Aafrikas

Autor: teemas raadio/elekter/magnet

iBursti roheline raadiomast Fourways Memorial Park'isMöödunud aasta 12. augustil püstitas traadita lairibavõrguoperaator iBurst  Lõuna-Aafrikasse Craigavoni maanurgas asuvale kalmistule 25-meetrise raadiomasti. Nagu sellistel puhkudel juba heaks tavaks saanud on, ilmus välja 47 kohalikku elanikku, kes teatasid, et torn põhjustab neis vastikuid terviserikkeid peavaludest ja unehäiretest kuni kuminani kõrvades. Keegi Tracey-Lee Dorny kurtis, et niisuguste hädade pärast peab ta ülepäeviti ema juures ööbima ning tema lemmikloomade nahale on ilmunud lööve. Keegi Dave McGregor pajatas, et tema naine ja üheksa-aastane poeg kannatavad iivelduse ja oksendamise käes. McGregor avaldas veel, et psühhosomaatilised mõjud välistas ta lihtsa katsega — nimelt öelnud ta pojale, et raadiomast töötab ainult ühel päeval nädalas, kuid see ei aidanud. Edasi, nagu sellistel puhkudel juba tavaks on saanud, eitas iBurst, et nende raadiomast terviserikete põhjustamiseks piisaval määral mikrolaineid kiirgab.

Kohalikud kodanikud ja iBursti esindajad said regulaarselt kokku ja arutasid oma erimeelsusi. Järjekordsel niisugusel koosolekul 16. novembril — nagu varemgi — kurtsid kannatajad terviserikete üle ja osundasid, et raadiomastist eemaldumisel need rikked kaovad. iBurst’i tegevjuht Jannie van Zyl kuulas kodanike kaebused ära ja lubas torni kaheks nädalaks välja lülitada. Kodanikud rõõmustasid. Aga sellega lugu ei lõpe, kaugel sellest.

Loe edasi »

17 kommentaari

Jan 18 2010

Kas mobiil ravib Alzheimeri tõbe? Kahtlane.

Aju ja mobiiltelefonVäljamaistes ja eestikeelsetes uudistes jooksis veidi aega tagasi läbi uudis, justnagu olla teadlased kindlaks teinud, et mobiiltelefonid ravivad Alzheimeri tõbe ja uued tõhusad raviviisid on ukse ees. PM Elu24 vahendab Reutersit:

Pikaajaline mobiiltelefoni kasutamine võib aidata ära hoida Alzheimeri tõve kahjulikke mõjusid ajule

Selle loo köitvuse üheks lähtekohaks on me “teadmine”, et mobiilid on tervisele ja eriti just ajule kahjulikud. Õhtulehes kirjutati meile, et Alzheimeri tõbi on ka nende seas, mida mobiilid inimestel põhjustavad ning pakub meile tõestuseks inimeste jutustusi mobiiliga seotud halvast enesetundest. Ja nüüd siis korraga lugu, et kuri nõid võib hoopis hea tervendaja olla. Äkki on Valeri Aljasel lausa õigus ja tema leiutis polegi umbluu? Draamat lisab loole veel asjaolu, et ka teadlased ise alustasid uuringut arvamusega, et mälu ja ajutegevus peaksid hoopis kehvemuse poole liikuma. Üllatusid nemadki. Ja nüüd siis selline lugu, et hoopis kasulik. Narratiiv täitsa olemas.

Loe edasi »

57 kommentaari

Nov 08 2009

Lille Lindmäe

lindmae

Posija, auranägija, elektromagnetmüstik, vaktsiinivastane, maaväliste olenditega suhtleja

Pseudoteaduslikud teooriad:

 • elektromagnetmüstitsism: Kirliani fotode abil inimese tervisliku sesundi hindamine, segaselt sõnastatud väited “Maa energia vibratsioonitasemest”, “torsiooniväljast” jm.-st;
 • posimine – Kirliani fotograafia abil tuvastatud “biovälja” nn. “korrigeerimise” teel ravimine;
 • prohvetlikud nägemused;
 • vaktsineerimise eitamine;
 • astroloogia – uskumus, et inimese elu ja saatust mõjutavad mingil tänapäeva füüsikale tundmatul viisil tähed jt. kauged taevakehad;
 • maaväliste mõistuslike olenditega suhtlemine;
 • animistlik maailmapilt.

Kirliani fotode tegemisel tegutseb koos Heldur Haldrega.

Reklaamib OÜ “Biolatte” tooteid, mis tegeleb “piimhappebakterite ja koensüümide propageerimisega ja Yves Delatte avastuste edastamisega.” Yves Delatte on Soomes elav patentravimimees ja vaktsiinivastane, kes ajakirjale “Naised” antud intervjuus teatas: “Kui igal naisel oleks laitmatult töötav jämesool, poleks günekoloogidel enam üldse tööd.”

On lõpetanud Kaunase Polütehnilise Instituudi tekstiiliinsenerina ning töötanud kakskümmend aastat Tartu “Arengus” kunstitöökoja juhatajana. Aastast 1990 töötas viis aastat Tartu Kesklinna Polikliinikus “biovälja korrigeerijana”. On lõpetanud NSVL Tervishoiuministeeriumi Ekstrasensoorika Kooli Moskvas. 17 aastat tegutsenud Soomes.

Tsitaate:

Loe edasi »

14 kommentaari

Aug 20 2009

Enn Kaljo

enn-kaljo
Igiliikurikonstruktor, pildaja, posija, vaktsiinivastane, sektant, vandenõuteoreetik

Pseudoteaduslikud teooriad:

Sektid:

11 kommentaari

Dec 22 2008

Näidislahkamine — Rein Weberi pendlijutt

Minister Padari umbluu-usk, mida “geobioloog” Rein Weber talle ajakirjanike vahendusel edukalt müümas käis, tõstis taaskord üles teema väidetavatest maasisestest kiirgustest ja veesoontest, mis meie tervist ohustavad ja mida nõiavitsaga mõõta õnnestub. Siia haagib külgepidi pildamine laiemalt, otsapidi ka päästeameti Sniffex ja igatepidi meie avalikus ruumis toimuv umbrohu vohamine, mis omakorda otsapidi jällegi hariduse teema on.

Kergeusklikkus tundub olevat uus riigiusk ja lihtsameelsus on tema prohvet, skeptikud selle loomupärased vastalised:

[…] Ma olen alati ironiseerinud pigem nende skeptikutega”, ütleb minister Padar.

Annan allpool taasilmutatava teksti lahkamisteatri käsutusse, kus iga skeptiliselt kommenteerija võib igat lauset, lõiku ja mõtet tükkideks võtta ning esitada asjaolud selliselt nagu need tänapäevaste parimate teadmiste kohaselt teada on. Panen kommentaarid siia peateksti artikli lõikude vahele ja loodetavasti saab sellest üks näidise moodi asi, kuidas umbluu-teksti lahata. Pööripäeva-, jõulu-, nääri-, aastavahetusesöömade vahepeale võiks üks selline intellektuaalne harjutus täitsa omal kohal olla.

Head isu!

Härra Hartmanniga on ohtlik magada

Autor: Linda Raska. Ilmunud ajakirjas TervisPluss november 2006

Kes on see salapärane härra Hartmann, kes otseselt tervist ja elurõõmu ohustab? Tihti peidab ta end meie voodis.

Juba eelmise sajandi algul panid arstid, eriti onkoloogid tähele, et ühe ja sama koha peal haigestusid inimesed järjest ja sageli ka surid vähki. Midagi pidi sel kohal viga olema. Kuulus saksa onkoloog Ernst Hartmann uuris ulatuslikult seda fenomeni ja 1952. aastal märkis maha omanimelise võrgustiku. See on üks paljudest geomagnetilistest võrkudest, mis mõjutavad meie elukeskkonda. Geopatogeensetest tsoonidest ehk aladest, mis kiirgavad maakiirgusenergiat, kahjustades organismi talitlust, räägib arhitekt ja geobioloog Rein Weber.

Sensitiividega pole siin pistmist, neid nähtamatuid kiirgusvälju on põhiliselt uurinud just arstid-onkoloogid, kelle nimesid tuntud võrgustikud ka kannavad. Hartmanni võrgustik on kõige väiksem ja selle kiirgusseinte ristumised on igal juhul meie magamistoas olemas. Põhja-lõuna- ja ida-läänesuunaliselt moodustab see ristkülikukujulise nähtamatu maapinnast väljuva võrgustiku. Kiirgusseinte paksus on 21-60 sentimeetrit, kuid on teada kohti, kus esineb isegi 1,5meetriseid seinu. Tavaline seinte vahe põhja-lõuna suunas on kahe meetri ringis ja ida-lääne suunas ligikaudu 2,5 meetrit. On tähele pandud, et Hartmanni võrk on muutuva suurusega ja mõjutatav, olles tihedalt seotud päikese aktiivsusega. Magnettormide ajal võivad seinad laieneda sedavõrd, et seintevahelist ruumi peaaegu polegi, kuid see kestab ainult ajutiselt – paar-kolm päeva. Maakoorest paari kilomeetri kõrgusel hakkab Hartmanni võrk hajuma.

Millest geomagnetilised kiirgusseinad tekivad?

Ilmselt maa ja tema üsas oleva “poja” eri pöörlemiskiirgustest. Nimelt on teada, et maa sisemuses asuv metalltuum, mis ujub maakoorealuses hõõguvas plasmas, on ligikaudu sama suur kui Marss ja pöörleb Maast erineva kiirusega ümber oma kesktelje, tekitades elektrigeneraatori efekti. Hartmanni võrgustiku kiirgusseinte ristumiskohad on erinevalt polariseeritud ning ka nende kiirgusväljade intensiivsus on erineva võimsusega. Kui üks ristumiskoht on pluss-, siis teine miinuslaenguga. Arstide tähelepanekutest on teada, et plusspolaarsusega rist soodustab kõikvõimalike põletike teket, miinus aga kasvajate ja reuma arengut. Seetõttu ongi need kiirgusväljad väga ohtlikud. Kantserogeenseteks punktideks nimetatud Hartmanni võrgustiku ristid iseenesest ei põhjusta midagi, vaid muudavad organismi haigustele vastuvõtlikumaks.

Hartmann manipuleerib

Hartmanni võrk on muutuva suurusega, ebapüsiv ja mõjutatav. Mõõtude järgi võiksime ju oma voodikoha ilusasti võrgu keskele ära mahutada, kuid igasugune peen koduelektroonika nagu tõmbaks teda enda poole, meie endi bioväli samuti. Vastsed inglise biofüüsikute tehtud uuringud tõid esile huvitava asjaolu, nimelt inimtühjal saarel samahästi kui puudus Hartmanni võrgu mõju. Kui aga saarele toodi elektrivarustus, oli Hartmann kohe kohal. Tähendab, meie elukeskkonna ülim elektriseeritus on üks Hartmanni võrgustiku võimendajaid.

Moodne koduelektroonika kardab Hartmanni ristide mõju võib-olla rohkemgi kui inimene. Arvutid ja televiisorid peavad vastu kuid, inimene aastaid.

Iga inimene on võimeline töötama Hartmanni võrgustiku määramiseks mõeldud nibuantenniga.

Tants ümber voodi

Meie kehas on olemas kaitsesüsteemid. Kõnnime päevas mitu korda üle “surmapunktide” ja meil pole häda midagi, kulutame enda kaitseks vaid energiat. Magama minnes jääb keha kaitsesüsteemidest tööle kõigest 22 protsenti. Oleme nagu kinni seotud, täiesti abitud. 99 protsenti inimestest paneb oma magamistoa ja voodi äärmiselt negatiivsele kohale. See algab juba projekteerimisest, linnaplaneeringust. Tallinnaga polegi veel nii hull, linn asub pae peal ning paekivi on inimsõbralik ehitusmaterjal. Suurem osa tihedalt asustatud paikadest maailmas asuvad aga väga inimvaenulikel aladel.

Millest siis tuleb, et üks inimene haigestub vähki? N-ö vähiinformatsioon on meil kõigil sünnist saadik sees. Mõni inimene on hästi korralik: ei suitseta ega joo, elab tervislikult ja ometi haigestub, samal ajal kui teine teeb kõik maailma patud ja elab õnnelikult üle saja aasta. Kus on siin õiglus? Aga üks magas n-ö orgi otsas, teine neutraalses tsoonis. Prantsuse onkoloogide statistikast tuleb välja, et Hartmanni ristil magades peab suhteliselt terve inimene vastu kolm aastat, neljandal aastal tuleb võib-olla juba operatsioon. Oleneb ka, millisele kehatsoonile ristikoht satub – sellele piirkonnale ta ka mõjub.

Lisaks onkoloogidele hakkasid Hartmanni risti mõju vastu huvi tundma ka teised eriarstid. Tuli välja, et nendes tsoonides langeb naiste viljakus üle 50 protsenti, meestel tekivad potentsihäired, lastel öine voodimärgamine. Samuti pannakse beebide äkksurm ristide mõju süüks. Ka südame-veresoonkonnahaigused teravnevad kiirgusseinte ristumistel. Uuriti ka noorte enesetappe ja tuli välja, et üldiselt magasid need noored väga halbadel kohtadel.

Majatohter aitab

Peale Hartmanni võrgustiku peidab maapõu endas muudki, kokku üle kümne tuntud kiirgusvälja. Kui need peaksid sattuma Hartmanni ristide alla, halvendavad nad olukorda kümneid kordi. Võiks öelda, et sel juhul muutuvad kantserogeensed punktid juba eluohtlikeks surmapunktideks. Meid mõjutavad maa-alused voolavad veed (nn veesooned), seiskunud ja roiskunud veebasseinid, kuivad koopad, radioaktiivne gaas radoon jm. Geobioloogi ülesanne ongi kõigi nende nähtuste analüüs. Ta peab leidma üles nende asukohad, määrama nende olemuse ja lõpuks leidma “ravimid” ehk kaitseabinõud nende harmoniseerimiseks. Peale Hartmanni määramise nibuantenni kasutatakse ka pendlit. Geobioloog on tõeline majatohter.

Hartmanni võrgustiku ristide neutraliseerimiseks sobib suurepäraselt nn jute- ehk džuutvaip, mis on valmistatud India puuvillast. Mida paksem jutevaip, seda parema kaitse ta annab. Parim on viltalusega vaip, mille võiks paigutada näiteks voodimadratsi alla, et me härra Hartmanniga enam ühes voodis magama ei peaks.

Vaata lisaks www.klubi.energo.ee

105 kommentaari

Apr 26 2008

Biofor päästab rakud. Tõesti?

Eesti Ekspressi parateaduste rubriik annab teada, et

Füsioteraapiaseade Biofor („Elukandja”) võib saada lahenduseks paljude meditsiiniliste probleemide ravis.

Seadme leiutaja Valeri Aljas teeb väikese sissevaate rakubioloogiasse, mis esmapilgul sisaldab mu asjatundmatule pilgule ka kehtivaid fakte, kuid edasi läheb fakti ja fiktsiooni eristamine päris peadmurdvaks tegevuseks, eriti mis puudutab aparaadi Biofor (atomaarse mola[e]kulaarse energia kvantgeneraator) väidetavat suutlikkust head teha.
Loe edasi »

11 kommentaari

Apr 26 2008

Laupäevane lugemine: Mugutid leevendavad pingeid

Algne tekst: Karin Klaus, Pärnu Postimees, Postimehe Tarbija24 vahendusel
26.04.2008

Mugutiga mõjutamist ja ravimist on kasutatud tuhandeid aastaid, tänapäeval kantakse muguteid ehetena ja kasutatakse massaaži juures.

Pärnu mugutöör Eimar Kasemäe paneb kliendi lamama Inglismaalt pärit mugutitega täidetud madratsile, lisaks kasutab ta mugutitekki ja mugutirulli. Riidest lahti võtma ei pea ja seanss kestab 45 minutit, kirjutab Pärnu Postimees.

Mugutid on kõikjal

«Esimese seansi jooksul mugutan ainult selja tagant,» seletas Kasemäe. «Siis saab aru, kas inimesele selline mugutamisivorm üldse sobib. Järgmiste seansside jooksul töötleme juba mitmest asendist ja eriti neid kohti, mis teevad valu või kus on häired.»

Esimese 20-25 minuti jooksul Loe edasi »

3 kommentaari

Apr 04 2008

Mati: tunnen töötava mobiili lähedust füüsiliselt. Katsetame järgi.

Ka nii uuritakse mobiilikiirguse võimalikku mõju.Skeptik.ee lugeja ning kommenteerija Mati ütleb loo Vuu-duu teadus Vuti tänaval ja Pealtnägijas kommentaariumis:

[…] töötava mobiiltelefoni lähedust ma tunnen füüsiliselt ja mitte ainult lihtsalt tunnen – pikem kõne mobiiltelefoniga teeb lausa füüsilist valu.

Pimekatses side silmade ees ei ole mul mingi probleem ära tunda kas minu pea ligidusse toodav mobiiltelefon on parajasti kõnerezhiimis (valjuhääldi võib olla seejuures kasvõi lahti monteeritud ja eemaldatud) või täielikult välja lülitatud.

Mati pakub välja ka võimaliku põhjuse, Loe edasi »

32 kommentaari

Apr 02 2008

Jälle jutt sellest, et mobiil tapab. Ei tapa ta midagi.

Olid ajad…Õigemini öeldes pole veel praegu olemas ühtki sellist tõsiseltvõetavat uuringut, mis kinnitaks mobiiltelefonide mõrvarlikku loomust, kuigi aegajalt võib pealkirjalugejale jääda mulje, et surm mobiili läbi on tõenäolisem kui suitsetades.

Esiteks võib selline mulje jääda seepärast, et hirmujudinaid tekitavaid uudiseid avaldatakse kergemini ja need jäävad ka paremini silma. Sest kes mäletaks uudist selle kohta, et kõik on turvaline ja ohtu pole. Paanika müüb tunduvalt paremini.

Järjekordne kisa läks lahti Briti ajalehes The Independent ilmunud loost Mobile phones ‘more dangerous than smoking’ (mobiilid ohtlikumad kui suitsetamine), milles vahendatakse vähieksperdi Vini Khurana uuringut, kus autor väidab, et 10 aastat või rohkem mobiilikasutamist kahekordistab ajuvähi riski ja valitsused peaksid tegema kiireid samme, et kaitsta inimesi kiirguse eest.
Loe edasi »

218 kommentaari

Mar 27 2008

Vuu-duu teadus Vuti tänaval ja Pealtnägijas

Elektriliinid söövad Päikese ära. Pilt: MVPostimees edastas Pealtnägija loo selle kohta, et Tallinnas Vuti tänaval on seis kurb:

pea pooli väikese uulitsa elanikke on aja jooksul tabanud raske haigus

Pealtnägija käis uurimas, kas äkki on põhjuseks kõrgepingeliinid. Võimalikuks tõestuseks tuuakse juhtumid konkreetsete inimestega:

Pensionäridest abielupaar Marje ja Ernst, keevitaja Endel, endine vagunisaatja Senta, literaat Hans, näitleja Tamara, autobaasi direktor Richard… Igaühel neist on oma ja erinev elu. Kuid kõigi saatust läbib punase niidina üks haigus – kõik nad põdesid vähki.

Osa neist on tänaseks juba surnud, mõned veel võitlevad, mõni üksik on õnneks tervenenud.

Loe edasi »

47 kommentaari

Mar 01 2008

Ionic Detox jalavann SLÕhtulehes

SLÕhtuleht 1. märts 2008, fragment esikaanestSLÕhtuleht on hakkama saanud tubli teoga!

Astroloogia ja muu libateaduse vahele on sattunud ilusalongides ja spaades levitatava Ionic-Detox jalavanni imeomaduste müüti kummutav lugu Udupeen detox-jalavann on pettus, autor Kaire Kenk.

Loos on kasutatud minu siin küljel avaldatud eksperimendi tulemusi ja pilte, lisaks mõni sõna kommentaariks ka juurde küsitud.

Kairet ajendas lugu ette võtma teenuse jõudmine üsna isiklikku sfääri:

Kui koduse spordiklubi uksele ilmus silt “mürke väljutav jalavann – 300 krooni”, tundsin, et ei saa enam vaikida.

Loe edasi »

29 kommentaari

Järgmised »