Arhiiv lugudest, mis on teemas 'tarbijakaitse'

Jun 30 2015

Vee keetmine on tervisele ohtlikuks kuulutatud

keeda_vett

Üks asi, mis ikka ja alati nõutuks või teinekord isegi tigedaks teeb, on intellektuaalne laiskus nende poolt, kellelt eeldaks loomupärast uudishimu ja lisaks veel vastutust oma sõnade eest, kuna öeldu ja kirjutatu võib levida paljudele. Näiteks ajakirjanik on minumeelest selline inimene, kes võiks veidi rohkem aega pühendada tausta uurimisele. Ajakirjanik, kes kirjutab tervise teemadel, võiks seda enam uuriv olla, kuna terviseteema on tihedalt seotud teadusega. Ei pea just ise teadlane olema, aga eluterve uudishimu, kuidas asjad on ja kuidas pole, poleks ju suur tahtmine.

Juhtum siis lingi taga:
Ära kunagi keeda juba keedetud vett – see on tervisele ohtlik!
Õhtuleht.ee, 26. juuni 2015

Pealkiri hoiatab meid mitte keetma vett, mis juba keedetud. Ilmselt on ikka mõeldud, et taaskeedetud vee tarbimine võib olla tervisele ohtlik, sest vaevalt, et vee keetmine ise kellegi tervist ohustaks.

Millised on need umbluumärgid, mida märgates tuleks oma tundlad skeptikavõnkele häälestada?

 • Kuulutatakse ohtlikuks mingi tavaline igapäevane asi, tegevus, harjumus. Muidugi me teeme harjumusest asju, mis pole head ja ei tule teinekord selle pealegi, et see hea pole ja hea oleks siis see, et keegi meie tähelepanu sellele suunaks. Aga vaatame edasi, kuna igapäevase harjumuse muutmiseks peavad pakutavad tõendid olema veenvad.
 • Allikaks antakse The Mind Awakened. Hmm, kõlab nagu mingi New Age umbluusait. Lähemal vaatlemisel selgub, et ongi.
 • Lause artiklist: “Selline tegevus [vee uuesti keetmine] muudab vee keemilisi ühendeid veelgi ning mitmed ohtlikud ained hoopis tekivad vette, mitte ei eemaldu sellest.”
  Selline väide vajaks täpsustamist, kuna füüsika- ja keemiatundides, millele ka seal artiklis viidatakse, on õpetatud, et ained ei teki ega kao niisama. “Need ained sisaldavad tihti arseeni, nitraati ja fluoriidi…” – need ained pidid seal vees olema juba enne keetmist, need ei saa keetmisel juurde tekkida.
 • Seejärel antakse meile loend kahjulikest ainetest ja ilmselt üsna tõepäraselt refereeritakse nende ainete kahjulikke mõjusid meie tervisele – vähid, südamehaigused, neeruhaigused, viljatus, neuroloogilised kasvuhädad lastel, madal IQ. Aga täpsustamata on, et millises koguses neid aineid peaks sisse võtma, et selliseid hädasid endale saada, sest nagu me nüüd juba teame – pole olemas mürgiseid aineid, on mürgised kogused.

Nüüd siis selle juurde, mida ajakirjanik oleks pidanud tegema ja mis võttis mul aega umbes 5 minutit, et asjale jälile saada.
Esmalt läksin The Mind Awakened lehele ja otsisin sealse loo üles. Tõepoolest, Õhtulehe lugu on selle peaaegu täpne ümbertõlge, aga algallika science class on eestikeelses muutunud füüsikatunniks. Eestikeelses öeldakse, et “ohtlikud ained tekivad vette”, allikas teatab “dangerous substances accumulate“.

Virgunud Meele kodulehe lugu viitab omakorda Healthy Holistic Living kodulehele. See kõlab ka kui üks New Age umbluuallikas. Science class on siin chemistry class, accumulate asemel on concentrate. Ja pealkirjaks on kategooriline ja vastuvaidlemist mittesalliv soovitus “Don’t Reboil Water Ever Again!”

Tervislik Terviklik Elamine annab aga rohkem allikaid, mille põhjal lugu kokku sai ja üheks allikaks on märgitud chemistry.about.com artikkel Is It Safe to Reboil Water?, autoriks PhD biomeditsiinis Anne Marie Helmestine.

Edastan siinkohal lühidalt küsimused ja vastused, mis peaksid adekvaatsemalt adresseerima antud probleemistikku.

Kas vee taaskeetmine on ohutu?
Kui vett keeta, siis selle keemiline koostis muutub, kuna lenduvad ained ja lahustunud gaasid lahkuvad veest ja see on üldiselt hea asi. Kui aga vett keeta liiga kaua, siis vesi aurustub ja mittelenduvate ainete, mille hulgas on ka kahjulikke (nitraadid, arseen, fluoriid) kontsentratsioon suureneb selles väheses allesjäänud vees.

Kas taaskeedetud vesi tekitab vähki?
Selline pelg pole põhjendamatu, kuna kahjulike ainete kõrge kontsentratsioon võib tervisele halvasti mõjuda, kui ammutad vett allikast või kaevust, kus on kõrge nitraatide või arseeni tase (kontrolli andmeid oma vee kvaliteedi kohta).

Kokkuvõte
Üldiselt on vee taaskeetmine tervisele ohutu. Peaasi, et sa ei lase veel keeda nii kaua, et vett väga väheseks jääks, sest see suurendab mittelenduvate mineraalide konstentratsiooni. Vala vett juurde.

Ei läinud viit minutitki, et jõuda usaldusväärsemate allikateni kui need New Age hirmu ja õudust külvavad väärtõlgendajad.

2 kommentaari

Dec 25 2014

Jälle bioresonants

bioresonants_energia
Saatsin Tarbijakaitsesse alloleva kirja:

Ettevõtja Karu Consulting OÜ (Energia Kliinik) on avaldanud reklaami, milles esitatakse mitmeid väiteid, mis võivad tarbijaid eksitada ja mis võib olla Reklaamiseaduse ning Tervishoiuteenuste korraldamise seaduse rikkumine.

Reklaam on avaldatud Delfi rubriigis Hoia Tervist.

Ettevõtja väidab, et “Bioresonantsuuringu näol on tegemist uudse tervisediagnostika ja teraapia meetodiga…”, kuid selline tegevus kuulub tervishoiuteenuste hulka, mida tohiks läbi viia vaid registreeritud tervishoitöötaja. Ettevõtja kodulehel alalõigus Meeskond on näha Kätrin Karu, kes aga ei ole Terviseameti poolt hallatavas tervishoiutöötajate registris.

Veel väidab ettevõtja, et meetod on usaldusväärne 96% täpsusega. See on teaduslik väide, kuid mingit tõendusmaterjali ei ole esitatud ei reklaamartiklis ega ka ettevõtja kodulehel. See aga rikub reklaamiseaduse paragrahvi 3 lõige (4) (Reklaam ei tohi…) 14) (…jätta muljet, et esitataval teabel on teaduslik alus, kui see tegelikult puudub;), lisaks ka 17) (…viidata kauba või teenuse haigust, talitlushäireid ega väärarendeid ravivale, leevendavale või tõkestavale omadusele, välja arvatud seaduses sätestatud juhtudel;).

Teaduslikkusele pretendeerivaid väiteid, mis ei ole vastava tõendusmaterjaliga põhistatud, leiab lisaks ettevõtja kodulehelt energiakliinik.ee

Bioresonantsil põhinevaid tegevusi peetakse pseudoteaduseks, millel puudub reklaamitud täpsus ja ka teaduslik põhjendus, et see meetod üldse saaks toimida.
Esitan ka ühe kokkuvõtva uuringu kahtlastest uuringumeetoditest, kus bioresonants hävitava hinnangu osaliseks saab:
Unproven techniques in allergy diagnosis, B. Wüthrich, University of Zürich, Zürich. Switzerland
J Invest Allergol Clin Immunol 2005; Vol. 15(2): 86-90

Arvamust või seisukohta antud ettevõtja tegevuse kohta palun uurida ka Terviseametist nii selle kohta, et teostatakse tegevusi, mis eeldavad vastavat tegevusluba, kui ka selle kohta, et kas kasutatav aparaat on registreeritud meditsiiniseade, millega võib inimesi teenindada.

Lisaks saab ikka ja jälle osundada Reklaamiseaduse §3 lõigule (4) Reklaam ei tohi: 8) tugineda inimeste ebausul ega kasutada ära reklaami sihtgrupi vanusest tulenevat kergeusklikkust;

Lugupidamisega,
Martin Vällik
MTÜ Eesti Skeptik
tel 5289895

4 kommentaari

Dec 03 2013

Terviseametil menetlus pooleli


Pilt: ekraanitõmmis bio-re.eu avalehelt

Umbes kuu aega tagasi ilmusid mitmesse ajakirjandusväljaandesse reklaamartiklid Miamere OÜ poolt pakutavast Bio-Re (sõnast bioresonants) teenustest, mis olla palju parem kui tänapäeval ametlikus meditsiinis kasutatavad diagnoosimeetodid. Igatahes olla tarbijad omasõnul rahul. Kui meedias end reklaamida, siis tõuseb huvi ka skeptilisemate kodanike seas ning see huvi ajendas uurima ja algatama allpool edastatud kirjavahetuse, mille üheks tulemiks on järelvalvemenetluse algatamine teenuseosutaja suhtes. Hea meel on märkida, et “tervishoiteenustele sarnased teenused” on saamas ametlikumaks kõnepruugiks.

Terviseametist sain 3. detsembril järgneva kirja:

Lugupeetud Martin Vällik
Täname Teid 02.11.2013 päringu eest.

Tervishoiuteenuste sarnaste teenuste (nn piiripealsete teenuste) osutamine ei ole kehtivas õiguskorras kuigi täpselt reguleeritud. Seetõttu teostab amet taoliste teenuste pakkujate üle järelevalvet kaebuste põhiselt, kui kaebuse asjaoludest selgub, et osutatud teenuse näol võib olla tegemist tervishoiuteenusega ja/või teenuse osutamisel on kasutatud meditsiiniseadet. Ameti seisukohad ning järelevalvekriteeriumid piiripealsete teenuste valdkonnas on veel kujunemisjärgus ja Sotsiaalministeeriumiga kooskõlastamisel. Teenuste osas, mille näol ei ole tegemist tervishoiuteenustega, on kodanikul õigus vabale valikule. Juhul kui kodanikule tekitatakse sellise teenuse osutamise käigus tervise või muu kahjustus, on tal õigus pöörduda kohtusse. Loe edasi »

17 kommentaari

Oct 20 2012

Kogume lugusid posijameelsete ohtlikest ja sekkuvatest soovitustest

Trust homeopath. Really?!Skeptik.ee algusaegadel ilmus siin lugude sari sellest, kuidas sõber homöopaadi juures käis (1, 2, 3). Homöopaat, kes oli ameti poolest ka päris arst, soovitas ühel eesnäärme probleemidega patsiendil vähendada arsti poolt määratud ravimite kogust, mille peale patsiendi olukord halvenes. Veel jutustas homöopaat alusetuid hirmulugusid mitmetel teemadel (mikrolaineahjud on kahjulikud jne), ta ei suutnud tuvastada olemasolevaid terviseprobleeme ja leiutas probleeme, millele siis võidukalt libalahendusi pakkus (lugeda lugusid Luule Viilma raamatutest ja tarbida koha pealt ostetud homöopaatilisi graanuleid).

Kindlasti on sedasorti lugusid viie aasta jooksul juurde tekkinud. Turgu rikastavad refleksoloogid, toitumisnõustajad, värskemad homöopaadid, metameditsiini viljelejad, holistilised ja muud terapeudid. Osad on teadusliku meditsiini suhtes vaenulikumad, osad sõbralikumad, osad on üsna enesekindlad oma meditsiini matkiva tegevuse õigsuse suhtes, teised peavad end lausa teaduse eesliinil olevateks ja “uue paradigma” juurutajateks.

Pakun allpool veel paar lugu elust enesest ja palun, et täiendaksite seda valikut oma lugudega. Loo üks kangelane peaks olema inimene, kes on pakkunud meditsiinialast nõu, kuid lähtunud mitteteaduslikult aluselt. Nõuandja võib olla ka praktiseeriv arst, kuid antud juhul lähtunud mingist muust allikast kui teaduslikult põhjendatud tegevused. Tavapärased ravikvaliteeti puudutavad lood, millega saab tegeleda Terviseamet, pole siinkohal fookuses.

Kui nimetate kedagi nimepidi, siis vastutus lasub nime avaldajal.

Naisterahvas kurtis väsimuse üle ja päris perearst tuvastas tal rauapuuduse ning soovitas vastavaid rauapreparaate võtta. Käinud ta ka refleksoloogi vastuvõtul, kes teatas, et raud ei ole organismile hea, kui just suurt rauapuudust pole (hemoglobiin 50-60 g/l). Raud roostetab organismis samamoodi nagu õueski ja põhjustab põletikke või võimendab olemasolevaid põletikke. Perearsti soovitused põrkuvad kui kurtidele kõrvadele, sest refleksoloogi jutt tundub mingil põhjusel usutavam.

Mõnikord jälle juhtub, et perearst ise on homöopaatiakalduvusega. Läinud üks naine liigesemurega perearst-homöopaadi juurde, sest liikumine oli füüsiliselt piiratud ja ei saanud treeningutest korralikult osa võtta. Treener keeldus treeningut tegemast, kui pole ortopeedi juures konsultatsioonil käidud. Homöopaat-arst teatanud, et kõik saab alguse mõtlemisest ja pole siin mingit ortopeedi vaja ja piisab homöopaatilistest terakestest, mida perearst ise sujuvalt oma kabinetis müütas. Treener oli aga järjekindel ja nii saigi patsient ortopeedi juures teada, et tegemist oli üsna tõsise vigastusega, mida kohase ja järjekindla raviga on võimalik siiski parandada.

Sternumist lähtnud homöopaat-refleksoloogide “nõuanded”, mille tagajärjel jäi üks laps vaktsineerimata, tema esialgne põsenahal paiknenud kergekujuline hemofiilus-nakkus ravimata, pereliikmetele ennetav ravi tegemata, tagajärg: imik jäi raskekujulisse hemofiilus-meningiiti ja oli ravil Tartus lastekliinikus.
teine juhus: lapsel keelati ära baasravi inhaleeritavate steroididega (õieti tehti tungivalt selgeks, et see on mürgitamine), selle tagajärjel lapsel rasked astmahood, ravil Tallinnas.

Mis puutub igasugustesse ekstrasenssidesse, siis ma võin näiteks rääkida, kuidas üks selline ravis mu klassiõe ekseemi meega, kuigi neiu oli meele allergiline ja asi lõppes veel hullema ekseemiga (ja arsti poole pöördumisega).

Kui minu laps alles haigestus [diabeeti] (ca 9a tagasi), siis algul käisime [homöopaadi juures]. Aga tuu homöopaat arvas, et võtku neid jubinaid sisse, mida tema välja kirjutab…ja et insukat [insuliini] polegi enam eriti vaja süstida. Sain juba esimesel päeval aru, et suhkrud laes ja homöopaadi jutt jama (oli aru saada, et see inimene diabeedist küll midagi ei tea).

Meditsiini alternatiivid on valdavalt ohutu meelelahutus tervetele inimestele. Kindlasti on sellel harrastusel oma hind, mis on mõõdetav rahas, kuid tegelik hind ja kahju ilmnevad alles siis, kui on tegemist tõsise tervisehäirega.

 • Terapeut või ravitseja pole pädev tõsist tervisehäiret ära tundma ja tal puudub motivatsioon, teinekord ka enesekriitika, et suunata patsient päris spetsialisti poole.
 • Terapeudi rakendatav “ravi”, mis paremal juhul ei tee midagi, kulutab siiski aega. Varajane õige diagnoos ning adekvaatne sekkumine on mõnede haiguste ravi edukuse tagamiseks kriitilise tähtsusega.
 • Meditsiiniliselt puudulik haridus ja pädevus ei kahanda aga osade terapeutide enesekindlust anda tervisealaseid soovitusi ja sekkuda päris arsti poolt määratud raviskeemi.
 • Osad tervishoiutöötajad on alternatiivsete kalduvustega ja ajavad oma mittetõenduspõhist äri otse arstikabinetist hägustades sellega piiri teaduse ja ebateaduse vahel ning rikkudes arstieetika koodeksit. Sellistest juhtumitest võiks teada anda Terviseametile.
 • Mõned terapeutide poolt soovitatud toidulisandid või ravimiks mõeldud nostrumid võivad omada negatiivset koostoimet päris ravimitega. Suhtle oma raviarstiga.
 • Reaalsusega väheses kooskõlas olevad ja autoriteetse isiku poolt üles võimendatud alternatiivsed arusaamad inimkehast, biokeemiast ja muidu füüsikast võivad juhtida ebaadekvaatsete otsusteni ka muudes eluvaldkondades.

40 kommentaari

Jul 23 2012

Toitumisteraapiast Eestis (3. osa)

Toitumisteraapiast Eestis (1. osa)
Toitumisteraapiast Eestis (2. osa)

Esimeses loos tegin refereeriva ülevaate Eesti Toitumisteraapia Assotsiatsiooni (ETTA) ja Annely Sootsi Tervisekooli kodulehtedel kirjutatust. Teises loos uurisin, kas Eesti Toitumisteraapia Assotsiatsiooni (ETTA) liikmete või juhtide (ETTA juhatuse esimees Annely Soots, ETTA juhatuse aseesimees Sirli Kivisaar) arusaam inimkeha toimimisest on “alternatiivne”. Selgus, et on küll alternatiivne.

Kolmandas loos uurin ETTA poolt tutvustatavaid ja Via Naturale poolt pakutavaid teste ning analüüse ja püüan jõuda selgusele, kui usaldusväärsed need on.

 • Cytotoxic test toidutalumatuse määramiseks.
  Inimese veri segatakse eri toiduainetega ja vaadatakse mikroskoobi all, kuidas verelibled reageerivad. Kui 1956. aastal, mil too test välja töötati, võis veel oletada, et testil võiks olla ratsionaalne alus toiduallergia määramisel, siis hilisem teadmiste kasv allergiliste reaktsioonide mõistmisel on selle aluse olematuks lihvinud. Esiteks ei kattu tsütotoksilise testi tulemused teaduslikult tunnustatud allergiatestidega (jah, toidutalumatuse proponendid tihti ei väidagi, et nad tegelevad toiduallergiatega, vaid toidutalumatusega, mille mõju võib ilmneda tundide või päevade pärast ja avaldada pikaajalist mõju), teiseks ei anna sama inimese tsütotestid järjepidevalt samasuguseid vastuseid, küll aga tehakse testist kaugeleulatuvaid järeldusi ja antakse pikaajalisi – lausa eluaegseid – toitumissoovitusi, mis sisaldavad tihti teatud toiduainete ja toidugruppide väljajätmist oma toidulaualt. Selliseid põhjalikke elumuutusi ei tohiks nii ebausaldusväärsele testile toetada.

  Tsütotoksiline test oli populaarne 1980. aastatel, Ameerikas soovitasid seda toitumisnõustajad, kiropraktikud ja ka mõned päris arstid, kuni sealne toidu- ja ravimiamet (FDA) keelas 1985. aastal tsütotoksiliste testide (tuntud ka kui Bryan’s test) reklaamimise ilma FDA eriloata.

  Algaegadel reklaamiti tsütotoksilist testi kui allergiatesti, tänapäeval, mil on teada, et toiduallergiat selliste testidega tuvastada ei saa, on võetud väga laia spektriga terviseseisund nimega toidutalumatus (mitte segi ajada päris talumatustega nagu tsöliaakia, laktoositalumatus, ensüümide puudulikkused jne), mille üks alaliikidest on Via Naturale sõnul toiduallergia, ja mille nähud ilmnevad kuni 72 tundi peale vastava toidu manustamist. Milleks keerulisena näivat efektset testi niisama ajaloo prügikasti visata, kui sellega saab jätkuvalt maksvatele klientidele usutavat etendust pakkuda? Selleks võeti testile kaaslaseks hajusa mõistekompleksi mõned nüansid, mida see diagnoosima peaks.

  Teaduspõhised allergiaorganisatsioonid nimetavad tsütotoksilist testi reas teiste tõendamatute testidega, mida tuleks vältida ja mille põhjal tehtud soovitusi ei tohiks tõsiselt võtta. Kui on kahtlus mõne toiduaine talumise suhtes, siis pöörduge päris arsti poole. Diagnoosimata allergia või talumatus võib olla eluohtlik, aga allergiaid tsütotoksilised testid ei tuvasta, samas võib ebapädeva testi põhjal tehtud toidupiirangud jätta inimese ilma vajalikest toitainetest, mis on samuti tervisele ohtlik.

 • Opioidsed peptiidid uriinis toidutalumatuse näitjana [sic!]

  Toidutalumatuse puhul leidub organismis sageli suurel hulgal opioidse toimega peptiide ehk valgulisi ühendeid, mida saab avastada uriini analüüsiga.

  Selle testi tulemusena soovitatakse inimestele (tihti ka autistlikele lastele) gluteeni- ja kaseiinivaba dieeti, mis jätab toidust välja paljud teraviljad ning piimatooted. See dieet peaks teooria kohaselt parandama vaimset võimekust, kuna ajju ei pääse opioide, mis tekivad gluteeni ja kaseiini ebatäielikul lagunemisel soolestikus.

  Uuringud laseri ja mass-spektromeetriga aga näitavad, et autistlike ja mitteautistlike laste uriinis nimetatud peptiidide hulk ei erine, nimelt on nende määr alla tuvastuspiiri. Millise teadusliku meetodiga Via Naturale uriinist opioidseid peptiide tuvastab, ei ole teada. Puuduvad ka usaldusväärsed andmed selle kohta, et gluteeni- ja kaseiinivaba dieet parandaksid laste vaimset arengut.

  Teraviljavaba dieet on kindlasti abiks nendele inimestele, kel on tsöliaakia, kuid tsöliaakiat ei diagnoosita uriinialanüüsi põhjal, vaid spetsiifilise vereanalüüsi ning koeprooviga peensoolest. Selliste testide eest maksab Haigekassa. Teatud piimatooteid peaks vältima laktoositalumatusega inimene ja küllap on selliseid seisundeid (geneetilisi või elu jooksul kujunenud) veel, mille korral üht või teist toiduainet vältima peaks, aga kasutatagu nende kindlakstegemiseks valideeritud teaduslikult tõendatud diagnoosimeetodeid.

  Huvitava vahepalana mainin, et opiaatide arenguhäireid tekitavasse teooriasse andis oma panuse Eesti päritolu teadlane Jaak Panksepp. Ta süstis väikeseid koguseid opiaate noortele laboriloomadele ja täheldas neil autistlike lastega sarnaseid sümptoome.

 • Ainevahetuse analüüs VTA – Vital Terrain Analysis

  Analüüsi tegemiseks on vaja varahommikust sülge ja uriini.

  Analüüsiga väidetakse tuvastavat järgmisi asju:

  • keha liigne happelisus, hapete dreneerimise vajadus
  • raskemetallimürgistus
  • vajadus vitamiinide, mineraalide, toitude ja toidulisandite järele
  • nõrgad ja takistunud meridiaanid
  • rakuliste versus psüühiliste mõjutuste ülekaal

  Selle testi ebausaldusväärsuse näitamiseks piisab vast tsitaadist Via Naturale kodulehelt:

  VTA analüüs mõõdab eluenergiat, mida hiina meditsiinis nimetatakse Qi-ks ehk elujõuks ja mis kulgeb mööda meridiaane.

  “Elujõudu” ei ole vaatamata sajanditepikkustele otsingutele suudetud teaduslikult olemasolevaks tõendada, samuti ei vasta need “meridiaanid” ühelegi anatoomilisele featuurile inimese organismis.

  Testi väljatöötaja Timothy Ray sai oma orientaalse meditsiini doktorikraadi California akupunktuuri kolledžist. PubMed meditsiiniuuringute andmebaas ei näita, et tema nimega oleks meditsiinialaseid teadustöid ilmunud.

Veel pakub Via Naturale täielikku vereanalüüsi, täielikku väljaheidete analüüsi, parasiitide analüüsi ja veel üht-teist. Kõigi nende tutvustuste juures on kirjas:

Selle analüüsi tulemused kuuluvad toitumisteraapia valdkonda, antud tulemuste jälgimine aitab täiendavalt kaasa haiguste taandumisele või haigusnähtude ennetamisele. Sellega ei tohi asendada juba käimasolevat ravi.

Selline märkus on aga eksitav, sest millegagi ei ole tõendatud, et need tõesti aitaksid kas iseseisvalt või koos käimasoleva raviga kaasa haiguste taandumisele või haigusnähtude ennetamisele. Ühtlasi tõusetub küsimus, et kas selliste analüüside pakkumine Via Naturale poolt on kooskõlas Eestis kehtivate seadustega, sest Via Naturale ei ole registreeritud tervishoiuasutus, samas on tervishoiuteenus seaduses defineeritud kui “tervishoiutöötaja tegevus haiguse, vigastuse või mürgistuse ennetamiseks, diagnoosimiseks ja ravimiseks eesmärgiga leevendada inimese vaevusi, hoida ära tema tervise seisundi halvenemist või haiguse ägenemist ning taastada tervist”. Võibolla ei mõista ma seadusi piisavalt hästi ja tuleb Terviseameti spetsialistidelt üle küsida.

Käesolevaga pean ma tõendatuks oma algses artiklis (ja Terviselehes avaldatud) vihjamisi esitatud seose:

Olgem siis tähelepanelikud, kui toitumisalast nõuannet vaja läheb, et ei satuks selliste juurde, […] kes kahtlase väärtusega kalleid teste pakuvad.

Via Naturale, Annely Sootsi Terviskooli ja ETTA kodulehe materjalide põhjal saaks teha ka neljanda (autismi “ravist”, DAN!), viienda loo (toitumisnõustajate ja -terapeutide koolitus), kuid arvan, et peamine on vast öeldud ja piisavalt tõenditega kaetud – toitmisteraapia sellisel kujul nagu ETTA ja Annely Soots seda Eestis esindavad, on üks umbluupesa, kus saab ohtlikke nõuandeid, kahtlase väärtusega teste ning igast varrukast, hõlmast ja taskust punnitavad välja toidulisandite totsikud.

Allikaid

23 kommentaari

Feb 28 2012

Kütuse magnettöötlemine – seda naftafirmad kardavad

kütuse aktivaator aktiveerib rahakoti

Ajal, mil mootorikütuse hinnad uusi rekordeid püüavad, on oportunistid Riiast taasavastanud uskumatu kütuse “säästmise” võimaluse. aktiv25.com pakub oma eestikeelsel veebilehel müüa “AUTOKÜTUSE PÕLEMISE AKTIVAATORi” nime kandvat vidinat, mis võimaldab kõigi kütuseliikide puhul säästa viiendiku kütusest. “Iga 5-nda kütuseliitri saate tasuta,” nagu reklaamtekstis väidetakse.

Mida selle 35 euro eest siis saab?

Tööpõhimõtte aluseks väidetakse olevat rida plastikusse valatud magneteid, mis paiknevad erilises (patenteeritud!) asendis ning mis nagu imeväel joondavad kõik kütusemolekulid rivisammul mootori poole astuma. Selliselt “mõjutatud” kütus pidavat põlema hoopis efektiivsemalt.

Toimimise põhimõtte kohta lugedes ei pea tekstis minema kaugemale teisest lausest. Seal väidetakse julgelt, et magnetvälja sattudes tõmbuvad elektronid magneti lõunapooluse (S), aatomi tuum põhjapooluse (N) suunas. Vaatame siis natukene lähemalt, kuidas need magnetid ja laetud osakesed tegelikult omavahel läbi saavad.

Magnetid ja laetud osakesed

Magnetväljas liikuvad laetud osakesed mitte ei tõmbu ega tõuku ühe või teise magnetpooluse poole, vaid kalduvad oma liikumissuunalt Lorentzi jõu mõjul. Lorentzi jõu mõjumise suuna saab leida nn “vasaku käe” reegliga: magnetinduktsiooni vektor suundub peopessa, positiivse laenguga osakese liikumissuunda näitavad välja sirutatud sõrmed ja jõu suunda osutab pöial. Negatiivse laenguga osakese puhul kehtivad samad seosed vaadeldes paremat kätt. Kuna Lorentzi jõud mõjub risti osakese kiiruse ja magnetinduktsiooni vektoriga, siis põhjustab see jõud osakese ringjoonelist liikumist magnetväljaga ristuvas tasandis, mitte aga liikumist magnetvälja suunas (ühe või teise magnetpooluse poole).

Püsi- või elektromagneti lõuna- või põhjapooluse poole tõmbuvad teised magneeditud kehad (püsimagnetid) või elektromagnetid niimoodi, et ühe magneti põhjapoolus tõmbub teise lõunapooluse poole (ja vastupidi). Seda nähtus uurib magnetostaatika. Laetud osakesed või kehad tõmbuvad teiste laetud osakeste või kehade poole, millel on vastasmärgiline laeng, ning selle nähtuse kirjeldamisega tegeletakse elektrostaatikas. Antud toote autoril puudub ilmselgelt arusaam elektromagentismi põhiprintsiipidest ning on suvaliselt kokku miksinud elektrostaatika ja magnetostaatika. Sealt edasi muutub jutt veelgi segasemaks ning võõrsõnu ja teduslikku terminoloogiat on lihtsalt meelevaldselt kokku klopsitud. Juhuks, kui lugeja ei suuda mõista seda “keerukat” ja “teaduslikku” mõttekäiku, siis on illustratsiooniks vahele pikitud värvilisi pilte molekulidest ja magnetite kavalast paigutusest.

Kuidas ära tunda klassikalist õhumüümise projekti?

Vaatame lähemalt, millised on selliste toodete müümise puhul meetodid heausklike usalduse võitmiseks:

 • Suured korporatsioonid teevad sulle, väikesele vaesele inimesele, karmi ülekohut. Kõik “liiga-hea-et-olla-tõsi” toodete pakkujad väidavad, et nad on represseeritud suurte ja kurjade kapitalistide poolt. Eks lihtsad tööinimesed suudavad seda ideed enda arusaamadega mugavalt sobitada. Selles peitub ka paljude vandenõuteooriate populaarsus teatud ühiskonna segmentides. Kujund suurest, alistamatust, pahatahtlikust ja nähtamatust võimust on psüholoogiliselt hea viis, et eksternaliseerida oma isiklikud probleemid või puudujäägid.

  Ärge unustage, et kuna arvestatav osa autogigantide aktsiatest kuulub kütusetootjatele, kes mõistagi ei ole väikese kütusekuluga autode tootmisest huvitatud, ei hakata sääraseid aktivaatoreid autotööstuses kunagi kasutama.

 • Lugeja ujutataks üle tehnilise terminoloogiaga. Sellega tekitatakse tunne, et tegemist on ülimalt tehnoloogilise/innovatiivse tootega ning kui keegi on sellise pika jutu juba kokku kirjutanud, ju see siis peab ikka tõsi ka olema.
 • Peatükk “Toimimise põhimõte” algab antud ideed illustreeriva lausega:

  Kes siis ei teaks, et elektronid aatomis on negatiivse, aatomituum aga positiivse laenguga.

  Siit tuleb välja lugeda seda, et tegelikult on tegemist täiesti loogilise jutuga ning tõsiasi, et sa järgnevatest lausetest midagi aru ei suuda saada, on sinu vähese hariduse probleem. Meie oleme ausad leiutajad ning räägime avatult ja põhjalikult oma imelise loomingu saladustest. Analoogiaks võiks tuua näiteks lepingute sõlmimise. Kas leping on seda usaldusväärsem, mida pikem ja segasem on tema tekst? Paljud “teadusartiklid”, mis tegelevad selliste müütide purustamisega on lühemad, kui nende müütide autorite poolt kokku kirjutatud fiktsioonid.

 • Loomulikult esitame pilte patentidest, sest mittetöötavale seadmele ja kontseptsioonidele ju ometi keegi patenti ei annaks! See on üks tüüpilisi samme võitluses usalduse ja autoriteetsuse pärast. Millal sa viimati autot või telerit ostes patendi dokumente lappasid, et veenduda kauba omaduste õigsuses ja innovatiivsuses?
 • Toode maksab ainult 35 eurot! Seda just sellepärast, et hind oleks piisavalt madal (samas piisavalt kasumlik), et keskmine tünga saanud tellija ei viitsiks hakata jamama toote tagastamisega. See läheks talle kokkuvõttes rohkem maksma, kui kaotuse alla neelamine.

Kokkuvõtteks

Ameerika mandril on mõned aastad tagasi sarnaseid “säästmise” vidinaid ka eksperimentaalselt testitud:
Looking For A Miracle: We Test Automotive ‘Fuel Savers’ – Popular Mechanics

Nad on läbi uurinud ja testinud peaaegu kõik turul saada olevad kütuse “säästmise” seadeldised ning mitte ükski neist ei tööta. Füüsikaseaduste vastu paraku ei saa ning väga oluline on märkide, et tänapäeva sõidukid põletavad nagunii üle 99% mootorisse jõudvast kütusest. Kui ka mõni selline “ime-seade” isegi töötaks, siis oleks maksimaalne võit ikkagi alla 1%.

19 kommentaari

Jun 21 2011

Spinglo – vanad trikid uues kuues

Spinglo – vanad trikid uues kuues

Wesse Allik, TTÜ majandusteaduskonna üliõpilane

Võrkturundusfirmad ja püramiidiehitahad on samuti sooritanud tiigrihüppe ja kolinud kõike puhastavate pesuainete ja vähki raviva köhasiirupi juurest internetiavarustesse. Ühesõnaga juttu tuleb Spinglo-st ja Synkronice-ist . Põhimõtteliselt on tegemist keskmisest huvitavama püramiidskeemiga, mitte tavapärase kõike raviva toidulisandiga.

Spinglo on oma olemuselt sotsiaalvõrgustik nagu Facebook, Orkut või Rate. Mis nende endi jutu järgi peaks olema the next big thing. Liituda saab tavaliikmeks, mille jaoks on vaja liitumiskoodi, mille saab juba olemasoleva liikme käest ja peaks lisama elitaarsust, sest igaüks ei saa ju.

Ratsa rikkaks saajate jaoks on omanikufirmal (Synkronice) kaks paketti, esimene on hinnaga €575 ja sa saad 1000 SPS-i ja kuldliikme pakett hinnaga €1725 ja saad 4000 SPS-i.

Loe edasi »

21 kommentaari

Feb 13 2011

Viljo Viljasoo

Elektromagnetmüstik, muinasmüstik, infomüstik, pildaja, posija

Hariduselt toiduainetööstuse külmutusseadmete insener, PhD, Eesti Maaülikooli dotsent. Lehekülg Eesti teadusinfosüsteemis.

Pseudoteaduslikud teooriad:

 • püramiidienergia: arusaam, et püramiidikujuline struktuur muudab või tekitab selle ümbruses elektromagnetvälju või elektromagnetkiirgust või muudab ioonide laenguid;
 • pildamine: veesoonte otsimine, “energiaväljade” mõõtmine pendliga;
 • kvant- ja infomüstika: reaalsuse loomine oma mõtetega, kosmilised infoväljad jms.
 • muinasmüstika: muistsed, tänapäeva teadusega võrreldavate teadmistega tsivilisatsioonid (Atlantis jt);
 • astroloogia: astroloogilised teooriad “Estonia” uppumisega seoses;
 • inimaju ebaefektiivsus: inimteadvus kasutab ajust vaid väga väikest osa ning inimareng seisneb selle osa suurendamises;
 • Maailmalõpu- või transformatsiooniteooriad 2012. aastaga seoses.

Loe edasi »

21 kommentaari

Feb 10 2011

Kuidas pendlimees Veeliks Jalakas energiavampiiridest vabastab

Veeliks Jalakas. Pilt: Arno Saar, Õhtuleht9. veebruari Pealtnägija näitas saatelõiku Pendli-Veeliksi pereteraapilistest tegudest. Lugu algas sellest, kui üks naine otsis oma terviseprobleemidele (peavalud) lahendust ja nagu kahjuks meie maal liigagi sagedasti kombeks, pöördus ta ka posijate poole. Meedia on posijatest loonud positiivse kuvandi kui mingitest spetsialistidest, kellelt on põhjust abi otsida. Läks see naine kas siis omal algatusel või kellegi soovitusel ka tuntud pendlimehe Veeliks Jalakase juurde. Sealt koju tulnuna, paistis ta abikaasale kui “ära tehtud” ehk siis tavalisest hoopis teistmoodi. Suhtlus, mis naise sõnul varemgi oli pigem pingeline, muutus nüüd mehe sõnul veelgi keerukamaks. Mehele tundub, justkui juhitaks naist pendlimehe poolt. Naine kommenteeris, et tema on saanud tervemaks ja tugevamaks ning mees on jäänud juhtumisse kinni ja võtvat pendlimehe väiteid liiga isiklikult.

Kuidas pendlimehe (või -naise) skeem töötab

Eeldused: pöördujaks on üldjuhul inimene, kellel on mingi probleem; pöördujaks on inimene, kel on mingigi ootus või lootus positiivse tulemuse osas.

Võtted:

Loe edasi »

74 kommentaari

Dec 22 2010

Pressiteade: struktureeritud vesi. Vaba saak, vaba tuli.

Avaldan Postimehe Tarbija24 küljel avaldatud struktureeritud vee uudisnupu aluseks olnud pikema pressiteate. Seda mitte selle pärast, et olla ettevõttele toeks unikaalse ja innovatiivse toote tarbijatele tutvustamisel, vaid seepärast, et teates olevad valed faktiväited ja hämamine paljastada.

Näiteks väidetakse tekstis:

Struktureeritud vesi on tõhusaks abiliseks organismi tervendamisel. Ametlikult leidis see väide kinnitust 1992. aastal, mil prantsuse füüsikule Alexia Carrol anti Nobeli preemia tõestuse eest, et rakuelu on “igavene” tingimusel, kui rakuvedelikku „toidetakse” pidevalt struktureeritud veega.

 • 1992. aastal ei ole Alexia Carrol Nobeli preemiat saanud. Nobeli preemia laureaadid aastast 1992.
 • Alexia Carrol ei ole üldse kunagi Nobeli preemiat saanud.
 • Alexia on naise nimi, kuid naisnobelistide nimekirjas ei ole ühtainsamatki Alexiat ega Alexandrat.
 • Lähim sarnasus selle nimega on Nobeli preemia laureaat Alexis Carrel, kes sai preemia 1912. aastal ja kes suri 1944. aastal ja keda Äripäev on pidanud vääriliseks rubriigis “Täna ajaloos” ära märkida järgnevalt:

  1873 – Alexis Carrel, prantsuse kirurg ja bioloog. Carrel andis olulise panuse rindkere- ja veresoontekirurgia arengusse ning oli üks esimesi arste, kes tegeles organite siirdamisega. Sai Nobeli meditsiiniauhinna aastal 1912. Carrel oli huvitatud ka eugeenikast ning kuulus Parti Populaire Francais ridadesse, mis sai tuntuks Vichy vabariigi ajal kui natside nukuvalitsuse üks peamisi toetajaid. Pärast sõda esitati talle süüdistused rassipuhtuse propageerimise eest, kuid kohtuni asi ei jõudnud, sest enne Carrel suri.

 • Alexis Carrel ei olnud füüsik, nagu pressiteates väidetakse Alexia Carroli kohta, vaid kirurg, bioloog, meditsiiniteadlane.
 • Selles, kas tema tööd puudutasid “struktureeritud vett”, võib ilmselt julgelt kahelda, kuid mine sa tea — võibolla on midagi vastavat ta töödes olemas, kuid pressiteade ei vaevu viiteid jagama.
 • Selles, et keegi on saanud Nobeli preemia “tõestuse eest, et rakuelu on “igavene” tingimusel, kui rakuvedelikku „toidetakse” pidevalt struktureeritud veega”, julgen samuti sügavalt kahelda.

Kui juba ühe lõigu kohta on nii mitu vastulauset, siis mis tasemel on ülejäänud tekst?

Selle kohta, kas ettevõte on läinud teadlikult libateaduse teele, et teaduskõlaliste hämajuttudega tarbijat oma toodet ostma meelitada või on ka ettevõtjaid endid nina pidi veetud ja veendud uskuma teiste müügimeistrite udujuttu, ei oska ma arvamust avaldada.

Jõudu tööle, head kommenteerijad! Ja eks püüan jõudumööda ka ise midagi lisada.

Pressiteade
15.12.2010

OÜ Aquastruk tootetutvustus struktureeritud veest

Loe edasi »

31 kommentaari

Nov 08 2010

ADE-651, Sniffexi vend, Iraagis kriitika all

Ajaleht Washington Post vahendab teateid Iraagist, et sealse siseministeeriumi inspektor on valmistanud ja esitanud raporti, mis puudutab portatiivset lõhkeainedetektorit ADE-651, tükihinnaga 60000 USD (720 000 kr).

Inspektori raport tõdeb, et seade on kasutu. See ei tuvasta lõhkeaineid ja on seega otseselt süüdi paljude inimeste surmas.

Loe edasi »

14 kommentaari

Oct 28 2010

Jure Biechonski — õrnahingeline terapeut, kes vajab ajalehe Valgamaalane tsensorite erikaitset

Lisandus 2. november 2010
Kirjavahetuses Jure Biechonskiga on selgunud, et tema ei ole palunud toimetusel kommentaare kõrvaldada, seega siinse loo kokkuvõttes kirjutatud “Jure Biechonski on nii “püha” mees, et tema kohta ei tohi negatiivseid või kahtlevalt küsivaid kommentaare avaldada” ei iseloomusta antud juhul Jure Biechonskit ega tema käitumist. Samal põhjusel ei iseloomusta pealkirjas nimetatud omadussõna ‘õrnahingeline’ antud juhul teda ja ta ei ‘vaja’ seetõttu ka kellegi ‘erikaitset’.

Kuivõrd ajalehe Valgamaalane lepinguline esindaja Tiia Luht nõudis ilmselt viitega siinsele loole:

Lisaks esitab OÜ Valgamaalase Kirjastus MTÜ Eesti Skeptik vastu nõude lõpetada koheselt pärast selle kirja kättesaamist OÜ Valgamaalase Kirjastus kohta ebaõigete faktiväidete ja ebakohaste väärtushinnangute avaldamine veebiportaalis aadressiga www.skeptik.ee, vastasel korral oleme sunnitud oma õiguste kaitseks pöörduma kohtu poole.

siis paar märkust ka selles osas.

Kui pidada loo juurde kirjutatud kommentaare lugejate poolt avaldatud infoks, siis toimetuse tegevus neid kord lubada, kord mitte lubada võib pidada manipuleerimiseks ehk käsitsemiseks (vt võõrsõnastik).

Mis aga ‘ebakohastesse väärtushinnangutesse’ puutub, siis nende üle võime kohtus arutleda küll, kui Valgamaalane seda vajalikuks peab. Kui aga osundatakse konkreetsetele faktivigadele, siis need parandan hea meelega.

Kokkuvõte: ajaleht Valgamaalane manipuleerib infoga ja Jure Biechonski on nii “püha” mees, et tema kohta ei tohi negatiivseid või kahtlevalt küsivaid kommentaare avaldada.

Pühapäeval (24. oktoobril 2010) ilmus Postimees.ee esiküljele viide samasse kontserni kuuluva ajalehe Valgamaalane loole Jure Biechonskist: Psühholoog julgustab tundeid näitama, autor Marge Väikenurm, reporter. Ülal pildil näete, et loole on lugejad lisanud 17 kommentaari, aga kui soovite neid kommentaare lugeda, siis see alates 25. oktoobrist ei õnnestu.

Kuna olin ka ise mõne kommentaari kirjutanud, siis hakkas see mind huvitama ja kirjutasin loo autoriks märgitud Margele.

Vastus oli lühike:

kuna kommentaarid antud teema juures olid suures enamuses ebasobivad, otsustas toimetus antud teema kommenteerimisvõimaluse sulgeda

Loe edasi »

14 kommentaari

Oct 23 2010

Kvantripatsi testimine Pealtnägijas, protokoll (+pildid)

8. oktoobril kirjutasin sellest, et käisin Pealtnägija saates kvantripatsit testimas (vaata 13. oktoobri Pealtnägijat).

Kvantripatsi kodulehel on juttu pikemalt — kel aega ja tuju kehv, siis naeruteraapiat saab seal ikka, aga testimise puhul on kõik see vähese tähtsusega. Esimeses lähenduses pole meil vaja teada või oletada mingi asja tööpõhimõtet, vaid esmalt ikka uurime, kas see ikka üldse töötab, nagu väidetakse. Kas üldse mingi juhuslikkusest erinev mõju on tuvastatav.

Üldteave

Katse toimumise aeg: 8. oktoober 2010, ennelõuna.
Katse toimumise koht: ETV stuudio Tallinnas aadressil Gonsiori 27.
Osalejad: Ainar Leppik, Roald Johannson, Martin Vällik; veel oli juures võttegrupp — kaameramees, helitehnik, valgustaja.

Loe edasi »

85 kommentaari

Oct 22 2010

pH dieedi ohver Pealtnägijas

20. oktoobri Pealtnägijas näidati meile lugu perekonnast, kus mehel diagnoositi kopsuvähk, ta prognoos oli halb ja elupäevi lubati aasta jagu. Selmet tõenduspõhist ravi kasutada, valis ta meditsiinile alternatiivse tee, mida siin skeptik.ee-s nimetatakse mitte alternatiivmeditsiiniks (sest tegu pole ju meditsiiniga), vaid meditsiini alternatiiviks.

Saate tekstiline kokkuvõte on loetav nt PM Tarbija24 küljel: «Pealtnägija» paljastas alternatiivravi jõuetuse.

ERR arhiivi vahendusel saab saadet arvutis vaadata: Pealtnägija 20. oktoober 2010.

Kommenteerin mõne mõttega seda lugu.

Loe edasi »

21 kommentaari

Oct 08 2010

Kuidas ma Pealtnägijas käisin ehk kvantripatsi testimine

Kvantripatsit on skeptik.ee lugejad märganud ja kommentaarides sellele viidanud. Üks Kes on kes rubriigi kangelanna Ülle Adoberg-Mikk on ka ise aktiivne kvantripatsi pakkuja.

Kvantripats on selle müüjate sõnul üks peenteaduslik asi:

Jaapanlaste nano-tehnoloogial baseeruvad Kvantripatsid, mis võimendavad skalaar-energiat. Grupp jaapani teadlasi avastas, et naturaalseid mineraale sisaldav vulkaaniline laava muundab liikuva energia vajalikuks koguseks energiaks, mida meie keha vajab. Ripats koosneb 70-st erinevast mineraalist ja kristallist, mis asetsevad läbisegi õhukeste kihtidena. Mineraalide ja kristallide kokkusulatus-tehnoloogia tekitab kiirendatud energia üleviimise luues kauakestva loomuliku skalaarenergia (vaakumenergia, nullpunktienergia) resonantsi.

Veenmaks meid, et asjal on tõsine tõsi taga, on abiks viide maailmakuulsale Masaru Emotole, kes on väidetavalt uurinud kvantripatsi võimet vett struktureerida.

Loe edasi »

64 kommentaari

May 28 2010

Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus (EAS) arendab libateadusi

EAS Feng Shui“Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus edendab ettevõtlus- ja regionaalpoliitikat Eestis ning on riikliku ettevõtluse tugisüsteemi üks suuremaid institutsioone, pakkudes ettevõtjatele, teadusasutustele, avalikule ja kolmandale sektorile rahalisi toetusi, nõustamist, koostöövõimalusi ja koolitust,” on kirjas EAS kodulehel tutvustuse osas. Ettevõtte arendamise puhul on väga oluline inimeste koolitamine (investeering inimkapitali arengusse, elukestev õpe ja muud vahvad nimetused). Ettevõtjate ja töötajate koolitamise soodustamiseks on rakendatud meedet nimega koolitusosaku toetus, mis tähendab seda, et kui ettevõte kavatseb oma töötajaid koolitada, siis saab ta selleks toetust küsida ja lõppkokkuvõttes makstakse need koolituseks tehtud kulud EAS-i poolt kinni. Raha selleks tuleb muu hulgas Euroopa Sotsiaalfondist.

Mitte igasugust koolitust ei toetata selle koolitusosaku meetme kaudu. Koolituse peab ostma nendelt koolitusfirmadelt, kes on kantud vastavasse EAS-i nimekirja. Toetuse suurus on kuni 15000 krooni ühe projekti kohta ja finantseeritakse kuni 100% abikõlbulikest kuludest.

Loe edasi »

142 kommentaari

Järgmised »