Arhiiv lugudest, mis on teemas 'tegu'

Nov 13 2008

Marek Strandberg: Selgeltnägijate viimane tuleproov

Edastan saatesarja Selgeltnägijate tuleproov viimase saate žüriis osalenud Marek Strandbergi reportaaži. Üritus toimus 10. novembril 2008.

Selgeltnägijate viimane tuleproov

Marek Strandberg

Loomulikult läksid asjad telesaates palju nigelamalt, kui ma seda ise ette kujutasin. Nimelt ei olnud võimalik saatejuhi ja produtsendi vastuseisu tõttu üles ehitada sõltumatult puhast katset, mille püstitus oleks olnud algselt näiteks juhuslik ja mille tulemuse oleks siis igakordselt tuvastanud žürii.

Kaheksa “väljalangenud nõia” katse ei olnud samuti piisavalt puhas.

Must hobune

Aga esmalt nn musta hobuse väljaselgitamisest, millest võtsid osa kõik seni väljalangenud selgeltnägijad.

Ühetaolised mustad kastid olid nummerdatud. Žürii paigutas ühte kasti ühe saatekorraldajate poolt toodud esemetest (vanglast pärit tatoomasin, rahapada, vangi tehtud mängukaardid, kolp, raudnikkel-meteoriit). Paigutamisel tekitasime piisavalt segadust, et žürii taga istuv publik ega ka žüriiliikmed ei teaks, millise numbriga kasti taga nad istuvad ja kelle kastis on ese (kastid tõsteti veel laudade peal ümber).

Võsitlejad pidid pärast vaatlust kirjutama paberile kasti numbri ja selles kastis oleva eseme kirjelduse.

Esimesel katsel ei tuvastanud keegi ei õiget kasti ega aimanud selle sees olevat eset (tatoo masin). Teisel katsel ei tuvastatud samuti ei kasti ega selles olnud eset. Kaheksast kandidaadist ei saanud keegi “mustaks hobuseks”.

Kahe finaali jõudnu vahel läks seega võistlus edasi ilma kolmandata. Kuivõrd saatejuhid olid keeldunud tegemast ka esimesel juhul veavaba katset, oli sama näha ka järgnevate katsete puhul.

Kolm finaalkatset

1. finaalkatse
Žüriiliikmete ees on viinamarjamahlaga täidetud klaasid. Igaühe ees üks. Mul palutakse valada igasse klaasi väidetavat mürki, mille mürgisust saatejuht sugereerib väites, et see koosneb metanoolist, arseenist ja nitraatväetisest.

Ollusel metanoolilõhn puudub. Tegemist on mingi olmekemikaaliga, mille etikett on kaetud. Mul palutakse kallata seda siis kaheksast klaasist seitsmesse. Kallangi, tehes seda moel, et jääb muje, nagu kallaksin igasse. See tekitab korraldajates väljanäivat paanikat ja nad paluvad žüriil korduvalt olla kindlad, et üks klaas on puhas. Rahunetakse, kui žürii kinnitab, et teatakse, kelle klaas on “mürgist” puhas ja nimetatakse selle isiku nimi (antud juhul Andres Anvelt).

Võistleja Nastja suudab öelda vaid laua otsa, kus on nn mürgivaba klaas ja teeb seda nii, et ka nuusutab klaase. Saatekorraldajad keelavad žüriil muuta klaaside asetust laual. Võistleja Veeliks osutab lõpuks nn mürgivabale klaasile.

Saatejuht ja tootja esindaja rõhutavad enne katse algust korduvalt, et juhul kui katseisik soovib juua klaasist, milles on mürk, tuleb teda takistada. See on ehe, sest vaadates oma kõrval olevaid inimesi, kellel on klaasis “mürk”, on näha teatud närvilisust. Žüriiliige Leinatamm haarab võistleja Nastja käe järele, kui see tõstab klaasi ja jääb mulje, et võistleja soovib sealt juua.

Katse ei ole püstitatud korrektselt ja põhimtteliselt on mitmeid infolekke viise, mille tõttu teadmine žürii laua taga toimunu kohta võib liikuda edasi. Žürii esimees Anto Raukas on nähtavalt sisse võetud ja poolehoidev võistleja Nastja suhtes ja kõneleb sagedasti, kuidas ta “omal ajal” Nõukogude Liidus tegeles “ekstrasensside küsimusega” ja kuidas see nähtus on olemas. Salvestuse vaheajal konstrueerib akadeemik Raukas pendli, mille tööd demostreerib nii Ester Tuiksoo kui minu peal väites, et sel moel saab mõõta seksuaalenergiat. Tegemist on igati meeleoluka intermeediumiga saate tootmisrutiinis.

2. finaalaktse
Kumbki võistleja peab ära arvama tema selja taha paigutatud suure pildi peal oleva isiku. Kummagi võistleja käes on ümbrik sama pildiga. Pildid kujutavad mõlemat võistlejat ennast ehk Veeliks pidi ära tundma Veeliksi ja Nastja pidi ära tundma Nastja. Katse tutvustamisel rõhutatakse võistlejatele, et tegemist on Eestis kuulsate inimestega.

Katse ülesehitus: žürii laua ette paigutatakse molbert, millele tõstetakse kummagi võistleja pilt ja see pööratakse žüriilaua poole pärast seda, kui molberti ja žürii laua vahele on toodud kaetud silmadega võistleja, kes hoiab käes ümbrikusse pandud pilti.

Veeliks arvab, et pildil on 30-aastane brünett valge nahavärviga naine, kelle arvab olevat pr Ilves. Nastja kirjeldab tumedates riietes 25-aastast tundlikku tumedajuukselist naisterahvast, kes võiks tegeleda kunsti vms, kirjeldab pildil olija käekõrval mingit last (pildil seda kujutatud ei ole).

Žürii esimees Raukas sekkub koheselt, kui piisav hulk tunnuseid on võistleja poolt ette loetud ja poolehoidvalt vaimustunult teatab, et Nastja arvas küsimuse ära. Katse püstitus polnud korrektne ja võimaldas taas korduvat infoleket mistahes kanaleid pidi (osalejad, videotehnika jne).

3. finaalkatse
Võistlejad peavad ära arvama paberile pandud kolme tilga vere omaniku. Žürii teeb loosi… igaüks nimetab numbri 1-10 ja liidetult saadakse 30. Järjest lugedes langeb liisk Ester Tuiksoole, kes aga soovib loobuda ja verd annab Koit Pikaro. Kaamera ees võtab medõde talt verd ja 3 tilka pannakse kahele paberile (kummalegi võistlejale üks). Enne võistlejate sissetulekut on seega teada isik, kellelt verd võeti. Kõigile žüriiliikmetele pannakse sõrmele plaastrid.

Võistlejate poolt vaadates istuvad laua taga vasakult paremale järgmised žüriiliikmed: Jürgen Veber, Koit Pikaro, Ester Tuiksoo, Anto Raukas, Marek Strandberg, Andres Anvelt, Tarmo Leinatamm, Jürgen Fogel. Võistlejad on samal ajal saalis.

Veeliks osutab Jürgen Veberile, Nastja Koit Pikarole.

Koit Pikaro soolo

Katsetel esineb Koit Pikaro avaldusega, et tal on taskus üks kodus spetsiaalselt valmistatud ese. Ta teatab, et kui võistluse võitja selle koostisosad ära aimab, siis on ta nõus loobuma oma skepsisest ja asuma tööle selgeltnägija truu mänedžerina.

Kutsutakse Nastja ja Koit võtab taskust alumiiniumfooliumisse mähitud silinderja eseme. Nastja ei suuda selle kohta midagi öelda ja palub selle panna ümbrikku. Ka ümbrikus oleva eseme kohta ei saa me mingit teavet. Pikaro teatab, et tegemist on ravimipurki pandud viina sisse sukeldatud kahe forellisilmaga. Vaatlusel leiab see kinnitust.

Kokkuvõtteks

Katsete korraldus ei olnud veenev ja nagu kinnitasin ka žüriiliikmena: kui äraarvamise selgituseks on kaks teed:
1. tegemist on selgeltnägijaga,
2. info katse püstituse kohta võib võistlejani liikuda muid teid pidi,
on tõenäosem loomulikult teine verisoon.

Kahjuks ei nähtud ei saate salvestuse ajal ega ka loomulikult eelnevalt just palju vaeva, et inimlikke tegureid välistada.

Saate korraldajad väitsid, et selline tegevusepüstitus on saateformaadis ette nähtud. Juhul kui see on nii, tekitab selline katsepüstitus suure hulga elementaarse infolekke (informaatorite tekke) võimalusi ja võimalik, et see ongi selle saateformaadi võti… vältida puhast katset teadmises, et inimlikud nõrkused nagu ahnus ja edevus loovad alati infokanali ka siis, kui saate korraldajad seda ei tea.

Kas me siis nägime selgeltnägemist? Vaevalt. Katsete korraldamise iseloom seda ei võimaldanud. Selgeltnägemine moel, et isik tuvastab juhusliku objekti asukoha ja selle iseloomu eksperimendi mõttes korrektselt tekitatud olukorras, on jätkuvalt kaheldav. Tehtud katsed ei kõigutanud seda teadmist mingil moel.

Kas inimene aga on suuteline aimama, märkama või tunnetama teise inimese ebakindlust, on juba iseküsimus. See võib olla loomulikult võimalik… võimalik, et kui inimene on teinud mingi teo või toimingu, siis tema kehakeel ja muud märgid annavad toimunust aimu. Aga ega ka seda žürii antud juhul ei testinud.

Tegemist on meelelahutussaatega, kus isegi saate korraldajate puhul on võimalik, et nad on vaimustuses ja lummuses nendest märkidest, mida nad on näinud ja kogenud saate tegemise käigus. See aga pole viinud saate korraldajaid korrektsete ja kontrollitud avalike eksperimentide tegemisele, mis võiksid olla näiteks loto loosimisega samal usaldusväärsuse tasemel.

Loomulikult ei saa me täna ka öelda seda, et me mõistaksime inimteadvust, loovust ja intuitsiooni. Me ei oska täna öelda paljut või enamustki nende nähtuste olemuse kohta. Kas aga kõnealune saade toob selles osas teadmisi juurde? Kahjuks mitte.

Veel lugusid Selgeltnägijate tuleproovist skeptik.ee lehel

51 kommentaari

Oct 31 2008

Real Psychic Challenge (+Randi kommentaarid)

Bad news: Estonia got its own localized version of America’s Psychic Challenge.

Good news: Three of the contestants approached the Estonian Skeptics Society to have their abilities properly tested. No prizes, no media, just scientific testing.

The experiment began on a lovely summer evening. 19 different fairly common items had been brought together, all clearly distinguishable and from different areas of life. Inside a garden house sat a “transmitter” — a person whose job it would be to take a random item from the pile and to telepathically transmit information about the item to a test subject sitting outside. The telepathic transmitter was accompanied by a member of the skeptics who wrote down the objects that were being telepathically transmitted and communicated with another skeptic outside who was observing the test subject, about when the transmitter or the receiver was ready to proceed. Each of the three subjects tried to guess six items.

All mobile phones were far away and everyone participating in the experiment was searched with a metal detector to look for any electronic transmitters. None were found.

Guessing three out of six items was deemed to be evidence of paranormal abilities. Everyone participating in the test signed papers saying that they had understood and agreed to the rules.

Before the results were revealed the subjects testified that the experiment had been honest and that they were satisfied with the arrangements.

And the results were surprising for everyone. Out of all the eighteen tries the three psychics had managed to guess… zero.

With the psychic inside the garden house holding in her hands a small brush and trying to telepathically transmit its image, the receiving psychic instead described “a round smooth object, a ball”.

A small apple was received as “a bigger object, a toy, a teddy bear”.

A key was received as a drinking glass. A saw as a carrot. A training landmine as a leather wallet. A condom as a light bulb. A compass as a candle.

Though there was a small debate about the condom. It was argued that since spiritually sex has something to do with light, then perceiving a condom as a light bulb should count as a hit. Everyone else disagreed.

All in all, everyone agreed with the setup, everyone agreed with the results, everyone left on friendly terms, and stunning new evidence for telepathy was not discovered.

participants
From left: psychic Teur, skeptics Raul and Martin, psychics Geit, Hannes, and Triin

Here’s the original blog post (in Estonian) about the test:
Selgeltnagijate tõeline tuleproov. Katseprotokoll ja pildid.

Translated by Elver Loho
—————————————-

Lugu ilmus ka James Randi Educational Foundation kodulehel:
Estonian Psychic Test Results
Written by James Randi

Randi kommentaarid ja märkused:

Esemete hulk oleks pidanud olema eelnevalt määratletud ja kõigile osalejatele enne testi teada antud. Sellisel juhul poleks tekkinud kahtlusi ega vaidlusi, kas pakkumine oli täpne või “peaaegu täpne”. Sellist testi nimetatakse “sunnitud valikuks” ning statistiline analüüs on lihtsalt ja kindlalt toimetatav. Kõik esemed on nimekirjas ja ainult täpne vastus läheb arvesse.

Loos polnud viidet sellele, kuidas saadetav ese “saatja” poolt välja valiti. Mõned esemed on silmatorkavamad ja on seetõttu sagedamini väljavalitavad. Peaks olema mingi meetod, näiteks sedelitega loos, et tagada tõeline juhuslikkus.

Kolmandaks oleks võinud olla rohkem kui üks “saatja”; võib ju tekkida vaidlus selle üle, et konkreetne saatja oli nõrk.

34 kommentaari

Sep 26 2008

Selgeltnägijate tõeline tuleproov. Katseprotokoll ja pildid.


Üldteave

Katse toimumise kuupäev: 23. september 2008.

Katse toimumise koht: Plaasi talu, ajalooline Väo küla (praegu Tallinn).

Osalejad:

  • Saatest Selgeltnägijate tuleproov tuttavad Hannes Vanaküla, Geit ja Teur ning Triin
  • Katse läbiviijad: Kristjan, Raul, Martin
  • Janos, metallidetektori operaator

Katse eesmärk

Uurida kontrollitud katsetingimustes hüpoteesi, et ilma tuntud meeleelundeid (nägemine, kuulmine, maitsmine, kompimine, haistmine) kasutamata on võimalik mõtteid, kujutisi või teavet esemete kohta edastada teisele inimesele.

Võimalikud teoreetilised kaalutlused

Mõtete ülekandmist ilma tuntud meeleelundeid kasutamata nimetatakse ka telepaatiaks. Räägitakse, et see peaks paremini toimima inimeste vahel, kes on omavahel lähedased (abikaasad, elukaaslased, kaksikud, laps-vanem…), kuid olevat ka inimesi, kellele selline pikaajaline lähedus pole oluline ja suudavad toimiva kontaki luua ka lühema aja jooksul.

Katse korraldajate peamine eesmärk oli tagada sellised katse tingimused, kus tavapärane suhtlemine oleks välistatud, kuid samas ei olnud mingit põhjust seada erilisi piiravaid tingimusi selle kohta, mida katses osalejad katse õnnestumise koha pealt oluliseks pidasid.

Katse kirjeldus

Loe edasi »

61 kommentaari

Aug 25 2008

Uus kiri Päästeametile Sniffexi asjus

Päästeameti imevitsSeoses lõhkeainet mittetuvastava imevitsaga SNIFFEX avalikuks saanud asjaoludega saatsin reedel, 22. augustil Päästeameti peadirektorile Kalev Timbergile ja demineerimiskeskuse juhatajale Arno Pugonenile alloleva kirja. Kutsun üles teisigi aktiivsed kodanikke teavitama Päästeameti inimesi neid varitsevast ohust. Võib proovida erinevaid inimesi.

Ajendiks see kiri praegu välja panna sai Postimehes ilmunud Vahur Kooritsa lugu Päästeameti imevits osutus petukaubaks. Peamine ajend selle teema edendamiseks on siiski nii minu isiklik kui ka teiste inimeste turvalisus. Päästeametis Sniffexit pidada on hullem kui fertiilsuskliinikus kurgi kasvatada.

Arno.Pugonen@rescue.ee,
Kalev.Timberg@rescue.ee
kuupäev 22.08.2008 15:04
teema Sniffex Päästeametis

Lugupeetud Päästeameti direktor Kalev Timberg ja demineerimiskeskuse juhataja Arno Pugonen,

pöördun teie poole palvega kõrvaldada Päästeameti demineerimiskeskuse varustusest pommituvastusseade Sniffex, kuna see seade ei suuda tegelikkuses mitte midagi tuvastada ja on seetõttu potentsiaalselt ohtlik.

Kuivõrd erinevad tehnoloogiad, mis lubavad vähendada terroriohtu, on erilise tähelepanu all, siis neid aegajalt ka testitakse. Saadan teile edasi ühe testi raporti. Testi teostasid USA The Counter Terrorism Technology Task Force juba 2005. aasta 8.-9. augustil.

Inernetis on selle aadress
NavyReport.pdf

Lühike kokkuvõte kõlab:

Lõhkeainete tuvastamise käsiseade SNIFFEX ei tööta.

Seadme turvalisuse koha pealt tõdetakse raportis:

Peale asjaolu, et seade võib eksitada operaatorit uskuma lõhkeainete kohalolu või puudumist ja sellest tulenevat ohuolukorda, pole Sniffexiga seotud muid turvalisust puudutavaid teemasid.

Testi tulemused siiski vaid kinnitasid asjatundjate ammuseid esialgseid kahtlusi seadme toimimatuse kohta, kuna sarnaseid on nähtud ja testitud ka varem. SNIFFEXil puuduvad elektroonilised osad, see ei kiirga midagi ega ole suuteline vastu võtma mingeid signaale.
Muljetavaldav antenni liikumine taandub ideomotoorsele efektile, mille käigus inimese lihaste väikesed teadlikud või teadmatud tõmblused võimenduvad labiilse ja tasakaalu piiril oleva antenni suureamplituudiliseks liikumiseks.

Lisaks on välja tulnud, et Sniffexit turustav ettevõte Homeland Safety Inernational on seotud laiaulatusliku börsipettusega ja USA järelvalveorgan SEC on vastavalt reageerinud ning määranud asjaosalistele kopsakad trahvid.

Veelkord, neid asjaolusid arvesse võttes palun, et Päästeamet kõrvaldaks SNIFFEXi aktiivse varustuse hulgast ja paigutaks selle kasvõi muuseumisse kui ilmeka näite inimlikust lihtsameelsusest ja pseudoteadusest ning oleks avalikuks hoiatuseks kõigile. Sellega teeniks Päästeamet ka avalikkuse informeerimise üllast eesmärki, kui SNIFFEXi väljaviskamise üritusest avalik tehtaks.

Lugupidamisega,

Martin Vällik
MTÜ Eesti Skeptik
www.skeptik.ee
tel 508 9328

———————————-
Loe lisa skeptik.ee teemas Sniffex.

24 kommentaari

Jul 31 2008

Reedel on päikesevarjutus. Vaadake ohutult.

PäikesevarjutusReedel 1. augustil leiab aset päikesevarjutus, mis Eestis on nähtav osalisena – Kuu katab Päikese pindalast veidi alla poole: 44-46%.

Esimene kontakt ehk Kuu ja Päikese esmane kokkupuude ehk varjutuse algus on kella 11:45 paiku, täisfaas 12:50 kandis ning IV kontakt ehk Kuu ja Päikese eraldumine maapealse vaatleja seisukohast ehk varjutuse lõpp on kell 13:55.

Kel palju ressursse, võib täisvarjutust vaatama sõita. Täisvari alustab Kanada kirdeotsast, sõidab üle Gröönimaa ja Põhja Jäämere, sealt edasi Novaja Zemlja kaudu Siberisse, maksimumiga Vorkuta ja Surguti vahel, teele jääb veel Novosibirsk (seal tehakse muu hulgas kuulsaid TAL teleskoope), riivab Mongooliat ning Kasahstani ja jätkab Hiinas, kus lõpetab päikeseloojangus.

Kõigest täpsemalt NASA varjutuste lehel: http://eclipse.gsfc.nasa.gov/SEmono/TSE2008/TSE2008.html; eesti keeles Vaatlejas. Täisvarjutusest edastatakse ka võrguülekandeid, näiteks siin: Exploratorium.

Astronoomiahuviliste ühendus Ridamus kutsub inimesi ohutult varjutust vaatama Tallinna Linnahalli promenaadile. Kohapeal saavad olema vastavate filtritega varustatud teleskoobid ja muud vaatlusvahendid.

Kes juhtub Ruhnu saarel olema, võib tulla Liise talu hoovi, kuhu panen püsti spetsiaalse päikeseteleskoobi Coronado PST. Veel kavatsen teha pilte eri faasidest läbi Baaderi päikesefiltri kile.

Tartu kandi inimesed võivad seada sammud Toomemäele tähetorni juurde, kus samuti Coronado PST ja muudki vaatlusvahendid kenasti külalisi ootamas.

Päikesevarjutuse avalik näitamine on hea võimalus kohtuda inimestega ning vastata mitmesugustele küsimustele.

Keda astronoomia rohkem huvitab, võib osa võtta iga-aastasest astonoomiahuviliste kokkutulekust, mis seekord toimub Väike-Maarja kandis. Lähemalt Vaatlejast.

4 kommentaari

Apr 30 2008

Umbluu-preemia 2008

PRESSITEADE

Päästeameti eridemineerijad võitsid Umbluu-preemia

MTÜ Eesti Skeptik (www.skeptik.ee) kuulutas täna välja esimese Umbluu-preemia pseudoteadust edendava tegevuse eest. See läheb Päästeameti eridemineerijatele võluvitsa SniffEx kasutamise ja kaitsmise eest. Valiku tegemisel võeti arvesse nii korduvat meediakajastust, potentsiaalset ohtu seadme kasutajale ja ümbritsevale kui ka rahvusvahelist mõju. Sniffexi selge edumaa kõrval väärivad kindlasti äramärkimist ka Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli tegevus homöopaatia ja muude nn alternatiivsete raviviiside õpetamisel ning meedia poolelt Postimehe Tarbija24, mis varustab tarbijaid infoga uudsetest tervislikest tehnikavidinatest.

Preemiaga kaasneb pühendusega Viltune Pendel, mille üleandmine toimub 31. aprillil. Umbluu-preemia antakse Eestis välja esmakordselt, eeskujuks muuhulgas James Randi Haridusfondi Lendava Sea Auhind (http://www.randi.org/pigasus/index.html) ja Soome skeptikute Huuhaa-auhind (http://www.skepsis.fi/palkinto/). Eestis on varem paaril korral välja antud meediale mõeldud Üraja auhinda.

* Umbluu-preemia Viltune Pendel: Päästeametile SniffExi kasutamise ja kaitsmise eest

Sniffex on nõiavits, mis erineb rahvapärasest pajuvitsast vaid materjali, hinna ja rituaalsete liigutuste poolest. Legend räägib, et Sniffex suudab lõhkeianet tuvastada 90% kindlusega. Eesti rahvas sai Sniffexiga tutvuda USA presidendi G. W. Bushi visiidi ajal ja tõepoolest — asi töötas, kuna ükski pommi ei plahvatanud.

SniffExi tootjaks on börsipettusega silma jäänud ettevõte, kelle aparaat ei suuda testide põhjal reageerida isegi mööda sõitnud sõjaväe lõhkeaineautole. Päästeameti kinnitusel on 70 tuhat krooni maksnud SniffExi puhul aga tegemist vajaliku seadmega:

Päästeameti demineerijatele ei soeta tehnikat juhuslikult, kõik ostud on põhjendatud ning äärmiselt vajalikud inimeste julgeoleku tagamiseks. Demineerimiskeskusel ei ole mittevajalikke töövahendeid, kõigil keskuse käsustuses olevatel töövahenditel on oma kindel otstarve meie kõigi turvalisuse huvides. Samuti on kõiki töövahendeid soetamise eel testitud.

Preemiasaaja tegevus väärib esiletõstmist nii potentsiaalse ohu kui rahvusvahelise mõõtme poolest – pilt pildajast Eesti Panga ees on prominentselt väljas Sniffexi-pettusest rääkivas ajaveebis ning seadmemüüja toob Eesti riigiameti ostu esile kui kinnitust seadme toimimises.

Sellise enesekindluse ja pühendumuse eest otsustas MTÜ Eesti Skeptik autasustada Päästeametit 2007. aasta Umbluu preemiaga, milleks on pühendusega Viltune Pendel.

* Auväärne äramärkimine: Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli homöopaatiat, refleksoloogiat ja muud alternatiivmeditsiini tutvustavate kursuste eest

Kust mujalt peaksid lapseootel inimestega tegelevad ämmaemandad ja meditsiiniõed teada saama, et vaktsineerimine on kahjulik ning vesilahuste vesilahused kordades tõhusamad kui randomiseeritud
topeltpimedate kliiniliste testidega kontrollitud “Big Pharma” kemikaalid?

Nõuab suurt hingejõudu ja pühendumust, et hoida elus traditsiooni, millel puudub nii teaduslik põhjendus kui kliiniline toime.

Kuna kõik on kõigega seotud, siis auhinnaks mudime iseenese jalataldu nendest kohtadest, mis ajutegevust soodustavad.

* Auväärne äramärkimine: Postimehe lisa Tarbija24 magnetravi, detox-jalavannide jt tehniliste tervisevahendite propageerimise eest

Nimetatud toodetel ja teenustel poleks minekut, kui puuduks rahvast kõige üldisemal tasemel harivat ajakirjandust, mille kaudu uudishimulikud ajakirjanikud oma leidudest teada annavad. Antud juhul
oli meile endalegi üllatuseks, et paljudele ehk ootuspärane SLÕhtuleht ja Delfi ei kvalifitseerunud, kuna on ilmutanud artikleid Ionic-Detox jalavannide võimalikust pettusest, paljastanud nõidade udujutte,
märkinud ära nõelravi ja homöopaatia toimimatuse, rahustanud mobiilikasutajaid, et need ei tekita ajukasvajaid. Küll aga väärib Umbluu preemia raames tähelepanu Postimehe tarbijalisa Tarbija24, mis
jätkuvalt avaldab ajakirjandusena paistvaid kriitikavabasid toote- ja teenusetutvustusi.

Selliste uue ulja ilma tarkuste vahendamise eest saadame Tarbija24 toimetusele ergastava koguse positiivseid vibratsioone.

————————

meediakontaktid:

MTÜ Eesti Skeptik:
Martin Vällik – martin.vllk@gmail.com – 50 89 328

Auhinna kuulutas välja Sihtasutuse Archimedes poolt korraldatud teadusmeedia konverentsil “Teadus – tumm või tummine?”:

Peeter Marvet – pets@tehnokratt.net – 56 565 565 – skype: petskratt

14 kommentaari

Apr 29 2008

eelinfo: täna kuulutatakse välja Umbluu-preemia saaja

Autor: teemas ametlik,tegu

MTÜ Eesti Skeptik (www.skeptik.ee) kuulutab täna 29.04.2008 teadusmeedia konverentsi “Teadus – tumm või tummine?” lõpus välja Umbluu-preemia, millega soovib esile tuua aastal 2007 enim
pseudoteaduse edendamisse panustanud isikut või organisatsiooni.
Preemia on esemeline ning kujutab viltust pendlit mis antakse üle 31. aprillil.

Kandidaatide nimekirja kuuluvad näiteks Loe edasi »

4 kommentaari

Mar 27 2008

Rutt Lumi: Homöopaat ei ole tervishoiutöötaja

Quack doctor - nurgaarst Homöopaadi ja mõnede teiste kutsestandarditega seoses võtsin kätte ja kirjutasin Kutsekoja vanemkoordinaatorile Rutt Lumile. Muhk peas hakkab juba taanduma.

——————————
Tere, lp Rutt Lumi,
pöödun Teie poole, et saada selgust homöopaadi jt ametikutsete kohta.

Meditsiiniuudiste võrguväljaandest loen, et 2006. aasta 19. detsembril kinnitas kutsenõukogu homöopaadi II ja III taseme kutsestandardite esmatöötlused ja kanda nimetatud kutsed kutseregistrisse.
Allikas: http://mu.ee/?mid=3&pid=227&id=14350

Kui nüüd Kutsekoja kutseregistrist otsida, kas kellelegi vastavalt nendele kutsestandarditele ka kutsetunnistus on antud, siis ‘Kutse’ rippmenüüst kutset ‘homöopaat’ paraku ei leia. Kas see tähendab, et ühtki kutsestandardile vastavat homöopaati Eestis ei ole?

Teine küsimus puudutab homöopaadi kutsestandardit ennast. Loe edasi »

5 kommentaari

Feb 29 2008

Taastame lõhutud Vabadussõja monumendi

Mälestus langenud vabaduse eest võitlejatele. Pilt Eesti Ekspressi võrgulehelt.Soovin pöörata tähelepanu sellele, et ristiga samba vastane võitlus sisaldab positiivset ja traditsioone taastavat programmi, mille üheks punktiks on Edgar Johann Kuusiku poolt projekteeritud ja 1928. aastal valminud ning 1950. aastal lõhutud omapärane arhitektoon Kaitseväe kalmistul.

Väljavõte sambakampaania tekstist:
Loe edasi »

Kommentaare pole

Feb 28 2008

Vabadussammas ei tõuse

Kavandatav vabadussammas
See vabadussammas ehk ei tõuse, kui kodanikena aktiivsust ilmutame.

http://www.vabadusesammas.co.ee/

1. Peame seda lahendust ebaprofessionaalseks ning ebaõnnestunuks.
Selline monument ei sobi ei motiivi (rist) ega üldlahenduse poolest euroopaliku pealinna esindusväljaku äärde. Küündimatu on kogu monumendi jalami lahendus, mis lõhub ajaloolise Harjumäe terviklikkust. Võidutöö parendamise püüded pole muutnud põhiideed kuidagi paremaks.

Loe edasi »

34 kommentaari

« Eelmised