Arhiiv lugudest, mis on teemas 'Umbluu preemia'

Apr 30 2015

Umbluu preemia 2015 Delfile Alkeemia neelamise eest

alkeemia-ee
Ekraanitõmmis alkeemia.delfi.ee lehest

2015. aasta Umbluu preemia läheb uudisteportaalile Delfi selle eest, et oma hõlma alla võeti umbluu-uudistega silma paistnud alkeemia.ee. Sellise teoga ähmastub piir pärismaailma ning nägemuste vahel, levitatakse väärteavet võimsama pumbaga, luuakse muljet, et tõde on suhteline ja subjektiivne kaemus on sama tõhus maailma tõsiasjade seletamisel nagu teaduslikud uurimused, külvatakse usaldamatust kohtades, kus tõenduspõhine koostöö võib päästa tervise ja elu. Toimetus on sellise teoga unustanud oma vastutuse pakkuda lugejatele tõepärast teavet või selle vastutuse just umbluuteemadel puhkeasendisse pööranud. Uuriva, kriitilise pilguga ja lugejaid teeniva ajakirjanduse asemel ollakse umbluuruuporiks.

Siiski on pakkuda vähemalt üks tõend Delfi südametunnistuse riismetest – peale lugejate protesti kõrvaldati Delfi portaalist alkeemia.ee lugu “Viis vähifakti, mida tavameditsiin püüab agressiivselt müüdiks tembeldada” (pdf, viide nommeraadio.ee baasi, kuna mujalt on eestikeelne artikkel kadunud).

Üks lugeja kommentaar selle artikli ja vastutuse kohta:

Vähki lähedalt näinud inimesena tean, kui meeleheitel ja õlekõrsi rabav võib diagnoosi saanud inimene olla. Paraku tean ka, et kõikvõimalikud alternatiivravid ja posijad selle haiguse juures ei aita. Seega on Delfis avaldatud artikkel parimal juhul küüniline vähihaigete mõnitamine, halvimal juhul kuritegelik. Kas kodanikud Hunt, Peek ja Oidra ikka on valmis vastutama, kui nende paskvilli järgi end ravima hakkav tõbine sureb?

Väärinfo eriti tervisealase libateabe suuremahuline levitamine võib kriitilistes oludes kaasa tuua ja on toonud fataalseid tagajärgi. Pehmed umbluuteemad valmistavad meele ette kangema kraami jaoks ja kui elus juhtub ette tulema äärmuslik olukord (nt raske haigus) ja on vaja teha kiire ning konkreetne otsus, siis selmet tõenduspõhise tegevusega kohe pihta hakata, kaotatakse aega vääruskumuste rägastikust läbiraiumisele ja pahatihti ei jõutagi päris asja kallale.

Delfi puhul peab teisegi asja ära mainima, mis samuti Umbluu preemia saamist õigustab. Enne alkeemia.ee ülevõtmist ja praegugi on skeptikameelsete kriitilise pilgu ja sõna alla sattunud Delfi Naistekas, mis sarnaselt alkeemia.ee-le vahendab liigagi tihti sisult õõnsaid teemasid, nt mittetoimivaid dieedinõuandeid, müstilistest toksiinidest puhastamist, kristallide imeväge ja muud sarnast; mõlemad striimivad peavoolu ka telegram.ee lugusid. Naisteka puhul aga lisandub seksistlik naisi halvustav hoiak nagu naised ei vääriks adekvaatset teavet või pole nad suutelised asjust aru saama, et kõlbab neile lihtsustatud ja tõele sarnasena näiv jutt küll. Või peetakse naisi ebaõiglaselt ja eelarvamuslikult udujutule vastuvõtlikumaks?

Veidi tausta

2014. aasta augustis-septembris sai teatavaks, et uudisteportaal Delfi, mis kuulub Ekspress Grupi ühisesse perre, on oma hõlma alla võtnud seni iseseisvalt tegutsenud portaali alkeemia.ee, mis omasõnul ei vastuta millegi eest:

Toimetus ei vastuta portaali sisu õigsuse eest ega anna sellele hinnanguid.
Kõikide nõuannete, teenuste ja toodete kasutamine on külastaja enda vastutusel

Alkeemia.ee toimetajad ja eestvedajad on Kaia-Kaire Hunt (metameditsiin, EFT), Ingrid Peek (2011. aasta Umbluu preemia osaline) ja Katrin Oidra (astroloog ja taro kaartide panija); Delfi.ee vastutavad isikud on peatoimetaja Urmo Soonvald ja vastutav väljaandja Mari-Liis Rüütsalu, mõlemad on kantud juhatuse liikmetena ka AS Delfi B-kaardile.

Virtuaalse preemiaga kaasneb füüsiline rändnöökhind Viltune Pendel:

Saajaga võetakse ühendust ja lepitakse kokku üleandmise aeg ja koht.

Teine kandidaat, mida skeptik.ee lugejad preemia nominendina sageli nimetasid, on värske ajakiri “Mida Arstid Sulle Ei Räägi”. Veel nimetati mitmeid umbluumaailmas tegutsevaid tuntud üksikisikuid. Võibolla järgmisel aastal, aga nõudlus ühe peavoolumeedia väljaande äramärkimise järgi on täitsa olemas, sest piire hägustavad kõik ja vähe (kui üldse) on neid meediaväljaandeid, mis on võtnud kindlalt väljendatud seisukoha umbluud mitte toetada või sellele aktiivselt vastu astuda. Muret nagu tuntakse, aga tegusid on vähe ja need ei paista üldpildis kuigi hästi välja.

Üks kommentaar

Apr 14 2015

Umbluu preemia 2015 kandidaadid

Käes on aeg kokku koguda ja otsustada, kes võiks saada 2015. aasta Umbluu preemia.

Kandidaadi esitamiseks lisa oma kommentaar koos põhjendusega, miks just see kandidaat hea on sobilik. Viita mõnele artiklile või tele-raadiosaatele või mingile muule välisele allikale. Kui su kandidaat on pikaajaline umbluulane, et vääriks lausa elutöö preemiat, siis mõned olulisemad saavutused võiks koos allikaviidetega ära nimetada.

Umbluu preemia saaja kuulutatakse välja nagu ikka — 31. aprillil.

Eelmiste aastate laureaatide ning põhjendustega saab tutvuda Umbluu preemia leheküljel.

Üks kommentaar

May 31 2014

Umbluu preemia 2014 – Ants Talioja ja Tuhala-Nabala maa-aluste jõgede afäär

Talioja_2009
Ants Talioja Tuhala nõiakaevu juures. Foto: Martin Vällik

31. aprillist sai sel aastal 32. mai, mil uus Umbluu preemia saaja välja kuulutatakse.
2014. aasta Umbluu preemia laureaat on Ants Talioja pikaajalise, suuremastaabilise ja kogu rahvast puudutava umbluu ajamise eest, mille hulka kuulub vitsameetodil maa-aluste jõgede leidmine, järjepidev meediatöö nende leidude rahva teadvusesse istutamisel, sobivate ajakirjanike ja teadlaste leidmine, kes neid leide ilma liigse skepsiseta edasi kuulutavad ja ametlikesse andmebaasidesse kannavad, teiste tehtud teadustööde väärtõlgendamine, et lugu ulmelistest maa-alustest jõgedest ikka edasi rühiks, rahva ässitamine kaevandajate ja teadlaste vastu, mis tipnes kümnete tuhandete toetusallkirjade kogumisega Tuhala nõiakaevu päästmiseks (mis pole kunagi ohustatud olnudki) ning kohtuotsusega, millega keelati edasine keskkonnamõjude hindamine. Boonusena saame pikema ja kallima Rail Balticu trassi.

Kronoloogia

 • Postimees 2. november 2005: Geobioloog leidis pendli abil Eesti pikima maa-aluse jõe

  Seoses Harjumaale kavandatavate paekarjääridega tekkis Tuhala looduskeskuse juhatajal Ants Taliojal kahtlus – kui on allikad ja allikajärv, siis peab kusagil voolama ka jõgi.

  Talioja kutsus kohale geobioloog Rein Hansteini, kellega koos võeti ette teekond Paekna allikajärvest ülespoole. Eelmisel sügisel käisid need kaks meest samamoodi pendliga ringi ja avastasid Tuhala, Übina ja Nõmme maa-alused jõed.

  «Pendel näitab jõge samamoodi nagu veesooni,» kirjeldas Hanstein oma tegevust.
  […]
  Talioja käest kuulis avastusest ka Kiili vallavanem Vambo Kaal. Vallavalitsus on andnud jõele Kurevere küla järgi nimeks Kurevere jõgi.
  […]
  Kaalu sõnul on vallal plaan luua Kurevere maa-aluse jõe maastikukaitseala, mis peaks välistama võimaluse, et karstiala lähikonda rajatakse paekarjäärid.

 • ERR uudised 20. oktoober 2005: Kiili vallas avastati maa-alune jõgi

  Kahtlus, et Harjumaa Kiili valla Paekna allikajärve suubub salajõgi, tekkis tänu kaevandajate plaanile avada sealkandis mitu uut lubjakivikarjääri.

  “Kui on allikajärv ja viis allikat, siis lihtsalt peab ka jõgi olema,” ütles Tuhala looduskeskuse juht Ants Talioja. Biogeoloog Rein Hanstein selgitaski pendli abil, et maa-alune jõgi on tõepoolest olemas.

 • Eesti Loodus nr 12 2005: Mida näitas pendel Kurevere karstialal?

  Viieharulise Kurevere maa-aluse jõe kulg näitab kätte karstivälja ulatuse. On ilmne, et omal ajal see karstiala lihtsalt vaikiti maha: algul Tallinna veevarustuse huvides, hiljem aga paekarjääre silmas pidades.
  Tuhala Nõiakaevu keemise võti asub just seal. Kui nüüd peaksid teoks saama Kureverest vaid mõne kilomeetri kaugusele planeeritud võimsad paekarjäärid (vt. lähemalt Eesti Looduse oktoobrinumbrist. Toim.), siis jääks veeta Kurevere maa-alune jõgi ning häviks ka Nõiakaev. (Ants Talioja, Tuhala looduskeskuse juhataja)

 • ERR 24. juuli 2007: Tuhala kandis avastati uus maa-alune jõgi

  Geobioloog Rein Hanstein avastas juuni alguses Nabala ja Tuhala vahel uue Lutsa maa-aluse jõe.
  Uurimisretke tegid kaasa geodeesiainsener Heiki Potter Eesti Kaardikeskusest ja Ants Talioja Tuhala Looduskeskusest, teatas MTÜ Tuhala Looduskeskus.
  […]
  Salajõgi on üle kümne kilomeetri pikk, kuni neli meetrit lai ja voolab alaliselt 5-6 m sügavusel paekihtide vahel.

 • Eesti Loodus nr 3 2008: Kus voolavad Tuhala-Nabala piirkonna salajõed?

  Maa-aluste karstijõgede ehk salajõgede kaardistamiseks kasutati seejuures esimest korda (katseliselt) geobioloogilist sondeerimist koos topograafiliste mõõdistusvõtetega. Töörühma kuulusid loo autor Heiki Potter, Tuhala looduskeskuse juhataja Ants Talioja ja vabakutseline geobioloog Rein Hanstein. Tuntud geobioloogi Rein Weberi õpilast Rein Hansteini võib teatavas mõttes pidada geoloog Ülo Heinsalu (1928–1994) karstiuuringute jätkajaks.
  […]
  Maa-aluseid vooluveeteid Tuhala-Nabala piirkonnas otsiti geobioloogilise (biolokatsiooni) meetodiga, see põhineb radiesteesia õpetusel. Vastava pendliga saab kogenud sensitiiv välja selgitada maa-aluse jõe või veesoone asukoha ja kulgemise, kuid ka jõe laiuse, sügavuse ja isegi voolu suuna. Nende uuringute põhjal asuvad Tuhala-Nabala karstipiirkonna alalise vooluga, keskmiselt 4 meetri laiused salajõed 5–8 meetri sügavusel paekihtide vahel; veesoon on tavaliselt 0,3 meetri laiune. Maa-aluseid vooluveeteid Tuhala-Nabala piirkonnas otsiti geobioloogilise (biolokatsiooni) meetodiga, see põhineb radiesteesia õpetusel. Vastava pendliga saab kogenud sensitiiv välja selgitada maa-aluse jõe või veesoone asukoha ja kulgemise, kuid ka jõe laiuse, sügavuse ja isegi voolu suuna. Nende uuringute põhjal asuvad Tuhala-Nabala karstipiirkonna alalise vooluga, keskmiselt 4 meetri laiused salajõed 5–8 meetri sügavusel paekihtide vahel; veesoon on tavaliselt 0,3 meetri laiune.

 • ERR 20. aprill 2008: Tuhala ja Nabala karstiala on majandustegevuse tõttu ohus

  Soome geoloogiauuringute firma tuvastas Tuhala ja Nabala karstialal ulatusliku maa-aluste jõgede võrgustiku, mis on kavandatava majandustegevuse tõttu ohtu sattunud.
  […]
  Juhul, kui Paekivitoodete Tehas, Kiirkandur ja Merco Ehitus peaksid saama kaevandamisloa, võib kaevandamine nelja valla küla kaevud, sealjuures ka Tuhala Nõiakaevu kuivaks jätta. […]

  “Me olime teadlikud, et geobioloogid ja sellesama looduskeskuse inimesed olid eelmistel aastal leidnud hulgaliselt maa-aluseid jõgesid, mida teaduslike vahenditega ei olnud suudetud kontrollida, siis otsustasime, et võtame ja mõõdame need jõed üle ja vaatame, kas need seal on või ei ole,” rääkis Kose valla Otiveski külavanem, insener Jaanus Saadve.

  Roadscanners uuris georadariga veebruaris, kui maapind oli külmunud, ligi 15 kilomeetrit veeliine. Töö, mille tulemused kinnitavad varasemaid geobioloogilisi uuringuid, näitab, et nelja valla – Kose, Kiili, Saku ja Kohila – karstialadel voolab kokku kümme maa-alust jõge.

 • Eesti Loodus nr 7 2008: Tuhala–Nabala salajõed: kas vitsameetod valetab?

  Tuhala–Nabala karstipiirkonna salajõgede olemasolu on juba aastaid väitnud Tuhala looduskeskuse juhataja Ants Talioja ja geobioloog Rein Hanstein. Nemad on maa-aluste jõgede kulgemistee kindlaks teinud geobioloogilise meetodi ehk pendli abil. Säärane meetod tekitab paljudes umbusku, ometi kinnitavad nende tulemusi ka soomlaste georadarimõõdistused.

 • Maaleht 2. aprill 2009: Hoiatus: kaevandus kuivataks Ülemiste

  Mehed, kes avastasid, et Ülemiste järve toidavad maa-alused jõed, usuvad, et lähedusse jääva Nabala lubjakivimaardla avamine võib otseselt mõjutada pealinna joogivee-varusid.

  “Ülemiste järve toidab vähemalt kolmteist maa-alust jõge,” teatasid geobioloog Rein Hanstein ja Tuhala looduskeskuse juhataja Ants Talioja teisipäeva õhtupoolikul, kui lõpetasid teist päeva kestnud pendliuuringu järve ümber.
  […]
  Varasemad leiud, Tuhala-Nabala piirkonna maa-alused jõed on nüüdseks üle uuritud georadariga, mis jõgede olemasolu võimalikkust kinnitas.

 • EELIS 7. juuli 2009: Ürglooduse objekt: Nabala karstiala

  Pindalaliselt Eesti suurimal karstialal (8080 ha) voolab kaheksa maa-alust jõge (salajõge). (Hella Kink, geoloogia-mineraloogiakandidaat)

 • 5. november 2009 skeptik.ee: Maa-alused salajõed juba teel riikliku tunnustuse poole

  Loomulikult on nende salajõgede “avastamine” pendelmeetodi abil nonsenss ja niisuguste voolukanalite kaardistamine karsti vähegi tundvatele inimestele lausa absurdne. Inimestel on aga lubatud omi mõtteid avaldada, oma pendlisse ja isiklikesse võimetesse uskuda, neist ka kirjutada, aga ametliku tunnustamiseni need ei jõua, kuni pole saanud argumenteeritud tõestust. Nii on ka Nabala asjaga. Isegi otsesed kontrolluuringud maastikul on siin andnud negatiivseid tulemusi, rääkimata teadmistel põhinevatest seisukohtadest. (Enn Pirrus, geoloog)

 • Märts 2010: Tuhala nõiakaevule APPI!

  Arendajate tellitud uuringutes ja keskkonnamõjude hindamistes vaikitakse teadlikult maha Nabala karstiala olemasolu, seal paiknevad maa-alused jõed, arheoloogilised mälestised ning piirkonda jäävad looduskaitsealad.

 • 12. märts 2010: skeptik.ee: Kas Tuhala nõiakaev üldse on ohus, et seda kangesti kaitsma peab?

  Tähelepanuväärne on Tuhala looduskeskuse juhataja Ants Talioja ja MTÜ Pakri Looduskeskus teaduri Hella Kingu püüd tähtsustada Kurevere karstiala. TTÜ Geoloogia Instituudis 1991. aastal Eesti kõige teenekama karstiuurija Ülo Heinsalu teaduslikul juhendamisel koostatud väljaandes “Eesti Ürglooduse Raamat IV. Harju maakond” on viieteistkümne Harjumaa tähtsama karstiala üksikasjalik kirjeldus. Kurevere, Nabala, Angerja ega Tammiku karstialasid selles loetelus ei ole. Ka Hella Kingu koostatud ja Anto Raukase toimetatud raamatus “Veeobjektid Eesti ürglooduse raamatus” ei ole neid nimetatud isegi kohaliku tähtsusega karstialade lahtris. Seda mitte sellepärast, et Ülo Heinsalu neid ei oleks teadnud, vaid seetõttu, et nendel ei ole teaduslikku ega looduskaitselist tähtsust.
  […]
  Kuidagi ei saa nõustuda Ants Talioja väitega, nagu oleks 2008 a. veebruaris Soome firma OÜ Roadscanners georadariga tehtud uuring “Maa-aluste jõgede esinemine” tõestanud ainulaadsete maa-aluste jõgede olemasolu Nabala lubjakivimaardlas. (Rein Perens, hüdrogeoloog)

 • MTÜ GEOEDUCATION CENTER 2012: PAEKIVI KAEVANDAMISE MÕJUD NABALA LUBJAKIVI­ MAARDLAS (pdf)

  Kokkuvõtteks võib kinnitada, et Nõiakaevu ülevoolu põhjustava Tuhala jõe ja sellega seotud Tuhala maastikukaitsealale jäävate karstumise tulemusel kujunenud maa-aluste vooluteede (salajõgede) toiteala asub Nõiakaevust kaugel kagu pool, seega kaevandamine ja pinnasevee taseme alandamine Nõiakaevust enam kui kolme kilomeetri kaugusel loode pool ei saa kuidagi Nõiakaevu ülevoolu mõjutada. (Rein Perens, hüdrogeoloog)

  Seega karsti kaitseks planeeritava Nabala maastikukaitseala territooriumil karstinähtused praktiliselt puuduvad.
  […]
  Koolis füüsikat õppinud inimestel on igatahes raske välja mõelda seda jõudu, mis tõstaks ühes allikas algava ning 8.6 km kaugusel teise allikasse suubuva maa-aluse jõe veetaseme suubumiskohas 14 meetri kõrgusele võrreldes jõe alguspunktiga. Rääkimata sellest, et lisaks “voolamisele vastu mäge”, toimub voolamine ka vastassuunas kõikide samal alal voolavate maapealsete ojadega.
  […]
  H. Potteri, R. Hansteini ja A. Talioja poolt Tuhala – Nabala piirkonnas pendli abil kaardistatud teised salajõed (keskmine laius 4 meetrit, sügavus maapinnast 5 – 8 m ja veesoone laius – 0.3 m, vt. H. Potter, 2008a) on väga spekulatiivse iseloomuga.
  […]
  Tuhala Looduskeskuse poolt välja pakutud maaaluste jõgede olemasolu on tänaseni teaduslike meetoditega tõestamata ning kindlasti mitte ei ole väljapakutud Nabala maastikukaitseala raames tegemist nitraaditundliku avakarstialaga. (Heikki Bauert, geoloog)

 • 23. aprill 2013 Kohtuotsus Eesti Vabariigi nimel:

  MTÜ Tuhala Looduskeskus esitas 09.02.2010 KKM-le ettepaneku Nabala Maastikukaitseala moodustamiseks, mille eesmärk on maastiku kaitse – unikaalse maa-aluste jõgede võrgustikuga karstivälja veerežiimi säilitamine ning põhjavee ja karsti kaitse, samuti alal leiduvate väärtuslike elupaikade ja liikide soodsa seisundi tagamine ning väärtusliku looduskeskkonna säilitamine.

 • Maaleht 21. juuni 2013: HEA UUDIS: Kohus otsustas: Tuhala nõiakaev jääb alles!

  Selle riigikohtu otsusega on vaidlus antud küsimuses lõppenud ja jõusse jääb keskkonnaministeeriumi otsus Nabala piirkonnas kaevandamislubade menetlemine peatada.

 • Maaleht 15. oktoober 2013: Kohalikud elanikud: Rail Baltic ohustab Nabala karstiala ja Tuhala Nõiakaevu

  “Raudteekoridori kulgemine üle Nabala karstiala loob eeldused Nõiakaevu lähedal ligi 2200 ha lubjakivimaardla avamise tarvis sinna ka kohaliku tähtsusega raudtee lisamise. Kaevamine selles piirkonnas võib segi lüüa veesüsteemi Ülemiste järvest kuni Mahtra soostikuni. Ohus on kogu piirkonna kodukaevud, Tuhala Nõiakaevust rääkimata,“ hoiatas Tuhala looduskeskuse juht Ants Talioja.

 • ERR 30. mai 2014: Palo eelistab Nabalast ida poolt mööduvat Rail Balticu trassi

  Valitsus otsustas eile minna Rail Balticu trassivalikul edasi kolme erineva variandiga, mis kõik lähevad kavandatavast Nabala looduskaitsealast mööda. Need trassid läheksid umbes 30 miljonit eurot kallimaks, kui oleks olnud otsetee üle Nabala, kuid on samas siiski märgatavalt odavamad, kui oleks olnud Rail Balticu ehitamine vanale Pärnu raudteele, mis nüüd samuti kõrvale heideti.

Ants Talioja pendlikõigutamisel on suured tagajärjed, Umbluu preemia pealekauba.

Teise olulise kandidaadina oli kõne all Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus (EAS) ja eriti selle eest, et nad telegram.ee-le toetusraha lubasid anda. EAS-i umbluuseostest on varemgi siin juttu olnud, kuid telegram.ee jõudis vahepeal rahalistesse raskustesse jõuda, mis ei võimalda projekti omaosalust tagada, seega pole EAS neile raha üle kandnud. Võibolla järgmisel korral, EAS, tuleb teie kord, kui nt rahvusvahelise päikesetoitujate konverentsi toitlustuskulude katteks raha jagate.

Taaskord tuleb ära märkida väsimatu SA Perekonna ja Traditsiooni Kaitseks (SAPTK), mis seoses Riigikokku jõudnud kooseluseaduse eelnõuga on oma propagandakanalid välisraha toel tuliseks kütnud. Eriline maiuspala selles vallas on punamust üllitis Kuidas tunda ära homoliikumise valed ja need ümber lükata?, autor Varro Vooglaid. Lisakapitali umbluu kontole on nad kogunud ettepanekutega Lastekaitseseadust (LakS) muuta:

13. Kolmeteistkümnendaks peame väga oluliseks, et LakS keelaks mitte ainult pornograafilise sisuga materjalide levitamise laste seas, vaid igasuguse seesuguse info levitamise, mis kahjustab laste füüsilist või vaimset tervist või nende kehalist, intellektuaalset või moraalset arengut. Ennekõike tuleks sellise teabe all pidada silmas infot, mis:
[…]
* esitleb paranormaalseid nähtusi ja püüab luua muljet, et need on reaalsed;
* esitleb positiivses valguses abieluväliseid ja perversseid seksuaalsuhteid ja praktikaid, sh masturbeerimist,
* homo- ja biseksuaalseid suhteid ning seksuaalsuhteid rohkem kui kahe inimese vahel;
* naeruvääristab abielu ja perekonna institutsioone või püüab moonutada või alatähtsustada nende tähendust;
* alavääristab religiooni, religioosseid tõekspidamisi või religioosseid praktikaid;
[…]

Loe edasi »

51 kommentaari

Apr 08 2014

Umbluu preemia 2014 kandidaadid

31. aprill on kuupäev, mil kuulutatakse välja uus Umbluu preemia saaja. Seda, kellele see anda, saate mõjutada ka teie, arvukad lugejad.

Vaadake, kellele ja mille eest preemia on varasemalt antud: Umbluu preemia, kandidaate ja arutelusid nende üle saate jälgida rubriigist Umbluu preemia.

Lisa oma kandidaat koos põhjendusega kommentaari või vastavasse jutulõnga skeptik.ee Facebooki lehel.

Umbluu preemiat on määratud nii individuaalselt kui kollektiivselt, nii mõne üksiku silmapaistva teo kui järjepideva tegutsemise eest. Kellele ja mille eest seekord Umbluu preemia määrata, saab teada 31. aprillil, seniks aga arutleme ja põhjendame.

Paar mõtet…

 • Tuhala-Nabala maa-alused jõed, Ants Talioja roll kõiges selles, rahvaliikumine, kohtuotsus, ministri seisukohad. Lugu on pikalt-pikalt küpsenud, vitsamehe võsaseiklusest on saanud üldrahvalik liikumine ja mõjutab ministri otsuseid.
 • Naisteajakirjandus üldiselt – Postimehe Naine24, Naisteleht, Delfi Naistekas ja muud. Seda mitmel põhjusel, esiteks kajastatakse umbluuteemasid kriitikavabalt, kopeeritakse alkeemia.ee, telegram.ee ja teiste teada-tuntud umbluupropaganda kanalite materjali, teiseks taustal virvendav seksistlik vaim, et naised on kuidagi rohkem kaldu umbluud omaks võtma ja oma ellu integreerima ja korralik teaduslik käsitlus on kuidagi liiga keeruline, et naise aju pole võimeline seda aduma.
 • Spetsiifilisemalt valdkond “toitumisnõustamine”, konkreetselt Annely Sootsi tervisekooli kasvandikud ja selle ümber toimuv. Väljastpoolt vaadates justnagu asjalik teave, mida meediakanalid (“naisteajakirjandus”) usinasti kajastavad, lähemalt uurides aga kollektsioon tõendamata väiteid, asjatut hirmutamist, kasutuid protseduure, ülehinnatud tooteid.
 • Mõni telesaade, mis on umbluu-asja järjepidevalt ajanud? Ma ise olen telekavaatamisest võõrdunud, seega ei oska siin kaasa rääkida.
 • Mõni organisatsioon, mis lähtub oma tegevuses libateadusest. Olgu või EELK või De Civitate homofoobsed seisukohad, mis lähtuvad libateaduslikust arusaamast nagu oleks homoseksuaalsus propageeritav ja levitatav olek.

66 kommentaari

May 01 2013

Umbluu preemia 2013 – telegram.ee ja Hando Tõnumaa

2013. aastal pälvis MTÜ Eesti Skeptiku Umbluu preemia infovandenõu ja alternatiivmeedia konglomeraat telegram.ee, Ulmefilm ja nende südikas vedaja Hando Tõnumaa.

Lugupidamatuse nöökhinnaks on “Viltune pendel”.

Igal põlvkonnal on oma meister, kes leiab tee omasuguste meelt mõjutama ja südant kontrollima, et oma nägemust uuest maailmakorrast kuuldavale tuua ja õige hetke saabudes ka kehtestada. Sel teel aga tuleb võidelda lohega (moodsam sõna: reptiil), kes võtab kord tulnuka, kord Bilderbergi grupi, kord illuminaatide, kord veel kellegi näo, mis püüab laialdasemat ärkvelolekut pärssida ja ärkamist ennetada. Olles kord ise ärganud, tuleb oma missioon edasi kanda. Tõde on käeulatuses.

Hando Tõnumaa:

Meie maailma valitsevad üksikud tegelased, kellel on inimkonnaga kuri plaan. Ka 11. septembri sündmused USA-s olid nende lavastatud.

Maailm on kui teatrilava, kus miski pole nii nagu paistab ja peavoolumeedia näitab, ning inimesed on kui pärsitud tahtega statistid, keda saab kas manipuleerida või üles äratada. Kontrollimiseks ja manipuleerimiseks kasutatakse vaktsiine, läbipaistmatut ja kontrollitud meediat, lennukitelt puistatavaid kemikaale, fluori joogivees, geenmanipuleeritud taimi, aspartaami ja muid kemikaale meie toitudes, lavastatakse hirmsaid vaatemängusid New Yorgis ja Bostonis.

Siiski on ka häid kangelasi ses loos – tõerüütlid Alex Jones, Glenn Beck, Rupert Sheldrake ja veel mõned; tõelist tervist toovad meile alternatiivseteks peetud raviviisid, mida eliidi poolt muidugi maha surutakse – kristalliteraapia, homöopaatia, reiki, refleksoloogia, holistiline teraapia, püramiidid, vitamiin B17, kusjuures vähktõbi on inimeste endi poolt loodud haigus.

Infopartisan oskab muidu kontrollitud meediaruumis ära kasutada moodsa aja võimalusi – Facebook, videofilmid, blogid, eduka PR-töö abil isegi peavoolumeedia. Telegram.ee külvab oma mõttekontrolli viirused, teinekord vaid ühelauselise suunanäitajana, uudislõikude vahele, mis aegajalt omavad isegi reaalse maailmaga seoseid. Ja neid lugusid jagatakse, kommenteeritakse, need pakuvad kõneainet, kutsuvad mõtlema ühes teatud suunas, olgu tõendid selle suuna kohta kui õhukesed tahes.

Aga tõendid polegi peamine ega oluline argument. Oluline on hoopis mujal – olla eriline, väljavalitud, info valdaja, isegi veidi tagakiusatud ja naeruvääristatud – see lisab vajalikku vastuokssust ja tõendab, et ollakse tõe jälil. Skeem on lihtne – reaalsusest, mõnikord ka unenägudest, nopitakse välja väikesed tükikesed ja neist ehitatakse pilt, mis pretendeerib esindama tervikut, millest need tükid võeti. Umbes nagu suure amfora kildudest kasutan mõnda tükki, teen sellest ööpoti ja väidan, et see ongi “see”. Ülejäänud killud pole olulised.

Selles kõiges pole midagi uut. Sarnast asja on ajanud meie eelmised Umbluu preemia laureaadid – “Hallo, Kosmos!” ja Ingrid Peek, Viljo Viljasoo, muudel aegadel näiteks Peeter Liiv, Lille Lindmäe, Kalju Paldis, Gunnar Aarma, rahvalikud prohvetid läbi ajastute nii siinmail kui laias maailmas. Sarnast vaimu kannavad alkeemia.ee, hingemaailm.ee, hingepeegel ja veel paljud. Küll aga tõstis telegram.ee 2013. aastal esile selle tuleku jõulisus.

Teisalt leiti, et on paremaid kandidaate. Kindlasti ongi ja olgu mõned silmatorkavamad ära nimetatud:

 • Sihtasutus Perekonna ja Traditsiooni Kaitseks (Varro Vooglaid) nende homovastase kirjakampaania eest, mille argumentatsioon annab silmad ette igale kogenud vandenõuteoreetikule, kuid anonüümse ja tihti tulnukliku eliidi asemel on “nendeks” konstrueeritud meie endi reaalsed kaasinimesed ja mille potentsiaalne mõju ühiskonna lõhestamisele on kindlasti suurem kui telegram.ee-l. Jäägu SAPTK-le nende õeluse eest vääritu teine koht.
 • Kodanikeühendus Puhas Taevas ehk vastloodud keemiasabade (chemtrail) uurijate ühendus, kes leiavad, et meid mürgitatakse ülevalt lennukitest tahtlikult ja kindla eesmärgiga. Liikmete seast leiame juba tuttava Hando Tõnumaa, Peeter Liivi, Mihkel Oja. Kuigi algaktiivgrupp on juba mõned aastad tegutsenud, siis ehk jõuavad nad järgneva aasta jooksul ka Umbluu preemiani. Senine suhtluskogemus näitab, et lootust on, seekord autu kolmas koht.

Ja lõpuks kaks ja kestvat kiiduavaldust!

 • Jüri Kamenik – ilmateadlane ja oma lemmikteaduse populariseerija, muu hulgas ka lennukite poolt tekitatud joonpilvede uurija ja seletaja
 • Knopkaingel – imeteenuste kvintessents.

  Ma olen professionaalne auru transformaator, Ingelliku hierarhia teabe vahendaja, planeedi kristallvõre paigaldaja, chakrakopa meetodi väljatöötaja, kundalinikraana meister, külgetõmbe seaduse kvantrotaatori aktivaator ja kõrgsageduspressi operaator. Töötan kaheksa kanali peal.
  Minu vaimne nimi on Knopka.

 • Kõrgsageduslik kvantkäepigistus teile!

Loe edasi »

3 637 kommentaari

Apr 02 2013

Umbluu preemia 2013 nominendid

Käes on aeg mõelda selle üle, keda sel aastal Umbluu preemiaga pjedestaalile tõsta. Kes on selle aasta jooksul kõige enam kündnud uhhuu-põldu ja laotanud viljatut sõnnikut meie ajudesse, külvanud teadmatust, edendanud ignorantsi ja teinud muud sarnast, mida Umbluu preemiaga pärjata võiks?

On see kohalik Zeitgeist liikumine oma Ulmefilmi ja telegram.ee saidiga (või on alkeemia.ee hullem selles mõttes, et seda tsiteeritakse sagedamini nt Postimehe Naine24 portaalis?); või hoopis Erki Nool homoseksuaalsuse raviideedega; või ajakiri “Psühholoogia Sinule”, mis ähmastab piire päris psühholoogia ja umbluuteenuste vahel; või siis Mihkel Oja oma mitmete tegemistega (chemtrail, mobiilihirm, kauglugevate elektriarvestite vastane tegevus ja muu selline; nimetaks veel ära ka Tarmo Koppeli, aga ilmselt peab ta veel feimi koguma, et Viljo Viljasoo mõõt välja kanda; või siis “energoman” Kalju Paldis, kel pikk ja hoogne umbluu-karjäär selja taga ja küllap ka ees, kui söömatus ära ei võta; ehk hoopis Kaia-Liisa Reinut, kes Universuse asju ajab, umbluud usinalt meinstriimib ja üldhariduslikus koolimajas Sisemise Tarkuse Päevi korraldab; ei tasu unustada ka Annely Sootsi.

Palun esitage oma kandidaate või andke hääl siin nimetatutele. Umbluu preemia 2013 kuulutatakse välja 31. aprillil.

120 kommentaari

May 04 2012

Umbluu preemia 2012 – Viljo Viljasoo

2012. aasta Umbluu preemia ja sellega kaasneva virtuaalrändauhinna “Viltune Pendel” saab Viljo Viljasoo kui püramiidi tipp.

Ükski tipp ei püsi üksi, vaid toetub laiemale alusele ja seega paistab Viljo Viljasoole määratud Umbluu preemia aupaiste ka paljudele teistele isikutele ja institutsioonidele nagu rahvahariduse asutused, 2012. aasta maailmalõpu mütoloogia edendajad, Eesti Rahvusringhääling (saated “Hallo, Kosmos!“, “Pealtnägija“), Eesti Maaülikool, Tervise Arengu Instituut, loendamatu hulk vaimsete otsingute ja enesetäiendajate klubisid ja lektooriume, Intuitiivteaduste kool, Vikerkaaresild jne, laiemat võttes ka kogu kohalik uskumuste sfäär, kus energiatel, vibratsioonidel, vägedel, pendlitel ja nõidadel oluline koht on.

Ühelt poolt on Viljo Viljasoo tehnikateaduste doktor Eesti Maaülikoolis (doktoritöö: “Piima jahutus-säilitusseadmete töökindlus ja selle tagamise meetodid”) ja on samas koolis ka dotsent järgmistes ainetes: tehnoloogia projekteerimise alused; tööohutuse psühholoogia; töökindluse alused; tööfüsioloogia ja –hügieen; töötehnoloogia; jahutus- ja soojendustehnoloogiad, kuid viibib 1. oktoobrist 2011 kuni 31. augustini 2012 palgata puhkusel.

Teiselt poolt on Viljo Viljasoo teadlase ja õppejõu staatuse kõrval või eel arendanud silmapaistva karjääri püramiidiehitajana ning loengupidajana bioenergeetika, biolokatsiooni, pendlidiagnostika, auratõlgendamise, astroloogia ja muudel vastavatel teemadel. Tihti on nende teemade reklaamidel mainitud, et loengut peab Maaülikooli dotsent Dr Viljo Viljasoo, justnagu oleks tegu Maaülikooli poolt toetatavate legitiimsete uurimisvaldkondadega.

Juba 1999. aastal on ajakiri Luup nimetanud Viljo Viljasood kui Eesti vägevamate nõidade top 10-sse kuuluvat tegijat. Pikaajaline ja järjepidev, nii rohujuure tasandil igal pool Eestis kui ka ülikooli lektoripuldist tehtud töö püramiidide väe vahendaja ning salasõnumite edastajana saagu täna hinnatud Umbluu preemiaga. Ja millal siis veel, kui mitte aastal 2012, mille detsembris usub dr Viljo Viljasoo toimuvat suurejoonelise katastroofi, peale mida jääb maailmas alles u kümnendik inimkonnast. Pole ju teada, kes selle alles jääva kümnendiku hulka kuuluvad, seega on just praegu viimane aeg auhinnata inimest, kes on andnud olulise panuse katastrofismi ja maailmalõpu meeleolude edendamisse.

Ühes Viljo Viljasooga olgu Viltuse Pendliga tervitatud tema laiapõhjaline austajaskond ja sõnumi vahendajad ning kõik need, kes on arvanud ja arvavad, et aastal 2012 toimub inimkonna või maakera ajaloos midagi maailmalõpu taolist!

Loe edasi »

64 kommentaari

Apr 23 2012

Umbluu preemia 2012 kandidaatide esitamine

Varsti on käes 31. aprill, mil peab uue Umbluu preemia saaja välja hõikama.

2011. aasta laureaat raadiosaate “Hallo, Kosmos!” saatejuht Ingrid Peek peab saama väärilise järglase ja üks selline mul meeles ka mõlgub. Kui suudate põhjendatud moel kedagi-midagi paremat välja pakkuda, siis palun kommentaarides märku anda või siis takka kiita ja lisada põhjendusi minu ettepanekule.

Esitan 2012. aasta Umbluu preemia kandidaadiks kauaaegse püramiidiuurija, kes oma mitteakadeemilistes esinemistes ei jäta märkimata oma akadeemilist staatust ja kes oma akadeemilistes esinemistes ei jäta märkimata oma armastust püramiidide ja nõiavitsa suhtes. Teda on nimetatud Eesti 10 vägevama nõia hulka. Ta usub, et 2012. aasta lõpupoole on maakeraga midagi hirmsat juhtumas ja leiab endal lasuvat missiooni inimkonda sellest teavitada. Hetkel on ta end ülikooli põhitööst ajutiselt vabaks võtnud.

Head lugejad, esitan 2012. aasta Umbluu preemia kandidaadiks Viljo Viljasoo! Seda nii elutöö kui ka panuse eest käimasoleva 2012. aasta mütoloogia rikastamisel.

9 kommentaari

May 05 2011

Pilte 2011. aasta Umbluu preemia üleandmisest

Ingrid Peek, Umbluu preemia 2011 laureaat saatesarja “Hallo, Kosmos!” eest, kutsus mind 5. maiks oma päevasesse saatesse. Jutustasime tund aega ja muu hulgas andsin pidulikult eesti rahva kõrvade all üle ka preemia materiaalse kehastuse “Viltuse Pendli”. Lisaks Ben Goldacre’i raamatu Pahateadus.

Mulle kingiti väidetavalt kasepuust “töötav pendel” (nii mulle kinnitati), mille eest veelkord suur tänu — see on vahva mänguasi ja mälestusese. Pendli raskusel on kiri “HALLO, SKEPTIK!”.

Ingrid Peek oli üldse esimene Umbluu preemia saaja, kes sellest välja tegi. Päästeamet peab oma Sniffexit ilmselt ikka väga tõhusaks pommileidjaks, homöopaadid on Kutsekojale mütsikese pähe kudunud, Harmoonia Päevad ja Kadrioru Saksa Gümnaasium harmooniliselt leidnud uue sihtrühma lausa kooliõpilaste hulgast, et nemad ei vaevunud kuidagi reageerima.

Väljategemise eest muidugi suur tänu, aga see loomulikult ei pehmenda mu suhtumist, eksole.

Saateosa lõpuks oli kohale tulnud ka Kalju Paldis, keda on geobioloogiks nimetatud. Tordi ümber oleks vestlust jagunud pikemakski, kuid päevatöö kutsus.

Mõned pildid R2 stuudiost:

211 kommentaari

May 01 2011

Umbluu preemia 2011 — ERR, R2, “Hallo, Kosmos!”, Ingrid Peek

Umbluu preemia “Viltune pendel” on skeptik.ee iga-aastane tähelepanuosutus neile, kes kõige silmatorkavamalt ja mõjukamalt on saastanud meie vaimset ruumi liba-, eba- ja pseudoteaduslike udujuttudega, mis nõrgestavad inimeste loomulikku vastupanuvõimet ja muudavad nad vastuvõtlikuks tervisele kahjulikele praktikatele.

Skeptik.ee lugejad tekitasid päris tiheda rebimise kahe väga silmapaistva kandidaadi vahel:

 • Evelin Ilves, kes on oma silmatorkavat positsiooni kasutanud toitumis- ja tervisealaste libateadmiste, mille allikad paistavad olevat niinimetatud toitumisnõustajate alternatiivsed, kuid tänapäevaste teadmistega mittekooskõlalised arusaamad biokeemiast ja keemiast üldisemalt, levitamiseks.
 • Eesti Rahvusringhäälingu raadiokanali Raadio 2 saade “Hallo, Kosmos!” ja saatejuht Ingrid Peek, kellele pole ükski luul liiga pöörane, et seda ei võiks maksumaksja raha eest eesti rahva ette laotada.

2011. aasta Umbluu preemia võitis “Hallo, Kosmos!” ja Ingrid Peek, kaasosalisteks Raadio 2 toimetus ja Eesti Rahvusringhääling.

Auhinnaks on virtuaalne “Viltune pendel”.

Loe edasi »

41 kommentaari

Apr 28 2011

Umbluu preemia 2011 finaal

31. aprill läheneb kohutava kiiruga ja vaja uus Umbluu preemia saaja välja kuulutada.

Pakun mõned kandidaadid, kuid vajan teie kõigi abi, et kandidaate rohkem oleks ja et parim välja sõeluda.

Umbluutõrjujaks pakun Arko Oleskit, ajakirja Tarkade Klubi peatoimetajat. Priit Ennet, Erik Puura…

95 kommentaari

May 06 2010

Umbluu preemia 2010

Viltune pendelSkeptik.ee otsustab 31. aprillil iga-aastase Umbluu preemia saaja, millega tõstetakse esile neid isikuid ja asutusi, mis on usinasti kündnud uhhuu-vagusid, väetanud meie vaimset põldu nakkava parasõnnikuga, juhtinud meie inimesi uutele vertikaalidele, osutanud meile nii uuendusmeelseid teenuseid, et päris teadusel on tõsiseid raskusi uue paradigma vibratsioonidega kohanemisel.

Aga enne kui umbluu sügavustesse sukeldume, õiendame kõigepealt ära hoopis ühe meeldiva asja. Nimelt pidasid skeptik.ee kommenteerijad vajalikuks vastukaaluks Umbluu häbihinnale hea sõnaga tunnustada mõnda umbrohutõrjujat ja teadusliku maailmapildi kaitsjat ja levitajat.

Tema raamat Päikeselt näeb kaugemale on hea lugemine nii lastele kui täiskasvanule, tema artiklid Eesti Päevalehes ja mujal on teaduse mõttes korrektsed, vormilt mängulised, sisult tihti tabavalt teravad; lisaks muidugi portaali teadus.ee toimetamine, teadus.ee suvekooli organiseerimine ja palju-palju muud.

Loe edasi »

36 kommentaari

Mar 25 2010

Kuidas ma Harmoonia PäevadelTM käisin

Harmoonia Päevad (TM) 2010. Foto: Ilmar Saabas, Delfi
Aurafoto 250 krooni. Foto: Ilmar Saabas, Delfi

20. ja 21. märtsil toimusid 9. korda Harmoonia PäevadTM, tegevuspaigaks Kadrioru Saksa Gümnaasium, korraldajaks OÜ Javar, mille üheks omanikuks on Kaja Jakobson, kes on ühtlasi ka Kadrioru Saksa Gümnaasiumi matemaatika- ja füüsikaõpetaja ning üks õppealajuhatajatest.

Harmoonia Päevad ühendavad alternatiivmeditsiini arstide kogemusega.

Loe edasi »

172 kommentaari

Jul 14 2009

Umbluu preemia 2010 kandidaatide vastuvõtt alanud

Viltune pendelUmbluu preemiaga tunnustab MTÜ Eesti Skeptik, mille üheks väljundiks on skeptik.ee blogi, neid isikuid ja asutusi, kes on usinasti kündnud uhhuu-põldu, väetanud meie vaimset ruumi viljaka sõnnikuga, juhtinud meie inimesi uutele vertikaalidele, osutanud meile nii moodsaid teenuseid, et isegi teadus pole veel avastanud selle vääramatut kõikvõimsust…

Iga-aastane Umbluu preemia kuulutatakse välja 31. aprillil.

2008. aasta Umbluu preemia pälvisid Päästeameti eridemineerijad ülikalli nõiavitsa Sniffex kasutamise ja kaitsmise ees. 2009. aastal sai Umbluu au endale Kutsekvalifikatsiooni Sihtasutus ehk Kutsekoda homöopaatide, refleksoloogide, aroomterapeutide riikliku tunnustamise eest.

Kui Sulle jääb silma mõni

 • teenus, mis paneb kahtlema koolis õpitud teadmistes (nt Ionic Detox jalavann);
 • toode, mis kasutab selliseid kvantomadusi, mille peale CERNi teadlased vaid kukalt oskavad kratsida (nt atomaarse molekulaarse energia kvantgeneraator Biofor);
 • asutus, mis kirjade järgi peaks asjadest paremini aru saama (Päästeamet, Kutsekoda);
 • mõni inimene, kelle jutt hüpleb reaalsuse ja fantaasia vahel sagedusega, mis on gammakiirgusest kalgim;
 • meediaväljaanne, ajakirjanik, tele- või raadiosaade, kes/mis regulaarse järjepidevusega levitab umbluud

ja arvad, et just see juhtum väärib esiletõstmist 2010. aasta Umbluu preemiaga, siis palun jäta viidetega põhjendatud märge siinse loo kommentaaridesse.

Edaspidi leiad siinse loo kiirelt, kui klõpsad lehe ülalpool menüülingile UMBLUU PREEMIA.

Tõstan siia ümber ka mõned teemakohased kommentaarid.

70 kommentaari

May 22 2009

Kutsekojast vastatakse Umbluu preemia teemal segaselt

Aadrilaskmine on iidne tervendusvõte.Skeptik.ee tunnustas Kutsekvalifikatsiooni Sihtasutust (Kutsekoda) Umbluu preemiaga selle eest, et on loonud tagaukse posijate tegevuse riiklikuks tunnustamiseks. Näiteks homöopaat, refleksoloog, aroomterapeut on sellised tegevused, millel puudub igasugune muu põhjendus peale homöopaatide, refleksoloogide ja aroomterapeutide isikliku soovi oma teaduskaugetele nõidumistele legitiimsuse pitser külge saada. Kui nende soov võibki põhjendatud paista – kes ikka enda eest seisab, kui mitte ise, siis seda kummastavam on vastava kutsenõukogu, kuhu kuuluvad ka meditsiiniliselt kõrgharitud inimesed, kas siis ükskõiksus, hoolimatus, teadmatus, mõistmatus, süvenematus või mingi muu omadus, mis võimaldas 21. sajandil tunnistada nõidumine lugupeetavaks ja riigi poolt tunnustatud ametialaks.

Homöopaadid arvavad, et nende poolt teatud rituaali kohaselt raputatud vesi on raviva mõjuga (uuringud näitavad, et homöopaatiliste nostrumite mõju ei erine platseebost), refleksoloogid arvavad, et “organism peegeldab informatsiooni oma organite seisundeist keha pinnal asuvatesse kindlatesse tsoonidesse” (näiteks teatud jalatalla osa mudides peaks abi olema neeruhädade leevendamisel, aga puudub igasugune põhjus, miks see nii peaks olema ja puuduvad ka uuringud, mis kinnitaksid tallamassaaži erilist mõju siseorganitele).

Saatsin Kutsekoja inimestele ning Tervishoiu ja Sotsiaaltöö Kutsenõukogu liikmetele ka vastava kirja. Mulle pole keegi neist vastanud, aga Aleksander Laane Terviselehest küsis üle. Vastav lugu on pikemalt lugeda Terviselehe 19. mai väljaandest, kuid siin on lehe loal edastatud Kutsekoja Tervishoiu ja Sotsiaaltöö Kutsenõukogu aseesimehe Kersti Põldemaa ja Kutsekoja juhataja Olav Aarna vastused.

Kersti Põldemaa:

Maailmas on väga palju erinevaid koolkondi ja suundumusi inimese tervise, haiguste ja enesetunde mõjutamiseks. Klassikalise meditsiini kõrval on palju erinevaid alternatiivseid võimalusi. Üks nendest on ka homöopaatia haiguse ravi sellele haigusele omaseid nähte esilekutsuvate ravimite üliväikeste annustega. Homöopaatia eelduseks on kehalise, uuringute ja analüüsidega nähtava haiguse väljalülitamine. On aga rida vaevusi, mille orgaanilist põhjust ei suudeta leida. Siis võib homöopaatiast palju abi olla.

Ka WHO (World Health Organization) arengustrateegiad soovitavad inimese tervise kaitseks ühendada traditsioonilist ja rahvameditsiini klassikalise meditsiiniga. Homöopaatiaalase seadusandluse väljatöötamist Euroopa Liidus koordineerib Klassikalise Homöopaatia Euroopa Nõukogu (ECCH – European Council of Classical Homeopathy), mille eesmärgiks on tagada patsientidele kvaliteetne homöopaatiline ravi. Selleks on hakatud üle vaatama homöopaatiaalaseid õppekavu ja ühtlustama homöopaatide registrisse kandmise nõudeid. Mitmetes riikides on olemas homöopaatia haiglad, kus ravikulud katab vastava maa haigekassa. Homöopaatiat saab õppida pea igas riigis, kus homöopaatia praktiseerimine on riiklikult aktsepteeritud. Nii on näiteks Soomes kolm õppeasutust, kus see võimalik on. Uuringud näitavad, et ligi veerand Euroopa Liidu kodanikest kasutab homöopaatilisi ravimeid.

Homöopaadi kutsestandard on koostatud koostöös klassikalise meditsiini esindajatega ning selle eesmärgiks on tagada loodusteraapia usaldusväärsus ja turvalisus. Selle standardi koostamisel on lähtutud enam levinud nõuetest Skandinaavias ja Euroopas.

Selles lühidas tekstilõigus on palju vastuolulist, aga ma vist mõistan, et inimese seisukohast, kes ei ole pikalt pead vaevanud päris meditsiini ja selle väidetavate alternatiivide üle, ei pruugi need vastuolud üldse silmagi hakata. Aga mõned asjad nimetan siiski ära:

 • Maailmas on väga palju erinevaid koolkondi ja suundumusi inimese tervise, haiguste ja enesetunde mõjutamiseks. Üks nendest on ka homöopaatia haiguse ravi sellele haigusele omaseid nähte esilekutsuvate ravimite üliväikeste annustega.

  Paljususe argument pädeb seal, kus on tegu erinevate arvamuste ja inimeste uskumustega. Haiguste olemus, nende ravimine allub teaduslikule uurimisele ja need uuringud näitavad, et homöopaatial ei ole sellesse teadusesse mitte midagi lisada. Nimetatud “üliväikesed annused” on suures osas tegelikult “mitte midagi”, kuna sarilahjendamisel langeb ühe algse aine molekuli leidmise tõenäosus alla poole 16C juures. Samuti puudub igasugune tõendus selle kohta, et mingi homöopaatias kasutatav algaine suures koguses just neid haigusnähte esile kutsub, kuna homöopaatiline arusaam haigustest on eelteaduslik ning hilisemate teooriate ja praktikate valguses põhjalikult sisutühjaks muutunud.

 • Ka WHO (World Health Organization) arengustrateegiad soovitavad inimese tervise kaitseks ühendada traditsioonilist ja rahvameditsiini klassikalise meditsiiniga.

  Homöopaatia ei ole traditsiooniline ega rahvameditsiin. See on üks paljudest 18.-19. sajandil levinud teooriatest, mis areneva meditsiiniteaduse valguses ajaloo prügikasti visati. Homöopaatia ei ole vaatamata oma 200-aastasele ajaloole lisanud meditsiiniteaduse arengumajja mitte ühtainsamatki kivi.

 • Homöopaatiaalase seadusandluse väljatöötamist Euroopa Liidus koordineerib Klassikalise Homöopaatia Euroopa Nõukogu (ECCH – European Council of Classical Homeopathy), mille eesmärgiks on tagada patsientidele kvaliteetne homöopaatiline ravi.

  Uuringud näitavad, et homöopaatia ei ravi, seetõttu on jutt kvaliteedist, koordineerimisest ja seadusandlusest teemast mööda rääkimine.

 • Mitmetes riikides on olemas homöopaatia haiglad, kus ravikulud katab vastava maa haigekassa.

  Trend on siiski selles suunas, et riikides, kus homöopaatiat ka on haigekassade poolt rahastatud (Šveits, Suurbritannia), seda rahastamist vähendatakse või lõpetatakse sootuks, kuna haigekassad vaatavad kulu-efektiivsust ja tõenduspõhisust aina täpsemalt. Samal põhjusel on tulnud näiteks Suurbritannias mõned homöopaatilised haiglad sulgeda või ümber kujundada.

 • Nii on näiteks Soomes kolm õppeasutust, kus see võimalik on.

  Riiklikud õppekavad? Vaevalt. Samas Suurbritannias, kus homöopaatiat kasutab lausa kuninganna ise ja prints on selle häälekas eestkõneleja, lõpetati homöopaatiliste teaduskraadide jagamine sootuks.

 • Uuringud näitavad, et ligi veerand Euroopa Liidu kodanikest kasutab homöopaatilisi ravimeid.

  Uuringud näitavad, et koguni 54% Eesti elanikest peab astroloogiat teaduslikuks, aga sellegipoolest ei õpetata seda koolides ega peeta riiklikku astroloogide registrit.

 • Homöopaadi kutsestandard on koostatud koostöös klassikalise meditsiini esindajatega ning selle eesmärgiks on tagada loodusteraapia usaldusväärsus ja turvalisus.

  See on tõesti veider, et “klassikalise meditsiini esindajad” on millegi sellise nagu homöopaadi ja refleksoloogi kutsestandardi koostamisel ja kinnitamisel tegevad olnud.

Kutsekoja juhataja OLAV AARNA vastus küsimusele:
Kuidas tehakse valik, millisel kutsealal on vajalik kutsestandardeid välja töötada ja millisel mitte?

Alustaksin vastamist kaugemalt ja üldisemast. Kutsesüsteem on loodud selleks, et kutsestandarditena määratleda, milliseid kompetentsuse nõudeid ühel või teisel kutsealal tegutsemiseks esitatakse, ja teisalt hinnata vastaval kutsealal tegutsejate või tegutseda soovijate tegeliku kompetentsuse vastavust standardi nõuetele. Vastavuse korral antakse taotlejale sellekohane kutsetunnistus. Sellega tagatakse tööturul vajalikku kompetentsust omavate inimeste olemasolu ja ühtlasi antakse kindlus nende poolt tehtava töö või osutatava teenuse kvaliteedi suhtes.

Iga kutseala ja seal toimuv kuulub teatava kutsenõukogu pädevusse. Kutsenõukogud koosnevad vastava kutsetegevuse valdkonna kutse- ja erialaliitude esindajatest ning valdkonna headest spetsialistidest. Seega on esindatud võimalikult mitmekülgsed ja asjatundlikud arvamused ning seisukohad. Üks kuueteistkümnest on Tervishoiu- ja Sotsiaaltöö Kutsenõukogu.

Kutsenõukogu otsustab, milliseid kutsestandardeid mingil kutsealal vajatakse ja millisel organisatsioonil on õigus nende alusel kutseid anda. Tavaliselt tuleb algatus uue kutsestandardi väljatöötamiseks vastavalt kutse- või erialaliidult. Kutsenõukogu analüüsib ühe või teise kutsestandardi väljatöötamise põhjendatust, hinnates vastava tööturu lõigu olulisust ja kindlasti ka pakutava teenuse võimalikku ohtlikkust. Kõik vajalikud materjalid saadetakse kutsenõukogu liikmetele varakult tutvumiseks ja kõik nõukogu liikmed saavad avaldada oma arvamust. Vajadusel kaasatakse ka täiendavad erapooletud eksperdid.

Jällegi, uuringud näitavad, et koguni 54% Eesti elanikest (enamus!) peab astroloogiat teaduslikuks, seega on igati põhjendatud astroloogi kutsestandardi loomine. Või nagu Aleksander Laane Terviselehes kirjutab:

Selget jah/ei vastust küsimusele mina küll siit kõrvalt välja ei loe -– seega soolapuhujate katusorganisatsiooni ja krativalmistajate üleilmse seltsi ning klassikalise krativalmistamise maailmanõukogu (peakorteriga Eestis) asutamise võiks kohe ära teha ning siis peaks olema ametliku tunnustuseni kiviga visata. Tagab see ju kvaliteetsete krattide valmistamise, mis/kes teenivad oma peremehi kaua ja hästi –- muidugi kui pahasid skeptikuid ligi ei lasta. Õppekavade väljatöötamine on käkitegu – – küll kratt mõne kusagilt virutab -– vabandust, illegaalselt impordib.

Pole mingit põhjust, miks ühele soolapuhumise alavormile, mis ennast homöopaatiaks nimetab, saab riigi heakskiiduga paberi uhkeldamiseks ja ametlikuks rahakogumiseks kaela riputada, aga traditsioonilistele Eesti kratimeistritele mitte. Pealegi on see homöopaatia üks võõramaine värk – ehk teevad meie hingega midagi veel? Röövivad, võtavad kontrolli üle või saastavad ära näiteks? Raskel masuajal tuleb ikka kodumaad teenivat krattimist eelistada.

24 kommentaari

May 04 2009

Umbluu preemia 2009 Kutsekojale homöopaatide registreerimise eest

Umbluu preemia 2009 saaja otsustatud!

Tähelepanuväärseid ja väärikaid sündmusi, inimesi ja asutusi, keda Umbluu preemiaga esile tõsta, oli kaalumisel mitu, nende hulgas minister Ivari Padar ja presidendiproua Evelin Ilves, kuid elava arutelu tulemusena otsustas skeptik.ee 2009. aasta Umbluu preemia määrata Kutsekvalifikatsiooni Sihtasutusele (Kutsekoda) homöopaatide, refleksoloogide, aroomterapeutide jt riikliku tunnustamise eest. Järgmisena ootame kaardimooride, pendlimeeste ja astroloogide kutsestandardeid, et saaks ikka kindel olla, kes on päris ja kes isehakanud.

Preemiaks on igavene ja võõrandumatu õigus vaadata Viltuse Pendli imelist võnkumist (vt videot).

Tihedas rebimises sai teise koha laiu inimhulki mõjustanud telesaade Selgeltnägijate tuleproov ja Kanal 2 loominguline kollektiiv selle saate sellisel moel tegemise eest. Suure suuga lubati teha objektiivseid ja teaduslike sugemetega katseid, aga välja kukkus subjektiivne ja parateaduslik. Nagu ikka.

Kolmas koht rohujuure tasandil ja erialafoorumites vohanud võrkturundusettevõtmisele “kütust säästvad” tabletid MPG Caps tänu oma õpetlikkusele ja kriitikapelgusele.

Otsuse motiivid ja pikem seletus

Kutsekvalifikatsiooni Sihtasutus ehk Kutsekoda tutvustab end oma kodulehel järgnevate sõnadega:

Kutsekoja asutajateks on Eesti Kaubandus-Tööstuskoda , Eesti Tööandjate Keskliit , Sotsiaalministeerium , Teenistujate Ametiliitude Organisatsioon TALO ning Eesti Ametiühingute Keskliit. Kutsekoja nõukokku kuulub lisaks asutajatele ka Haridus- ja Teadusministeeriumi esindaja.

Kutsesüsteemi visioon:
Eesti kutsesüsteem on siseriiklikult ja rahvusvaheliselt tunnustatud ning vastab tööturu osapoolte tasakaalustatud vajadustele.

Kutsete nimetusi on Kutsekojas registreeritud 317 — aednikust ärikorralduse spetsialistini.

Erinevaid kutseid haldavad eri kutsenõukogud. Üheks selliseks on Tervishoiu ja Sotsiaaltöö Kutsenõukogu, kuhu kuuluvad esindajad mitmetelt elualadelt ja ametiasutustest, sh Eesti Bioanalüütikute Ühingust, Sotsiaalministeeriumist, Eesti Apteekrite Liidust, Eesti Õdede Liidust, Tervishoiuametist jne.

See nõukogu on oma otsustega kinnitanud hulga kutseid nagu ämmaemand, bioanalüütik, farmatseut, hooldusõde, psühholoog, sotsiaaltöötaja jne.

Nende kutsete seas hakkavad aga silma homöopaat, aroomterapeut, Hiina loodusterapeut, Nuad Bo-Rarn loodusterapeut, refleksoloog, kuna need kuuluvad niinimetatud alternatiivmeditsiini hulka. Nn alternatiivmeditsiin on kogumik väga erinevaid ja tihti üksteisega vastuolus olevaid metafüüsilisi ja maagilisi arusaamu ning tegevusi, mida iseloomustab teaduslikult tõendatud mõju puudumine ja tänapäevastele teadmistele keemiast, füüsikast, füsioloogiast jne mittevastavad arusaamad maailma ja eluslooduse toimimisest.

Näiteks on homöopaatia eelteaduslik uskumusmeditsiiniline kontseptsioon, mis põhineb sarnasusmaagial (väljavõte kutsestandardist: […] sama impulss, mis on haiguse põhjustanud, saab olla ka tervendajaks) ja mille mõju ei erine uuringute andmetel platseebost. Küll aga on tänapäevastel homöopaatidel pretensioon saada tunnustatud kui tõsiseltvõetavad tervishoiutöötajad ning laialdase lobitöö toel imbuda sisse ametlikesse struktuuridesse (kutsesüsteem, õppeasutused).

Ravimina kasutavad homöopaadid maagilist raputatud vett, milles on algset ematinktuuri alla tuvastuspiiri või puudub üldse. Sageli müüakse homöopaatilist “ravimit” terakeste kujul, mis jutu järgi peaks salvestama ematinktuuri oletatava mõju, mingi senitundmatu mehhanismi abil.

Tänapäeval on homöopaatia saavutanud taseme, mida saab iseloomustada sõnaga posimine (nõidumine, umbluutamine, susserdamine, vusserdamine, hambasse puhumine…).

Peamine oht seoses homöopaatia ja muude alternatiivsete meditsiinisarnaste teenustega seisneb selles, et patsient viivitab adekvaatse abi saamisega või muudab teenusepakkuja soovitusel arsti poolt määratud raviskeemi.

Pikk selgitus on selleks, et näidata, kuidas inimesed, kes peaksid paremini teadma, kuna on saanud vastava hariduse, õppinud farmakoloogiat, meditsiini ja selle ajalugu laiemalt, ei ole oma teadmisi rakendanud (nt väljavõte refleksoloogi kutsestandardist: Refleksoloogia meetod põhineb avastusel, et organism peegeldab informatsiooni oma
organite seisundeist keha pinnal asuvatesse kindlatesse tsoonidesse).

Homöopaatide registreerimine Kutsekoja Tervishoiu ja Sotsiaaltöö Kutsenõukogu poolt võiks anda õigustatud ootuse astroloogidele, kaardimooridele, selgeltnägijatele, pendlikõigutajatele ja paljudele muudele huvitavate ametite pidajatele oma kutsestandard luua ja see kombe kohaselt ära registreeritud saada. Kiropraktikud juba ootavad järge. Ja kui on olemas riiklikult tunnustatud kutsestandard, siis tuleb ehk tagada ka vastava hariduse andmine riiklikus õppeasutuses ja maksumaksja toel?

Kokkuvõtteks: Umbluu preemia 2009 Kutsekojale ja kitsamalt Tervishoiu ja Sotsiaaltöö Kutsenõukogu liikmetele.

Kutsekojast skeptik.ee lehel:
Eesti riik registreerib posijaid ja soolapuhujaid
Homöopaadi kutsestandard
Rutt Lumi: Homöopaat ei ole tervishoiutöötaja

Selgeltnägijate tuleproov, Kanal 2
Paljude meelest vääris just see saade Umbluu preemiat, kuna pälvis tohutut publikumenu, sellest räägiti saadete vahepeal muus meedias, selle saate osalistest said meediakangelased, kes rohkem, kes vähem positiivses valguses.

Seda saadet eristas muudest nõiasaadetest asjaolu, et üritati luua muljet objektiivsusest ehk püüti luua selliseid katsetingimusi, mis paistaksid justnagu teaduslikud. Tegelikkuses ei olnud info lekkimise vältimisele ja objektiivsusele just liiga palju tähelepanu pööratud. Ja nii kujunes saatesarjast omamoodi palverännak neile, kes teavad, et “kuskil on miskit, kuskil on keegi, kel on tõelised võimed”.

Selgeltnägijate tuleproovist skeptik.ee lehel:
Selgeltnägijate tuleproov
Selgeltnägijate tõeline ja päris tuleproov
Selgeltnägijate tõeline tuleproov. Katseprotokoll ja pildid.
Selgeltnägijate tuleproov — skeptik.ee kiri saate tegijatele
Marek Strandberg: Selgeltnägijate viimane tuleproov

MPG Caps kütust säästvad tabletid
Tõstsime selle esile kui õpikunäidise äriettevõtmisest, mille osas kõik hoiatavad märgid on küll olemas, kuid millega sellegipoolest kaasa minnakse.

Ei ole see esimene ega viimane sarnane “äri”, aga pretensioon, mastaapsus, lubadused, mõnede tüüpide järjepidevus ja jonnakas soovimatus osutatud faktivigasid parandada ning kartus võimaliku avaliku kriitika suhtes tagavad üritusele jäädava koha Umbluu preemia väärikate äranimetatute nimistus.

MPG Capsist skeptik.ee lehel:
Jüri: võrkturundajad kütuselisandimüüjad lubavad rikkust
Skeptik visati MPG-CAPs’i tutvustavalt ürituselt välja

51 kommentaari

Järgmised »