Vestlusi piibliloost koos Oakrockaga

Tapeet
Pildil kujutatud tapeet ei ole artikliga seotud.

Juba mõnda aega läkitab Oakrock meile regulaarselt tapeeti risti- ja muu-usust, olleks viljakuselt võrreldav ehk vanameister Buratino enesega. Et tapeedirullid valesse kohta veerenuna aupakmatute diskussioonide ohvriks ei langeks; et vaidlused nende kirjutiste Tühja Teemasse sobivuse üle vaest teemat ilmaasjata ei risustaks; et Koioti hambad kivikõvu klusiile lutsides auklikuks ei kuluks — saagu esimese järgu kapikristlase auastme õigusega välja teeninud Erise alandliku teenri Oakrocka epistlid siia teemasse kokku.

Noli nothis permittere te terere!

Tähelepanu! Tarandikus võib leiduda trolle. Söötmine omal vastutusel.

682 Replies to “Vestlusi piibliloost koos Oakrockaga”

 1. @Heelium:

  Sellist Jeesust, keda teab kristlus, pole kunagi olemas olnud. Ei ole olnud Püha Vaimu poolset Maarja rasestamist, puudub kolmainsus, Jeesus suri ristil ja ei tõusnud üles, seega ei täitnud ta VT ennustusi ja ei lunastanud patust inimkonda.

  Kolmainsusest:

  Uues Testamendis kolmainsuse mõistet ei ole. SEE ON VÄLJAMÕELDIS. Selle mõiste tekkimise ja tähenduse kohta on mitmeid seisukohti.

  Artiklist Athanasios, Vikipeedia: Kristluse ideoloogia ümber käis äge võitlus, sest Piiblit võib tõlgendada väga erinevatel viisidel, kuid kiriku ametlikuks poliitikaks oli juba siis tunnistada neist interpretatsioonidest õigeks vaid üks. 4. sajandi esimesel poolel oli aktuaalne katoolse kiriku võitlus Areiose väga populaarse õpetusega (arianismiga). Arianism väitis, et Jeesus polnud jumalikku päritolu, vaid oli lihtsalt inimene, kel oli täita jumalik missioon. SEE VÄIDE OLI ÕIGE JA VASTAS PIIBLI ENNUSTUSTES KIRJAPANDULE! Ariaanlik kristlus rõhutas vaid Jumala tähtsust ning degradeeris Kristluse peaaegu teiste prohvetite tasemele.
  Aleksandria presbüteri Areios oli teadlik Egiptuse ennustustest ja Serapise usundist.

  Kuid suurem osa kirikutegelastest eesotsas Athanasiosega leidis, et Jeesus pidi olema sama jumalik kui Jumal ise.
  … vähemalt enne 323. aastat kirjutas Athanasios raamatukesed “Paganate vastu” (ladina Contra Gentes) ja “Sõna lihakssaamisest” (Oratio de Incarnatione), milles ta näitab oma usu keskse elemendina Jumala inkarneerumist Jeesuses Kristuses ja seega Jumala kohalolu ajaloos.
  Umbes 319 hakkas preester Areios õpetama, et oli aeg, mil Jeesus Kristust veel olemas ei olnud, ning Jumal-Isa sünnitas või lõi ta alles hiljem.

  Kuni oma teise pagenduseni (339) eelistas Athanasios Jumal-Poja ja Jumal-Isa vahekorra sõnastamisel fraase “olemuselt sarnane” ja “igas suhtes sarnane”. Hiljem hakkas ta otsustavalt pooldama Nikaia kirikukogu vormelit “Isaga olemuselt üks”. Ta püüdis kaitsta Kristuse jumalikkust mis tahes eksiõpetuste vastu.

  Ta püüdis kristoloogiat seostada lunastusõpetusega. Loodu ega pooljumal ei saa inimesi lunastada. Sellepärast võitles ta ka arianismi vastu. Ainult Logos (Sõna), kes on olemuslikult Jumal, saab kõduvusse langenud inimkonnale tuua kõdumatuse. Ainult Kristuse täielik jumalikkus tagab inimestele lunastuse, mis seisneb jumaliku olemuseni jõudmises, jumalikustumises: “Tema sai inimeseks, et meie jumalikustuksime.”

  Athanasios redigeeris ja korrastas ka Pühakirja. Uus Testament sai just tema käe all oma praeguse sisu ja tähenduse. Oma 39. ülestõusmispüha-kirjas määras ta kindlaks praegu tunnustatud Uue Testamendi kaanoni. Enne seda olid levinud erinevad Uue Testamendi variandid. Lisaks Athanasiose poolt Piiblisse jäetud evangeeliumidele oli umbes samapalju neid, mis välja jäid. Samast evangeeliumist võis olla eri sisuga variante. Athanasiose kaanoni kinnitasid lõpuks mitmed kirikukogud ja see sai üldtunnustatuks.

  Athanasiose teosed on 4. sajandi kirikuloo kõige tähtsamad allikad. Hoolimata korralikust haridusest ei pööranud ta oma teoste vormile mingit tähelapanu, vaid ainult sisule.

  Jeesus juudi allikates: Oli vallaslaps!
  http://jewishchristianlit.com/Topics/JewishJesus/

  Simeon ben Azzai has said: I found in Jerusalem a book of genealogies; therein was written: That so and so is a bastard son of a married woman.
  B. Yebamoth 49a, M. Yebamoth 4.13 Translation, quoted from Mead.

  Tertullian Mocks Jewish Slanders
  This is your carpenter’s son, your harlot’s son;[1] your Sabbath-breaker, your Samaritan[2], your demon-possessed! This is he whom you bought from Judas. This is he who was struck with reeds and fists, dishonored with spittle, and given a draught of gall and vinegar! This is he whom his disciples have stolen secretly, that it may be said, ‘He has risen’, or the gardener abstracted that his lettuces might not be damaged by the crowds of visitors![3]
  Celsus lived in during the 2nd century, CE. Origen is refuting him in the 3rd century. Celsus’ writings no longer survive in tact, but we have access to some of his work when Origen quotes passages for the purpose of refutation. The following is one such passage. [AH]
  Tertullian, De Spetaculis 100.30 Translation, quoted from Mead, p. 133

  Origen, Contra Celsum 1.28 Translation, quoted from Mead.

  Jesus had come from a village in Judea, and was the son of a poor Jewess who gained her living by the work of her own hands. His mother had been turned out of doors by her husband, who was a carpenter by trade, on being convicted of adultery [with a soldier named Panth&eacutera (i.32)]. Being thus driven away by her husband, and wandering about in disgrace, she gave birth to Jesus, a bastard. Jesus, on account of his poverty, was hired out to go to Egypt. While there he acquired certain (magical) powers which Egyptians pride themselves on possessing. He returned home highly elated at possessing these powers, and on the strength of them gave himself out to be a god.

 2. @Andres:

  Ja mis viga piiblitekstidega esineda, kui võib -olla suurem osa lugejaist pole kunagi piiblit lugenud. Perspektiivikam oleks minna teoloogide või piibliga tegelejate seltskonda. Soovitan.

  Olen vestelnud, tulemus on suur null. Nagu Te teate kehtib kristluses orjalikkuse nõue, need vanad usutegelased, kes tõde teadsid, on juba väga vanad ja nad on harjunud alluma kõrgematele. Nii et nemad suud lahti ei tee. Noored levitavad ainult seda valeõpetust, mis on ju nii kerge ja ilus: OLE ÜKSKÕIK KUI PATUNE, AGA KIRIKU UKSEST SISSE ASTUDES MUUTUD SA KOHE ÜLIPÜHAKS JA SAAD PÄÄSME OTSE PARADIISI!

  Usutegelased käivad Jeesuse ennustuses toodud laia teed pidi, mis viib surma! Kurb aga nii see on.

  Igal alal on ikka natuke juhendamist vaja. Maailmas on näiteks muudel aladel küll neid, kes on iseõppijana väga kaugele jõudnud, aga kindlasti on ka palju neid, kes on läinud omadega ummikusse. Sest isegi õpetajad on õpilasi kogemata ära rikkunud

  Ma kordan ennast jälle!!!!
  Michio Kushi ütles oma seminare alustades alati: Te ei pea mind uskuma! Palun ärge uskuge mind, ärge olge kergeusklikud! Teie suhtumine peaks olema Non Credo (ei usu, ei usalda).Te peate õppima ise mõtlema, kontrollima kõike mida Teile räägin. Ainult sel moel jõuate sõltumatu mõtlemiseni, leiate iseenda tõe.
  Igal inimesel on tema sisemuses olemas Guru, intuitsioon, mida tuleb usaldada.

  Allikas: Andre Vandenbussche “Infokatkendeid kirjadest” (levis 80-tel käsikirjaliselt)

  Piibli seletamisega on vast samamoodi. Mingeid korralikke ja klassikalisi piibliseletamisi peaks ikka tundma, enne kui isetegevust teha

  Olen lugenud ketserite töid, mille peale hõiskasin rõõmust. Sealt leiab kõik puuduvad lülid Jeesuse õpetuse mõistmiseks!!!

 3. Oakrock! Ühegi arutelu tulemuseks või kasuteguriks pole ainult 0.
  Sa ei ole ju skeptik , kes tunnistab protsentidest ainult sadat või nulli. Aga kui tahad, et keegi Sinu jüngriks hakkab, siis seda Sa küll ei saavuta.
  Sõna ori tähendab Uues Testamends alluvarolli.
  Olles kokku puutunud paljude krislike liinidega, pole ma kusagilt kuulnud, et kiriku uksest siisse astumine teeks suurt patust kohe ülipühaks. Ateistidel on kirikurahva kohta väga palju müüte, mis ei vasta tegelikkusele.
  Seda ma täiesti aksepteerin, et meil on seesmiselt olemas Guru.
  Ja ma ei ole kunagi mingit kristlikku voorust hakanud väärtustama enne, kui me olen selle mõttest ise aru saanud.
  Aga on olukordi, kui tasub kuuletuda, ilma et mõttest aru saaks.
  Sest näiteks on olemas alkohoolikuid, kes ei saa ise aru, et nad joodikud on. Ja kui nad lõpuks sellest ise aru saavad , siis on juba hilja. Aga see pole eeldatavasti Sinu ja minu probleem, rohkem teoreetiline jutt.

 4. @Andres:

  Kristlased väidavad, et neil on Jumalaga uus leping! Üldteada on, et leping peab olema alati kahepoolne, see uus leping on ainult inimeste peades, seega ühepoolne mis ei kehti. Jumal ei ole seda tunnistanud!

  Aga kui tahad, et keegi Sinu jüngriks hakkab, siis seda Sa küll ei saavuta.

  Ma ei otsi jüngreid, aga leian, et inimesel peab olema võimalus kusagilt lugeda tegeliku religiooni kohta, enne kui ta usklikuks hakkab. Enamiku inimestest rikub usk ära! Need on isiklikud kogemused, olen sellistega kokku puutunud.

  Ajeke tegi geniaalse ettepaneku: panna piiblile hoiatussilt, et piibli lugemine kahjustab mõtlemisvõimet.

  Sõna ori tähendab Uues Testamends alluvarolli

  Jah, aga inimene ei ole kohustatud olema alandlik. Jeesus muutis judaismi õpetust ja õpetas kuidas saada iseseisvaks.
  Jeesus ütles: Pöörake tähelepanu Sõnale. Mõistke teadmisi, armastage elu ja siis ei kiusa keegi teid taga ning keegi ei rõhu teid peale Teie enda.

  Olles kokku puutunud paljude krislike liinidega, pole ma kusagilt kuulnud, et kiriku uksest siisse astumine teeks suurt patust kohe ülipühaks.

  Paulus väidab, et õigeks saab ainult usust! Ta ütleb sõnaselgelt välja, et käsuõpetus on mittevajalik ja ei kehti. Jaakobuse ja Peetruse kirjades omakorda kehtib.
  Tehke silmad lahti ja vaadake mis maailmas toimub. Idiootide määr ühe ruutmeetri kohta hakkab ületama taluvuse piiri!

  Ja ma ei ole kunagi mingit kristlikku voorust hakanud väärtustama enne, kui me olen selle mõttest ise aru saanud

  Palju on neid isendeid, kes selle mõttest aru saavad? Üksikuid.

  Aga on olukordi, kui tasub kuuletuda, ilma et mõttest aru saaks.
  Sest näiteks on olemas alkohoolikuid, kes ei saa ise aru, et nad joodikud on. Ja kui nad lõpuks sellest ise aru saavad , siis on juba hilja.

  Kirik ei ole kindlasti see koht, kus tuleb mõtlemisvõimetult alluda.

  Väga halb näide! Mis alkohoolikutesse puutub, siis kaasajal on ravile minek vabatahtlik. Nii et ei mingit ravi! NL ajal oli alkohoolikuid võimalik sundravile saata.

 5. Oakrock! Mis budismil viga on? See on ju lihtne ja lahendusi pakkuv õpetus.
  Võib- olla Sa ei oska raamatuid valida ja loed mingisuguste New Age fanaatikute värke.
  Ma ei halvusta- lihtsalt näib nii.
  Miks teha lihtsat keeruliseks? Ehk oleks otstarbekam kirjutada oma mõtetest ja oma arusaamadest, kui teiste arvamustest.

 6. Digikene! Selle teema nimetusega panite jälle puusse: õige nimetus oleks SKEPTIKUTE HARIMATUSE VÄLIMÄÄRAJA

  Piibliloost pole juttugi:

  kus on 2 loomislugu, 2 veeuputust; praeguseni kehtiv käsuõpetus – koos väljavõtetega erinevate religioonide tarkuse-kirjandusest; UT kaks teineteist välistavat õpetust – Jeesuse ja Pauluse oma; keiser Hadrianuse kiri, et kristlased olid paganliku jumala Osirise/Serapise kummardajad; väite – et kristlased olid tegelikult krestlased – kirjalikud tõendid, mille ma välja tõin; kirikuisad müsteeriumiusunditest jne. Kõik see on siiani maetud kõntsa alla!

  Harimatusega on nii, et kui seda on palju, siis tuleks seda likvideerima hakata, mitte avalikult demonstreerida. Palju õnne! Issanda loomaaed on suur, Te olete elavaks tõestuseks.

 7. Oakrock! Sellest uuest lepingust on ette ennsutatud juba Vanas Testamendis. Uus Testament ongi uus leping.
  Pauluse poolt kirjeldatud usust õndsakssaamine tähendab seda, et kahetsejatele antakse andeks. Mitte seda, et nad ostavad oma süü vabaks.

 8. @Andres:

  Vanas Testamendis on olemas lubadus, et ajastu lõpul sündiv Kannatav Sulane (Jahve, Imeline Nõuandja, Vägev Jumal, Igavene Isa, Rahuvürst) valib inimeste hulgast välja need, kes ellu jäävad ja kelle jaoks ta saab templiks/kirikuks elades nende keskel. Uus leping sõlmitakse nende Jahve poolt väljavalitutega!

  Jahve, kes on Püha Vaim, sünnib maailma Trööstijana, kelle tulekut ennustab ette:

  Johannese evang. 14:16-17; 26 “Aga Trööstija, Püha Vaim, kelle minu Isa läkitab minu nimel. See õpetab teile kõik ja tuletab teile meelde kõik, mida mina teile olen ütelnud.

  Joh. 15:26 “Aga kui Trööstija tuleb, kelle mina teile läkitan Isalt, tõe Vaim, kes lähtub Isast, see tunnistab minust.

  Joh. 16:7 ….. Sest kui ma ei läheks, ei tuleks Trööstija teie juurde… 8 Ja kui ta tuleb, siis ta toob maailmale selguse patu kohta ja õiguse kohta ja kohtu kohta. Tema austab mind, sest minu omast ta võtab ja kuulutab teile…..15 ta võtab minu omast ja kuulutab teile.

  Uues Testamendis väidetakse (Apostlite teod 10:44), et usklikud said Püha Vaimu. Kuid…

  Pyha Vaim on Nostradamuse (Kiri Prantsuse kuningale Henri II-le 16) järgi “Igavene suveräänne jõud ja taeva kaasvalitseja kelle suust pärines prohvetlus. (Joeli rmt 3:1 seos prohvetlusega – Jahve)

  Jesaja 43:10 Teie olete minu tunnistajad, ütleb Jahve, minu sulane, kelle ma olen valinud, et te teaksite, usuksite minuses ja mõistaksite, et mina see olen (1920 a.piiblis on selgemalt: … et mina seesama olen.)

  Kusjuures Püha Vaim ei ole sugugi süütuke: Taaniel 11:35 “Ja mõistlikest langevad mõned, et neid sulatada ja puhastada ja valgeks teha lõpuajaks, sest määratud aeg viibib veel

  Nostradamuse Sadakondades kutsutakse Kristust/Krestust katräänis IX 45 Mendosuseks ld.vigane, ekslik.

  IX 50 antakse Mendosuse iseloomustus – kahvatu punane, isane vahetalituses, hirmuäratav noorus ja barbari terror.

  Nostradamuse Sadakonnad: X 72; 1999 a 7 kuul tuleb taevast Hirmutekitav, Hirmuäratav, Õudusttekitav Kuningas. Ilmutuse rmt. sügavuse ingel Abadoon – hävitaja, kreeka Apollüon.

  Nostradamuse Kiri Prantsuse kuningale Henri II-le: kirja punktis 25…nii et Püha Vaimu tulemine, mis toimub alates 48 kraadist, asustab rahvaid ümber, ajades minema jälgi Antikristuse, kes sõdis Kuningliku isiku vastu, kes on Jeesuse Kristuse suur vikaar ja tema kiriku vastu, kelle riik saab olema ajaks ja aja lõpuni.

  26… siis hiljem tuleb tema tüvest, mis oli viljatuks jäänud nii pikaks ajaks, viiekümnendalt kraadilt välja üks, kes uuendab kogu kristlikku kirikut.

  29….see, kes sünnib ühest pikka aega viljatuna püsinud harust, kes vabastab maailma rahvad sellest soodsast ja vabatahtlikust orjusest, asetades ennast Marsi kaitse alla, röövides Jupiterilt kogu tema au ja väärikuse ning asudes vabasse linna, ühte teise väikesesse Mesopotaamiasse.

  Ilmutuse rmt. Kirjad kogudustele: nende järgi on Püha Vaim tõeliselt patune.

  1. Efesos: Soovitus mõelda, kust sa oled langenud ja meelt parandada, teha esimesi tegusid.

  2. Smyrna: Ta on vaene, vilets ning ette on nähtud tema kannatused. Lõpuks antakse talle elukroon.

  3. Pergamon: Elab seal, kus on saatana aujärg! Kästakse meelt parandada! Talle antakse valge kivike, mille peale on kirjutatud uus nimi, mida ükski muu ei tunne kui aga see, kes selle saab.

  4.Tüatiira: Tema viimaseid tegusid on rohkem kui esimesi. Talle antakse meelevald paganate üle ja ta peab neid karjatsema raudkepiga. Talle antakse ka Koidutäht!

  5. Sardes: Põhiliselt loetakse moraali. “Ma tean sinu tegusid, et sul on nimi, et sa elad aga oled surnud!…. sest mina ei ole leidnud, et su teod oleksid täielised minu Jumala ees!… paranda meelt! …ei kustutata tema nime eluraamatust ja ma tahan tunnistada tema nime oma Isa ees ja kõigi tema inglite ees.

  6. Filadelfia: Hoiatus, et keegi tema krooni ära ei võtaks ja Jumalal saab olema uus nimi.

  7. Laodikea: Moraalilugemine ja ähvardused. “Ma tean sinu tegusid, et sa pole külm ega kuum. Oh oleksid sa külm või kuum! Aga nüüd, et sa oled leige ja mitte külm ega kuum, siis tahan ma sind välja sülitada oma suust!… Ja sa ei teagi, et sa oled vilets ja armetu ja vaene ja pime ja alasti!…. lubatakse anda silmasalvi, et ta nägema hakkaks. Ma noomin ja karistan kõiki, keda ma armastan. Ole siis väga hoolas ja paranda meelt! Lubadus talle, et ta istub Jumala aujärjele.

  Sama iseloomustus, mis on antud Ilm. rmt 19: 11-16 Võitja Kristuse kohta.

 9. Võimalik, et pole otstarbekas piibli tekste siia ümber kirjutada.
  Parem oleks arutada põhimõttelistest küsimustest, mis toetuvad oma arvamusele.
  Ma tunnen piiblit rohkem kui Sina ja tean neid tekste.

 10. Eeloelvat juttu ei pea võtma isiklikult. Väga levinud on arusaam, et haridus matsi ei riku. Aga haritus justkui “rikub” rohkem. Kuid esineb ka kahjuks seda, et võidakse ennast õppida või lugeda segaseks. Vaimses ringkonnas on eristatud ka teadmisi ja arusaamist. On kirjutatud munkadest, kel on pühakirjad peas, aga kes ei saa mõistete sisulisest olemusest aru.
  Haritusega on ka nii, et mõningaid teadmisi võib olla metsikult palju, kuid selle arvelt on mingis muus vallas eriti palju puudu.
  Seda on esinenud isegi mõnel edukal mälumänguril.
  Väga levinud on see et on palju teadmisi, aga puudub keskne ning
  teiste jaoks huvipakkuv idee.

 11. @Andres:

  Aga miks Te siis aru ei saa, mida seal öelda tahetakse?

  Piibel on arusaadav neile, kellel puuduvad religioossed autoriteedid. Venekeelses kirjanduses on see kõik ammu lahti kirjutatud.

  Ilm. rmt. 10:7 on lubadus, et läheb täide Jumala saladus, nõnda nagu ta seda rõõmsat sõnumit on kuulutanud prohvetitele!

  Kas Te teate millisest Jumala saladusest juttu on?

 12. Oakrock ütles:

  Digikene! Selle teema nimetusega panite jälle puusse: õige nimetus oleks SKEPTIKUTE HARIMATUSE VÄLIMÄÄRAJA

  Piibliloost pole juttugi:

  kus on 2 loomislugu, 2 veeuputust;

  “Vestlusi piibliloost ilma loomisloo ja veeupustuteta, aga koos Oakrockaga” tundus pealkirja jaoks kohmakavõitu.

  Mul on kiire olnud, pole veel jõudnud tühju teemasid läbi lugeda. Tasapisi katsun kõik epistlid siia liigutada ja natuke nende naabrust ka.

 13. Oakrock! Sa oled nii hirmus kindel, et Sina saad õigesti aru ja teised saavad valesti aru. Aga kas Sa mõnikord tuled ka selle peale, et Sul endal on ka valesti arusaamise võimalus olemas? Võib-olla võiksid vahelduseks maha rahuneda, kuulata, vaadata endasse. Sa ei ole ju maailmanaba.
  Ma ei tahagi Sinu moodi piiblist aru saada ja hea meelega seda teemat ei puudutaks.
  Kas oled sellega päri, et iga õpetuse juures oleks oluline eraldada olulist ebaolulisest?

 14. @Andres:

  Sa oled nii hirmus kindel, et Sina saad õigesti aru ja teised saavad valesti aru. Aga kas Sa mõnikord tuled ka selle peale, et Sul endal on ka valesti arusaamise võimalus olemas?

  Olen kindel et saan õigesti aru, kuna olen suhtunud kogu teemasse skeptiliselt, kontrollinud erinevatest allikatest, võrrelnud omavahel erinevate mütoloogiate ennustusi (iidseid).

  Buddhismi kõige vanem Dharma ajastute jaotus on arusaam 500 aasta perioodidest. Selle järgi toimub 2500 aastat pärast Buddhat suuri muutusi ja sõdu inimkonnas. Ennustatakse, et siis hakkab Dharma kas kaduma täielikult või levib uuenenult kõikjale. Puhas õpetus igal juhul mandub. Öeldakse, et Buddha Maitreja tulles tunnustavad kõik inimesed formaalselt budismi, kuid tarkus on kadunud nii jäljetult, et Maitreja peab leidma tee valgustusele omal jõul uuesti.

  See tuleb tuttav ette (ka kristlus on muudetud arusaamatuks valeõpetuseks), Kristus/Krestos tuleb samuti taastama kadunud headuse usku.

  Väljavõte F. Ossendowski ajaloolisest romaanist “Loomad, inimesed ja jumalad”, Maailma kuninga ennustus aastal 1890:
  “Enam ja enam saavad inimesed unustama oma hinge ja otsima ilmalikke lõbusid. Maa peal hakkab valitsema kõige patusem ja kõlvatum elu. Inimesed saavad olema nagu metselajad ja janunema oma vendade vere ja surma järele. Poolkuu läheb pimedaks ja selle järgijad langevad viletsusse ja lõpmata sõdadesse…Kuningate kroonid, suured ja väikesed, langevad…kuningriigid lagunevad … Terved rahvad surevad … Ja nälg, haigused ja kuriteod, nagu neid ilm siiamaani pole näinud, hakkavad valitsema…Isa tõuseb poja vastu, vend venna vastu ja ema tütre vastu… Õelus, kuritööd ning ihu ja hinge hävitused peavad järgnema… Perekonnad lõhutakse laiali… Usk ja armastus kaovad…”

  Võib-olla võiksid vahelduseks maha rahuneda, kuulata, vaadata endasse. Sa ei ole ju maailmanaba.

  Maailmanaba olla ei taha, kuid endasse vaadanud olen alates kas 23-24 eluaastast, mil analüüsisin õhtuti päevasündmusi: mis toimus, kuidas ma käitusin, mida tegin õigesti, mida valesti. Enesesse süvenemine on nii lihtne. Soovitan kõigile. Ausalt öeldes olen vana rahu ise!

  Ma ei tahagi Sinu moodi piiblist aru saada ja hea meelega seda teemat ei puudutaks.
  Kas oled sellega päri, et iga õpetuse juures oleks oluline eraldada olulist ebaolulisest?

  Oluline ongi ainult see, mida ma välja olen toonud. Kõik see, mida Teie ja Kriku usute on ebaoluline ja sõna kõige otsesemas mõttes valeõpetus!

  Sattusin Sisemise rahu temple lehele, kus leidsin järjekorde New Age-lase, kes soovib maailmavalitsejaks saada, loos Veevalaja Ajastu.
  http://www.sisemiserahutempel......;sm_id=229

 15. Oakrock! Võib-olla täiendaksid ennast, kui vahetaksid muljeid näiteks Toomas Pauliga , mõne muu teoloogi, preestri või pastoriga.
  Budsim ei ole ennustamskeskne. Budismi peamine sõnum on vabastada inimesi kannatustest siin ja praegu. Budismis soovitatakse mitte tegeleda ebaoluliste küsimustega, mis puudutab minevikku ja tulevikku. Budism soovitab tegeleda rohkem enda kui teiste probleemidega. Arusaamine ei sõltu ajast, vaid seisundist. Nirvaanateadvus on koguaeg olemas. Ja valgustunud on ka igal ajalooperioodil olemas.

 16. Oakrock ütles:

  Ajeke tegi geniaalse ettepaneku: panna piiblile hoiatussilt, et piibli lugemine kahjustab mõtlemisvõimet.

  Mõtlemisvõimet?
  Ükskõik mille lugemine kahjustab kujutlust, et kõik maailma mõtted on vaid enda peas. Võibolla on Piibel tõesti selles suhtes silmapaistvalt kahjustava toimega.

 17. @K_V:

  Mingil põhjusel kaotavad usklikud elus orientiiri, nad muutuvad usust sõltuvaks.

  Kõik oma halvad isiksuseomadused aetakse Jumala kaela (sama nagu Aadam ja Eeva süüdistasid oma lolluses Jahvet).

  Inimesed loobuvad oma tegude eest vastutamisest. See on ju kahjulik. Järsku hoiatussilt piiblil hoiab mõne totu usust eemale. Proovida võiks ju…

 18. @Andres:

  Te puudutasite buddhismi teemat. Eesti keeles on olemas Roerichi „Altai Himaalaja“, kus on ära toodud mõned ennustused ja palju vähetuntud fakte buddhismist.

  Aado Lintrop on natuke seda lahti kirjutanud: http://www.budcon.com

  Minu lemmikuks on Püha maa (Šambhala, Belovodje) ning imepärane kivi (maailma aare, norbu rinpotše, tšintamani, lapis exilis), kusjuures esimese kohta leiame rohkesti ainest just Nikolai Roerichi kirjutistest, teise kohta aga peamiselt Jelena Roerichi päevikutest.

  Kalatšakra õpetusega tihedalt seostuva tarkade ja õiglaste maa kõrvale tuuakse vene Belovodje, tõeliste õigete usklike ja tarkadega asustatud valgete vete maa, pelgupaik Antikristuse väärõpetuse eest, mida nähakse Šambhala pärimuse rahvusliku variandina.

  Ferdinand Ossendowski “Loomad, inimesed ja jumalad” Tallinn, 1996. (uus pealkiri Kommunism või elav Buddha). Ta puutus kokku laamadega, kes jutustasid mõndagi huvitavat.

  Jaburused budismis
  Nirvaana on intellektuaalsel teel saavutamatu, sest ta on intellektist kõrgemal ehk teisisõnu – ta on intellekti jaoks haaramatu sümbol ja teadvuse seisund. Ta on üle suhtelisusest, olles kõrgemal kõigist arusaamadest, seega on ta tühjus.

  Tühjusega on seotud mõtlemise peatumine: Inimene valitseb oma mõtteid, mitte mõtted valitsevad inimest.

  Henry S. Olcott Budistlik käsiraamat: lk. 31 Nirvaana: seisund, milles kõik muutuv on lakanud; täieliku rahu seisund, milles ei ole himusid, pettekujutlusi ega muret. Lk. 53 Nirvaana on ebaisekuse sünonüüm, isekuse täielik ohverdamine tõele; Isekuse puudumine on nirvaana. Selle seisundi võib saavutada ka maa peal elades.

  From the Diamond Sutra we learn that Gautama the Buddha claimed that after each twenty-five centuries there comes a radical change of consciousness on Earth with an accompanying period of intense chaos. 2523 B (1979. aastal). Maitreja aeg algas kas 1956-57.
  Yatri, Unknown Man, Simon and Schuster, 1988, p.242.

  Maitreya Buddha knows the secret of the Buddha, that none ever known.

 19. @Andres:

  Võib-olla täiendaksid ennast, kui vahetaksid muljeid näiteks Toomas Pauliga , mõne muu teoloogi, preestri või pastoriga.

  Nad ei suudaks midagi juurde pakkuda, usutegelased ei ole võimelised kaasa mõtlema. See periood on läbi, juba proovitud.

  Budsim ei ole ennustamskeskne. Budismi peamine sõnum on vabastada inimesi kannatustest siin ja praegu.

  Dalai Laama ei puuduta ennustusi tõepoolest, kuid 20-tel oli ennustusi piisavalt ja nii Roerichi kui Ossendowski raamatus on mõned.

  Budism soovitab tegeleda rohkem enda kui teiste probleemidega.

  Peab hoolima teistest, see puu all istumine, oma naba põrnitsemine ja valgustatuse ootamine on vale.

  Nirvaanateadvus on koguaeg olemas. Ja valgustunud on ka igal ajalooperioodil olemas.

  Nirvaanasse jõudmise eeltingimuseks on Kundalini energia ärkamine, aastaid kannatusi, et suruda seda deemonit maha ja ühel päeval saabub rahu, vabanemine ja selgus. Nii lihtne see ongi.

  Olen lugenud kirjandust selle teema kohta, kuid asjatundlikku ei ole leidnud. Valgustunuid ei ole tegelikult, nad ainult arvavad, et on saavutanud kõrgema teadvuse.

 20. Oakrock! Et ükski väga haritud teoloog ei suudaks Sulle midagi juurde pakkuda. Isegi need, kelle nime ja olemasolu Sa ei tea.
  Ülim enesekindlus on kummaline omadus. Huvitav oleks teada, kuidas on lood enesekindlusega, kui võrreda erinevaid rahvusi.
  Enesekindlus on muidugi kahe otsaga. Parem on midagi otsustada, kui mitte üldse otsutada. Parem õppida “vales” koolis, kui mitte üldse õppida. Aga anutud juhul on tegemist minu jaoks arusaamatu enesekindlusega, mida on kerge seostada fanatismi ning veidrusega. Millest see on tulnud, ei tea.
  Et usutegelased ei suuda kaasa mõtelda. Kui kõik maailma usutegelased kokku arvata, saame meeletu massi. Ja Oakrockist palju palju haritumaid persoone, kelledega võrreldes on Oakrock väga harimatu. Väga paljud intellektuaalid samuti.
  Me kirjutasime teinetesest mööda. Nimelt budism soovitab tegeleda rohkem oma vigadega kui teiste vigadega. Kuid abivalmidust propageerivad erinevad religioonid.
  Kui Sa seda puuall “põrnitsemise” küsimust ei mõsita, ei tea Sa budsimi olemusest praktiliselt midagi. Kui mõni nähtus ajab esmapilgul naerma, oleks arukam nähtse põhjust uurida. Kui satud seltskonda, kus süüakse pulkadega, oleks targem vaadata , kuidas teised söövad- kuid see ei tundnudki olema raske-, kui hakata valjusti naerma, et kuidas need lollid söövad pulkadega, kui mna söön kahvliga.
  Vabandust! Sa ei tea nirvaanast midagi.

 21. @Andres:

  Ja Oakrockist palju palju haritumaid persoone, kelledega võrreldes on Oakrock väga harimatu. Väga paljud intellektuaalid samuti.

  Olen rõõmuga nn. harimatu üleüldiste teadmiste suhtes. On näha kuidas meie tsivilisatsioon, hoolimata nende paljude üliharitud persioonide mõtteavalduste kiuste, aina kiiremini allakäigutrepist mülkasse kihutab! Meil on kaasaegne filosoofia (filosoofid tunnistavad, et filosoofia on kriisis), New Age erinevad ülitargad õpetajad, üliharitud kristlikud usujuhid, kes kõik nagu annaksid head nõu, aga me hakkame mülkasse uppuma. Inimesed on kõik väga rahul, selles on Teil õigus. Nad ei saa isegi aru, et nad ei ela, vaid nende nn. elu on armetu eksistents.

  On 2 arenemise teed: Üks on aeglane, mitmeid elusid hõlmav (see on inimese tee), kuid on olemas ka lühem tee – s.t. ühe elu jooksul on võimalik läbi elada mitmete elude sisu. Selle tee valinute elu on rikkam kannatuste ja raskuste, aga ka tunnetuse ja rõõmu poolest.
  Pühendumine vanas Egiptuses (Thothi raamatu järgi kirjutanud Voldemar von Üxküll).

  Nimelt budism soovitab tegeleda rohkem oma vigadega kui teiste vigadega. Kuid abivalmidust propageerivad erinevad religioonid.

  Paljudes, nii vanades kui uutes religioossetes liikumistes (kristlus, budism, India gurud) ja sektides soovitatakse inimestel kõigest irduda. Me peaksime naudinguist eemale hoidma – siis pole kannatusi, aega, mõtlemist, kaksisust, konflikti. India EITAV suhtumine: Maaja on illusion, miks peaksime ta omaks võtma? Ja nii nad istuvadki puu all oma naba põrnitsedes, oodates valgustumist. See suhtumine on vale! On vastuolus arengu seadustega, mis inimestele algselt võimaldati.

  Krishnamurti ütleb: EI! Ärge irduge! Ärge kuulake ei iidseid ega ka tänapäeva Meistreid, kes soovitavad teil kõigest eemalduda! Sest nad teevad SUURE VEA. Inimolenditena EI SAA me irduda kogu ülejäänud loomingust – sest see on “terviklikkus”, me oleme vaid OSA tervikust ning end eraldades, end tervikust eemaldades sureme me vaimselt. “Me ei saa ja ei tohi” ütleb Krishnamurti “vältida suhteid ümbritsevaga”. Ta soovitab seotust kõige külge ARMASTUSE kaudu. Tõeline armastus tekib, kui valuga nõustutakse. Armastus ja surm on samased, neid ei saa eraldada, nad ilmuvad alati koos. Seega on kannatused vajalikud.

  Ta peab Gurusid, ühe kindla raja järgimist, meditatsiooni, kõike, mis erinevate radadega kaasneb mõttetuseks.

  Meistrid ütlevad, et keegi ei tea Universumi ülimat eesmärki inimkonna osas, kuid et Maaja peatükk peab ilmselt arendama teatud omadusi, mis ainuüksi Vaimu olekus saavutamatud. Kuidas saaks õppida armastust, kui me ei teaks mis on vihkamine; ausust ilma valetamiseta; usinust ilma laiskuseta! Irdudes me eitame seda plaani ja keeldume arengust.

  Dialoogides Krishnamurti ja India gurude vahel:

  Aga Krishnaji, sa ütled end mitte midagi teadvat jooga traditsioonidest. Kuid sa TEGUTSED nagu joog, ISTUD nagu joog, sa isegi räägid nagu joog. Kuidas siis nii?

  Kõik, mida öelda võin, on MA EI TEA! Upanishade pole ma kunagi lugenud, ma ei tee kunagi mingeid harjutusi, ma pole kunagi järginud ühtki Rada… Olen vaid alati püüdnud olla tulvil headust ja armastust.

  NEED, KES RINGI EKSLEVAD, VÕIVAD TÕELE PALJU LÄHEMAL OLLA KUI MÕNDA RADA JÄRGIJAD.

  Vandenbussche: Universum suunab meid läbi maaja, võib öelda, et maaja on vaid selle eesmärgiga loodud!

  Õige suhtumine Maajasse – Maaja omaksvõtt ilma ta ohvriks muutumata (ilma muutumata materialistiks), meie Maajaga võitlemise tulemused on reaalsed – see võitlus õpetab meile omadusi nagu julgus, vastupidavus, kannatlikkus, üllus, loobumus, armastus, ausus jne.

  Zarathustra õpetuses väidetakse olevat järsk dualism kahe jumaluse vahel – Ahura Mazda (tark isand) ja Angra Mainyu (kuri vaim) vahel, ehe hea ja kurja vaheline võitlus, kuid…

  Zarathustra õpetuse järgi seisneb tõeline tarkus tasakaaluseisundis. Seda kujutatakse maailma telje ehk ilmapuuna, mis on püstine (nagu selgroog) ja kulgeb vastandite (väidetavalt eksinute ja õigete – tegelikult kirgede ja intellekti ) vahel. (allikat ei mäleta, seletus oli tunduvalt pikem). See on kooskõlas hiinlaste Yin/Yang teooriaga.

 22. Oakrock! Sul on seekord palju häid mõtteid, aga kergem oleks seda kõike haarata ja arutleda, kui Su kirjad oleksid lühemad ja tsiteerimisi oleks vähem. Pikk jutt…
  Puu all istumisest nii palju, et Budha virgus puu all, avades sellega budismi mõtte. Enne ja pärast puu all olemist polnud ta mingi irdunud persoon.
  Aga mis puudutab eraklikkust, siis see on üks väheste tee, millest kahjuks enamik aru ei saa.

 23. @Andres:

  Aru saamine on lihtsam kui teha copy/paste operatsioon, see jura oma arvutisse ümber tõmmata ja välja trükkida, uskuge nii saab palju asju selgemaks.

  Minu guruks ehk teejuhiks New Age padrikusse olid Andre Vandenbussche “Infokatkendid” mis levisid NL ajal Eestis käsikirjaliselt, aga need on väärt lugemine.

  Ülaltoodud tarkused on kõik sealt pärit, ma olen neid oma elus lihtsalt kasutanud ja leidnud, et need on õigemad kui erinevate religioonide, liikumiste poolt pakutav.

 24. @Andres:

  Puu all istumisest nii palju, et Budha virgus puu all, avades sellega budismi mõtte. Enne ja pärast puu all olemist polnud ta mingi irdunud persoon.

  Buddha õpetuse keskseks mõtteks oli ja on, et tuleb elada normaalset elu, ilma äärmustesse kaldumata, seda tähendabki kesktee.

  Buddha tegi läbi kõik lollused, mida erinevad õpetused pakkusid, kuid ükski ei olnud juba tema ajal lahendusi pakkuv (ta oli ka askeet – ta elunatuke rippus mingi aeg tal paelaga kaelas elik ta oli suremas.)

  Naljakas, aga Buddha õpetuseks oli Hinajaana – Väike Vanker; mitte praegu üldlevinud Mahajaana – Suur Vanker.

  Idas elavate inimeste meelelaad erineb oluliselt lääne inimese omast. Pole õige neid õpetusi otse üle võtta. New Age liikumise õpetajad tegelevad kuritegeliku pettusega, lubades inimestele kõikvõimalikke hüvesid (kõrgemat teadvust, igavest elu, ingliks olemist jne.) kerge vaeva ja lühikese aja jooksul, kui inimene neile piisavalt raha maksab.

  Annan lugemissoovituse: Pühendumine vanas Egiptuses.

 25. See on küll oluline tõik, et ida mõtteviis erineb lääne omast. Näiteks mõned skeptikud ajavad haiget möla, arvates, muinasteaduistega tegelejad on samasugused petised nagu nemad ise on. Ja nad omistavad neile igasugseid omadusi, mis on neil endil. Aga rünnataval ei pea selliseid eesmärke olema. Ka ei saa mõni uusrikka anekdoodi peategelane aru, et miks sensitiivid ennast miljonäriks ei nõiu ja astroloogid miljardäriks ei saa, teadmata seda, et iga vaimuinimene ei evigi erilist rikastumise eesmärki.
  See on täielik jama tõesti, et mingi suure raha eest lubatakse kiiret edu. Aastal kuskil 1989 levis siin TM- i õpetus, mis lubas kiiret arengut, väites, et suure raha eest arenetakse kiiremini kui budistid. Hullumeelsus!

 26. @Heelium: ei usu. Jaapan on ka Ida, isegi väga ida, kuid kollektiivne elulaad on seal olemuslikult oluline — kuidas sa muidu riisi kasvatad. Erakuid on nii siin kui seal, aga selline robustne Ida Lääne idealiseeritud vastandus on ajast ja arust ja näitas omal ajal pigem vähest arusaamist ja iseenda otsinguid kui tegelikkust.

  Lisame siia jutu õhtumaa allakäigust (ja seda päästvast Ida vaimsusest), osade Lääne intellektuaalide müstikaotsingud, millele nad Idast justkui vastuseid leidsid, Vivenakanda misjonitöö Lääne suunal, kuulujutud kaugetest imelistest paikadest ja imevõimetega inimestest jne.

 27. @Andres:

  Üks asi on ennast nimetda harituks ja tõeteadlikuks, teine on aga see, et mida arvavad teised.Enesekiitmine ei lähe reeglina publikule peale, mõjudes suurusehulustusena

  Miks peaks inimesele korda minema teiste arvamus? Ei ole võimalik kõigile meeldida, see oleks võimalik vaid juhul kui inimene oleks kullast.

  Enesesugestsioon võib olla virgutav ja huvitav mäng, aga mängu ei maksaks muu eluga segamini ajada.

  Ma mõtlesin midagi muud: oma päevategevuste analüüsi, et teha kindlaks käitumises tehtud vead, et tulevikus neid vältida!

  miks sensitiivid ennast miljonäriks ei nõiu ja astroloogid miljardäriks ei saa

  Niipalju kui mina tean on see keelatud. Kasu saamisele suunatud tegutsemisel kaotab paravõimeid omav isik igasugused võimed.

  Naljakas on et inimesed muutuvad aastatega järjest rumalamaks. Praegu elame me ometi infokülluses, kas on nii raske nõmedat valet ja väljamõeldist tõest eristada. Olen veendunud, et mõtlemisvõime on enamikul inimestest surnud ja seda jäädavalt.

  Kõik vanad ennustused viitavad ajajärgule, millal ei kehti ükski vana õpetus, ei kristlus, ei gurude õpetused (ka New Age hullutused), ka buddhism on tavaline moondunud valeõpetus. Kui asi piirduks moraaliõpetusega, siis võiksid nad ju olla, aga kõik religioonid pretendeerivad maailmavalitsemisele. Olen selle vastu!

  Mingil põhjusel on seda inimestele väga raske selgeks teha.

 28. @Heelium:
  @Martin Vällik:

  Heelium: Teie väide pidas paika 20 sajandi keskpaigas, sel ajal toimus murrang. Indialased, kes meile võivad tunduda väga vaimsed, (see on suur eksiarvamus), tundsid samaaegselt suurt huvi lääne kultuuri ja elulaadi vastu, mille nad omaks on võtnud.

  Vandenbussche 1979: India rahvamassid on Gurude õpetused unustanud pikka aega tagasi.

  Vana ida elulaadi ja mõtlemist esindavad nt. Indias miljoneid vaesed, kes ei üritagi oma armetut olukorda muuta, vaid lepivad selle olelemisega. Nad loodavad järgmises elus sündida rikkana ja elada paremat elu. Indiat iseloomustab eriline hoolimatus vaeste kannatuste suhtes.

  Martin: Teil on õigus, mis puudutab rikkaid inimesi, kelle elulaad ei erine lääne inimeste omast. Allakäik on nii idas kui läänes täpselt ühesugune ja see jätkub.

  Ida õpetuste all mõtlen massiliikumisi – jooga, buddhism, erinevad Gurud, kelle tegevusest üldse aru ei saa, mida nad tegelikult õpetavad. Enamik nendest Gurudest pärinevad just Indiast.

  70-tel toimus massiline eurooplaste ja ameeriklaste hordide rünnak India Gurude ashramidesse (jooga keskustesse), kes kõik lootsid targaks ja õnnelikuks saada. Samal ajal liikusid Gurud ka läände, kus neil oma keskused on. Igasugused massiliikumised on valed.

  Ma juba varasemas postituses Andresele tõin välja, et need Gurude poolt õpatatavad vanad õpetused ei kehti, et gurud valetavad ja inimene peab ise oma arendamisega tegelema. Keegi teda aidata ei saa.

  Vandenbussche: Tõelised meistrid ei õpeta harilikult masse, vaid nad valivad oma õpilasi väga hoolikalt ning lasevad neid kuid, isegi aastaid vastuvõtmist oodata. Guru tahab olla kindle, et õpilast tõukab jooga teele tõsine tahtmine, mitte aga tühipaljas uudishimu. Nad õpetavad väikseid gruppe.

  Jaapan on halb näide, nad arenenud hoopis teist teed pidi, olles end 250 aastaks isoleerinud muust maailmast. Nende kultuur on hoopis teistsugune, selle lahtikirjutamine läheks pikaks.

 29. Oakrosck! Me kirjutasime teineteisest mööda. Kui üks persoon peab ennast väga harituks ja tõeteadjaks, siis kas see, mida teised temast arvavad, loeb või ei loe??? Kui keegi midagi tõeliselt teab, pole teiste arvamusel tähtsust. Aga võib juhtuda ka nii, et keegi peab ennast harituks ja teadjaks, aga tegelikult ta seda ei ole. Sel juhul maksaks teiste arvamusi kuulda.
  Me saame mitmest asjast siiski ühtemoodi aru. Ma tean ise ka, et sensitiivsus pole omakasupüüdlike eesmärkide jaoks. On ka selliseid ülsesandeid, kus saadakse aidata ainult teisi.
  Aga me ei saa öelda, et kristluse põhimõte ja budismi põhimõte ei toimiks. Leidub arusaajaid. Käsuõpetus toetub keeldudele, aga kristlus ja budism toetuvad arusaamisele. Arusaajaid siiski on, mis sest, et varisere on rohkem.

 30. Andres ütles:

  Oakrosck! Me kirjutasime teineteisest mööda. Kui üks persoon peab ennast väga harituks ja tõeteadjaks, siis kas see, mida teised temast arvavad, loeb või ei loe??? Kui keegi midagi tõeliselt teab, pole teiste arvamusel tähtsust. Aga võib juhtuda ka nii, et keegi peab ennast harituks ja teadjaks, aga tegelikult ta seda ei ole…

  Umbes nagu Dunning-Krugeri effekt :D

 31. Martin Vällik,

  Jaapan on ka Ida, isegi väga ida, kuid kollektiivne elulaad on seal olemuslikult oluline — kuidas sa muidu riisi kasvatad. Erakuid on nii siin kui seal, aga selline robustne Ida Lääne idealiseeritud vastandus on ajast ja arust ja näitas omal ajal pigem vähest arusaamist ja iseenda otsinguid kui tegelikkust.

  Kollektiivne elulaad ja introverts ei välista üksteist; inimene on kollektiivne loom ja seda mitte ainult 50% populatsiooni (introverdid) ulatuses.

  Siiski, kui võtta Jaapani kogudus ja Kristlik kogudus, siis võib tuua välja täpselt ühe asja, mis eristab introvertset ja ekstravertset siin:
  * Kristlikus koguduses on ees kirikuõpetaja, keda kõik kuulavad; kuulajad loodavad jõuda tõe või millegi selliseni selle kirikuõpetaja jutust. Käiakse pihtimas. Väga tähtis on omavahel usust rääkida, võimalikult palju, ning täita kollektiivseid rituaale.
  * Jaapani põhiusk on zen-budism, “samuraide usk”, kus on asjad peaaegu märkamatult teisiti. Esiteks ei ole zen-kloostri koguduse ees mitte kirikuõpetaja kõigile asju seletamas, vaid seal on peamunk, kes on suurema osa ajast täiesti vaid. Teiseks on omavahel sügavatest usuasjadest seletamine taunitud, seda peetakse üldiselt võimatuks ning ei soodustata eriti kuidagi – õpetajad ütlevad ühe või kaks lauset kohtumise jooksul, napisõnalisus on in. Kolmandaks tegeldakse nii kollektiivselt kui üksi meditatsiooniga ning tahetakse jõuda kirgastumise ja teadlikkuseni sisekaemuse abil.

  Kollektiiv, reeglid ja rituaalid on Jaapani elukorralduses muidugi väga tähtsad, ent zen-budism on üdini introvertne.

 32. btw. Martin, juttu oli siin ennekõike õpetustest ja religioonidest, kuna see oli kommentaar Oackrocki väitele, et ida ja lääne mõtteviis oluliselt erinevad

  Jung tundis nii Jaapani budismi kui kristlust äärmiselt põhjalikult ning robustsusest oli asi kaugel

 33. Etiketiallika Cyborlink teatel on Jaapanis domineeriv religioon shintô.

  See on suhteliselt tühine nüanss asja juures tegelikult – soovi korral võiks selle üle ka vaielda, aga faktiliselt on nii shinto kui budism sarnasel positsioonil ehk siis mõlemasse kuulub üle poole elanikkonnast. Zen-budism on samas valdav budismivool. Kuna zen-budism ja shinto on üksteist üsna palju mõjutanud, siis see ei mõjuta oluliselt minu pointi, kumb neist on “tähtsam”.

  Miks sa arvad, et Shinto praktika on oluliselt ekstravertsem?

  http://www.unexplainable.net/a.....1804.shtml

  If you step into a traditional Japanese home, you will most likely be able to locate two family altars. One is devoted to Shinto, which is used for their tutelary kami and the goddess Amaterasu Omikami. The other altar is Buddhist, where the family ancestors are worshipped. If you encounter a Shinto family that is pure, all of the ceremonies and services that they participate in are executed in the Shinto style.

  http://www.japanvisitor.com/in.....38;pID=350

  All Japanese are Shinto by default, but the majority also consider themselves Buddhist. When Buddhism was introduced to Japan in the sixth century, the Buddha was accepted as another of Shinto’s many gods. The two religions have, nevertheless, retained their differences. The most obvious sign of this is in their distinct architectural styles.

  http://mb-soft.com/believe/txo/shintois.htm

  Shintoism was the primitive religion of Japan before the coming of Buddhism, which is currently the main religion of Japan. Shintoism is a very simple religion. It gives only one command, the necessity of being loyal to one’s ancestors.

  Its early aspects were naturalistic, which included spiritism, totemism, nature worship, and a crude sort of monotheism. Early Japanese worshipped the sun, thunder, earth, volcanoes, tigers, serpents, trees, shrubs, vines, etc. and even stones. A later stage is more intellectual and ethically oriented.

  The only deity actually recognized in higher Shintoism is the spiritualized human mind.

  For the masses, Shintoism has about 800,000 gods, mostly the deified heroes of the Japanese. The chief god is Amaterasu, the Sun God, from whom the Imperial Family of Japan traces its roots.

  http://www.asianinfo.org/asian.....ligion.htm

  Mainstream Shinto and Buddhism

  Many people in Japan today consider themselves Shintoist and Buddhist, in spite of alienation from specific Buddhist temples and Shinto shrines associated with their family. According to a 1996 report, about 194,000,000 Japanese are members of both religions, about 54% more than the total population of Japan. Apparent by these numbers, Shinto and Buddhism are not in conflict with each other but exist peacefully together. What is not seen by these numbers, is the number of regular worshipers and attendees. A majority of the people go to shrines and temples only for annual events and rituals. Some examples of annual attendances would be the first shrine or temple visit in the new year (hatsumode), and a visit to the family grave during the Bon Festival. Some rituals that are observed are those that involve the different stages of a person’s life, like a newborn’s first shrine visit (miyamairi), the Shichi-go-san Festival shrine visit for 3 & 5 year old boys and for 3 & 7year old girls, a Shinto wedding ceremony and a Buddhist funeral.

 34. @Andres:

  Kui üks persoon peab ennast väga harituks ja tõeteadjaks, siis kas see, mida teised temast arvavad, loeb või ei loe??? Kui keegi midagi tõeliselt teab, pole teiste arvamusel tähtsust.

  Minu viimane kokkupuude New Age inimestega oli juhuslik. Läksin poodi, kus olid mõned tarkpead ja tekkis vestlus ja üks tarkpeadest vaatas mu vasakut kätt. Käejoontest oli mul käe peal nr VI. Selle peale kilkasid need tarkpead, et mu ei ole inimesena enam midagi õppida, et ma olen jõudnud arengu kõrgemale astmele. Peale selle hoian New Age tegelastest nagu katkust eemale.

  Inimese eksistentsi ainuke mõte on pidevalt areneda, arengu seiskudes sureb inimene vaimselt ja muutub elavaks laibaks.

  Aga me ei saa öelda, et kristluse põhimõte ja budismi põhimõte ei toimiks. Leidub arusaajaid. Käsuõpetus toetub keeldudele, aga kristlus ja budism toetuvad arusaamisele.

  Ei toimi kuna kõiki õpetusi on aja jooksul niipalju muudetud, et sealt on kadunud omakasupüüdmatud tunded – armastus, austus enda ja teiste vastu, hoolivus, ustavus jne. Kuidas on võimalik aru saada tunnetest, kui inimene ei ole neid tundeid kunagi tundnud? Millisest arusaamisest me räägime?

  Kuna võime tunda on kadunud, siis vajab inimene kirjapandud käsuõpetust, kust kontrollida, kuidas on õige käituda, et mitte vigu teha.

 35. @Heelium:

  …juttu oli siin ennekõike õpetustest ja religioonidest, kuna see oli kommentaar Oackrocki väitele, et ida ja lääne mõtteviis oluliselt erinevad

  Mina mõtlesin ida religioonide ja eri õpetuste aluseks olevat mõtteviisi s.t. unist rahu, saatusega leppimist karma seaduse alusel, soovimatust oma armetut eksistentsi paremaks teha nt. hariduse omandamise teel. Sisuliselt on see puu all passimine ja oma naba põrnitsemine.

  Lääne inimene on ida õpetustega võrreldes täielik vastand: rabeleb ringi nagu peata kana. Selline isend ei saa tegeleda nt. joogaga, kuna jooga eesmärgiks on inimese ergastamine. Lääne inimene peab aga õppima kõigepealt lõdvestuma, vastasel juhul suurendab jooga inimese stressi.

  Meie ajal on Lääne probleemiks kujunenud sellised tõeotsijad, kes ei saa vastuseid neid vaevavatele elulistele küsimustele (hirm, lootusetus, üksindus jne.) ei koolist, ei kirikust ega neile anna vastust ka teadus.

  Paljud inimesed ihkavad üle kõige turvalisust, lähedust, kuid kuna isiklik mõtlemisvõime ei ole neil välja arenenud, siis vajavad nad sarnaste kogukonda ja tugevat juhti. See seletab lähiajaloo erinavate isikukultuste tekkimise põhjused. Nüüd on asjad natuke muutunud, ilmunud on uued juhid – erinevaid sekte tekib nagu seeni pärast vihma. Mõtlemise ülesanne antakse inimeste poolt rõõmsalt juhile!

  Kollektiivne elulaad ja introverts ei välista üksteist; inimene on kollektiivne loom ja seda mitte ainult 50% populatsiooni (introverdid) ulatuses.

  Põhimõtteliselt on kõik maailma elanikud kollektiivsed loomad.

  Heaks näiteks vastupidisest (võõrandumisest) on Jaapan, kus vabatahtlikud istuvad kindlates kohtades tänaval, ja üksikud inimesed käivad võhivõõrastega rääkimas. Ka Euroopas on üksindus ja võimetus teiste inimestega suhelda suureks probleemiks. Meil Eestiski on armeel tõsine problem, varsti ei ole kedagi sõjaväkke võtta, kuna noormehed ei ole võimelised otse, ilma arvutit kasutamata suhtlema!

  Olen võibolla küüniline, kuid on vahva ette kujutada lahinguolukorda, kus sõduritel ja nende ülemusel on arvutid kaelas, klõbistavad rõõmsalt klaviatuuriga, et omavahel suhelda!!!

  Jung tundis nii Jaapani budismi kui kristlust äärmiselt põhjalikult ning robustsusest oli asi kaugel

  Jungil olid põhjalikud teadmised erinevatest ida ja lääne esoteerilistest õpetustest.

 36. New- aega on lai mõiste ja raske on kedagi new-age inimeseks nimetada. Minu arust sai Uue Ajastu (kasutan meelsamini eestikeelset väljendit) populaarsus meie maal hoo sisse kuskil
  1990. Ka kandis Tatari tänava pood ja klubi sellist nime. Ka kerkisid Eestimaa mitmes otsas vastavad keskused. Hiljem on see mõiste labastatud ja paljud poed ja klubid on eelistanud soliidsemat pealkirja. Ka tean ühte daami, kel oli kombeks kõikide nimel kõneleda. Kui ta seletas: “Meie, new age inimesed…”, parandasin ma, et mina näiteks seda ei ole. Mitmed njuueitslased suundusid hiljem antroposoofiasse, kristlusesse ja mujale. Mõnikord nimetati neid , kes kuhugi ei kuulunud, njuueitslasteks. Sind võib ka kergesti njuueistlaseks kahtlustada, aga ära karda, mina Sind njuueitslaseks ei sõima.
  Kui keegi tahab kätt vaadata, siis võiks ikka kaaluda , kas kätt näidata või mitte. Ja kui lolli juttu kuuleme, võime küsida endalt, et miks meiega nii juhtus. Järsku see käevaataja ei olnud njuueitslalne, vaid lihstalt loll esoteerik.
  Keegi sensitiivne tegelane hakkas ka rongis mu tervislikku seiskukorda kommenteerima, kusjuures ma polnud seda küsinud.
  Arengu küsimuses olen Sinuga päri.
  Kristluse sisust ja olemusest on ikkagi arusaajaid olemas, sest maailmas valgustnuid siiski on.
  Kui tunnetust pole, tasub teisi kuulata. Aga potensiaalne tunnetus on igak isikul, aga see on suuremal või vähemal määral vabastatud.
  Kurjategijal, teenilisel retsil ei pea tunnetust ja südametunistust kuskilt otsast välja paistma.

 37. @dig:

  Digikene! Teil on õigus ja Te eksite.

  Shinto on jaapanlaste eluviisi alus, mitte religioon. Jaapani religiooniks on buddhism (84%), kristlus (1%), muud (16%)

  Shinto ei oma kaanoneid ega fikseeritud dogmasid vaid põhineb mütoloogial. Teda iseloomustab loodusjõudude, mägede, jõgede, loomade jt. austamine ja kummardamine. Shinto jumalikustab kogu looduse.

  … mütoloogia järgi on Jaapani keisrid Amaterasu otsesed järeltulijad, siis elavad jumalad edasi kõigis jaapanlastes ja tegutsevad nende käe läbi. Shinto on Jaapani natsionalismi aluseks, mis tõstab jaapanlased kõrgemale teistest rahvustest.

  Keiser Hirohito, kelle valisemisaeg algas 1926. aastal, oli 124. valitseja selles dünastias. Pärast II Maailmasõda 1945. aastal oli ta sunnitud loobuma oma jumalikust päritolust, kuid valdav osa jaapanlasi usub, et nad on päiksejumalanna Amaterasu järeltulijad – päikesepojad.

  Praegu on Jaapani keiser riigi ja rahvuse sümbol, kuid ka shinto ülempreester.

 38. Oakrock ütles:

  Heaks näiteks vastupidisest (võõrandumisest) on Jaapan, kus vabatahtlikud istuvad kindlates kohtades tänaval, ja üksikud inimesed käivad võhivõõrastega rääkimas.

  資料はか? Kapidraalid loomulikult arvesse ei lähe.

  Oakrock ütles:

  Shinto on jaapanlaste eluviisi alus, mitte religioon.

  dig vaatas igaks juhuks ka Encyclopædia Britannica otsa. Too kirjutab shintô kohta:

  Indigenous religion of Japan.

  Based on the worship of spirits known as kami, Shintō has no founder and no official scripture, though its mythology is collected in the Kojiki (“Records of Ancient Matters”) and Nihon shoki (“Chronicles of Japan”), written in the 8th century. The term Shintō (“Way of the Kami”) came into use to distinguish indigenous Japanese beliefs from Buddhism, which had been introduced into Japan in the 6th century.

  Allikas.

 39. @Andres:

  Sind võib ka kergesti njuueistlaseks kahtlustada, aga ära karda, mina Sind njuueitslaseks ei sõima.

  Mind huvitas kõik – alates teadusest kuni esoteerikani, kristlusest kuni erinevate usulahkudeni (k.a. kirikuisade sonimised). Mõne väite tõesuse kontrollimiseks tuli lugeda erinevaid allikaid, sellepärast ongi sellised teadmised.

  Kristluse sisust ja olemusest on ikkagi arusaajaid olemas, sest maailmas valgustnuid siiski on.

  Te väidate, et kristluse (ka buddhismi) aluseks on armastuse sõnum. Armastust võib tunda ainult vaba inimene, mitte orjalik tüüp. See on kõikehaarav tunne, mida enamik mitte kunagi ei tunne. Seega on see paljas sõnakõlks, ei midagi muud.

  Valgustunuid samuti ei ole, need arvukad India Gurud, kes väidavad seda, valetavad. See on pikem teema, praegu ei viitsi kirjutada.

  Kui tunnetust pole, tasub teisi kuulata. Aga potensiaalne tunnetus on igak isikul, aga see on suuremal või vähemal määral vabastatud.

  Nagu ma juba mainisin on tunnetus tegelikult tunne, inimese võime ennast teiste inimeste ja kogu ümbritsevaga samastada, neid tunnetada. Seda võimet enamikul inimestest ei ole.

 40. @dig:

  Digikene
  Heaks näiteks vastupidisest (võõrandumisest) on Jaapan, kus vabatahtlikud istuvad kindlates kohtades tänaval, ja üksikud inimesed käivad võhivõõrastega rääkimas.

  Seda näidati mitte väga kaua tagasi eesti uudistes! Üksindus on seal tappev.

  Shinto on jaapanlaste eluviisi alus, mitte religioon.

  Teie poolt viidatud Etiketiallika Cyborlink on Jaapani religiooni all lingikene, mis viib artiklikeseni, kus on tabelikene, milles on ära toodud religiooni järgijate protsendikesed. Andmed pärinevad World Factbook 2002.

 41. Mina usun, et see shinto vs. budism on seda tüüpi vaidlus, kus üksmeelt ei pruugi tekkida isegi väga pika vaidluse käigus,

  kuna:
  1. Kui mõni religioon on sedavõrd ulatuslikult levinud, nagu shinto või budism, võib seda vabalt domineerivaks usuks nimetada.
  2. Shinto religiooniks või millekski muuks nimetamine on isikliku valiku küsimus; näiteks, kui kõik inimesed juba sünnivad shintoistideks, aga ise peavad hakkama budistideks, siis nende enam-vähem võrdne levik võib olla ka budismi ülekaal?
  3. Jaapani mõtteviisi on klassikaliselt ikka väga tugevalt zen-budismiga seotud ja zen-budism ning shinto on kõikide allikate kohaselt olnud väga tugevas vastastikmõjus.

  Näiteks, kui nimetada ateism ja teadus religioonideks, siis võib öelda, et mõlemad on Eestis domineerivad või põhireligioonid. Need on paljude inimeste jaoks sarnaselt läbi põimunud.

 42. Oakrock,

  minu meelest sa liialdad. ma usun, et neid valgustatuid on siiski täiesti piisavalt.

  rohkem või vähem valgustunuid siis. selliseid, kes kirjutavad asju ikkagi juba vahetust kogemusest ja veenvalt.

  see, et “usk on täiesti põhja käinud” …mulle meeldib neid väiteid kuulata, et miks ja kuidas, aga ma ei ole võimeline ajalugu selliselt üldse nägema või käsitlema, et võimalus, et mõne usu alused või armastus või misiganes on täiesti välja surnud, üldse mingit mõtet omaks.

  olemas on mõttesüsteemid, religioossed õpetused – ja olemas on inimesed oma tõetunnetusega. seal, kus kaks kokku peavad matchima, nad seda ka teevad. tegelikult inimene ju ei vajagi mingit hullu õpetust, et kirgastuda!

 43. @Heelium:

  Religioon kui selline on Jaapanis buddhism, 2002 aastal oli budiste 84 %. Buddhism kui usund on väga laialivalgunud, erinevaid koolkondi on mõttetult palju. Ma ei ole üritanudki neid endale selgeks teha, tundub mõttetu olevat.

  Raske on religiooniks pidada inimeste uskumust, et Jaapani keisrid on jumalanna Amaterasu otsesed järeltulijad ja jumalad elavad edasi kõigis jaapanlastes ja tegutsevad nende käe läbi.
  Palju teised rahvad leiavad samuti, et nad on erilised ja väljavalitud.

  Tänu shinto kasvatatud sügavale austusele looduse vastu on Jaapanis sündinud sellised kunstiliigid nagu ikebana, jaapani aed ja bonsai. Arhitektuuri iseloomustab kaetud ruumi ja looduse harmoonia, ühtesulamine. Seda on õigem pidada jaapanlaste eluviisi aluseks.

  kui nimetada ateism ja teadus religioonideks, siis võib öelda, et mõlemad on Eestis domineerivad või põhireligioonid.

  Osaliselt on Teil õigus. NL ajal oli ateism tõeline religioon, kusjuures marksismi klassikud lähtusid oma õpetustes algkristlusest. Stalin oli õppinud ususeminaris.
  Nt. Frederick Engels On the History of Early Christianity
  http://www.marxists.org/archiv...../index.htm

  Ka hilisem “Kommunismiehitaja moraalikoodeks” propageeris algkristluse headuse ja õigluse põhimõtteid.

  Minu arust peavad teadust religiooniks ainult selle kommentaariumi skeptikud, teadlased ei pretendeeri jumala kohale.

 44. @Heelium:

  ma usun, et neid valgustatuid on siiski täiesti piisavalt.rohkem või vähem valgustunuid siis. selliseid, kes kirjutavad asju ikkagi juba vahetust kogemusest ja veenvalt.

  Alustame algusest: Mida Te valgustatuse all mõtlete? Kes on Teie jaoks valgustatud isikud?

  olemas on mõttesüsteemid, religioossed õpetused – ja olemas on inimesed oma tõetunnetusega

  Võtame näiteks kristluse: Juba keiser Julianus Usutaganeja tõi välja Uues Testamendis peituva vastuolu. Jeesuse Mäejutluse teesid on karjuvas vastuolus Pauluse poolt õpetatuga. Mäejutluse järgi on inimesele lubatud moraalne elu, kus on keelatud lisaks tapmisele ka teisest halvasti mõtelda. Igasugune tapmine on mõrv, ka ei eksisteeri Õiglast sõda, mida propageeritakse. Kästakse ju andestada ka oma vaenlastele. Armasta oma ligimest nagu iseennast, Vanas Testamendis on see kirjas täpsemalt: Armasta võõrast nagu iseennast.

  Kas Te näete sellist inimsõbralikku kristlust kusagil? Mina ei näe. On agressiivne, kõigi teiste usundite järgijate ning mitteusklike suhtes vaenulikult meelestatud monstrum, mis võitleb head usuvõitlust. Hea usuvõitlus peaks Mäejutluse järgi keelatud olema!

  tegelikult inimene ju ei vajagi mingit hullu õpetust, et kirgastuda!

  Seda üritan minagi siin seletada, aga kuulajaid ei ole. Eranditult kõik religioonid on muutunud tühjadeks kombetäitmisteks. Religioonides on väärtuslik ainult seal sisalduvad moraalireeglid, mis on kõigis õpetustes täpselt ühesugused. Elades nende järgi on võimalik elada normaalset, täisväärtuslikku elu.

  Juba Jeesuse ajal oli templiteenistus mõttetu, see oli kaotanud oma sisu – elada sõbralikult ja harmooniliselt (nii juudid omavahel, kui ka suhetes teiseusulistega), põhimõtte järgi “Ära tee teisele seda, mida sa ei taha et sulle tehakse.”

  Kristluses on jumal sisuliselt alandatud sulase tasemele – tee seda, tee teist!

 45. Alustame algusest: Mida Te valgustatuse all mõtlete? Kes on Teie jaoks valgustatud isikud?

  Ma eelistan kasutada kaasaegsemat sõna “kirgastumine” – valgustumise puhul on nimelt ateistlik ja müstitsistlik valgustumine suht sassi läinud (valgustusaeg jms.), kuigi need on erinevad asjad.

  Ma arvan, et kirgastumisel/valgustumisel on astmed, liigid ja erinevad võimalused, kuidas see toimub. Seega ma ei saa öelda, kuidas see toimub.

  Teisele küsimusele ei taha ma üleüldse vastata, sest see ajaks elu ülimalt keeruliseks, kui ma üritaks kirgastunud isikuid teistest üheselt eristada :P See ei ole minu valdkond.

  Võtame näiteks kristluse: Juba keiser Julianus Usutaganeja tõi välja Uues Testamendis peituva vastuolu. Jeesuse Mäejutluse teesid on karjuvas vastuolus Pauluse poolt õpetatuga. Mäejutluse järgi on inimesele lubatud moraalne elu, kus on keelatud lisaks tapmisele ka teisest halvasti mõtelda.

  Mina ei oska selle kristluse kohta selles mõttes öelda, et ma ei ole neid kohti süvitsi analüüsinud. Lugesin mäejutluse praegu üle väga pika aja läbi.

  Mõtlesid ilmselt neid kohti:

  Te olete kuulnud, et on öeldud: Armasta oma ligimest ja vihka oma vaenlast!
  Aga mina ütlen teile: Armastage oma vaenlasi ja palvetage
  nende eest, kes teid taga kiusavad, et te saaksite oma taevase Isa lasteks – tema laseb ju oma päikest tõusta kurjade ja heade üle ning vihma sadada õigete ja ülekohtuste peale!

  Te olete kuulnud, et on öeldud: Silm silma ja hammas hamba vastu!
  Aga mina ütlen teile: Ärge pange vastu inimesele, kes teile kurja teeb, vaid kui keegi lööb sulle vastu paremat põske, keera talle ka teine ette!
  Ja sellele, kes tahab sinuga kohut käia ning võtta su särki – jäta talle ka kuub!
  Ja kui keegi sunnib sind käima ühe miili, mine temaga kaks!

  Siin on mitu nüanssi. Esiteks on kõik tema kuulajad kuulnud, et “silm silma ja hammas hamba vastu”; “armasta oma ligimest ja vihka oma vaenlast”. Sellised vanasõnad kehtisid tema ajal. Ja minu meelest see seletab nii mõndagi.

  Teiseks on inimestel instinktiivselt kalduvus igasuguseid kogemata ja teadmatusest tehtud asju “tagasi teha”, sellega võimendades ja tõsist konflikti tekitades seal, kus seda vaja ei ole; teiseks on inimestel sisemiselt tihtipeale raske oma vaenlasi objektiivselt vaadelda.

  Selles mõttes – kui sina oma “loogikaga” neid kohti sõna-sõnalt käskude pähe võtad ja võrdled praegu ikkagi, siis mina analüüsin selliseid asju ainult sellest aspektist, et mida kasulikku sealt välja võiks lugeda.

  Teine külg ongi see – see kõik ei tähenda, et usuvõitlust ei peaks pidama. Usus on mingid reeglid, üldiselt põhiõigused, ning nende rikkujate vastu siiski tuleb kasutada jõudu. Küsimus on siin pigem – millist jõudu. Ja mina väidan, et tuleb kasutada toimivat jõudu – lihtsalt, selle mäejutluse peale mõeldes ehk otsitakse paremaid ja sama toimivaid jõudusid.

  See vaenlase armastamine; siin võiks võrrelda budismiga. Budismis on “armastus” märgatavalt teistsuguse tähendusega sõna, kui meie kõnekeeles – see üldiselt tähistabki suurest objektiivsust ja teatud konstruktiivsust, mitte seda, et lased ennast aga muudkui peksta.

  Ja selles mõttes …mis on sinu seisukoht? Piibel Piibliks, esitad meile siin piiblitsitaate ja vastuolu, aga ma ei saa aru sinu seisukohast selles küsimuses ja selle põhjendustest.

Lisa kommentaar

Sinu e-postiaadressi ei avaldata. Nõutavad väljad on tähistatud *-ga