Katseprotokoll 29. september 2013


Pildamisvardad. Klõpsa pildile, näed suuremalt. Foto: Martin Vällik

29. septembril 2013. aastal said praegu Tallinna piiresse jäävas Väo külas, Plaasi talus kokku väike hulk inimesi ja katsetasime, kas pildamisvarrastega on võimalik eseme kohalolu tuvastada.

Pildamisvardaid opereerisid Väino R ja siinne kommenteerija blacktop, Väino jõudis varem kohale ja lahkus just siis, kui blacktop jõudis.

Katse käik

Esmalt käis isik katseplatsi läbi, et veenduda segavate faktorite puudumises või siis leida sobivam paik, kuhu testobjektid asetada. Testobjektiks oli metallvarras (armatuuri sarruselement), visuaalseks varjestamiseks puidust plangutükk (vt pilt).


Testobjektid: metallist sarruselement ja varjestamiseks puidust plangutükk. Klõpsa pildile, näed suuremalt. Foto: Martin Vällik

Isik sai avatult proovida, kas ja kuidas pildamisvardad reageerivad metallile, sai proovida sedagi, kas puitplangu alla asetatuna on reaktsioon sama, ning sedagi, kuidas puitplank reageerib ilma varrast alla asetamata. Seda kõike siis teades, kuidas tegelik olukord on.

Pimekatse toimus järgmiselt:

 • Isik läks kuuri taha koplisse, kust ei näe planku ega seda, mida selle plangutüki juures tehakse.
 • Mina läksin põõsa taha ja heitsin seal mündiga kulli ja kirja. Tulemuse panin paberile järjenumbri taha kirja.
 • Läksin plangu juurde ja kui mündiviskamise tulemuseks oli “kull”, panin varda plangu alla, kui “kiri”, siis ei pannud. Plangu all mitteoleva varda panin kuuri juurde kanga alla. Kui tuli järjest sama tulemus, siis tegin ikkagi asetamise-äravõtmise liigutusi.
 • Kui asetamisprotseduur sai tehtud, liikusin oma põõsa taha tagasi. Poolel teel andsin kuuri taga ootavale isikule märku, et tema kord on tulla plangutüki juurde.
 • Isik tuli, jõudis oma pildamismeetodiga otsusele, kas plangu all on raudsarrus või mitte ning kirjutas “jah” või “ei” oma paberile järjenumbri taha ja läks taas kuuri taha.
 • Sedasi kokku 20 korda

Enne pimekatset ütlesid mõlemad, et selline korraldus on sobilik ja ei ole takistusi, miks ei peaks positiivne tulemus tulema.

Mis on positiivne tulemus?

Positiivseks saame antud juhul lugeda tulemuse, mille saavutamine puhtalt juhuse läbi oleks tõenäosusega 1 tuhandest, ehk kui teha samasuguseid 20-korra katseid 1000 korda, siis vähemalt üks neist seeriatest annaks positiivse tulemi. Sellise tõenäosuse annaks meile 17 õiget vastust. Tegu on binoomjaotusega, kus katsekordasid on 20 ja igal korral on õige vastuse tõenäosus 0,5. Joonis näitab, et ühe, kahe, kuni kümne õige vastuse saamine puht juhuse läbi on üsnagi suure tõenäosusega (üle 0,5 ehk üle poole; mida kõrgemale punane tulp ulatub, seda suurem on tõenäosus selline tulemus saada).

Kumulatiivne binoomjaotus n=20, p=0,5, allikas: Keisan Online Calculator.

Meid aga huvitavad selgelt keskmist juhuslikkust ületavad tulemused, seega vaatame lühemate punaste tulpade suunas. Arvutused näitavad, et kui soovime tulemust, mis 95% tõenäosusega ei ole juhusest tulenev, siis peab 20 katse kohta tabamusi olema kokku 14. Kui soovime aga rangemat 99,9% kindlust (ehk 1/1000), siis olgu tabamuste arv 17.

Tulemused

Meil tekkis kaks nummerdatud andmerida eri paberitele – minul kulli-kirja viskamise = varda asetamise/mitteasetamise rida, isikul katse käigus üles kirjutatud jah/ei rida. Kui 20 katset läbi said, siis enne paberite kõrvutamist (keegi ei teadnud veel mingeid tulemusi) küsisin, kas oli katse korralduse ja käigu kohta mingeid märkusi, pretensioone. Väinol ei olnud, blacktop teatas:

Kirsipuu eksitab, traadid reageerivad mingitele asjadele, kuid vaatamata sellele sain vajaliku signaali kätte.

Küsisin ka katseseeria tegemise käigus blacktopilt, et kas peame kohta vahetama või midagi muutma. Polnud vaja. Muu suhtlemine soorituse ajal oli võimalikult minimaalne.

Samas asetasime paberid kõrvuti ja loendasime tabamused kokku. Originaalprotokollid arhiveerin ja teen küsijale kättesaadavaks, all tabelis on kokkuvõte kahest katseseeriast. Tabeli teises ja viiendas veerus on minu mündiviske tulemused, kolmandas Väino R vastused, kuuendas blacktopi vastused, neljandas ja seitsmendas tähistab linnuke tabamust ja ristike mittetabamust.

1. nr 2. mina 3. Väino R 4. tulem 5. mina 6. blacktop 7. tulem
1 jah jah jah jah
2 jah jah ei jah
3 ei jah jah jah
4 ei jah jah jah
5 jah ei jah ei
6 ei jah ei ei
7 jah jah jah ei
8 jah jah ei jah
9 ei jah ei ei
10 jah ei ei ei
11 ei ei jah ei
12 jah jah jah ei
13 jah jah jah ei
14 jah jah jah ei
15 jah jah ei ei
16 jah jah ei ei
17 jah jah ei jah
18 ei jah jah ei
19 ei jah jah ei
20 ei ei jah jah
    pihtas: 12   pihtas: 9
    möödas: 8   möödas: 11

Kokkuvõte

Vaatamata positiivsetele ootustele ja sujuvale korraldusele ei ületanud kummagi isiku tulemused selle katse käigus juhuslikkuse künnist.

Kitsaskohad ja kuidas teinekord paremini teha

 • Jäin ühel hetkel kohmitsema, kui pidin varda plangu alt ära võtma ja selle kuhugi panema. Ei olnud eelnevalt valmis mõelnud, kuhu see siis panna. Teinekord olgu endal varakult selgeks tehtud ja ka katsealusega läbi räägitud, kuhu varras testobjekt pannakse, kui see ei ole testipaigas.
 • Seltskond võiks suurem olla. Esiteks katsealuse poolt keegi, kes kontrollib mind, et ma mündiviske järgi ka toimin. Väino R puhul oli see tingimus täidetud, aga blacktopi katse ajal olimegi kahekesi. Teiseks võiks olla veel keegi, kes jälgib eemalt katsealust sel ajal, kui ta katsekoha juurest eemal on.
 • Paberimajandus võiks olla tehtud sedasi, et iga katsekorra tarbeks on eraldi nummerdatud paberid, mitte nagu praegu paberileht, kus kogu seeria korraga näha. Eraldi paberid aitaksid ehk paremini ja segamatumalt keskenduda just sellele sooritusele, mitte aga lasta end eksitada eelmiste soorituste tulemustest.

Tänusõnad

Suur tänu tulijatele! Enda sellisel moel proovilepanek eeldab julgust ja enesekindlust. Seda meil oli ja küllap jagub edaspidisekski.


Väino R Plaasi talu aias. Foto: Martin Vällik

Asjaosaliste endi kommentaarid väga teretulnud.

106 Replies to “Katseprotokoll 29. september 2013”

 1. @Andres Valdre
  Just!
  Ma olen aga ammu juba mõelnud ja vist kunagi ammu-ammu ka siiseil leheküljil kirjutanud, et sõna “vaimne” (ja “vaimne areng”) on tegelikult selles kontekstis ebasobiv. Tema tähendusskoop on liiga lai ja peamised sõna “vaimse” tähendused selle “vaimsete” poolt silmas peetuga teps mitte kokku ei lähe. Inglise keeles või ka prantsuse keeles on asi hoopis selgem – silmas peetakse tegelikult spirituaalsust. Mistõttu eestikeelne vaste, pakuksin välja, võiks olla näiteks “vaimline”…

 2. Ferromagnetismi ja elektromagnetväljade mõju ei maksa sassi ajada pildamise mõistega.
  Vasktraatidega katsetamine pole vist mõistlik, sest see metall on küll väga hea elektrijuht, kuid mitte ferromagneetik. Cuprum on diamagneetik, väga nõrga mõjuga. Katsetes on otstarbekam kasutada püsimagneteid ja ferromagneetikuid. Pendel peaks ehk tundlikum olema, ei tea. Muide, selles “Ringvaates” oli selgesti näha, et pendel hakkas kiikuma väikestest käeliigutustest. Miks ta olekski pidanud “iseenest” liikuma, polnud ju tema läheduses tugevat elektromagnetvälja või suuremat magnetit. Jälle see mõjuulatuse küsimus. Sellest ma juba kirjutasin. Ja mida rohkem ma sellel teemal targutan, seda rohkem korduseid tuleb. Päris kindlasti oskab keegi teine seda teemat põhjalikumalt selgitada.

 3. @tõnu:
  “ometi toimib nõiavits ja pendel ka suurimate skeptikute käes. iseasi on, kas ta näitab õigesti. seega on pildamise toimimise eelduseks inimene.”

  Vasktraatidega katsetamine polnud ehk mõistlik, kuid paljud asjad said selgemaks. Traadid hakkasid liikuma juba väga väikesest käte kallutamisest. Aga kui ei kallutanud, siis püsisid traadid paigal. Omaarust ma ei kallutanud käsi teleka juures, ometigi traadid liikusid. Nüüd tundub, et vask ei oleks pidanud reageerima. Ma vaid eeldasin selle toimumist ja võisin alateadlikult siiski käteasendit muuta.
  Mõtlesin ka sellise variandi peale, et fikseerida need traatidega pastakaümbrised kuskile ja asetada nende lähedusse erinevaid objekte. Et kas siis traadid hakkavad liikuma.
  Peaks vist seda tõesti proovima ja ohverdama teaduse nimel paar ferrumist kudumisvarrast. Täna ei viitsi. Kui mõned veel uudishimulikumad seda katsetavad, siis andke teada.

 4. Noh, testida võib muidugi palju ja igasuguseid asju ja see on vägagi tänuväärne tegevus. Aga paraku ka kallis. Lihtne testimine mitte väga kallis (kolmele inimesele ühe õhtu töö, nagu näha), aga see on mõistagi ainult algus.

  Mida pildajatel tegelikult teha soovitaks, on korraliku pildamispäeviku pidamine. Korralikult protokolli pidades, üles tähendades, mida sai otsitud, millal sai otsitud, kes nägi, kes tunnistab, millised olid leiud, kuidas leide kontrolliti, millised olid kontrollitulemused.

  Seesama blacktopi lugu (mälu järgi kirjutan) kanalisatsioonikaevude leidmisest pildamisega… Praegu on see lihtsalt jutt ja sellega pole suurt muud teha, kui õlgu kehitada. Kui need leidmised oleksid olnud õigel ajal dokumenteeritud, siis oleks tegu millegi enamaga. See aitaks hinnata, kui usaldusväärne pildamine meetodina on, kas me otsime midagi, mis suudab kaevu või augu leida alati või on ka sel meetodil mingi eksimise võimalus.
  Oluline on märkida üles muidugi niihästi kõik õnnestumised, kui ebaõnnestumised. Aga mida pole kirjas, seda pole olnud.

 5. @Andres Valdre:

  materiaalne ellusuhtumine on minu arusaama mööda see kui usutakse vaid seda, mille olemasolu saab füüsiliselt tõestada. mida tõestada pole (praeguse teaduse arengutaseme juures) võimalik, ei usuta.

  vaimne ellusuhtumine võibolla erinebki (mitte ilmtingimata ei vastandu) materiaalsest, et ei eitata seletamatuid nähtusi, sest need on igapäevased iseendast mõistetavad asjad, kuigi teaduslikku seletust nende toimimisest ei osata põhjendada.

  siinkohal vääriti mõistmise huvides pean märkima et kõiksugu seletamatu ja müstiline ei ole ilmtingimata vaimne, ega vaimsuse eesmärk või mõõdupuu. tõeline vaimsus on praktiline elu (mitte minusuguse teoreetiline targutamine kommentaariumis), eesmärgiga vähendada ümberkaudsete kannatusi.

 6. @Andres Valdre:

  materiaalne ellusuhtumine on minu arusaama mööda see kui usutakse vaid seda, mille olemasolu saab füüsiliselt tõestada. mida tõestada pole (praeguse teaduse arengutaseme juures) võimalik, ei usuta.

  vaimne ellusuhtumine võibolla erinebki (mitte ilmtingimata ei vastandu) materiaalsest, et ei eitata seletamatuid nähtusi, sest need on igapäevased iseendast mõistetavad asjad, kuigi teaduslikku seletust nende toimimisest ei osata põhjendada.

  siinkohal vääriti mõistmise huvides pean märkima et kõiksugu seletamatu ja müstiline ei ole ilmtingimata vaimne, ega vaimsuse eesmärk või mõõdupuu. tõeline vaimsus on praktiline elu (mitte minusuguse teoreetiline targutamine kommentaariumis), eesmärgiga vähendada ümberkaudsete kannatusi.

 7. @dig:

  nagu ma esimese kommentaaris ütlesin, et nõiavits ja pendel töötab iga inimese käes. iseasi kas ta annab õigeid vastuseid. lauajupi sisse torgatud nõiavits ei tööta (ei teki liikumist või pendli puhul võnkesuuna muutmist).

  siin oligi mu point, et kui kedagi peaks tõsiselt huvitama, millised jõud või milline energia mõjutab nõiavitsa või pendli liikumist, siis ei tohiks välistada inimfaktorit. eespool oli juttu elektromagnetismist, materjalidest, jne. kõik need jõud eksisteerivad ka ilma pildaja- või pendlimeheta.

 8. @Tarvo Kruus:

  ma arvan et pole vahet millist sõna kasutada. ka inglise keeles on sõna spirituality eri tähendusi, ning mis peamine, erinevalt aru saajaid. soovides mõista mida vestuskaaslane mõne sõna all simas peab, ongi mõistlik küsida mida selle all mõeldakse. nii saab vältida eri arusaamu ja vestlus on asjakohane.

  maailma kolm enim vääriti mõistetud sõna on armastus, õnn ja vabadus. pole vahet mis keeles neid kasutada, inimesed mõistavad neid ikkagi omamoodi.

 9. @tõnu:
  “siin oligi mu point, et kui kedagi peaks tõsiselt huvitama, millised jõud või milline energia mõjutab nõiavitsa või pendli liikumist, siis ei tohiks välistada inimfaktorit. eespool oli juttu elektromagnetismist, materjalidest, jne. kõik need jõud eksisteerivad ka ilma pildaja- või pendlimeheta.”

  Seda ma ju patrangi siin, et inimene ise kallutab oma käsi. Ongi inimfaktor. Katseid (selles küsimuses) füüsikavaldkonnas pole vist erilist mõtet teha – nende olemasolu niigi teada.
  Sinul paistab olevat idealistlik maailmapilt. Aga katsed seda ei toeta. Reaalsusega peab arvestama. Kuigi see pole illusioonidest ilusam, mõnikord lausa kole.
  Materiaalne maailmavaade põhineb katsetele/vaatlustele. See on objektiivsus.

 10. @Klõbistaja:

  sa oled liiga pinnapealne ega viitsi süübida mu teksti. ma väidan et nõiavits liigub ja pendel muudab oma võnkumist ka SINU kätes. ilma et sa seda sooviksid. lauatüki sees mitte.
  kui sa seda ei usu, keera paar traati kõveraks ja proovi ise järgi. või pane mingi suvaline raskus nööri otsa ja pane pendeldama. kui abi vajad, googelda kuidas peaksid tegutsema. peale järgiproovimist vast saad aru, mida ma silmas pidasin.

  ma ei arva et mu maailmapilt on idealistlik. taolisi inimesi elab maailmas tuhandeid, kuid neil puudub vajadus uskumatutele midagi tõestada. ammugi mitte teha seda soovist saada rikkust või kuulsust. kõik need inimesed on olnud samasugused teadmatud nagu meie ja mõistavad suurepäraselt et iga asja jaoks on oma aeg ja koht. sõltub vaid meist, millal oleme valmis kaotama oma teadmatust, vähendades esialgu vaid iseendi kannatusi.

 11. @tõnu:
  “sa oled liiga pinnapealne ega viitsi süübida mu teksti. ma väidan et nõiavits liigub ja pendel muudab oma võnkumist ka SINU kätes. ilma et sa seda sooviksid. lauatüki sees mitte.
  kui sa seda ei usu, keera paar traati kõveraks ja proovi ise järgi. või pane mingi suvaline raskus nööri otsa ja pane pendeldama.”

  Ma ju tegin seda. Süüdistus pinnapealsuset on veidi solvav. Peale järeleproovimist sain aru, et see ei toimi, vähemalt minu puhul.

  Idealistlik pläma võib olla päris veenev, aga kui hakata katseid tegema, siis vajub see kaardimajakesena kokku esimese tuulehoo peale.
  Ühel poolel on usk, teisel poolel põhjendatud teadmised. Pean loogilisemaks reaalsete katsetega saadud tulemusi, mitte mingit umbluusõnamulinat.

 12. Einoh, selles, et pendli kinnituspunkti väike liikumine põhjustab pendli raskuse oluliselt suurema liikumise, ei tohiks midagi uut olla. Nii peaks saama lakke kinnitatud pendli abil tuvastada ka näiteks trammi möödumist majast või maavärinaid vms.
  Samuti ei tohiks väga üllatav olla ka see, et inimesed ei suuda oma kätt piisavalt hästi paigal hoida.

  Kui nüüd neid kahte asja nimetada pendli töötamiseks, siis muidugi ta töötab, kuitahes suure skeptiku käes. Laskesportlase käes arvatavasti halvemini.

 13. @tõnu:
  Paar nädalat tagasi tõin juba lingi sellel teemal.
  http://www.novaator.ee/ET/medi.....r+Uudised)

  “Värskes uuringus defineeriti maailmavaadet puudutavas küsimustikus religioossus kui püsiv mingi usulahu hulka kuulumine ja selle tavade täitmine – näiteks kirikus või mošees käimine.

  Spirituaalsuse all mõeldi olukorda, kus inimene ei pruugi järgida kindlat religiooni, kuid usub siiski, et on olemas mingi kõrgemalseisev inimeste saatust juhtiv jõud. Äärmuslikul juhul võivad sellised inimesed valmistuda näiteks reptiilide maailmavallutuseks või uskuda, et püramiidmajas magamine aitab eluenergiad korda seada.”

  Spirituaalse maailmavaatega inimesed solvuvad sageli, kui neid usklikeks nimetada. Noh, ma üldiselt nimetan neid parajuradeks, hõlmab ka usklikke. Kas see väljend on halvustav? Tegelikult vist ei ole.
  Koolis sai õpitud, et on materialistlik maailmavaade ja sellele vastandub idealistlik. Ehk on ka vahepealseid? Vist ei ole – sa kas usud mingit müstikat, või arvad, et kõikidel asjadel on loogilised selgitused, isegi kui need praegu veel pole teada.

 14. @Tarvo Kruus:

  mina isiklikult pean (väikese liialdusega ehk) vaimlist vaat et vaimse vastandiks.

  Minu arust on asi tunduvalt hullem. See oligi põhjus, miks ma palusin Klõbistajal pildamise võimaliku füüsikalise poole kirja panna. Ma olen sõnatu, sest ei suuda aru saada kuidas saab keegi uskuda abistavate vaimude olemasolusse, Need väidetavalt andvat inimestele ülivõimed. Kumaré http://www.para-web.org/showth.....#pid187523

  Veli Joonatan Vana kala
  Eile 16:37 Postitus: #3 RE: Kumaré (2011)
  … Aga reaalseid võimeid tal ei olnud.
  Ühelgi inimesel ei ole mingeid ülivõimeid.
  Nagu šamaanidelgi. Neid abistasid erinevad vaimud. Kõik need ülivõimed pärinevad teispoolsusest. Inimestega mängitakse.
  Kui tahetakse kedagi teha Guru`ks et anda edasi mingit teadmist siis seda ka tehakse.

 15. ma ütlen veelkord, et ärge olge pinnapealsed. tulge välja oma arvutite tagant ja elage. tehke ise katsetusi oma naha peal ja veenduge. jutt et nõiavits pöördub käe füüsilisest liikumisest ja pendli liikumine trammi või maavärina tõttu, tähendab isikliku praktika puudumist. ma väidan et nõiavits liigub kõikide (elusate) inimeste kätes. ja see pole tingitud tahtmatust käte asendi liigutamisest. nõiavits liigub alati peaaegu sünkroonselt kas risti või siis lahku. tahtmatu käte liigutamine kahe vitsa sünkroonset liikumist ei tekitaks.

  ma usun et siin foorumis on kommenteerijad keskmisest suuremate akadeemiliste teadmistega, mistõttu võiks olla ka avatud uuele, seni teadmatule informatsioonile. uurida uut, üritada leida põhjusi, saada teada uut. miskipärast tundub mulle et siin foorumis pigem hoitakse kinni oma senistest teadmistest, välistades uut, välistades arengut, uurimist. aga eks igaüks käitub nii nagu parajasti tarvilikuks peab.

  Tarvo Kruusile: mis vahet on sõnal, nimel või mõistel? mitte mingisugust vahet ei ole. olen ma vaimne, vaimline, spirituaalne, hingeline, jne. tähtis pole silt meie otsaees vaid see kes me tegelikult oma sisimas oleme, mille ajendil me ju teeme omi tegusid. ma ütleksin, et taoline sildistamine tekitab enam segadust, sest eri inimestel on eri arusaamad.

  sama jutt ka Klõbistajale. üks uurimus veel ei tähenda et kõik (või enamik) defineerib religioossust ja spirituaalsust just niimoodi. mõistlik on seletada mida keegi silmas peab. näiteks vastandid materialistlik ja idealistlik on minu jaoks samasugused kui rõõmus ja sinine. võibolla ma puudusin selles tunnis :) kui sa nüüd selgitasid et materialstlik usub loogilist selgitust ja idealist osub müstkasse (kus järelikult puudub loogika) ning vahepealne aste puudub, siis mõistan, mida tähendavad need sõnad sinu jaoks. ja sellise definitsiooni järgi oleksin ma omaarust üdini materialist.

  sellegipoolest ei arva ma sildistamisest midagi head. see on läbi ajaloo kaasa toonud ja toob ka tulevikus ainult eraldumist, eristumist, vihkamist ja seda kuni teise poole tapmisteni välja.

 16. @tõnu:

  “miskipärast tundub mulle et siin foorumis pigem hoitakse kinni oma senistest teadmistest, välistades uut, välistades arengut, uurimist. aga eks igaüks käitub nii nagu parajasti tarvilikuks peab.

  sellegipoolest ei arva ma sildistamisest midagi head. see on läbi ajaloo kaasa toonud ja toob ka tulevikus ainult eraldumist, eristumist, vihkamist ja seda kuni teise poole tapmisteni välja.”

  Areng toimub lähtudes objektiivsest reaalasusest. Illusioonidest kramplikult kinnihoidmine pole areng.
  Vihkamine? Toob kaasa eraldumist, kuni tapmisteni välja. Kaalukate argumentide esitamine parajura vastu pole vihkamine.

 17. @tõnu:

  Kuidas eristada iseeneslikku liikumist käega (tahtmatult) liigutamisest?
  Mõned seletavad just, et vits/pendel/traat liigub ikka käe liikumise peale, käe liikumine aga omakorda tulenevat sellest, et inimene tunnetab otsitavat objekti (kaabel, “veesoon” jne).

 18. @tõnu:

  miskipärast tundub mulle et siin foorumis pigem hoitakse kinni oma senistest teadmistest, välistades uut, välistades arengut, uurimist. aga eks igaüks käitub nii nagu parajasti tarvilikuks peab.

  Te unustate Parawebis möllava para-poltergeisti! Pigem hoitakse seal kramplikult kinni valedest teadmistest. Parawebi piibliks kuulutatud Smaragdtahvlid/Tabula smaragdina on hilisaegne võltsing. Autor ei saa olla Thoth, kuna selles üllitises on Püha Maa/Paradiisi kohta väljend Shambhala. Mütoloogia tekstid ütlevad Egiptuse kohta midagi muud. http://en.wikipedia.org/wiki/Aaru,

  In ancient Egyptian mythology the fields of Aaru (iArw meaning “reeds”) (alternatives: Yaaru, Iaru, Aalu) or the Egyptian reed fields, are the heavenly paradise, where Osiris ruled after he became part of the Egyptian pantheon …

  sama jutt ka Klõbistajale. üks uurimus veel ei tähenda et kõik (või enamik) defineerib religioossust ja spirituaalsust just niimoodi.

  Olen nõus teoloogiadoktor Riho Saard’i arvamusega Postimehe artiklis Miks kristlus nii keeruliseks muutus? 28.09.2013 14:40, et teoloogia peaks eraldiseisva teadusena kaduma ja sellega, et tegu on meditsiinilise probleemiga.

  Näiteks Oxfordi ülikooli teadlased on juba mõnda aega rääkinud, et paljud fundamentalismi nähtused on meditsiinilist laadi ja nii tuleks neisse ka suhtuda.

  Kas ei ole esoteerikute erinevate nägemuste taga mitte palju jaburaid filme, raamatuid, ettesöödetud valeinfot??? Arengut ei saa toimuda toetudes valedele …

  jutt et nõiavits pöördub käe füüsilisest liikumisest ja pendli liikumine trammi või maavärina tõttu, tähendab isikliku praktika puudumist.

  Pendli Veeliks liigutas kätt, kui ta Selgeltnägijate tuleproovist osa võttis!

  kui sa nüüd selgitasid et materialstlik usub loogilist selgitust ja idealist osub müstkasse (kus järelikult puudub loogika) ning vahepealne aste puudub, siis mõistan, mida tähendavad need sõnad sinu jaoks. ja sellise definitsiooni järgi oleksin ma omaarust üdini materialist.

  Mina olen seal vahepeal ja saan oma eluga hakkama. Vastupidiselt igatsorti esoteerikutele olen ma veendunud, et teadus kinnitab paljusid mütoloogias toodud väiteid (lihtsaim – igavene elu!, ka aju mõjutamine elektrivooluga suurendab vaimseid võimeid (kusagil siin lehel link olemas!)) Olen veendunud, et see nn. üleloomulik ei saa olla vastuolus loodusseadustega. New Age utoopilised teooriad on enamuses valed.

 19. @O cookievaba Kameelion:
  “Mina olen seal vahepeal ja saan oma eluga hakkama. Vastupidiselt igatsorti esoteerikutele olen ma veendunud, et teadus kinnitab paljusid mütoloogias toodud väiteid (lihtsaim – igavene elu!, ka aju mõjutamine elektrivooluga suurendab vaimseid võimeid (kusagil siin lehel link olemas!)) Olen veendunud, et see nn. üleloomulik ei saa olla vastuolus loodusseadustega. New Age utoopilised teooriad on enamuses valed.”

  Kuidas Sa siis vahepeal oled? Ei saa nt “natuke rase” olla. Ise väidad, et nn üleloomulikud nähtused on siiski kooskõlas loodusseadustega. Paistab, et kuulud teadusliku maailmavaatega inimeste hulka.
  Hüpotees igavesest elust siiski loogilisena ei tundu, kuid tulevikus saab seda kindlasti oluliselt pikendada, või minetea. Aga mida mütoloogiast võiks veel teadus kinnitada? Teleportatsiooni? Kvantteleportatsioon toimib edukalt juba aastaid. Kas kvantpõimitust kasutades edastatud informatsiooni põhjal saaks mujal valmistada elusolendi koopia (originaal hävineb)? Midagi võimatut selles pole. Ainult tehnilised probleemid, mis tulevikus kaovad. Teleporteeritava isiksus siiski vist samaks ei jää.

 20. Tegin need lihtsad katsed raudvarrastega ära. Mõningast vaeva oli nende otsimisega ja eristamisega rauda alumiiniumist. Veidral kombel leidsin kilakolasahtlist käekella (mitte küll kuldse), keerasin ta üles, ja oh imet, käib normaalselt. Unustasin ta sinna sahtlisse vist selle pärast, et ta rihm oli katki läinud.
  Torkasin pappkasti kaks auku ja neisse paigutasin pastakaümbrised. Kasti panin lauale. Traadid loomulikult ei liikunud, kui olid oma tasakaaluasendi saanud. Siis lähendasin väikese külmkapimagneti. Mingit üllatust muidugi polnud, et paari cm kaugusest tõmbus lähim traat plaksti magneti külge. Magneti liigutamisel traadi kohal (või all) järgis varras koomulikult seda liikumis. See oli päris lõbus. Edasi asetasin karbi vanamoodsama teleka (mul neid mitu) ette. Traadid püsisid paigal. Lülitasin teleka sisse – plaksti oli varras vastu kineskoopi. Varrastele mõjus ka sisselülitatud kõlari juurdeasetamine. Aa, väljalülitatud kõlar mõjub samamoodi. Seda kõike saab teha ka ühe vardaga, aga nad magnetiseeruvad ja hakkavad omavahel mõjuma. Eks neid katseid saab palju põhjalikumalt teha ja seaduspärasusi otsida.

 21. @Klõbistaja:

  Kuidas Sa siis vahepeal oled? Ei saa nt “natuke rase” olla. Ise väidad, et nn üleloomulikud nähtused on siiski kooskõlas loodusseadustega.

  Ju ma siis olen “natuke rase”. Ma ei teagi kuhu ma kuulun … Mulle on hakanud tõsiselt meeldima antiikne humanism, mütoloogia vähetuntud faktid ja muu selline elik kõik vana ja ehe. See tekitab minus vist mingi kiiksu? Materialistid sellest vist eriti vaimustuses ei ole! Nemad eelistavad New Age õpetusi. Irw, irw, irw. Hoolimata sellest olen ma kriitiline igasuguse valesid täis pikitud uhhuujama vastu.

  Hüpotees igavesest elust siiski loogilisena ei tundu, kuid tulevikus saab seda kindlasti oluliselt pikendada, või minetea.

  Päris igavest elu muidugi ei tahaks, see muutub pikapeale igavaks, aga mõne tuhande aastase elu vastu poleks mul midagi. Hi, hi, hi Meditsiini-Nobeli toonud avastus avab vananemise tagamaid 05.10.2009 17:29 http://novaator.ee/ET/meditsii....._tagamaid/

  Täna Nobeli preemia saanud Elizabeth Blackburn ja Jack Szostak avastasid, et telomeerides leiduv ainulaadne DNA-järjestus kaitseb neid. Kolmas värske nobelist, Carol Greider avastas koos Blackburniga telomeraasi, valgu, mis kromosoomide otsi kaitsvaid telomeere taasloob.
  Kui telomeerid lühenevad, siis rakud vananevad. Kui aga telomeraas on üliaktiivne, siis on tulemuseks surematud, lõputu jagunemisvõimega rakud, näiteks vähirakud.

  Teleportatsiooni?

  Teleportatsioonist ei tea ma suurt midagi. Ei ole huvitanud.

  Leidin aju elektriga mõjutamise uudise üles Err Teadusuudised 03.02.11 | Psühholoogia Toimetas Jaan-Juhan Oidermaa, aga linki ei pane. Aju elektrifitseerimine paneb kastiväliselt mõtlema

  Sidney ülikooli neuroteadlaste uurimuse kohaselt on elektrivälja abil ajutiselt võimalik vasaku ajupoolkera temporaalsagara tööd vaigistada, mis omakorda võimaldab sisseharjunud mõtlemismustreid välja lülitada ning seega probleemidele värskeid lahendusi leida.

  See on küll alles algus, kuid selleteemaliste uuringute jätkudes võibolla jõutakse tõsikindlate teadmisteni.

 22. @O cookievaba Kameelion:
  “Mulle on hakanud tõsiselt meeldima antiikne humanism, mütoloogia vähetuntud faktid ja muu selline elik kõik vana ja ehe. See tekitab minus vist mingi kiiksu? Materialistid sellest vist eriti vaimustuses ei ole! Nemad eelistavad New Age õpetusi.”

  Misasja? Miks peaksid materialistid eelistama New Age religiooni? Kui Sa ei taha end pidada materialistiks, olgu siis pealegi. Sa vist usud mingeid paranormaalseid ilminguid, kuid arvad neil olevat teaduslikud selgitused, kuigi praeguseks pole need teada? Aga katseid on tehtud igasuguse parajura kohta. Kontrollitud tingimustes pole midagi sellist kinnitust leidnud. Pole keegi nt mõttejõul esemeid liigutanud, kuigi mõned raamatud pajatavad sellistest asjadest. Mis siis takistas “psühhokineetikutel” Belgiast see miljonike kätte saada? Muude asjadega samamoodi.

 23. @Klõbistaja:

  Misasja? Miks peaksid materialistid eelistama New Age religiooni?

  Teemas suvest sai september – taevas tumeneb tõi Martin välja hr. Sõõrumaa jama uskumuse, et seksuaalenergiat ei tohi raisata. Kust selline teave pärineb, kui mitte New Age luulutustest? Kuidas on vabamüürlastega, kelle salateadmised kirjutati kokku 19 sajandi keskel? PS! sisaldavad palju jama. Templirüütlitega, organisatsiooniga, mis taasloodi 19 sajandi algul? Originaalidega pole kumbagil mingit sisulist seost! New Age’le pandi alus 19 sajandil.

  Kui Sa ei taha end pidada materialistiks, olgu siis pealegi.

  Terve elu olen ma materialist olnud. Pole mingit erilist huvi üles näidanud selle nn. vaimse poole vastu. Põgusalt sellekohast kirjandust lugenud. Vaimsusega seotud teemadega tutvusin tänu skeptiku lehele, kus mul tuli oma väiteid näidetega tõestada.

  Sa vist usud mingeid paranormaalseid ilminguid, kuid arvad neil olevat teaduslikud selgitused, kuigi praeguseks pole need teada?

  Teoreetiliselt on igavene elu võimalik. Usun ka teooriat, et elekter võib inimajus tekitada mingid muudatused, mistõttu inimese mõtlemisvõime võib oluliselt paraneda. Seda ei ole vist tõesti uuritud.

  Aga katseid on tehtud igasuguse parajura kohta. Kontrollitud tingimustes pole midagi sellist kinnitust leidnud.

  Aga ma ju ütlesin, et inimestel ei ole kunagi olnud müstilisi üleinimlikke võimeid. Vaimudesse ma ei usu, seega ei saa mul ka selle kohta arvamust olla. Pole kunagi kohanud.

 24. @O cookievaba Kameelion:
  “Terve elu olen ma materialist olnud. Pole mingit erilist huvi üles näidanud selle nn. vaimse poole vastu. Põgusalt sellekohast kirjandust lugenud. Vaimsusega seotud teemadega tutvusin tänu skeptiku lehele, kus mul tuli oma väiteid näidetega tõestada.”

  Ja nüüd siis enam pole materialist? Tutvusid Vaimsusega ja see oli paeluv? Meenub, et Sa rääkisid “Kundalini energiast”. Vabanda väga, kuid minu arvates on see täielik parajura. Kuigi, mõningate füüsiliste harjutuste tegemine ilmselt pole kahjulik. Kuid milleks sinna juurde lisada mingit jama – nt ühinemine Universaalse Teadvusega, mantrad, meditatsioonid… Sellist plära kipuvad just New Age jüngrid ajama.

 25. Mulle tundub, et teine katsetaja ikkagi ei olnud härra Kriimsilm. Loodetavasti ta katsetab ikka usinasti edasi ja teatab ka tulemustest. Tänagi oli/on ilus päev looduses olemiseks. Kui katsed ei õnnestu, on seegi vajalik informatsioon.
  Kahju, et Väino R ei kommenteerinud katset.

 26. @Klõbistaja:

  Tutvusid Vaimsusega ja see oli paeluv?

  Jah see veenis mind, et vana on tunduvalt väärtuslikum, kui kaasaegne egoismi ja halastamatut nõrgemate jalgade alla tallamist propageeriv liberaalne maailmavaade. Naine on selles maailmas ainult ese, taandatud seksleluks. Igasugune oma õiguste meeldetuletamine kutsub esile püksikandjatest nn. machode hüsteerilise hädakisa! Radikaalne feminism http://www.para-web.org/showthread.php?tid=7770 Irw, irw, irw.

  Meenub, et Sa rääkisid “Kundalini energiast”. Vabanda väga, kuid minu arvates on see täielik parajura.

  Võimalik, et see tundub parajurana nende jaoks, kes pole seda ise kogenud. Ja neid on võibolla 99 %. Enamus, mis kundalini kohta kirjutatud on, ei kannata isegi kriitikat. Sellel ei ole selle seisundiga mingit kokkupuudet. See on kokku kirjutatud jaburate isehakanud õpetajate poolt, kes ise midagi kogenud ei ole, vaid vanadest õpetustest valesti aru saanud. See on seisund, mille kohta G. Aarma (raamatut ei leia!) müsteeriumidest kirjutas: vanaaja targad nimetasid seda”müstiliseks müsteeriumi elamuseks!”

  Miks mu mõtlemine muutunud on? Miks mul on mehelik loogika, kuigi ma olen naine?

  ühinemine Universaalse Teadvusega … meditatsioonid

  Siiani pole ma aru saanud, mis see on. Muide meditatsioone/palveid on neuroloogias uuritud ja need tegevused tekitavad ajus muudatusi. Leidsin selle seoses neuroteoloogiaga.

 27. @O cookievaba Kameelion:
  “Jah see veenis mind, et vana on tunduvalt väärtuslikum, kui kaasaegne egoismi ja halastamatut nõrgemate jalgade alla tallamist propageeriv liberaalne maailmavaade. Naine on selles maailmas ainult ese, taandatud seksleluks.”

  Pole see lugu ikka nii hull. Egoismi ja empaatia puudumist on osade poolt alati olnud. Ja rasketel aegadel aitas see indiviidil ellu jääda. Heaoluühiskonnas on teiste aitamist ja kaastunnet märksa rohkem.
  Miks peaks materialistliku maailmavaatega inimene mingi tige elukas olema, kes aina raha loeb. Vaimse poole alla kuulub kunst, muusika… Pole ju nii, et need asjad meeldivad ainult usklikele/spirituaalsetele.
  Naiste olukord on ajajooksul paremaks läinud, enamikes maades. Kusjuures ka paljudes islamiriikides. Me juba rääkisime sellel teemal.

  http://www.youtube.com/watch?v=M6e9hQVMqco

  Lennon oli humanist.

 28. @O cookievaba Kameelion:
  “Seda ei saa parajura alla liigitada ka kõige parema tahtmise juures.”

  Enesesisenduse mõju ei saa mitte kuidagi alahinnata. Loomulikult võib selle tagajärjel ajutegevuses muutuseid tekkida. Mitte midagi müstilist siin pole.
  Vaadake, kuidas paljud sportlased keskenduvad enne oma soorituse tegemist. Sel ajal nad mõtlevad: ma suudan seda teha, see õnnestub… Kas sellist intensiivset mõtlemist saab nimetada mediteerimiseks? Meditatsiooni mõiste on muidugi palju laiem. Ja seda tuleb eristada kontemplatsioonist.
  Nii et kas mediteerimine on kasulik? Teatud määral kindlasti.

 29. Mis see pildamine ikkagi on? Tavalistest füüsikanähtustest pole siinkohal enam erilist mõtet rääkida, see on teine teema.
  Kuidas võiks nt pajuvits reageerida maa-alusele jõele? Siingi on korduvalt räägitud sellest, et tegelikult võib pildaja näha mõningaid maastiku iseärasusi, kas teadlikult või ebateadlikult. Mis on alateadvus? Sõnastamata seoste tunnetamine? Kiirem verbaalsest mõtlemisest. See võib ebamäärane tunne olla. Aga käteasend ehk muutub ajult saadud (päriselt) tedvustumatust signaalist? Inimene märkab traatide/pendli liikumist. Et see siis nagu signaalivõimendus, muidu ei märkakski. Vähimatki müstikat sellises oletuses pole. Ehk oskab keegi mingi parema selgituse väljapakkuda?
  Kui efektiivne saab selline meetod olla? Suurte kogemuste puhul võivad tulemused päris head olla, aga ainult teatud nähtuste tuvastamisel. Isegi mu laps hakkas laginal naerma, kui jutustasin pendli abil toore muna eristamise katsest keedetud munast.

 30. Tohoo till ae! Mida hekki siin vahepeal toimunud on? Vot kuramus, kui ei hoia oma elu kursis, ega käi siin tihti!
  Igatahes tublid kes katsel käisid ja korraldasid! Minu lugupidamine! Teine katsetaja ei olnud tõesti mina.
  Endal ikka kõik muutumatu. Ehk järgmise nädala jooksul saame selle kuramuse objekti valmis ja saan lõpuks minna mere äärde ja oma versiooni katsetada.
  Plaan siis järgmine, Lasta kellelgi kaevata liiva alla esemed ja pealt rehaga ära siluda. Samuti teha petteks rehaga samapalju kohti, kus ei ole midagi all. Siis ei pea ma läbi jalutama kogu põhjarannikut, vaid otsin rehaga töödeldud kohti. Miks rannas? Kuna siis jääb ära asjade peitmine millegi alla, mis samuti kipuvad mõjutama. Pole küll rannas katsetanud, kuid arvan, et seal on nn puhast pinda rohkem. Eks näis. Ei hakka ka lubama, millal selle proovi teen, kuna see aasta on tõsiselt haige aasta olnud. Nii vähe aega enda ja oma pere jaoks pole enam ammu olnud! Kuid, kuna asi huvitab ka ennast ja talv on tulemas, siis arvan, et see tuleb peatselt ette võtta.
  Igal sajal juhul annan ka siia teada. Ma ei põe ebaõnnestumise pärast ja julgen ka mitte oodatud tulemused siia kirja panna.
  Mis puutub skeptikute portreesse, siis skeptik ei tohiks olla selline vana, nagu too James Randy. Selline üleolevalt ülbe ja ennastäis suhtumisega ebameeldiv isik. Minupoolest võib ta selle miljoni endaga hauda kaasa võtta. Näiteks sellel videol on ju selgelt näha tema hoiakut. http://www.youtube.com/watch?v=cqoYrSd94kA
  Samuti too prillidega operaatori abi või mis asjapulk. Ausaltöeldes tahaks tolle tölliga vaikses nurgataguses omi vaateid inimeste austamisest selgitada. Usu millesse sa tahad, aga üksteist võiksime ikka austada! Seda suurem heameel on näha, et meie skeptikud pole sellised! Kiitus!
  Aga hüva siis, eks ilmutan ennast vähe tihedamini siia!

 31. @Kriimsilm:
  “Lasta kellelgi kaevata liiva alla esemed ja pealt rehaga ära siluda. Samuti teha petteks rehaga samapalju kohti, kus ei ole midagi all. Siis ei pea ma läbi jalutama kogu põhjarannikut, vaid otsin rehaga töödeldud kohti.”

  Liiva kaevamine on mullatöödest vist lihtsam, kuid küllalt tülikas on see ikkagi. Sama teeb ju välja otsitava eseme katmine mingi asjaga. Aga ükskõik, peaasi et viitsid sellega jännata. :) No minagi ju natuke viitsisin. Nüüd on kudumisvardad kõverad, uuesti sirgeks painutamine jättis ikkagi väikese jõnksu sisse. Entroopia suurenemine. :)

 32. Härrased!

  See võrgus rääkimine (et mitte öelda – irisemine), hakkab kohakuti …

  Mida ma rääkisin PARASTAMISEST ?

  Pakun teha korralikku katse, kus ei viibi kohal mitte AINULT 1 inimene. Ja kordan VEEEEEEL neile, kes pihta pole saanud – KAEVUD on minu asi. Ma ei kahtle Martini pädevuses, aga teate sellid – palun, kui võimalust, astuge sealt kirsipuude lähedalt mööda, traadid käes, ja te näete, mis juhtub. Martin ise ka ju koges seda. OK.
  Aga asjaoluga, et lauajupi all on peidus üsna peen traat – olen ma siin väitnud, et olen suutma seda leida? NO pole ju?!Samas kõikvõimelikke trasse leian, nii pinge alla kui kanalisatsiooni omi.Raskusteta. Olemasolevaid siis.

  See pakkumine siis käib eelkõige herr Martini pihta, kuigi, kui ta soovib, võib ta selle katse läbiviimise ka kellelegi teisele delegeerida.

  Parimat, härrased!

  Härrased!

  See võrgus rääkimine (et mitte öelda – irisemine), hakkab kohakuti …

  Mida ma rääkisin PARASTAMISEST ?

  Pakun teha korralikku katse, kus ei viibi kohal mitte AINULT 1 inimene. Ja kordan VEEEEEEL neile, kes pihta pole saanud – KAEVUD on minu asi. Ma ei kahtle Martini pädevuses, aga teate sellid – palun, kui võimalust, astuge sealt kirsipuude lähedalt mööda, traadid käes, ja te näete, mis juhtub. Martin ise ka ju koges seda. OK.
  Aga asjaoluga, et lauajupi all on peidus üsna peen traat – olen ma siin väitnud, et olen suutma seda leida? NO pole ju?!Samas kõikvõimelikke trasse leian, nii pinge alla kui kanalisatsiooni omi.Raskusteta. Olemasolevaid siis.

  See pakkumine siis käib eelkõige herr Martini pihta, kuigi, kui ta soovib, võib ta selle katse läbiviimise ka kellelegi teisele delegeerida.

  Parimat, härrased!

 33. @blacktop:
  “Mida ma rääkisin PARASTAMISEST ?”

  Seda pole olnud. Usun, et Sinusse suhtutakse igati respektiga – järgmisel sügisel saad uuesti ametlikul katsel proovida. Ja kutstsu tuttavaid kaasa. Katseajas eelnev kokkuleppimine lisab ka ehk teisi vaatlejaid.
  Aga ehk saad kokkuleppele juba varem uudishimulikuga tartust. Ta küll taunib minu igasugust sekkumist sellesse protsessi, kuid mingit loogilist vastuolu ma siin ei näe.

 34. uurija ütles:

  Kuidagi saaks ka päris reaalsete kaevudega katsetada. Tänaval ehk keeruline, aga mõnes parklas või muul platsil kus kaeve leidub. Kaaned musta kilega kinni katta ja lisaks veel samasuguseid katteid panna ka mujale kus kaevu pole. Siin muidugi ei saa midagi vahepeal muuta enam, sest kaeve ümber ei tõsta ja paljast kilet pole mõtet tõsta, sest see tegevus annaks märku tõelise kaevu asukohast.
  Palju peaks katseid tegema, et saada statistiliselt usaldusväärset tulemust, kui leidub näiteks 3 tõelist kaevu ja kui palju tuleb panna katteid kus midagi all ei ole?

  Väga nõus.

 35. Enim meldib mulle „uudishimulik tartust” pakutud test, lugege ülaltpoolt. Ka analoogse koduse katse tulemus on seal kusagil kirjas. Samuti tundub asjast üsna hästi aru saavat zf 19. september 2013 kell 7:08 – mingi seos pidavat olema neerudega. Aga ma ei tea seda kõike nii täpselt.

  Kordan veel – (sry Martin) – MA EI OLE VÄITNUD, PROOVINUD EGA KA USU, ET LEIAN ROHU SEEST TRAADIJUPI VÕI KULDSÕRMUSE. ON NÜÜD SELGE?

  Klõbistaja – kui „uudishimuliku tartust” viimati öeldu jäi arusaamatuks, siis on see sinu probleem – ära nüüd hakka…no tüütu on lihtsalt.

  Nüüd – mina loobun hetkeni (sest mul pole aega siin aega viita ja lugeda heietusi a`la „kuidas katse läks?” absurd.), kuni kõik asjad paigas on. Ma olen siin kümneid kordi vihjanud, mida ma teha võin ja sellest piisab, kuniks on selgunud uued (põhi)mõtted. Samas loodan, et mitte keegi ei keela mul osaleda 8tonni mängus. Ja mu e-kirja aadress on ka olemas adminnil, nii et – kohtumiseni ja tervisi!

 36. @blacktop:
  “Klõbistaja – kui „uudishimuliku tartust” viimati öeldu jäi arusaamatuks, siis on see sinu probleem – ära nüüd hakka…no tüütu on lihtsalt.”

  Seda on kurvastav lugeda. Kuid olgu siis nii. Põrgutee on teatavasti sillutatud heade kavatsustega…
  Edu!

 37. Sa ikka tead, mida siia kirja paned? Oled kas häbematu jõmksikas või lihtsalt logorröad põdev igav tüütus. Põrgutee???????

  When you are dead, you don`t know that you are dead. It is difficult only for the others. It is the same when you are stupid.

 38. Täitsa hämmastav, et mõned ei saa loetud tekstidest aru. Tahaks küll midagi teravamat selle peale vastu lajatada. “Põrgutee” oli piltlik väljend selle kohta, et omaarust püüdsin meeldivalt suhelda (ehk siis hea kavatsus), kuid mõjusin hoopis tüütavalt.

  Kui kõikide teiste arvates ka, siis tõmban saba jalgevahele ja lidun siit minema.

Lisa kommentaar

Sinu e-postiaadressi ei avaldata. Nõutavad väljad on tähistatud *-ga