Teadlased kirjutasid globaalse kliimamuutuse teemal avaliku kirja

Jääkaru sulava jääga kui kliimasoojenemise sümbol

225 teadlast on pidanud vajalikuks kirjutada avaliku kirja seoses globaalse kliimamuutusega.

Kirja alustatakse lühida tutvustusega teaduse olemusest ja väljendatakse sügavad häiritust selle üle, et teadlasi, eriti kliimateadlasi, rünnatakse poliitilistel põhjustel. Teaduslikud järeldused on alati mingil määral ebakindlad, teadus ei tõesta kunagi midagi absoluutse kindlusega. Aga kui öeldakse, et ühiskond peab enne tegude tegemist ootama, kuniks teadlased mingis asjas kindla järelduseni on jõudnud, siis tähendab see sama, kui öelda, et ühiskond ei pea kunagi midagi tegema. Kliimamuutus on üks sellistest potentsiaalselt katastroofiliste mõjudega probleemidest, mille puhul tähendab mittetegutsemine suurt riski meie planeedile.

Teaduslikud järeldused tulenevad põhiliste loodusseaduste mõistmisest, mida toetavad laboratoorsed katsed, loodusvaatlused ning matemaatilised ja arvutimodelleerimised. Teadlased teevad vigu nagu kõik teisedki inimesed, kuid teaduslik protsess on sedasi üles ehitatud, et need vead leitakse ja parandatakse. See protsess on loomu poolest vastandlik — teadlased ei kogu kuulsust ja lugupidamist mitte üksi traditsioonilise tarkuse toetamisega, vaid veelgi enam sellega, kui suudetakse näidata, et kehtiv konsensus on vale ja leidub parem selgitus. Just seda tegid Galileo, Pasteur, Darwin ja Einstein. Aga kui mõned järeldused on katsetega põhjalikult läbi testitud, jäänud pidama ka peale katseid neid ümber lükata, siis saavutavad need staatuse “kindlapõhjaline teooria” ja neist räägitakse tihti kui faktidest.

Näiteks toetab põhjalik ja mitmekesine teaduslik tõendusmaterjal seda, et meie planeedi vanus on umbes 4,5 miljardit aastat (Maa päritolu teooria), et meie universum sai u 14 miljardit aastat tagasi alguse ühest kindlast sündmusest (suure paugu teooria), et kõik tänapäevased elusorganismid evolutsioneerusid organismidest, kes elasid minevikus (evolutsiooniteooria). Isegi kui need teooriad on teadlaste ringis suure enamuse poolt omaks võetud, ootab kuulsus igaüht, kes suudab näidata nende teooriate paikapidamatust. Kliimamuutus langeb samasse kategooriasse: on olemas põhjalikud, mitmekesised ja järjepidevad objektiivsed tõendid selle kohta, et inimesed muudavad kliimat moel, mis ohustab meie kogukondi ja ökosüsteeme, millest me sõltume.

Mitmed kliimamuutuse eitajate poolt korraldatud hiljutised rünnakud kliimateaduse ja mis veel häirivam — kliimateadlaste suunas, on tavaliselt tagant tõugatud erihuvide ja dogmade poolt, mitte aga ausa püüdluse poolt pakkuda alternatiivne teooria, mis selgitaks usutavalt olemasolevaid tõendeid. Valitsustevaheline kliimamuutuste paneel (IPCC) ja teised teadusliku kooslused, mis tegelevad kliimamuutuste uurimisega ja mis hõlmavad tuhandeid teadlasi, kes koostavad põhjalikke aruandeid, on üsna ootus- ja harjumuspäraselt teinud mõningaid vigu. Kui neile vigadele juhitakse tähelepanu, siis need parandatakse.

Kuid ükski hiljutistest juhtumustest ei ole kübetki muutnud peamistes kliimamuutuste kohta käivates järeldustes:

 • Planeet soojeneb kasvuhoonegaaside kontsentratsiooni suurenemise tõttu meie atmosfääris.
 • Suurem osa kontsentratsiooni suurenemisest on tingitud inimtegevusest viimase sajandi jooksul, eriti fossiilsete kütuste põletamisest ja metsade vähenemisest.
 • Looduslikud põhjused mängivad Maa kliima soojenemisel alati rolli, kuid praegu mängib inimtegevus need üle.
 • Planeedi soojenemine põhjustab muude kliimamustrite muutust ja kiireneb praegu enneolematult. Merevee tase tõuseb, hüdroloogilised tsüklid muutuvad, suurem süsihappegaasi kontsentratsioon muudab ookeanid happelisemaks.
 • Need komplekssed muutused ohustavad rannikualade elukeskkondi ja linnasid, meie toidu- ja veevarusid, merede ja magevee elustikku, metsi, kõrgmägede keskkonda ja palju muud.

Allikas: Open letter: Climate change and the integrity of science, The Guardian, 6. mai 2010.

17 Replies to “Teadlased kirjutasid globaalse kliimamuutuse teemal avaliku kirja”

 1. Mart K.,

  see, et kliima soojenemise jutud on üle paisutatud, oleks ühest küljest loogiline, sest

  poliitikud hoiavad alati üleval kahtlusi ja jutte, mis võimaldaks sõda erinevate riikidega
  ja alati üleval kahtlusi ja jutte, mis võimaldaks rahvale söödavaks teha poliitilisi otsuseid ühe või teise ressursi tarbimise lõpetamiseks

  sest kõik sellised asjad nõuavad pikka eeltööd, PR-i, mida muidugi kahe päevaga ei tee – seega tehakse seda igaks juhuks pidevalt ja mõõdukalt.

  AGA

  fakt on ka see, et aeglaselt ja järjekindlalt teeb inimene muudatusi kogu maa pinnal
  põhjustab kõrbesid – käegakatsutavalt -, muudab liikide tihedusi eri suundades jne…
  fakt on see, et mõne keemilise ühendiga suudetakse vihma tekitada või ära hoida ja paljut muud
  ja fakt on see, et see biomass, mida inimene täie hooga mõjutab, on sisuliselt tootnud Maa ökosüsteemi koos Maa ümbrusse jäävate gaasidega
  ja fakt on see, et nende gaaside koostis mõjutab Maad

  nii et ilmselgelt vajab see kõik põhjalikku uurimist
  kuigi ka põhjalikku kriitikat ja oponeerimist

 2. [citation needed]

  Venemaa näiteks hoiab piiri ääres sõdurisalkasid, keda pidevalt Eesti peale üles ässitatakse – et kui vaja on, siis nad ikka vihaga tuleks – ja ajab naši värki jms. Ja see ei tähenda sõjaplaani, vaid seda, et oleks see emotsioon kogu aeg olemas.

  Eesti näiteks seda väga palju ei tee, aga peale Venemaa võib veel paljusid juhuseid nimetada just sõdade osas – et mida tehakse juhul, kui valitsus peab võimalikuks, et tekib vajadus sellist sõda alustada.

  Aga üldiselt on poliitika selline asi, et uuri ise – mina ei hakka selleteemalisi vaidlusi pidama ;)

 3. Venemaa näiteks hoiab piiri ääres sõdurisalkasid, keda pidevalt Eesti peale üles ässitatakse – et kui vaja on, siis nad ikka vihaga tuleks

  Allikas?

 4. Allikas?

  Nagu ma ütlesin, ei alusta ma poliitilist diskussiooni …uuri ise.

  Ainult möödaminnes võtsin siin sõna. Tegelikult need asjad enne “AGA”-t olid mõeldud tasakaaluna, et miks keegi peaks valetama, seejärel tuli see osa, et miks ei peaks …nii et ma ei saa aru, mis allikaid sa siin tahad :P

 5. Heelium ütles:

  Nagu ma ütlesin, ei alusta ma poliitilist diskussiooni …uuri ise.

  Kuna Heelium väite

  poliitikud hoiavad alati üleval kahtlusi ja jutte, mis võimaldaks sõda erinevate riikidega

  toetuseks adekvaatset argumenti esitada ei suuda, teeb dig ettepaneku terve väide kõrvale lükata. Kas keegi toetab?

 6. toetuseks adekvaatset argumenti esitada ei suuda, teeb dig ettepaneku terve väide kõrvale lükata. Kas keegi toetab?

  Kuhu kõrvale? Ümber lükatud seda igaljuhul ei ole :)

  Ma võin tuua nö. kodulähedase näite, et parteid hoiavad alati üleval kahtlusi ja jutte, mis võimaldavad pidada väikseid lahinguid ja sõdu enne valimisi – siis parteide vahel.

  ja ma ausaltöeldes ei saa siin aru, milles sinu probleem on :)

 7. Kui me juba ümberlükkamise juures oleme, siis värvita rohelised mõtted uinuvad raevukalt!

  Heelium ütles:

  Ma võin tuua nö. kodulähedase näite, et […] alati […]

  Näide ei saa tõendada üldist positiivset väidet. Näide saab üldist positiivset väidet ümber lükata; seda hüütakse kontranäiteks. Juunõu, nagu Neville Chamberlain.

 8. Näide ei saa tõendada üldist positiivset väidet. Näide saab üldist positiivset väidet ümber lükata; seda hüütakse kontranäiteks. Juunõu, nagu Neville Chamberlain.

  Sa pead otsima kellegi teise, kes sama väidet usuks ja viitsiks sulle tõestada. Või parim – tee seda ise.

  Maailmas on 195 riiki ja enamusest ei tea ma mitte midagi. Minu enda üldised väited pärinevad kirjandusest, poliitikast ja loogikast ja enamuse tõestamine võtab liiga kaua aega.

  Poliitikas, muide: erand kinnitab reeglit.

  Enamus selliseid reegleid kehtib teatud piires ja erandi toomise võimalus tõestab reegli falsifitseeritavuse, andes seega rohkem kaalu positiivsetele näidetele. Aga ausalt on poliitika sedavõrd keerukas teema, et mul ei ole vähimatki viitsimist hakata mingeid suvalisi väiteid põhjalikult tõestama või tõendama – võid neid käsitleda lihtsalt seisukohtadena ja sul on väga raske tõestada, et mul ei ole selliseid seisukohti. Poliitikas ei kavatsegi ma esitada midagi muud, kui seisukohad – ajaloo uurimine on see osa, mida tee ise.

 9. Kriku,

  nagu ütlesin – minu jaoks ei ole see oluline teema, mille üle vaielda
  mis ei tähenda, et ma enda mõttekäiku täiesti tühjana näeks

Lisa kommentaar

Sinu e-postiaadressi ei avaldata. Nõutavad väljad on tähistatud *-ga