Jumal Eesti seadustes

Võtsin ette elektroonilise riigi teataja, teostasin tekstiotsingu sõnaga ‘jumal’ ja sain 13 seadust-määrust-korraldust. 1. Kaitseväe garnisonimäärustiku kinnitamine Ametikohustuste täitmisel saatetunnimehed mitte kusagil, välja arvatud jumalateenistusel, peakatet maha ei võta. 445.…