Marve infoväli

Tühi väli

Pildil kujutatud militaarrajatis koodnimega Tühi väli ei ole artikliga seotud.

Siinsesse palatisse on kogutud tarkuseterad paljulugenud isand/emand (mittevajalik läbi kriipsutada) Marve infoväljast.

Tähelepanu! Tarandikus võib leiduda trolle. Söötmine omal vastutusel.

801 Replies to “Marve infoväli”

 1. sajanda ahvi teooria uskumise või mitte uskumise taga võib olla asjaolu, et meie praeguses elusituatsioonis see eriti ei toimi. Oleme n.ö. paradiisist välja aetud. Elame väljaspool universaalset teadvust, ei usu ega tunneta selle olemasolu. Meie valitsev ühiskondlik uskumus iseendist on totaalselt võõrandunud. Me ei tea,kes me tegelikult oleme.Sellest kogu segadus.

 2. Kulla marve,
  sellist mitte millegagi tõendatavat targutamist millegi “toimimisest” või “mittetoimimisest”, uskumisest või mitteuskumisest, universaalsest teadvusest, paradiisist välja ajamisest jne. võib ju lõpmatuseni ajada. Suhteliselt lihtne on aga tänapäevaste võimaluste juures natukegi asja ususilmaklappideta uurides tõendada, et kogu see katse ja järelikult ka sellest tulenev “teooria” ise on mingi muu, samuti laest võetud teooria kinnitamiseks lihtsalt välja mõeldud. Siinne point on, et natukegi jälgi ajades selgub, et mingit sellist katset pole kunagi tehtud ja järelikult ei saa ka rääkida selle (mitte)millegi toimimisest, sellesse uskumisest või mitte uskumisest.

 3. Originaalkontekst: Maailmalõpp aastal 2012

  Maailmalõpust rääkides tuleb lisada SEE maailm. Maskuliin+patriarhaalne püramiidmudel teiste üle valitsemiseks.TEADVUSLIKUS hauas elamine ja olude orjaks olemine.Inimene algab kristuse teadvusest, kus kogu aju maht on aktiivne ja efektiivne. Kristus tähendab tasakaalu.Alustades üksikisikust ja lõpetades kosmosega. Ja Jeesus Naatsaretlase tagasitulek tähendab tõe lunastust ehk vabastamist elu ja inimese kohta. Tõde ei vaja tõestamist, vale ja pettust tuleb tõestada.

 4. Aga kuidas elu siis toimib, kui seda ühtset infovälja või substantsi pole..Mis olemasolemist koos hoiab ja kuidas kõik kulgeb..Teadlased hoiavad nendele küsimustele vastamisest millegipärast kõrvale.Paljusid üldfilosoofilisi arusaamu ei saagi otseselt tõestada, mis on ka õiglane,sest annaks mingile grupile liigse ülemvõimu ja see viib kuritarvitustele. Mõistlik on ise mõelda ja kuulata,mis teised arvavad.Nii saab maailmapilt kokku.

 5. Holocauston tähendavat täielikult ohvriks toomist. Selles mõttes pole holokausti võimalik jaatada. End juutideks nimetavad inimesed on olemas ja tugevamalt kui kunagi varem.Hoolimata käsust, sina ei tohi tappa, on sellega tegelenud kõik rahvad. Juudid kaasa arvatud.Pealegi pole inimeste hävitamisest miskit kasu,kui põhjus ideena priskelt edasi elab.Nimelt see, et üks rahvas on teistest parem ja peab jumalaga peenikest lepingut.Sakslased võtsid sama mõtte ja hakkasid omal kombel tõupuhast ja jumalale meelepärast rassi aretama.Muud midagi, aga keelustamine ja mahavaikimine asja ei paranda.

 6. Aga kuidas planeedid siis orbiitidel püsivad, kui inglid neid kuldseid taevaseid rööpaid mööda ei lükka? Miks teadlased sellele lihtsale küsimusele vastata ei taha?

 7. Aga kuidas elu siis toimib, kui seda ühtset infovälja või substantsi pole..

  Just, marve … kuidas see siis toimib??? Või ei toimigi?

 8. marve ütles:

  Aga kuidas elu siis toimib, kui seda ühtset infovälja või substantsi pole..Mis olemasolemist koos hoiab ja kuidas kõik kulgeb

  Aga sa tead mis on “the answer to life, the universe and everything?”. Vastus on 42 ja pole siin mingeid teadlasi vaja.
  Mis ma selle tsitaadiga öelda tahan on, et nii üldistele küsimustele ei saagi olla konkreetseid vastuseid. Proovi ikka oma küsimused konkreetsemaks teha ja siis leiad et vastused on kas olemas või tegeldakse nende otsimisega aga igal juhul pole ühekski vastuseks “see müstiline ühtne infoväli teeb seda”

 9. Ma ühes teises teemas kirjutasin Marvele midagi vastuseks…. Marve kallis, unusta ära, pole vaja mulle vastata, see siin oli täiesti ammendav vastus.

 10. Mõiste seagripp ei tulene sõnast siga,vaid sõnast seadus ehk seatud või seaduslik gripp.Mis asi on haigus.. Inimeste endi väljamõeldis nagu kõik muudki asjad-nähtused siin päikese all.Väga hea ülevaate saab kolmandast Moosese raamatust, kus on Seadus pidalitõve kohta. Arstiteadus toimibki vaimse leeprana. Arendab haigusi, et oleks mida ravida. Kuradit aetakse kuradi abil välja. HIV ja AIDS on meditsiini kroonijuveeliks.

 11. Kõik asjad-nähtused algavad ideest-mõttest, mida usutakse,millest räägitakse ja mida lõppeks tehakse.Homoseksuaalsuse lätted on juba iidses Aadama-Eeva müüdis,kui löödi lõhe inimsuhetesse,kuna Eevast tehti patuoinas.Lisaks sajandeid kultiveeritud askees ja munklus,mis jutustab küll jumalale ligiolekust,kuid baseerub naiste ja naiselikkuse vihkamisel.Robert Bartlett raamatus Euroopa sünd kirjeldab Roomakeskse ladina kristluse agressiivset invasiooni ümbritsetavatele maa-aladele munga ordude ja kloostrite võrgustikuga nelja etapilisena,kus liiguti kloostrite suletusest individuaalsema vabaduse suunas,sest instink patustamiseks oli juba pärsitud.Kõrgklassi geide peal on püha üritus rohkelt õnnistatud vilja kandnud.Ei mingit tõmmet enam.Selline jutt jälle ei sobi, sest mingi ühise infovälja olemasolu pole tõestatud.Iga indiviid potsatab maailma, kui puhas leht ja kõik on tema enda patt ja süü, mis ta omale hangib.Küllap elu pakub veel rohkesti vihasid vilju, enne kui hakatakse nägema, kuulma ja mõistma.

 12. marve ütles:

  sest mingi ühise infovälja olemasolu pole tõestatud.

  Vahest võiks seda ühist infovälja inimeste maailmapiltide ühisosaks nimetada, kõige laiemas mõttes.
  Mõiste väli on niigi tähendustega üle koormatud.
  Seda kasutavad põllumehed, füüsikud, lüürikud…

 13. Tänu isand dig-ile on mulle nüüd eriline au osaks saanud.Kahjuks ühte postitust ei leidu.Jutt seadusest pidalitõve kohta, mis piiblis. Sellest on hästi näha, kuidas nn haigus hakkab arenema. Hirm ebapuhtuse ees ja usk pidalitõve olemasolusse.Lisaks kohustus ennast pühale preestrile diagnoosimiseks ette näidata.Kusjuures asi aetakse absurdi,inimene on siis puhas, kui on pidalitõvest üleni valge.Pidalitõbi arenes ka riietele ja hoonetele.Kas ei ole analoogiaid kaasaegse meditsiiniga.. Üha rohkem ja aina nooremaid omab mingit eluaegset, nii et siis saad terveks, kui sured.Keegi ei tea haiguste põhjusi.Teadusele on kasulik mitte teada. Muidu oleks mäng läbi.Inimesed on oma võimu ja väe käest andnud. Usuvad kõikvõimalikke ebajumalaid,olgu religioon,teadus,kultuur, poliitika,meedia või meditsiin.Ebajumalaid on palju.Mis puutub piiblisse, siis see on nutikas teos.Mõistmise märksõna on sarkasm.Enamik meie probleeme on selles iidses oopuses kinni.Pimesi uskujaid jagub.

 14. Tõesti, me võime sellele ühisele või mitteühisele, kuidas keegi mõistab, infoväljale, anda mistahes nimetusi.Näiteks jumal,elu,teadvus või olemasolemine.See ju ongi tõestus, et me oleme olemas ja omavahel selle üle arutleme.Sõna -paradiis- kreeka keeles para-de- iso-s ütleb ilusti..ühisest tekkest tulenev koosesinemine, mis on eemale,lahku viidud,kuid on võrdne ja samaväärne.Meie religioosne kultuurimüüt räägib aga paradiisist välja aetusest. Seda on uskuma jäädud ja edasi arendatud.Teaduslik väljendus on võõrandumisprotsess.Religioosses mõttes põrgu loomine,kus kõik on üksteisest eraldatud, lahutatud ja teadmatuses ühisosast.Meil on küll tohutu arsenal välispidiseid kommunikatsiooni seadmeid, kuid me ei jõua enam üksteiseni.Semiootiline kollaps ja kärinal lõhki rebenev universum. Te võite naerda selle võrdluse üle ja minu juttu mitte uskuda, kuid mõelge ise.Arutleme ja teeme tähelepanekuid.Pole ju olemas sellist nähtust nagu teadus, vaid on inimesed,kes sellega tegelevad.Kustkohast nemad oma info saavad..

 15. DIG-ile planeetide orbiidil pöörlemisest.Mina olen nii aru saanud, et KÕIK ON TEADVUS,mis on jagunenud eraldi ühikuteks.Inimteadvus omakorda jaguneb rassiliselt,keeleliselt ja üksikisikuliselt,kuid on teiste riikide-mineraalid,taimed,loomad- suhtes kõrgemal positsioonil. Annab elu toimimiseks n.ö. impulsi.Teised teadvustasandid siis vastavalt võimendavad või pärsivad teatud protsesse.Kaks suurt vastandjõudu- inerts ja gravitatsioon- peaks lähtuma inimemotsioonide negatiivsest ja positiivsest kontsentratsioonist.Mis omakorda on läbinud planeedi mineraalsed ladestused ja eelkõige vee filtri. Teadvuslikul tasandil pole olemas aega ega ruumi, kõik toimub siin ja praegu. Iga impulss lülitub koheselt võrgustikku. Universum on nagu üks elusolend, kus kõik protsessid on omavahel kooskõlas ja harmoonias.Inimteadvuse roll on selle taasloomine ja käigushoidmine. Teadvust võiks nimetada teadlikkuseks olemasolemisest, mis võib kokkutõmbuda ürgbinoomiks olla või mitteolla. Idees- olla- peitub terve maailm.Kuidas teie asja mõistate..

 16. marve ütles:

  Tänu isand dig-ile on mulle nüüd eriline au osaks saanud.

  Võta heaks.

  Keegi ei tea haiguste põhjusi.

  Pidalitõve põhjuseks on Mycobacterium leprae. Tema avastaja — norra arsti Gerhard Armauer Hansen’i — auks ja hiilguseks hüütakse pidalitõbe mõnikord ka Hanseni haiguseks. WHO kirjutab lähemalt.

 17. Kõik need bakterid,viirused ja pisikud, mida väidetakse olevat mõne haiguse põhjuseks, on ju kuskilt alguse saanud.Miks nad on nii kurjaks kätte läinud..Kas pole ikka väga ebaloogiline, kui kaasaegsel meditsiinil on uskumatult ulatuslikud ressursid, aga 0lukord ei parane.Mõningatest tõbedest on justkui vabanetud, kuid uusi ja hullemaid tuleb juurde.

 18. marve ütles:

  Kõik need bakterid,viirused ja pisikud, mida väidetakse olevat mõne haiguse põhjuseks, on ju kuskilt alguse saanud.Miks nad on nii kurjaks kätte läinud..Kas pole ikka väga ebaloogiline, kui kaasaegsel meditsiinil on uskumatult ulatuslikud ressursid, aga 0lukord ei parane.Mõningatest tõbedest on justkui vabanetud, kuid uusi ja hullemaid tuleb juurde.

  Ma küsiks ainult ühe küsimuse, et kas sa evolutsioonist oled midagi kuulnud?

  Kuid annaks ühe lingi ka, kus just arutleti selle üle, et kuidas on võimalikuks saanud seik, kus siis on välja arenenud hiiglaslikud viirused. Läheb sinu küsimusega kokku.
  American Scientist – Giant Viruses

 19. Kõiki tõsiteaduse aknalinke avades võib sattuda samuti pärispalatisse. Teabemaht on meeletu ja detaile teaduslikult-katseliselt tõestades kasvavad nähtused üle pea.Info sünnitab infot. Millal saab viirastusest viirus.. Küsimus on selles, kas evolutsioon on asi iseeneses või on seda võimalik juhtida-suunata.Kõik taandub sellele, kes hoiab ohje?Kas objektiivne reaalsus eksisteerib inimteadvusest sõltumatult?

 20. Jumalast juttu tehes tuleb mõista, mida me jumalaks nimetame. Vanas Testamendis jääb võim ikka ebajumalale, kuigi Moosest juhendatakse jumalat usaldama.Jeesuse puhul saab ühendus jumalaga teoks, aga isand Paulus muudab selle jälle ebajumala teenimiseks.Ebajumal valitseb teiste üle ja jumal valitseb enda üle.Kõike omaks tunnistades ja vaenlaste vorpimist lõpetades saab enda piire laiendada, teadvust avardada ning avada.

 21. marve ütles:

  Jumalast juttu tehes tuleb mõista, mida me jumalaks nimetame. Vanas Testamendis jääb võim ikka ebajumalale, kuigi Moosest juhendatakse jumalat usaldama.Jeesuse puhul saab ühendus jumalaga teoks, aga isand Paulus muudab selle jälle ebajumala teenimiseks.

  Olemasolu mõistet selgemaks saada püüdes.
  Kas ebajumal on olemas võrdselt jumalaga?
  Vähem?
  Rohkem?
  Kuipalju?
  Mismõttes?

 22. Minu meelest on olemasolemine sisuliselt universum, mille püha kolmainulik olemus avaldub tumeda energia, aine ja tumeda ainena.Sobib öelda ka jumal või elu.Tume energia on informatsiooni ehk teadlikkuse pagas. Loomise tooraine. Aine ehk mateeria on taevakehad ja tume aine on läbitöötatud või ärakasutatud materjal-eimidagitus, millest selle universumi lõppedes hakkab formeeruma uus. Aine ilmutub kahe nähtamatuse baasil.Ilmutajaks arvan inimteadvuse, vastavalt valemile- Mass võrdub energia ja eneseteadvusliku mõtte kiiruse korrutisega.Kuid religioonilooliselt on loojaks olemine meist võõrandatud ja delegeeritud müütilisele vaimule. Meisterdatud ebajumal, kes on meie üle valitsev. Teatud mõttes on ta tänu sügavale ja pika-ajalisele uskumisele olemas, nagu rämpspost või arvutiviirus.Me tegelikult ei pääsegi tegelikule teadlikkusele praegu ligi. Mässame omas mullis.

 23. Meil kasutatav alfabeedil põhinev kirjakeel ei võimaldagi mõistete tähendusi üheselt määratleda. Selline kiri on välispidise ülemvõimu atribuut. Kellel võim, sellel õigus. Põhimõtteliselt taanduvad kõik probleemid SELLE maailma iseärasustele. Seda ei saa reformidega parandada. Üksnes ära lõpetada, kui piisav arv inimesi selleks valmis on.

 24. Vanatestamentlik jumalakuju– teistlik, maailmaülene despoot ongi ebajumal. Kuid Vanas Testamendis on lood võrdlemisi kirjud. Põhimõtteline kahevõitlus on toodud nn Egiptuse nuhtlustes. Ka ebajumalat teenides võib palju korda saata. Võib veel nimetada isikustatud institutsiooniks. Näiteks nagu meil RIIK. Sellist asja pole olemas, riik on sümbol. Kõike teevad ikka inimesed ise. Riik ei tee mitte midagi.

 25. Mis loogikaga sa selle valemi kokku ajasid? Mass ei võrdu kiirus korda energia ühegi mulle teadaoleva valemi järgi ja mul on kahtluseid kas sa ise ka usud selliseid väiteid.

 26. Mass ei võrdu kiirus korda energia. Sina tead kindlasti, et energia võrdub massi ja valguse kiiruse RUUDU korrutisega. Minu arusaamist mööda on valguse kiiruse ruut nonsenss. Kuidas saab valgus ületada iseenda piirkiirust?Arvan, et siin on tegemist nähtamatu valguse ehk teadmise valguse ehk eneseteadvusliku mõtte kiirusega. Ja loogilisem on ,et nii tekib just mass ehk aine hulga mõõt. Energia on tumeda energia näol juba olemas. Ma nimetaks seda loomise valemiks ja usun, et näiteks Jeesuseks nimetatud isik kasutas seda oma tegevuses. Võib muidugi tunduda algul utoopiline, kuid mõtle rahulikult kaasa.

 27. Raske on kaasa mõelda kui sa ei selgita oma ideid vaid jooksed jutuga siia-sinna. Kineetilise energia valemis on ka sees mass korda kiirus ruudus.

 28. Ruut tähendab, et tegu pole punktiga. Valemid on tihti just matemaatilised tõlgendused ja võhikud peaksid end harima enne põhjalike järelduste tegemist.

 29. Ma räägin mitte lihtsalt kiirusest, vaid valguse kiirusest. Matemaatilised valemid on muutunud asjaks iseeneses. Neile tuleks anda inimlikum mõõde, mida ma tagasihoidlikult üritan, aga Märt on väga teoorias kinni. Mida tähendab valguse kiirus ruudus-C2?

 30. marve ütles:

  Matemaatilised valemid on muutunud asjaks iseeneses. Neile tuleks anda inimlikum mõõde, mida ma tagasihoidlikult üritan…

  Üritaks kah.
  Valguse kiirus (ruudus) on konstant, mille saab ühikuid sobivalt valides ühega võrdseks.
  Ülituntud valem omandab siis kuju
  A=B
  kus A tähistab massi ja B tähistab energiat.

 31. Me nagu räägiks ühest asjast, aga erinevas keeles. Ma saan aru küll, et valguse kiirus on konstant ja energia võrdub massiga. Matemaatilises väljenduses. Kuid see ei haaku eluga. Väljenduks siis nii–mateeria tekib, kui eneseteadvuslik mõte manipuleerib energiaga, mis on ta ise. Füüsikateadus matemaatiliste valemite abil on ju tuvastanud, et KÕIK ON ÜKS ENERGIA. Seda see valemgi näitab. Mina diledandina soovin mõtet edasi arendada, et kuidas see energia ikkagi tekib. En-ergon tähendab tööd või tegevust ise endas. Universum on tõeliselt igiliikurlik asi iseendas, kuid seda ei saa olla ükski temas sisalduv väiksem osa. Püüaks otsi kokku viia just inimteadvuse ja objektiivse reaalsuse vahel. Vaatleja ja vaadeldava suhe. Füüsikateadus, kui suletud märgisüsteem, ei soovi sisse tuua tundmatut suurust, nimetatagu seda siis jumalaks, teadvuseks või murueideks.Laen Piret Kuuselt. Ometi see on hädavajalik,muidu laguneb kõik koost. Aitäh, et minuga vestlete.

 32. Kiiruse ruutu panek haakub küll eluga. Energia ühikuks on näiteks djaulid ja asja inerts ei võrdu massi ja kiiruse korrutisega aga inertsiga mõõdetud energia koguse saab kiiruse ruutu panekuga ning lisaks korrutise kahega jagamisel.

  Miks sa ei vaidle et ringi pindalal on mingi teine valem sest kuidas saab raadiust ruutu panna kui see on kindel distants. Ühe füüsikalise suuruse teiseks tegemisel tuleb aeg-ajalt astendamisi ja muid asju teha, et kahe mõõdetud suuruse vahel teisendusi teha.

  Teaduses on energial ikka mõõtühikud aga sinu energiajutus ei käi midagi sellist läbi.

 33. http://en.wikipedia.org/wiki/Speed_of_light

  c väärtus on ~300 000 000. Tuumarelvade energiat saab dzaulides hinnata küll kõmaka ja temperatuuri järgi ning kui ruutu panek ära jätta peaks tuumarelvast vabanema mateeria lagunemisel 300 miljonit korda vähem energiat või siis sinu arust laguneb nendes relvades 300 miljonit korda rohkem mateeriat kui arvatakse?

 34. Meie oma praeguses inimidentideedis oleme väga primitiivses seisundis, sest oleme võtnud suuna arendada teadusi ja tehnoloogiaid, mitte iseendid. Meie mõttejõud on enamasti vilets. Kuid teatud mõttes see ikkagi toimib ja kindlasti on inimesi, kes suudavad rohkem. Sellel kõigel on oma põhjused, et me sellised oleme. On rida iidseid ehitisi, piibli sõnutsi seitse pitserit, mis seatud nii, et meie ajutegevus on fikseeritud ja determineeritud kindlale tasandile. Siit edasi läheb jutt vandenõule ja selle maailma lõpule. Võtmefiguur on Suur Püramiid Gizas. Võib olla tõsi , et minu energiajutt pole mõõdetavates suurustes.

 35. Tehke mis tahate, aga mina ei usu seda juttu, et nähtaval valgusel on üldse mingi selline kiirus, et kimab Päikeselt Maale 8 min. ja 19 sekundiga.Põhimõtteliselt annab muidugi kõike mõõta ja kaaluda, sest mida otsid seda leiad. Footonil on ainult seisuenergia, mitte kineetiline energia. See tekib ainult hetkeks siin ja praegu kahe elementaarosakese ühinemisel. Kiiruse mõõtmine on fiktsioon. Kas suuruse konstant polegi tõestus? On selline tunne, et oleme loonud oma maailma universaalse olemise sisse ja usume, et see ongi ainuke ja ainuõige.

 36. @marve:
  Ja sina tead et teaduse tegemiseks vajalik enesearendus ei ole väärt enese arendamise nimetust.

  Kelle jutu või tekstide järgi sa sellise maailmapildi kokku ajasid?

 37. Enesearendusel ja enese arendusel on vahe. Muidugi on teadusega tegelemine enesearendus, kuid see teadus on kõrval nagu protees. Sa arendad eelkõige seda proteesi, mitte iseennast.Pealegi tekivad nii tohutud käärid selle üliarendatud teaduse ja väga madala teadvusetasandiga inimmassi vahel. Minu meelest on see ohtlik. Samuti on ainult ühe asjaga ennast arendava isiku maailmapilt poolik, sest kaasaegne teadus nõuab täielikku pühendumist. Loomulikult pole see kõik sugugi paha, mis teadus pakub, kuid oluline on tasakaal.

Lisa kommentaar

Sinu e-postiaadressi ei avaldata. Nõutavad väljad on tähistatud *-ga