Meego Remmel ja jumalasõna maksumaksja raha eest

Meego Remmel, MA praktilises teoloogias, M.Div. kristlikus eetikas, kristliku eetika doktorant ja Tartu Salemi Baptistikoguduse pastor, Eesti Bioeetika Nõukogu liige, Eesti Evangeeliumi Kristlaste ja Baptistide Koguduste Liidu (EEKBKL) president õpetab bioanalüütiku üliõpilastele eetikat Tartu Tervishoiu Kõrgkoolis.

Tundmatuks jääda sooviv üliõpilane kirjutas skeptik.ee-le, et tal on “vastuolud erinevate õpitud teadmiste vahel”. Ühelt poolt jutustab Meego Remmel eetika loengus, et homod-lesbid ei sünni, vaid pigem kujunevad selleks; enamasti põhjustab meeste homoseksuaalsust lapsepõlves kogetud isapoolne armastuse puudumine ja tõrjumine (ning tõi näiteid „kristlikest teadusuuringutest”); homoseksualism on psüühikahäire ja homoseksualism on ravitav. Samas ei ole haiguste rahvusvahelises klassifikatsioonis sellist haigust või häiret nagu homoseksualism. Üliõpilane saatis ka loengu slaidid, millega võib igaüks tutvuda, kui vastav pdf-fail all laadida.

Esitan siin kukalt kratsides mõned slaidid ja soovitan kooli üliõpilastel, kelles see loengusari kummastust on tekitanud, pöörduda esiteks õppejõu enda poole, vajadusel edasi kuhu vaja ning kaasata ka üliõpilasesindus, et pöördumisel rohkem kaalu oleks.

Mulle jääb neid slaide vaadates silma kaks asjaolu – esiteks teaduse nõrkus, kallutatus, tendentslikkus ning uute andmete ja suundumustega mittearvestamine, mis annab alust sallimatuse õigustamisele, osade inimeste tõrjutuse suurendamisele, asjaolud, mida inimestega töötaval erialal küll kuidagi soodustama ei peaks, ja teiseks kristlik kuulutustöö riigi poolt rahastatavas õppeasutuses. Need kaks on ilmselt seotud – kristlik kallutatus nähtavasti ei võimalda näha uuemaid teadusandmeid, kuna nendes ei peeta homoseksuaalsust patuks. Tsiteerides klassikuid: “Tõde on liberaalselt kallutatud”.

SLAID 5

Slaid nr 5

Slaidil 6 on viidatud hulk kirjandust. Kõige uuem aastast 1993 ja seegi avaldamata käsikiri. Vahepeal on nii mõndagi toimunud. Ameerika psühhiaatrite liit kustutas homoseksuaalsuse vaimsete häirete nimestikust aastal 1973, WHO rahvusvaheline haiguste nomenklatuur (ICD) ei sisalda häiret nomega homoseksuaalsus Läänemaailmas on homoseksuaalsus juba pikemat aega dekriminaliseeritud, samuti on tehtud sellealaseid uuringuid homoseksuaalsuse võimalike põhjuste ja sellegi kohta, kuidas mõjub lastele kasvamine homoseksuaalsete vanematega peres. Probleemiks on pigem just homofoobia oma eri vormides ja inimeste stigmatiseerimine, mis suurendab riskikäitumist ja vähendab turvatunnet kogu ühiskonnas.

Rääkimata sellest, et suhtumises homoseksuaalsusesse on üldiselt toimumas normaliseerumine ehk rahunemine ehk omaksvõtt ehk sallivuse suurenemine ehk eelarvamuste vähenemine. Seda muidugi mitte suures hulgas kristlikes peades, paavsti oma nende seas, mis piibliraamatust järge ajades oma homofoobiale, sallimatusele ja “mina-olen-parem-kui-sina”-jutlusele mitu head põhjendust leiavad.

SLAID 6

Slaid nr 6

Homoseksuaalsusest on saanud üks kaasaegsemaid isasuhte aseaineid, mille on loonud isa defitsiidiga poegade vajadus isaarmastuse ja usaldusliku mees-mehe suhte järele.

SLAID 9

Nutta või naerda, aga mis otsast peaks mind huvitama minu ema suguelu? Või miks peaks olema hea üritada vaimusilmas ette kujutada kõiki neid tegevusi? Et kui kujutada oma ema ette oraalses seksuaalkontaktis, siis peaks kuidagi judin peale tulema ja küünlaga ema voodi kõrval valvet pidama? Või peaksin arvama, et emal kui “lihtsalt naisel” ei ole piisavalt oidu peas end täiskasvanule kohaselt ülal pidada?

SLAID 24

SLAID 24

No missakostad, tüüpiline – homoseksuaalsus kenasti ühes reas zoofiilia, nekrofiiliaga. Nagu vanasti ja nagu Delfi homofoobist kommentaatorile kohane (kolmas lemmik – pedofiilia – esineb sellest slaidist ees- ja tagapool).

Kõik pole aga kadunud, sest Jumal on suur, Jeesus tema ainusündinud poeg ja võib päästa ka Sinu, seksisõltlane või homoseksuaal.

SLAID 33

“Või te ei tea, et ülekohtused ei päri Jumala riiki? Ärge eksige: ei kõlvatud ega ebajumalateenijad, ei abielurikkujad ega lõbupoisid ega meestepilastajad, ei vargad ega ahned, ei joodikud ega pilkajad ega riisujad päri Jumala riiki! Ja sellised olid mõned teiegi seast. Kuid teie olete puhtaks pestud, te olete pühitsetud, te olete õigeks tehtud Issanda Jeesuse Kristuse nimes ja meie Jumala Vaimus.” (1Kr 6:9-11)

Mt 5:27-28:

27 Te olete kuulnud, et on öeldud: Sa ei tohi abielu rikkuda!
28 Aga mina ütlen teile: Igaüks, kes naise peale vaatab teda
himustades, on oma südames temaga juba abielu rikkunud.

SLAIDID 36, 37, 38

12 sammu kristlikul tervendusteel:
1. Me tunnistasime, et olime võimetud piiritu seksuaalkäitumise üle–kuna meie elud olid muutunud juhitamatuks/hallatamatuks.

2. Jõudsime usuni, et vaid meist kõrgem Vägi suudab meie terve-olemise taastada.

3.Tegime otsuse pöörduda oma tahte ja eluga Jumala hoole alla parimas Jumalast arusaamises.

4. Teostasime iseeneses uuriva ja kartmatu kõlbelise vaatluse.

5. Tunnistasime Jumalale, iseendale ning kaasinimesele oma eksimuste täpset olemust.

6. Olime täielikult valmis, et Jumal kõrvaldaks kõik meie puudulikud isiksuse-ja käitumisjooned.

7. Palusime alandlikult, et Jumal kaotaks ära meie puudused.

8. Tegime nimekirja kõigist inimestest, keda olime haavanud, olles valmis selle neile kõigile heastama.

9. Hüvitasime otseselt kõik kõigile kõikjal, kus vähegi võimalik, välja arvatud juhul, kui sellega kaasnenuks nende või teiste inimeste haavamine.

10. Jätkasime enesevaatluse teostamist, eksides aga tunnistasime seda julgelt.

11.Otsisime palve-ja mõttetegevuse võimalust parandada oma teadlikku kontakti Jumalaga vastavalt meie parimale arusaamisele Jumalast, paludes endile ainuüksi Jumala tahte tunnetust ja väge selle teostamiseks.

12. Olles nende sammude tulemusel vaimulikult ärganud püüdsime seda sõnumit edastada teistele ning praktiseerida neid põhimõtteid kõigis oma elu valdkondades.

Tegu on siis eetika leonguga bioanalüütikutele Haridus- ja Teadusministeeriumi hallatavas riigiasutuses Tartu Tervishoiu Kõrgkoolis, mida loeb MA praktilises teoloogias, M.Div. kristlikus eetikas, kristliku eetika doktorant ja Tartu Salemi Baptistikoguduse pastor, Eesti Bioeetika Nõukogu liige, Eesti Evangeeliumi Kristlaste ja Baptistide Koguduste Liidu (EEKBKL) president Meego Remmel.

57 Replies to “Meego Remmel ja jumalasõna maksumaksja raha eest”

 1. Kuigi ma paljude Martini väidetega ei nõustu ning tahaks vastu väidelda, jätan selle siiski tegemata, sest märksa ohtlikum on siiski vaikiv religioonistamine, mida tegelikkuses leiab igal sammul meie ühiskonnas.

  See annab veel korra märku sellest, kuivõrd vaikselt ja märkamatult kirik oma tööd teeb ja kuivõrd salakaval on kogu see religioosne süsteem üldse.

 2. Tont seda teab. Minu arvates on üks artikkel koolist ja teine inimesest — mis on üksteisest täiesti lahutatavad teemad. Aga kui mõlemas kommentaariumis sama juttu ajama hakatakse, võib see kaalukamaks kriteeriumiks saada.

 3. Kui kõik muu on vaieldav, siis peaks küsimus kindlasti tekkima õppejõu pädevuses antud teemat õpetada. Ilmselgelt ei ole ülaltoodud õppematerjal pädev aines mida õpetatakse vaid pigem kuulub ususlevituse töösse, millel aga antud ainega ei peaks mingit pistmist olema.

  Küsimus tekib, kas keegi üldse vaatab detailsemalt mida palgatud õppejõud oma loengus õpetavad?

 4. Aga kust tulevad siis naine naisega suhted? ja need, kes end ümber lõikavad ehk siis lihtsalt teisesoolistena tunnevad? kas need on kõik erineva etioloogiaga patoloogiad?

 5. Postimehest loeme:
  Eestlased on samasooliste kooselude suhtes negatiivselt meelestatud

  Sotsiaalministeeriumi analüüs tõi välja, et Eesti ühiskonnas valitseb samasooliste paaride kooselu suhtes pigem negatiivne hoiak, kuid paljudel ei ole selles osas üldse arvamust.

  «Uuring tõi välja, et väga paljud ei ole samasooliste kooselude osas oma seisukohta kujundanud ning teadlikkus sellest ja sellega seotud probleemidest on väike,» lisas Reinomägi.

 6. “Aga kust tulevad siis naine naisega suhted? ja need, kes end ümber lõikavad ehk siis lihtsalt teisesoolistena tunnevad? kas need on kõik erineva etioloogiaga patoloogiad?”

  Keda silitas ema liiga palju vannitades, keda keppis vanaisa, kelle naabrinaine oli vormikas prostituut ja kelle silme alla sattus enne 10ndat eluaastat foto suguühtes olevatest inimestest. Maailm on ohtusid täis ja Saatan luurab kõikjal!

 7. No missakostad, tüüpiline – homoseksuaalsus kenasti ühes reas zoofiilia, nekrofiiliaga.

  Mis välistab selle, et 10 aasta pärast sinu praegust suhtumist – nende eristamist – “aegunud umbluuks” nimetatakse?

 8. Kindlasti võib homoseksuaalsust, zoofiiliat ja nekrofiiliat ühte ritta seada sel alusel, et kõigil juhul on tegemist suguühenduse teise poole põhimõttelise ja teoreetilise kõlbmatusega paljunemiseks.

 9. Vaata, P.H. erivenus homoseksuaalsete inimeste kooselu ja nekrofiilia, zoofiilia ning pedofiilia vahel on selles, et esimene toimub kahe täiskavanud inimese vaba tahte alusel, mida nende tagumiste kohta ilmselt väita ei saa.

  Ega ma liiga keeruliselt ei seletanud?

 10. Kondoomi kasutamise puhul eri soost isikute vahel on partner ju paljunemisvõimeline, lihtsalt eostamist hoitakse muul viisil ära. Masturbatsiooni puhul puudub partner üldse.

 11. Laip ei ole elusolend, nii et vaba tahte seisukohast ei näe ma vahet nt Fleshlightiga masturbeerimisel ja nekrofiilial.

  Kuna vaba tahe paistab olevat märksõna, siis kas juhul, kui õnnestub tõestada looma tahe vahekorraks inimesega, on taoline vahekord aktsepteeritav? 10 aasta pärast ei kuulu loomade emotsioonide analüüs enam ehk mitte nii palju ulme valdkonda kui praegu…

 12. erivenus homoseksuaalsete inimeste kooselu ja nekrofiilia, zoofiilia ning pedofiilia vahel on selles, et esimene toimub kahe täiskavanud inimese vaba tahte alusel

  Mida see näitab? Võta lahti kriminaalkoodeks ja seal on piltlikult 1000 lehekülge asju mis “kahe täiskasvanud inimese vaba tahte kohaselt sooritatuna” karistatavad on.

  Samas eeslit adra ette tohib nagu rakendada küll, hoolimata eesli vabast tahtest. Eesli keppimine peaks talle hulga meeldivam olema.

  Surnuga tohib enne matmist sada ja üks imet ära teha, kõik selle nimel, et ta kirstus kenam välja näeks. Mis see väike vahekord selle kõrval on?

 13. Piibel ütleb selgesti,, et homoseksualism on patt. Patt tuleb maha panna, kui keegi on sellega seotud. Vabanemine patust toimub ainult Jeesuse Kristuse lunastustöö kaudu. Teist teed ei ole.

 14. @Arvid – las see piibel ütleb. Piibel ütleb sedagi, et sõnakuulmatud lapsed (poeg) tuleb kividega surnuks visata või on vanematele sõnakuulmatud muidu surma väärt, aga ega me seepärast selle järgi käituma ei pea, kuidas pronksiaegsed või ka veidi hilisemad kõrbeelanikud oma elu sättisid.

  Meil siin ikka omad seadused või kutsud sa üles Eesti Vabariigi seadusi kukutama ja kehtestama piibellikku teokraatiat?

 15. Mis aga loengus käsitletud seksisõltuvusse puutub, siis on kahtlane kontsept seegi.

  Lühike ülevaade:
  Does Sex Addiction Exist? Lynne Schultz

  Ideoloogiliselt ja religioosselt on seksi läbi aegade kahjulikuks ja ohtlikuks peetud ja iga suguakt, mida pole tehtud abielus mehe ja naise poolt, on otsemaid patt ehk tänapäevasemalt märk seksisõltuvusest, mida peaks palve ja pühaveega kiirkorras ravima hakkama.

  Seksisõltuvus on teaduse rüüsse maskeerunud moraaliõpetus. Selle varjus on takistatud adekvaatse seksuaalkasvatuse edendamist, õigustatud tsensuuri ja aetud homoseksuaalsusevastast võitlust, nagu on märgata ka Meego Remmeli juhtumist.

 16. Kuulus skeptik – Märin Välik on siis HOMOSID hakanud kaitsma?

  Ta võiks ennast ka kurssi viia ja ise mitte homomüütide lõksu langeda. Las Märtin Vällik teeb endale selgeks, kes oli ja kui idootsele alusele on kogu homopropaganda ehitatud.

  http://www.hot.ee/homoabielu/Alfred.Kinsey.htm

  http://www.hot.ee/homoabielu/homomyydid.htm

  Jonesi sõnul oli Mr X Kinsey andmekogujate „kalliskivi“. Selle asemel, et meest politsei kätte anda, varjas Kinsey teda kui oma silmatera ja ülistas teda panuse eest uurimistöösse. Kinsey tahtis talle koguni raporti eessõnas tänu avaldada.

  Rex King on ammu surnud, kuid tema poolt imikute ja väikelaste peal läbi viidud „uurimus“ elab Kinsey-raporti kaudu endiselt edasi. Kes on lugenud Jonesi Kinsey-biograafiat, näeb, et suur osa sellest põhineb Mr-X-i taoliste isikute pika aja jooksul korda saadetud kuritegudel.

  Ühtekokku sisaldab uurimustöö vähemalt 500 poisslapse seksuaalse kuritarvitamise juhtumit. Raamatu kõige võikamate osade hulka kuulub Kinsey klassifikatsioon, mis käsitleb laste füsioloogilisi reaktsioone orgasmi ajal – krampe, spasme ja kisendamist. Kes tahaks täna seda kaitsta?

  Aga noh skeptik ju enda tõeks pidamistele skeptiline ei ole, see jätaks – teeks temast narri.

  Narride paraad!

 17. Laip ei ole elusolend, nii et vaba tahte seisukohast ei näe ma vahet nt Fleshlightiga masturbeerimisel ja nekrofiilial.

  Laip on siiski inimkeha, aga jah, ma olen muidugi nõus, et nekrofiilia on ses mõttes piiripeale fiilia.

  Ideoloogiliselt ja religioosselt on seksi läbi aegade kahjulikuks ja ohtlikuks peetud ja iga suguakt, mida pole tehtud abielus mehe ja naise poolt, on otsemaid patt ehk tänapäevasemalt märk seksisõltuvusest, mida peaks palve ja pühaveega kiirkorras ravima hakkama.

  See käib siiski ainult kaunis kindlate sajandite ja religioonide kohta. Hoidugem meelevaldsetest üldistustest.

  Seksisõltuvus on teaduse rüüsse maskeerunud moraaliõpetus.

  Seda küll.

 18. See käib siiski ainult kaunis kindlate sajandite ja religioonide kohta. Hoidugem meelevaldsetest üldistustest..

  Täpselt. Piisab vaid ühest sõnast- templiprostituudid.

 19. Homomüüdid ütles:

  Kuulus skeptik – Märin Välik on siis HOMOSID hakanud kaitsma?

  […]

  Narride paraad!

  dig loeb seda rõõmsat hõisatust, põrnitseb toda veebilehte ja arvab lõpuks, et kätte on jõudnud Antti Looduse pidulikuks tervitamiseks.

 20. see ei ole herr Crusoe/Loodus. herr loodus pole nimelt võimeline vähegi seostatud ja grammatiliselt korrektset teksti koostama. pealegi viitab loodus, kus võimalik, OMA kodukatele (reeglina usk.ee domeeni all asuvad), tema oma lehti kuskile hot’i ei meisterda.

  seega võib hoopis tervitada anti klooni. mitte, et rõõm selliste isikute olemasolu ja nende siira lahmimise üle väiksem oleks :-)

 21. aga see loodus sai ju kunagi kriminaalasja kaela seoses küberrünnakuga?
  a need usupede on igal pool meistrid oma propaganda ära peaitma teab mille taha,sarnanevad võrkturundajatega kes vaid tasuta koolitusele kutsuvad!

 22. Jason kirjutas:

  see ei ole herr Crusoe/Loodus. herr loodus pole nimelt võimeline vähegi seostatud ja grammatiliselt korrektset teksti koostama. pealegi viitab loodus, kus võimalik, OMA kodukatele (reeglina usk.ee domeeni all asuvad), tema oma lehti kuskile hot’i ei meisterda.

  Esimest panin ma ise ka imeks — aga vahepeal on aastaid mööda läinud ja võib-olla on ta koolis käinud või muretsenud elukaaslase, kes kirjavigu aitab parandada. Samas, Looduse uusimad kirjutised ei näita kaugeltki siinsega võrreldavat kirjaoskuse tõusu.

  Teine on kindlam tõend. Samas, nii mõttestiililt kui kasutatud pildimaterjalilt on too veebileht äärmiselt looduslik.

 23. hjarg ütles:

  Oot, alles nüüd? Oleks võinud arvata, et herr Crusoele see leht ikka varem silma jääb.

  Ongi jäänud, aga niipalju, kui mina tean, on ta varem piirdunud omaenda veebilehel kommenteerimisega.

 24. jasonile ütles:

  aga see loodus sai ju kunagi kriminaalasja kaela seoses küberrünnakuga?

  sai jah. aga osalt minu süül jäi see soiku. ma olin nimelt ainus tuvastatavat materiaalset kahju saanud isik aga püha vaim tuli mu peale ja ma lihtsalt ei viitsinud raplasse pollarisse sõita ja seal tunnistusi anda. ma nimelt ei teadnud, et ma ainus olen. oleks teadnud, oleks ka läinud. nii see krimiasi lõpuks vaibus.

  a need usupede on igal pool meistrid oma propaganda ära peitma teab mille taha,sarnanevad võrkturundajatega kes vaid tasuta koolitusele kutsuvad!

  sellega tuleb nõus olla aga antti ei oska oma tegevust millegi taha maskeerida – ta lahmib ja lärmab vaid otseses kõneviisis, varjamata oma tagamõtteid ega eesmärke.
  ___

  dig’ile:

  kuna ma jooksvalt antti üllitisi sirvimas käin (mu lemmikfoorum on “usk ja teadus”), siis võin tõesti väita, et ta ei suuda ka parima tahtmise juures ühtki korrektset teksti vormistada. näiteks kirjavigadest ma muidu ei räägikski sest neid tuleb ikka kõigil kogemata ette aga tema omad on eriti äratuntavad selle poolest, et need ei tulene lohakusest (ehkki ka selliseid esineb hulgi) vaid totaalsest harimatusest ja IGASUGUSE silmaringi puudumisest. kõnealuses kirjatükis ega viidatud kodukal ma seda ei märganud.

  kodukas on tõesti looduslik. isegi pildid oleks justkui anttikese enda vorbitud (muidu need võivadki seda olla sest pildil on üldiselt vähe teksti ja tõenäosus sinna vigu teha on kah väiksem) aga samas on kõiki jeesusehullude pildid sellise stiiliga.
  ma pakun, et tegu on ilmselt mõne temaga samasse konfessiooni (“elu sõna” teoloogial põhinevad vabakogudused) kuuluva isikuga.

  muide nende piltidega on kurioosne lugu. anttil on kombeks kaitsta oma “vara” vere hinnaga. tema peamine “vara” on foorum ja kodukad. niisiis keelab ta nende sisu kopeerida ükskõik, kellel, kes pole tema heakskiitu saanud. nagu ta kuskilt mõne oma kirjatüki või screenshoti leiab, nii kukub kohe vihaseid kirju saatma kuni serveri haldajani välja, tuututades midagi autoriõigustest jmt. näiteks on mu fotosaidikontolt mitu korda tema foorumi “kullafondi” skriinšotte maha võetud. samas aga kasutab see tüüp täiesti süüdimatult suvalisi netist leitud pilte ilma, et teda vähimalgi määral kotiks, kellele nende õigused kuuluvad. olen aja jooksul mitme värvikama pildi puhul huvi pärast tuvastanud, et tegu on autorikatseobjektiga. olen ka paar korda talle nende kasutamise osas järelepärimise saatnud aga muidugi keeldub tüüp neile vastamast. samas on ta kaebamisähvarduste peale siiski paaril korral mõne eriti tuntud pildi “repro” ka maha võtnud ja mõne vähemtuntuga asendanud ehkki enamuse puhul pole ta vaevunud õlgagi kehitama.

 25. Minul tekib küsimusi lugedes Jasoni tekste, et siin loetelus on ainult üks inimene, kes on kirjaoskamatu. Alustuseks tuletan meelde, et laused algavad suure algustähega. Selle asemel, et välja näidata oma harimatust – postidades teemaväliseid linke siia. võiksid sa mõelda enne nende tegemist. Saan aru, et sul on hingel omad juhtumid, kuidas sa ülekohut oled kannatanud ja nüüd üritad seda kõigile igas postituses edasi anda. Asi on lihtsalt selles, et kedagi ei huvita, kas sina käisid kellegi Antti pärast kuskil “pollaris” või mitte. Üritaks siiski jääda antud teema piiridesse!

  Aitäh!

 26. Vigate parantus (kirjavahemärgid ja stiil):

  Minul tekib Jasoni tekste lugedes küsimus, et siin loetelus on ainult üks kirjaoskamatu inimene. Alustuseks tuletan meelde, et laused algavad suure algustähega. Selle asemel, et siia teemaväliseid linke postidades oma harimatust välja näidata, võiksid sa mõtelda. Saan aru, et sul on hingel omad juhtumid, kuidas sa ülekohut oled kannatanud ja nüüd üritad seda kõigile igas postituses edasi anda. Asi on lihtsalt selles, et kedagi ei huvita, kas sina käisid kellegi Antti pärast kuskil “pollaris” või mitte. Üritaks siiski antud teema piiridesse jääda!”

  nii paljukest siis kirjaoskamatusest ja stiilitunnetusest. pidada kellegi harjunud kommet mitte hoolida suurtähtedest kirjaOSKAMATUSEKS, on lihstalt tiba hale vabandus. umbes või täpselt sama hale, nagu ka väide “kedagi ei huvita.” kust sina tead, mis kedagi huvitab? millal need teised sind oma eestkõnelejaks ja esindajaks valisid? millised on need “kõik postitused,” kus ma oma “kannatatud ülekohut” edasi püüan anda?

  ah, mis ma ikka seletan…eks sa üks tüüpiline möll oled, kel lihstalt muud polnud öelda. head õhtut.

 27. @Martin Vällik – täna Postimehes pikemalt, mida ja kuidas Mardna ütles:

  Homod puhusid Mardna sõnad meediamulliks

  Mardna sõnul istus ta teisipäeval sotsiaalministeeriumis pressikonverentsil, kus tutvustati abielu ja vaba kooselu uuringu raames ka suhtumist samasooliste paaride koosellu, tagumises reas ja pobises omaette, et tema õpiajal klassifitseeriti homoseksuaalsus vaimuhaiguste alla. «Kas uurijad ei ole siis üldse meditsiiniajalooga tutvunud?» küsis Mardna endamisi retooriliselt.

  «Ma ei ole kellelegi arvamust avaldanud, ma omaette pobisesin,» kinnitas Mardna. «See on mu oma mõte. Eesti Vabariigis on mõtte- ja sõnavabadus.»

  Kellegi õpiajal loobiti homoseksuaalsed inimesed jällegi kividega surnuks. Mõne meelest on kahju, et seda enam ei tehta.

 28. @P.H.
  Seadused lubavad seksuaalsuhteid juba üsna varakult. Nii et need teadustööd või miski on juba tehtud.
  Pedofiilid tahaksid aga just seda et lapsed ei oleks isegi sellistes otsustes pädevad ja seadus ikkagi lubaks. Nii et probleem on pigem liberaalses suhtumises pedofiilidesse ja hälvetesse/kuritegevusse üldiselt.

 29. Ma jätkuvalt ei näe seda põhimõttelist erinevust, mis välistaks pedofiilidele 10 või 20 aasta pärast staatuse, mis homodel on praegu.

  Neil on see juba praegu. Euroopa moslemi enklaavides pannakse tüdrukud 7 aastaselt mehele ja “tantsupoisid” pole sugugi enam Afgaani sõjapealike pärusmaa.

  Piidrid pole lihtsalt taibanud usku vahetada, et seaduse suhtes immuniteet saavutada. Või kolida. Mõnel pool peetakse politseiauto mõnesse linnaossa sattumist selliseks solvanguks, et peaminister palub andeks. Ja aumõrv on kohtus kergendav asjaolu.

 30. ivarile: ma arvan, et pedofiili ei huvita see, kas laps asjast aru saab. tema jaoks ikka pigem lihtsalt teatud vanusevahemik erutust pakkuv ja ei miskit muud.

  limpsile: ma küll ei tea, kuidas seal araabiamaailmas täpselt lood on ent mujal maailmas on abielu ja seks veidike erinevad asjad ega pea tingimata käsikäes käima. s.t. et abielus ju võid olla de jure ent ega see tähenda, et sa oma 9a naisega ka vanainimeseasju kohe teha tohiks. aga mine tea….

  jürile: see, et mingis etnilises enklaavis pimeduse varjus sigadusi tehakse, ei tähenda, et see etnos oleks üldiste seaduste suhtes immuunne. seal, omas tsunftis lihtsalt keegi ei jookse võimudele kaebama. kui aga mingit moodi vahele jäädakse, saadakse oma jagu, hoolimata sellest, mis rahvust või usku sa põed.

  su viimaste väidete osas suvatsen seekord silma kinni pigistada.

 31. @Jason
  No igasuguste kahtlaste organisatsioonide ja nende nõudmiste eesmärk on luua lausa seaduslikult lapsi ahistada lubav olukord , umbes nii nagu katoliiklikes organisatsioonides , nagu juhtumid tunnistust annavad.

 32. kas see tähendab, et iga organisatsioon, hoolimata tema eesmärkidest ja taustast, mis avaldab uuringu, mille kohaselt lapsed on seksuaalküsimustes pädevad, on automaatselt kahtlane?

 33. Elu näitab, et seda mida uuringuga eesmärgiks on võetud tõestada ka tõestatakse, see tõttu minu meelest küll on kahtlane .

  Ja lapsed seda ometi pole ju, selle teadmiseks pole uuringut ega kõrgharidust vajagi.

Lisa kommentaar

Sinu e-postiaadressi ei avaldata. Nõutavad väljad on tähistatud *-ga