Vaktsiinipaanika algataja Andrew Wakefield võltsis andmeid?

Briti ajaleht The Times kirjutab, et paanika nagu põhjustaks kolmikvaktsiin (MMR – mumps, leetrid, punetised) lastel autismi, põhineb võltsitud andmetega uurimistööl.

Segadus kolmikvaktsiini ohutuse üle sai alguse 1998. aastal, kui prestiižses meditsiiniajakirjas The Lancet ilmus Andrew Wakefieldi kirjutis, milles ta järeldas 8 juhtumi põhjal 12-st, et nende laste autism on seotud MMR vaktsiiniga. Samas uuringus väideti veel, et nad on avastanud uut tüüpi põletikulise soolehaiguse, mis on tegelikult laste autismi põhjuseks.

Andrew Wakefieldi juhtumit uuriva meditsiininõukogu poolt kogutud tõenditest aga selgub, et ajakirjas The Lancet kirjeldatud laste vaevused olid enamus juhtudel teistsugused kui nende haigla ja perearsti andmed näitasid. Kui The Lanceti artiklis väideti, et laste vaevused said alguse mõne päeva jooksul peale MMR vaktsiini saamist, siis enamus juhtudel olid arstid laste seisundi osas juba varem muret väljendanud. Veelgi enam — kui haiglate laboriuuringute põhjal oli laste soolte seisundit kirjeldatud kui normaalset, siis The Lanceti artiklis muutusid need haiguslikeks.

Vaatamata sellele, et uuringus oli vaadeldud kõigest 12 last, oli selle artikli mõju enneolematu. Kui varem oli laste üldine vaktsineerituse tase 92%, siis langes see kiiresti alla 80 protsendi. Hiljuti avaldatud andmete põhjal oli 1998. aastal Inglismaal ja Walesis 56 leetrijuhtumit, kuid 2008. aastal oli neid 1348, mis on omakorda 36% suurem kui 2007. aastal. Kaks last on surnud.

Maailma Terviseorganisatsioon (WHO) oli seadnud eesmärgiks leetrid 2010. aastaks maailmast välja juurida ja just kõrge üldimmuunsusfooni (ingl herd immunity) toel. WHO esindaja sõnul on häbiväärne, et just Euroopa on saanud leetrite leviku lähtekohaks. Eriti puudutab see neid maailma piirkondi, kus meditsiinilise abi kättesaadavus on nõrk, nt Aafrikas, kus suremus võib ulatuda 28%-ni nakatunutest. WHO andmetel suri 2005. aastal leetritesse 345 000 last.

Leetrid on väga nakkav viirushaigus. Umbes igal 15. nakatunud lapsel esineb komplikatsioone nagu meningiit, kopsupõletik, krambid, entsefaliit, pimedaks jäämine ja ajukahjustus. Läänemaailmas on suremus leetritesse umbes 3 juhtumit tuhandest.

Vaktsiinide seost autismi ja muude tervisehädadega on uuritud hiljem korduvalt, kuid on tõdetud, et vaktsineerimine on ohutu, lisaks kaitseb vaktsineerimine tõhusalt ohtlike tagajärgede eest, mis nende haigustega kaasas võivad käia.

Näiteks uuriti Taanis 537 303 lapse terviseandmeid ja ei leitud mittemingisugust seost MMR vaktsiini ja autismi vahel. 537 tuhat on tunduvalt suurem number kui 12.

Kokkuvõtteks
* Andrew Wakefieldi uuring põhines 12 juhtumil, mis on statistilises mõttes nõrk.
* Isegi nende 12 juhtumi puhul on tõsised kahtlused, kas andmed on kogutud ja töödeldud teaduse tegemise standardite kohaselt.
* Andrew Wakefield oli uuringuid tehes kinni makstud juristide poolt, kes otsisid tõendeid ühe vaktsiinide tootja kohtusse kaebamiseks ja kahjude sissenõudmiseks. Seda huvide konflikti ta oma artiklis ei kajastanud.
* Andrew Wakefield oli 1997. aastal võtnud patendi tema sõnul ohutuma leetrite üksikvaktsiini kohta, samuti mõned patendid autismi ravi kohta. Seda huvide konflikti ta oma artiklis ei kajastanud.
* Hilisemad ja palju täpsemad uuringud ei kinnita teooriat, et MMR vaktsiin ja autism omavahel seotud oleksid.

Allikad:
Vaktsiinipaanika ajakava
The Times: Hidden records show MMR truth, Brian Deer
The Times: How the MMR scare led to the return of measles

Osadele on vaktsiinivastasusest kujunenud usuliikumine ja neid ei kõiguta mitte ükski infokild reaalsest maailmast. Nemad jätkavad oma vandenõuteooria ajamist, et arstid mürgitavad Big Pharma mahitusel teadlikult lapsi, ja et autism ja mõned muudki tervisehädad on põhjustatud vaktsineerimisest. Kasvõi seepärast, et siis on vähemalt üks konkreetne asi, keda-mida süüdistada ja kelle-mille ümber oma elu mõtet veeretada.

Lisaks on tekkinud hulk äriettevõtteid, kes vaktsiinihirmu ebaeetiliselt ära kasutades oma teenuseid müüvad. Küll pakutakse raskemetallide teste, küll nende väljutamist, korraldatakse tasulisi konverentse ja koolitusi. Autismi valeprohvetitest on kavas eraldi artikkel kirjutada.

35 Replies to “Vaktsiinipaanika algataja Andrew Wakefield võltsis andmeid?”

 1. Andrew Wakefieldi protessist lugege siit.
  http://www.cryshame.co.uk/
  on hea meel, et eesti skeptitsism on siin oma tõelise palge ilmutanud, PM-i artiklist võiski jääda mulje, et tegeletakse vaid nõiavitstega.
  Diagnoos, mille ma PM -s panin, võib-olla jäi mõnele arusaamatuks.
  Olete tublid Pharma müügimehed ja selles mõttes igati austust väärt.
  mis sellisel tegevusel on pistmist skeptitsismiga, jääb kahjuks arusaamatuks.

 2. Sekeldaja viidatud koht on paljusõnaline, kuid väärtusetu sisuliselt – st faktide ja uuringute osas. Ehk petab tõesti mõne ära, kuid soovitan küsida kasvõi Eesti erialaspetside – infektsionistide käest, mis nad asjast arvavad – olen väga kindel, et nad nõustuvad skeptikutega.

 3. Wakefieldi puhul on see vahelejäämine lihtsalt üks järgmine vahelejäämine pikas valedega vahelejäämise reas. See mees on juba valetanud, et tal pole finantshuvisid, valetanud, et tegu on järjestikuste, mitte selekteeritud patsientidega, vaigistanud laboriassistendi, kui see teda teavitas, et laboriaparatuur ei ole töökorras ja tegelikud analüüsitulemused on hoopis teised ning artiklisse teadvalt sisse kirjutanud valed laboriuuringute andmed, varjanud, et uuritavatele lastele tehti koloskoopiaid ja lumbaalpunktsioone (seljaajuvedeliku proovi võtmisi) ainult tema ärihuvidest lähtuvalt (kusjuures ühel lapsel augustati ebavajaliku uuringu tegemise käigus jämesool 12 kohast ) jne.

  Kui aga varem on see mees üritanud tema valesid avalikustanud ajakirjanikke vaigistada neid kohtusse kaevates (ja seejuures on ta kohtuprotsessi käigus veel suuremate valedega vahele jäänud), siis seekord on väga kõnekas see, et ei mingeid kohtuähvardusi, ta ainult riputab veebi faktitühja eneseõigustuse üles. Internet kannatab kõike, seal ei ole valefiltrit vahel…

 4. olukord, kus inimene mõistetakse juba ette ajakirjanduses süüdi, li väga iseloomulik Stalinistlikule ajastule.
  Ka vastava huvigrupi agressiivne käitumine (ka siinne blogi on selle illustratsioniks) viitab sellele, et tegemist on propagandakampaaniaga, millel ausa ja erapooletu õigusemõistmisega suurt pistmist ei ole ega ei saagi olla.
  veel vähem on sellel pistmist teadusega, sest teadus on surnud seal, kus algab kohtumõistmine.
  kellele meeldib hagu tulle loopida, loopigu, aga mõelgem selle peale, kas ikka tasub tappa sõnumitoojat.

 5. @Sekeldaja

  Saab ka öelda ,et agressiivne ja verejanuline meedia mis ei oota autoriteetide kohtuotsust on just omane demokraatlikule ajastule.

  Erinevalt stalini ajastust on praegu informatsiooni liikumine tohutult vabam. Kasvõi tehnilistel põhjustel.

 6. Sekeldaja, suurem osa vassimisi, valetamisi ja hämamisi ei jõua mitte kunagi kohtusse ja jäävadki ainult ajakirjanduses arutamiseks. Kui ajakirjandus seda ei teeks, ei saakski need valed kunagi välja tulla.

 7. Tapke siis edasi, jõudu teile.

  Lancet ajakirjas avaldatud sõnumit ei ole Wakefield muutnud, see artikkel on igaühele, kellel viitsimist on, kättesaadav.

  Selles uuringus osalenud laste vanemad on praegu Wakefieldi poolel. Enamik autistlike laste vanemaid kaldub toetama Wakefieldi, kasvõi seetõttu, et nende lapsed saaksid ravi, mida nad vajavad. Seda ravi peamist meditsiinidoktriini järgivad doktorid ei paku. A. põhidoktriin nimelt väidabki, et autistidel ei ole midagi muud häda, kui seda, et neil on selline kaasasündinud geneetiline defekt.

  Võib isegi väita, et kui kasvõi juhuslikult autistliku lapse kõhuga on midagi korrast ära, võidakse ta suure tõenäosusega ravist ilma jätta (viidates vanemate hüsteeriale j.m.s.-le, samuti hoolega jälgides, et jumala eest ei tuvastatakse seost mingi vaktsineermisega).
  mitte ühelgi gastroenteroloogil ei ole soovi ilma jääda ravilitsentsist ja sattuda kollase ajakirjanduse soparünnaku alla.

  Arstide üle mõisteakse kohut seetõttu, et nad pakkusid ravi, nad uurisid nende laste kõhtusid ja ka ravisid, juba alates aastast 1992 – 1998, Lancet artikkel oli selle kõrvalväljund.
  Kohus ei ole koht, kus oleks sobiv arutada selle üle, kuidas arstid peaksid haigeid ravima, eriti kui selle ravi käigus ei ole patsiente kahjustatud.

  Kohtuprotsessi käigus ei ole isegi demokraatlikes maades enamasti kombeks juba ette süüdimõistvaid otsuseid “langetada”, vähemalt avalikkuse poolt.
  Brian Deer & Co paistavat moodustavad selles mõttes erandliku seltskonna isegi vanal heal Inglismaal.

  Kuid ma mitmel põhjusel praegu taandaks end selle kohtujuhtumi arutelult.
  a) ei ole olemas kohtuotsust, seetõttu igasuguste argumentide esitamine võiks käia vaid neutraalses toonis, mida M.V kirjutis kindlasti ei ole.
  b) ei ole mingit sissejuhatust teemasse. lihtsalt loobitakse kusagilt keskelt mingeid fakte kellegi Wakefieldi tegevusest kusagil Inglismaal,
  avalikkusele võiks jääda mulje, et tegemist on mingi dr. Mengelega.
  Ainuke, mida võiks üritada teha, on ise kokku panna Andrew Wakefieldi juhtumi kirjeldus, mis vähemalt annaks inimestele informatsiooni, kellega on tegu, milles on probleem, kuidas seda kavatsetakse lahendada etc…

  Muuseas, kõik toodud väited on viitamata.

 8. Kohtuotsus on õiguslik kvalifikatsioon isiku teole. Sellise otsuse saab langetada tõesti ainult kohus ja selle üle enne otsust spekuleerimine on kohatu. Teine asi on tegu ise: kui leitakse, et keegi on uurimistulemusi teadlikult võltsinud, siis võib sellest võltsimise faktist rääkida ikka. Olenemata sellest, kas ja millal kohus sellele teole hinnangu annab ning milliseks see hinnang kujuneb.

  Üldiselt varas on varas ikka sellest hetkest, mil ta asja põues kassadest mööda viib, mitte sellest hetkest, kui jõustub tema suhtes süüdimõistev kohtuotsus.

 9. Sekeldaja ütles:

  Andrew Wakefieldi protessist lugege siit.

  Sekeldaja. Mida sa taotled oma valetamisega? Et MMR vaktsiin ära keelatakse? Mida sa asemele pakud? Ma olen 100% kindel, et MMR vaktsiini lõpetamine vähendaks autistlike laste absoluutset hulka, sest nii esimene M, teine M kui ka R on võimelised sadu tuhandeid lapsi maha tapma ja nende hulgas ka autistlikke, mis annaks kindlasti hea panuse autistide vähendamisesse.

 10. Ravimifirmad ei ole ju kasumi peal väljas, nad vaesekesed maksavad ju täiega peale, et inimesed jumala pärast ravimeid tarvitaks.

  Ravimifirma on jõuluvana, kes kõigile tasuta kraami jagab.

 11. Sekeldaja andis mõista:

  kellele meeldib hagu tulle loopida, loopigu, aga mõelgem selle peale, kas ikka tasub tappa sõnumitoojat.

  Sihukest sõnumitoojat, kes ilmaasjata hunti süüdistab, ei ole vaja tappa — hunt teeb seda isegi. Ja keegi ei usu tema appikarjeid.

 12. Celtic ütles:

  Ravimifirmad ei ole ju kasumi peal väljas, nad vaesekesed maksavad ju täiega peale, et inimesed jumala pärast ravimeid tarvitaks.

  Ravimifirma on jõuluvana, kes kõigile tasuta kraami jagab.

  Ravimifirmad pole küll mingid inglid, aga ometi päästavad need ravimid miljoneid. Mida sa nende asemele soovitad? Et ravimuuringuid finantseeritakse puhtalt maksumaksja rahast?

 13. kui meil on omavaheliseks võrdluseks:
  – ühelt poolt wakefieldi uuring, 12 last ja vead uurimismetoodikas, tulemuseks ‘MMR põhjustab autismi’
  – teiselt poolt (1) 31 artikli metaanalüüs, tulemuseks ‘MMRi ei saa usaldusväärselt seostada autismiga’ ja lisaks veel (2) üks viisakas uuring, haaratud üle 27 000 lapse, tulemuseks ‘tulemused välistasid seose pervasiivsete arenguhäirete ja MMR vahel,’

  siis on loomulikult kaalukam argument wakefield oma 12 lapsega, sest ‘Selles uuringus osalenud laste vanemad on praegu Wakefieldi poolel.

  või kõlaks õige vastus pigem nii: … sest lihtsad lahendused on ju nii mõnusad. kesse ikka neid arstide keerulisi seletusi kuulata viitsib. MMR ja kogu moos.

  või hoopis nii: … sest on selliseid inimesi, keda lihtsalt vastupandamatu jõuga tõmbab erinevate vandenõuteooriate poole.

  hämmastav.

  (1) esimene viide, pole küll full text, aga põmst on see ju sama tekst rohkemate numbritega;

  (2) teine viide, samuti tasuta abstract.

 14. Lisaks.
  Otse loomulikult on vanemad Wakefieldi poolel, sest selleks on väga tugevad psühholoogilised ja majanduslikud põhjused.

 15. Piret on väga tubli, et on võrrelnud raskesti võrreldavaid. Andrew Wakefieldi algne töö on igast otsast kompromiteerunud. Küsimuse tõstatus oli tal igati legitiimne ja vääris täpsemat uurimist, mida on ka tehtud. Need täpsemad uuringud aga ei kinnita tema esialgset hüpoteesi. MMR ja autism ei ole seotud.

  Teaduses ikka juhtub, et esitatakse hüpoteese. Peabki esitama. Vähesed pääsevad testimise faasi, veel vähesemad osutuvad tõepärasteks. Wakefieldi hüpotees ei läbinud kriitilise analüüsi kadalippu ja tuleks visata ajaloo prügikasti, kus lameda maa teooria juba ees ootab ja asjadega edasi liikuda.

  Asi on tõsine, sest tekitatud paanika tõttu vaktsineerituse taseme langus tapab inimesi sõna otseses mõttes. Ja mitte ainult heaoluriigis nagu Suurbritannia, vaid eriti just nendes piirkondades, kus arstiabi ja sanitaartingimused ei ole nii heal järjel kui Lääne-Euroopas.

  Aga noh, kes ikka soovib uskuda, et vaktsiinid on kurjade farmaatsiafirmade vandenõu, seda ei kõiguta miski…

 16. Vaktsiinijamast Ameerikamaal:
  Court Rules Autism Not Caused by Childhood Vaccines

  Erilise vaktsiinikohtu ees oli kolm näidisjuhtumit mitmest tuhandest.
  Lapsevanemad väitsid, et nende lapse autism on põhjustatud MMR vaktsiinist ja nõudsid kompensatsiooni.

  Kohus otsustas teadusandmetele ja eksperthinnangutele toetudes, et mingit seost autismi ja vaktsineerimise vahel ei ole. Vastupidi – hirmutades vanemaid oma lapsi mitte vaktsineerima, asetatakse lapsed mittevajalikku ja ennetatavasse tõsiste lastehaiguste riski.

  Erikohtunik (? special master) ütles, et lapsevanemaid on eksitatud arstide poolt, kes on süüdi valede meditsiiniliste hinnangute levitamises.

 17. Analüütikud: uue gripi ravim toob ravimifirmadele miljardeid (14)
  22.07.2009 08:26

  Börsianalüütikute sõnul kasvatavad uue gripi A/H1N1 ehk seagripi raviks mõeldud ravimid ravimifirmade kasumit märgatavalt.

  http://www.e24.ee/?id=144504

  Veidi offtopik. See ei ole siin väga teaduslik link aga noh paremat polnud praegu võtta. Skeptikud muudkui karjuvad kuidas vaktsiinid midagi sisse ei too :))))

 18. Ah vale artikkel sai hommikul pandud, ära näri tähte

  http://www.tarbija24.ee/?id=144912

  Uuele gripivaktsiinile kuluks Eestis üle 400 miljoni krooni (66)
  23.07.2009 00:22
  Kui linnugripp levis üle maailma kolme kuuga, siis seagripp ehk uus gripp tegi seda kolme nädalaga. Et teada saada, kui palju on Eestil võimalik veel olematut gripivaktsiini osta ning kuidas vältida gripisurmasid, alustasid ametnikud uue gripiplaani koostamist,

 19. Kiirelt oleks vaja teha reklaam seagripivaktsineerimise promomiseks. Inimesed on üldiselt selle vastu meelestatud. Aga kuna järeldub, et vaktsiinid on hästi toredad asjad ja vandenõusid pole olemas. Nõudke Eesti riigieelarvest 1 miljardi krooni eraldamist. 400 võib liiga vähe olla. Lätlasi vaja ka aidata.

 20. @Mait
  Unustasin lisada, et Alex Jones on ka maininud, et vaktsiin on paha. Aga ta ju valetab alati. Nüüd on täiesti kindlalt rohelin tuli täies tempos tegutsemiseks antud.

 21. Ilmselgelt on tegemist kurikavala vandenõuga. Vaimumaailma foorum pandi ainult sellepärast kinni, et sealne rahvas siia imbuma hakkaks ja sedaviisi skeptikarahvale survet avaldaks tolle foorumi taasavamise finantseerimiseks.

 22. Reuters pajatab, et The Lancet on Wakefieldi algse kirjutise retraktinud.

  The paper, published in 1998 and written by British doctor Andrew Wakefield, suggested the combined measles, mumps and rubella (MMR) shot might be linked to autism and bowel disease.

  His assertion, since widely discredited, caused one of the biggest medical rows in a generation and led to a steep drop in the number of vaccinations in the United States, Britain and other parts of Europe, prompting a rise in cases of measles.

  “It has become clear that several elements of the 1998 paper by Wakefield … are incorrect,” the internationally renowned scientific journal said in a statement.

 23. Kusjuures too kurikuulus artikkel oli juba eelnevalt osaliselt retraktitud Nüüd siis täies mahus.

  Eelnev retraktsioon (2004): We [kõik artikli autorid peale Wakefieldi ja veel ühe] wish to make it clear that in this paper no causal link was established between MMR vaccine and autism as the data were insufficient. However, the possibility of such a link was raised and consequent events have had major implications for public health. In view of this, we consider now is the appropriate time that we should together formally retract the interpretation placed upon these findings in the paper, according to precedent.

 24. dig kirjutas:

  Reuters pajatab, et The Lancet on Wakefieldi algse kirjutise retraktinud.

  Tõlge: Maailmakuulus uudistevahendaja Reuters annab teada, et natuke vähem kuulus ehk asjassepühendamatule lihtsalt tundmatu meditsiiniteadusajakiri The Lancet on 12 aastat tagasi oma ajakirjas avaldatud inglise arsti Andrew Wakefieldi kirjutise tunnistanud valeks ja teadust kahjustavaks. Wakefieldi väärinfo tõttu on jätnud paljud õigeaegselt vaktsineerimata ja seetõttu on massiliselt suurenenud leetritesse haigestumiste arv Ameerika Ühendriikides, Inglismaal ja teistes Euroopa riikides.

  Nagu näha, dig on viitsinud teha kärpeid algallikast, aga ei ole viitsinud maainimesele arusaadavat kommentaari juurde meisterdada. Ai-ai, inglist oskav lugeja mõistab ainult lingist isegi omale kärpeid teha, aga kehvema keeleoskusega jääb jänni juba võsainglase retraktimisel, eks ole. Nii kena oleks, kui … … … /üks rumalam või vähem oskaja inimene, hrl tädi M./ leiaks siit lehelt ka talle arusaadavalt esitatud kommentaari.

 25. Mhmhh, kindlasti on meditsiiniajakirjade Kroonika ja/või Kodutohter lugeja kursis sellega niisamuti, nagu uudistes päevast päeva vilksatava uudisteagentuuri nimega. ;)

 26. Wakefieldi vastu suunatud süüdistuse tõendatust ja usaldusväärsust ei tasu ennatlikult üle tähtsustada. Mitmed selles uuringus osalenutest on hiljem siiski uuringu korrektseks tunnistanud. http://www.prnewswire.com/news.....49563.html.
  Seejuures mitmed uuringud toetavad Wakefieldi uuringut: http://www.ageofautism.com/201.....dings.html.

  Selles ei ole midagi uut, et vaktsineerimist seostatakse teatud juhtudel autismiga. Ka vastavd kohtulahendid on olemas, kus vaktsineeritud laste vanematele on kopsakad kompensatsioonid kohtu poolt välja mõistetud: http://www.huffingtonpost.com/.....69673.html.

  The Court found that Bailey’s ADEM was both caused-in-fact and proximately caused by his vaccination. It is well-understood that the vaccination at issue can cause ADEM, and the Court found, based upon a full reading and hearing of the pertinent facts in this case, that it did actually cause the ADEM. Furthermore, Bailey’s ADEM was severe enough to cause lasting, residual damage, and retarded his developmental progress, which fits under the generalized heading of Pervasive Developmental Delay, or PDD. The Court found that Bailey would not have suffered this delay but for the administration of the MMR vaccine, and that this chain of causation was not too remote, but was rather a proximate sequence of cause and effect leading inexorably from vaccination to Pervasive Developmental Delay.

Lisa kommentaar

Sinu e-postiaadressi ei avaldata. Nõutavad väljad on tähistatud *-ga