Umbluu preemia 2010

Viltune pendelSkeptik.ee otsustab 31. aprillil iga-aastase Umbluu preemia saaja, millega tõstetakse esile neid isikuid ja asutusi, mis on usinasti kündnud uhhuu-vagusid, väetanud meie vaimset põldu nakkava parasõnnikuga, juhtinud meie inimesi uutele vertikaalidele, osutanud meile nii uuendusmeelseid teenuseid, et päris teadusel on tõsiseid raskusi uue paradigma vibratsioonidega kohanemisel.

Aga enne kui umbluu sügavustesse sukeldume, õiendame kõigepealt ära hoopis ühe meeldiva asja. Nimelt pidasid skeptik.ee kommenteerijad vajalikuks vastukaaluks Umbluu häbihinnale hea sõnaga tunnustada mõnda umbrohutõrjujat ja teadusliku maailmapildi kaitsjat ja levitajat.

Tema raamat Päikeselt näeb kaugemale on hea lugemine nii lastele kui täiskasvanule, tema artiklid Eesti Päevalehes ja mujal on teaduse mõttes korrektsed, vormilt mängulised, sisult tihti tabavalt teravad; lisaks muidugi portaali teadus.ee toimetamine, teadus.ee suvekooli organiseerimine ja palju-palju muud.

2010 umbrohutõrjuja on TIIT KÄNDLER!

2010. aasta Umbluu preemia väärilisteks kandidaatideks seati üles nii üksikisikuid kui organisatsioone, kelle seas on ka meediakanaleid, tänu millele ühe või teise reaalsuskaugete ideedega inimese hääl ebaproportsionaalselt kaugele kõlab. Nimetatud said “alati usaldusväärne” Postimees Online järjepideva teaduse ja meelelahutuse liigagara samastamisega ning isegi para-, pseudoteadustele ja nendes valdkondades tegutsevatele inimestele hõiketoru kätteandmise eest.

Olgu näiteks Hannes Vanaküla püsirubriik PM Elu24-s.

Muidugi pole Postimees Online erand, samalaadseid näiteid leiab hulgem ka Õhtulehest, Delfist, naistemaailm.ee-st, Maalehest ja isegi ajakirjast Eesti Loodus, lisaks populaarsed telesaated nagu Kanal 2 Selgeltnägijate tuleproov, ETV Pealtnägija (kuigi ükskord on sinna saatesse isegi skeptik kutsutud), Reporteri astroloogianurgake, ETV Ringvaade (palun täiendage, kuna minu telerivaatamine on tagasihoidlikul tasemel).

Seega väärib eesti meedia tervikuna Umbluu edendamise osas äramärkimist, nende pingutusi, tegelikult küll pingutuse puudumist ja ükskõiksust on tähele pandud, aga kas ses osas midagi tulevikus ka paremaks muutub, pole kindel. Loomulikult on igas kohas tublisid ja teaduse mõttes tähelepanelikke ajakirjanikke-toimetajaid, kuid neid paistab olevat vähe, nende korrektne töö ei suuda üldist keskmist taset kuigipalju kergitada.

Umbluu preemia 2010 laureaat on kolmainsus Harmoonia Päevad® kui igat liiki umbluude propagandaüritus, füüsika- ja matemaatikaõpetaja ning õppealajuhataja Kaja Jakobson kui Harmoonia Päevade® korraldaja ning aktiivne parapõllu kündja ja Kadrioru Saksa Gümnaasium kui pikaajaline soe pesa Harmoonia Päevadele®.

 • “Harmoonia Päevad® ühendavad alternatiivmeditsiini arstide kogemusega,” lubatakse meile ürituse tutvustuses, kuid välja näeb see igasuguse teadusliku taustata ja meditsiiniliselt põhjendamatute aurapiltide müümises, mitmesuguste “esoteeriliste” praktikate tutvustamises, naeruväärsuse piiri ületanud homöopaatia edendamises. Korraldajatel on küll olemas pretensioon luua tervisemessi, kuid välja kukub kui palverännak tervisele alternatiivsesse muinasjutumaailma, kus täiskasvanud inimesed saavad jätkata oma lapsepõlve või siis põgeneda tundetust ja ükskõiksest reaalsusest.
 • Kaja Jakobson, Harmoonia Päevade® korraldaja, on samal ajal matemaatika- ja füüsikaõpetaja ning õppealajuhataja ehk tal on otsene ligipääs noorte inimeste kujunevatele ajudele ja kuigi ta väidab, et “igapäevatöö matemaatikaõpetajana ning oma hobi hoiab Kaja selgelt lahus, sest kuidas muidu saaks teda mõlemil alal profesionaalina võtta,” on ta seda piiri ületanud oma koolimajas pseudoteaduste paraadi korraldamisega ning väidetavalt ka otseselt õpetajana pseudoteadusi propageerides.
 • Kadrioru Saksa Gümnaasiumi direktor Ann Mändveer vastas skeptik.ee kirjale, kus väljendasin avalikes huvides tegutseva MTÜ esindajana muret sellise ürituse toimumise üle üldhariduslikus koolis, “kuna üritus propageerib aktiivselt ebakriitilist, mitteteaduslikku, müstilist, esoteerilist, pseudoteaduslikku suhtumist, mis on silmnähtavas vastuolus teamistepõhise hariduse eesmärkidega”, selgitusega, et “arvestades kooli eelarvevahendite vähesust, on täiendava tulu teenimine koolile väga oluline”.

  KSG direktori Ann Mändveeri vastuse tähenduse ilmekamaks esitlemiseks pakun kontrastiks Tallinna Reaalkooli direktori Gunnar Polma vastuse pöördumisele, milles osutati tähelepanu seal koolis tööle hakkavale Universuse koolile, mis oma umbluulisusega Harmoonia Päevadest® sugugi alla ei jää:

  Tänan Tallinna Reaalkooli nimel Peeter Saarit, Martin Vällikut ja paljusid teisi teadusinimesi, kes tundsid muret selle pärast, et Tallinna Reaalkooli ruumes hakkab tegutsema kool, mille õpetus ei sobi kokku meie kooli renomee ja staatusega. Kuigi tegu oli Tallinna Haridusameti õigusloome raames kavandatava rendisuhtega, mille eesmärgiks on teenida koolile kvaliteetseks õppetööks ja õpilaste arendamiseks lisavahendeid, olen samuti arvamusel, et väärtustel põhinev kool ei tohi anda ühiskonnale vastuolulisi signaale. Oleme tulevikus lepingute ettevalmistamisel ja sõlmimisel ettevaatlikumad. Vabandame. OÜ Universusega on leping peatud.

Esimene Umbluu preemia kuulutati välja 2008. aasta 31. aprillil ja selle pälvis Päästeameti pommirühm Sniffex-nimelise nõiavitsa kasutamise ja kaitsmise eest; 2009. aasta preemia sai Kutsekoda homöopaatide kui ausate ametipidajate riikliku tunnustamise eest.

36 Replies to “Umbluu preemia 2010”

 1. Loen tööle ja töölt ära sõites bussis raamatuid (päevas kokku 40 minutit!) ja parasjagu on käsil Tall Tales about the Mind and Brain: Separating fact from fiction, mis on ülevaatlike teadusartiklite kogumik. Täna hommikul oli järg artiklis Critically thinking about paranormal belief (autoriks Edinburghi Ülikooli teadur Peter Lamont), kus (lk 31) autor pani ette huvitava mõtte: äkki on paranormaalsesse uskumine vajalik selleks, et inimene tajuks, nagu oleks tema ettekujutus maailmast paremini kontrolli all (st, kui õigesti aru saan, on osadele inimestele tähtis, et tundmatu loodusliku mehhanismi asemel tegutseb teadaolev üleloomulik).

 2. @Andres Valdre: kõlab usutavalt küll. Maagiline mõtlemine üldse on nagu püüd saada kasvõi näilist kontrolli sündmuste ja jõudude üle, millesse tegelikult muidugi midagi parata ei saa.

  Selle üle, kas just usk kõrgemasse väesse pikas perspektiivis abi on, eriti kui osade asjade kohta on teaduslikud seletused juba olemas, võib muidugi arutleda, aga küllap on siingi paindlik meel abiks, et oleks julgust hüljata paranormaalne seletus isegi siis, kui veidi aega tusameelsust tekitab.

 3. Andres Valdre ütles:

  Loen tööle ja töölt ära sõites bussis raamatuid…

  Sama siin. Kas keegi polegi juba statistiliselt näidanud, kuidas ühistranspordi kasutamine seostub vaimsete võimete keskmisest kõrgema tasemega elanikkonna seas?

  Ehkki linti loetud teoseid saab muidugi kuulata ka autoroolis või rattasadulas.

 4. @Martin Vällik: ligi sada aastat tagasi liigitas James Frazer maagilise mõtlemise ratsionalistlikuks – sest on olemas põhjus ja tulemus (nt „kevadel paneb meie küla nõid rohelise kuue selga” = põhjus; „ja seepärast lähebki loodus roheliseks” = tulemus), vastandades selle usulisele mõtlemisele, kus ratsionaalne seos puudus (põhjuseks oli üleloomuliku olendi tahe). Frazer oletas veel, et kuna inimkonna mõtlemise areng on vaheldunud ratsionalistliku ja ebaratsionalistliku vahel (maagiline: ratsionalistlik; usuline: ebaratsionalistlik; teaduslik: ratsionalistlik), siis järgmine mõtteviis peaks olema samuti ebaratsionalistlik.

  Empiirilise vaatluse järgi pakun, et uus ebaratsionalistlik mõtlemisviis ongi käes. Para-asjade vohamine ajakirjanduses ja poelettidel on selle näide.

 5. Andres Valdre ütles:

  Empiirilise vaatluse järgi pakun, et uus ebaratsionalistlik mõtlemisviis ongi käes. Para-asjade vohamine ajakirjanduses ja poelettidel on selle näide.

  Kas nn Esimene ja Teine Maailmasõda, mida Euroopa maailmas peeti, märkisid ratsionalistlikku või ebaratsionalistlikku mõtlemisviisi? Milliseks võiks neile eelnevat ja järgnevat mõtlemisviisi pidada?

 6. Frazer oletas veel, et kuna inimkonna mõtlemise areng on vaheldunud ratsionalistliku ja ebaratsionalistliku vahel (maagiline: ratsionalistlik; usuline: ebaratsionalistlik; teaduslik: ratsionalistlik), siis järgmine mõtteviis peaks olema samuti ebaratsionalistlik.

  See kõlab küll väga kahtlase üldistusena.

 7. Andres Valdre ütles:

  Frazer oletas veel, et kuna inimkonna mõtlemise areng on vaheldunud ratsionalistliku ja ebaratsionalistliku vahel (maagiline: ratsionalistlik; usuline: ebaratsionalistlik; teaduslik: ratsionalistlik), siis järgmine mõtteviis peaks olema samuti ebaratsionalistlik.

  Tal näikse õigus olevat, aga mitte sellepärast, et ta kasuliku tulemuseni jõudis, vaid sellepärast, et see järeldus on tautoloogiline. “Mõtteviiside” vahelisi piire tõmbab ta kehvasti defineeritud kriteeriumite alusel, mis tähendab, et ta eelistab piire tõmmata revolutsiooniliste paradigmamuutuste kohale. Paistab, et Frazerit huvitava radikaalsusastmega revolutsioon peab end teadusele kui niisugusele vastandama, see aga tähendab, et ta on ebaratsionalistlik. Teisisõnu, Frazer väidab, et kui inimkond teadusliku mõtteviisi millegi ebaratsionalistliku vastu vahetab, on hüpoteetiline uus mõtteviis ebaratsionalistlik.

  Empiirilise vaatluse järgi pakun, et uus ebaratsionalistlik mõtlemisviis ongi käes. Para-asjade vohamine ajakirjanduses ja poelettidel on selle näide.

  Vohas üsna samamoodi 150–100 aastat tagasi, kui üksteise järel elektri- ja sidealaseid leiutisi tehti ja mõned inimesed teadussajandist rääkisid, teised pimedas toas kristallkuuli keerutasid või musta kassi taga rääkisid. Tänapäeval jõuab see Sinuni paremini kohale peaasjalikult efektiivsema kommunikatsioonitehnoloogia tõttu. Ühest küljest on desktop publishing ja Internet leiutatud, teisest küljest on andmekaod tänapäeva parajutu Sinuni jõudmisel väiksemad kui sajanditaguse parajutu korral.

  Sajandist rääkides — täpselt sada aastat tagasi suri Edward VII ära ja edvardiaanlik aeg sai otsa. Maailmasõja leiutamiseni ja Belle Époque‘i lõpuni jäi vähem kui neli aastat.

 8. Kulle Raig ütles:

  Kas auhindade kohta kuskil ka pressiteade ilmub, oleks vajalik või olen ma jälle ajast maas?

  Sel juhul olen seekord ka mina ajast maas. Auhinnanominandi Postimehe elektronveergudel pole see veel igatahes silma hakanud. Arvan, et pressiteade oleks kindlasti vajalik ja ilmutada võiks selle vähemalt suuremates päevalehtedes.

 9. @Kriku: nõus, et kahtlane üldistus, sellest ka märkus, et Frazer kirjutas seda sada aastat tagasi (või täpsemini koguni 120 aastat). Mu jaoks oli siin põnev maagilises mõtlemises ratsionaalsuse iva nägemine.

  Muide, selle raamatu esimene maagianäide – vihmamaagia teemal, mis oli algelise põllumajanduse jaoks väga tähtis – oli Tartumaalt, kuidas nõiuti äikesevihma: ronis kolm meest kuuse otsa, ühel kaasas tulekivi, teisel pada ja kolmandal viht ning veekibu. Lõi esimene välku, teine müristas ja kolmas tegi mängult vihma :)

 10. Mu jaoks oli siin põnev maagilises mõtlemises ratsionaalsuse iva nägemine.

  Muidugi on maagia teoorias ratsionaalne, umbes nagu teadus. Uuritakse, katsetatakse, töötatakse välja kindlad protseduurid (vormelid, zhestid, toimingud jne), mis siis kontrollitud tulemusi peaks andma.

  Ainult üks väike viga on kogu asjal küljes – tegelikult ei ole neid tulemusi…

  Täpselt samamoodi on skolastika väga ratsionaalne vaimse töö meetod. Teksti piinliku täpsusega uurimine, eelmiste glosside kasutamine jne. arendati suurepäraseks loogiliseks süsteemiks.

  Ainult ühe väikese veaga – algallikas peaks olema ideaalne tekst, milles on vead välistatud…

 11. @Martin Vällik: ja Martinil on uus salasuhe. Kas ma näen sädet?

  Aga väike korrektuur ehk, mõni komaparandus koos ähvardava teksti väljatõstmisega? Kas ei viirastu Celticu kommentaaris juba korralik sõim? Küsiks äkki mõnelt võltsimisspetsialistilt? Ega ei ole au tunda kuninga rätsepal mõnda seesugust, kes sõimlevaid hääli peas taga ajaks? Algallika tekstikest ideaalseks kohendaks?

  Ega peeglit ei juhtu käepärast olema? Vaataksid sealt, mis nägu on üks skeptiline kuningas ja kui palju uusi kauneid rõivaid kannad…

 12. PS eilse loo juurde: ega keegi ometi tõsiselt mõtle, et ma pean maagilist mõtlemist ratsionaalseks? ;)

  Tänane:
  Kirjutis mai lehelugude rubriiki, kui see kunagi tekib: Kivide horoskoop; põnev kompott avaneb, kui klõpsata loo sabas olevat linki „Veel artikleid samal teemal”.

 13. Aga miks peaks skeptikud neisse kuidagi eriliselt suhtuma? Elagu budistid ja dalai-laama oma elu nagu tahavad.

  Mina isiklikult suhtun dalai-laama poliitilisse tegevusse suure sümpaatiaga.

 14. Lem. küsis:

  … kuidas suhtuvad skeptikud budismi ja dalai-laamasse?

  Skeptikute eest ei tea sõna võtta, aga enda eest võin vastata: lugupidavalt.

  Küsimus suhtumisest religiooni või selle juhti ei ole päris sama küsimusega suhtumisest petturlusse ja selle propageerijasse. Religioonide kritiseerimise lubatavust ja muudki religiooniga seonduvat on muuhulgas skeptik.ee veergudel varem käsitletud, sealt leiab ühtlasi arvamusavaldusi, mis võiksid näidata suhtumist.

 15. Siinsel lehel on olnud mitu ristikirikuvastast artiklit.

  Kas budismi puhul ei ole samuti tegemist ohtliku ja ebateadusliku väärõpetusega ja dalai-laama näol karismaatilise usujuhiga, kelle järgijad usuvad, et tal on üleloomulike võimetega jumalus?

 16. Dalai-laama tegevusega on nagu on; kahepalgelisust ja võltsvagadust on temagi isikus hulgim, nagu igas suurema usundi jumalikustatud liidris. Meedianarrused (nt Seagali kuulutamine tulkuks), terroristide (Shoko Ashara) mahitamine, ketserite (Dorge Shugdeni kummardajate) julm tagakiusamine, India tuumakatsetuste heakskiitmine ning suu- või pärakukaudse seksuaalvahekorra range taunimine (samas prostituutide pruukimist heaks kiites) ei ärata tema motiivide ja isiku suhtes erilist usaldust. Samuti ootaks talt nokapaotamist budistlik-fašistlike sõjaväeliste huntade tegevuse aadressil ja vabandusi minevikuõuduste eest.

  Ma arvan, et Eesti meedia on Tenzin Gyatso isiku ja üldse institutsionaliseeritud budismi suhtes väga kallutatud, aga seda on vist kogu läänemaailma meedia.

 17. Lem, tuleks vahet teha religioossusel, loodusteaduslikel väidetel ja religioossel organisatsioonil. Skeptikuna olen ma väga kriitiline väärate loodusteaduslike väidete levitamise suhtes religiooni mõjul (näiteks kreatsionism). See ei ole aga religiooni või religioossuse enda ründamine. Täpselt sama käib religioosse organisatsiooni kohta – kui tuuakse välja, et religioosne organisatsioon on korrumpeerunud või rikub oma liikmete inimõigusi vms., siis ei ole see samuti rünnak religiooni enda vastu.

  Üldiselt ma soovitan läbi lugeda selle arutelu (lõpp läheb küll käest ära): Kas religioonide kritiseerimine on skeptikule sobiv tegevus? Ei ole mõtet uuele ringile minna.

 18. @Lem.: ega suurt ei puutu jah teemasse, aga ikkagi meenus Tenzin Gyatso ütlus:

  If science proves some belief of Buddhism wrong, then Buddhism will have to change. In my view, science and Buddhism share a search for the truth and for understanding reality. By learning from science about aspects of reality where its understanding may be more advanced, I believe that Buddhism enriches its own worldview.

  Allikas: Our faith in science, november 2005

  Karma, taassünd ja muud sellised pole muidugi kuigi teaduslikud asjad, aga kuivõrd neid meil siin eriti agaralt ei propageerita, siis pole nagu olnud põhjust sõna võtta. Mart K. väljatoodu vajab muidugi meelespidamist ning ehk ka paremat teavitust.

 19. Lem. ütles:

  Siinsel lehel on olnud mitu ristikirikuvastast artiklit.

  Võrreldes budismiga on ristikirikul märgatavalt suurem roll ja mõju olnud. Muidugi, kindlasti leiab hulk religioone Austraalia aborigeenidelt, mida võiks samuti ülevaatlikult kajastada, aga kas see natuke kaugeks ei jää? Samas, kui Sa koostad asjaliku artikli budismist ja selle juhist ning edastad selle Martinile, siis ma arvan, et leidub üksjagu huvilisi, kes seal usku 73. käsitlusnurga all käsitlevas teemas heameelega järgmisele rituaalsele religiooniringile läheks.

 20. ma tahaks siin pöörata tähelepanu ühele olulisele aspektile – oma rumaluses me võime hukka mõista palju asju, religioone ja -isme. just oma rumaluses, sest me samastame mõne(d) isiku(d) selle alaga.
  kui näiteks rääkida kommunismist siis enamus suhtub sellesse negatiivselt. oma rumalusest me ei näe et halb on asja juures ainult see et tegelikus elus ei käitutud nii nagu teooria ette nägi.

  me kuuleme iga päev kirikupappide lastepilastusest üle maailma. oma rumaluses võime samastada need papid endi poolt avalikult propageeritud vaadetega, kuid lähemalt uurides näeme et need kaks on siiski erinevad asjad.

  tänases läänemaailmas rääkides islamist meenub enamikule suitsiiditerrorism ja vastupidi.

  ühiskonnas kus nõia- intsudest saavad üleöö tippselgeltnägijad, kus iga päev üritatakse su rumalust ära kasutades kätte saada su raha, esinedes küll heategijatena, ravitsejatena, ennustajatena, või kui tahate siis ka siin palju laineid löönud astroloogiliste kaartide koostajatena :))
  kõik see juhtub tänu meie oskamatusele ja pealiskaudsusele. ning eneselegi märkamatult on saanud halva maigu külge hoopis kommunism. kristlus, islam, alternatiivmeditsiin ja kõik vaimse sisuga õpetused, kaasaarvatud astroloogia :)

 21. Tõnu kirjutas:

  kui näiteks rääkida kommunismist siis enamus suhtub sellesse negatiivselt. oma rumalusest me ei näe et halb on asja juures ainult see et tegelikus elus ei käitutud nii nagu teooria ette nägi.

  Teooria nägi ette “maailmarevolutsiooni”, mis on ilmselgelt kuritegelik programm.

  Aga muidu on sul õigus.

 22. Ma väga tänan, et sellised “mõttetargad” annavad välja preemiaid. Sellega te loote suure tunnustuse meile inimestele kellel oma vaate nurk siit maailmast. Kes vaatlevad ja arutlevad teemade üle, millele teadusmaailm ei ole veel jõudnud tähele panu pöörata ja tegelema hakata. Eks teadus maailm, sõltub ikkagi ärilistest vaadetest.
  Ikkagi suur tänu teile. Kui te meist kirjutate, siis te ikkagi tunnustate meie olemas olu. Olgugi teie sarkastiline satiir oma näoline, olen mina alati rahul, et te kritiseerite seda, mis teie maailma vaadestes nägemata. Eks kadedus ole omane inim- ühiskonnale.
  Jõudu ja jaksu teie imelistele ja vaimukatele kirjutistele. Kõige tähtsam et saate enda kirjutusest rahulolu endale. Endaga vestlemine sellel lehel loob rahulolu oma sisemusse ja annab tunnetuse kui tark Mina olen aga teised inimesed……. jah kahjuks ei ole veel nii kõrgel mõtte sagedusel kui meie skeptikumi foorumil kõnelejad.
  Jagage ikka meile preemiaid, võiksite veel rahalise fondi rajada. Siis suudame teile seda vaimutoitu veel rohkem jagada. Saate vestelda ja mõnuleda, meie poolt loodud teemadest
  Kõike kaunist ja ilusat kevadet Kalju Paldis

 23. skeptik.ee avastasin täna kui PH dieedis katsusin selgusele jõuda. Mõnus sait!
  Tahan aga öelda, et olen palju aastaid kasutanud pendlit. Sellest on olnud lõputult kasu, peamiselt enda keemiku nässuläinud tervise taastamisel. Nüüd tegelen REIKIGA – ilma kahtluseta kasulik, ka teistele kel tervisehädasid ja elus viltu veab. Need küll umbluu asjad ei ole kui õieti teha. Minu pendel näitab alati, et mitte kõik need toiduained mida PH toitumises B-grupile soovitatakse mulle kuidagi ei sobi. Javastupidi, keelatud toidust on mitmed vägagi tulusad. Poes käies tuleb aga kaunis tihti ette, et muidu head asjad on söödamatud mürgiste lisandite tõttu. Pudeli- ja kraanivee aktiveerin, joon taimeteed omakorjatud ravimtaimedest. Aastatega on tervis järjest paremaks läinud ja vanadest hädadest (igasugused allergiad, nahahigused, bronhiaalastma, krooniline peavalu, väsimus, meeleolu muutused, maohädad jm) pole peaaegu miskit järel. Unustasin öelda, et teen igal aastal puhastest õuntest äädikat koos maikuus korjatud (ja sügavkülmutatud mustra sõstra lehtedega). See paneb seedimise käima.

  Evy

 24. hämmastavaid kommentaare ikka leidub siin!
  umbluu on aasta leid nii, et pange edasi mõtlevad inimesed!

  teistele soovitan jätkuvat edu pendeldamist ja käte pealepanekus või fui shui ravis.

Lisa kommentaar

Sinu e-postiaadressi ei avaldata. Nõutavad väljad on tähistatud *-ga