Teoloogid korstna otsas tuuldumas

Pildil kujutatud korsten tuulutab hästi.
Pildil kujutatud korsten tuulutab hästi.

Peapiiskop Põdra teemas on puhkenud tulised vaidlused teoloogia üle. Kuna sinna need päris hästi ei sobi ja diskussioon on liiga läbi põimunud, et tavalisi aedikuid kasutada, olgu teoloogide tuulutamiseks siinne lõim.

Teema pealkirja eest täname Oakrocka.

Tähelepanu! Tarandikus võib leiduda trolle. Söötmine omal vastutusel.

599 Replies to “Teoloogid korstna otsas tuuldumas”

 1. Kõik need tohutud vaidlused siin uhhuutajate ja ahhaatajate vahel näitavad erinevate ebajumalate kultuslikku kummardamist. Kellel teadus, kellel relgioon. Kui me oleksime inimesed ja areneksime inimestena, poleks vaja mingeid tehnilisi,kultuurilisi,religioosseid või ajaloolisi proteese. Me ise oleksime oma reaalsuse teadlikud loojad. Praegu aga arvukate ebajumalate alandlikud orjad ja käsutäitjad. Oma hirmude abitud vangid.

 2. Inimestena on raske ilma ajaloota, religioonita, tehnika või kultuurita hakkama saada. Kui võtta veel viimase ära, kaoks seegi inimlik ja ülev, mis on jäänud. Sektantlikult meelestatutel on kombeks olla kultuurivaenuikud. Ja kuhu ajaloo vihkamine ja selle unustamine on viinud, seda on näha.
  Kuid inimestest kõrgematel vaimolenditel pole siinse maailmaga kaasaskäivaid värke enam suuresti vast tarvis. Aga sina jõudmine on iseasi. Pole me ju ka juhuslikult veel siin maapeal.
  Maailmas on omad reeglid, mida tuleb järgida, kui tahetakse juhtumisi ellu jääda.

 3. Peaksime täpsemalt määratlema inimest. Alustades religioonist on inimest alavääristatud, alandatud, ebatäiuslikuks tembeldatud, süü-, häbi-, hirmu- ja patutunnetega koormatud.Sellisel taustal ei saagi areneda INIMENE. Pigem on tegemist golemite, kreatuuride või arenevate ahvidega. Kas seda väidet on vaja kuidagi tõestama hakata?

 4. Inimest on alaväärisanud, süü- ja häbitundega koormanud paljud.
  Seda on tehtud kodus, koolis, sõjaväes, abielus jne. Eeldatavasti saad aru, et see pole veel mingi üldistus.
  Hea, kui me enda jaoks seda mainitud halba ise ei tee.
  Kust algab inimlikus ja inimväärikus, on omaette teema.
  Muidugimõista pole vaja seda tõestada, et seda inimvääriksut napib.
  Täiuslikkus on ka omaette teema.
  Paljud tajuvad kindlasti seda, et siin maailmas ei tehaks olla. Aga kas tasub siin maailmas kindlasti ürgaega jääda, on omaette küsimus. Loomadel pole religooni ja meie mõistes kultuuri. Võimalik, et loomad elavad inimesega võreldes palju loomulikumat elu, ent samas peetakse inimesi loomadega võrreldes arenenumaks.

 5. Ma kahjuks ei tea läänelikus kultusruumis ühtegi kirjasõnal põhinevat õpetust, mis oleks vanem, kui piibel. Nii kodu, kool, sõjavägi, abielu ja muud- kõik baseeruvad religioossetel dogmadel.Piibel on meie ühiskondliku olemise ideoloogiline alusdokument ja riikliku ülesehituse nurgakivi. Ka need inimesed on sügavalt religioossed, kes pole seda lugenud või vastavat õpetust saanud. Ka skeptikuid paistab vaevavat püha usk mingisse ainuõigesse teksti. Nagu kirikuinimeste siiras usk piiblisse, kui jumalasõnasse. Sellist jumalat pole olemas. Ainult vahemehed, kes mõtlesid selle omakasu ajendeil välja. Piiblist selgub see täpselt. Põhimõtteliselt on iga asi täiuslik, mis ilmutub. Muidu seda ei kogeks. See ei välista arengut ja parema maailma loomist.

 6. @marve:

  Teist on lausa kahju!

  Ma kahjuks ei tea läänelikus kultusruumis ühtegi kirjasõnal põhinevat õpetust, mis oleks vanem, kui piibel.

  Kuidas on antiik Kreeka filosoofia ja kirjandusega? Veel esimese Eesti vabariigi ajal oli harituse (mitte hariduse) üheks tunnuseks antiikfilosoofia ja kirjanduse tundmine.

  Antiik-Kreeka – väljapaistev ühiskond ja kultuur http://www.annaabi.com/materja.....ja-kultuur

  On teada, et antiik-Kreekat iseloomustavad rikkalik kultuur ja väärikad traditsioonid. Mis on aga täpsemalt see, mis teeb selle perioodi nii eriliseks?

  Kindlasti on üheks tähtsamaks komponendiks selles ühiskonnas Vana-Kreeka õpetlaste filosoofia. Kuid miks just filosoofia? Aga just filosoofia on see, mis on pannud aluse mitmetele hilisematele teooriatele ja on olnud teejuhiks hilisemate õpetlaste ja teadlaste tõekspidamiste ja arvamuste kujunemisel. filosoofiaid ei olnud Vana-Kreekas aga mitte ainult üks, vaid rohkem. Üksteise järel väljendasid oma mõtteid õpetlased Thalesest Aristoteleseni . Neist said kuulsad filosoofid – mehed, kelle mõtted ja tõekspidamised elasid inimestes edasi. Filosoof Sokrates leidis, et tähtis on vooruse olemuse mõistmine, Aristoteles aga oli veendunud, et äärmuste vahel tuleb leida kesktee. Loomulikult ei ühtinud filosoofide mõtted alati ja paljud teooriad ei kattunud. Kuid kahtlemata on filosoofial antiik-Kreeka kultuuris väga oluline koht.

  Matemaatika arenes välja filosoofiast. Põhiliselt edendasid seda 6. sajandi teisel poolel Pythagoras ja tema õpilased, kelle arust põhines maailmakorraldus arvulistel suhetel. Kreeklased olid esimesed, kelle jaoks matemaatika polnud lihtsalt praktiliste arvutusalaste näpunäidete kogum, vaid loogilistel üldistustel põhinev terviklik süsteem. Nii ei rahuldunud nad teoreemide sõnastamisega, vaid pidasid vajalikuks kontrollida loogilise tõestamise teel nende üldkehtivust.

  Klassikalise Kreeka meditsiinialased teadmised võtab kokku mahukas teos, mille autoriks on peetud kuulsat arsti Hippokratest (5-4 saj.).

 7. Kas antiik- Kreeka on siis vanem, kui Vana Testament? Miks need positiivsed filosoofide postulaadid siis kanda pole kinnitanud? Miks on maailmas valdavad ülekohus, ebaõiglus, pettus kadedus, sõjad, haigused? Miks ei suudeta tagada inimestele kõige elementaarsemaid elutingimusi, kui peame ennast nii kultuurseteks ja tedmistest küllastunuteks juba antiik-aegadest peale?

 8. @marve:

  Natuke kristlikku kultuuri kah!

  Kirikujuht vägistas teismelise tüdruku ja pani ta põlema, tüdruk jäi ellu http://www.ohtuleht.ee/432893

  Austraalias Melbourne’is asuva noortekiriku juht vägistas 14aastase tüdruku, tegi temast teadvusetuna ja ilma riieteta pilte, kallas ta bensiiniga üle ja pani põlema.

  Kuigi teismeline tüdruk pandi elusast peast põlema, ei saanud see tegu talle saatuslikuks. Siiski sai ta väga tõsiseid põletusi ühele poolele keha, tema parema jala varbad amputeeriti ning ta pidi peaaegu aasta haiglas veetma.

 9. @marve:

  Mis puutub siia Vana Testament, kristlaste jaoks see ju ei kehti?

  Miks need positiivsed filosoofide postulaadid siis kanda pole kinnitanud? Miks on maailmas valdavad ülekohus, ebaõiglus, pettus kadedus, sõjad, haigused?

  Euroopalikus kultuuriruumis valitses pikka aega kristlus, mis hävitas kõik väärtusliku!

  Miks ei suudeta tagada inimestele kõige elementaarsemaid elutingimusi, kui peame ennast nii kultuurseteks ja tedmistest küllastunuteks juba antiik-aegadest peale?

  Milleks patusele karjale elementaarsed elutingimused, peaasi, et kirikuisad hästi elaksid.

 10. marve ütles:

  Ma kahjuks ei tea läänelikus kultusruumis ühtegi kirjasõnal põhinevat õpetust, mis oleks vanem, kui piibel.

  Kole lugu küll. Silmaringi laiendamise mõttes olgu siinkohal siis ära märgitud näiteks selline põnev kirjatükk nagu Ptahhotepi õpetussõnad, tänaseks oma 4200 aastat vanad. Vana Testamenti polnud tollal ollagi, kõige paremal juhul käisid ringi üksikud esimesed legendid ja müüdid. Isegi Gilgameshi saaga tervikuks kokku kogumine võttis nähtavasti veel sajandeid (aga kahjuks on täpne dateerimine raske). Moosese raamatute sünnini jäi siis veel vähemalt aastatuhat, väljakujunemiseni poolteist.

 11. Marve! Su nimetatud alandmised ei toetu paraku ainult religioossetele dogmadele. Näiteks meie riigis valitses ju kaua aega ateistlik diktatuur, mis ei tunnistanud religiooni. Aga eks seegi oli sisuliselt vääratunud ning saatanlik sekt. Ideoloogiad on ju mõnevõrra analoogsed. Piibleid oli nõukaajal raske sisse tuua ja KGB-s oli konfiskeeritud piibleid palju. Pagari tänaval võs neid olla maast laeni. Gorba Mihkli ajal läks asi paremaks, Andropov sülitas veel oma diktatuurset ateismi nii kuidas ta veel sai.
  Kui üks pastor mulle piibli kinkis, lausus ta: “Unusta ära, kus sa selle said!”
  Ja eks praegusel ajal võidakse rääkdia küll piiblist ja kristlusest, ent eriti paljud ei saa selle sisust aru, ning, nagu ennegi, on religiooni sildi all olevat silmakirjalikkust palju.
  Millist Jumalat pole Sinu arvates olemas?
  Ma olen ka elu jooksul armastanud filosoofiat ja küllap ka nüüd, kuid filosoofiaga on ka omad probleemid. Filosoofia on huvitav, kuid ta ei ei pea inimese probleeme lahendama. Ta ei pakkuma rahu, tasakaalu, vabanemist. Filosoofiaga võib ka kergesti väärastuda, kinni jääda.
  Miks on maailmas hädad? Nagu näha, pole ka evolutsioon neid ära võtnud. Kristlus seostab seda vaba tahtega; budism räägib, et kannatuste põhjuseks on illusoorsus, valed soovid. Ka on kannatustega seostatud karmat.
  Aga miks see kõik niimoodi läks, on omaette küsimus.

 12. Ega ükski amet ei garanteeri seda, et kodanik ei võiks lolliks minna.
  Hulluks või sadistlikuks võib minna kirikujuht, psühholoog, psühhiaater, õpetaja, teadmamees, skeptik ja kes iganes. Ametit ja valdkonda see iseenesest ei puuduta.
  Sisuline ja olemuslik kristlus ei saa väärtuslikku hävitada. Ja mis väärtuslik see siis oli? Kõike väärtuslikku ei saa keegi maailmast hävitada.
  Kirikuisade õpetus räägib sellest, et nad pole tavausklikest paremad. Ka ei õpeta pühakiri seda, et ühed on rohkem elutingimusi väärt kui teised.
  Halbade elutingimustega seoses soovitaksin “äitäh” ütelda poliitikutele, poliitika kujundajatele.

 13. Oakrock, kristlased tunnistavad küll Vana Testamenti. Nad võtavad sealse jumalakuju ja kuulutavad Jeesuseks nimetatud isiku tema ainusündinud pojaks. Kuigi Jeesus ise nimetas tolle peletise vaidluses juutidega- Joh.8,44- otsesõnu kuradiks. Siit tuleb ka mõiste huntidest lambanahas. Kristluses lööb kuratlik loomus selgelt välja.

 14. Dig, olen nõus, et paremal juhul käisid ringi legendid ja müüdid. Kas on olemas VT originaalkäsikirju? Kui vana on VT? Teatavasti on kõige vanemad kirjalikud ülestähendused püramiidtekstid. Suurt Püramiidi öeldakse olevat kivist piibel ja ka tekstidel on ühist piibli müütidega. J. deSalvo PÜRAMIIDIDE DEKODEERIMINE. Piibel on üks kaanon vanadest lugudest, mis lõppkokkuvõttes räägivad kõik ÜHEST asjast, kuidas tekkis tasakaalu häire harmoonilisse maailmapilti ja pandi alus sellele maailmale. Me saame selle loo üheskoos lahti harutada ja likvideerida takistused, mis ei võimalda paremat maailma luua. Piiblis endas on juhised olemas. Tegelikult räägivad kõik religioonid sama lugu. Ka judaismi ja kristluse juured on iidsetes Pärsia valgususundites, mis räägivad pimeduse- ja valgusejõududevahelisest võitlusest, eeldusel, et valgus peab võitma. Pimeduse jõuks tembeldati kõik selline tarkus, mille vastu ka skeptikud sõdivad. Sisuliselt on tegemist maskuliinse ja feminiinse maailmavaate vastandamisega.

 15. Andres, minu meelest pole olemas jumalat, mis valitseb teiste üle. Seab tingimusi, esitab nõudmisi, dikteerib seadusi ja pühasid tekste. Ühesönaga isikustatud institutsiooni. Selline jumal on teatud tüüpi meeste väljamõeldis, et kehtestada kord, mis vastab nende isekatele vajadustele. Just sellepärast läks ka ateistliku Nõukogude Liiduga nii nagu alati. Mehed oma arusaamadega. Mõtteinerts on väga võimas.

 16. Mart.K- kas sul on siis kergem, kui mind tarandikku aetakse. Hea, et komme leeri taha ja kividega surnuks viskamine kristlikus kultusruumis enam popp ei ole. Aga mõte on ju sama.Jälle näeme mõtteinertsi väge.

 17. Kergem, jah, ühest kohast leida, kui vaja peaks olema, muidu aja neid ainulaadseid mõtteid mööda asjassepuutumatute artiklite sabasid taga nagu kirpe velvetpükstes.

 18. Mart K. ütles:

  Kus karjak?

  Karjak vaatab, et usuteemas vaidlevad inimesed teoloogia üle. Igaüks ajab oma joru küll ja keegi kedagi ei kuula, aga ega mütsidega teoloogid ju paremini käitu.

 19. marve ütles:

  Mart.K- kas sul on siis kergem, kui mind tarandikku aetakse.

  Loomulikult oleks kergem. Inimestel on paha komme eeldada, et teised inimesed ajavad enam-vähem tervemõistuslikku juttu ja Mart K. ei ole siin mingi erand. Kui nüüd tuled Sina ja räägid

  Suurt Püramiidi öeldakse olevat kivist piibel ja ka tekstidel on ühist piibli müütidega. J. deSalvo PÜRAMIIDIDE DEKODEERIMINE. Piibel on üks kaanon vanadest lugudest, mis lõppkokkuvõttes räägivad kõik ÜHEST asjast, kuidas tekkis tasakaalu häire harmoonilisse maailmapilti ja pandi alus sellele maailmale. Me saame selle loo üheskoos lahti harutada ja likvideerida takistused, mis ei võimalda paremat maailma luua.

  siis tekitab see tolle eelduse vastu teatavat kognitiivset dissonantsi.

 20. Mart K. ütles:

  Vabandan; ei saanud seni aru, et jutul teema on.

  Deklareeritud teemad on ateism, kraatia/ismus ja usk, need on artikli kohal pisikeses kirjas.

  Aga võib-olla olen ma lihtsalt laisk. Kui keegi teine iga trolli oma koju lükkab, ei kavatse ma vastu vaielda.

 21. Marve! Jumala mõiste pole eeldtavasti üheselt ja sõnadega määrtatletav. Võimalik, et väga paljdue kodanike häda ongi selles, et nad räägvad justkui Jumala ja absoluutse tõe nimel.
  Sa pidasid vist silmas Vana Testamendi Jehoovat. Joh 8:44 pole mõeldud Jumalat, pigem vast seda, kelle mõju all silmakirjalikud usklikud sisuliselt on.

 22. Dig, ma tänan sind! Kui ma nüüd sellest ka aru saaks, mille vastu ma eksinud olen, et mind soovitakse välja tõrjuda. Minu meelest väga huvitav arutelu.

 23. Igat poliitikat ajades ei peeta nimetatud eksimise selgitamist vajalikuks.
  Olen vahel kujutlenud ette, et mõne skeptiku ja tema oponendi vahel toimuks mingi normaalne dialoog. Kuid see eeldaks seda, et mõningate käitumisreeglite osas lepitakse kokku.
  Need arutelud meenutavad kunagisi jutuajamisi Interrndlaste ja Rahvarinde vahel.
  Marvega on muidugi huvitav kirjutada.

 24. @marve:

  kristlased tunnistavad küll Vana Testamenti

  Nii Andres siin, kui ka teised kristlased korrutavad nagu papagoid, et kristlastel pidi jumalaga uus leping olema!

  Kuigi Jeesus ise nimetas tolle peletise vaidluses juutidega- Joh.8,44- otsesõnu kuradiks.

  Ilmutuse rmt 22:16 on juttu Helkjast Koidutähest, ka saab see, kellele on kirjutatud kirjad kogudustele (kannatav sulane) uue nime (kiri Smürna kogudusele) ja talle antakse koidutäht (Tüatiira kogudus). Seega on jumal tegelikult see kurikuulus langenud ingel, keda kristlased pidevalt sopaga üle valavad elik Lucifer.

  Mul on üksainus vaga soov, näha kristlaste nägusid, kui nad kohtuvad oma langenud inglist jumalaga ja aru saavad, et nad on valeõpetuse levitajad.

 25. @marve:

  Kas on olemas VT originaalkäsikirju? Kui vana on VT?

  Originaalid on Surnumere kirjarullid! VT kujunes välja umbes 400 aastaks ekr. 90 aastal kinnitati meile tuntud VT.

  Juudid rahvana tekkisid umbes 1500 keskel, kui nad Egiptuses võimule tulid Hüksoslaste nime all. Juutide kirjaoskus ja väidetav kultuur pärineb nii Egiptusest kui Babülooniast, kuhu nad hiljem sundasustati.

  Teatavasti on kõige vanemad kirjalikud ülestähendused püramiidtekstid.

  Väidetavalt olid need olemas juba enne veeuputust, seega on üle 10 000 aasta vanad. Piibli vanuseks on ainult armetud 2400 aastat.

  mis räägivad pimeduse- ja valgusejõududevahelisest võitlusest

  See võitlus esineb ka India, germaani, keldi, slaavi ja Balti (lätlased ja leedulased) jt. Indo Euroopa rahvaste mütoloogias. Algsed pärslased (õigem oleks öelda iraanlased) kuulusid ka Indo Euroopa rahvaste hulka!

 26. @marve:

  minu meelest pole olemas jumalat, mis valitseb teiste üle

  Jahve/Jehoova/Lucifer:

  2 Ms 18:11 Ta on kõigist jumalaist suurem ja kõrgem
  5 Ms 10:17. Jahve/Jehoova, Teie jumal on jumalate jumal ja isandate isand, suur, vägev ja kardetav jumal
  Psalm 82:1 Jahve/Jehoova jumalate kohtumõistja
  Psalm 95:3 Suur kuningas üle kõikide jumalate
  Psalm 97:7 Kummardage teda kõik jumalad
  Sefanja 2:11 Siiski teeb ta kõik teised jumalad väetimaks, et nad teda peavad kummardama.

  Neid ütlusi on veel, rohkem ei viitsi…

 27. Andres, minul sama mõte, et võiks olla dialoog erinevate arusaamade vahel. Kahjuks on sisseharjunud käitumismallid väga jäigad. Eriti mõgingate mõnusate meeste poolel. Ikka kabelimats ja maaühendus mõistliku jutu asemel. Tapame Ladeni ära ja siis on maailm jälle parem paik ja nii edasi.

 28. Oakrock. Kust see ilmutub, et Surnumere kirjarullid on originaalid?Vana Testament on ikka palju vanem, kui 2400 aastat. Aga see on tõsi küll, et Lutzifer ongi nende endi jumal. Pole teist vaenlast, kui meie ise iseendile. Kust vaenlase fenomen alguse sai, on teine teema. Mul on üks kelmikas versioon olemas.

 29. Näiteks jätsid Sa läbi lugemata ülalmainitud viieosalise Straight Dope’i kirjatüki piibli autorluse ja vanuse kohta ja küsisid usinasti:

  Kui vana on VT?

  Vana Testamendi vanimad osad võivad kuni 33 sajandit vanad olla. “Valmis” said viis Moosese raamatut umbes 26 sajandit tagasi. Gilgamesh’i saagat hinnatakse umbes 40 sajandi vanuseks, aga kanooniline versioon on muidugi hilisem. Viienda Dünastia vaarao Isesi administratsioonis targana töötanud Ptahhotepi õpetussõnad on 42 sajandit vanad. On alust arvata, et õpetussõnade traditsioon oli selleks ajaks juba välja kujunenud, aga ajaloolistel põhjustel ei ole varasematest sellealastest teostest palju säilinud.

 30. marve ütles:

  Ka skeptikuid paistab vaevavat püha usk mingisse ainuõigesse teksti.

  Siinkohal võib mainimist väärida tuntud ateisti Erdős Pál‘i püha usk mingisse ainuõigesse teksti:

  Erdös should also be remembered for his belief in The Book.

  He would often speak of a book in which all of the proofs of all of the mathematics in the universe is kept. In this book, every proof is as compact, beautiful and elegant as it can be. It is mathematics the way we would like to see it, the genetic code of the universe written down in all its perfect simplicity.

  Õigeusklikud matemaatikud on Suure Fašisti okultsest raamatust mõned tõestused sisse vehkinud ja Berliinis trükki andnud: Proofs from THE BOOK.

  The (mathematical) heroes of this book are “perfect proofs”: brilliant ideas, clever connections and wonderful observations that bring new insight and surprising perspectives on basic and challenging problems from number theory, geometry, analysis, combinatorics, and graph theory. Thirty beautiful examples are presented here. They are candidates for THE BOOK in which God records the perfect proofs – according to the late Paul Erdös, who suggested many of the topics in this collection. The result is a book which will be fun for everybody with an interest in mathematics, requiring only a very modest (undergraduate) mathematical background. For this revised and expanded second edition several chapters have been revised and expanded, and three new chapters have been added.

 31. Mooses sai teatavasti oma hariduse vaarao õukonnas üles kasvades. Tal oli küll südames soov oma rahvast aidata ebajumala kultusest vabastada, kuid Tõotatud Maale jõudes ehitati tasapisi üles samasugune kultusvorm nagu Egiptuses. Tõsi, pisut lahjem. Nii kestab see tänapäevani. Ebajumala meem on uskumatult võimas. Usun, et see ei tulene üksnes õpetusest. Iseenesest pole ajaloolistel tõestustel tähtsust, mis puudutab mingit vanust. Ma ütlen, et see mudel töötab siiani ja takistab teistsuguse ühiskonna loomist. Pealegi on ka ajalugu rangelt redigeeritud artefakt, nagu kõik filosoofiad, õpetussõnad, teoloogiad ja teadused. Kurjast vaimust vaevatud isikute lõputu võimuiha ja valitsemisvajadus. Tunnen praegu lausa füüsiliselt mingit vaaraoaegset isikukultuslikku hingust.

 32. Et Jumalal on uus leping, pole mingite kohalike papagoideks sõimatute väljamõeldis, vaid sellest kõneleb näiteks Piibel. On ju ka Piibel Vanat ja Uue Seadust eristades kaheks raamatuks jaotatud. Vana ja Uus Testament on niivõrd kaheks jaotatud, et neid köidetakse sageli ka erinevalt. Juudiusulised Uut Testamenti ei tunnistagi. Ma ei teagi, mis pidi nad piiblit loevad, kas tellivad raamatupoest oma piibli. Aga see on juutide probleem.
  Oakrock ootab, et mis näo teevad kristlased, kui nad kunagi oma Jumalat näevad. Kui kristlane on armastuseevengeeliumi vastu võtnud, on ta juba oma Jumala vastu võtnud ja tal pole vaja enam Jumalat otsida. Kes on leidnud, see ei pea enam otsima, mis on käes. Jumal on sisuline ja iseendas. Üks viga ongi selles, et seda, mis on eneses, võidakse otsida väljastpoolt. Tõeline usk tegeleb sisuliste väärtustega, pidamata väliskujusid ja hierarhilisi suhteid eriti oluliseks.
  Ja miks on vaja kristlastest nii enesekindlat seletada, kui kristlsuele üldse pihta ei saada.
  Kui Oakrockil on ainus soov näha kellegi mossis nägu, kui nad kellegagi kohtuvad, siis seda elamust saab ju lavastada. Näiteks mõttes. Ja eks selliseid stenaariumeid pakub elu ka ise, kui näiteks ajalehekuulutuse peale kohtutakse. Oodatud on ilueedit valge hobusega, kuid kohale tuleb mingi kirsades kolhoosnik oma jutuka emaga. Mossis nägusid näeb ka ajalehtedest.

 33. Dig,see on küll hästi öeldud– Suure Fashisti okultne raamat. Fashism ju ongi TEISTE ÜLE VALITSEMISE SÜSTEEM. See on dokumenteeritud Esim. Moosese raamatu , esim. peatüki 28 lõigus. Pole mingi ime , et grupiviirus M1U1N2 on ajanud siirdeid igale poole. Palun vabandust!

 34. Ma täitsa siiralt palun andeks, et ärplesin. Kogu viimatine vestlus antud lõimes käib mu arusaamisvõimest üsna üle. Ilmselgelt on piiskopinimeline jõuluteema usuasjade diskuteerimiseks sobivam kui muud.

 35. @marve:

  Kust see ilmutub, et Surnumere kirjarullid on originaalid?

  Seal puudub monoteism, kuna räägitakse avalikult teistest jumalatest!

  5Ms 32:43

  Kirjarullid: Rõõmustage taevad koos temaga ja kummardagu teda kõik nende jumalad.
  Septuaginta: Rõõmustage taevad koos temaga ja kummardagu teda kõik Jumala inglid.
  VT – kuni 1948: Hõisake paganad, kes on tema rahvas
  Alates 1948: Ülistage paganad, tema rahvast

  Väga usaldusväärne õpetus!

  http://en.wikipedia.org/wiki/Monotheism
  The origins of Judaism lie in the history of the Iron Age kingdoms of Judah and Israel, c.1,000-586 BCE. Both kingdoms had Yahweh as their state god (i.e., the god of the royal court and of the kingdom), while worshiping many other gods.
  In the 8th century the Assyrian royal propaganda claimed universal dominion (meaning dominion over all other gods) for the Assyrian state god Ashur. In reaction to this, certain circles in Israel stressed the unique power of Yahweh as a sign of national independence. When Israel was destroyed by Assyria (c.721 BCE) refugees brought the Yahweh-alone ideology to Judah, where it became state ideology during the reigns of at least two kings. At this stage (late 7th century) Judah’s Yahweh-cult was not strictly monotheistic, but Yahweh was recognised as without peer and supreme over all other gods.
  The next stage began with the fall of Judah to Babylon, 586 BCE, when a small circle of priests and scribes gathered around the exiled royal court developed the first idea of Yahweh as the sole god of the world. The tendency to monotheism was accelerated by the fall of Babylon to the Persians in 538, which allowed the exiles to seize control of the new Persian province of Judah.

 36. Võib-olla peaks siinkohal lahkama nime EL-OH-IM, mis sisaldavat olemist ja mitmust. Mina oma aruga tõlgiks selle, et jumal oleme meie. Sama käib ka Jahwe kohta, mis oleks- mina olen- eh je. Igal vanal heebrea keelsel nimel oli mingi tähendus. Pärast teisendati neid nii, et tekiks arusaam mingist fantoomjumalast. Jeesuse Naatsaretlase kohta on hea seletus Uku Masingu kopti keelest tõlgitud Filippuse Evangeeliumis, kus väidetakse , et Jeesus on heebrea keeli lunastus ja nazara tõde. Umbes nii, et tõe lunastus.Mis Jeesusesse puutub, siis usun, et ta on koondportree paljudest vabastusliikumistest, mis tollal Pale-Estinas sündisid, kui inimesed ei teadnud enam, kuidas pühade isade soovi järgi istuda või astuda.

 37. Naljaviluks olgu Oakrockale kärbseid pähe aetud bible.cc pakutava ülevaatega Deuteronoomiumi kolmekümne kahendama peatüki neljakümne kolmandama salmi erinevatest tõlgetest inglise keelde ühes mõnede kommentaaride ja ristviidetega. Seitsmekümne mehe kommentaare nende algupäralises kreeka keeles1 võivad teoloogid lugeda septuagint.org’ist.

  ____________

  1 Ka Shakespeare’i on parem nautida selle algkeeles:

 38. @marve:

  nime EL-OH-IM, mis sisaldavat olemist ja mitmust

  Kullake – ainsust ja mitmust!!!!

  1 Ms.1:26 Tehkem inimesed oma näo järele, meie sarnaseks…. Piibli järgi ei põdenud jumal suurushullustust, vaid rääkis seda teistele jumalatele!

  Nõme selgitus suurushullustusest http://en.wikipedia.org/wiki/Elohim

  In the Hebrew Bible Elohim, when meaning the God of Israel, is mostly grammatically singular. Even in Genesis 1:26 “Then God said (singular verb), ‘Let us make (plural verb) man in our image, after our likeness’.” Elohim is singular. Gesenius and other Hebrew grammarians traditionally described this as the pluralis excellentiae (plural of excellence), which is similar to the pluralis majestatis (plural of majesty, or “Royal we“).[13]

  Mis Jeesusesse puutub, siis usun, et ta on koondportree paljudest vabastusliikumistest,

  On väljamõeldud elulooga, üks prototüüpidest oli Apollonius Tyanast, kes samal ajal väidetava Jeesusega reisis Palestiinas, tegi imetegusid jne. Kõige tähtsam ta käis Indias, mida Jeesuse kohta väideti.

 39. @dig:

  Tänan, seda infot mul ei olnud. Eesti keelses on Ülistage, paganad, tema rahvast.

  Olen piisavalt vaielnud, ei viitsi enam eriti. Teema ei ole nii huvitav, põnevam on EL kõrbev majanduspoliitika.

 40. Andresele, selle valgel hobusel printsi ootamise kohta. Eks ole see nagu lollilõks. Juba siis, kui Johannes Jordanis oma ristimistoimetust teostas, läksid paljud koju ootama seda, kes tuleb. Vähestel läks teadvus surmaga silmitsi seistes lahti ja nad võisid tõdeda, et mina ise olengi see…A ja O. Tegelikult müts maha kõigi nende puru silmaajajate ees. Väga võimsalt on vandenõu vett pidanud.

 41. OAKROCK! Kas sa seda tead, et ka EL-i kõrbeva majanduspoliitika taga on iidne vanatestamentlik tarkus. Pühamees Joosep pani sellele aluse, kui ta seletas vaarao unenägusid ja kõik kohe uskuma jäid.

 42. @marve:

  Pühamees Joosep pani sellele aluse

  Mida teadis mingi Joosep fiat rahast? Kullastandard läks hingusele, kuna jäi arengule jalgu, kuid Euroopat juhitakse kullastandardi põhimõtetest lähtuvalt.

 43. Andres ütles:

  Filosoofia on huvitav, kuid ta ei ei pea inimese probleeme lahendama.

  Iga kult rukkis võiks kadestada palgalisi filosoofe, kui nad vaidlevad tänapäeva elukorralduse probleemide ja lahenduste üle.

Lisa kommentaar

Sinu e-postiaadressi ei avaldata. Nõutavad väljad on tähistatud *-ga