Virgutavalt uimastitest

See ei ole vahend nikotiini manustamiseks.
See ei ole vahend nikotiini manustamiseks.

Juba üle aasta on siinsetel skeptilistel veergudel kriitiliselt diskuteeritud virgutavate ja teistsuguste uimastite poliitikast ja sellega seotud sõjandusküsimustest. Kuna möödunudjuuline meedialõim on tasapisi ummistuma hakanud, alustame uut.

596 Replies to “Virgutavalt uimastitest”

 1. Ma ei tea, kas see kvalifitseerub argumentum ad verecundiamiks, kui märgin siinkohal, et hulka (eks)poliitikuid ja muidu väärikaid kodanikke koondav Globaalne Uimastikomisjon on samuti jõudnud järeldusele, et keelustamis-/karistamispõhine uimastipoliitika mudel on nurjunud ning vaja oleks uusi lahendusi. Komisjon esineb avaldusega ülehomme, ent see, mida öeldakse, on ilmselt suuresti etteaimatav.

  Endised presidendid, peaministrid, väljapaistvad majandusteadlased ja ärimaailma liidrid on ühinenud üleskutses hakata reformima üleilmset uimastipoliitikat. Uimastipoliitika globaalkomisjon GCDP korraldab New Yorgis pressikonverentsi, kus esitletakse aruannet, mis kirjeldab uimastisõda nurjumisena ja nõuab paradigmanihet antud probleemile lähenemises, vahendab The Guardian.

  Üleskutset toetavad teiste hulgas Mehhiko endine president Ernesto Zedillo, Kreeka praegune peaminister George Papandreou, Kolumbia ekspresident César Gaviria, endine ÜRO peasekretär Kofi Annan, Brasiilia ekspresident Fernando Henrique Cardoso, USA endine välisminister George Shultz, endine Euroopa Liidu välis- ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja Javier Solana, Virgin Groupi juhataja ärimagnaat Richard Branson ning USA föderaalreservi endine juhataja Paul Volcker.

  Eriti huvitav on asja juures see, et GCDP-sse kuulub hulk ekspoliitikuid, kes oma ametiajal uimastisõda agaralt pidasid — ja alles pärast ametist lahkumist on olnud nõus möönma, et see oli ränk viga. Mary Ann Sieghart The Independentist kirjutab pikemalt.

  These are people who have tried to win the war on drugs and failed. They see the explosive costs of prohibition and are prepared at least to contemplate the notion that the benefits of relaxation might be greater. Even Mike Trace, who used to be the UK’s deputy drugs tsar, is on their side. He has written a paper for the Global Commission on Drug Policy explaining why the policies he followed haven’t worked.

  So politicians understand all this before they take office. They are prepared to admit it again after they leave office. But they are too scared to do anything about it when they’re there. Why?

  You might sum it up in three words: the Daily Mail. But you would be wrong. Even the Mail has been known to express rational views on drug policy.

 2. Mart K. ütles:

  You might sum it up in three words: the Daily Mail. But you would be wrong. Even the Mail has been known to express rational views on drug policy.

  Er, aga missugused allikad lubavad väita, et Daily Mail oma vaadetes konsistentne on või ratsionaalseid vaateid esitavad poliitikud tümitamata jätab?

 3. Natuke eestikeelsemas maakeeles ja sisulisemalt vahendab ERR BBC-d.

  Endised riigipead: sõda narkootikumide vastu on läbi kukkunud

  24 lehekülje pikkuses raportis väidetakse, et narkootikumide vastu võitlemine on andnud hoogu organiseeritud kuritegevusele, kulutanud miljoneid dollareid maksumaksjate raha ja põhjustanud tuhandeid surmajuhtumeid. Autorid kritiseerivad valitsusi, kes nimetavad sõda narkootikumide vastu tõhusaks.

  Välja on toodud fakt, et opiaatide kasutajate hulk on aastatel 1998-2008 kasvanud maailmas 35 protsenti, kokaiinitarvitajaid on 27 ja kanepitarvitajaid 8,5 protsenti enam.

  “Poliitilistel liidritel ja ühiskonnategelastel peaks olema julgust öelda avalikult välja see, mida paljud neist eraviisiliselt tunnistavad: et tõendid näitavad veenvalt, et allasuruvad strateegiad ei lahenda uimastiprobleemi ning võitlust narkootikumidega ei ole võidetud ega saagi võita,” kirjutavad autorid.

  Uimastikasutajate karistamise asemel tuleks komisjoni arvates katsetada seaduslikke mudeleid, mis nõrgestaksid organiseeritud kuritegevust, ning tagada narkootikumide kasutajatele vajalikud raviteenused.

 4. Raportit ennast saab lugeda siin. Kõigest 24 lk.

  The starting point for this review is the recognition of the global drug problem as a set of interlinked health and social challenges to be managed, rather than a war to be won.

 5. Delfi avaldas GCDP raporti Executive Summary tõlke.

  Globaalne uimastikomisjon kuulutas sõja uimastitega nurjunuks

  Globaalne sõda uimastitega on läbi kukkunud, tuues kaasa laastavaid tagajärgi üksikisikuile ja ühiskondadele kogu maailmas. 50 aastat pärast narkootilisi uimasteid käsitleva ÜRO ühtse konventsiooni vastuvõtmist ning 40 aastat pärast seda, kui president Nixon alustas USA valitsuse sõda uimastite vastu, on vajadus fundamentaalsete reformide järele uimastite kontrollimise riiklikes ja globaalsetes poliitikates kasvanud pakiliseks.

  On ilmselge, et tohututel kulutustel kriminaliseerimisele ning ebaseaduslike uimastite tootjate, salakaubavedajate ja tarvitajate vastu suunatud repressiivsetel meetmetel pole õnnestunud tõhusalt kahandada ei uimastite pakkumist ega tarbimist. Ühe salakaubavedajate rühmituse elimineerimisega saavutatud näilise võidu nullib peaaegu hetkeliselt järgmiste allikate ja salakaubavedajate esilekerkimine.

  Tarvitajate suhtes rakendatavad repressiivsed meetmed kahandavad HIV-i/AIDS-i, üledoosisurmade ja muude uimastikasutuse kahjulike tagajärgede piiramisele suunatud rahvatervishoiumeetmete tõhusust. Valitsuste kulutused viljatutele pakkumise kahandamise strateegiatele ja vangistamisele tõrjuvad tahaplaanile tulusamad ja tõenduspõhised investeeringud nõudluse ja kahjude kahandamisse.

  Meie põhimõtted ja soovitused võib kokku võtta järgmiselt.

  Tuleb teha lõpp uimasteid kasutavate, ent teisi mitte ohustavate inimeste kriminaliseerimisele, marginaliseerimisele ja häbimärgistamisele. Levinud väärarusaamu uimastiturgude, uimastite kasutamise ja sõltuvuse kohta tuleks kinnitamise asemel vaidlustada.

  jne.

 6. Ekspress avaldas reformidele kutsuva artikli.

  Mart Kalvet: Sõda uimastitega ei ole püha lehm

  Juuni alguses esitles mitmeid endisi riigipäid koondav uimastipoliitika globaalkomisjon GCDP aruannet, mis näitab üheselt seda, mis nii globaalsest kui kohalikust uimastipoliitikast huvitujale peaks olema ammu selge: et ülemaailmne keelustamis- ja karistamispõhine narkosõja-režiim on põhjalikult läbi kukkunud, samas kui dekriminaliseerimine, regulatsioon ja kontrollimine annavad mitmel pool häid tulemusi.

  Andres Anvelt kirjutas vastuartikli, mille Ekspress samuti avaldas.

  Tarvitajal ja diileril tuleb vahet teha – ühte ravida, teist karistada

  Mart Kalvet ei eksi oma arutluses kindlasti ühes asjas. Ühegi haigusega ei saa sõdida karistuspoliitikaga. Kui me keelaks grippi haigestumise (haiguseks on ka narkomaania), siis kindlasti leiduks mõni kuritegelik grupeering, kes pakuks näiteks Tamiflud tema jaoks kasuliku hinnaga ja riik peaks võitlema mitmepealise lohega, kus ühe kuritegeliku pea raiumisel tekib kohe teine ja veel võimsam pea asemele. Nii see kahjuks on ka narkokuritegevusega võitluses. Kui on nõudmine, siis on ka pakkumine, isegi kui pead lendavad kahte lehte.

  Viidipäeva puhul on Kanepitembi blog avaldanud pikema ülevaatliku, allikaviidetega varustatud tõlkeartikli kanepist, psühhoosist, skisofreeniast ja keeluseadusest.

  Kas kanep teeb hulluks?

  Kas väited kanepi ja vaimuhaiguste vaheliste seoste kohta on keelustamispoliitikast johtuv meediakõmu või viitavad need tõsisele probleemile, mis nõuab põhjalikku vaagimist? Võib-olla veidi kummalisel kombel on vastus: jah, mõlemat.

 7. Mart K. ütles:

  Kas väited kanepi ja vaimuhaiguste vaheliste seoste kohta on keelustamispoliitikast johtuv meediakõmu või viitavad need tõsisele probleemile, mis nõuab põhjalikku vaagimist? Võib-olla veidi kummalisel kombel on vastus: jah, mõlemat.

  Kui ma õigesti mäletan, on teadlased täheldanud korrelatsiooni alkoholi mõjude ja selle vahel, mida kohalikus kultuuris alkoholi mõjude kohta usutakse — näiteks põhjustavat alkoholi tarbimine kultuurides, kus usutakse, et alkoholi tarbimine inimese agressiivseks teeb, rohkem agressiivsust kui teistes kultuurides. Huvitav, kas samalaadseid seoseid võib ka kanepi juures täheldada?

  Kui suur osa reefer madness‘ist endast notseebot või kultuurispetsiifilist sündroomi — nagu Windigo-psühhoos algonkini indiaanlaste seas või Qi-gong’ist põhjustatud psühhoos hiinlaste seas — kujutab, on rahvatervise seisukohast kindlasti oluline teadmine.

 8. dig ütles:

  Huvitav, kas samalaadseid seoseid võib ka kanepi juures täheldada?

  Ma ei leia kohe allikat, aga mäletamist mööda ühes Walesi ja Põhja-Šotimaa koolilaste uimastikasutust seiranud uuringus seostati mure võimalike repressioonide pärast ohtramate psühhoosisarnaste sümptomitega. Loomulikult pole kumbagipidi kausaalsus implitsiitne…

 9. Mis julgeolekustamisse puutub, siis Guardian kirjutab uuest julgeolekuriskist Iraanis:

  Iranian men have been banned from wearing necklaces in the latest crackdown by the Islamic regime on “un-Islamic” clothing and haircuts.

  Thousands of special forces have been deployed in Tehran’s streets, participating in the regime’s “moral security plan” in which loose-fitting headscarves, tight overcoats and shortened trousers that expose skin will not be tolerated for women, while men are warned against glamorous hairstyles and wearing a necklace.

  The Irna state news agency said the trend was aimed at combating “the western cultural invasion” with help from more than 70,000 trained forces, known as “moral police”, who are sent out to the streets in the capital and other cities.

  “The enforcement of the moral security plan was requested by the nation and it will be continued until people’s concerns are properly addressed,” said Ahmadreza Radan, the deputy commander of the Iranian police.

 10. dig ütles:

  …men are warned against glamorous hairstyles and wearing a necklace.

  Juuksurite ja ehtetootjate vandenõu! On ju hästi teada, et kõik, mis ära keelatakse, läheb otsekohe hinda.

  Kujutan juba ette, milliseks kujunevad põrandaaluse šinjooniäri ja ripatsikartellide tegevuse ohjeldamise “ettekavatsematud tagajärjed”.

 11. Naljalehes Cracked järjestab John Cheese kanepi legaliseerimise pooldajate argumente, mis tema hinnangul ei tööta.

  I’m talking about the people who push it so hard that they’re just short of going door to door, like Mormons. And they get so aggressive and misguided in their arguments that I’m pretty sure that they are their own worst enemy at this point.

  I’m at the stage where I cringe every time I hear…

  #5. Taxing it Will Save the Economy! /…/
  #4. We Need it for Cancer Patients! And to Make Paper! /…/
  #3. It’s Good for You! /…/
  #2. Alcohol and Tobacco are Worse, and They’re Legal! /…/
  #1. It’s not Addictive! /…/

 12. Üks ekssportlasest riigikogulane tuli aasta eest “geniaalse” mõtte peale, et kui odavate odekolonnide hinda (aktsiisimaksu) tõsta, loobuvad odekolonnijoojad joomisest. Kohtuarstid püüavad nüüd valitsust veenda selles, et aktsiisimaksu tõstmine tooks kaasa hoopis loobumise odekolonnist — mürgisema kraami kasuks.

  Tuginedes kohtuarstide kogemusele, märgib Lanno, et kui valitsus viib ellu plaani maksustada alkoholi sisaldavad parfümeeriatooted aktsiisimaksuga, siis odavate odekolonnide manustamine joobe saavutamiseks tõenäoliselt langeb. Kuna aga hinnalt kallimad parfümeeriatooted on eluheidikutele kättesaamatud, asendatakse need Lanno sõnul teiste alkoholi sisaldavate vedelikega, näiteks väga toksilise süütevedeliku või klaasipesuvedelikuga.

  “Arvestades eeltoodut, võib aktsiisimaksu tõstmisega kaasneda suur mürgistuselaine surrogaatidest (näiteks metanool, etüleenglükool, isopropanool), mis põhjustavad püsivaid tervisekahjustusi (näiteks nägemisekaotus, neeru- ja maksapuudulikkus) või isegi surma,” rõhutas Lanno.

  (Allikas ERR)

 13. Los Angeles Times kirjutab, et DEA on põhjalikult kaalunud kanepi meditsiinilist kasutamist ning jõudnud järeldusele.

  Marijuana has been approved by California, many other states and the nation’s capital to treat a range of illnesses, but in a decision announced Friday the federal government ruled that it has no accepted medical use and should remain classified as a highly dangerous drug like heroin.

  The decision comes almost nine years after medical marijuana supporters asked the government to reclassify cannabis to take into account a growing body of worldwide research that shows its effectiveness in treating certain diseases, such as glaucoma and multiple sclerosis.

  Vastavalt iidsele jänkide traditsioonile jätkub vaidlus kohtumaja(de)s.

  Advocates for the medical use of the drug criticized the ruling but were elated that the Obama administration has finally acted, which allows them to appeal to the federal courts. The decision to deny the request was made by the U.S. Drug Enforcement Administration and comes less than two months after advocates asked the U.S. Court of Appeals to force the administration to respond to their petition.

 14. Narkoteateid Portugalist:
  Portugal drug law show results ten years on, experts say

  Health experts in Portugal said Friday that Portugal’s decision 10 years ago to decriminalise drug use and treat addicts rather than punishing them is an experiment that has worked.

  “Portugali tervishoiueksperdid ütlesid reedel, et 10 aasta tagune otsus dekriminaliseerida uimastite tarbimine ja ravida sõltlasi nende karistamise asemel, on eksperiment, mis on toiminud.”

 15. A law that became active on July 1, 2001 did not legalise drug use, but forced users caught with banned substances to appear in front of special addiction panels rather than in a criminal court.

  Selle artikli järgi tuleb välja, et sealmaal on asi karmim kui meil. Oma tarbeks väikse koguse eest pole meil ju ei krim.karistust ega sundravi.

  Kuulujutt väidab, et muude sigaduste eest kinni kukkunud sõltlasi ravitakse Eesti vanglates metadooniga, kas vabatahtlikult või sunniviisil, ei tea.

 16. Konspiraator ütles:

  Selle artikli järgi tuleb välja, et sealmaal on asi karmim kui meil. Oma tarbeks väikse koguse eest pole meil ju ei krim. karistust ega sundravi.

  Portugalis ei ole sundravi. Minu teada toimivad need komisjonid nii, et esimesel korral vesteldakse, hinnatakse seisundit ja komisjon võib ravi soovitada. Teisel korral võidakse kohaldada minimaalseid meetmeid: näiteks liikumiskeeld teatud piirkonnas või trahv. Pärast kolmandat sattumist komisjoni ette seatakse patustaja valiku ette: reaalne karistus või ravi.

  Kuulujutte Eesti vanglate kohta ei oska kommenteerida.

  Samasse teemasse teine uudis: eurobaromeeter näitab, et iga kolmas noor mees ja iga viies neiu on kanepit vähemalt proovinud. Samas suur enamus küsitletuid pooldab “nende ainete” (ilmselt siis ebaseaduslike uimastite) keelamist.

 17. Mart K. ütles:

  Samasse teemasse teine uudis: eurobaromeeter näitab, et iga kolmas noor mees ja iga viies neiu on kanepit vähemalt proovinud.

  Kas on usutav, et inimesed, kes kanepit tegelikult proovinud ei ole, mingil popil ja noortepärasel põhjusel eurobarometristile valetavad ja nii statistika üles ajavad?

  Samas suur enamus küsitletuid pooldab “nende ainete” (ilmselt siis ebaseaduslike uimastite) keelamist.

  Küllap on tegemist ahnusega: proovinud loodavad nii nõudlust vähendada ja hinda isiklikes huvides alla viia.

 18. dig ütles:

  Kas on usutav, et inimesed, kes kanepit tegelikult proovinud ei ole, mingil popil ja noortepärasel põhjusel eurobarometristile valetavad ja nii statistika üles ajavad?

  Ma ei tea, millise metoodikaga neid andmeid koguti, aga arvan, et see on sama tõenäoline kui võimalus, et noored, kes uimasteid tegelikult proovinud on, kartusest repressioonide ees barometristile valetavad ja nii statistika alla ajavad.

 19. Forte vahendab Independentile viidates, et ülemäärane himu soolase toidu järele on märk üle keskmise sõltuvuskalduvusest ka meelemürkide vallas.

  Ettevaatust, sool on seotud narkosõltuvusega

  Teadlased avastasid, et sõltuvust tekitavad narkootikumid võivad kaaperdada samu närvirakke ja -sõlmi ajus, mis on mõjutanud hallidest aegadest alates tagant inimeste instinkti otsida ja leida ning süüa soola…

 20. Uimasteid vaid kaudselt puudutav uudis: kanepi mittepsühhotroopne osis tapab ülemääraselt vohama kippuvaid maksarakke.

  Ajakirjas Cell Death and Disease avaldatud prekliinilise aruande tulemustest nähtub, et kanepis sisalduva mittepsühhotroopse kannabinoidi CBD (kannabidiooli) manustamine kutsub esile HSC-rakkude e perisinusoidaalsete hepatotsüütide (ingl hepatic stellate cells) valikulise apoptoosi.

  HSC-rakkude aktiveerumist peetakse rakutasandi võtmeteguriks hepaatilise fibrogeneesi (kudede ülemäärase, sageli maksapuudulikkusega päädiva vohamise) kujunemise juures /…/

  Varasemad uurimused on järjekindlalt osutanud sellele, et kannabinoidid võivad soodustada rakkude valikulist „enesetappu“ paljudes halvaloomulistes kasvajarakkudes, kaasa arvatud rinna-, kopsu- ja peaajuvähi puhul.

  Allikas ei pea vajalikuks märkida, et alkohol on maksafibroosi (ja tsirroosi) peamiseid põhjustajaid.

 21. Martin Vällik ütles:

  Narkoteateid Portugalist:

  “…otsus dekriminaliseerida uimastite tarbimine ja ravida sõltlasi nende karistamise asemel on eksperiment, mis on toiminud.”

  Sama lugu täispikkuses, eesti keeles:

  Kümme aastat hiljem: uimastite dekriminaliseerimine Portugalis on olnud tulemuslik

  „Pole kahtlustki, et sõltuvus kui nähtus on Portugalis langusteel,“ rääkis sealse uimastite ja sõltuvushaiguste uurimise instituudi president João Goulão seadusandluse kümnendale aastapäevale pühendatud pressikonverentsil.

  Problemaatilisteks peetavate — s.t, regulaarselt nn kangeid uimasteid pruukivate või aineid veeni süstivate — sõltlaste osakaal on poole võrra langenud pärast 1990. aastate algupoolt, mil nende hulka hinnati umbes 100 000 inimesele, märkis Goulão AFP vahendusel.

  Meditsiinidoktori haridusega Goulão möönis, et oma roll on hea tulemuse juures olnud ka muudel teguritel. „Taoliste arengute eest ei saa tänada ainuüksi dekriminaliseerimist, vaid ravi ja riskide kahandamise meetmete koosmõju.“ /…/

  Euroopa uimastite ja uimastisõltuvuse seirekeskuse EMCDDA nädal varem ilmunud aruanne möönis, et Portugal on uimastiprobleemi lahendanud pragmaatilisel ja uuenduslikul moel.

  Portugalile keskendunud uimastiraport sedastas ka, et sealsed uimastistatistilised näitajad jäävad üldiselt allapoole Euroopa keskmistest ning palju alla lähima EL-i kuuluva naaberriigi Hispaania näitajatest.

  „Portugalis ellu viidud muudatused pakuvad huvitavaid „enne-ja-pärast“-uurimisandmeid dekriminaliseerimise võimalike mõjude kohta,“ nentis EMCDDA.

 22. Narkopolitsei juht Kõplas selgitab Delfis, et kanep ei ole tervisele sugugi ohutu, sest võib põhjustada karme karistusi.

  Oma kogemusest tean, et karistuspoliitika taoliste kuritegude osas ei sõltu aine iseloomust ning karistused on olnud vägagi karmid. /…/

  Igasuguse narkootilise aine käitlemine on Eestis ühtmoodi karistatav, olgu tegu kanepi või mõne sünteetilise aine, näiteks fentanüüli või amfetamiiniga. Usun, et paljudele tuleb üllatusena, et narkokurjategijaid nii karmilt karistatakse.

  Kui kanep nii süütu on, siis milleks karistused, mis sobiksid vargale, piinajale või peksjale? Üheks ilmekaks näiteks, mis aitab sellele küsimusele vastata, on juhtum selle aasta talvest, kus Danil kasvatas Harjumaal oma majas paarikümmet kanepitaime. Kui politsei noormehe tegevusele jälile sai, oli tükk tegemist kasvataja enda leidmisega. Selgus, et kuna kanepikasvataja ka ise regulaarselt oma toodangut pruukis, oli tema vaimne tervis halvenenud nii palju, et vajas sundravile paigutamist.

 23. Lugesin mais Fortest tõlkeartiklit “Kas psühhedeelsed ained võivad teha õnnelikumaks?”, kus muu hulgas esitatakse natuke vandenõuteooriat meenutavaid väiteid.

  …ehkki Doblinit rõõmustab see, et teadlastele on psühhedeelsete ainete uurimine taas seaduslikuks muutunud, märkis ta, et vastavateemalistele uuringutele on endiselt keeruline leida rahastust. USA toidu- ja ravimiameti FDA poolt illegaalseks lahterdatud aineid hõlmavatesse uuringutesse ei panusta föderaalsed agentuurid pennigi, ning ainus ilmne alternatiivne rahastusallikas — ravimitööstus — ei ole asjast huvitatud. Psühhedeelikume ei saa patenteerida ning need on mõeldud manustamiseks ainult väikestes annustes.

  „Mitte keegi ei hakka psilotsübiinitablette võtma kord enne hommikusööki ja veel kord pärast lõunasööki 30 aastat järjest,“ nentis Doblin.

  Kas keegi, kes on asjaga kursis, oskab selliseid väiteid kommenteerida? “Psühhedeelikume ei saa patenteerida” — kas ainult looduslikult esinevaid või üldse kõiki? Miks?

  Harva ja väikestes annustes manustamise jutt on ka natuke kahtlane — kas tõesti ei ole apteegiletil ravimeid, mida pruugitaks vähe ja harva? Esimese asjana meenuvad põletusvastased salvid, seejärel plaastrid. On selliseid tugevaid antihistamiine, mille mõju võib väldata päevi või nädalaid; olen kuulnud ka juhtumeist, kus allergia läheb pärast Claritini vms manustamist ära ja ei tulegi tagasi.

  On kellelgi veel näiteid?

 24. Õhtulehe teatel valmistuvad täpsustamata terviseedendajad tegema sotsiaalministeeriumile ettepanekut, mille kohaselt tohiks tubakatooteid müüa vaid apteekides.

  Vastavasisuline ettepanek on tubaka ja alkoholi tarvitamise kahjude vähendamise kojas ettevalmistamisel, räägib Lipand. “Sel teemal peaks ühiskonnas ja poliitilistes ringkondades tekkima tulemuseni viiv arutelu, sest krooniline tubakatoodete tarvitamine põhjustab Eestis aastas keskmiselt 2000 inimese surma,” lisab [rahvatervise ekspert Andrus Lipand]. /…/

  Ahelsuitsejata Jaan /…/ pooldab karme meetmeid. “Ma olen küll ise suitsetaja, aga pean laste tervise huvides igati õigeks, et sigarette oleks äärmiselt raske kätte saada, neid tuleks põhimõtteliselt müüa kui letialust kaupa,” rõhutab ta.

  Kava on ilus, ent tuleks täpsustada, kuidas korrakaitsekulutusi järsult paisutamata pärssida musta tubakaturu eeldatavat vohamist apteegimüügi tingimustes.

 25. Mart K. ütles:

  Kas keegi, kes on asjaga kursis, oskab selliseid väiteid kommenteerida? “Psühhedeelikume ei saa patenteerida” — kas ainult looduslikult esinevaid või üldse kõiki? Miks?

  Tõenäoliselt on tegemist alusetu eelarvamusega. Minu teada ei ole USA patendimehhanismis psühhedeeliliste medikamentide jaoks patendierandit ette nähtud.

  Teoreetiliselt on võimalik, et patent võib väljastamata jääda public policy peale viidates, aga praktikas paistab see ebatõenäoline.

 26. Mart K. tsiteeris ahelsuitsetajat Jaani:

  Ahelsuitsejata Jaan /…/ pooldab karme meetmeid. “Ma olen küll ise suitsetaja, aga pean laste tervise huvides igati õigeks, et sigarette oleks äärmiselt raske kätte saada, neid tuleks põhimõtteliselt müüa kui letialust kaupa,” rõhutab ta.

  Selle asja tõlge on “Mulle ei meeldi, et ma suitsetan! Sigaretid on pahad! Neid tuleb peedistada!”.

 27. Minneapolis Star Tribune toob meieni karskusuudiseid Minnesotast, kus seadusetöösturite tsunfti streik on muutnud võimatuks alkoholiaktsiisi maksmise ja seeläbi järsult kahandanud uimastavate jookide kättesaadavust.

  Hundreds of bars, restaurants and stores across Minnesota are running out of beer and alcohol and others may soon run out of cigarettes — a subtle and largely unforeseen consequence of a state government shutdown.

  In the days leading up to the shutdown, thousands of outlets scrambled to renew their state-issued liquor purchasing cards. Many of them did not make it.

  The Ugly Mug, a popular bar near Target Field, doesn’t have enough beer to get through the baseball season.

  “Our inventories are diminishing rapidly over the next month,” owner Erik Forsberg said. He was among a cluster of bar and restaurant owners who appealed Tuesday to a court-appointed special master to be allowed to continue buying alcohol during the shutdown. “When [the Twins are] back on Thursday and people can’t get Budweiser and they can’t get whatever, they’re just going to go somewhere else.”

  Kui joomarlus on edukalt välja juuritud, on järg tubaka käes.

  Come Labor Day, cigarette smokers will be in the same bind.

  The state has stopped issuing the tax stamps that distributors must glue to the bottom of every pack before it’s sold for retail.

 28. Conor Friedersdorf kirjutab The Atlanticus, kuidas USA uimastijõustamisameti hiljutine otsus jätkata kanepi lahterdamist kõige ohtlikumate ja meditsiinis kasutamiskõlbmatute uimastite sekka on sama ebateaduslik kui geide ravimine või kreatsionismi õpetamine.

  Can I interest you in a cross-country trip? Its theme is Anti-Empiricism in America. The tour bus leaves from The Bay Area, where a lot of people still think rent control works. It proceeds through Salt Lake City, where the Evergreen Institute claims to cure same sex attraction, passes through Petersburg, Ky., home of the Creationist Museum, and terminates in Springfield, Va., where the DEA, a liberty impinging branch of the federal government, insists against overwhelming evidence that a plant called marijuana “has no accepted medical use in the United States, and lacks an acceptable level of safety for use even under medical supervision.”

  That dubious determination is what keeps marijuana classified as a Schedule 1 drug, the only kind that cannot be prescribed by physicians. It is more tightly controlled than raw opium, methadone, and anabolic steroids, among many other drugs far more harmful to the human body, and more prone to abuse than cannabis.

  Samas annab üheksa aastat veninud otsus võimaluse edasi kaevata.

  Is that something the DEA can defend in court?

  Americans For Safe Access (ASA) intends to find out. The advocacy group has spent years petitioning to change marijuana’s designation so that doctors can prescribe it to patients. Last month, the DEA officially denied their request. In response, the group intends to sue. “The federal government is making no bones about its aggressive policy to undermine medical marijuana,” said ASA Executive Director Steph Sherer. “And we’re prepared to take the Obama administration to court over it.”

 29. Delfi vahendab “Krimi” saatejuhi Imre Kaasi blogikirjutist: kas marihuaanasuitsetaja on suurem pätt kui kaaskodanike röövija?

  Kui statistikaameti andmete järgi on narkokuritegudes süüdimõistetute arv kümne aastaga mitmekordistunud, siis kas see näitab narkopolitsei head tööd või hoopis ülekriminaliseeritust?

  Põhja Prefektuuri austet narkopolitsei juht Kaido Kõplas maalis sel nädalal Delfis üsna koleda pildi sellest, mida võimud narkokurjategijatega teevad. Reaalne vangistus, vara konfiskeerimine ja märk külge kogu eluks.

  Vaatasin pärast selle artikli ja kommentaaride lugemist narkokuritegude ametlikku statistikat. Täpsemalt siis seda numbrit, mis väljendab vanglakaristuste määramist narkokuritegude eest. Ja olin pehmelt öeldes üllatunud.

  Kui 1995. aastal mõisteti narkokuriteo eest vangi ÜKS inimene, siis kümme aastat tagasi oli neid 90. Möödunud aastal mõisteti aga narkokuriteos süüdi 492 inimest! Seega on narkokuritegude arv pea et ainsa kuriteoliigina jõudsalt ja pidevalt kasvanud. Milles on asi? Kas tõesti vaid narkopolitsei heas töös?

  Kardan, et põhjused peituvad sügavamal. Eesti narkopoliitika on minu hinnangul tugevalt ülekriminaliseeritud. Kas narkootikumide tarvitaja on koheselt kriminaalkurjategija või pigem haige, kes vajaks professionaalset abi? Kas marihuaanasuitsetaja on suurem pätt ja kaabakas kui vanalinnas rahulikke linnakodanikke rööviv molkus?

  Olles ise igasuguste meelemürkide vastane, leian et Eesti narkopoliitika tasuks siiski ülevaatamist. Mõne kanepitaime omamine ei saa kohe kuidagi olla sama ühiskonnaohtlik kui kellegi purjuspäi surnukssõitmine.

 30. Forte kirjutab sajanditagusest rahustavast siirupist.

  Uskumatu kuid tõsi: 19. sajandi keskpaiku reklaamitud laste rahustamiseks mõeldud siirup sisaldas suure annuse morfiini. Juuresoleval vanal reklaamil meelitab kaunis ema oma armast last Proua Winslow´ rahustava siirupiga. Siirup oli 19. sajandil äärmiselt mõjus vahend, mida ameerika ja inglise vanemad ostsid näiteks laste hammaste lõikumisel tekkiva valu leevendamiseks.

  Arstim oli reklaami kohaselt „täiesti ohutu“ ja võimaldas „loomulikku valuvaba ööund“. Viimane polnud ka mingi ime, sest siirup sisaldas nimelt morfiini, kirjutab Imeline Teadus.

 31. Massimõrva-uudis siia ka.

  Telegraph teatab, et Mehhiko politsei on kinni võtnud Jose Antonio Acosta Hernandez’e, palgamõrvaritest ja korrumpeerunud politseinikest koosnenud jõugu ninamehe, kes võtab omaks 1500 inimese tapmiseks käskude andmise.

  Jose Antonio Acosta Hernandez, 33, known as “El Diego,” was the head of La Linea, a gang of hit men and corrupt police officers who acted as the armed wing of the Juarez drug cartel.

  He was held following a gun battle in the northern city of Chihuahua.

  Ramon Pequeno, head of the Mexican federal police anti-drug unit, said Acosta Hernandez had acknowledged ordering a total of 1,500 killings.

  He said Acosta Hernandez was behind a series of notorious crimes in Ciudad Juarez, the most violent city in Mexico and one of the most dangerous in the world.

 32. Time kirjutab ja Kanepitemp tõlgib, kuidas arusaam, et kanepi sage tarvitamine põhjustab ajus püsivaid kahjulikke muutuseid, jätkuvalt laguneb.

  Ajakirjas Addiction ilmunud töö autorid Austraalia riikliku ülikooli vaimse tervise uurimise keskuse teadlase Robert Taiti juhtimisel järeldavad uurimuse kokkuvõttes:

  “Kanepikasutuse kahjulikud mõjud kognitiivsetele funktsioonidele kas paistavad olevat seotud eelnevalt olemasolevate teguritega või on antud kogukonna-kohordis pööratavad isegi pärast potentsiaalselt pikaajalist pruukimist. Antud tulemustest võib olla kasu inimeste innustamisel pruukima vähem kanepit ka pärast pikka aega väldanud ohtrat tarvitamist.”

  Juttu tuleb ka võimalikest põhjustest, miks varem on tehtud teistsuguseid, tõenäoliselt ekslikke järeldusi.

  Kuidas jääb aga kõigi varasemate uurimustega, mis on seostanud kanepit püsivate negatiivsete mõjudega tunnetusele? Võimalik, et nende tööde tulemusi on eksitanud asjaolu, et paljudel juhtudel pandi ohtrad kasutajad teste tegema pärast seda, kui nad olid kanepist loobunud olnud vaid üheainsa päeva — mistõttu nende sooritust võisid mõjutada organismi jäänud kanepijäägid, kergem ärrituvus või muud võõrutusnähud. Uurimused, mille raames ohtraid kasutajaid on testitud pärast pikemat loobumisperioodi, jõuavad Austraalia teadlaste viimatise uurimusega üldiselt samale järeldusele: kanep ei jäta tunnetusele püsivaid mõjusid.

 33. dig:

  DEA on /…( kaalunud kanepi meditsiinilist kasutamist ning jõudnud järeldusele.

  Time‘i artikkel teemal eesti keeles:

  DEA otsustas, et kanepil pole hetkel Ameerika Ühendriikides tunnustatud meditsiinilisi rakendusi, et see on potentsiaalselt hõlpsasti kuritarvitatav ning et isegi arstliku järelevalve all kasutamiseks pole kanep piisavalt turvaline.

  Taoline otsus ei satu vastuollu aga mitte ainult osariikide seaduste, vaid ka 1999. aastal meditsiiniinstituudi IOM koostatud aruandega. IOM on USA riikliku teaduste akadeemia NAS haru, millele on tehtud ülesandeks anda vastuseid USA kongressi esitatavatele keerulistele meditsiinialastele küsimustele. Juba 1999. teatas IOM järgmist:

  Teadusandmed näitavad, et kannabinoidipõhistel ravimitel, eelkõige THC-l on potentsiaalne raviväärtus valu leevendamisel, iivelduse ja oksendamise pärssimisel ning söögiisu stimuleerimisel, kanepi suitsetamine on THC manustamiseks aga algeline meetod, millega kaasneb ka kahjulike ainete sattumine organismi.

  Hoolimata kanepi suitsetamise problemaatilisusest kuulutas IOM, et ravimi meditsiiniline kasutus on kohane juhul, kui muud alternatiivid pole tulemusi andnud. /…/

  Kuna IOM-i aruanne ilmus juba rohkem kui kümnendi eest, on tõendite hulk kanepi ja sellega seotud ainete meditsiiniliste kasutusvõimaluste kohta jätkuvalt kasvanud. Ainuüksi viimase kolme aasta jooksul on avastatud, et kannabinoidid aitavad hävitada rinnavähi rakke, võitlevad maksavähiga, leevendavad põletikke, avaldavad antipsühhootilist mõju ning võivad aidata ära hoida Alzheimeri tõbe ning pärssida Huntingtoni tõve kulgu.

  Peale selle selgus 2011. aastal teostatud ülevaateuuringust kannabinoidide tõhususe kohta vähktõvega mitte seonduvate valude leevendamisel, et märkimisväärse valu vaigistava toime kõrval puuduvad neil olulised kahjulikud mõjud.

  Lingitud artiklis on asjakohased viited.

 34. Kõik teised ravimtaimed on liig suurte kõrvalmõjude ja liiga väikese ravimtoimega või üldse toimeta, kui sünteetiliste ravimitega võrrelda, aga kanep on tõeline imerohi, mille uusi häid ja ravivaid omadusi järjest juurde avastatakse. Lihtsalt hämmastav :P

 35. Tunnista üles, et Sa natuke ju utreerid.

  Teise natukese annab asjaolu, et tänapäevane ravimtaimede uurimise metoodika on ainult mõnikümmend kuni poolsada aastat vana ja selle esimeses otsas oli kanepi uurimine poliitilistel — ehk isegi ksenofoobsetel — põhjustel raske. Pole ime, et low-hanging fruit‘i kanepi meditsiiniliste omaduste seas rohkem on kui näiteks piparmündil.

 36. Ekstaole. Aga see ei selgita kanepi legaliseerimise vajadust. Opiaadid aitavad ka vähktõvega mitte seotud valude leevendamisel ning on ka muude hädade puhul abiks.

  Kanepi medisiiniline reguleeritud kasutamine on ju täiesti legaalne. Või siis hakkame kõik kodanikualgatuse korras hävitama rinnavähi rakke, võitlema maksavähiga, leevendame põletikke, avaldame antipsühhootilist mõju ning aitame ära hoida Alzheimeri tõbe ning pärsime Huntingtoni tõve kulgu ?

 37. Konspiraator ütles:

  Kanepi medisiiniline reguleeritud kasutamine on ju täiesti legaalne.

  Mõnel pool võib see nii olla, aga kui Sa ülaltoodut tähelepanelikult loed, siis leiad, et USAmaal on föderaalametnikel teistsugune seisukoht.

  Aga see ei selgita kanepi legaliseerimise vajadust.

  Vabas õigusriigis on kombeks, et vajadust peab näitama keelaja. Kui keelamisvajadust ei ole, siis tuleb lubada.

 38. dig ütles:

  Mõnel pool võib see nii olla, aga kui Sa ülaltoodut tähelepanelikult loed, siis leiad, et USAmaal on föderaalametnikel teistsugune seisukoht.

  Mina lugesin konkreetsest artiklist välja, et DEA on vastu kanepi ja sellepõhiste preparaatide laiatarbekasutusse andmise vastu.

  Pihustatav ja inhaleeritav kanepipõhine Sativex

  pole mingi peaarsti kontrolli all olev haiglaravim vaid apteegikaup, mis on kergelt kättesaadav ning millest neegrid ennast pilve tõmbama hakkavad.

 39. Ai-ai, Konspiraator, jälle ei ole Sa end relevantsete ksenofoobsete meemidega kurssi viinud. Vanade maa-ameeriklaste linnalegendide järgi pidavat kanep Meerika ühiskonna allakäiku hoopis mehhiklaste pilvestamise teel põhjustama.

 40. Konspiraator ütles:

  Mina lugesin konkreetsest artiklist välja, et DEA on vastu kanepi ja sellepõhiste preparaatide laiatarbekasutusse andmise vastu.

  See, et nad uimastite laiaterbekasutuse lubamise vastu on, on iseenesest mõista, aga artikkel ei rääkinud sellest. Artikkel sedastab, et DEA leidis, et kanepil pole piisavalt meditsiinilisi omadusi, et seda ravimiks lubada.

  Sativex pole mingi peaarsti kontrolli all olev haiglaravim vaid apteegikaup, mis on kergelt kättesaadav ning millest neegrid ennast pilve tõmbama hakkavad.

  Tohoh, kust pärineb selline info? Miks Sa arvad, et Sativex ei ole retseptarvim või et kui sellele USA-s turustusluba antakse, siis saab sellest käsimüügiravim?

  salvey ütles:

  kanep on tõeline imerohi, mille uusi häid ja ravivaid omadusi järjest juurde avastatakse. Lihtsalt hämmastav

  Ongi. Isegi pikka aega asja uurinud Harvardi professor Grinspoon üllatub selle üle ikka veel.

  Tegelikult on selle ravimi üks paljudest erakordsetest omadustest selle märkimisväärselt madal toksilisus. Võrreldes vabalt müügil oleva aspiriiniga, mida saab osta ilma arsti soovituse või retseptita, on kanep palju ohutum: igal aastal sureb ainuüksi Ameerika Ühendriikides aspiriini tarvitamise tagajärjel üle 1000 inimese, samas kui kanep pole mitte kusagil mitte kunagi kedagi tapnud. Tegelikult kujuneb kanep pärast seda, kui saab tagasi oma koha USA farmakopöas, mille kaotas pärast 1937. kanepi maksustamise seaduse vastuvõtmist, üheks kõige ohutumatest ravimitest selles kogumikus. Enamgi veel: viimaks hakatakse selles nägema „imeravimit“, samamoodi nagu 1940. aastatel peeti imeravimiks penitsilliini. Taolise maine omandas penitsilliin tänu oma märkimisväärsele mittetoksilisusele, masstootmise tingimustes suhteliselt väikesele maksumusele ja tõhususele terve hulga nakkushaiguste ravis. Kanep on samamoodi väga ohutu ning kujuneb pärast hinda kunstlikult paisutava keelustamise lõppu ka märkimisväärselt odavamaks konventsionaalsetest ravimitest, mille kanep välja vahetab, samal ajal kui selle meditsiiniliste rakenduste juba niigi muljetavaldav mitmekülgsus aina laieneb.

 41. Mart K. ütles:

  Tohoh, kust pärineb selline info? Miks Sa arvad, et Sativex ei ole retseptarvim või et kui sellele USA-s turustusluba antakse, siis saab sellest käsimüügiravim?

  Pihustatav ja inhaleeritav on iseenesest juba viited, et asi muutub laiatarbekaubaks, ehk siis ravimi kasutamine on võimalikult lihtsaks ja meditsiinilist väljaõpet ning vahendeid mittevajavaks tehtud.

  No ja retseptiravim tänapäeval ei ole enam mingi näitaja. Tohtrid vorbivad neid retsepte heal meelel, eriti kui rohi aitab pea iga tõve vastu, nagu Su viidatud artiklist välja tuleb.

  Nii et ikka on suur tõenäosus, et rohtu hakatakse kasutama eeskätt uimastina. Tegelikult see ravimite kallal irisemine on suhteliselt mõttetu, üldine agenda on ju kanepi täieliku legaliseerimise suunas ning meditsiiniline kasutus on lihtsalt kaudne tee selleks. Et siis kuna kanepi kasutusala on nii lai, siis mõne neist paljudest tõbedest tohter ikka diagnoosida suudab ning võimaldab kodanikel ravi eesmärgil täiesti legaalselt iga jumala päev pilves olla.

 42. Konspiraator ütles:

  Pihustatav ja inhaleeritav on iseenesest juba viited, et asi muutub laiatarbekaubaks, ehk siis ravimi kasutamine on võimalikult lihtsaks ja meditsiinilist väljaõpet ning vahendeid mittevajavaks tehtud.

  See võib Sulle tulla üllatusena, aga ka kanepi suitsetamine, söömine ega aurustamine ei ole eriti keerulised ega nõua tingimata spetsiaalsete meditsiinivahendite kasutamist.

  on suur tõenäosus, et rohtu hakatakse kasutama eeskätt uimastina.

  See võib Sulle tulla üllatusena, aga kanepit kasutatakse juba praegu kõikjal maailmas eeskätt uimastina. Kanepi klassifitseerimine ravimiks muudaks selle lihtsalt kättesaadavaks ka haigetele, kellele sellest kasu võiks olla. Patsientidele tõhusa ja vähetoksilise ravimi keelamine ettekäändel, et seda võivad hakata pruukima narkomaanid, on minu hinnangul sadism.

  retseptiravim tänapäeval ei ole enam mingi näitaja. Tohtrid vorbivad neid retsepte heal meelel, eriti kui rohi aitab pea iga tõve vastu, nagu Su viidatud artiklist välja tuleb.

  Ma olen nõus, et USA-s on retseptravimite kuritarvitamine kujunenud probleemiks (selle kätte sureb rohkem inimesi kui kõigisse keelatud uimastitesse kokku), aga kuidas uimastikasutajate vangistamine ja patsientide piinamine seda ohjeldama peaks, jääb mulle arusaamatuks.

  üldine agenda on ju kanepi täieliku legaliseerimise suunas

  Kelle agenda? Mina näiteks pooldan ranget riiklikku kontrolli ja regulatsiooni, mis on “täielikust legaliseerimisest” väga kaugel. Aga tõtt-öelda ma ei teagi kedagi, kes sooviks kanepit müügil näha 24h, igas vanuses ostjale igas koguses ja iga kell ilma mingite klausliteta.

  …meditsiiniline kasutus on lihtsalt kaudne tee selleks.

  Sa ise olid nõus hetk tagasi möönma, et kanep võib olla tõhus ravim mitme haiguse vastu. Morfiin on meditsiinilises kasutuses, seda saab apteegist osta, aga morfinismiprobleemi meil pole. 96-kraadist piiritust saab osta ainult apteegist, aga surmade arv puhta spirdi tarbimisest tulenevatesse tüsistustesse on pärast seaduse kehtestamist järsult langenud.

  Jätkan järgmises postis.

 43. Eelmise posti jätk.

  Et siis kuna kanepi kasutusala on nii lai, siis mõne neist paljudest tõbedest tohter ikka diagnoosida suudab ning võimaldab kodanikel ravi eesmärgil täiesti legaalselt iga jumala päev pilves olla.

  Oh õudust, inimesed saavad end ravida!

  Aga ma saan aru küll, kuhu Sa sihid — näiteks Californias on tänapäeval üsna lihtne vastavat arstitõendit saada ning väga palju on rekreatiivpruukijaid, kes ei tee sellest isegi saladust, et neil tervis on korras ning kanepit tarvitatakse lõbu pärast. Ning tervishoiutaristu taolist ülelaskmist ei soovi meile siia mitte keegi.

  Üks võimalik osaline lahendus oleks kanepi apteegimüügi lubamisega samaaegselt dekriminaliseerida väikeste koguste omamine ja, ütleme, kuni viie taime kasvatamine — stõunerid löödaks ausatest haigetest lahku ja samas võimaldaks seadusemuudatus ilma musta turgu nuumamata ka rekreatiivkasutajal oma hedonistlikud vajadused rahuldada.

 44. Postimees propageerib kangete ravimite vastutustundetut rekreatsioonilist kasutamist.

  «Minu sõbratarid tegid mu südamerohtudega enda peal loomkatseid, tulemuseks… promillid alkomeetris. Nii et see mu väljahingatavas hingeõhus leiduski. Lähen neid uurijale näitama ja vaidlustan mõlemad puhumised. Ühtlasi esitan kaebuse info lekitamise kohta enne asjaolude selgumist. Aitäh, tüdrukud!»

 45. Delfi kirjutab psühhedeeliliste seente tabuteemaks pidamise riskidest.

  Maardu ja Muuga vahelisel alal kasvab hallutsiongeenne seeneliik nimega terav paljak.

  Psilotsübiini on veel ca 20 Eesti seenes, mida üldiselt ei tunta ja neid on raske eristada. Paljakuid võib segamini ajada mitme vöödiku perekonna liigiga, mis on aga surmavalt mürgine seeneliik.

  Botaanik Uve Ramst toobki terava paljakuga seotud riskidest välja eelkõige selle, et seda on väga lihtne segamini ajada surmavalt mürgiste seentega. Teiseks on seda raske õigesti doseerida ja lisaks võivad hallutsinogeenid osutuda väga ebameeldivateks ja põhjustada sööjal ettearvamatut käitumist. Botaanik rõhutab, et hallutsionogeenid võivad tekitada ka depressiooni ja enesetapumõtteid. Vaata videot!

 46. Tundub, et iisraellaste kohta kehtib teine teadus kui USA patsientidele, mistõttu kehtib neile nüüd ka teine seadus.

  Iisraeli valitsus tunnistab ametlikult kanepi raviväärtust

  “Esmaspäeval Iisraeli peaministri kantselei veebilehel avaldatud pressiteade sedastab: “Täna kiitis valitsuskabinet heaks korraldus- ja järelevalvemeetmed, millega reguleeritakse kanepi tarnimist meditsiinilistel ja teadusuuringulistel eesmärkidel. Sellega tunnistame, et kanepi meditsiiniline rakendus on teatud puhkudel hädavajalik. Tervishoiuministeerium hakkab koostöös Iisraeli politsei ja Iisraeli uimastivastase võitluse ametiga eelmainitud meetmete järele valvama ning on vastutav ka impordi korras maale toodavate või kohapeal kasvatatavate ravimivarude tagamise eest.”

  Iisraeli uudistekanalite andmeil varustatakse valitsusepoolse piiratud ulatusega programmi raames riigis kohapeal kasvatatud kanepiga umbes 6000 patsienti. Sellenädalane uudis annab mõista, et valitsusametnikud kavatsevad programmi laiendada suuremale hulgale patsientidele ning ravimtaime kasvatamise detsentraliseerida. “On märke, mis näitavad arstide ja patsientide sedavõrd suurt rahulolu, et ravimi saajate hulk võib 2016. aastaks küündida 40 000-ni,” kirjutas Jerusalem Post.”

 47. Kreeka on hakanud uimastikasutust dekriminaliseerima.

  The Greek government made the first big step regarding decriminalization of drug use. Justice Minister Miltiadis Papaioannou presented to the Greek Parliament the basic ideas of a new law concerning drugs. He announced that, for the first time, drug use will be fully decriminalized in Greece, on the condition that the drugs used harm only the behavior and the condition of the user. However, the Minister noted, the possession and supply of drugs and cultivating of cannabis remain punishable actions.

  The Minister explained that these actions would be now regarded as misdemeanors, as long as it effects only the user and no others. Minister Papaioannou noted that the law had to be changed because of the minor danger of specific actions. In this way, police will have the ability to deal more quickly and easily with more severe issues. The Minister stressed that the law has a therapeutic approach to the issue and every drug user will be treated as an addicted person who needs help rather than punishment.

Lisa kommentaar

Sinu e-postiaadressi ei avaldata. Nõutavad väljad on tähistatud *-ga