Jälle bioresonants

bioresonants_energia
Saatsin Tarbijakaitsesse alloleva kirja:

Ettevõtja Karu Consulting OÜ (Energia Kliinik) on avaldanud reklaami, milles esitatakse mitmeid väiteid, mis võivad tarbijaid eksitada ja mis võib olla Reklaamiseaduse ning Tervishoiuteenuste korraldamise seaduse rikkumine.

Reklaam on avaldatud Delfi rubriigis Hoia Tervist.

Ettevõtja väidab, et “Bioresonantsuuringu näol on tegemist uudse tervisediagnostika ja teraapia meetodiga…”, kuid selline tegevus kuulub tervishoiuteenuste hulka, mida tohiks läbi viia vaid registreeritud tervishoitöötaja. Ettevõtja kodulehel alalõigus Meeskond on näha Kätrin Karu, kes aga ei ole Terviseameti poolt hallatavas tervishoiutöötajate registris.

Veel väidab ettevõtja, et meetod on usaldusväärne 96% täpsusega. See on teaduslik väide, kuid mingit tõendusmaterjali ei ole esitatud ei reklaamartiklis ega ka ettevõtja kodulehel. See aga rikub reklaamiseaduse paragrahvi 3 lõige (4) (Reklaam ei tohi…) 14) (…jätta muljet, et esitataval teabel on teaduslik alus, kui see tegelikult puudub;), lisaks ka 17) (…viidata kauba või teenuse haigust, talitlushäireid ega väärarendeid ravivale, leevendavale või tõkestavale omadusele, välja arvatud seaduses sätestatud juhtudel;).

Teaduslikkusele pretendeerivaid väiteid, mis ei ole vastava tõendusmaterjaliga põhistatud, leiab lisaks ettevõtja kodulehelt energiakliinik.ee

Bioresonantsil põhinevaid tegevusi peetakse pseudoteaduseks, millel puudub reklaamitud täpsus ja ka teaduslik põhjendus, et see meetod üldse saaks toimida.
Esitan ka ühe kokkuvõtva uuringu kahtlastest uuringumeetoditest, kus bioresonants hävitava hinnangu osaliseks saab:
Unproven techniques in allergy diagnosis, B. Wüthrich, University of Zürich, Zürich. Switzerland
J Invest Allergol Clin Immunol 2005; Vol. 15(2): 86-90

Arvamust või seisukohta antud ettevõtja tegevuse kohta palun uurida ka Terviseametist nii selle kohta, et teostatakse tegevusi, mis eeldavad vastavat tegevusluba, kui ka selle kohta, et kas kasutatav aparaat on registreeritud meditsiiniseade, millega võib inimesi teenindada.

Lisaks saab ikka ja jälle osundada Reklaamiseaduse §3 lõigule (4) Reklaam ei tohi: 8) tugineda inimeste ebausul ega kasutada ära reklaami sihtgrupi vanusest tulenevat kergeusklikkust;

Lugupidamisega,
Martin Vällik
MTÜ Eesti Skeptik
tel 5289895

4 Replies to “Jälle bioresonants”

 1. Esimene vastus tarbijakaitsest:

  Austatud Martin Vällik
  Tarbijakaitseametis on registreeritud Teie pöördumine seoses internetiportaali Delfi rubriigis “Hoia tervist” avaldatud bioresonantsuuringu reklaamartikliga ning Energia kliinik veebilehel avaldatud reklaamväidetega. Ühtlasi palute Terviseametist uurida kas Energia kliiniku poolt pakutav teenuse näol on tegemist tervishoiuteenusega tervishoiutenuste korraldamise seaduse tähenduses ning seega peaks teenuse pakkuja omama vastavat registreringut Tervishoiuameti poolt hallatavas Tervishoiuteenuste registris. Samuti soovite teada, kas nimetatud uuringu läbiviimiseks kasutatava aparaadi puhul on tegemist meditsiiniseadmega ning see on vastavalt registreeritud.

  Tarbijakaitseamet tänab Teid asjaliku pöördumise eest ning anname teada, et oleme võtnud antud teema järelevalvemenetlusse osas, mis puudutab reklaamartiklis ja ettevõtte veebilehel avaldatud reklaamväiteid. Tarbijakaitseamet ei saa Teile anda rohkem käimasolevat menetlust puudutavat infot, kuivõrd selline teave on mõeldud asutusesiseseks kasutamiseks ning selle avalikustamine on piiratud avaliku teabe seaduse alusel.

  Teie pöördumise osa, mis puudutab tervishoiuteenuste seaduse korraldamise seaduses ja meditsiiniseadme seaduses sätestatud nõudeid oleme edastanud seisukoha võtmiseks ja vastavate menetlustoimingute läbiviimiseks Terviseametile, kes teostab järelevalvet eelnimetatud seadustes sätestatud nõuete täitmie üle. Terviseamet annab Teile antud küsimustes ja oma edaspidise tegevuse kohta ise kirjaliku tagasiside.

  Lugupidamisega
  (allkirjastatud digitaalselt)
  xxx
  Turujärelevalveosakonna juhataja

 2. Püünisesse oli sattunud selline kommentaar:

  Autor: Sensitive Imago (IP: xx)
  E-post: xx
  URL:
  Whois : http://whois.arin.net/rest/ip/xx
  Kommentaar:
  According to the Directive 93/42/EEC Sensitiv Imago is registered as the Medical Equipemnt – Class 2a. Reliability of the device is 96% according to the certificate. Thus it is used for diagnostics and correction of the patiet’s condition using the BRT (Bio-Resonance Techlogy) and Frequency Compensation (FQ).

 3. Aga uurige välja, kas teaduslik alus puudub. See, et seda kodulehel pole ei tähenda midagi. Tõestamise kohustusega on siin nii ja naa. Lasub süüdistajal?
  “See aga rikub reklaamiseaduse paragrahvi 3 lõige (4) (Reklaam ei tohi…) 14) (…jätta muljet, et esitataval teabel on teaduslik alus, kui see tegelikult puudub;)”

Lisa kommentaar

Sinu e-postiaadressi ei avaldata. Nõutavad väljad on tähistatud *-ga