Tervise Arengu Instituut (TAI) kanaldas raha posimisele, asja uuriti

Sotsiaalministeeriumi dokumendiregister

Peaaegu aasta tagasi kirjutasin skeptik.ee-s tänu kommenteerija tavainimene vihjele sellest, kuidas Põlvamaal tehakse tervisekonverentsi, mille maksab kinni Tervise Arengu Instituut (TAI), kuid mille sisu ei pruugi sugugi inimeste tervise arengule kaasa aidata. Ise hindasin olukorda sedasi, et “TAI toetab rahaliselt posimist”, kuna tolle ürituse esinejateks olid muude hulgas püramiidientusiasti ning maailmalõpu kuulutajana tuttav Viljo Viljasoo, seekord teemaga “Eluedu valitseja”, Arvo Soomets oma maagilise maatriksiga, Moses Maimon tantraseksi tutvustamas, Viigi Viil antud juhul kui kinesioloog.

Vahetasin mõned kirjad ühe ürituse korraldaja Ene Mattusega, kes väljendas mõtet, et kui on tegu “tervisedendusega” ja “vaimse heaoluga”, siis võib teemade valik olla väga avar ja ei pea piirduma arstiteaduse piiridega.

Konverents toimus muidugi vastavalt kavale, kuid asjad ei jäänud sugugi soiku. Kuivõrd pole tegu erarahaga, siis toimub selle kasutamise üle kontroll ja sedalaadi vihjed kasvõi siin skeptik.ee portaalis võivad anda olulist tõuget asjade paremuse suunas muutumisele. Või vähemalt lootust sellele. Nimelt on Sotsiaalministeeriumi dokumendiregistrist alla laaditav dokument nimega Paikvaatluse akt 52/2011 kuupäevaga 2. juuni 2011.

Aktis saame teada, et kogu projekti üldnimi on “Tervislikke valikuid toetavad meetmed 2010-2013”, kestab kuni 2013. aasta lõpuni ja kogu rahahulk on 4,6 miljonit eurot. Paikvaatluse objekt ja eesmärk on kirjas sedasi:

Kontrollime Maavalitsuste lepingute täitmist (programmi tegevus 3.1.2) Tööhõivest väljalangemise ja tööjõu produktiivsuse vähenemise ennetamisel paikkonnale ekspertabi ja koolitust pakkuva tugistruktuuri väljaarendamine
Kontrolli aluseks oli www.skeptik.ee kajastatud arvamus Põlvamaal toimunud koolituste kohta. Skeptik.ee kommenteerija nimega tavainimene viitas dokumendile, milles on kirjas 7.aprillil Põlva kultuuri- ja huvikeskuses toimuva tervisekonverentsi kava:
12.00 – 12.20 Eluedu valitseja – Dr. Viljo Viljasoo, Eesti Maaülikool
12.20 – 12.50 Müstiline Tantra: võti õnneliku suhte ja seksuaaleluni – Moses Maimon, Bhairava joogakool
12.50 – 13.10 Maagiline Matrix – terviklik tervendamine- Arvo Soomets, Maagilise Matrixi õpetaja.
13.10 –13.20 Meie keha räägib. Kokkuvõtted ettekannetest – Viigi Viil,arst, kinesioloog
13.20 – 14.00 LÕUNA PAUS
14.00 – 16.00 töötoad lektorite juhtimisel
1. Viljo Viljasoo
2. Moses Maimon
3. Arvo Soomets
4. Viigi Viil
Korraldajad: Põlvamaa Tervisenõukogu
Rahastajad: Tervise Arengu Instituut, ESF programm “Tervislikke valikuid toatavad meetmed 2010-2011;
Põlva Maavalitsus; MTÜ Partnerlus, Leader

http ://www.polvamaa.ee/index.php?article_id=12955&page=433&action=article&

Kontrolliti kõigi 15 maakonna vastavaid tegevusi. Küsiti välja kõigi toimunud ürituste dokumendid ning lisaks ka osade ürituste ettekannete slaidid. Valdavalt hinnati tegevusi eesmärgipärasteks ja koolitusi asjakohasteks, aga esines ka mõningaid puudusi, mis siin välja toon.

3. Võru maavalitsus – sõlmitud koostööleping 10-7.2-3/482 30.03.10. Tööde üleandmis-vastuvõtmise aktis 15.11.10 tegevuse 5.3 juures on koostööpartnerite võrgustikule terviseteemalise täiendkoolituse raames loeng Viigi Viililt, kes on NLP Instituudi koolitaja, kinesioloog ja IKC [International Kinesiology College] treener, sama koolituse raames on ka tervistav matk koos nõidadega. Koolitus maksis kokku 25000 EEK. Koolituse päevakava alusel võib olla kahtlus, et tegemist on mittekõlbulike kuludega.

4. Tartu Maavalitsus – […] Toimus 08-09.09.2010 Tartumaa Terviseaktiivi Energialaager Elva Spordikeskuses, kus päevakava alusel võib olla kahtlus kogu kulude abikõlblikkuses. […] 30 000 EEK
17-18.06.2010 Kambjas toimunud Tartumaa tervist edendavate haridusasutuste tervisemeeskondade suvekool. Koolituse päevakava alusel võib olla kahtlus, et tegemist on mitteabikõlbulike kuludega. […] 15 000 EEK
22.03.2010 toimunud Tartumaa KOV Sotsiaalvaldkonna Esindajate Terviseseminar Pühajärve konverentsikeskuses. Päevakava alusel on teema “Kuidas suhelda keerulise kliendiga. Toimetulek stressiga, eneseregulatsiooni võimalused”. Koolituse päevakava alusel võib olla kahtlus, et antud teema ei aita ellu viia programmi tegevusi ega täida eesmärke. […] 1278,23 eurot.

5. Valga maavalitsus – […] Valgamaa koolieelsete lasteasutuste töötajatele arenduskoolitus 14-15.06.2010 Reet Trasanov ja NLP meetod – ürituse kogumaksumus 12 000 EEK. Esitada rakendusüksusele koolitusmaterjalid (slaidid).
[…] “Märka ja aita iseennast” 25.10.2010, NLP ja kinesioloogia, Viigi Viil. Maksumus 10 000 EEK.
[…] esitada rakendusüksusele koolitusmaterjalid (slaidid) [nende] koolituste kohta. Koolituse päevakava alusel võib olla kahtlus, et antud teema ei aita ellu viia programmi tegevusi ega täida eesmärke.

6. Pärnu maavalitsus […]
Pärnu linna lasteaednike suvelaager 08.06.2010, maksumus 20 000 EEK
Kindlasti vajalik täiendavalt uurida abikõlblikkust Sirje Hanseni ja Margo Mitti loengute “Väärtustades ennast” osas.
[…]

Pärnumaa KOVide tervisemeeskondade koolituspäev Reiu puhkekeskuses 03.11.2010
13 000 EEK – Maire Taska koolitus Bert Hellingeri meetodi järgi. Palun esitada rakendusüksusele koolituse materjalid.
Koolituse päevakava alusel võib olla kahtlus, et antud teema ei aita ellu viia programmi tegevusi ega täida eesmärke.

9. Põlva Maavalitsus – […]
Põlvamaa tervisekonverents 04.06.10 – tasakaalu loomine välise ja sisemise keskkonna vahel (vaimne lektor Crystal Ra) tegevus 4.5. Saata rakendusüksusele koolitusmaterjalid (slaidid).
Psühholoogiline abi lasteaiaõpetajatele 26.04.10 . Üks teemadest – Positiivne psühholoogia. Kuidas suurendada õnnetunnet. Enesehinnangu psühholoogiline olulisus, lektor Angela Jakobson. Koolituse päevakava alusel võib olla kahtlus, et antud teema ei aita ellu viia programmi tegevusi ega täida eesmärke.
Koostööpartnerite koolitus Valgjärve-Pikajärve mõis 07.09.10 koolituse läbiviija Viigi Viil
Koolituse päevakava alusel võib olla kahtlus, et antud teema ei aita ellu viia programmi tegevusi ega täida eesmärke.

10. Lääne-Viru Maavalitsus – […]
09.03.2011 toimunud koolitus “Elu meis ja meie ümber – alternatiivid ja eneseabi” lektor Leonhard Soom. Koolitusmaterjalide alusel ei ole kindel, et antud koolitus on programmi raames abikõlbulik ja aitab ellu viia programmi eesmärke. […] 1597,97 eurot.

Lõpetuseks:

Kontrolli käigus ei anta hinnangut koolituste sisu ja eesmärgi kohta. Rakendusüksus koostöös Sotsiaalministeeriumiga vaatab üle kontrolli käigus tehtud koopiad ja vajadusel esitab täiendavad küsimused ning palub täiendavaid dokumente. Palun saata kontrolli käigus palutud koolituste slaidid (koolitusmaterjalid) rakendusüksusele hiljemalt 15.06.11 (vt maakondade lõikes)

Seega on hulk dokumente ja koolitusmaterjale ilmselt juba esitatud, aga neid pole ma veel välja jõudnud nuhkida. Võibolla on need leitavad Sotsiaalministeeriumi dokumenriregistrist.

Üks matemaatiline märkus. Aktis on kirjas, et “Abikõlblik kogumaksumus” on 4,606,618.87 eurot.
Veel on öeldud, et “Väljamakstud toetuse summa ja % eelarvest kontrolli kuupäeva seisuga” on 1,196,796.55 eurot 51,50%

Lihtne arvutus aga näitab, et 1,197 miljonit moodustab 4,607-st miljonist umbes 26%.

Lõpetuseks veel teine märkus, et küsisin seda akti TAI-st 8. juunil 2011. Sellele vastati:

Teie küsitud dokument on avaliku teabe seaduse § 35 lõike 1 punkti 2 alusel tunnistatud asutusesiseseks kasutamiseks mõeldud teabeks. Sellest tulenevalt ei ole kõnealust dokumenti võimalik Teile saata.

Küsisin uuesti:

Lp XXX,
tänan kiire vastuse eest!
Päringu esitamisel oli dokumendil juures märge “Avalik”. Kas oleks võimalik näha seda otsust, millega viidatud dokument asutusesiseseks kasutamiseks määrati? Ja millal on oodata avaliku teabe seaduse § 35 lõike 1 punktis 2 märgitud otsuse jõustumist, peale mida dokument taas avalikuks saab?

Vastati:

Kõnealuse dokumendi registreerimisel jäi algselt tehnilise vea tõttu vastav märge sisestamata. Dokumentide asutusesiseseks kasutamiseks määramise otsuseid eraldi kirjalikult ei vormistata, mistõttu ei ole võimalik seda Teile edastada.

Otsuse jõustumise kuupäev ei ole praeguseks veel teada. Prognoositavalt võib see jääda k.a septembri kuni oktoobri kuusse.

Vahepeal olin selle teema ära unustanud, aga nüüd tuli meelde. TAI rahakanaldus posimisele oli ilmsesti tingitud teadmatusest ja nende auks on nad asja uurimist tõsiselt võtnud ning loodetavasti paraneb koolituste kvaliteet oluliselt.

15 Replies to “Tervise Arengu Instituut (TAI) kanaldas raha posimisele, asja uuriti”

 1. Raha voolab posimise suunas ka muude projektide vahendusel. Näiteks projekt “Vaimse ja füüsilise tervise edendamine Kärdla tööealise elanikkonna hulgas”, mis on rahastatud Euroopa Sotsiaalfondi meetmest ühe tegevusena on kirjas tervise teematuba ja 2. aprillil on tulemas üritus:

  “Energilisena ja ärksana kevadele vastu”

  – kuidas kevadväsimusest võitu saada?
  – kuidas suurenenud koormuse korral parandada töövõimekust?
  – milliseid ravimtaimi võiks kasutada?
  – millised on erinevate meetodite plussid ja miinused?

  Tervise teematuba juhib Madleen Simson:
  toitumisnõustaja ja kahe poja ema. Madleen on õppinud Pariisi Nord Ülikoolis bioloogiat, Eesti Maaülikoolis veterinaariat ning Genfis Steliori Teaduskolledžis toitumist ja toidutalumatust. Alates 2011 täiendab Madleen ennast Lahemaa tervisekoolis Eesti Pärimusmeditsiini valdkonnas.

  Kohapeal tervislikud suupisted ja lapsehoid. Osalemine TASUTA

  Palume huvilistel ennast registreerida aadressile info@hups.ee või online registreerimine aadressil http://terviseprojekt.wordpress.com/

  Ja leiab norimise võimalust ka eelnevate ürituste puhul:

  „Unenäod ja nende tõlgendamine psühholoogia keeles”:
  […]

  Tervise teematuba juhib Kristel Rannamees:
  Kristel on lõpetanud Mainori Kõrgkooli finantsjuhtimise eriala ning täiendanud end mitu aastat psühholoogia valdkonnas. Ta on lõpetanud Transpersonaalse psühholoogia erakooli „Terviklik Mina“ hüpnoteraapia erialal. Kristel on omandanud kogemusi nii tippjuhi kui terapeudi rollis ning jõudnud arusaamisele, et inimesed võivad olla küll erinevad, kuid probleemid on enamjaolt samad. Hetkel tegutseb seitsmendat aastat vabakutselise koolitajana. Kristel on Eesti Loovteraapiate Ühingu, Eesti Transpersonaalse Assotsiatsiooni ja NLP (Neuro-Lingvistiline programmeerimine) klubi liige.

  Kristeli käest on võimalik saada ka individuaalkonsultatsiooni. Üks konsultatsioon kestab tund aega, maksab 20 EURi ja selleks tuleb eelnevalt endast märku anda aadressile kristelrannamees@gmail.com

  Taga targemaks läheb:

  26. veebruaril, kell 13.00 – 14.30, Hiiumaa Teavitamis- ja Nõustamiskeskuses HUPS (Uus 2b, Kärdla)
  Seekord fookuses „Harmoonilise ja turvalise keskkonna loomine”
  Kuidas arvestada erinevate energiatega meie ümber?
  Mida tähendab tasakaal yin/yang teooria järgi?
  Kuidas luua harmooniline ja tulemuslik keskkond ja seda aktiviseerida?

  Tervise teematuba juhivad Siret ja Janno Seeder: Feng shui (2004) ja geobioloogia (2002) nõustajad ja koolitajad. 2008.aastal ilmus raamat „Eesti oma feng shui“ ja tänaseks on ilmunud viis raamatut. Läbi viinud rohkem kui 700 koolitust ja 2009.aastast tegutseb koolituskeskus „Hea Energia Keskus“. 2006.aastast korraldanud energeetilisi ekskursioone Eestimaal ja alates 2009.aastast Hiinas. Lisainfo http://www.seeder.ee

  Osalemine mõlemal üritusel TASUTA. Palume huvilistel ennast registreerida aadressile info@hups.ee või aadressil http://terviseprojekt.wordpress.com/ Soovijatele on kohapeal tagatud lapsehoid.

  Projekt „Vaimse ja füüsilise tervise edendamine Kärdla tööealise elanikkonna hulgas” on rahastatud Euroopa Sotsiaalfondi meetmest „Tervislike valikute ja eluviiside soodustamine”

  Vaata veel: Projekt “Vaimse ja füüsilise tervise edendamine Kärdla tööealise elanikkonna hulgas”

 2. Veel ametlikku hinnangut. Poliitikauuringute keskus Praxiselt telliti selline asi:

  ESF programmi „Tervislikke valikuid toetavad meetmed 2010-2011“ tegevuste vastavushindamine

  Projekti eesmärk oli hinnata Euroopa Sotsiaalfondi rahastatud programmi „Tervislikke valikuid toetavad meetmed 2010-2011″ raames läbi viidud paikkondlike tegevuste eesmärgipärasust.

  Täismahus loetav

  Probleemi kirjeldus
  SA Innove poolt on seatud kahtluse alla Euroopa Sotsiaalfondi (ESF) rahastuse toel läbi viidud teatud tegevuste asjakohasus – paikvaatluse tulemusena tuvastati seitsmes maakonnas 15 tegevust, mille puhul on küsimus nende eesmärgipärasuses. Kõik tegevused kuuluvad programmi „Tervislikke valikuid toetavad meetmed 2010-2011“ punkti 3.1.2 „Tööhõivest väljalangemise ja tööjõu produktiivsuse vähenemise ennetamisel paikkonnale ekspertabi ja koolitust pakkuva tugistruktuuri väljaarendamine“ alla ning on Tervise Arengu Instituudi (TAI) ja maavalitsuste vahel sõlmitud koostöölepingute alusel ellu viidud maavalitsuste poolt. Rakendusüksusel (SA Innove) ja rakendusasutusel (Sotsiaalministeerium) puudub kompetentsus hinnata, kas küsimuse all olevad tegevused (koolitused, loengud jm) aitavad edendada tõenduspõhist tervisedendust.

  Üldiselt tõdetakse, et “teostatud tegevused vastavad planeeritud tegevustele (tulemuskaardis ette nähtud tegevustele) ja paikkonnas kaardistatud vajadustele”, aga samas “Teostatud tegevused ei taga tõhusat rahakasutust ega eesmärkide saavutamist”.

  Edasi: “Kuigi käesoleva hinnangu eesmärgiks ei olnud analüüsida teostatud tegevuste tõenduspõhisust, on sellekohane küsimuse püstitus asjakohane” ja just see huvitab skeptik.ee-d ehk kõige rohkem.

  Raamprogrammi dokumendis mainitakse tõenduspõhisust korduvalt. Näiteks taustainfo all tuuakse välja, et „tervist toetavate otsuste tegemine eeldab informeeritust tervisemõjuritest ning erinevatest sekkumismeetmetest, nende tõenduspõhisusest ja tõhususest“ ja „tervisenäitajate parandamiseks ja tööjõu pakkumise suurendamiseks on vaja rakendada tõhusaid, tõenduspõhiseid ning olukorra- ja sihtgrupispetsiifilisi meetmeid“.

  See peaks viitama ka tegevuste täideviijale, et tõenduspõhisus on rakendatavate tegevuste puhul oluline ning lisaks sellele, et tööhõivest tervislikel põhjustel väljalangemise ennetamisele suunatud sekkumised peaksid olema tõenduspõhised, peaksid seda olema ka tervisedendajate motivatsiooni tõstmist ja uute interventsioonide arendamist soodustavad sekkumised.

  Probleem tõenduspõhisuse osas on tegelikult justnagu TAI poolt sisse programmeeritud või tegematajätmisest tulenev:

  Olulise tähelepanekuna tuleb märkida, et TAI ning maavalitsuste vahelises koostöölepingus ei ole mainitud tõenduspõhisust elluviidavate tegevuste olulise kriteeriumina. Lepingus mainitakse lihtsalt koolitusi ja tulemust mõõdetakse toimunud koolituste arvus.

  Jättes kõrvale teostatud tegevuste tõenduspõhisuse sügavama analüüsi, saab olemasoleva info põhjal konstateerida, et tõenäoliselt ei olnud neil tegevustel negatiivset mõju tervisedendajate motivatsioonile ja uute teenuste arendamisele, kuid raha kasutamisega seatud eesmärkidele need oluliselt lähemale ei vii.

  Aga kes ja kuidas peaks hindama nende asjade tõenduspõhisust? Pakun välja, et MTÜ Eesti Skeptik võiks sellealast nõu anda. Umluualast pädevust on aastatega kogunenud ja isegi riiklikult tunnustatud, raha eest leiame ka akadeemiliselt aktseptaablid eksperdid ja teeme ära.

 3. Tere!

  Väga kurb on muidugi lugeda Martin sinu artikleid.
  Enda meelest võitled õiglase ja ausa kodaniku huvide eest.
  Kuid kas meie elu on tõesti nii piiratud nagu nendest artiklitest lähtub?
  Kas mitte kõik inimesed ei ole erinevad ja ei vaja erinevaid asju?

  Kas meie meditsiin ja teadus on jõudnud looduse loomis- ja tervendamisvõimega samale tasemele? On kindlasti valdkondi, kus meditsiin teeb tänuväärset tööd nagu traumad jms. Ja on olemas ka valdkondi, kus iga inimene on meditsiinist võimsam, nagu eneseabi ja enesetervendamis-armastamisvõime.
  Miks me ei peaks andma mõlemale võrdsed võimalused saada rahastatud? Miks need, kes usaldavad jäägitult ainult pead ja mõistust peavad olema rahastatud ja need, kes usaldavad oma südant, sisetunnet ja iseennast peavad ise kuidagi hakkama saama?
  Miks terve muu maailm liigub selles suunas, et järjest rohkem kuulatakse südamehäält ja järgitakse sisemisi eetilisi väärtusi?
  Sinu kommentaarid teevad nalja ka- meenutavad keskaegset ühiskonda, kus nö. nõiad olid out ja põletati tuleriidal.
  Aga eks me kõik ole erineval arenguastmel, kes on keskaega kinni jäänud ja kes elab praeguses hetkes ja kes näeb ilma avaramalt .
  Ja eks igaüks loeb siit välja info vastavalt oma hirmu- ja süütunde tasemele iseendas. :)
  Julgust oma sisetunde ja südamehääle kuulamisel!

 4. Saialill ütles:

  …terve muu maailm liigub selles suunas, et järjest rohkem kuulatakse südamehäält ja järgitakse sisemisi eetilisi väärtusi?

  Allikat selle väite kohta?

  Ah, tegelikult isegi ei viitsi vaidlema hakata, kogu Saialille jutt on üks suur special pleading.

 5. Arusaamatu on,mis Hiiumaa seminaril unenägudest kahtlast on. “Unenägude tõlgendamine” on üks S.Freudi peateostest,kui ma ei eksi.

 6. @Saialill:

  Üllatus, et raha väärkasutamisest kirjutades hakkab keegi vastama et kui rumal/endale häbistav/naiivne/paha/nõiapõletajalik oli Martin sellele tähelepanu juhtides. Ja pärast halbade häirivate omaduste loetlemist soovitad keskenduda südamehäälele või emotsioonidele, mida sa algse kritiikaga üritasid ebameeldivaks ajada.

 7. Saialill ütles:

  Enda meelest võitled õiglase ja ausa kodaniku huvide eest.
  Kuid kas meie elu on tõesti nii piiratud nagu nendest artiklitest lähtub?

  Otse loomulikult on elus ka kodanikke, kelle huvid ei ühti õiglaste ja ausate omadega. Aga viisakas seltskonnas on üldiselt kombeks nonde tegelaste erahuvisid mitte liialt afišeerida. Mine võta kinni, miks siis nii.

 8. Lihtsameelsetelt abivajajatelt raha välja petmine on ühtmoodi taunitav nii tava- kui ka ebatavameditsiinis.

  Siiski – kui kasumiahne ravimifirma soovib uue ravimi turule tuua, siis peab ta ennast mitmel moel tõestama ja uuringutes selgunud +/- mõjud ravimi infolehel selgelt välja tooma. Neid kõrvalmõjusid on enamasti päris õudne lugeda, aga nad on avalikult kättesaadavad.

  Kuid ravitsejatel pole kohustust oma ravivõtteid uurida ega tutvustada. Pigem on mulle jäänud mulje, et ravi sisulist poolt varjatakse. Varjamine ja hämamine tekitab kahtlusi. Kui on kahtlused, siis on õigustatud selgituste nõudmine enne riigi raha raiskamist.

  Ma küll võrdlesin praegu ravimeid ravimisega, aga tegelikkuses ju nii kipubki olema, et arst kirjutab tableti ja posija paneb käed peale. Seega on ravimi ja ravimeetodi võrdlemine lihtsustatult ehk lubatav.

  Saialille nimetatud “Looduse loomis- ja tervendamisvõimet” nimetatakse tavameditsiinis platseeboks.

  Ma ei tahaks posijatelt raha ära võtta, aga loodan siiralt näha ravitsejate poolseid uuringuid teemal kui palju nende ravivõtted platseebost või tavameditsiinist paremat effekti annavad.

  Ootan huviga häid viiteid.

 9. Kus on nõudlus, seal ka pakkumine. Ja makse maksavad nii need, kes hommikul ajalehtedest horoskoope loevad kui ka need, kes ei loe. Vabal maal on suht keeruline lõpuni ära keelata ära reguleerida, et raha (ka maksuraha) ei jõuaks sinna kus nõudlus on.

 10. Mikk ütles:

  Ja makse maksavad nii need, kes hommikul ajalehtedest horoskoope loevad kui ka need, kes ei loe. Vabal maal on suht keeruline lõpuni ära keelata ära reguleerida, et raha (ka maksuraha) ei jõuaks sinna kus nõudlus on.

  Mul on kuri kahtlus, et Sa ajad turumajanduse plaanimajandusega segamini. Idee sellest, et nõudluse ja pakkumise järgi tuleks raha tsentraalselt kulutada, ei kuulu ju kummassegi majandusmudelisse.

 11. Mikk ütles:

  Kus on nõudlus, seal ka pakkumine. Ja makse maksavad nii need, kes hommikul ajalehtedest horoskoope loevad kui ka need, kes ei loe. Vabal maal on suht keeruline lõpuni ära keelata ära reguleerida, et raha (ka maksuraha) ei jõuaks sinna kus nõudlus on.

  Minu raha ära võtmine ja selle kulutamine kellegi privaatse hobi (mis ei täida mitte mingisugust ühiskonnale vajalikku funktsiooni, pigem vastupidi) jaoks on muidugi vabamajanduse musternäidis. Puhas kuld, Andres Arrak oleks uhke.

 12. Cousteau ütles:

  Mikk ütles:

  Kus on nõudlus, seal ka pakkumine. Ja makse maksavad nii need, kes hommikul ajalehtedest horoskoope loevad kui ka need, kes ei loe. Vabal maal on suht keeruline lõpuni ära keelata ära reguleerida, et raha (ka maksuraha) ei jõuaks sinna kus nõudlus on.

  Minu raha ära võtmine ja selle kulutamine kellegi privaatse hobi (mis ei täida mitte mingisugust ühiskonnale vajalikku funktsiooni, pigem vastupidi) jaoks on muidugi vabamajanduse musternäidis. Puhas kuld, Andres Arrak oleks uhke.

  Sellele ma just viitangi, et demokraatias on halduse teostajate diskretsiooniõigus suhteliselt piiratud. On ju nii, et kõik maksavad makse ja kõik tahavad saada midagi ka tagasi.

 13. Ai-ai, nüüd ajad Sa jälle kujutluspildi kurjadest halduse teostajatest, kes ŭritavad oma diskretsiooniõigusega usinasti keelata segamini kujutluspildiga vaestest halduse teostajatest, kes tahaksid oma diskretsiooni mööda maksumaksja raha umbluule kulutada ja kujutluspildiga hoolimatutest halduse teostajatest, kes tahes-tahtmata peavad tsentraalselt raha kulutama nii, nagu nõudlus ja pakkumine dikteerivad.

Lisa kommentaar

Sinu e-postiaadressi ei avaldata. Nõutavad väljad on tähistatud *-ga