Kuidas käib kristlik-kreatsionistlik hämamine

Kuidas käib kristlik hämamine?

Palun väga, siin konkreetne näide sellest, kuidas sõnades leebe ja justnagu õpilaste parima teadusliku hariduse eest seisvad tegelased tegelikult hoopis intelligentset disaini (kreatsionism uues kuues) edendavad:
http://www.wwltv.com/video/?z=y&nvid=248615

USA Louisiana osariigis võeti vastu seadus, mis kriitikute meelest lubab teadustundidesse religioosse intelligentse disaini õpetamise. Videos räägivad senaator Ben Nevers ja kooliõpilane Dominique Magee, nagu poleks midagi juhtunud ja kõik toimub vaid parema hariduse nimel. Aga Barbara Forrest (tuttav Doveri ID-teemalisest kohtuloost) paljastab selgesõnaliselt Discovery Institute’i salaplaani, kelle jänkukõrvad selle seadusmuudatuse tagant välja paistavad, kuidas “tugevused ja nõrkused” ehk kreatsionistide-intelligentsete-disainerite retoorika ja evolutsioonivastasus teaduse nime all kooliklassi tuua.

Selle osariigi kuberner Bobby Jindal pooldab intelligentse disaini õpetamist koolis (kuigi see on kohtuotsusega konstitutsioonivastaseks tegevuseks kuulutatud):

Ütleb vähemalt peaaegu ausalt välja.

Religioossete jälgede varjamine ja püüded oma tegelikke eesmärke varjutada parima informatsiooni levitamise nime all on tuttav juba ka Eestis (abort.ee juhtum).

Tasub märkimist, et siin videoloos nimetatakse evolutsiooni kõrval ka globaalset soojenemist. Loogika on ilmselt selles, et globaalne soojenemine on vastuoluline teema, mille üle paljud teadlased vaidlevad, see näitab, et teadlased vaidlevad ja pole paljudes asjades ühel nõul, järelikult on ka evolutsioon vastuoluline teema, mille üle teadlased vaidlevad ja seda vaidlust peaks lastele õpetama.

Igaks juhuks ütlen, et evolutsioon on fakt ja selle üle, kas see toimub või ei toimu, teadlased kuigipalju ei vaidle. Evolutsiooniteooria seletab seda evolutsiooni toimumise fakti ja selles nagu igas muus teoorias on auke, mida käimasolevate ja edasiste uurimistega täita loodetakse. Kreatsionistide ja intelligentse disaini pooldajate panus nende aukude täitmisel on olematu.

224 Replies to “Kuidas käib kristlik-kreatsionistlik hämamine”

 1. Täpsustan digi juttu paari definitsiooniga:

  EVOLUTSIOON on geenialleelide sageduse muutumine populatsioonis läbi põlvkondade. See on fakt.

  EVOLUTSIOONITEOORIA on testitav (ja testitud) ning falsifitseeritav (siiani falsifitseerimata) seletus sellele, kuidas evolutsioon täpselt toimub. Evolutsiooniteooria uurib, kuidas mutagenees tekitab pärilikku muutlikkust ning kuidas looduslik valik, geenitriiv jms protsessid sellest varieeruvusest osa välja sõeluvad.

  Ajalooliselt:
  Evolutsiooni olemasolu taibati juba ammu enne Darwinit, aga keegi ei suutnud leida korralikku seletust sellele, kuidas see toimub. Käidi välja küll mitmesuguseid ideid, kuid need olid üldiselt siiski laialipillatud mõtete kujul. Darwin oli mees, kes suutis asja korralikult läbi töötada ja esitada põhjaliku evolutsiooniteooria, mis täiustatud kujul püsib siiamaani.

  Alternatiivsetest evolutsiooniteooriatest võib mainida lamarkistlikku evolutsiooniteooriat, mis üritas evolutsiooni seletada omandatud tunnuste pärilikkusega. See teooria falsifitseeriti juba ammu.

  Darwini evolutsiooniteooriat nimetatakse ka darvinismiks, kuigi see pole hea nimetus, sest -ism viitaks nagu mingile ideoloogiale, mida teaduslikud teooriad aga ei ole.

  Kaasaegne evolutsiooniteooria on Darwini teooria edasiarendus, mõned Darwini seisukohad osutusid valeks, teisi on põhjalikult täiustatud, evolutsiooniteooriale on liidetud ka geneetika alased avastused, mida Darwin ei tundnud, seetõttu nimetatakse kaasaegset evolutsiooniteooriat sünteetiliseks (ehk neodarvinism).

  Mõned täpsustused evolutsiooni kohta, mille puhul sageli arusaamatusi esineb.

  1. Evolutsioon on bioloogiline protsess, elusorganismide populatsioonide muutumine. Evolutsiooniteooria seletab neid muutusi. Evolutsiooniteooria EI KÄSITLE Universumi teket, tähtede ja planeetide kujunemist jms, mis kuuluvad hoopis teiste teadusharude alla. Samuti ei tegele evolutsiooniteooria elu tekkimise küsimustega – sellega tegeleb üks teine bioloogiateaduse teooria – abiogeneesiteooria.

  2. Populatsioonid evolutsioneeruvad. Mitte isendid.

  3. Evolutsioonil puudub suund ja eesmärk. Sellest järelduvalt evolutsioon ei ole areng keerukuse suunas – samahästi võib evolutsioneeruda lihtsamaks.

  4. Looduslik valik ei seisne mitte niivõrd “tugevama ellujäämises” kui sigimisedukuses. KOHASEM on see, kes oma geenid suurema tõenäosusega edasi pärandab.

  5. Looduslik valik on statistiline protsess. “Heade” geenide omanikul on suurem tõenäosus oma geenid edasi pärandada.

  6. Evolutsioon ei tähenda, et kõik peab kogu aeg muutuma. Vastupidi, looduslik valik võib soosida ka muutumatuks jäämist, kui antud populatsioon on saavutanud antud keskkonnas suhtelise “täiuslikkuse”.

  7. Mutatsioonide staatus (head, neutraalsed, halvad) sõltub suuresti keskkonnast. Mis ühes keskkonnas on hea, võib teises keskkonnas olla halb.

  8. Enamik mutatsioone on neutraalsed.

 2. Ja nüüd Hr.Kreatsionist lükake see kõik ümber.

  Ja üks küsimus veel kreatsionistile: kas sa usud seda 6000 a jama või sa tahad seda uskuda?

 3. Tänud evolutisooniteooria ja -praktika kompaktse ülevaate eest!

  # Teadusemees ESTONIA 25 juuni 2008 kell 21:09

  Teadus on meetod maailma tundmaõppimiseks, meetod, mille alustalaks on metodoloogiline naturalism, mis lihtsustatult tähendab seda, et teadusliku teadmise aluseks on füüsiline, empiiriline tõendusmaterjal, mille seletamiseks loodud järeldused peavad olema testitavad ja falsifitseeritavad.

  Minu meelest palju parema seletuse teadusele annab: http://www.answersingenesis.or.....is-science

 4. Ja nüüd Hr.Kreatsionist lükake see kõik ümber.

  Milleks ma peaks vaeva nägema, et üritada seda kõike ümber lükata. Meie prepositisoonid on nii erinevad, et nad välistavad teineteise.

  All scientists, creationist or evolutionist, have the same evidence; the difference is the presuppositions that are used to interpret that evidence. All reasoning is based on presuppositions. Biblical creationists start with the assumption that the Bible provides an accurate eyewitness history of the universe as a basis for scientific thought. Evolutionists begin with the presupposition that only natural laws can be used to explain the facts. Facts exist in the present, and our interpretations are an attempt to connect the past to the present. The evolutionists must assume everything about the past, while biblical creationists have the Bible as a “time machine” that can provide valuable insight into the past.

  No theory of origins can avoid using philosophical statements as a foundation. Creationists use a supernatural act by an Intelligent Designer to explain the origin of the universe and the life we see on earth. Evolutionists do not allow any supernatural explanation as a foundation but insist that only natural laws and processes can be used as explanations. Both are worldviews used to interpret the data. The data is the same; the interpretations arrive at different conclusions based on the starting assumptions. Allowing only evolutionary teaching in public schools promotes an atheistic worldview, just as much as teaching only creation would promote a theistic worldview. Students are indoctrinated to believe they are meaningless products of evolution and that no God exists to whom they are accountable.

  Life on earth was either created or it developed in some progressive manner; there are no other alternatives. While there are many versions of both creation and evolution, both cannot be true.

  Allikas: http://www.answersingenesis.or.....is-science

  Aga huvitav oleks teada, kuidas te seletate the schizochroal compound eye of the trilobite: http://www.answersingenesis.org/docs/313.asp

  Loodusseadused suudavad kah väga keerulisi asju teha.

 5. Ja üks küsimus veel kreatsionistile: kas sa usud seda 6000 a jama või sa tahad seda uskuda?

  Jah, ma usun, et maailm on alla 10000 a. vanune.

  Kas sina usud seda miljonite aastate jama või sa tahad seda uskuda?

 6. Kui esimene lause on selline:

  Many people do not realize that science was actually developed in Christian Europe by men who assumed that God created an orderly universe.
  [Paljud inimesed ei mõista, et tegelikult on teadus kujundatud kristlikus Euroopas meeste (inimeste) poolt, kes eeldasid, et jumal lõi korrapärase universumi.]

  siis on mul sügavaid kahtlusi, kas järgnevale tekstile üldse tasub aega kulutada.

 7. Kreatsionist tsiteeris:

  All scientists, creationist or evolutionist, …

  Õnnetus on selles, et kreatsionistid ei ole teadlased. Kreatsionistid on vandaalid, kes üritavad neile mittemeeldivatest teadussaavutustest niimoodi lahti saada, et propageerivad laiade rahvamasside seas nondevastast suhtumist.

  Sellepärast ei publitseeri kreatsionistid ka teadus-ajakirjades, vaid koostavad tobenaljakaid liste kontekstist välja rebitud tsitaatidest ja leiutavad imelikke küsimusi, millel teadusega suurt pistmist pole.
  Hullem veel, teised kreatsionistid kordavad neid järele, tavaliselt isegi aru saamata, mida nood küsimused tähendavad — justkui oleks tegemist maagiliste vormelitega, mille väljaütlemine kurje evolutsiooni-deemoneid minema ajama peaks. :-P

 8. Jah, ma usun, et maailm on alla 10000 a. vanune.

  Huvitav, kuidas on tekkinud viirsavi kihid, mille järgi arvestatakse Balti Jääpaisjärve tühjaksjooksmist, kui maailm on noorem kui 10 000 aastat, aga savikihtide loendamise järgi vabanes praeguse Eestimaa ala üle 10 000 aasta tagasi?

  http://www.ai.ee/failid/61.pdf

  Rääkimata muidugi kohaliku paekivi tekkimisest. Aga muidugi, ma ei arvagi, et usku mingite tühiste faktidega kõigutada annaks.

 9. Ja kui edasi lugeda, siis

  Many founders of scientific disciplines, such as Bacon, Newton, Kepler, Galileo, Pascal, Boyle, Dalton, Linnaeus, Mendel, Maxwell, and Kelvin were Bible-believing Christians.
  [Mitmed teadusliku distsipliini loojad, nagu Bacon, Newton, Kepler, Galileo, Pascal, Boyle, Dalton, Linnaeus, Mendel, Maxwell, ja Kelvin olid piiblikristlased.]

  Kreatsionistlikud teadlased ja muud huvitavad biograafiad: http://www.answersingenesis.org/home/area/bios/

 10. Kreatsionist tsiteeris:

  [Mitmed teadusliku distsipliini loojad, nagu Bacon, Newton, Kepler, Galileo, Pascal, Boyle, Dalton, Linnaeus, Mendel, Maxwell, ja Kelvin olid piiblikristlased.]

  Nuputamist nutikaile: miks lõpeb see jada 20. sajandi algusega?

  Siis on veel abiks tähele panna tüüpilist fundamentalistlikku trikki võltsabstraktsioonide vallas. “Bible-believing Christian” ei tähendanud 13. sajandil seda, mida renessansiaegses Itaalias ega revolutsiooniaegsel Prantsusmaal sugugi seda, mida 20. sajandi USA’s. Ükski ülalloetletutest ei suhtunud piiblisse nii, nagu tänapäevased kristlikud fundamentalistid; mõned neist evisid äärmiselt veidraid teoloogilisi seisukohti.

 11. Õnnetus on selles, et kreatsionistid ei ole teadlased. Kreatsionistid on vandaalid, kes üritavad neile mittemeeldivatest teadussaavutustest niimoodi lahti saada, et propageerivad laiade rahvamasside seas nondevastast suhtumist.

  Kas Newton ei olnudki teadlane, vaid vandaal? :)

 12. kreatsionist küsis:

  Kas Newton ei olnudki teadlane, vaid vandaal?

  Newton, viimane alkeemik, esimene füüsik, kuninglik astroloog ja muidu vastik vanamees, oli teadlane ning polnud kreatsionist.

  Kreatsionism on reaktsionistlik usupoliitiline liikumine mitmesuguste huvitavate teadussaavutuste vastu, mille seas evolutsiooni avastamine kesksel kohal on. Sestap on üldse nonsenss rääkida kreatsionistidest enne evolutsiooni avastamist laias laastus 18. sajandil. Jõuline evolutsioonivastane liikumine kerkis üles alles pärast Darwinit ja kreatsionism nii, nagu me seda tunneme, omakorda alles 1960. aasta paiku.

 13. On üks tore raamat: Kõiksuse lühiajalugu, Bill Bryson. Tore raamat selles mõttes, et senine humanitaaralase haridusega reisikirjanik tahtis teada, kuidas maailm käib, seepärast erineb see teistest populaarteaduslikest raamatutest ja on kirjutatud keeles ja võtmes, mis võiks olla mõistetav ka neile, kel loodusteadustega muidu vähe kokkupuudet on olnud. Henn Käämbre tõlge ei lase ühelgi peenel ja mahlakal nüansil kaotsi minna.

  Seega, kreatsionist, kõlab mu soovitus, et sa võiksid mõne sellise raamatu läbi lugeda, mis teadusest ilma ideoloogia kõverpeeglita pajatab. Kasvõi seepärast, et teada saada, miks ja mida need miljonite aastate vanuse maa uskujad usuvad ja oleks võimalik ehk senisest sisukamat vestlust pidada.

 14. Olin nädalakese eemal – ja mida ma näen? (Lisaks sellele, et jutt on põhiliini pidi vulinal edasi jooksnud ja sellesse on Jumala abiga sekkunud veel üks ustav Tõe jünger.) Näen nimelt seda, et:

  1) kasutaja Speyactilus on minust kahekordselt valesti aru saanud. ;)

  2) Martin on jätnud tähelepanuta, et ma siiski viitasin oma andmete ühele allikale, B. Siegeli eesti keeles ilmunud teosele “Armastus, meditsiin ja imed”. Isegi lingi lisasin juurde, kust teose kohta lähemat infot leida. Soovitan siiralt seda lugeda, see on pikaajalise teaduspõhise meditsiini praktiku kirjutatud kohati sügavalt mõtlemapanev teos.

  Aastaid meediat jälginuna on mulle silma hakanud lausa ridamisi uudiseid uuringutest, mis kõik viitavad tõigale, et haige psüühiline seisund on paranemise väljavaadete suhtes äärmiselt oluline. Huvitav, miks näiteks praegu tehakse meedias reklaami haiglates lapsi lõbustavatele “Doktor Klounidele”? Kui psühhosomaatikat Martini kombel vähetähtsaks pidada, siis ei oleks nende klounide tegevusest mingit erilist tolku. Nagu ka ei sõltuks patsiendi paranemine (ega selle kiirus) karvavõrdki sellest, kas:

  1) medikamendi kirjutab välja entusiastlik, osavõtlik, julgustav arst, kes toonitab selle üldreeglina kiiret ja tõhusat toimet;
  2) sama medikamendi kirjutab pikema jututa välja tõre ja ükskõikse hoiakuga meedik, kes vaid mokaotsast hoiatab, et arstim võib tekitada iiveldust ja pööritust.

  Uudis uuringutulemustest, mille kohaselt optimistid elavad norutajatest kauem: Link

  Usu ja eluea seost tutvustava uudise otsisin Martini rõõmuks ka välja: link.
  Või veelgi parem: lugegem algallikat.

  Kirikus käivad vastupidiselt Martini arvamusele ka haiged ja liikumisvõimetud (või siis eriti rasketel juhtudel käiakse regulaarselt nende juures kodus) – kristlikus kogukonnas on selliste hädaliste abistamine üldreeglina korraldatud väga heal tasemel. Kristlik ligimesearmastus, you know. ;) Mis puutub väitesse, nagu oleks jumalateenistustel käijate seas rohkem naisi, siis oleksin küll oodanud viiteid ka vastavatele uuringule.

  CC-andmebaaside sügavusse ei viitsinud ma hetkel kaevuda, aga kõigi eelduste kohaselt leiaks sealt samasuunalisi tulemusi veel hunnikute kaupa. Point ikka selles, et psüühiliselt tervemad ja tasakaalukamad isikud on statistilise keskmisena ka kehaliselt tervemad (ja ühtlasi taastuvad paremini haigustest & traumadest). Viimasest omakorda lähtub loogiliselt pikem eluiga. Need on külmad teaduslikud faktid, mille suhtes on üpris kasutu skepsist ilmutada. Tõsi, eraldi tähelepanu vajab siin veel mõjude täpne “kanaldumine” – mil määral toimub organismi soodne mõjutamine vahetult psühhosomaatiliste tagasiside-mehhanismide kaudu ja mil määral pühendunuma tervisekäitumise vahendusel. Samas polegi see täpne suhtarv ehk nii oluline, kuna indiviidi seisukohast on esmatähtis lõpptulemus lisandunud aastate ja paranenud elukvaliteedi näol.

  EPL uudise puhul jääb lisaks ka lahtiseks, kas eluiga edendab inimese sügav ja kindel usklikkus iseenesest (suurema rahulolu- ja kindlustunde nikg seeläbi madalama stressitaseme kaudu) või siis tihedast usukogukonnaga läbikäimisest saadavad regulaarsed positiivsed emotsioonid ja võimalus stressisituatsioonides psühholoogilist tuge pälvida (pingeid maha laadida). Aga kõik see on juba sekundaarne temaatika.

  Eeltoodut silmas pidades tekib igatahes paratamatu küsimus, kas usklikkus pole ehk paradoksaalsel moel ellujäämise seisukohast “ratsionaalsem” kui oma ressursside suunamine kõiges kahtlemisele ja teiste inimeste usu ründamisele. (Arvestades muuhulgas, et lõplikku tõde elu, Universumi ja kõige kohta ei suuda niikuinii välja kaevata ka kõige pühendunum uurija.)

  *************************************************

  Tõe huvides pean siiski ära mainima (kuna meile, ristirahvale, on valetamine 1. Moosese Raamatus rangelt keelatud, ja Jehoova on püha vihaga Jumal, kes nuhtleb õiglase karmusega kõiki, kes Tema seadustest üle astuvad), et tegelikult muidugi lisab Jumal oma kuulekatele sulastele eluaastaid lihtsalt tänutäheks tubli teenistuse eest. Halleluuja, Jehoova on suur! Igatahes loodan, et mul õnnestus teid, õnnetuid pimedates ateismi padrikutes ekslevaid lambukesi, veidigi Püha Tõe valguse suunas juhatada!

 15. Kas sina usud seda miljonite aastate jama või sa tahad seda uskuda?

  no ei ole sõnu … noh … miljardite, kreatsionist, miljardite aastate jama …

  kas kreatsionist issi käest rihma ei saanud kui loodusõpetus tunnistusel 2 oli ???

  et siis keegi, kes meisterdas Maa (või maailma?) ütleme, et alla 10 tuhande aasta tagasi, meisterdas selle nii, et kui sealt seest igasugu-miskit leitakse siis las lollid arvavad, et Maa vanus märksa vanem on, ja las hakkavad teadust tegema ja leiavad et üksi Maa ise võib 4,5 miljardit aastat vana olla; leidku need lollid fanaatikud Maa seest luid ja pangu neile luudele nimeks T-Rex ja arvaku et sellised olendid siin maamunal 65 miljonit aastat tagasi ringi tormasid, kuigi looja ise eelmisel päeval need luud sinna peitis sest liha neil luudel enam polnud. Ja siis mingi suvalt käkerdatud looma kuju, las mõtlevad et see mammut on ja 20 000 aasta tagusesse jääb, tegelikult väike vimka looja poolt. Öösel hoiab looja Maa kohal musta riiet, mis auklik; et tõsiusklikel, kes ennast astronoomideks nimetavad samuti midagi teha oleks, las mõtlevad seda riiet vahtides mingi teooria välja – kas või Suure Paugu … ja üldse las need kuradi idikad mõtlevad, et inimese-alge umbes 2miljoni aasta eest olema hakkas …

  teadmatus on õnnis tunne …

  Ma suhtusin religiooni skeptiliselt seni, kuni mulle öeldi, et olen voodis jumalik.

 16. Minu meelest palju parema seletuse teadusele annab:

  See, mismoodi religioossed fanaatikud SOOVIKSID teadust defineerida, ei mängi vähimatki rolli teaduse tegelikus definitsioonis. Mina kirjeldasin sulle, mis teadus TEGELIKULT on.

  Kas sina usud seda miljonite aastate jama või sa tahad seda uskuda?

  Ma ei pea seda USKUMA. Kogu saadavaolev TÕENDUSMATERJAL näitabv selgelt seda, et Maa on miljardite aastate vanune. Siin pole midagi tegemist mingi USUGA.

  Kas sina “usud”, et Maa on ümmargune?

  Many founders of scientific disciplines, such as Bacon, Newton, Kepler, Galileo, Pascal, Boyle, Dalton, Linnaeus, Mendel, Maxwell, and Kelvin were Bible-believing Christians.

  Millal nad elasid? Ajal, mil praktiliselt kõik olid usklikud.
  Kas nende usk segas neid ausat teadust tegemast? Ei, nad hoidsid oma usu teadusest lahus.

  Muuseas, see järeldus, et Maa on palju-palju vanem kui vaid 10000 aastat, pärineb kah KREATSIONISTLIKELT GEOLOOGIDELT 18. sajandist (ammu enne Darwini evolutsiooniteooriat). Need kreatsionistlikud geoloogid, hoolimata oma usust Piiblisse, olid piisavalt ausad, et tunnistada, et juba tollal, 18. sajandil, teada olnud tõendusmaterjal lükkas ümber idee nii noorest Maast.

  Jumalatesse uskumine on tänapäeva teadlaste hulgas madalseisus ja aina kahanemas:
  http://www.stephenjaygould.org.....le002.html

  Kas Newton ei olnudki teadlane, vaid vandaal?

  Erinevalt kreatsionistidest ei rünnanud Newton teadust mitte mingi valeliku, faktivigadest kubiseva lobaga. Ta tegi ausat füüsikateadust.
  Tegeles ka alkeemia ja religiooniga, need uuringud seisavad aga tolmunult ja unustatult arhiivides kui kasutud. Tema füüsika, aus ja religioossetest seisukohtadest mõjutamata, on tänapäevani kooliõpikutes.

  All scientists, creationist or evolutionist, have the same evidence; the difference is the presuppositions that are used to interpret that evidence. All reasoning is based on presuppositions. Biblical creationists start with the assumption that the Bible provides an accurate eyewitness history of the universe as a basis for scientific thought. Evolutionists begin with the presupposition that only natural laws can be used to explain the facts.

  Siin ongi teaduse ja usu erinevus:

  TEADUS alustab NULLIST. Alustab sellest, et ümbritseva maailma kohta tehakse vaatlusi, kogutakse fakte, tõendusmaterjali. Ja siis üritatakse leida seletusi, mis neid fakte ja nendevahelisi seoseid seletaksid. Seletused omakorda peavad olema testitavad ja falsifitseeritavad. Mingisuguseid “eelarvamusi” teaduses ei ole. Metodoloogiline naturalism, mida teadus kasutab, ja mis lihtsustatult tähendab seda, et järeldused peavad põhinema füüsilisel tõendusmaterjalil, tagab teaduse aususe ja objektiivsuse.

  KREATSIONISM seevastu alustab täiesti laest võetud ja põhjendamata kinnisideest, et Piibel peab olema sõnasõnaline tõde. Otsitakse tõendeid, mis seda kinnisideed toetaksid, kogu vasturääkiv tõendusmaterjal hüljatakse ilma igasuguse tseremooniata.

  Vaata ainult seda AiG usutunnistust:
  http://www.answersingenesis.org/about/faith

  Tsiteerin: “No apparent, perceived, or claimed interpretation of evidence in any field, including history and chronology, can be valid if it contradicts the Scriptural record.”
  Tõlgin: “Mitte mingisugune ilmne, tunnetatav või väidetav tõendusmaterjali interpreteerimine mis tahes alal, sealhulgas ajaloos ja kronoloogias, ei saa olla kehtiv, kui see on vastuolus Pühakirjaga.”

  Teisisõnu – me ignoreerime kõiki fakte ja kõiki tõendeid, mis meie usudogmadele vastu räägivad.

  Ja SEDA allikat pead sa allikaks, mis annab maailma kohta objektiivset teavet?

  Asja võtab kokku see pilt, mis näitab, kuidas teadus ja kreatsionism erinevad:
  http://www.antichrist.net/scivscre.jpg

 17. Evolutionists begin with the presupposition that only natural laws can be used to explain the facts.

  See pole eelarvamus, vaid teaduse alus – teaduslikud seletused peavad olema testitavad ja falsifitseeritavad, ainult sel viisil on võimalik kontrollida nende õigsust.

  Jumalat teaduslikesse teooriatesse ei lisata, kuna pole vähimaidki tõendeid selle olemasolust ega mingitest mõjudest maailmale, rääkimata võimalustest neid ideid kuidagi testida ja falsifitseerida.

  Teadus ei välista jumalat – kui leitakse mingeid empiirilisi tõendeid selle kohta, et ta midagi teeb, siis saab ta ka teaduslike teooriate osaks.

  The evolutionists must assume everything about the past, while biblical creationists have the Bible as a “time machine” that can provide valuable insight into the past.

  See ongi üks täiesti alusetutest, laest võetud arvamustest, et Piibel annab objektiivset teavet reaalsuse kohta. Sellele eelarvamusele üles ehitatud “teadus” on üdini mäda.

  Teiseks, vaatluslikust reaalsusest pärinev tõendusmaterjal näitab selgelt, et Piibli sündmused sellisel kujul, nagu nad seal kirjas on, ei saa mingil viisil toimunud olla. Piiblis kirjeldatu on 100%-lises vastuolus reaalsusega. Mitte lihtsalt seletustega, vaid ka faktide endiga.

  Creationists use a supernatural act by an Intelligent Designer to explain the origin of the universe and the life we see on earth.

  Vahva, kuidas kreatsionistid kogu aeg väravaposte nihutavad. Ühel hetkel räägitakse võimalusest, et universumi tekkes võis osaleda mingi “ID”, ja järgmisel hetkel räägitakse sellest, et Piiblis toodud 6-päevane loomislugu on sõnasõnaline tõde.

  See, kas Universumi tekkes 13 miljardit aastat tagasi osales mingi “ID”, ei ole testitav ega falsifitseeritav ning ei kuulu teaduse alla. Kui sulle meeldib, võid selle ideega mängida, aga ideeks see ka jääb.

  See aga, et Maa loodi 6000 aastat tagasi, kõik elusorganismid paari päeva jooksul, evolutsiooni ei ole jms, on RISTI VASTUOLUS kogu empiirilise tõendusmaterjaliga kõikidelt teadusaladelt. Ükskõik, kas sa usud mingi “ID” olemasolusse või mitte, ainus võimalus, kuidas sa saad nimetatud asju uskuda, on AiG eeskujul igasuguse sinu dogmasid mittekinnitava tõendusmaterjali ja faktide täielik ignoreerimine, moonutamine ja valetamine.

  The data is the same; the interpretations arrive at different conclusions based on the starting assumptions.

  See on suurepärane näide AIG-poolsest valetamisest. “Liars for Jebus”. Nende endi “statement of faith” ütleb, et igasugune tõendusmaterjal ja interpretatsioonid, mis on vastuolus Pühakirjaga, tuleb ilma pikemalt mõtlemata prügikasti visata.

  Samasugune “meetodiga” töötades võin ma ka “tõestada”, et must on valge, Kuu koosneb juustust jms.

  Valedele eeldustele püstitatud järeldused kipuvad valed olema. Sellest võiksid sa aru saada, Kreatsionist.

  Life on earth was either created or it developed in some progressive manner; there are no other alternatives.

  Järjekordne rumalus. Alternatiive on küllaga. Näiteks alternatiiv, et elu ei loodud ja ei tekkinud see ka “progressiivsel viisil”, vaid tekkis iseenesest kohe praegusel kujul.

  Igasuguseid “alternatiive” võid sa luua lõputult. Aga kõik need “alternatiivid” ei ole sellepärast veel võrdväärsed teaduslikud teooriad.

  Jah, ma usun, et maailm on alla 10000 a. vanune.

  Ja sinu usk ei põhine muul kui sellel, et üks lugematutest piiblitõlgendustest nii väidab?

  Isegi enamus kristlastest ei arva, et Maa nii noor on.

  Kas sina usud seda miljonite aastate jama või sa tahad seda uskuda?

  Kas mul on mingeid objektiivseid ja ausaid põhjuseid, miks ma EI PEAKS aktsepteerima pikkade sajandite jooksul kõikvõimalike loodusteaduste raames miljonite teadlaste poolt kogutud kolossaalset faktihunnikut, mis üheselt näitab, et Maa on igivana?

  Aga huvitav oleks teada, kuidas te seletate the schizochroal compound eye of the trilobite:
  “The origin of the design of the schizochroal eye is not understood by means of any known natural cause.”

  Mis seal seletada on?
  Tüüpiline kreatsionistlik hämamine: mees võtab trilobiidi silma, ütleb, et “mina ei saa aru, kuidas see looduslike protsesside tulemusena tekkida sai, seega ei saanudki ja seega godidit”, ja sellega asi piirdub.

  Isegi mingeid fakte ei esitatud selle kinnituseks, et selline silm ei saa evolutsioonis tekkida. Mida siin siis üldse käsitleda on? Millel põhineb tema arvamus, et selline silm ei saa “looduslikult” tekkida? Millised on faktid? Kogu see sinu poolt tsiteeritud artikkel on üks suur “argument from incredulity”.

  Samahästi võiksin ma võtta esikust saapa, öelda, et “see on liiga peen selleks, et inimesed võiksid selle teinud olla, järelikult godidit”, ning kreatsionistidel on järjekordne arvamus, mida tsiteerida.

  Mina zooloogina tean lugematuid “imepäraseid” asju, mis eri loomarühmades on kujunenud, ja suudan leida ka evolutsioonilisi radasid, mismoodi nad kujuneda võisid.

  Kui sa soovid seda trilobiidi silma analüüsi edasi arendada, siis olen nõus. Alusta sellest, et esitad mulle korraliku analüüsi, mis täpselt on selles silmas sellist, mis mitte kuidagi evolutsioonile ei allu. Jään ootama.

 18. Life on earth was either created or it developed in some progressive manner; there are no other alternatives.

  Järjekordne rumalus. Alternatiive on küllaga. Näiteks alternatiiv, et elu ei loodud ja ei tekkinud see ka “progressiivsel viisil”, vaid tekkis iseenesest kohe praegusel kujul.

  Minule meeldib sihuke alternatiiv, et ühel ilusal tulevikuhetkel rändavad mõned eeltuumsed ainuraksed elusorganismid paar miljardit aastat minevikku, mispeale nende järglastest saab terve elusloodus — kaasa arvatud nemad ise. Teadlastele teadaolevate faktidega pole sellel muidugi mingit pistmist.

  Niisugusel “teoorial” on muuhulgas selline põnev omadus, et ta mahub lõpliku aja sisse ära, aga algust ja lõppu niisugusel tsüklil ei ole — mis teeb hulka klassikalisi kreatsionistide “intuitiivseid” eeldusi katki. :-)

  Pealegi on kausaalsed tsüklid alati põnevad.

 19. http://www.answersingenesis.or.....every-kind

  Muideks, lihtsalt nii jutu jätkuks- isegi kreatsionistid ei saa ilma evolutsioonita.
  Muidugi, väga kummalisel kujul. Et laevas oli kaks kaslast või kass-kindi (kuidas seda va “kind”-i üldse tõlkida?) ja see muteerus väga-väga kiiresti nii lõviks kui kodukassiks kui ka tiigriks, leopardiks ja levis viuhh üle maailma? Lisaks, see pidi toimuma ülikiiresti, arvestades et Noa tegutses väidetavalt 4000 aastat tagasi ja toonasest ajast on meil Egiptimaalt ja Babülooniast nii lõvide kui kasside pilte. Kreatsionistlik evolutsiooniteooria väidab põhimõtteliselt, et ühel heal hetkel sündis sellele müütilisele kass-kind paarile pesakond poegi, osa suured, kollased ning lakaga ja osad väikesed karvased nurruloomad. Sekka mõni triibuline.

  Teine näide, mis seal oli- laamad ja kaamelid. Et kui Noa Araratil maandus, siis osad kaamelid ehitasid omakorda parve ja seilasid Lõuna-Ameerikasse, kus nad laamadeks hakkasid?

  Goddidit oleks palju lparem seletus olnud.

 20. Hjarg mainis:

  Kreatsionistlik evolutsiooniteooria …

  Paha nimi, mängib otse kreatsionistide lemmikväravasse. Too asjandus nimelt ei seleta evolutsiooniprotsesse, vaid väidab neil teatavaid ideoloogilisi omadusi evivat. See omakorda võimaldab edasi liikuda ideele, et päristeadusest tuntud evolutsiooniteooria on samasugune.

  Kreatsionistide suuruselt teine vale on väide, et evolutsiooniteooria põhipostulaat on “Evolutsioon toimub”. Nii see ei ole; evolutsiooniprotsesside toimumine on selge ka ilma teooriata. Evolutsiooniteooriad seletavad, kuidas evolutsiooniprotsessid toimuvad.

 21. Mhmh, ma tean, et paha nimi. Aga see kõlab nii meeldivalt jaburalt, et lihtsalt pidin kasutama. Hmmm, ja kui nüüd mõelda, siis see “teooria” seletab ju, kuidas evolutsioon või siis liigistumine peale Noad toimus ning kuidas Saulusest Paulus ja koerast rebane sai.

 22. hjarg kirjutas:

  Hmmm, ja kui nüüd mõelda, siis see “teooria” seletab ju, kuidas evolutsioon või siis liigistumine peale Noad toimus ning kuidas Saulusest Paulus ja koerast rebane sai.

  Selles häda ongi, et ta *ei* seleta, *kuidas*, vaid ainult väidab, et toimus. Teaduslik seletamine eeldab nähtuse taandamist teistsuguste — soovitatavalt lihtsamate — mõistete ja nähtuste peale niisugusel viisil, et see taane võimaldab huvitavaid ennustusi järeldada.

 23. Olgu, olgu, minu viga. Lihtsalt no ei suuda vastu panna kreatsionismi meelelahutuslikule küljele. Pea sama hea kui Monty Python.

 24. Hjarg mainis õiget asja – see on üks kurioossemaid kreatsionistlikke paradokse-vastuolusid: ühest küljest raiuvad nagu rauda, et evolutsioon ei toimu, teisest küljest usuvad, et veeuputuse järgselt Noa laevast vabanenud kindid tegid paari sajandiga läbi sellise hüper-super-ultra-mega-makroevolutsiooni, mis toimuvat tuhandeid ja miljoneid kordi kiiremini kui teadlaste poolt uuritav tegelik bioloogiline evolutsioon.

  Sellega lähedalt seotud teine kreatsionistlik kurioossum taandub väitele: “see pole evolutsioon, see on muutumine.” :D

 25. Teadusemees kirjutas:

  Valedele eeldustele püstitatud järeldused kipuvad valed olema. Sellest võiksid sa aru saada, Kreatsionist.

  Teie siin arvate, et minu eeldus on vale ja mina arvan, et teie eeldus on vale. Olemegi nullis.

  Sorry, teie argumendid, et kõik on ise ennast teinud, ei avalda mulle muljet. Täna hommikul sõin maasikaid, paratamatult mõlesin: “milline disain, milline maitse!” Kutsuge mind psüühiliselt haigeks, ku tahate, aga LOODU(S) meie ümber on vägagi käegakatsutav.

  Aga pean tunnistama, et on olnud üsnagi huvitav ja hariv teiega mõtteid vahetada. Mõnede tegelaste sõnaosavus avaldab lausea muljet :)

 26. Täna hommikul sõin maasikaid, paratamatult mõlesin: “milline disain, milline maitse!”

  Loomulikult on need disainitud – loodusolude poolt.
  Mõne kurgikasvataja juurde minnes võid näha, kuidas see kiirendatud tingimustes toimub.

 27. Kreatsionist kirjutas:

  Teadusemees kirjutas:

  Valedele eeldustele püstitatud järeldused kipuvad valed olema. Sellest võiksid sa aru saada, Kreatsionist.

  Teie siin arvate, et minu eeldus on vale ja mina arvan, et teie eeldus on vale. Olemegi nullis.

  Täpselt niimoodi humanitaartaustlik võltsrelativism käibki. Konstrueeritakse niisugune kunstlik abstraktsioon, mille baasilt “mõlemad pooled” ühesugused välja näevad.

  Aga reaalses elus on teadlastel tõendid, mis nende teooriaid kinnitavad. Teoloogidel tõendeid ei ole ja kreatsionistidega kipub lugu veel hullem olema. Teadusest välja — näiteks teadusfilosoofia sisse — astudes on teadlastel jälle Head Põhjused(tm), mida teoloogidel samuti olema ei kipu.

 28. Kreatsionist kirjutas:

  Sorry, teie argumendid, et kõik on ise ennast teinud, ei avalda mulle muljet.

  Kes siin niimoodi argumenteeris? Nime nimetamine oleks abiks, otselink tolle argumendini rohkem veel.

 29. Teadusemees kirjutas:

  Tüüpiline kreatsionistlik hämamine: mees võtab trilobiidi silma, ütleb, et “mina ei saa aru, kuidas see looduslike protsesside tulemusena tekkida sai, seega ei saanudki ja seega godidit”, ja sellega asi piirdub.

  Jah. Oleks tegemist päris teadlaste mänguga, paneksid nad kirja: “TO DO: seletada trilobiidi silmad ära”. Ja paari aasta pärast ilmuks teadusartikkel, mis seletabki.

  Aga kreatsionistidele pole seletust vaja, nemad ajavad hoopis seletamatust taga. Any pretext will do.

 30. kt kirjutas:

  Loomulikult on need disainitud – loodusolude poolt.

  Mõne kurgikasvataja juurde minnes võid näha, kuidas see kiirendatud tingimustes toimub.

  Seda kutsutakse aretuseks. Aretuseks on vaja geneetilist materjali. Kust see tuli? Loodusolud või looduseadused tekitasid, eks ole?

 31. dig kirjutas:

  Aga reaalses elus on teadlastel tõendid, mis nende teooriaid kinnitavad. Teoloogidel tõendeid ei ole ja kreatsionistidega kipub lugu veel hullem olema. Teadusest välja — näiteks teadusfilosoofia sisse — astudes on teadlastel jälle Head Põhjused(tm), mida teoloogidel samuti olema ei kipu.

  Kuidas sa saad seda väita? Kreatsionistidel on tõendeid ja mitte vähe. Sõltub vaatenurgast.

  See on ikka väga julge väide, et loodusseadused suudavad luua sellise disaini mitmekesisuse ja korrapärasuse, nagu loodus(es) näha on.

 32. anna mulle palun andeks mu banaalsus, kulla Kreatsionist aga nii palju, kui mina isegi mitteteadlasena olen uurinud-lugenud mõlema osapoole seisukohti, jõuan ma ikka ja jälle välja ühe tulemuseni: kreatsionistidel pole pööningul kõik mitte kõige paremas korras. muidugi ma mõistan, et USK on oluliseks faktoriks, mis piirab inimolendil teabe omandamise määra aga see pole siiski mingiks vabanduseks. ja kui nüüd eriti aus-otsekohene olla, siis pean kokkuvõtteks tõdema, et sellist jama saavad uskuda (rõhk sõnal “uskuda”) vaid kahte sorti inimesed: a) sellised, kes on usudogmadest pimestatud ega suuda midagi muud näha või b) üsna piiratud mõistusega indiviidid, kel juba vaikimisiseadetes pole pandud “linnukest” loomuliku intelligentsi kohale.

 33. Kreatsionist kirjutas:

  Kreatsionistidel on tõendeid ja mitte vähe. Sõltub vaatenurgast.

  niimoodi on muidugi ilus ja kaval öelda. samas aga tuleb seda nimetada keerutamiseks. mis puutub kõnealusesse teemasse, siis on tegu valdkonnaga, kus ei saa olla kahte TÕDE – üks kreatsionistlik ja teine evolutsiooniline. õigeid lahendusi saab olla vaid ÜKS. elu maal (ja üldse universumis) ei ole imaginaarne matemaatika, kus vastavalt lahenduse eeldustele võib tegureid “miinus ühega” läbi korrutada ja pärast tõdeda, et “kõik sõltub vaatenurgast”. reaalses elus kehtib tehe 2+2=4. ja seda sõltumata “vaatenurgast”. kreatsionisitde üks hädasid ongi aga just see, et nurka aetuna hakkavad nad jahvatama mingitest vaatenurkadest, lähenemistest, ideoloogiatest ja muust taolisest pahnast, justkui püüdes õigustada oma vildakat ja VÄÄRA maailmatõlgendust sõna- ja mõtte- ja südametunnistusevabadusega. Ok, jah…muidugi VÕIB igaüks uskuda ja arvata, mida tahab – kasvõi seda, et Pluutol elavad miilipikkused roosad ükssarvikud (hehhee, aga eks tõesta, et ei ela!) – aga kuivõrd antud juhul püüavad kreatsionistid oma JAMA laua riiklikul tasandil kooliprogrammi suruda, siis vabandage väga ent minu poolt on siinkohal kuul pähe!

 34. Kreatsionistidel on tõendeid ja mitte vähe. Sõltub vaatenurgast.

  Korra sul paluti juba esitada neid tõendeid. Välja tulid sa millegiga, mis on ammu ümber lükatud. Ootame jätkuvalt neid tõendeid.

  Jah, loomulikult on nii aretamiseks kui evolutsiooniks vaja geneetilist materjali, millest lähtuda. Elu tekkimine – st. esimese geneetilise materjali kujunemine – ei ole siiani selge. Kui tahad, võid väita, et selle lõi Jumal ja süstis Maale kuhugi sooja lompi. Aga see hüpotees erineb oluliselt sellest, mis Piiblis kirjas – ning muuseas eeldab miljardite aastate vanust biosfääri :)

 35. Teie siin arvate, et minu eeldus on vale ja mina arvan, et teie eeldus on vale. Olemegi nullis.

  Meie ei ARVA. Meie teame, olles tutvunud kolossaalsete faktide ja tõendusmaterjalide hunnikutega, mida teadlased on pikkade sajandite vältel kokku kogunud.

  Sinu seisukohad on valed. FAKTID räägivad sinu seisukohtadele vastu.

  Aretuseks on vaja geneetilist materjali. Kust see tuli? Loodusolud või looduseadused tekitasid, eks ole?

  Geneetiline materjal tekib sellisel viisil, et DNA ei kopeeri end täiesti täpselt, vaid igal kopeerimisel tekivad DNA-sse muudatused. See protsess on FAKT, lugematuid kordi nii looduses kui laboris jälgitud.

  Tõu- ja sordiaretus seisneb kolme põhimeetodi kombineerimises:

  a) liinide valimine, milles on mõni mutatsioonist tekkinud sobiv muutus,
  b) olemasolevate tunnuste võimendamine liini piires,
  c) vajadusel teistest liinidest tunnuste sissetoomises.

  Tõu- ja sordiaretus on seesama evolutsioon, ainult selle vahega, et looduslik valik (mis toimub keskkonnatingimuste mõjul) on asendatud kunstliku valikuga (inimene valib).

  Kreatsionistidel on tõendeid ja mitte vähe. Sõltub vaatenurgast.

  Milliseid tõendeid kreatsionistidel on?
  “Piibel ütleb nii” ei klassifitseeru vastuvõetavaks “tõendiks”, millele teadust üles ehitada. Milliseid muid tõendeid kreatsionistidel veel on? Ehk tsiteeriksid mõndagi neist? Siiani oleme kõigele, mida sa oled maininud, ka oma vastulaused öelnud.

  Kreatsionistide “tõendid” ei ole absoluutselt mitte midagi muud kui hunnik valesid, moonutatud ja selektiivselt esitatud väiteid, võltsinguid, kontekstist välja kistud tsitaate jms, millega teadusküsimustes võhiklikele inimestele teadusevastast ajupesu tehakse. Pole olemas ÜHTEGI kreatsionistlikku väidet, mida teadlased ei oleks ümber lükanud (sageli on need ümber lükatud juba sada-kakssada aastat tagasi!), ometi tiirlevad need väited lõputult kreatsionistlikel veebisaitidel ja raamatutes, sest alati on võimalik leida uusi ohvreid, kel teadusest aimu ei ole ja kes sageli on ka piisava religioosse motivatsiooniga, et ahmida endasse ükskõik millist totrust, kui see vaid tema usuga kokku läheb.

  See on ikka väga julge väide, et loodusseadused suudavad luua sellise disaini mitmekesisuse ja korrapärasuse, nagu loodus(es) näha on.

  See pole mingi julge väide, vaid vaadeldav reaalsus. Me NÄEME seda juhtumas, üha uuesti, ikka ja jälle, erinevates vormides. Me NÄEME nii laboris kui looduses, kuidas elusorganismid evolutsioneeruvad, kuidas kujunevad uued liigid. Me oskame seda protsessi ka kunstlikult esile kutsuda. Me NÄEME, kuidas keemiliste reaktsioonide käigus tekib igasuguseid vahvaid keerukaid polümeere. Me NÄEME, et elu algkomponendid on olemas nii kosmilistes gaasipilvedes kui ka Maale sadanud meteoriitidel. Me astume iga päevaga aina lähemale elu loomisele laboris. Astronoomid samal ajal NÄEVAD, kuidas kujunevad, “elavad ja surevad” tähesüsteemid.

  Siin pole vaja mingit USKU. Vaadeldav reaalsus ei vaja usku. Kreatsionistid, kes reaalsust eitavad, on teatud kitsarinnaliste fundamentalistlike ususektide esindajad, kes reaalsusele eelistavad kiviaegseid müüte ja arvavad, et nomaadidest karjakasvatajate tuhandete aastate tagune maailmapilt on teaduse viimane sõna.

  Kui reaalsus ja teaduslik teooria
  ei vasta teineteisele,
  siis teadlane hülgab teooria.

  Kui reaalsus ja usudogma
  ei vasta teineteisele,
  siis usklik hülgab reaalsuse.

 36. Kreatsionist kirjutas:

  See on ikka väga julge väide, et loodusseadused suudavad luua sellise disaini mitmekesisuse ja korrapärasuse, nagu loodus(es) näha on.

  Illustreeriv pilt: http://www.ssec.wisc.edu/media.....ke0572.jpg

  Jah. Loodusseadused loovad sihukest mitmekesisust ja korrapära. Ja teadlased saavad neist konkreetsetest loodusseadustest üsna kenasti aru, rääkimata sellest, et insenerid on leiutanud riistapuu korrapärast jääkristallide loomiseks kodustes tingimustes.

  Seda nimetatakse sügavkülmkapiks.

  Iseorganiseeruvate süsteemide teooria on äärmiselt põnev nüüdisteaduse uurimissuundi, muide.

 37. pöörab kogu aeg ära? et siis juba viiskümend tükki “ära pööranud”? kõva sõna – pole miskit öelda…

  oled sa ehk kunagi jämejala või seewaldi hullumajas käinud? seal on aegade jooksul oluliselt rohkem teadlasi ja muidu haritud inimesi “ära pööranud”… kes siia- kes sinnapoole. kui ma loetleks sulle nende 50 kreatsionismi poole pööranu kõrvale 51 (või minugi poolest – kasvõi 100 tk) tükki siitsamast kodu-eestist, kes on “pööranud” skisofreenia, MDP või paranoia vmt poole, siis sa ilmselt võtaks kohr nende järele joondu – teadlased ju ikkagi…….mis siis, et “ära pööranud” :-D

  ma loodan, et “prohvet priskillat” mäletavad veel kõik…ja ega vormsi enngi tundmatu nähtus pole. veel elavatest ja aktiivselt mäda suust välja ajavatest “nähtustest” mainiksin ära ka Hannes Vanaküla (tokroda), ks aadressil vaimumaailm.ee omamoodi õpetust ja “lunastust” pakub. aga, kulla kreatsionist…miks sellesinatse hannese õpetus mingil moel sitem peaks olema, kui “jeebuse” oma?

 38. Jason kirjutas:

  oled sa ehk kunagi jämejala või seewaldi hullumajas käinud? seal on aegade jooksul oluliselt rohkem teadlasi ja muidu haritud inimesi “ära pööranud”…

  Väljendit “ära pööranud” võta irooniliselt. Kas sul muud ei olegi kosta, kui naeruvääristada?

  Näiteks loe läbi nende 50 teadlase personaalsed vastused küsimusele: “Miks sa usud sõnasõnalist 6-päevast piibellikku loomist kui elu päritolu maal?”

 39. Scientists once argued that life was relatively simple, could spontaneously generate, and regularly did so. They now realize the human cell is the most complex machine known in the universe, far more complex than the most expensive computer. This realization has forced many persons to conclude life could not have evolved, but must have been created instantaneously as a fully functioning unit.

  In the words of the well-known scientist, Robert Jastrow, “For the scientist who has lived by his faith in the power of reason, the story [of the quest for the answers about the origin of life and the universe] ends like a bad dream. He has scaled the mountains of ignorance; he is about to conquer the highest peak; as he pulls himself over the final rock, he is greeted by a band of theologians who have been sitting there for centuries” (Jastrow, p. 116, 1978).

  Allikas: http://www.answersingenesis.or.....ergman.asp

 40. In Six Days – why 50 Scientists Choose to Believe in Creation

  Ah koguni 50 tükki?

  Võrdluseks siia kõrvale sellised andmed:

  Ainuüksi USAs töötas 1991. aasta seisuga loodusteaduste ja lähedaste teadusharude peal 480 000 teadlast. Neist vaevalt 700 suhtus kreatsionismi positiivselt ja sedagi vaid usuliste veendumuste tõttu.

  Sinu 50 teadlase kohta aga sellised küsimused:

  1. Kui paljud neist töötavad bioloogia alal? Sest nagu sa ilmselt ehk isegi mõistad, mõni etnograaf, keemik või filoloog on bioloogia küsimustes sama kompetentne arvamust avaldama kui suvaline torujüri tänavalt.

  2. Kui paljud nendest tegelikult teadlikult selles nimekirjas on? Sihukesi kreatsionistide poolt koostatud nimekirju on ennegi nähtud ning pahatihti selgub, et asjaosalistel pole aimugi sellest, et nad mingisse nimekirja on topitud, rääkimata sellest, et nad oleksid kunagi evolutsiooni eitanud. Kreatsionistlikele petistele (liars for Jebus) piisab sellest, kui mõni evolutsiooniteadlane ütleb mingisuguse ülikitsa uurimisealuse küsimuse kohta, et “see konkreetne spesiifiline küsimus pole veel täielikku vastust saanud”, kui kohe hakataksegi teda igasugustesse kreatsionistide listidesse toppima kui evolutsioonivastast, mida ta pole kunagi olnud.

  3. Mitte ükski antud nimekirjas olev tegelane ei ole seal sellepärast, et tal oleks mingeid ümberlükkamatuid fakte kreatsionismi toetuseks. Samasugused tegelased, kui need AiGi omad, kes ei häbene tunnistamast, et oma usudogmade nimel ignoreerivad nad kõiki fakte, mis neile vastu räägivad.

  4. Palju neist üldse tegelikult teadlased on? Igasugustest kraadiveskitest saadud “kõrgharidusega” tegelasi on kreatsionistide maailmas kubinal.

  No võtame sealt nimekirjast esimese tüübi:

  Jeremy L. Walter

  Kes ta on? Loeme:

  “Dr. Walter is head of the Engineering Analysis and Design Department within the Energy Science and Power Systems Division at the Applied Research Laboratory (ARL) at Pennsylvania State University. He holds a B.S. in mechanical engineering with highest distinction, an M.S. in mechanical engineering, and a Ph.D. in mechanical engineering, all from Pennsylvania State University.”

  Vabandage väga, aga mis kompetents on mingil MEHAANIKUL bioteaduste vallas sõna võtta? Mechanical engineering on masinaehitustehnoloogia. Ega sa ometi ei arva, et kraad masinaehitustehnika alal tähendab automaatselt pädevust bioloogia alastes küsimustes kaasa rääkida?

  Just sihukeste propagandistlike petunimekirjadega kreatsionistid inimestele valetavadki.

 41. This realization has forced many persons to conclude life could not have evolved, but must have been created instantaneously as a fully functioning unit.

  Ja nende “many persons” näidetena tuuakse käputäis masinaehitustehnikuid, kel bioteadustest sama palju aimu on kui vanaema vanal samovaril. :D

  Sinu viimati tsiteeritud lehelt:

  The example Behe uses is a common spring mousetrap which requires ten parts to function. The trap will no longer function if just one part is removed. No one has been able to show this concept to be erroneous only that under certain conditions a certain machine can operate with one fewer part.

  Tüüpiline kreatsionistlik valetamine. Sellest, kuidas hiirelõks töötab ka vähemate osadega, on lausa ilus animeeritud lehekülg tehtud:
  http://udel.edu/~mcdonald/mousetrap.html

  Just nii evolutsioon toimubki. Võtab mingid komponendid, modifitseerib neid, väänab, paigutab ümber, muudab nende funktsiooni, liidab neid uutesse kombinatsioonidesse, paneb täitma täiesti uusi ülesandeid. Peaasi, et see töötaks. Tulemus on sageli nii kohmakas, et öeldakse – kui mingi jumal on elusorganismide looja, siis on ta kompetents küll 5-aastase lapse tasemel ja sihuke ei saaks kuskil disaini alal tööd. :)

  Even most bacteria require several thousand genes to carry out the functions necessary for life. E. coli has about 4,639,221 nucleotide base pairs, which code for 4,288 genes, each one of which produces an enormously complex protein machine. The simplest species of bacteria, Chlamydia and Rickettsia, are the smallest living things known.

  Järjekordne kreatsionistlik hämamine. Mis mõte on elu tekke analüüsimisel kasutada kaasaegseid baktereid, millel on kõigil 4 miljardi aasta pikkune evolutsioon selja taga?

  Selle asemel, et petiste leheküljelt masinaehitajate kirjutatud totrusi kopeerida, võiksid tutvuda kaasaegse teaduse avastuste ja suundadega abiogeneesi alal:
  http://www.talkorigins.org/faqs/abioprob/

  Tutvu ja kohe hoolega ja mõttega. See on huvitav ala.

 42. Teadusemees ei ole ainuke, kes siin võtab nimekirjast esimese tüübi, loeb läbi esimese lause või vaatab läbi esimese loengu. Kommentaariks tuleb kohe “NO GOOD” või sellele ei ole vaja aega raisata…jne.

  Ei ole seal kõik MEHAANIKUD:

  Henry Zuill, biology
  Ariel A. Roth, biology
  Timothy G. Standish, biology
  Arthur Jones, biology

 43. Vaata, Kreatsionist, see polegi absoluutselt oluline, mitu neist bioloogid on. Oluline on see, KAS NEIL ON MINGEID FAKTE kreatsionismi kasuks? Vastus on – EI OLE.

  Loe nende jutte erapooletult. Lihtsalt – unusta oma kreatsionistlikud hoiakud ja loe. Kas sa näed kuskil mingeid fakte? Täpsemalt – kas näed väiteid, mida teadlased ei ole veel ümber lükanud? Ei ole selliseid väiteid.

  Nood nimekirjas olevad bioloogid ei ole muud kui tegelased, kes oma usulistest fundamentalistlikest vaadetest lähtuvalt on omaks võtnud AIG hoiaku – levitame valesid ja võltsinguid, ignoreerime kogu meie piiblidogmadele vasturääkivat teavet. Mäletad AIGi usutunnistust?

  Teaduses ei ole olulised mingid listid. Teadusküsimusi ei otsustata hääletamise teel ega selle järgi, kellel on pikem nimekiri (muuseas, evolutsiooniteadlaste nimekiri on umbes 1000 KORDA pikem kui kreatsionistide oma). Teadusküsimusi otsustatakse FAKTIDE ja TÕENDUSMATERJALI järgi. Seega – milliseid fakte ja tõendeid noil kreatsionistidel su nimekirjas on? Too näiteid (ja palun selliseid, mida ei oleks juba ümber lükatud materjalides, mida me siia oleme postitanud, sealhulgas INDEXCC (http://talkorigins.org/indexcc/list.html )

  Aga kui sulle igasugused nimekirjad meeldivad, siis palun:

  Nimekiri teadlastest, kelle nimi on Steve või selle lähedane ja kes evolutsiooni toetavad (USAs üldiselt):
  http://www.ncseweb.org/resourc.....6_2003.asp
  Praeguseks on neid Stevesid 889 tükki seal nimekirjas. :D

  Religioossed organisatsioonid USAs, mis avaldavad toetust evolutsioonile:
  http://www.ncseweb.org/resourc.....9_2002.asp

  Nimekiri USA usutegelastest, kes avaldavad toetust evolutsioonile (11 505 nime hetkel):
  http://www.butler.edu/clergypr.....ration.htm

 44. Muuseas, kas sa tunnistad, et Answers In Genesis valetas?

  AIG ütles:
  “The example Behe uses is a common spring mousetrap which requires ten parts to function. The trap will no longer function if just one part is removed. No one has been able to show this concept to be erroneous only that under certain conditions a certain machine can operate with one fewer part.

  Ma andsin vastuseks lehekülje, mis näitas, et hiirelõksu saab redutseerida palju rohkem kui ühe komponendi võrra:
  http://udel.edu/~mcdonald/mousetrap.html

  Seega – Answers in Genesis VALETAS.

  Liars for Jebus.

 45. Mis puutub taandumatusse keerukusse, siis on abiks tähele panna, et järv on taandumatult ületamatu — temast ei saa ühtki sirget teed mööda üle kõndida nii, et kõndija sellel teel sisse ei vajuks.

  Aga see-eest saab tavaliselt järve ümber ringi jalutada.

  Kreatsionistide taandumatu keerukusega on täpselt samamoodi: nad konstrueerivad “intuitiivseid”, sageli isegi ilmutamata välja ütlemata õlgnukk-“teooriaid” sellest, kuidas üks evolutsioonirada järve teise serva jõudis, ja siis väidavad: “Nii ei saanud juhtuda! Meie imutamata teooria on sirge, aga sirge tee peale jääb järv ette!”

  Evolutsioonilistes protsessides tegelikult nähtavad rajad on kaunis kõverad. Ja see on üks nende olulisi tugevaid külgi — seesama põhjus, miks geneetilised algoritmid arvutiteadustes kasulikud on.

  Illustreeriv pilt ka: http://www.karger.com/gazette/.....fig_5.html

Lisa kommentaar

Sinu e-postiaadressi ei avaldata. Nõutavad väljad on tähistatud *-ga