Kuidas käib kristlik-kreatsionistlik hämamine

Kuidas käib kristlik hämamine?

Palun väga, siin konkreetne näide sellest, kuidas sõnades leebe ja justnagu õpilaste parima teadusliku hariduse eest seisvad tegelased tegelikult hoopis intelligentset disaini (kreatsionism uues kuues) edendavad:
http://www.wwltv.com/video/?z=y&nvid=248615

USA Louisiana osariigis võeti vastu seadus, mis kriitikute meelest lubab teadustundidesse religioosse intelligentse disaini õpetamise. Videos räägivad senaator Ben Nevers ja kooliõpilane Dominique Magee, nagu poleks midagi juhtunud ja kõik toimub vaid parema hariduse nimel. Aga Barbara Forrest (tuttav Doveri ID-teemalisest kohtuloost) paljastab selgesõnaliselt Discovery Institute’i salaplaani, kelle jänkukõrvad selle seadusmuudatuse tagant välja paistavad, kuidas “tugevused ja nõrkused” ehk kreatsionistide-intelligentsete-disainerite retoorika ja evolutsioonivastasus teaduse nime all kooliklassi tuua.

Selle osariigi kuberner Bobby Jindal pooldab intelligentse disaini õpetamist koolis (kuigi see on kohtuotsusega konstitutsioonivastaseks tegevuseks kuulutatud):

Ütleb vähemalt peaaegu ausalt välja.

Religioossete jälgede varjamine ja püüded oma tegelikke eesmärke varjutada parima informatsiooni levitamise nime all on tuttav juba ka Eestis (abort.ee juhtum).

Tasub märkimist, et siin videoloos nimetatakse evolutsiooni kõrval ka globaalset soojenemist. Loogika on ilmselt selles, et globaalne soojenemine on vastuoluline teema, mille üle paljud teadlased vaidlevad, see näitab, et teadlased vaidlevad ja pole paljudes asjades ühel nõul, järelikult on ka evolutsioon vastuoluline teema, mille üle teadlased vaidlevad ja seda vaidlust peaks lastele õpetama.

Igaks juhuks ütlen, et evolutsioon on fakt ja selle üle, kas see toimub või ei toimu, teadlased kuigipalju ei vaidle. Evolutsiooniteooria seletab seda evolutsiooni toimumise fakti ja selles nagu igas muus teoorias on auke, mida käimasolevate ja edasiste uurimistega täita loodetakse. Kreatsionistide ja intelligentse disaini pooldajate panus nende aukude täitmisel on olematu.

224 Replies to “Kuidas käib kristlik-kreatsionistlik hämamine”

 1. Oop küsis:

  Misasi on “abot.ee”?

  Trükiviga. Peaks olema abort.ee.

  Artikkel kirjutas:

  Loogika on ilmselt selles, et globaalne soojenemine on vastuoluline teema, …

  Ei ole. Globaalne soojenemine ei ole ei vastuoluline ega vasturääkiv.

  Inglise controversial‘i ühesõnaline eestikeelne vaste on vaidlusalune, aga see on eesti keeles valede kõrvaltähendustega. Mina soovitan “poliitiliselt kuum”.

  Matemaatikuna on minu pet peeve‘ide seas tasanditest ja vasturääkivusest valesti rääkimine, pole midagi teha.

 2. Niisiis, mis globaalse soojenemise ja evolutsiooni eitamist seob?

  Tegelikult ainult see, et mõlemat denialistlikku positsiooni pushivad samad institutsioonid samade meetoditega. Mõned asjaosalised peavad mõlemat samamoodi ohtlikuks “liberaalseks vandenõuks”.

  Rahastamisallikad on ainult osaliselt samad. Globaalse soojenemise eitamist rahastavad teataval määral mõned tööstusettevõtted, evolutsioonieitamise rahastajad on üldjuhul puhtideoloogilised.

  Aga kui minu silmad mind ei peta, siis on videos näidatud kuberner toosama, kes omal ajal eksortsismi läbi viis ja sellest uhke artikligi kirjutas. Artiklis mainis ta veel, et eksortsism olevat seestunu vähigi välja ravinud.

 3. Igaks juhuks ütlen, et evolutsioon on fakt

  Unustasid täpsustada, et milline osa sellest. Intelligentses disainis on ka tõeterasid, sees. Järelikult võin öelda, et Intelligentne disain on fakt? :S

  Irw dig, nii hea on ühte patta panna globaalset soojenemist intelligentse disainiga eksju. Siin võin siis ka öelda, et skeptikud pushivad samamoodi oma tõekspidamisi ja teooriaid (mitte fakte) nagu igasugused võltsid nn vandenõude purustajad jne.

  Dig sa võiks enne uurida kumba rohkem rahastatakse, kas jaatamist või eitamist, siis tulla seletama. Ega kui silmad kinni panna ja uskuda siis võib tõesti tunduda, et inimene on süüdi globaalses soojenemises. Milleks skekptikuid khmh.. st mainstream äärmusmaterialiste vaja ning neid propagandistlike ja demagoogilise artikleid kirjutada, kui meedia teie eest kogu töö ära teeb, teil ei tohiks ju muretsemiseks olla põhjust.

  Kui ma loon teooriat, mis käsitleb muu hulgas näiteks seda, kas inimesed vananevad, siis see ei tähenda, et see muu veel faktiks muutub.

 4. Ilmestamaks võitluse peeneid nüansse, on välja toodud lause, mille ümber seaduses lokku lüüakse:

  teacher may use supplemental textbooks and other instructional materials to help students understand, analyze, critique, and review scientific theories in an objective manner [õpetaja võib kasutada lisatekste ja teisi juhendavaid materjale, et aidata õpilastel mõista, analüüsida, kritiseerida ja arvustada teadusteooriaid objektiivsel moel]

  Videos ütleb Barbara selgelt välja, mis lisatekstid ja juhendid need olema saavad – kreatsionistlikud. Veel öeldakse, et tegelikult pole mittemingisugust vajadust sellise seaduse järele, kuna ka praegu on õpetajatel piisavalt võimalusi lisamaterjale kasutada.

  Senaator Ben Nevers küll kinnitab korduvalt, et seadusel pole religiooniga mingit pistmist, aga samas on ta varem öelnud, et seaduse mustand on koostatud inimeste poolt, kes usuvad, et kreatsionismi puudutavat teaduslikku materjali on vaja klassis arutada.

  They [Louisiana Family Forum – kreatsionistlik ühing] believe that scientific data related to creationism should be discussed when dealing with Darwin’s theory. This would allow the discussion of scientific facts. I feel the students should know there are weaknesses and strengths in both scientific arguments. [Nad usuvad, et kreatsionismi puudutavaid teaduslikke andmeid on vaja arutada, kui tegeleda Darwini teooriaga. See võimaldaks diskuteerida teaduslike faktide üle. Õpilased peaksid minu arvates teadma, et mõlema teaduslikes väidetes on nõrkusi ja tugevusi.]

  Üks koolinõukogu liige ja seaduse pooldaja David Tate ütleb aga otsesõnu välja, et seda seadust on vaja, sest õpetajad pelgavad kreatsionismist rääkida, aga õpilastele oleks vaja mõlemat poolt – kreatsionismi ja evolutsiooniteooriat – õpetada ja lasta siis neil endil otsustada.

  Caroline Crocker, Intelligent Design and Evolution Awareness Center (IDEA) juht ütles seadusandliku kogu kuulamisel, et darvinlik evolutsioon on ajast ja arust ega seleta uusimaid teadusavastusi. Caroline ütles veel, et teda on isiklikult tema vaadete pärast taga kiusatud (vt film Expelled).

  ACLU – American Civil Liberties Union – seadusetundjad käärivad nüüd käised taaskord üles ja hakkavad seadusandjaid riigi ja religiooni konstitutsioonivastaste seoste pärast kohtusse kaebama.

  Allikas:
  National Center for Science Education

 5. Siin on veel see põnev nüanss, et kreatsionistide juriidiline positsioon on aja jooksul järjest kahanenud. Ühel ilusal hetkel — ja võib-olla on see hetk juba käes — üritavad nad pushida seadusemuudatust, mis sisuliselt midagi ei tähenda, vaid ainult assotsiatsioone mööda kreatsionistlik on.

 6. Kenneth Miller oli Colbertil külas:
  video

  Kreatsionistid on osavad oma tegelike eesmärkide jälgede segamisel ja ümbernimetamisel ning varsti nimetatakse kreatsionism –> loomisteadus –> intelligentne disain ümber evolutsiooniks! Siis on asi pees – kas keelata evolutsiooni õpetamine või nimetada õige evolutsioon nt kreatsionismiks, aga seda ei tohi ju õpetada…

 7. Huvitav, kui keegi usub puhtsüdamlikult ja lihtsameelselt millessegi, siis ta ju ei kasuta teiste veenmisel oma ideede õigsuses hämamist, ta ei tule selle pealegi sest asi on ju nii enesestmõitetavalt õige, kuidas teised sellest aru eisaa ometigi. Hämatakse ikka siis, kui on mingi isiklik kasu mängus, uskumine on siin teisejärguline.

 8. Mida seal ikka kommenteerida? Selliseid kloun-tegelasi on nähtud varem (Popoff, Hinn) ja ei lõpe see rida temaga. Huvitav on muidugi see, et kui ka ongi proovitud nende “tervenemiste” jälgi täpselt ajada ja meditsiinilisel moel uurida, siis jäänud on vaid tühjad pihud ja imesid ei kuskil.

  Positiivsena võib ehk võtta seda, et ta on endine kurjategija, kuigi artiklist loetu põhjal ei saa selleski kuigi kindel olla.

 9. Vaatan, siin on palju ketsereid, osa vist ei usu Jõuluvana olemasolugi, Kõiksuseloojast rääkimata, proovi siis sihukeste väänikutega asju ajada, raske, kuradima raske on.
  Tuleks ikka meie koolidesse ka sama jamps sisse viia ja kuna meil on pisiriik, saab seda lõdvalt sunniviisil teha, nii, nagu holokaustipäeva tähistamist, peaasi, et valitsus üritusele taha tuleks ja küll ta juba tuleb, asi on ju küünlaid väärt.

 10. Selgub siiski, et just antud “pöörase evangelisti” kaudu on Püha Vaim eestlastegi seas võimsat äratustööd tegemas ja tema ime-koosolekuid vaadatakse veebi kaudu ka sadades Eesti kodudes. EE artiklil on juba üle 100 kirgliku kommentaari, mis viitab, et ka meie veebikeskkonnas on aset leidmas võimas Vaimu väljavalamine. Halleluuja! Tundub, et Issanda plaan Eesti suhtes on jõuliselt käivitumas!

  Nii et minu meelest oleks siiski asjakohane, kui mõni siinne õnnetu pimeduse jünger võtaks ette konkreetse Jumalamehe elu, tegevuse ja õpetusega tutvumise, misläbi saaks kahtlemata ise kirgastatud ja valgustaks ka selle foorumi vaimupimeduses kompavaid lugejaid. Sest kahtlemata on Bentley kaudu toimuv massiline surnute ülesäratamine ja jäsemete tagasikasvatamine nii veenev Issanda Väe avaldumus, millele isegi enamusel ustavatel Jumalasulastel – telepastoreil pole võrdväärset vastu seada. (Julgustavaks märgiks meile, Issanda armee sõduritele, on ka asjaolu, et isegi EE artikli autor ei näi neid tunnustähti kahtluse alla seadvat.) Ja Bentley on ise ka äärmiselt inspireeriv isik, ehe näide Jumala päästvast armust, endine Põrguvürsti paadunud jünger, kelle Issand on uuestisünni läbi muutnud vägevaks valguse tööriistaks. (Ehkki see muutus võibolla mõnele variserlikule võltsvagatsejale esmapilgul kohe ilmsiks ei saa.)

  Mis puutub evolutsionismi ja kreatsionismi alasesse debatti, siis loodame, et Bentley sarnaste karismaatiliste ja noortepäraste pastorite populaarsuse ja positiivse meediakajastuse kasv Eesti noorsoo hulgas põhjustab varsti evolutsiooniteooria kui saatanliku valeõpetuse hülgamise “rohujuure tasandil” – meie õpilased ise tõstavad mässu ateismi-katku küüsis olevate vanemate, õpetajate ja haridusjuhtide vastu ja sunnivad neid õppekavu ümber tegema! Halleluuja!

 11. Todd Bentley suguseid kloune on esinenud varem ja ei lõpe nende klounide rida Toddiga. Vahepeale satub ka mõni Jim Jones või David Koresh, aga needki on Benny Hinnide ja Todd Bentleyde veidi modifitseeritud ja forsseeritud väljalasked.

  Mitte ühtainsamatki meditsiiniliselt kinnitatud-tõestatud tervenemisjuhtu pole mitte ühelgi tervendajal, olgu kristlikul või paganlikul, välja käia. Mis imeloona rahva sekka ringlema läheb, on kas valediagnoosist või inimese enda poolt ebakindla diagnoosi väärtõlgendamise tulemus, eufooria tõttu kohenenud enesetunde arvamine tervenemiseks, kognitiivse dissonantsi ajel ülespuhutud pajatus või miski muu täiesti loomulikult seletuv lugu. Mõnedest rasketest haigustest iseeneslikke tervenemisi esineb muidugi ka, kuid need pole mingite usuriitustega seotud.

  Vagamees kostab:

  … evolutsiooniteooria kui saatanliku valeõpetuse hülgamise “rohujuure tasandil” – meie õpilased ise tõstavad mässu ateismi-katku küüsis olevate vanemate…

  Sa oled kas oma osasse hästi sisseelanud naljamees või keegi, kes tuleb haridussüsteemist väga kaugel hoida :-D

 12. Vagamehe aforism …

  …annetada oma lähimale Kirikule need 10 000 krooni, mis praegu on teil kavandatud Jumalavallatuks eesmärgiks.

  Nimelt on imed üksnes Issanda võimuses ja ükski inimene neid omaenese väest teha ei suuda. Kes seda väidab, on kahtlemata petis ja šarlatan

  Nimelt ei ole imesid olemas … ja selle 10 000 eeguga ei tehta imesid vaid “petised ja šarlatanid” tõestavad, et imesid ei ole olemas …

 13. Kreatsionist kirjutas:

  Vaadake kõiki 8 loengut ja avatud meelega…

  Kas need sisaldavad midagi, mis indexcc‘s veel kirjas ei ole?

  Või vähemalt midagi, mida eestipärase keskkooli bioloogia- ja geograafiakursuse edukalt läbinud inimene otsekohe jamana ära ei tunne?

 14. Ma isegi vaatasin ühte. Lugu algas sellega, et onu soovis kõigest pajatada meile loo teist poolt, et inimesed saaksid ise otsustada, kumba versiooni oma südamesse lasta ja millesse uskuda – kas tänapäeva teaduse eri valdkondade poolt tuvastatud ja üsna kooskõlaline teadmine miljardite aastate vanusest maakerast, suure paugu kosmoloogiast, evolutsioonist ja muu säärane jumalavallatus või siis piiblulooline ‘jumaltegi’, Noa üleujutus ja muu ‘tõelisele kristlasele’ kohane seisukoht.

  Otsast lõpuni pole mõtet vaadata, kui ajaga just muud targemat pole peale hakata (vihmase jaanilaupäeva meelelahutus?), aga stiilinäiteks kreatsionistlikust mullitamisest sobib küll.

 15. Kreatsionistlikku mullitamist on (laias laastus) kahte sorti. Ühed on orienteeritud uute kreatsionistide värbamisele, teised vanade kreatsionistide kinnihoidmisele. “Parimad” kreatsionistlikud kõnetorud praktiseerivad loomulikult mõlemat.

  Uute kreatsionistide värbamisele orienteeritud kreatsionistlik mull püüab vastata küsimusele “Miks peaksid inimesed kreatsionismiusku pöörduma?”, aga toimetab seda vastamist tavaliselt varjatud kombel — näitab üles pseudoküsimuslikkust ja “laseb vaatajal ise järeldada”. Vanade kreatsionistide värbamisele orienteeritud kreatsionistlik mull on oma struktuurilt enamasti vabanduslik, vastates võrdlemisi avalikult küsimustele “Miks kõlbab kreatsionismi uskuda isegi Vastalise Tõendusmaterjali(tm) valguses?”.

  Suured Kreatsionistlikud Juhid & Õpetajad pühendavad enamiku oma ajast värbamisele. Näiteks “ID koolidesse” kampaania, mis iganes nime all ta parajasti ei oleks, on üldjuhul värbamisele orienteeritud.

  “Isehakanud” kreatsionistid pühendavad enamiku oma ajast vabandamisele.

  Suur osa kreatsionistide üle naermisest johtub just sellest, et väikesed kreatsionistid kipuvad neid vabanduslikke argumente värbamiseks kasutada üritama. Loomulikult see ei tööta, aga tõsisele usklikule on ka märtrielamus küünlaid väärt. Loomulikult on iseäranis ihaldusväärne märtrielamus ilma surmasaamiseta.

 16. Vaatad ühte ja ütled, et ei ole teisi mõtet vaadata? Väga erapooletu lähenemine teil siin. Las teised ikka vaatavad ja teevad oma järeldused.

  See youtube linki on lausmõnitamine :) Seda võiks mingi haleda naljasaatega võrrelda. Väga nõrk! Kreatsionismi pooldajaid on väga erinevaid ja kahjuks on “out there” väga palju tobedaid väiteid, millest on nii kerge kinni haarata. Palun postitage ikka asjalikemaid linke.

  Kõige suuremad mullitajad on evolutsionistid, sest pseudo-teadust tuleb ju kaitsta. Ajaloost on näiteid, kuidas võltsitakse tõendusmaterjali, nt. Piltdown man jne. http://en.wikipedia.org/wiki/Piltdown_Man

  Vaadake siis vähemalt loenguid “Bones in Stone” ja “Genes of Genesis”, kui ei viitsi rohkem vaadata.

 17. Palun postitage ikka asjalikemaid linke.

  Äkki teed ise algust ja postitad mõne teksti, mis on vaba tautoloogiast jm. loogilistest apsudest ning viitab põhjalikule tõendusmaterjalile?

  Miks meie peaks siin kreatsionistlikke linke otsima?

 18. kreatsionist kirjutas:

  Vaatad ühte ja ütled, et ei ole teisi mõtet vaadata? Väga erapooletu lähenemine teil siin.

  et siis mis? Kas Sa väidad, et see üks, mida Martin vaatas, oli niisugune, mida vaadata mõtet ei olnud, aga teised olid väärtuslikud?

  Ajaloost on näiteid, kuidas võltsitakse tõendusmaterjali, nt. Piltdown man jne. http://en.wikipedia.org/wiki/Piltdown_Man

  Rubriigis “kreatsioniste on igasuguseid” klassifitseeritakse seda väitepundart kategooriasse CC001:

  * CC001 Piltdowni inimene oli pettus
  * CC001.1 … ja sellegipoolest kirjutati temast 500 dissertatsiooni

  Niipalju siis ideest, et lihtlabane veebist leitud kreatsionistlik argument ei ole veel bioloogia alal haritud inimeste poolt ümber lükatud ja kõlbab skeptika alal haritud inimeste kreatsionistideks pööramiseks.

 19. Kriku kirjutas:

  Äkki teed ise algust ja postitad mõne teksti, mis on vaba tautoloogiast jm. loogilistest apsudest ning viitab põhjalikule tõendusmaterjalile?

  Seda, et …

  oled Sa kindel, et meie kreatsionistil on võime tautoloogiaid, muid loogilisi apse või põhjalikku tõendusmaterjali ära tunda? Paljudel pseudoteadlastel niisugust võimet ei ole — ja see mängib olulist rolli nende pseudoteaduse juurde jõudmises ning selle külge klammerdumises.

  Vt. ka: Unskilled and Unaware of It: How Difficulties in Recognizing One’s Own Incompetence Lead to Inflated Self-Assessments

 20. muidugi võib ju poriseda, et “evolutsionistide” materjalid on mõnitavad, iroonilised ja võibolla isegi erapoolikud…ENT…olles vaadanud ühe ja teise poole esitatud materjale sõna otseses mõttes kümnete ja kümnete gigabaitide kaupa, pean ma tõdema, et teistmoodi lihstalt ei saagi!

  kellelgi siin oli (ma oletan, et minu esitatud youtube lingikogumiku kohta) kobisemist. jah – ma tunnistan, et need klipid olid omajagu mõnitavad. ent ma pean ka mainima, et nad olid mõnitavad PÕHJUSEGA. kui kuskil – kusiganes – tõuseb esile “doktor” (Dr. Dino), professor või kestahes “teadlane,” kes asub evolutsiooni ja “mainstream-teaduse” kallale otsese vale, väärtõlgenduse ja samalaadse iroonia abil, leian ma, et parim vastus taolisele aktsioonile oleks just irooniline mahategemine.

  mõnikord ma ei saa aru, kuidas SUUDAB väidetavalt teaduslikke kraade omav isik rääkida rahva ja telekaamerate ees, et Maal on vanust 6000a ringis, et geoloogilise tulba (settekivimite ja neisse geokronoloogilises järjestuses ladestunud fossilide) tekke ainsaks loogiliseks põhjuseks on “suur veeuputus” jpm, jpm.

  neil hetkedel tunnen ma tõesti, et selliste jutlustajate puhul on tegemist kas tõsiste hulludega, kes ei oma mingit ettekujutust teadusest ja usuvad seda joga tõsimeeli või siis tõsimeelsete petturitega, kes teeseldes teadlasi lihstalt sülitavad näkku inimestele, kes on tõsimeeli pühendanud oma elud maa ja eluslooduse ajaloo uurimisele.

  muidugi…ega mu mõttekäigust ei pruugigi igaüks aru saada, kui ta ei oma ettekujutust asjade käigust ja samas ka kreatsionistide väidetest, valedest, väärtõlgendustest, omavolilistest interpretatsioonidest jpm. seepärast soovitan kõigin nende “vabalt saadaolevaid” videoid vaadata ja otsustada alustuseks kasvõi selle üle, kas sellise jutu ajajatel saab tõesti olla mingigi teaduslik kraad??? kui sellele küsimusele on vastus leitud, võiks järgmiseks sammuks olla mainitud asjaolude tegeliku tausta välja uurimine ja sealtkaudu tõe väljaselgitamine.

  asja arusaadavakstegemise nimel pean viitama ka juhtumite jadale “parahullude” foorumis, kus kasutajad, olles veetnud ilmselt päevi, nädalaid ja kuid internetist “autentsete” vaimu-, ufo, telekineesi- jmt videote-piltide leidmisele, plahvatasid sõna otseses mõttes, kui ma omakorda leidsin VIIETEISTKÜMNE minutiga tõndid, mis nende suure vaevaga otsitud materjali võltsituks tunnistasid. selgus kurb tõsiasi: USKUJAD (ja siinkohal ei ole mingit vahet, kas usutakse kõigeväelisse juamalsse või kummitustesse, ufodesse ja üliinimlikesse võimetesse) ei otsi MITTE IIALGI MITTE ÜHTKI viidet, mis VÕIKS nende veendumusi kummutada.

 21. Vaatad ühte ja ütled, et ei ole teisi mõtet vaadata? Väga erapooletu lähenemine teil siin.

  Vaat kui huvitav lugu – mina olen vaadanud neid kreatsionistide materjale oma viis-kuus aastat järjest ja kogu selle vaatamise tulemusena pole siiani näinud MITTE ÜHTEGI sellist kreatsionistlikku “argumenti”, mis ei põhineks teadusküsimustes võhiklikele inimestele näkku valetamisel ning mida iga vähegi teadusest midagi jagav inimene poleks võimeline välja naerma ja ümber lükkama.

  “Liars for Jebus”, öeldakse selle kohta.

  Ajaloost on näiteid, kuidas võltsitakse tõendusmaterjali, nt. Piltdown man jne. http://en.wikipedia.org/wiki/Piltdown_Man

  Naljakas, kuidas nende “evolutsionistide laiaulatuslike valede” näidetena ei oska kreatsionistid kunagi tuua suurt midagi muud peale ühe ebaausa tegelase poolt tervelt SAJAND tagasi loodud võltsingu, mis ei omanud kunagi teaduses mingit olulist rolli, mille suhtes algusest peale kriitiline oldi ja mille teadlased lõpuks paljastasid.
  http://www.talkorigins.org/faqs/piltdown.html

  Samal ajal ringlevad sajad ja sajad korduvalt ja korduvalt teadlaste poolt ümber lükatud kreatsionistlikud argumendid, valed ja võltsingud lõputult kreatsionistlikel veebisaitidel ja raamatutes, kusjuures sageli ei nõustu nende väidete autorid nende kasutamisest loobuma ka siis, kui nad ise on ka tunnistama pidanud, et need väited on valed. “Liars for Jebus”.

  Teaduses aga avaldati ainuüksi 2007. aastal rohkem kui 18000 teadusartiklit evolutsiooni teemadel. Artiklite koguarv on sadades tuhandetes ning need kõik on sulle uurimiseks kättesaadavad. Uuri neid, mitte mingeid napakaid valedest kubisevaid propagandafilme tegelastelt, kes ei suuda salamandril ja konnalgi vahet teha.

 22. Lisan veel juurde ühe tõsiasja.

  KUJUTLEME, et polooniumihalode kohta puudub korralik teaduslik seletus (tegelikult ei puudu, aga kujutleme).

  Mida see tähendab?
  Seda, et tuleb leida polooniumihalodele teaduslik seletus.

  Mida see EI tähenda?
  Teadusliku seletuse puudumine polooniumihalodele ei muuda vähimalgi määral kehtetuks lugematuid, paljudelt erinevatelt teadusaladelt pärit andmeid, fakte, tõendeid selle kohta, et Maa on igivana ja evolutsioon toimub.

  See on kreatsionistidele iseloomulik lapsik viga, et nad arvavad, et kui teadlastel mingi asja kohta veel seletus puudub, siis järelikult kõik see, mida me juba teame, on kah vale. Ei ole nii, kreatsionist. Võrdluseks – me ei tea veel kõike elektronide kohta, aga see ei muuda televiisorit olematuks.

 23. Teadusemees kirjutas:

  Teadusliku seletuse puudumine polooniumihalodele ei muuda vähimalgi määral kehtetuks lugematuid, paljudelt erinevatelt teadusaladelt pärit andmeid, fakte, tõendeid selle kohta, et Maa on igivana ja evolutsioon toimub.

  See on kreatsionistidele iseloomulik lapsik viga, et nad arvavad, et kui teadlastel mingi asja kohta veel seletus puudub, siis järelikult kõik see, mida me juba teame, on kah vale.

  Mul on kuri kahtlus, et see ei ole too viga, mida kreatsionistid teevad. Selline veaseletus tugineb eeldusele, et kreatsionistide mõttemaailm on terviklik ja koherentne — aga see eeldus ei paista korrektne olevat.

  Mina kahtlustan, et tegelikult on see halo-jutt sekundaarne ja primaarne “teadlased ei oska” jutt. Mida teadlased parajasti ei oska, on väheoluline; oluline on, et ettekääne-orienteeritud mõttemaailmas saab sellest edasi minna neid radu mööda:
  * Teadlased ei tea kõike.
  * Teadlased ei ole targad.
  * Teadlased eksivad.
  Samamoodi, ettekääne-orienteeritud mõttemaailmas on igaüks nendest radadest piisav ettekääne “järeldamaks”, et kreatsionismi kõlbab uskuda ja evolutsiooniteeriat ei kõlba kuulutada. Iseloomulik on veel see, et tüüpilisele kreatsionistile on ainus mõeldav evolutsiooni-alaste teadmiste allikas “teadlased” — keda kreatsionistid hoolega demoniseerivad — ja tavaliselt ainus tegelik evolutsiooni-alaste teadmiste allikas säherdused kreatsionistlikud karikatuurid nagu vanameister Duane Gish või siis VenomFangX levitavad. Iseseisev uurimistegevus on out — tähendagu see geneetiliste algoritmidega mängimist, paljandilt trilobiidi fossiili üleskorjamist või isegi tõsise bioloogiaõpiku lugemist.

  Ja kuna kreatsionistide maailmavaade kipub killustatud olema, ei sega see, et nad “teadlastesse” sugugi ei usu, neil põrmugi televiisorit nautimast.

 24. kreatsionist näitlikustab:

  Ajaloost on näiteid, kuidas võltsitakse tõendusmaterjali, nt. Piltdown man jne.

  Aga kreatsionism on tõestatud tõde … ?!&#??!

  kreatsionist suunab:

  http://www.halo.com

  lehekülje üks esimesi lauseid:

  A speck of polonium in molten rock can be compared to an Alka-Seltzer dropped into a glass of water.

  Järeldus: Minu meelest nad joovad liiga palju …

  Igaüks peab millessegi uskuma: mina usun et ma võtan veel klaasikese …

 25. kreatsionist näitlikustab:

  Ajaloost on näiteid, kuidas võltsitakse tõendusmaterjali, nt. Piltdown man jne.

  heh, ma küsiks lisaks, et kas kreatsionistid pole mitte iialgi millegi võltsimisega vahele jäänud? Teaduses vähemalt tulevad üksikisikute võltsingud välja ja sellest hetkest alates ei kasuta enam MITTE KEEGI neid materjale. Kreatsionistid aga jäävad valetamiste ja võltsimistega vahele alailma, kõik teavad, et see või teine kreatsionistlik “tõend” on võlts või väärtõlgendatud (alustades “kivistunud” jalajälgedest ja sõrmedest ning lõpetades “kivistunud” vasaratega) aga mitte ühtki kreatsionisti ei koti see iialgi – laskmata end segada tähtsusetust tühiasjast, et need võltsingud on, jätkatakse nende esitamist TÕENDITENA.

 26. tahtsin veel lisada sellise mõtte kreatsionistide veidrusest, et millal iganes selgub, et teadus on teinud vea või ei oska mõnda probleemi lahendada, leiavad kreatsionistid, et lahendus peitub “loojas”. vastupidist aga – kui kreatsionistide esitatud “müsteerium” teaduse poolt lahendatakse, ei kiputa sugugi vastupidiselt käsitlema.

  samuti on kreatsionistid ilmselgelt teaduse ja intellektuaalse arengu suurimaiks vaenlasteks. kui teadlased seisavad silmitsi millegi pealtnäha keerulise ja lahendamatuga (näiteks mõne organismi “taandamatu keerukus”), tulevad kreatsionistid ja teatavad, et lahendus peitub “loojas”. nad tahaks otsekui öelda, et “Mida te jamate, mida te vaevate end asjade uurimisega – palju lihtsam on kõik jumala “kaela ajada” ja lüüa uurimistele käega”. selle asemel aga süveneb teadlane probleemi aina sügavamalt ning lahendab selle…

 27. Teaduses vähemalt tulevad üksikisikute võltsingud välja ja sellest hetkest alates ei kasuta enam MITTE KEEGI neid materjale.

  Sina muidugi tead täpselt palju võltsinguid on välja tulemata jäänud rääkimata EDASI KASUTAMISEST. Kasutatakse edasi ja mitte vähe.

 28. Jason kirjutas:

  … aga mitte ühtki kreatsionisti ei koti see iialgi …

  Noh, pärast pikka skandaali paneb Answers in Genesis mõned neist oma Arguments we think creationists should NOT use listi.

  Aga tõsi ta on, et näiteks Kent Hovind ei hoolinud sellest listist põrmugi. Pisi-keatsionistid sageli isegi ei tea tolle listi olemasolust — ilmselgelt ei ole keegi neile kreatsionismi weakness‘e tutvustanud …

 29. Sina muidugi tead täpselt palju võltsinguid on välja tulemata jäänud rääkimata EDASI KASUTAMISEST. Kasutatakse edasi ja mitte vähe.

  Too näiteid, palun. Mida kasutatakse?

  Dr. Walter Veith

  Veith on tüüpiline näide sellest, kuidas kunagisest ausast teadlasest sai usufanaatik. Juhtub. Selleks saades hakkas ta kreatsionistidele omaselt ignoreerima kogu materjali, mis tema dogmadele vastu räägivad, hakkas petma ja valetama. Sellega lakkas ta ka teadlane olemast.

 30. Funfunfun. Vaatame seda Veith’i linki lähemalt:
  * see on Answers in Genesis’e lehel;
  * AiG on kenasti lingi Täiesti Kõlbmatute Argumentide lehele juurde pannud, kuna Veith puhast udujuttu ajab;
  * meie kreatsionist ei ole ilmselt lugemisega tolle lingini jõudnud.

 31. Kuulge sõnaosavad skeptikud, kas keegi teist oskab öelda miks ei võiks kreatsionismi ja intelligentset disaini koolis kõrvuti main stream teadusainetega õpetada?

  Taedlastel on ju evolutsiooni toimise kohta nii tugevad ümberlükkamatud faktid, et nad võiksid juba eos kreatsionitlikud väited kummutada ja hiljem poleks mingit kobisemist.

  Mida neil siis karta on?

 32. kreatsionist kirjutas:

  Kuulge sõnaosavad skeptikud, kas keegi teist oskab öelda miks ei võiks kreatsionismi ja intelligentset disaini koolis kõrvuti main stream teadusainetega õpetada?

  Täpselt selsamal põhjusel, miks jõuluvana ja päkapikke teadusainetes õpetada ei kõlba: sel pole teadusega mitte kõige vähematki pistmist.

  Kreatsionism on sisuliselt teaduse vastu sihitud vandalism.

 33. Teadusemees, miks sa nimetad Veith’i valetajaks ja petjaks? Miks sa arvad, et kui inimene Jumalasse / Loojasse hakkab uskuma, siis ta hakkab järsku valetama, et ennast õigustada?

  Teistele:

  Ma mõistan Veith’i sest ma näen igal pool enda ümber vägagi keerulist disaini. Kuidas teie enda jaoks selle “ära seletate”?

  Tõsiselt huvitavad teie seisukohad.

 34. kreatsionist kirjutas:

  Ma mõistan Veith’i sest ma näen igal pool enda ümber vägagi keerulist disaini.

  aga kas Sa evolutsiooniteooriat ja -praktikat mõistad?

 35. DIG ja TEISED palun vastust minu küsimusele ja siis seletust evoteooria ja -praktika kohta või kõike seda üheskoos, nii nagu parem. Ma ei mõista.

  Teadusemees: ütled , Veith ei ole enam teadlane. Palun defineeri mulle TEADUS

 36. Kuulge sõnaosavad skeptikud, kas keegi teist oskab öelda miks ei võiks kreatsionismi ja intelligentset disaini koolis kõrvuti main stream teadusainetega õpetada?

  Teadustunnis ei saa neid õpetada sellel lihtsalt põhjusel, et ID ja kreatsionism pole teadus. Teadustunnid ei ole igasuguste muinasjuttude õpetamiseks.

  Kas sinu meelest peaks geoograafiatunnis õpetama ka, et Maa on lapik, astronoomiatunnis, et Päike tiirleb ümber Maa, keemiatunnis tegelema alkeemiaga ja füüsikatunnis võlukunstiga?

  Taedlastel on ju evolutsiooni toimise kohta nii tugevad ümberlükkamatud faktid, et nad võiksid juba eos kreatsionitlikud väited kummutada ja hiljem poleks mingit kobisemist.

  Siin ongi su küsimusele vastus :D

  Asju, mis ON juba kummutatud, pole mõtet õpetadagi. Isegi kummutatud teaduslikke teooriaid koolides ei õpetata, miks siis muinajutte peaks õpetama?

  Teiseks, kreatsionismi kohta EI OLEGI midagi õpetada. Kreatsionismil puuduvad igasugused valiidsed argumendid.

  Kuskil ajalootunnis võiks usuteemade raames muidugi põgusalt käsitleda fanaatilise usufundamentalismi ristisõda teaduse vastu.

  Miks sa arvad, et kui inimene Jumalasse / Loojasse hakkab uskuma, siis ta hakkab järsku valetama, et ennast õigustada?

  Ma ei ARVA seda, ma TEAN seda, sest olen seda lugematuid kordi pealt näinud.
  Põhjus on lihtsalt selles, et see “uskuv” inimene soovib nii kohutavalt, et tema usk oleks tõsi, et ta muutub kurdiks ja pimedaks kõikide vastuargumentide suhtes.

  Ma ei süüdista seda Veithi mitte sellepärast, et ta on usklik, vaid just nimelt sellepärast, et ta valetab. Kui tahad teada, kuidas ta valetab, siis too mõni tema väidetest siia meile lahkamiseks.

  Ma mõistan Veith’i sest ma näen igal pool enda ümber vägagi keerulist disaini.

  Väga keeruline ei tähenda veel, et autoriks oli mingi mõistuslik olend. Loodusseadused suudavad kah väga keerulisi asju teha. Kas ma pean lumehelbe pildi sulle välja otsima või leiad ise? :)

  Laiemalt on aga probleem selles, et sa EI SAA disaini näha. Sellepärast, et sul pole taustsüsteemi, mille alusel otsustada, et asi on disainitud. Inimese loodud objektide puhul kasutame taustsüsteemina loodust, kõrvutades mingit objekti inimese loodud objektide ja looduslike objektidega, saamegi teada, kas objekt on inimese loodud või mitte. Looduslike objektide puhul see ei tööta – sul pole mingit näidet, šablooni, malli selle kohta, mismoodi “intelligentse disaineri” loodud asi peaks välja nägema, seega pole sul ka alust väita, et näiteks puuleht on ID poolt disainitud. Ainus, millega sa seda võid võrrelda, on inimese disain, ja selle võrdluse tulemuseks on järeldus, et inimene ei ole puulehte loonud.

  Palun defineeri mulle TEADUS

  Teadus on meetod maailma tundmaõppimiseks, meetod, mille alustalaks on metodoloogiline naturalism, mis lihtsustatult tähendab seda, et teadusliku teadmise aluseks on füüsiline, empiiriline tõendusmaterjal, mille seletamiseks loodud järeldused peavad olema testitavad ja falsifitseeritavad.

 37. kreatsionist kirjutas:

  DIG ja TEISED palun vastust minu küsimusele ja siis seletust evoteooria ja -praktika kohta või kõike seda üheskoos, nii nagu parem. Ma ei mõista.

  Trollide jumal ise andku mulle andeks, kui ma nüüd kreatsionisti mittetrolliks liigitamisega vea teen, aga jutujupp on selline:

  * Evolutsioon ‘ise’ on nähtus, et aja kulgedes looduslike koosluste koosseis muutub. Teadlased on tähele pannud, et mõned liigid, perekonnad, sugukonnad ja nii edasi muutuvad aja jooksul arvukamaks, teised jälle kahanevad või kaovad sootuks. Aeg-ajalt kerkib ka päris uusi liike, perekondi, sugukondi ja nii edasi üles — ja mõned surevad välja.
  * Seda nähtust on teadlased mitmetel viisidel selgitada püüdnud. Tänini kõige tõhusam selgitus on 1861. aastal avaldatud Charles Darwini evolutsiooniteooria; varasematest evolutsiooniteooriatest tuntuim (osaliselt tänu kellegi Lõssenko usinale tööle) on Jean-Baptiste Lamarck’i 1809. aastal avaldatu.
  * Teadlased on tähele pannud, et Lamarcki teooria ei seleta täheldatud evolutsioonifenomeni eriti edukalt, mistõttu seda enam ei kasutata.
  * Teadlased on tähele pannud, et Darwini teooria seletab täheldatud evolutsioonifenomeni kaunis edukalt, mistõttu seda jätkuvalt kasutatakse.
  * Darwini teooria lühidalt kokku võetuna postuleerib, et evolutsiooniprotsessi toimumise aluseks on kaks alusprotsessi:
  1. elusolevused saavad järglasi, mis sarnanevad nondele elusolevustele, kuid kipuvad nende suhtes varieeruma;
  2. olemasolevatest elusolevutest kipuvad mõned ära surema ja teised ellu jääma vastavalt võrdlemisi aeglaselt muutuvatele kriteeriumidele; teisisõnu, mõned organismitüübid osutuvad oma keskkonnaga paremini sobivaiks kui teised;
  1. ellu jäänud elusolevused saavad järglasi, mis sarnanevad nondele elusolevustele.
  Selle tsükli kordudes akumuleerub keskkonnaga sobimine ökosüsteemis.
  * Tähelepanuväärne on, et kuigi Darwini päevil ei tuntud veel geneetikat, DNA’st rääkimata, ühildub Darwini teooria peaaegu sada aastat hiljem tehtud avastustega märkimisväärselt kenasti. Teisisõnu, Darwin ennustas olulisi DNA’ga toimuvaid protsesse, kuigi ta neid otseselt kuidagiviisi tunda ei saanud.
  * Tähelepanuväärne on, et Darwini teooria ei väida, et evolutsioon toimub. See, et evolutsioon toimub, oli ammu enne Darwinit teada. Darwini teooria seletab, *kuidas* evolutsioon toimub.

  Küsimusi?

Lisa kommentaar

Sinu e-postiaadressi ei avaldata. Nõutavad väljad on tähistatud *-ga