Selgeltnägijate tõeline tuleproov. Katseprotokoll ja pildid.

Üldteave

Katse toimumise kuupäev: 23. september 2008.

Katse toimumise koht: Plaasi talu, ajalooline Väo küla (praegu Tallinn).

Osalejad:

 • Saatest Selgeltnägijate tuleproov tuttavad Hannes Vanaküla, Geit ja Teur ning Triin
 • Katse läbiviijad: Kristjan, Raul, Martin
 • Janos, metallidetektori operaator

Katse eesmärk

Uurida kontrollitud katsetingimustes hüpoteesi, et ilma tuntud meeleelundeid (nägemine, kuulmine, maitsmine, kompimine, haistmine) kasutamata on võimalik mõtteid, kujutisi või teavet esemete kohta edastada teisele inimesele.

Võimalikud teoreetilised kaalutlused

Mõtete ülekandmist ilma tuntud meeleelundeid kasutamata nimetatakse ka telepaatiaks. Räägitakse, et see peaks paremini toimima inimeste vahel, kes on omavahel lähedased (abikaasad, elukaaslased, kaksikud, laps-vanem…), kuid olevat ka inimesi, kellele selline pikaajaline lähedus pole oluline ja suudavad toimiva kontaki luua ka lühema aja jooksul.

Katse korraldajate peamine eesmärk oli tagada sellised katse tingimused, kus tavapärane suhtlemine oleks välistatud, kuid samas ei olnud mingit põhjust seada erilisi piiravaid tingimusi selle kohta, mida katses osalejad katse õnnestumise koha pealt oluliseks pidasid.

Katse kirjeldus

Raul, Kristjan ja Martin olid kohale toonud 19 erinevat eset, mis asetati aiamajas asuvasse kasti ja varjati kattega. Katses osalejad ei näinud neid esemeid enne, kui kõik katsealused olid oma osa läbi teinud. Samuti ei saanud saatja katse alguse ja lõpu vahepeal vastuvõtjatega suhelda.

Mobiiltelefonid olid majast väljas pingi peal ja eemal osalejatest.

Aiamajas oli saatjaga, Triin, üks katse läbiviija, Kristjan, kes andis saatjale ükshaaval esemeid ning andis majast väljas olevale katse läbiviijale, Martinile, märku, et ese on valmis. Valmisoleku teave öeldi edasi vastuvõtjale, kes kirjutas oma tulemuse paberile ja andis omakorda märku, kui valmis oli saanud, mille peale majakeses olijatele sõna edasi anti. Saatjale anti uus ese ja kõik kordus. Mis ese parasjagu saatjal ees või käes oli, teadsid ainult majakeses olevad saatja ning katse läbiviija.

Igal vastuvõtjal oli kuus (6) katse episoodi ehk iga vastuvõtjaga tekkis kaks nimekirja kuue esemega – maja sees pani esemed ja nende järjekorra kirja Kristjan, majast väljas vastuvõtja. Vastuvõtja nimekiri volditi kokku ja pandi puu otsa ootele, kuni kõik katsed kõigi soovijatega tehtud said.

Katse tunnistataks katsealusele edukalt sooritatuks, kui kuuest (6) esemest oleks kolm (3) tabamust.

Osalejad räägivad

Janos:

Kasutatud detektor Garret 1350 GTP. Abivahendina pinpointer Audio MAX. Tulemused: kõik elektrit juhtivad esemed on leitud ja tuvastatud kõigil eksperimendis osalejatel.

Kelleltki minisaatjaid ega -vastuvõtjaid ei leitud.


Janos kontrollib Hannest

Enne katse algust kinnitasid kõik vastuvõtjad oma allkirjaga, et neile on katse reegleid tutvustatud ja nad nõustuvad nendega.

Katse tulemused

Hannes

Enne tulemuste avaldamist:

Katse tulemustega olen rahul, ise arvan, et paar asja on pihta läinud. Enesetunne on hea. Ei tunne ennast lõhutuna. Katse tingimused olid minumeelest head.

Nr Hannese rida Rida maja seest Otsus
1 ümarik sile asi: pall väike hari möödas
2 minireha, varrega tööriist metallist pentagramm möödas
3 suurem asi, mänguasi, karumõmm väike õun möödas
4 terav asi: saag Rubiku kuubik möödas
5 riidest asi, lina moodi väikese looma pealuu möödas
6 klaas: jooginõu võti möödas

Geit

Vahetult peale viimase eseme kirjapanekut ja enne tulemuste avalikustamist:

Katse oli aus ja kontrollitud.

Nr Geiti rida Rida maja seest Otsus
1 küünal (metall) kompass möödas
2 lusikas lehvik möödas
3 õun, banaan (metall) küünal möödas
4 suur, ümmargune (hammasratas) teatribinokkel möödas
5 vaas, purk lapse jalanõu möödas
6 porgand (tikutops) saag möödas

Teur

Vahetult peale viimase eseme kirjapanemist ja enne tulemuste avalikustamist:

Olin tingimustega väga rahul, kõik oli super.

Nr Teuri rida Rida maja seest Otsus
1 vaas või pudel, klaasist või keraamikast käärid möödas
2 valgusallikas, pirn kondoom möödas*
3 rahakott või väike nahast kott miin möödas
4 saagi või marjakorjamise vahend või käärid pintsel möödas
5 tööriist, haamer mutter möödas
6 uur komm möödas

* Kuigi üksmeelne otsus kõlas, et seda ei saa tabamuseks lugeda, leidis Teur, et mingi seos valgusallika ja kondoomi vahel on, mis seostub seksuaalsusega, kuid see võimalik seos on tähenduslik vaid kitsale siseringile.

Otsus “möödas” või “pihtas” tehti koos. Peale ühe ülaltoodud märkuse muid vaidluskohti ei tekkinud.


Hannes katsel

Asjade nimekiri

teatribinokkel, Rubiku kuubik (kokku keeratud), käsisaag, kondoom (pakendis), käärid, kompass, suur mutter, pintsel, väike õun, pesulõks, komm, rebase pealuu, õppemiin, hõbedast pentagramm, võti, väike küünehari, lapse king, must küünal, lehvik

Enne katsete algust andis Hannes ühe nimekirja asjadest, mille ta oli kirja pannud eelmisel päeval nende tunnete põhjal, mis teda siis valdasid: mängukaru, saag, ämber, vibu (puidust kaar), pall (raudkuul), king, reha, korv, tool, kang.

See nimekiri avati peale teiste tulemuste teatavakssaamist ja kõigi esemete väljanäitamist.

Osalejate ütlusi peale tulemuste teadasaamist

Geit:

Katse oli äge ja tulemus oli ette arvatav. Korraldajad jätsid väga mõnusalt positiivse mulje. Eeskujulik test kõikidele selgeltnägijatele.

Triin:

Olen üllatunud ja kiidan katse korraldajaid, kes viisid katse läbi võimalikult palju vastu tulles ning avatud meeltega. Igati positiivsed emotsioonid, hea trenn.

Teur:

Väga maitsvad õunad olid skeptikute aias.

Osad sõnavõtud on üles võetud ka videole, mille esimesel võimalusel kõigile näitamiseks välja paneme.

Kokkuvõte

Selles testis telepaatia olemasolu või toimimist, mõtete, kujutiste või muu teabe ülekandumist ühelt inimeselt teisele ilma tuntud meelte vahenduseta ei õnnestunud tuvastada.

Geit avaldas soovi teha uus katse ja veidi teistel tingimustel (tuntud esemetega).

Muud tähelepanekud

 • Oluline on luua tingimused, mille väljatöötamisel osalevad nii katsealused kui läbiviijad. Nii tagatakse osalejatele maksimaalselt soodsad tingimused, samas tegemata järeleandmisi turvalisuse osas.
 • Mõned pisidetailid: valgustus, niiskus, jook-söök, kohane riietus. Alustasime küll valges ja soojas, kuid lõpetasime pimedas, mis raskendas veidi üleskirjutamist, niiskus tegi paberid pehmeks ja jahedus imbus naha vahele.
 • Kogu mulje ja lõppmulje oli ka mulle isiklikult positiivne.
 • Suur-suur tänu julgetele proovijatele ning abilistele!


Vasakult: Teur, Raul, Martin, Geit, Hannes, Triin.

Selgeltnägijate tuleproovist skeptik.ee lehel:
Selgeltnägijate tuleproov
Selgeltnägijate tõeline ja päris tuleproov

61 Replies to “Selgeltnägijate tõeline tuleproov. Katseprotokoll ja pildid.”

 1. Tegelikult on tuline kahju, et katse ebaõnnestus. Olen ka ise vähemalt kolmel korral analoogseid katseid proovinud.

  Telepaatiliseks ülekandeks näib inimene olema suuteline vaid juhul, kui saatja ja vastuvõtja on lähedased inimesed, teineteist kaua tundnud ning, nagu öeldakse, mõistavad teineteist poolelt sõnalt.

  Kuid katse kirjeldus on enamvähem eeskujulik ning kena lugeda.

 2. Geit vahetult peale tulemuste teadaandmist:

  Katse oli äge ja tulemus oli ette arvatav. Korraldajad jätsid väga mõnusalt positiivse mulje. Eeskujulik test kõikidele selgeltnägijatele.

  Õllejoomine on kah äge ning tulemus suht-koht ette arvatav. Õllejoomine on kah eeskujulik test kõikidele selgeltnägijatele…

  … ergo tehtigi katse vaid seepärast, et õlut parasjagu käepärast polnud…

 3. Võrreldes näiteks telesaatega oli katsekorraldus ikka väga eeskujulik, ning võimaldas teha täiesti konkreetseid järeldusi. Kiitus korraldajatele ja ka positiivselt meelestatud osavõtjatele.

 4. Tegelikult on tuline kahju, et katse ebaõnnestus.

  Selgitaksid ehk oma mõttekäiku? Kahju selle pärast, et ilmselt telepaatia ei toimi isegi siis kui katsealused ise väidavad endil neid võimeid olevat? Kahju selle pärast, et telepaatia selles katses ei ilmnenud?

  Olen ka ise vähemalt kolmel korral analoogseid katseid proovinud.

  Millise katsekorraldusega ja milliste tulemustega?

  Telepaatiliseks ülekandeks näib inimene olema suuteline vaid juhul, kui saatja ja vastuvõtja on lähedased inimesed, teineteist kaua tundnud ning, nagu öeldakse, mõistavad teineteist poolelt sõnalt.

  Nii nagu ma aru sain, olid selle katse korral kõik osapooled tingimustega nõus ja oma kogemuste põhjal (?) eeldasid, et kõik peaks õnnestuma, nii et selle koha pealt küll mingeid etteheiteid teha ei saa. Telepaatiaks ei näi inimene üldse suuteline olema, kuid selguse huvides tuleks seda katsetada ikka, eriti kui paljud väidavad end siiski selleks võimelised olevat. Paraku ei ole tänase päevani kogu maailmast mitte ühtegi juhtu välja näidata, mis annaks alust arvata, et telepaatia isegi lähedaste, teineteist kaua tundvate ja poolelt sõnalt mõistvate inimeste vahel.

 5. Hea test, selge ja ühene.
  Mis puutub lähedaste inimeste vahelisse telepaatiasse, siis soovijad võivad katsetaa, näiteks leppida kusagil kohtamine kokku , aga nii et sellest ei räägi (saates teisele poolele mõttes sõnumi).
  Olen proovinud. Minul ei toiminud, õigemini ükskord nagu oleks toiminud, aga selle saab ära selgitada kokkulangevusega.

 6. Geit ütles: Katse oli äge ja tulemus oli ette arvatav.

  Jääb arusaamatuks, milleks siis üldse alguses väita end olevat võimeline katseks kokku lepitud tingimustes mingeid positiivseid tulemusi saavutama, kui pärast negatiivsete tulemuste selgumist kuulutada, et ega siit midagi oodata polnudki? On see siis viide sellele, et ega ta tegelikult ei oodanudki, et tal mingid võimed on, ja telesaates osales lihtsalt “pulli pärast”, või on see viide sellele, et skeptikute katse oli korraldatud nii, et välistada tema võimete avaldumine tulemustes?

 7. Tegelikult on tuline kahju, et katse ebaõnnestus.

  Loomulikult kahju. Senikinnitamata loodusnähtuste vaatlejaks olla tahaks ilmselt igaüks. Ning katsealused, kes kulutavad oma aega ja jõudu õnnestunud katse nimel harjutamiseks, on ainult kiitust väärt. Aga antud juhul ei jäänud küll muud üle kui nentida, et mida pole, seda pole.

 8. See arvamus, et telepaatia peaks olema võimalik teineteist poolelt sõnalt mõistvate inimeste vahel, on ilmselt tingitud sellest, et sarnases keskkonnas elanud, sarnaste huvide ja mõtteviisiga inimesed jõuavad ilmselt märkimisväärselt tihti samas olukorras ühel ajal samasugusele “järeldusele”, ja võivad teineteisest sõltumatult näiteks alustada ühe ja sama asja väljaütlemist ühel ajal, või saada aru, mida teine öelda tahab, kohe peale seda kui sõna või lause esimesed silbid on aju poolt tõlgendatud, ning kõike seda meelevaldselt tõlgendades võiks jõuda järeldusele, et see on tingitud nendevahelisest telepaatilisest sidemest, ning seda veel meelevaldsemalt ekstrapoleerides võiks jõuda järeldusele, et see nähtus võiks olla võimalik ka pika vahemaa tagant.

 9. webxan kirjutas:

  Tegelikult on tuline kahju, et katse ebaõnnestus.

  Kuidas ta siis ebaõnnestus, kui eelnevalt kokkulepitud katsekorraldus rikkumata kujul läbi viidud sai ja kõik osapooled sellega rahule jäid?

 10. Kordan ka omalt poolt üle, et katse ei ebaõnnestunud. Katse õnnestus, toimus, arvestati osalejatega, osalejad väljendasid rahulolu ja nõusolekut kõigi tingimustega.

  Katse oleks ebaõnnestunud, kui kedagi poleks kohale ilmunud, keegi oleks poole pealt ära läinud või meteoriit oleks kaela kukkunud.

 11. Katse oleks ebaõnnestunud, kui kedagi poleks kohale ilmunud, keegi oleks poole pealt ära läinud või meteoriit oleks kaela kukkunud.

  Või kui mõnel katsealusel oleks avastatud keelatud kommunikatsioonivahendeid, või kui skeptikud oleks katsetulemusi võltsinud, andmaks negatiivseid tulemusi, kui need tegelikkuses olid positiivsed.

 12. Tuline kahju, et Veeliks või see vene tüdruk ei osalenud teie katsetes. Jäänu mulje, et just nemad on need keda võib kutsuda “selgelt nägijateks”

  Teur ja Hannes on just sellise soolapuhuja tüüpi inimesed, ma olen sama palju selgeltnägija kui nemad :)

 13. Tuline kahju, et Veeliks või see vene tüdruk ei osalenud teie katsetes. Jäänu mulje, et just nemad on need keda võib kutsuda “selgelt nägijateks”

  No saate lõppedes saab võitjale või vähemalt esimese otsa tegelastele teha samuti ettepaneku skeptik.ee katses osaleda, kas siis sama või sarnase katsekorraldusega või mingil muul moel, mille katsealused välja pakuvad, peaasi, et katsekorraldus võimaldab mingeid reaalseid järeldusi väidetavate võimete olemasolu kohta.

  Teur ja Hannes on just sellise soolapuhuja tüüpi inimesed, ma olen sama palju selgeltnägija kui nemad :)

  Ja samas võib leida inimesi, kel on nende kohta sama palju kiidusõnu, kui sinul oma “lemmikute” kohta.

 14. Huvitav küll et keegi üht kordagi pihta ei saanud, tõenäosusteooria järgi oleks ju ikka võinud? (ma ei ole küll päris kindel et selline on olemas?) Aga väga positiivne tulemus minu meelest ka ja ühispilt on lausa südantsoojendav.

 15. Ilus korralik ja õnnestunud test. Tulemused ettearvatavad. Oleks tahtnud küll kuulda ka testis osalenud “nägijate” prognoosi oodatavatele tulemustele enne testi, siis oleks tulemuste selgumisel hea olnud selle prognoosi kohta kommentaari küsida. Aga nagu ütlesin varasemaltki ei ole mõtet selliste tegelaste puhul meediat kohale vedada, mida õnneks seekord ka ei tehtud. Väita võib igaüks igasugust värki. Ma võin väita, et heidan ketast kilomeetri kaugusele. Kui keegi märkab, et heitsin jah paganama kaugele (kasvõi pettuse teel) siis võiks tõepoolest mind laiemale publikule tutvustada ja testida. Ja veel üks soovitus, enne “eksamile” minekut tee võimalikud “eksamil” tulevad harjutused kodus läbi ja siis kui midagi täppi ei lähe, siis harjuta veel. Alles siis mine eksamile. Aga noh mis ma ikka rohkem nokin, kõik testiga rahul, kõik siis ju hea. Loodan, et Nastja ja Veliks ka nõus on peale saadet korraliku testi läbi tegema, sest neid on ju nähtud “ketast kilomeetri kaugusele heitmas”. Kaugele ketas tegelikult lendab tahaks teada nii mina kui kogu Eestimaa.

  Igastahed tänud neile kes testi korraldamise ette võtsid. Algus on tehtud.

 16. salvey küsis:

  Huvitav küll et keegi üht kordagi pihta ei saanud, tõenäosusteooria järgi oleks ju ikka võinud?

  Ei, miks?

  Vaadates seda, mida arvati ja seda, mis tegelikult esemete hulgas paistis, on ilmne, et esemete valija ja “vastuvõtja” ettekujutus igapäevaste esemete hulgast olid mõlemad võrdlemisi suured, kuid mitte täielikult ülekattuvad. Aga 18 katse korral ületab juhusliku arvamise teel kõigi esemete valesti arvamise tõenäosus juba 27 eseme juures 50% piiri, 64 eseme juures 75% piiri ja 172 eseme juures 90% piiri. Ja needki piirid kehtivad ainult siis, kui valija ja “vastuvõtja” kasutavad samade esemete hulka; märkimisväärsete mitte-ülekattumiste puhul (loe: “vastuvõtja” ei kujuta mõnesid reaalseid “saate”-võimalusi ette ja/või pakub esemeid, mida valija poleks ette kujutanud) on piirid veel oluliselt lähemal.

  Kui Sa aga tingimata tõenäosuslikku kokkujuhtumist tahad, siis käärid figureerivad nii arvamiste kui “saatmiste” veerus — kuigi mitte samal real. Kas see lohutab Sind? :-)

 17. Ääretult tubli esitlus ja tänud kutsumast osalema. Kohati üllatas
  kõigi osaliste (ülimalt)positiivne hoiak-pole tükil ajal nii ühtset sõbralikku kooslust näinud. Tundub ,et eripoolte huvid konsolideerusid täies mahus. Kuidagi kummaliselt imelik tunne oli sealt lahkuda- tundsin ennast emotsionaalselt ülelaetuna.
  Eks need õhus liikuvad ,,energiad,, vist mõjusid selliselt.
  P.S. Õunad olid tõesti maitsvad ja peputunnetus ütleb,et sinna
  tuleb tagasi minna. Aga siis juba teiste eesmärkidega,mis on seotud minu hobiga(kinnistu omaniku loal muidugi).

 18. Ja samas võib leida inimesi, kel on nende kohta sama palju kiidusõnu, kui sinul oma “lemmikute” kohta.

  Ära jama, päriselt ka või?
  Kle ma ei usu seda, äkki otsid need inimesed? Väga tahaks näha, päriselt kle, Stjuuv, pliis, Stjuuvike! Otsi!

 19. allar, vaatle foorumit aadressil vaimumaail.ee ja sa leiad müriaadide kaupa isikuid, kel testis osalenute kohta VAID kiidusõnu öelda on.

 20. allar, vaatle foorumit aadressil vaimumaail.ee ja sa leiad müriaadide kaupa isikuid, kel testis osalenute kohta VAID kiidusõnu öelda on.

  point pole selles, mind ei huvita see kiitmine, ma ei saa aru miks Stjuuv peab kontekstist mingeid lauseid välja rebima ja lapsusi kommentaariks kirjutama.

 21. milliseid lauseid ja millisest kontekstist? olgem konkreetsemad?

  esita stjuuvi lause ja seleta, mismoodi see kontekstist välja rebitud on. eks muidugi juhtub igas keskkonnas rabelemisi ja nääklemisi ent oluline on nende juurtele jälile jõuda. seepärast ongi tarvis julgust probleeme põhjustanud lauseid esile tuua. jõudu.

 22. point pole selles, mind ei huvita see kiitmine, ma ei saa aru miks Stjuuv peab kontekstist mingeid lauseid välja rebima ja lapsusi kommentaariks kirjutama.

  Millisest kontekstist ma su lause siis välja rebisin, kui see lause moodustaski üksinda sinu kommentaaris terve lõigu, ning ka teine su kommentaari lõik oli minu vastuses samamoodi ära toodud.
  Selguse huvides ootaksin, et sa nüüd mulle näitaksid, milline selle lause kontekst siis veel oleks pidanud olema?

  Vaadates sellist telesaadet, nagu selgeltnägijate tuleproov, kus teaduslikkusest ja kontrollitud tingimustega katsetest on asi kaugel, ei ole võimalik teha selliseid järeldusi nagu sina tegid – et ühed osalejad on soolapuhujad, ja samas teised on tõelised selgeltnägijad – ja sellele ma tähelepanu juhtisingi, tuues välja selle, et selle saate kontekstis on arvamusi praktiliselt sama palju kui inimesi ja et ükski neist pole iseseisvalt midagi rohkemat kui subjektiivne hinnang.
  Kui sa eelistaksid, et teised inimesed su kommentaaride kohta arvamust ei avaldaks – ja antud juhul oli tegu lihtsalt üsna pealiskaudse tähelepanujuhtimisega nii sinu enda kui ka mõne muu lugeja tarbeks, millest edasised järeldused oleks võinud ka igaüks iseseisvalt teha, ilma sellega teemavälist arutelu algatamata – siis ära avalda oma arvamust avalikus kommentaarikeskkonnas.

 23. Halleluuja, Issand on suur! Ta tegi taaskord põrmuks inimliku upsakuse ilmingud, otsekui omal ajal Püha Mooses nullis Jehoova väelise abiga Egiptuse maagide kuratlikud tembud, nii et tema kepist tekkinud madu maagide kepimaod ühe ampsuga alla kugistas. Tule Taevas appi: kas on tõesti nii raske mõista, et püsivad imed sünnivad vaid läbi usu Jeesusesse, Püha Vaimu kaasabil?? Teatavasti võib Saatan küll end maskeerida valguse ingliks ja korraldada samuti tunnustähti, aga need on mõeldud vaid nõdrausuliste eksitamiseks.

  Küllap Kurat lubaski sellel pahelisel kolmikul isekeskis mõne petliku “ime” korda saata, aga niipea, kui läks võimete kontrollimiseks, tõmbas Põrguvürst sipsti! oma väe tagasi. Ning olidki kolm kergemeelset saatanateenrit lolliks tehtud ja Vanakuri võis omaette peenikest naeru pidada. Kusjuures vaesed skeptikud pidid ka ilmaasjata oma kallist aega raiskama.

  Head skeptikud! Kui tahate tõelisi tulemusi, siis kutsuge katsetele ikka mõni väeline Jumalamees! Ja milleks jännata telepaata või muu labase trikitamisega? Las vend paneb teile käed peale ja ristib teid kõiki Püha Vaimuga, nii et hülgate hetkega kogu skepsise, haarate Piibli ja jooksete tänavale Sõna kuulutama! Vaat see oleks tõeline ja päästev ime! Halleluuja!

 24. Samas ootaksin minagi webxanilt lähemat seletust omal ajal ettevõetud telepaatiakatsete kohta. Nimelt pole mulle, olgugi Vagamehele, võõras ka inimliku uudishimu patt.

  Veel tahaksin pärida ühe kiusliku ja sisekaemusliku küsimuse katse korraldanud skeptikutelt (Kriku välja arvatud). Kas teil oli natuke kahju ka, et midagi “müstilist” ei ilmnenud, või rõõmustasite vaid, et õnnestus jällegi tõestada “paravärgi” paikapidamatust?

 25. No kuulge, olete ikka “selgeltnägijad” leidnud :-P
  Mingi Hannes ja tema jüngrid on ju selgelt mingid elukunstnikest humoristid, kes omavad võimeid ainult oma kujutlusis.

  Selles mõttes on mul täiesti hea meel, et neile nüüd vett tõmbasite. Tubli töö.

  Arvestatavate tegijatega (nt sealt see mustlaseverd naisterahvas), ma arvan, see nii kergesti ei lähe.

 26. Need kes katsetele tulid näitasid sellega vähemalt seda et nad ei ole lihtsalt petturid. Nad vähemalt üritavad ka ise selgusele jõuda oma võimetes.
  Minuarust on siin tohutu vahe võrreldes selliste parategelastega kes inimestelt oma võimete eest raha võtavad, teades ise et neil mingisuguseid võimeid ei ole. Või siis arvates et ehk midagi on aga igaks juhuks neid tõestada ei soovi sest äkki siis selgub et polegi enam millegi eest raha võtta.

 27. Stjuuv on ilmselt mulle esitanud juba 26. sept 2008 kell 10:43 paar küsimust, millistele oleks minust viisakas vastata. Vabandan, et olin vahepeal kiirete IRL-sündmuste keerises.

  Selgitaksid ehk oma mõttekäiku? Kahju selle pärast, et ilmselt telepaatia ei toimi isegi siis kui katsealused ise väidavad endil neid võimeid olevat? Kahju selle pärast, et telepaatia selles katses ei ilmnenud?

  Seda kirjutades pidasin silmas ennekõike seda, et telepaatia katses ei ilmnenud, kuna ma ei taha väita, et see ei toimi või seda pole üldse olemas.

  Millise katsekorraldusega ja milliste tulemustega?

  Pean vastama, et spetsiaalseid teaduslikke katseid ma pole (veel) korraldanud, mitte et see keerukas oleks. Kõik mu senised (paar-kolm) kogemust pärinevad ammustest tudengiaegadest, mil me pöörasesse õppimisse vahelduseks pause tegime ja muu hulgas ka sedalaadi äraarvamismänge mängisime.
  Tulemused olid sellistel mängudel märkimisväärselt etemad kui seekordses avalikus (avalikustatud) katses, mitte et mul noist ainustki asitõendit või protokolli peale mu oma mälestuste oleks säilinud. Kuid asi seegi, kui mulle on siiamaani jäänud mälestus, et telepaatia pole võimatu, kas pole?

  Ma tõepoolest kirjutasin ennist, et telepaatiliseks ülekandeks näib inimene olema suuteline vaid juhul, kui saatja ja vastuvõtja on lähedased inimesed, teineteist kaua tundnud ning, nagu öeldakse, mõistavad teineteist poolelt sõnalt.

  Nii nagu ma aru sain, olid selle katse korral kõik osapooled tingimustega nõus ja oma kogemuste põhjal (?) eeldasid, et kõik peaks õnnestuma, nii et selle koha pealt küll mingeid etteheiteid teha ei saa. Telepaatiaks ei näi inimene üldse suuteline olema, kuid selguse huvides tuleks seda katsetada ikka, eriti kui paljud väidavad end siiski selleks võimelised olevat. Paraku ei ole tänase päevani kogu maailmast mitte ühtegi juhtu välja näidata, mis annaks alust arvata, et telepaatia isegi lähedaste, teineteist kaua tundvate ja poolelt sõnalt mõistvate inimeste vahel.

  Sellelaadsetes mängudes osalesid vaid vabatahtlikud. Mõnel õnnestus “äraarvamine” paremini, teisel paremini. Paremini aga just neil, kes omavahel ka lähedasemates suhetes olid.

  Ma ei tahaks nõustuda, et inimene ei näi üldse suuteline olema telepaatiaks, küll aga kirjutan kahel käel alla ideele seda ikka ja taas katsetada.
  Mismoodi mõista seda, et paraku pole tänase päevani kogu maailmast mitte ühtegi juhtu välja näidata, mis annaks alust arvata, et telepaatia isegi lähedaste, teineteist kaua tundvate ja poolelt sõnalt mõistvate inimeste vahel? Olles oma tuttavate hulgas üks niruma lugemusega persoone, olen isegi mina kokku puutunud vastavate kirjutistega.

 28. webxan kirjutas:

  Kuid asi seegi, kui mulle on siiamaani jäänud mälestus, et telepaatia pole võimatu, kas pole?

  Vilunud tähetargad on miljoneid korda tähele pannud, et hommikuti tõuseb Päike. Aga loomulikult ei saa sellest järeldada, et see, et mõnel hommikul Päike ei tõuse, võimatu oleks.

 29. Ja veel on Stjuuv kirjutanud 26. sept 2008 kell 10:55:

  See arvamus, et telepaatia peaks olema võimalik teineteist poolelt sõnalt mõistvate inimeste vahel, on ilmselt tingitud sellest, et sarnases keskkonnas elanud, sarnaste huvide ja mõtteviisiga inimesed jõuavad ilmselt märkimisväärselt tihti samas olukorras ühel ajal samasugusele “järeldusele”, ja võivad teineteisest sõltumatult näiteks alustada ühe ja sama asja väljaütlemist ühel ajal, või saada aru, mida teine öelda tahab, kohe peale seda kui sõna või lause esimesed silbid on aju poolt tõlgendatud, ning kõike seda meelevaldselt tõlgendades võiks jõuda järeldusele, et see on tingitud nendevahelisest telepaatilisest sidemest, ning seda veel meelevaldsemalt ekstrapoleerides võiks jõuda järeldusele, et see nähtus võiks olla võimalik ka pika vahemaa tagant.

  Tegelikult jõuame me siin ammutuntud tõeni, et veel enne, kui mingil teemal arutlema hakata, oleks nutikas terminites kokku leppida. Näiteks kasvõi selles, kunas on telepaatia veel telepaatia ja kui väike peab olema vahemaa, et see seda enam poleks. Lähtuvalt sõna algtähendusest, peakski see ju tähendama mõtete vahetamist vahemaade taha. Mina seda siin sedasi ei võtnudki, vaid pidasin vahemaaks ka kaht erinevat aju, asugu need siis või samas ruumis.

  Inimestel pole olnud tarvidust oma telepaatiat arendada, kuna seda asendavad nüüdsel ajal edukalt mobiiltelefonid ja muud kommunikatsiooniseadmed, mis on pea 100% töökindlusega.

  Isiklikult minul on küll rohkeid selliseid kogemusi, kus ma mõtlen endale ootusvastaselt hoopis teisiti kui tavaliselt, seejärel aga saan teada, et keegi teine on sarnasele ideele tulnud, kusjuures tolle teise tegelase mõttemaailma see idee ka mahtuda ei tohtinuks. Muidugi annab seda mõneti suruda ka Stjuuvi kirjutatud mõtte sõtte sisse. Kuid siiski vaid mõneti.

  Panen tulevikus seesugused kogemused kirja.
  Ahjaa, ja lisaks peaksin vist kõnelema ka oma kogemusist mõtte teel mõjutada. Olen sedagi eksperimenteerinud ja jõudnud järeldusele, et see ei õnnestu iga persooniga. Igapäevaelu ei lase sedalaadi uuringuisse süveneda, kuid ilmselt on olemas tugevamad ja nõrgemad aurad, mõjuväljad või mis iganes need ka poleks. Selge on see, et endast tugevamat mõjutada ei saa, küll aga vastupidi.

 30. Kui ma nüüd õigesti aru saan, siis webxan sooviks telepaatiat defineerida mõnevõrra lõdvemalt, nii et selline poolelt sõnalt mõistmine lähedaste inimeste vahel vähemalt osaliselt telepaatia mõiste alla mahuks? Sellisel juhul oleks me aga probleemi ees, kus telepaatiaks klassifitseeruks igasugune info ülekanne vahemaa taha, kasvõi laual lebava raamatu lugemine. Samuti võiks telepaatia alla käia olukord, kus kahel, üksteisest kaugel asetseval inimesel on olemas koopia ühest ja samast raamatust, ja nad mõlemad on võimelised neist raamatuist samu asju välja lugema. Väga täpselt ma asjaga kursis ei ole, aga aju peegelneuronsüsteemid võimaldavad inimestel ilma seda teadlikult mõistmata väga hästi saada aru teiste inimeste emotsioonidest, meeleseisunditest ja seetõttu vähemalt mingis ulatuses ka nende mõtetest – seda loomulikult olukorras, kus antud inimesed asuvad suhtlemiseks sobiva vahemaa sees.
  Ma jään ikkagi seisukoha juurde, et illusioon telepaatia olemasolust on põhjustatud just sellisest, tihti teadvustamatust (alateadlikust) inimestevahelisest mõistmisest, mida siis müstifitseeritakse millekski enamaks. Ilmselt on paljud “telepaadid” oma seisukohad omandanud just sellistes olukordades, kus inimeste vaheline kontakt on piisav selliste loomulike teineteise-mõistmist lubavate mehhanismide toimimiseks, ja laiendavad seda kogemust siis põhjendamatult ka muudesse olukordadesse – näiteks pikemate vahemaade taha, või infole, mida mõlemad osapooled juba ette ei oma. Enne kriitilise pilgu (skeptikute) saabumist, võib selline süsteem ka näiliselt toimida, kuna juhuslikele täppiminekutele omistatakse suuremat tähelepanu (confirmation bias) ja ebaõnnestumiste selgitamiseks töötatakse välja teooriad erinevatest segavatest torsioonväljadest, vene nõidade mõjust ja halvast aurast. Sellise illusoorse telepaatia testimisel ei saagi olla muud tulemust kui läbikukkumine, kuid kuna telepaadil on olemas kasvõi alateadlikult välja mõeldud viisid selle selgitamiseks, ja sellisest niiöelda soovmõtlemisest lahti saamine on tõenäoliselt väga keeruline – nagu me võime näha ka muude nähtuste, näiteks religiooni puhul.

 31. No ma siiski ei pidanud silmas ühesuguse raamatu avamist ühel ja samal ajal (nt üle kogu riigi esimeses matemaatikatunnis), vaid sihilikku mõtete edastamist, olenemata vahemaast.

  Kui Stjuuv kamandaks mind nüüd lavale oma võimeid demonstreerima, siis poleks ma selleks kindlasti mitte valmis. Kuid ma võin ju seda oskust pisut harjutada. Samuti ei taha ma raudselt raiuda, et eelkõneleja ilmtingimata eksiks.

  Ja mis me siin räägime sellest, mida mina Stjuuvi arvates võinuks tahta arvata. Stjuuv võiks olla kena ja täpselt paika panna (defineerida), mida ta ise telepaatia tähendusena näeb. Võimalik, et ükski mu heietus ega mälestus juba a priori selle määratluse alla ei mahu.

 32. No ma võiks telepaatia defineerida kui mõtete või muu info üle kandmist muul moel kui teadaolevate meelte abil, olenemata vahemaast, olukorras, kus ülekantav info ei ole mõlemale osapoolele eelnevalt teada või loogiliselt või muul moel tuletatav.

  See tähendaks siis seda, et seni, kuni teadaolevate meelte abil infot ei vahendata, võivad osapooled olla kasvõi ühes toas, kuigi selle välistamise eesmärgil oleks soovitatav siiski ka mõningane ruumiline eraldatud. Lisaks sellele ei tohiks pooled teada, mis infot nad omavahel üle kandma peavad – vastuvõtja ei tohi teda, et mida saatja talle saatma peaks. Samuti ei tohi olla infoga, milleni saab jõuda eelneva kogemuse abil või lihtsalt loogiliselt järeldades – seega ei kvalifitseeru selle alla teineteise poolelt sõnalt mõistmine või ühel ajal mingis olukorras millegi väljaütlemine.

  Sellega peaks olema nii-öelda traditsioonilised võimalused, mida telepaatiana tõlgendada, välistatud, ning olen üsna kindel, et neid tingimusi arvesse võttes üheski katses telepaatia esinemist tuvastada ei õnnestu.

 33. Neljapäeva (2. oktoober) hommikul kell 8:15 paiku peaks Elmari raadios Hannes ja Martin telefoni teel saatejuhiga juttu puhuma.

  Tallinnas ja Harjumaal 91,5 MHz
  Tartus ja Lõuna-Eestis 91,2 MHz
  Pärnumaa 99,0 MHz
  Haapsalu kant 92,2 MHz
  Paide ümbrus ja Rakvere 91,7 MHz
  Saaremaa 91,5 MHz

 34. krikule-

  muigama lihtsalt paneb, et mõned ei suuda kuidagi leppida sellega, et mingit võluväge ja harry pottereid pole olemas. ja siis mõtlevad oma maagia kaitseks välja vastupidised jõud, mis otse loomulikult on samamoodi mittetõestatavad.

  tore igatahes.

 35. Üks nõid väitis. Mõtteid saab ainult siis lugeda kui loetav ei kahtlusta lugemist. Kui vähegi kahtlustab, siis lülitab alateadlikult kaitsevälja sisse. Samuti ei tohi viibida ligidal ühtegi tegelast kes mõttelugemist teab. kohe hakkab segavat välja kiirgama.

 36. Üks nõid väitis. Mõtteid saab ainult siis lugeda kui loetav ei kahtlusta lugemist. Kui vähegi kahtlustab, siis lülitab alateadlikult kaitsevälja sisse. Samuti ei tohi viibida ligidal ühtegi tegelast kes mõttelugemist teab. kohe hakkab segavat välja kiirgama.

  Siis kui keegi ei vaata, on mul garaažis lohe?

Lisa kommentaar

Sinu e-postiaadressi ei avaldata. Nõutavad väljad on tähistatud *-ga