Allkirjakogumine partnerlusseaduse toetuseks

vikerkaarelippKuivõrd geiteema on skeptik.ee-s ikka ja jälle kirelisi diskussioone toitmas ja neid on leida mitme erineva loo alt, siis nüüd on hea põhjus korraks siia koguneda ja peale netiallkirja andmist või mitteandmist kamina ääres juttu edasi puhuda.

Pöördumise leiab siit:
Jah partnerlusseadusele!

Täna ei ole Eestis samasoolistel paaridel võimalik oma suhet registreerida, seega
– on samasoolistel partneritel juriidiliselt keerukas soetada ühist kodu,
– on reguleerimata samasooliste partnerite vahelised varalised suhted,
– ei kohaldu samasoolistele partneritele pärimisõigus,
– puudub samasooliste vanematega peredel seaduse kaitse,
– puudub samasoolistel partneritel õigus külastada haiglas oma partnerit,
– puudub samasoolistel partneritel õigus teha otsuseid oma partneri tervise kohta,
– jne.

Ma ise küll pooldaks Perekonnaseaduse paragrahv ühe muutmist sooneutraalseks, kuid kui geinoored ja Seksuaalvähemuste Kaitse Ühing näeb lahendust just partnerlusseaduse näol, siis loomulikult toetan neid selleski.

Leian veel, et see pöördumine on liialt tagasihoidlik ja väheambitsioonikas, kuid eks seegi ole pöördumise koostajate õigus end väljendada viisil, mis strateegiliselt tundub paremini eesmärgile viivat. Näiteks ei mainita otse lapsi, vaid vanemaid ja peresid, kuid just samasooliste vanematega peredes kasvavad lapsed võivad osutuda seadusetuse ja homofoobia hammasrataste vahele. Lapsed on küll kaude “samasooliste vanematega perede” sees, kuid minumeelest võiks neid probleeme selgemalt ja otse väljendada.

Muidu on geiteemat üleval hoidnud Viimsi vallavalitsus, Rootsi kirikuisade otsus laulatada geipaare ja Balti piiskoppide veider ultimaatum Rootsi ametivendade suunas:

Me kinnitame, et abielu on kooselu mehe ja naise vahel ning homoseksuaalse sättumuse praktiseerimine on ühtesobimatu Kristuse järgimisega. Me usume, et neid suundumusi järgides eralduvad kirikud apostlikust õpetusest inimese seksuaalsuse ja abielu kohta. Me näeme, et sellised otsused ja tegevused ohustavad luterlikku osaduskonda ja oikumeenilist koostööd, kuna need viivad välja olukorrani, kus luterlikud kirikud, olles Luterliku Maailmaliidu liikmed ei saa enam üksteise kiriklikke ameteid täielikult tunnustada, koostööd teha ning üheskoos Sõna kuulutamises ja sakramentide pühitsemises osaleda.

Aga see kirikute asi on kirikute asi, jagelegu, kui heaks arvavad, aga meie kaasinimestel on vaja tegelikku tuge oma igapäevase elu paremaks korraldamiseks.

Posted in gay

500 Replies to “Allkirjakogumine partnerlusseaduse toetuseks”

 1. Lõhe ehk skisma kogub juba tuure:

  Britid boikotivad Rootsi lesbipiiskopi pühitsemist

  Inglismaa ja Põhja-Iirimaa anglikaani kiriku piiskopid lükkasid tagasi kutse järgmise Stockholmi piiskopi Eva Brunne ordineerimisele, sest viimane on avalikult lesbiline.

  Lisaks Inglismaa ja Iirimaa piiskoppidele on ordineerimisel osalemisest loobunud ka Islandi, Eesti, Läti ja Leedu kirikute ning Luterliku Maailmaliidu esindajad.

  Oma tulekust on aga teatanud Lõuna-Aafrika Vabariigi, Filipiinide, Taani, Norra, Soome ja Saksamaa luterlike kirikute esindajad.

  Huvitav jah, osadele on kellegi mitteseadusevastane eraelu olulisem teema kui tegelik tööga hakkamasaamine, mis ametisse määramise puhul peaks ju peamine olema. Õigus jah, neile on dogma ju olulisem kui inimene.

 2. Täna ei ole Eestis samasoolistel paaridel võimalik oma suhet registreerida, seega
  – on samasoolistel partneritel juriidiliselt keerukas soetada ühist kodu,

  Ei ole. Kaasomandit soetada on juriidiliselt lihtne.

  – on reguleerimata samasooliste partnerite vahelised varalised suhted,

  Ei ole. VÕS ühise tegutsemise leping.

  – ei kohaldu samasoolistele partneritele pärimisõigus,

  Kohaldub küll. Tehke testament. Seda tasub ka praegustele abielupaaridele soovitada.

  – puudub samasooliste vanematega peredel seaduse kaitse,

  Arusaamatult sõnastatud väide.

  – puudub samasoolistel partneritel õigus külastada haiglas oma partnerit,

  Ei puudu ja kogu see haiglateema ei tohiks üleüldse abielu registreerimisest sõltuda.

  – puudub samasoolistel partneritel õigus teha otsuseid oma partneri tervise kohta,
  – jne.

  Mida siin mõeldakse, huvitav küll? Eutanaasiat…?

 3. Isiklikult pole usklik inimene, aga arvan nii:
  Kirikusse kuulumine ja laulatatud saamine ei ole ju kohustuslik, eriti veel neile isikutele, kes niikuinii ei ela ega kavatsegi elada nende põhimõtete järgi, mida see organisatsioon esindanud on.
  Vaimuliku töö ei ole aga ainult kirjasõna lugemine, vaid peaks olema ka teatav eeskuju neile isikutele, kelle “karjane” ta on.

 4. Geid soovivad partnerlusseadust
  Postimees

  «Algatus põhineb sel sügisel ilmunud analüüsil mitte-abieluliste kooselude kohta,» selgitas EGNi pressiesindaja Madle Saluveer. «Analüüs näitab selgelt, et antud hetkel on Eesti seadusandlus puudulik osas, mis puudutab samasooliste isikute vahelist õiguslikku regulatsiooni.»

  Mitteabieluline kooselu ja selle õiguslik regulatsioon
  Andra Olm
  Tallinn 2009
  Eraõiguse talitus
  Õiguspoliitika osakond

  Paljudes riikides lähtutakse üha enam ideest, et seadused jäägu eri kooseluvormide ja moraalsete käsitluste suhtes nii neutraalseks kui võimalik, inimesed peaksid saama arendada lähedasi suhteid oma soovide ja eelistuste järgi, määratledes ise oma perekonnaelu eetilised lähtealused, perekonnaõiguse roll aga piirdugu lahenduste pakkumisega praktilistele probleemidele, kusjuures tuleb vältida hinnanguid suhtevormidele.

 5. «Algatus põhineb sel sügisel ilmunud analüüsil mitte-abieluliste kooselude kohta,» selgitas EGNi pressiesindaja Madle Saluveer. «Analüüs näitab selgelt, et antud hetkel on Eesti seadusandlus puudulik osas, mis puudutab samasooliste isikute vahelist õiguslikku regulatsiooni.»

  See on propagandistlik vale. Ilmselt loodetakse, et keegi ei vaevu vastavat analüüsi läbi lugema. Selline väide seal puudub. Tegelikult on asi vastupidi:

  Kui lähtuda eeldusest, et inimesed kasutavad olemasolevaid võimalusi oma õiguste tagamiseks,
  siis ei ole otsest vajadust luua Eestis mitteabielulise kooselu ulatuslik täiendav regulatsioon ja
  võimalus partnerlus registreerida.

  Uuringus nähakse probleemi pigem kohtupraktikas – eriti seltsingulepingu kohaldamise osas – kui seadusloomes. Soovitan kõigil vähemalt uuringu kokkuvõte ise läbi lugeda.

 6. Kui seadus on loodud niisugusel viisil, et ta lubab kohtul praktiseerida seaduse mõttega mitte ettenähtud viisil, on seadus kehvasti loodud ja tuleb ümber luua.

 7. Postitus kirjutas:

  Ma ise küll pooldaks Perekonnaseaduse paragrahv ühe muutmist sooneutraalseks, kuid kui geinoored ja Seksuaalvähemuste Kaitse Ühing näeb lahendust just partnerlusseaduse näol, siis loomulikult toetan neid selleski.

  Ma kahtlustan, et mina ei saa puhta südametunnistusega Päris Uue Seaduse tekitamist toetada. Seda probleemi *tuleb* lahendada Vana Seaduse Parandamise teel. Muidu tekib erinevaid abieluseadusi aja jooksul liiga palju — ja separate but equal on mäletatavasti moraalivastane. Üks konkreetsem risk, mida ma näen, on tulevase polügaamiaseaduse ettevalmistamine radikaalsemate islami- või mormonismitõlgenduste kohaselt; mina eelistan, et kui polügaamia seaduslikuks saab, tehtaks seda Euroopa võrdõiguslikkuse-tavade kohaselt.

  Samas, praegu olen ma gripis ka. Kui terveks saan, leian võib-olla viisaka politikaanlise ettekäände. Või märkan, et mu südametunnistus ei ole liiga puhas ;-)

 8. Kriku ütles:

  – on reguleerimata samasooliste partnerite vahelised varalised suhted,

  Ei ole. VÕS ühise tegutsemise leping.

  VÕSis sellist asja nagu ühise tegutsemise leping pole.

  Seltsingulepinguga on aga mitu probleemi.
  Esiteks, selle saab sõlmida kolme isiku vahel (nii et pigem see oleks polügamistidele meeltmööda).
  Teiseks on seal panustamise ja vastuvaidlemisõiguse paragrahvid suhteliselt julmad. Ka muidu ei anna seltsinguleping piisavalt tagatisi ning on abielutaolise kooselu reguleerimiseks suhteliselt veider – iga-aastased aruanded, võimalus teine seltsinglane seltsingust välja arvata, kui too lepingujärgseid kohustusi ei täida, jne.
  ja lõpetuseks, aga mitte vähemtähtsana – “Seltsingulepinguga kohustuvad seltsinglased tegutsema ühise eesmärgi saavutamiseks” – mis see abielulaadse kooselu puhul oleks?

  – puudub samasoolistel partneritel õigus külastada haiglas oma partnerit,

  Ei puudu ja kogu see haiglateema ei tohiks üleüldse abielu registreerimisest sõltuda.

  Selle koha pealt enam-vähem õigus. VÕS ütleb, et “(2) Omasteks käesoleva peatüki tähenduses loetakse patsiendi abikaasat, vanemaid, lapsi, õdesid ja vendi. Omasteks võib lugeda ka muid patsiendile lähedasi isikuid, kui see tuleneb patsiendi elukorraldusest,” nii et siia alla saab lugeda ka homopartneri.

 9. Seltsingulepinguga on aga mitu probleemi.
  Esiteks, selle saab sõlmida kolme isiku vahel (nii et pigem see oleks polügamistidele meeltmööda).

  Seda saab sõlmida ükskõik mitme isiku vahel – kahe, kolme või kolmesaja. Miks see probleem on?

  Teiseks on seal panustamise ja vastuvaidlemisõiguse paragrahvid suhteliselt julmad.

  Palun täpsustada, mida sellega mõeldi.

  Ka muidu ei anna seltsinguleping piisavalt tagatisi

  Palun täpsustada, milliseid vajalikke tagatisi seltsinguleping ei anna.

  on abielutaolise kooselu reguleerimiseks suhteliselt veider – iga-aastased aruanded, võimalus teine seltsinglane seltsingust välja arvata, kui too lepingujärgseid kohustusi ei täida, jne.

  Minu teada annavad ka abikaasad üksteisele aru ühisvara kasutamisest ja seda on kummalgi abikaasal õigus ka nõuda. Ka abielu on võimalik lõpetada (lahutada) juhul, kui üks pool leiab, et teine ükskõik mida valesti teeb. Sisulist vahet pole.

  “Seltsingulepinguga kohustuvad seltsinglased tegutsema ühise eesmärgi saavutamiseks” – mis see abielulaadse kooselu puhul oleks?

  Ühise kodu loomine jne., ühesõnaga eesmärk ongi abieluline kooselu. See on palju aastaid tagasi läbiarutatud teema.

 10. Andsin oma allkirja ära, kuigi veelgi meelsamini kirjutaksin alla algatusele, mis kustutaks abieluseaduse kogu täiega ära. Täiskasvanud inimesed vaadaku ise kellega elavad ja kuidas varasid jagavad, mis riigil sinna oma nina toppida. Usklikele jääb võimalus oma usuriitusi toimetada nii nagu heaks arvavad.

  Ja veel tahtsin märkida, et ma pole kunagi mõistnud seda punkti, et ilma abiellumata puudub õigus külastada oma partnerit haiglas. Kas tõesti!? Kui inimene on raskelt haige ja külastada tohivad ainult kõige-kõige lähemad, kas siis palatiuksel on kontroll, kus tuleb näidata passi ja sugulussidet tõendavat dokumenti!? Ja miks üldse haigla peaks otsustama, kes konkreetselt tohib haiget külastada? Need, kes haiglasse vaatama tulevad on ju niigi self-selective rühm lähedasi inimesi. On’s mõni paranenu tagantjärele haiglapersonalile ette heitnud, et miks te lubasite mu vihavaenlasel mulle külla tulla? Kas praktikas on Eestis või kuskil maailmanurgas kordagi ette tulnud, et kellelgi on jäänud sureva (samast või vastassoost) partneri käsi hoidmata pelgalt selle tõttu, et puudus abielutunnistus?

 11. Ja veel tahtsin märkida, et ma pole kunagi mõistnud seda punkti, et ilma abiellumata puudub õigus külastada oma partnerit haiglas. Kas tõesti!?

  Ei. See on propagandistlik vale.

  Mina isiklikult ei anna kunagi allkirja isikutele, kes toorelt valetavad. Mul on niisugune põhimõte.

 12. kristina ütles:

  Ja veel tahtsin märkida, et ma pole kunagi mõistnud seda punkti, et ilma abiellumata puudub õigus külastada oma partnerit haiglas. Kas tõesti!?

  Ameerikas olevat seda juhtunud. Kas ka Eestis, ei oska öelda; minu kogemused haiglate korraldustega peavad seda ebatõenäoliseks.

 13. Kui minu elukaaslane ja lapse isa peaks olema koomaseisundis, siis tema tervise eest otsustab (kui on vaja otsustada, näiteks kas see või teine operatsioon jne) lähim sugulane. See oleks hetkel tema ema-isa otsus, sest mina ei lähe arvesse. Aga see on meie vaba valik, et me abielus ei ole. Toomas ja Andres kooselu puhul ei ole neil üldse valikuid. Vsjoo.

  Natuke imelik on, kui võrreldakse kooselu “seltsinguga,” aga kui tahetakse võrrelda abieluga, on kisa kõvasti. Kaks inimest elavad koos ja on pere – see on sama asi, kui potentsiaalselt kasumit taotlev ühendus, mida seltsing on.

 14. Catlyn kirjutas:

  Kui minu elukaaslane ja lapse isa peaks olema koomaseisundis, siis tema tervise eest otsustab (kui on vaja otsustada, näiteks kas see või teine operatsioon jne) lähim sugulane. See oleks hetkel tema ema-isa otsus, sest mina ei lähe arvesse. Aga see on meie vaba valik, et me abielus ei ole. Toomas ja Andres kooselu puhul ei ole neil üldse valikuid.

  Üleüldse mida vähem selliseid otsuseid teiste teha jäetakse, seda parem. Selle kohta oli “Postimehes” hiljuti lugu: Mardna pooldab inimese õigust taotleda eutanaasiat

  Mardna pooldab paljudes riikides – näiteks USAs, Rootsis – toimivat tava, kus inimene võib panna dokumendi vahele paberi, mis aitab arstidel otsuseid teha. «Sellel on kirjas, et mina see- ja see, koomasse või kliinilisse surma sattumisel ei luba ennast elustada,» sõnas Mardna.

  «Kui mina viimati haiglas väga tõsisel uuringul olin, oli mul ka see paber passi vahel, sest tean, mis situatsiooni satuvad inimesed selles eas, kui neid elustatakse ja intensiivis proovitakse ellu tagasi tuua. Milliseid vaevusi see inimene peab enne siit ilmast lahkumist üle elama. Ja kõik need püüded/vaevad siia ilma edasi eksisteerima jätta suures osas ei õnnestu,» põhjendas Mardna.

  Sellist dokumenti peavad aktsepteerima ka meie arstid. «See on inimese tahe, ühtki ravivõtet ilma inimese tahteta ei tohi teha vastavalt seadusele. Kui tahe on täie teadvuse juures enne avaldatud, on arstid kohustatud seda arvestama.»

  Catlyni tsitaat jätkub:

  Natuke imelik on, kui võrreldakse kooselu “seltsinguga,” aga kui tahetakse võrrelda abieluga, on kisa kõvasti. Kaks inimest elavad koos ja on pere – see on sama asi, kui potentsiaalselt kasumit taotlev ühendus, mida seltsing on?

  Ei, ma ei usu, et selline võrdlus erilist kisa tekitaks. Võrrelda võib lõpuks palju asju. Seltsing ei pea üldse olema kasumit taotlev (isikud võivad seltsingus tegutseda ka sarnaselt MTÜ-le, oleneb, kuidas nad on kokku leppinud).

 15. Seda regulatsiooni on vaja sellepärast, et niisugusi juhtumeid ära hoida: http://www.tallinnapostimees.ee/?id=177489 Laste kasvatamise eesmärgil loodud seltsing ei pruugi automaatselt pere olla, kuid abielu puhul ei ole tavaliselt küsimusi.

  Abielu institutsioon ühiskonnas peaksi olema see, läbi mille “perekond” defineerida, see, mis näiteks Eesti põhiseaduse järgi on kenasti kaitse all.

 16. Selliseid juhtumeid oleks mu meelest kõige otstarbekam ära hoida “pere” asemel “leibkonda” kastades. Mulle jääb arusaamatuks, kuidas perekonna- või homoabielu temaatika siia puutub. Minu arvates oleks optimaalne toetada leibkondi, kus kaks täiskasvanut kasvatab mingit arvu lapsi – ka siis näiteks, kui kaks õde elavad koos ja kummalgi neist on laps(ed) vms. juhul.

  Loogiline oleks toetuste määramisele läheneda puhtmajanduslikust vaatevinklist. Toetuse eesmärk ei ole ju toetada abiellumist vms., vaid kehval järjel leibkonnas kasvavaid lapsi. Neid ei tohiks eristada selle järgi, kuidas nende vanemad oma suhteid määratlevad.

 17. Perekonna kohta on põhiseaduses kirjas nii:

  § 27. Perekond rahva püsimise ja kasvamise ning ühiskonna alusena on riigi kaitse all.

  Abikaasad on võrdõiguslikud.

  Vanematel on õigus ja kohustus kasvatada oma lapsi ja hoolitseda nende eest.

  Seadus sätestab vanemate ja laste kaitse.

  Perekond on kohustatud hoolitsema oma abivajavate liikmete eest.

  See viitab väga selgelt (vt. lõige kaks), et pere moodustavad “abikaasad”, seega tegemist on mingi abielulise suhtega. Et homoperede lastele rakenduksid samad kaitsed – need, millele PS viitab -, mis heteroperede omad, siis tuleks lubada ka nende abielu.

  Teine võimalus on abielu üldse ära kaotada: kui see on sisuliselt tühi institutsioon, mille saab asendada seltsinguleppega ning toetused siduda “leibkonnaga” (oot PS-i tuleks siis kirjutada ka, et “leibkond on riigi kaitse all”?)

 18. Oudekki ütles:

  Perekonna kohta on põhiseaduses kirjas nii:

  § 27. Perekond rahva püsimise ja kasvamise ning ühiskonna alusena on riigi kaitse all.

  Homo- ja heteropaarid ei saa pretendeerida “rahva püsimise ja kasvamise” alusele!

 19. saavad küll. kaks eri soost homo saavad omavahel lapsi teha ja neid omaette oma partneritega kasvatada. paljud teevad sedasi (ehkki ma seda siiski laste huvides vähemalt praeguses sallimatus ühiskonnas eriti heaks ei kiida).

 20. Samasooliste partnerlus on kuum teema mujalgi ja näitab mõnes kohas selgelt, kes on see tegelik nö “kurjuse jõud”. Näiteks on katoliku kirik Washingtoni linnas asunud aktiivselt pahade poolele, et mitte öelda paljastanud taaskord oma inimvaenuliku ja ordut teeniva palge, näidanud ilmekalt, et esmalt organisatsioon, siis võibolla inimene.

  Catholic Church gives D.C. ultimatum

  The Catholic Archdiocese of Washington said Wednesday that it will be unable to continue the social service programs it runs for the District if the city doesn’t change a proposed same-sex marriage law, a threat that could affect tens of thousands of people the church helps with adoption, homelessness and health care.

  Kirik tahab jätta endale piiramatut õigust jätkuvalt teisi diskrimineerida. Keegi peab ikka see “neeger” olema, kelle kallal kirik oma loomupärast õelust saaks välja elada. Ja see õelutsemine vähemuse kallal on neile tähtsam kui need kümned tuhanded inimesed, kelle eest hoolitsemiseks linn neile raha on andnud.

 21. Linn andku siis raha oma inimeste eest hoolitsemiseks kellelegi teisele. Milles küsimus? Ei katoliku kirik ega keegi muu ole kohustatud tegelema sotsiaaltööga seal, kus ei taha.

 22. Natukene tolerantsust kuluks kõigile ära. Ning seda mitte ainult homode suhtes. Samuti on kõigil õigus oma isiklikule arvamusele ja mittehomod ei peaks homode asemel kappi sattuma. See nähtus esineb näiteks fashismi rassismi ja immigratsiooni puhul, kus on praktiliselt võimatu avalikult kuulda inimeste tegelikku arvamust(läänes). Pärast teist maailmasõda on saksa rahvas selle natsivärgi tõttu tükkistäiega kapis olnud. Sama võib juhtuda ka mittehomodega. Võid saada näiteks üleüldise halvakspanu osaliseks, kui homodega samas taktis ei nooguta. Aga lapsi saavad homod küll ja seda on nad ka teinud . Eestis saab abi A. Sõritsa kliinikust. Eelarvamused riiklikul tasandil aga pärsivad seda tegevust.

 23. Ma olen nõus valdekuga (valdekiga?), et tolerantsust peab jaguma kõigile. Kui katoliku kirik ei soovi “homodega tegeleda,” siis ta ei pea seda tegema. Samas, linn ei tohiks lasta ennast šantažeerida (kas ma kirjutasin selle õigesti?), sest otsustusorgan on ikkagi seal.

  Ma ei arva, et heterod (mittehomo, eta što takoje?) nüüd kuidagi kappi peaksid kolima. Või et nad sinna kolimas kuidagi oleks… Samas, tõsine probleem on küll poliitilise korrektsusega kahel põhjusel:
  a) poliitiliselt korrektne on tihti teistmoodi õiendamine ja halvustamine, olen ise seda kogenud Euroopa ühes organisatsioonis, kus mehed naiste kohta ei tohtinud midagi kobiseda, aga naised meeste kohta tohtisid. Aa, naised naiste kohta ka ei tohtinud. Ma olin nii nõme, sest ma ei läinud üldvooluga kaasa…

  b) öelda, et “homoteema on lõpetatud” ei tähenda tegelikult, et kõik on korras. Ikka tuleb rääkida, esitada ka rumalaid ja kurje argumente (mida jätkub mõlemalt poolt), et asjad saaksid selgeks.

 24. Ja ükski väärtushinnangute süsteem ei saa kunagi valmis – alati areneb see mingis suunas, väärtushinnangud on pidevas muutumises.

 25. Kurjad keeled räägivad, et Texase valijad on vastu võtnud seaduse, mis abielu riikliku tunnustamise Texases ära keelab.

  2005. aastal võtsid teksaslased rahvahääletusel vastu osariigi põhiseaduse muudatuse, mis muuhulgas deklareerib:

  This state or a political subdivision of this state may not create or recognize any legal status identical or similar to marriage.

  Allikas: Texas’ gay marriage ban may have banned all marriages

 26. Huvitav, kuidas inimesed võitlevad iseenda poolt loodud tontidega:

  Tartus tuleb heteroparaad

  Heategevuslik mittetulundusühing Agape Eesti ja Eesti Evangeelsete Üliõpilaste Ühendus korraldavad kodanikupäeval, 26. novembril kell 18 Tartu Raekoja platsil ürituse «Abielu=mees+naine».

  Heinz Valk, kes ise kokkusaamisel ei osale, väljendas sõnumile oma poolehoidu. Ühtlasi läkitas Valk koosviibimisele oma sõnumi: «Väärtused nagu kodu, abielu, pere ning lastesaamise rõõm on pühitud ajaloo prügimäele kui vabale inimesele mitte vajalik. Oleme alles vaid tänu kõige tavalisematele Eesti emadele ja isadele, kelle abil jääme kestma ka nüüd.»

  Koosoleku organiseerimisel kaasa lööv Tartu Ülikooli religioonipsühholoogia professor Tõnu Lehtsaar ütles, et kodanikupäeva kogunemisega soovivad korraldajad väljendada perekonna tähtsust rahvusele ja riigile.

  Paljud homod väärtustavad ju ka abielu, perekonda, lapsi, kodu. Aga üritus paistab olevat suunatud siiski mitte niivõrd pereväärtuste poolt, vaid homoseksuaalsete inimeste vastu, kuna taaskord püütakse neid marginaliseerida, anda mõista, et homod ei ole täisväärtuslikud kodanikud ja muu tavapärane homofoobiline blaa-blaa.

  Ilusad sõnad nagu “perekondlikud püsiväärtused”, “traditsiooniline peremudel”, “normaalsus” on kattevari oma väiklasele religioossele dogmale ja himule homodele pasunasse anda.

 27. Martin Vällik ütles:

  Huvitav, kuidas inimesed võitlevad iseenda poolt loodud tontidega:
  Tartus tuleb heteroparaad
  Heategevuslik mittetulundusühing Agape Eesti ja Eesti Evangeelsete Üliõpilaste Ühendus korraldavad kodanikupäeval, 26. novembril kell 18 Tartu Raekoja platsil ürituse «Abielu=mees+naine».
  Heinz Valk, kes ise kokkusaamisel ei osale, väljendas sõnumile oma poolehoidu. Ühtlasi läkitas Valk koosviibimisele oma sõnumi: «Väärtused nagu kodu, abielu, pere ning lastesaamise rõõm on pühitud ajaloo prügimäele kui vabale inimesele mitte vajalik. Oleme alles vaid tänu kõige tavalisematele Eesti emadele ja isadele, kelle abil jääme kestma ka nüüd.»
  Koosoleku organiseerimisel kaasa lööv Tartu Ülikooli religioonipsühholoogia professor Tõnu Lehtsaar ütles, et kodanikupäeva kogunemisega soovivad korraldajad väljendada perekonna tähtsust rahvusele ja riigile.
  Paljud homod väärtustavad ju ka abielu, perekonda, lapsi, kodu. Aga üritus paistab olevat suunatud siiski mitte niivõrd pereväärtuste poolt, vaid homoseksuaalsete inimeste vastu, kuna taaskord püütakse neid marginaliseerida, anda mõista, et homod ei ole täisväärtuslikud kodanikud ja muu tavapärane homofoobiline blaa-blaa.
  Ilusad sõnad nagu “perekondlikud püsiväärtused”, “traditsiooniline peremudel”, “normaalsus” on kattevari oma väiklasele religioossele dogmale ja himule homodele pasunasse anda.

  Martin, minu meelest oled sa nüüd hirmus silmakirjalik. Kui homodel on paraad, siis on nad väljas endi õiguste eest, mitte heterote halvustamiseks. Aga kui heterod peavad paraadi, siis “paistab olevat”, “püütakse marginaliseerida”, “homofoobiline blaa-blaa” ja “väiklane religioosne dogma”. Piinlik on.

 28. @ toonik:
  Mina ja silmakirjalik?!

  Kus sa oled näinud homoparaadi, kus heterosid üritatakse marginaliseerid näiteks loosungiga “Abielu=mees+mees”? Või kas homoparaadil kutsutakse üles heterotele abiellumisõiguse äravõtmisele?

  Ja ei esinda need Tartu paraaditsejad kuidagimoodi heterosid. See on kristlik-evangeelne kogunemine, milleks neil inimestel on muidugi täieline õigus.

  Peamine erinevus nende nn heterote ja homode vahel antud olukorras on see, et homod pooldavad õiguste laiendamist rohkematele inimestele, mitte seda, et kelleltki õigusi ära võetaks; kristlased tahavad, et õiguste piirangud jätkuksid ja et neil oleks edaspidigi õigus halvustada üht inimrühma seksuaalse suundumuse alusel.

 29. toonik pajatas:

  Martin, minu meelest oled sa nüüd hirmus silmakirjalik. Kui homodel on paraad, siis on nad väljas endi õiguste eest, mitte heterote halvustamiseks. Aga kui heterod peavad paraadi, siis “paistab olevat”, “püütakse marginaliseerida”, “homofoobiline blaa-blaa” ja “väiklane religioosne dogma”. Piinlik on.

  Proovime teistpidi. On 1960ndad aastad Põhja-Ameerikas. Sadakond aastat tagasi sai orjanduslik kord suure sõjaga otsa, aga valged rassistid ei taha mustade diskrimineerimist jätta.

  Miks niisuguses olukorras mustad rongkäiku peavad?

  Sellepärast, et nad seisavad oma demokraatlike õiguste eest.

  Miks niisuguses olukorras valged rongkäiku peavad?

  On kaks peamist võimalikku põhjust: kas võrdsete õiguste toetuseks või status quo säilitamiseks. Esimesel puhul seisavad nad mustade õiguste eest, teisel puhul on nad püüavad Martin Luther Kingi marginaliseerida ja ajavad väiklast rassistlikku asja.

  Abieluküsimuses on samamoodi: rõhutud vähemuse võrdõigusluse-taotlus on väärikas, ebavõrdsuse säilitamise taotlus on väiklane ja naeruväärne. Ei ole midagi parata, quod licet bovi, non licet Jovi.

  Loomulikult on medalil ka teine külg. Heteromarss võib küll naeruväärne olla, aga selle eest ei push‘i ükski tõsiseltvõetav poliitik erisooabielude keelustamist. Mõnede inimeste väärtussüsteemis on see päris oluline eelis.

 30. Mu toakaaslane (kes on ühes ühingus korraldajate poole peal) ütles, et heteroparaadi nimetus on ajakirjaniku poolt juurde poogitud ja nende algses pressiteates sellist nimetust üldse polnud. Aga homoabielude vastu on nad tõepoolest ja muude mitteabieluliste liitude.

  P.S. Läheb keegi neile äkki tasuta kallistusi jagama? :P Ise ma paraku ei lähe vaatama mis toimuma hakkab kuna mul on tol hetkel targematki teha (seminar).

 31. Ja ei esinda need Tartu paraaditsejad kuidagimoodi heterosid.

  See, mis alusel käputäis omasooiharaid aktiviste (Kampuse gäng) väidetavalt 5% rahvastikust moodustavaid homoseksuaale esindavad, on mulle ka arusaamatu.

  Peamine erinevus nende nn heterote ja homode vahel antud olukorras on see, et homod pooldavad õiguste laiendamist rohkematele inimestele, mitte seda, et kelleltki õigusi ära võetaks; kristlased tahavad, et õiguste piirangud jätkuksid ja et neil oleks edaspidigi õigus halvustada üht inimrühma seksuaalse suundumuse alusel.

  Ei vasta tõele. Nagu korduvalt näidatud – ja nagu näitab ka justiitsministeeriumi analüüs, mida käesolevas loos tsiteeritakse – ei ole homoseksuaalidel õiguslikke probleeme. Ja teistpidi, mitte kuskil ei ole praegu kirjas, et kellelgi on õigus kedagi halvustada seksuaalse suundumuse alusel.

 32. Abieluküsimuses on samamoodi: rõhutud vähemuse võrdõigusluse-taotlus on väärikas, ebavõrdsuse säilitamise taotlus on väiklane ja naeruväärne. Ei ole midagi parata, quod licet bovi, non licet Jovi.

  Oh, ei ole meil siin mingit rõhumist. Ära kujuta endale asju ette.

 33. väike My ütles:

  Mu toakaaslane (kes on ühes ühingus korraldajate poole peal) ütles, et heteroparaadi nimetus on ajakirjaniku poolt juurde poogitud ja nende algses pressiteates sellist nimetust üldse polnud. Aga homoabielude vastu on nad tõepoolest ja muude mitteabieluliste liitude.

  Nonäedsasiis. Neid oma seks ei huvita, peaasi, et teised ei seksiks.

  P.S. Läheb keegi neile äkki tasuta kallistusi jagama? Ise ma paraku ei lähe vaatama mis toimuma hakkab kuna mul on tol hetkel targematki teha (seminar).

  dig mängis vahepeal mõttega kohale minna ja Kolumbus käigu koju stiilis kõne pidada, aga see jääb vist ära.

 34. Houston Chronicle kirjutab iseäralikust juhtumist Texases:

  A cluster of socially conservative Houstonians is planning a campaign to discourage voters from choosing City Controller Annise Parker in the December mayoral runoff because she is a lesbian, according to multiple ministers and conservatives involved in the effort.

  The group is motivated by concerns about a “gay takeover” of City Hall, given that two other candidates in the five remaining City Council races are also openly gay, as well as national interest driven by the possibility that Houston could become the first major U.S. city to elect an openly gay woman.

  Another primary concern is that Parker or other elected officials would seek to overturn a 2001 city charter amendment that prohibits the city from providing benefits to the domestic partners of gay and lesbian employees.

  […]

  Locke courting right wing

  Parker’s opponent, former City Attorney Gene Locke, strongly distanced himself from a previous anti-gay attack against her that ultimately proved to have been a hoax. But he has made recent efforts to court some of the staunch social conservatives who are either actively planning on attacking Parker’s sexuality or strongly considering it.

  […]

 35. Jah, 1960ndate aastate Virginias ei olnud ka mingisugust rõhumist lihtsalt sellepärast, et seadus valgel ja mittevalgel inimesel abielluda keelas. Isand Loving ja neiu Jeter võinuks ju korporatsiooni asutada ja kooperatiivlapsi kasvatada.

  1960-ndate Virginias abiellumisel tõenäoliselt õiguslikke järelmeid, mida meil siin ei ole.

 36. Samas artiklis on ju ka see kirjas, mida paraadiga taotletakse:

  Kogunemisega soovivad korraldajad väljendada oma toetust mehe ja naise abielul rajaneva peremudeli toetuseks ning vastuseisu mitteabielulisele kooselule seadusliku staatuse andmisele.

 37. Kriku ütles:

  1960-ndate Virginias abiellumisel tõenäoliselt õiguslikke järelmeid, mida meil siin ei ole.

  1960ndate Virginia praktiseeris “pehmet” rassieralduspoliitikat. Virginia ei olnud Florida, kus heterokromaatilise abielu osalisi lisaks ebaseaduslikule abielule ka abieluvälise rassidevahelise kooselu eest karistati.

  Ja sellegipoolest ei saanud korporatiivabielud populaarseks. Muidugi, Ameerika värk — sealmail on ebatavaliste abielusüsteemide jaoks kombeks korporatsioonide asemel kirikuid asutada. Maailmalõpp ei saa enne tulla, kui igal perel oma kirik on.

 38. Ma tahtsin öelda, et 1960-ndate Virginias andis abielus olek tõenäoliselt mingeid eeliseid, mida see tänapäeva Eestis ei anna.

  Analoogia rassieraldusega on muidugi ka väär, aga kuna ma olen seda sulle juba mitu korda selgitanud, ei viitsi praegu uuele ringile minna.

 39. Kriku ütles:

  Analoogia rassieraldusega on muidugi ka väär, aga kuna ma olen seda sulle juba mitu korda selgitanud, ei viitsi praegu uuele ringile minna.

  Tore, et analoogiad Warren Jeffs’i ja Fred Phelps’iga Sinus tugevaid emotsioone ei tekita.

 40. Heterokristlased koguvad ka toetusallkirju:

  Oleme mehe ja naise abielul rajaneva perekonna poolt
  Oleme mitteabielulisele kooselule seadusliku staatuse andmise vastu

  perekond.ee

  Loosung kõlab:

  Abielu = mees + naine
  Toeta traditsioonilist peremudelit

  Mina olen ka mehe ja naise abielul rajaneva perekonna poolt. Ma olen veel ka selle poolt, et üksikvanem koos lastega on perekond. Perekonna moodustavad minumeelest ka mitmed teised kombinatsioonid. Ainult arumaeitaipa, miks peaks keegi olema “mitteabielulisele kooselule seadusliku staatuse andmise vastu”? Kuidas sellise staatuse andmine mõjutaks abielus inimeste olemist?

 41. Võta üks ja viska teist – kumbki punt ei saa aru, et mitteabieluline kooselu on juba praegu seadusega reguleeritud. Anna neile kuitahes palju eksperthinnanguid või ükskõik mida ette, ikka ei saa aru. Midagi teha pole.

  Kampuse gäng võib ennast nüüd õnnitleda kogu selle vastastikuste meeleavalduste ja muu tsirkuse pärast. Ilmselt see oligi eesmärk – et rohkem oleks võimalik kivi otsa ronida ja kõnet pidada ja ennast pildile nihutada. Sotsidel nagunii rasked ajad käes…

 42. Huvitav asi on muide see, et omasooiharate lehekülg näitab ainult kogutud toetajate arvu, abielu traditsioonilise määratluse pooldajate oma aga ka nimesid.

  Hetkel siis seis 1241:2054, kusjuures ajaliselt vististi 17 päeva vs. 1 päev. Mitte et see muidugi eriti palju midagi näitaks.

Lisa kommentaar

Sinu e-postiaadressi ei avaldata. Nõutavad väljad on tähistatud *-ga