Tuhala pseudoteadus kogub uusi tuure ja saastab kaevud

Tuhala nõiakaev keebInternetti on üles pandud aktiivsete kodanike allkirjade kogumise kampaania Tuhala nõiakaevu päästmiseks väidetavast kuivaksjäämisest, kui sealkandis uued paekivikaevandused avatakse.
Tuhala Nõiakaevule APPI!

Tegelikult pole asi muidugi mitte ainult nõiakaevus, vaid kogu piirkonna omapärases looduses ja elukeskkonnas. Põhjusi, miks kaunist kanti hoida ja kaitsta, on rohkelt välja toodud. Aga ei saada ka siin läbi ilma vitsameeste poolt “avastatud” maa-aluste jõgedeta.

Pöördumise tekstis, millele toetusallkirja küsitakse, on selline lõik:

Kaevandamislubade taotlemisel kasutatakse omapärast taktikat. Arendajate tellitud uuringutes ja keskkonnamõjude hindamistes vaikitakse teadlikult maha Nabala karstiala olemasolu, seal paiknevad maa-alused jõed, arheoloogilised mälestised ning piirkonda jäävad looduskaitsealad.

Vandenõuteooria koostöös pseudoteadusliku agitpropiga. Edasises esineb veel sõna “salakaval”, kuid mina punuksin vandenõuteooria hoopis Ants Talioja, Heiki Potteri, Hella Kingu, Kadi Alatalu ja veel mõnede teadlaste ja ajakirjanike ümber, kes on nõuks võtnud eesti rahvast uute maa-aluste jõgedega petta ja lollitada, seda valet korrata nii kaua, et kõik seda uskuma hakkaksid, nende jõgede smugeldamist salajaste ajukäärude kaudu ametlikesse kanalitesse, kuni need jõed saavad olemasolevateks nii kaartidel, rahva meeltes, turismiradadel, ajakirjanduses, isegi teadusuuringutes, aga mitte päriselt.

Kusjuures nad vaikivad millegipärast teadlikult ja salakavalalt maha seal elutsevad lillad toonemeikad.

Nabala karstialal avaneb kaheksa maa-alust jõge, neist neli saavad alguse Tuhala jõest.

Ei avane ja ei saa, vähemalt pole sellisteks väideteks hetkel mingit teaduslikku alust, on vaid paari vitsamehe soovunelm, võsas kondamine ja kaasinimeste lollitamine, millega paraku on kaasa läinud ka mõned teadlased. Näiteks hüdrogeoloog, geoloogia-mineraloogiakandidaat Hella Kink:

Karstialal voolab kaheksa maa-alust jõge, millest kuus avaneb Paekna allikajärves. Neist pikim on Kurevere maa-alune jõgi (11 km). Maa-alune karst on intensiivselt Nabala lademe lubjakivides. Salajõgede kohal esinevad orud, nõod, järved, kurisud ja allikad moodustavad huvitava karstimaastiku.

Maa-alused jõed on digitaalselt Eesti põhikaardile kandnud AS Eesti Kaardikeskus.

Hella Kink oli ka see isik, kes lasi need olematud maa-alused jõed kanda Ürglooduse raamatusse. Kirjutab Enn Pirrus:

Nn Nabala objekti asjus pöördus minu poole A.Talioja Tuhala Looduskeskusest taotlusega lülitada see piirkond ürglooduse raamatu andmebaasi. Seletasin tallegi ülaltoodud asjaolusid ja viitasin jõgede olemasolu tõestamatusele. Lähtudes minu tõrjuvast hoiakust pöördus taotleja Pakri Looduskeskuse juhataja Hella Kingu poole, kes oli ürglooduse raamatu veeobjektide koordineerija. Seal toimuski mingi arutelukoosolek ja sealtkaudu ilmselt läks asi ka edasi. Loomulikult on nende salajõgede “avastamine” pendelmeetodi abil nonsenss ja niisuguste voolukanalite kaardistamine karsti vähegi tundvatele inimestele lausa absurdne.

Kordan igaks juhuks veelkord üle: uusi maa-aluseid jõgesid ei ole Tuhala kandis avastatud; vitsamehed ei ole selleks võimelised, Soomlaste uuring (fail 1, fail 2, fail 3, fail 4) (pdf kujul koos kaartide ja eestikeelse tõlkega) ei avastanud samuti mingeid uusi maa-aluseid voolusänge. Soomlaste igati korraliku uuringu väärtõlgendamine teeb tuska. Ma suhtlesin nendega ja see käib nende ametiau pihta, et neid kasutatakse kui vitsameeste kolistamiste verifitseerijaid. Võimalike maa-aluste jõgede otsimine oli küll tööülesandes, kuid mittemingisuguseid kindlas kõneviisis väiteid nad jõgede osas ei teinud.

Mõnede teadlaste vitsameestele takkakiitmine on kahetsusväärne, kuna teadlane peaks teadma paremini, kuidas midagi uuritakse ja milmoel millegi olemasolu tõestatakse või ei tõestata. Objektiivsus ja tõele au andmine peaksid isiklikest sümpaatiatest eespool olema. Mõnede ajakirjanike kergeusklikkus on samuti kahetsusväärne, kuna nende kaudu levib sõnum kõvasti, kaugele ja paljudeni.

Kas oskab keegi nõu anda, mida peaks tegema, et libajõgede ametlikustamine peatada?

Samal teemal:

163 Replies to “Tuhala pseudoteadus kogub uusi tuure ja saastab kaevud”

 1. mind paneb ikka ja jälle imestama, et Vällik on mees nagu orkester. absoluutset tõde valdab ta omateada iga teadusharu vallas. Meie oma Kõiketeadja!

 2. @H.M.: ma imestan ka päris tihti, näiteks selle üle, kuidas inimesed, kes peaksid teadma paremini, suudavad ajada jama ja uskuda asju, mille kohta mingit objektiivset tõendit pole. Olgu selleks siis jõgi maa all või jumal taevas.

 3. kas see soomlaste uurimus on see siin:
  http://www.sakuvald.ee/vvfiles.....ueella.pdf

  Seal on öeldud: “Tämän tutkimuksen perusteella alueella kannataisi tehdä systemaatisempi laajempi tutkimus, jotta karstihorisonttien ja maanalaisten jokien jatkuuvus ja yhteydet selviäisivat.”

  Seal oleks nagu just juttu uutest maa-alustest voolusängidest, kusjuures ilma pildamisvitsa pistmata.

 4. Üleskutse on jõudnud Maalehe võrguväljaandesse ja kajastub Delfi esilehel:
  Tuhala nõiakaevu päästmiseks on veebis kogutud üle 2000 allkirja

  Maalehe ajakirjanik Viio Aitsam või keegi tsenseeris oma blogikirjutisest ära minu arvamuskommentaari, kus ma vitsameeste värgi suhtes skeptilisust väljendasin. Huvitav on nüüd siis jälgida, kas mu sealne kommentaar sinna ka jääb.

  Vabandust, aga üleskutse sisaldab faktivigu, pseudoteaduslikke väiteid, hämamist ja muid võtteid, mis ei võimalda minul sellise soperdisega kaasa minna. Mitte et ma Tuhala nõiakaevu kadumist tahaks, kaugel sellest, aga väidetavad maa-alused jõed on “avastatud” ainult vitsameeste võsaseikluse käigus, mingid tõsiteaduslikud uuringu ei ole neid väidetavaid jõgesid avastanud.

  Üleskutses aga korrutatakse nende jõgede olemasolu kui tõsikindlat fakti. See on vale. Ilmselt on valele rajatud ka oletus, et kui kaevandus tehakse, siis nende (olematute) jõgede kaudu voolab Tuhala jõgi kuivaks ja nõiakaev hääbub.

  Kaevanduste mittetegemiseks on kindlasti hulk korralikke argumente, kuid maa-aluste jõgede olevaks valetamine pigem kahjustab üleskutsujate ettevõtmist kui sellele kaasa aitab.

  Pikemalt skeptik.ee lehel.

 5. Tänan väga KS, väike meelelahutus kulub ikka ära :-)
  VANA VARESE VAAKUMISED 10
  Kümnes lugu. Tuhalaste püha maa ehk KARST

  […]
  Läks õnneks. Põhjamaa targad tulidki oma suure riistaga, mida nad Geo-Padariks nimetasid. Nende Padar pidi nägema maa sisemust paremini kui rahandusminister vaese inimese rahakotti või laulumees tütarlapse hinge. Aga tuli välja, et ei näinud tuhkagi. Või õigemini – ainult seda nägigi. Midagi nägi veel, aga mida, ei saanud aru. Ei osanud põhjamaa targad muud öelda, kui pobiseda, et maa sees on mingi geoloogiline anomaalia.
  […]

 6. Tundub, et lolluse lauspealetungi peatada pole võimalik, iseküsimus, kas seda ongi tarvis teha, totruste perioode on ajaloos ennegi olnud, sellest vaatevinklist pole praegune midagi erakordset, kahetsusväärne, et uuteks prohvetiteks on leheneegrid, aga samas – kes siis veel.

 7. Tuhala piirkond on geoloogiliselt omapärase veerezhiimi ning väga ammuste asustusjälgedega ala (muuseas oluline ka rahvausundi seisukohalt) ning sinna kaevanduslubade andmist tuleks tingimata väga hoolikalt kaaluda. Avalik arutelu on kindlasti omal kohal.

  Samas annab igasuguste pseudoteadusliku teooriate esitamine kaitsmise põhjusena vastaspoolele võimaluse väita, et kõik murelike kohalike elanike ja keskkonnakaitsjate põhjendused ongi ebateaduslik jamps. See on minu arvates praegu kõige olulisem põhjus, miks tuleks möla maa-alustest jõgedest taunida. Uhhuulased kahjustavad nende positsioone, kellega nad justkui ühel poolel olema peaksid.

 8. Karstipiirkond jääb karstipiirkonnaks vaatamata “teostatud uuringutele lisatud kaartidele” ja karstipiirkonna veerezhiim ei ole arvutatav mingi üldmudeli järgi ega ole antud juhul kinnitatud ka täpsete uuringutega.
  Kui ka pole pendlimeeste “jõgesid” just seal, kus nad väidavad, siis karta on, et vooluteed kusagil siiski eksisteerivad. Ehk on nad kitsad, aga see-eest on neid rohkem?
  Sest karstipiirkond jääb karstipiirkonnaks, koos oma eripäradega. Ja ei kamminud soomlased oma geo-padariga kaugeltki kogu piirkonda läbi.
  Seetõttu on “jõgede valele asukohale” keskendumine kaevandamise pooldamisel mõttetu kiljatus.

 9. Eesmärk pühitseb abinõu, ütlesid juba Ovidius ja Machiavelli, kui kaevandus jääb tegemata just tänu väidetavatele maa-alustele jõgedele, mis siis ikka, inimestele tundub see põhjendus nähtavasti kõige enam suupärasena ja mõistetavana.
  Päris hea ikka, et meil on maavarasid nii vähevõitu, jääb hulk maad üles tuhnimata.

 10. No see, et Ovidius nii arvas, ei tähenda veel, et see oleks mõistlik või õige. Mina näiteks ei taha, et minu kodumaal võetaks tähtsaid otsuseid vastu irratsionaalsete valeväidete alusel — kui salajõe-usklikud peaksid väljamõeldiste toel kaevandamise keelamise saavutama, oleks see õudne, sest edaspidi võiks masse väljamõeldistega jälle natuke edukamalt manipuleerida. Milliseks võib kujuneda selliste sammude hind ühiskonnale, näitab hästi kas või ammu nurjunud, ent sellest hoolimata lõppematu ohvriteküllane “sõda uimastitega”.

  Ma ei taha, et NIMBYdest paniköörid minu elu määraksid!

 11. kui salajõe-usklikud peaksid väljamõeldiste toel kaevandamise keelamise saavutama, oleks see õudne,

  Minu meelest pigem hea (pooleldi) komöödiafilmi stsenaarium.

 12. See ülekutse levib kulutulena mööda firmade maililiste. Inimesed vaatavad seda veebisaiti, seda kahtlemata väga ilusat pilti üksikust kaevust, üleujutusest ja põmm, järgmine allkiri ongi olemas. Samal ajal on õhus märksõnad nagu kaevandus, reostus etc.

  See on umbes samalaadi küsimus, et kas tahad, et su koduaias kasvaksid lilled VÕI tahad, et kurjad kapitalistid ehitaksid sinu koduõuele keemiakombinaadi!

 13. Tegin hommikul väikese näpuharjutuse ja vaatasin, kes siis hääletanud on. Tolleks hetkeks oli kirjas 11095 nime, neist üks 7 korda, seitse 3 korda, kaks korda märgituid oli 166. Unikaalseid nimesid 10909. Muuhulgas oli oma hääle andnud Chuck Norris, samuti Jeesus Kristus.
  52% oli Harjumaalt, 11% polnud asukohta märkinud, Tartumaalt oli 10%.
  Rohkete kirjavigade tõttu oli elukutsete järgi jagamine töömahukas (ja seda ma põhjalikult ei teinudki), kuid esiviisik oli selline (parajate vahedega):
  õpilane
  üliõpilane
  õpetaja
  kodune
  pensionär
  Elukutsete seas oli veel sellised nagu näiteks “hiiler”, “õpejõud” (ETISe järgi TLÜ hingekirjas), “õliõpilane” ja muid veel. See, kuidas sõna “õpilane” valesti kirjutatakse, suutis lausa üllatada.

  Mis selle eelneva jutu mõte on – sellise andmekvaliteedi juures ei hakkagi keegi taolist allkirjamajandust tõsiselt võtma. Tõsi, eile õhtul veel figureerinud Y Y nimelised loodusesõbrad olid tänaseks kadunud. Aga seitsmekordne toetaja oli endiselt alles.

 14. lamjak ütles:

  Mis selle eelneva jutu mõte on – sellise andmekvaliteedi juures ei hakkagi keegi taolist allkirjamajandust tõsiselt võtma.

  See oleks tore väide küll, aga see andmekvaliteet, millega jõed saadi, ei olnud ju põrmugi parem — ja vaata, kui paljud inimesed neid tõsiselt võtavad.

 15. Tuhala nõiakaevule on antud 17 000 toetusallkirja

  Talioja meenutas, et 1967. aastal pandi piirkonnas voolav Angerjõgi Tallinna veevarustuse huvides teistpidi voolama. Selleks lõhati kohati kolme meetri sügavune kraav, mille tulemusena alanes mitme Mahtra soos asuva järve veetase meetri võrra. Sama saatus tabas ka kuulsat Tuhala nõiakaevu ning paljud šahtkaevud jäid üldse kuivaks.

  ERR:

  Talioja sõnul tõmmatakse sellise kaevandamisega jõgede kaudu suurvesi ära, enne kui see Tuhala Nõiakaevuni jõuab. Kuid asi pole ainult kuulsas vaatamisväärsuses, vaid ka kohalike elanike kaevud jäävad kuivaks ning hävib praegu Eesti suurim, Nabala karstiala.

  Geoloogiaprofessor Rein Einasto sõnul on tänapäeval küsimus eelistustes ning kui võimalik, siis looduse kallale ei minda. “Eestis on nii palju haavu, karjääre, mis pole lõplikult korrastatud ja kus on veel palju jääkvarusid,” ütles Einasto.

 16. @Martin Vällik: Vabandan- ongi peaaegu nii nagu Kriku arvas. Selle vahega, et mitte et ma ei viitsinud (läbi lugeda) vaid veel hullem- ma arvasin ette teadvat.. seega veel hullem. Aga loodetavasti ma õpin.

 17. Siit ka ilmne vandenõuteooria: müütilised kaevanduse-pooldajad lisavad häälte sekka meelega ilmset sodi, et kogu kampaaniat naerualuseks teha.

 18. Kas oskab keegi nõu anda, mida peaks tegema, et libajõgede ametlikustamine peatada?

  Pakun, et peaks kiiremas korras moodustama komisjoni liba-vastuvoolu kokkukutsumiseks ja ametlikustamiseks, teaduspõhiselt mõistgi, ja seejärel vool massidesse paisata, muu siin ei aita – kurdid kõrvad ei kuule ju mõistuse häält.
  Oluline on saada libajõed ametlikult teistpidi voolama :D

 19. Uuring: Tuhalas ei ole uusi maa-aluseid jõgesid avastatud
  Postimees

  Tuhala nõiakaevu kaitseks allkirju koguvad aktivistid väidavad, et kaevanduse rajamine ohustab piirkonna maa-aluseid jõgesid, nende olemasolu pole aga teaduslikult tõestatud.

  Olgu meenutatud ka Rein Perensi lugu:
  Karstist ja Nabala maa-alustest jõgedest
  07.06.2009
  Rein Perens

  Sealt juurest veel selline lugu:
  Teadlased püüavad Nabala karstiala kopa eest kaitsta
  Vaadake illustratsiooniks pandud kaarti suuremalt, seal on “salajõed” peal kui vaieldamatu fakt.

 20. huvitav on lugeda ja jälgida, kuhu on läinud see arutelu.
  kui pealkiri on tuhala pseudoteadusest, siis nii ka see arutelu käib.
  samas on asja algidee selles, et keelata lubjakivi kaevandamine seal piirkonnas.
  siin jookseb mitme kodaniku postidest läbi väide, et ega me ju kaevandamise poolt pole, aga kui see kaevandamise keeld läbi läheb, siis on jama küll.
  võiks välja selgitada, milline on kohalik seisukoht ja siis ka midagi teha.
  mulle isiklikult see kaevuke meeldib.
  kohe väga.
  ja (ilmselt erinevalt teistest) on mul pisukesel karstilapil elamise kogemus kah olemas (tõsi, mitte nabalas ja mitte kaitsealuses või muidu huvi pakkuvas kohas).
  ma oleks väga rahul, kui skeptikud mula asemel midagi ette võtaks, et see kaevandamise loa asi külmutada/keelata.
  loomulikult juhul, kui neile meelde tuleb, et peale suure raha tagaajamist on äärmiselt kosutav minna kuskile looduskaunisse kohta ja seal puhata ja lõõgastuda.
  sest kui maa on segi pööratud (ja tükk tüki järel seda tehakse raha nimel), siis pole kuskil enam puhata – spad, ööklubid ja solaris on marionettidele.

 21. Sellega ei ole ma kuidagi nõus, et igasugune maa segipööramine tuleks keelu alla panna. Ehitusmaterjale on vaja lõppude lõpuks ja isegi Eesti-suurusest riigist ei jõuta kunagi märkimisväärset osa pöördumatult segi pöörata. Ega me Nauru ei ole.

  Küll aga ei tohi midagi segi pöörata kohas, kus segipööramine võib mõjutada palju suuremat maa-ala kui see, mis konkreetselt segi pööratakse või kohas, mis on looduskaitseliselt või kultuuriliselt väärtuslik (harulduste kasvu- või elukoht, unikaalsed kooslused, pinnavormid, ehitusmälestised vms.). Selliste kohtade väljaselgitamisel ja kaitse alla võtmisel on nii teaduslikud uuringud kui tõenduspõhine avalik arutelu väga olulised.

  Antud juhul kasutab teatud seltskond selles arutelus ebateaduslikke argumente, mis võib trumbid kätte mängida hoopis nende vastastele. Kui asuda seisukohale, et lubjakivi kaevandamine selles kohas on vastuvõetamatu, tuleks distantseeruda ka “maa-aluste jõgede” jutust, sest see argument on kergesti ümber lükatav ja naeruvääristatav.

  Ei ole nii, et ükskõik, kuidas ta oma juttu põhjendab, peaasi, et meie poolt räägib. Mõned niiöelda “meie poolt olijad” võivad hoopis karuteene osutada oma rumala jutuga.

 22. Pakun välja lahenduse:las ärihaid garanteerivad KOGU oma maise vara ja kindulustusseltside lepingutega,et kui Tuhala nõiakaev kuivale jääb,taastavad nad oma kulu ja kirjadega endise loodusliku seisundi,kui seda ei garanteerita,siis pole kellegil õigust kaevandada,sest me ei vaja mingeid “ekspertarvamusi” vaid GARANTIISID,reaalseid ja rahalisi.

  Samas on üldse kogu see trall näiteks kuidas eestis puudub demokraatia ja rahva tahtest sõidetakse papirulliga üle.

  Ma arvan,et see teema kogub piisavalt tuure ja kui siin ärikad ei suuda midagi garanteerida ja nässu keeravad kohaliku rahva turismisissetuleku ja unikaalse nähtuse,siis kindlasti leidub kellegil kusagil metsaservas mõni teise ilmasõjaaegne mürsk mida siis karistusaktsioonis kasutada võiks nende röövkapitalistide ja koppade vastu.

 23. Huvitav palju rahvast saaks kokku,et seda kopakaravani peatada,nii toimiti ju ka Paluküla hiiemäel ja asi läks läbi.Kui on reaalselt võitlustahtelisi kodanike,siis saab ükskord ka Eestis demokraatia kehtima panna.Kui me tahame valida endale demokraatlikul teel diktaatorit,on ka see demokraatia,praegune rahameeste lobi aga näitab,et rahva tahe,ükskõik kui ebaratsionaalne see kellegi arust on,ei maksa midagi.

 24. Ma loodan,et ma viimases väites eksisin.

  Martin Vällikule:tee siis test,võta see kõikse tuntum ja kogenum vitsamees ja lükka ümber tuntud teada tõde,et vitste abil vett leitakse,pea saja protsendiliselt.Olen kindel,et sul tuleb see kümme tonni “nõiaraha” ka välja käia,sest statistika üle maa näitab,et asi peab paika,kui teadlased on nii rumalad,et fenomeni lahti seletada ei oska,siis ei muuda see fakte,et asi on aastatuhandeid toiminud.

 25. Toorum, saada siis see vitsamees katsele. Martin käib hea meelega 10 tonni välja, kui asi töötab, aga temalt ei saa nõuda, et ta ise vitsamehi taga ajaks.

 26. Oleksin selle 10000.- suhtes pisut ettevaatlik. Hüdrogeoloogide käsutuses on kogu Eesti kaart enam kui 10000 puurkaevu andmetega, mis ütlevad suhteliselt täpselt ära, kus ja kui sügaval vett on ja kus ei ole. Nad võivad konkreetse situatsiooni korral 5000.- eest vitsamehele öelda, mis setted ja kivimid maa sees on ja kui sügaval ning kus võib vett olla ja kus mitte. Mul endal oli selline lugu, et üks kolleeg kurtis – ostis mäe otsa maja ja on lasknud puurida juba 100 meetrit, aga vett ei ole. Küsisin, kus see maja paikneb ja helistasin sõbrale – kaevupuurimisfirma juhile. Tema teadis kogu seda kaarti sisuliselt peast ja ütles – ahah seal, mäe otsas – seal on vesi 150 m sügavusel. Nii oligi, kolleeg jättis uue auto ostmata ja maksis kaevu eest. Kel on ligipääs üle-Eestilisele andmebaasile, sel pole vitsandusega suurt midagi teha, sest see on lihtsalt palju ebatäpsem. Karstialad on loomulikult rasked, samuti kaevanduspiirkonnad, ürgorgude alad jne, st täpselt on väga raske arvata, mis all ees ootab. Samas suuremal osa Eesti alast võib prognoose väga hästi teha ja ka ette ära öelda, kui sügavalt vee saab, mis kvaliteediga see on ja palju kaev maksma läheb.

 27. Ansip on valmis kaitsma Tuhala nõiakaevu
  Delfi

  Trapido meenutas Ansipile, et viimastel päevadel on hoogsalt käima läinud allkirjade kogumine Nabala piirkonna looduse kaitseks eelkõige suurte lubjakivikaevanduste vastu.

  “Jah, ka mina olen valmis Tuhala nõiakaevu toetuseks või kaitseks oma allkirja andma,” ütles Ansip vastuseks Trapidole. “Ma ei usu, et see teie küsimus on ajendatud konkreetsest nõiakaevust, mille hävitamise poolt pole ilmselt mitte ükski Eestimaa inimene.”

 28. Vitsandus on isegi mingite ioonide hõõrdumise ja magnetväljadega kuidagi tõestatud isegi teaduslikult,selles soovitan võtta ühendust Vigala Sassiga,ta pole soolapuhuja,kuigi nii on temast osa ajakirjandust püüdnud muljet jätta.vanasti ju kaevati kaeve,ei puuritud vaid käsitsi ja saadi alati vesi kätte,isegi eesti viimane käsitsi kaevu kaevajaga oli Maalehes intervjuu,siiski teaduslike tõestusi,mitte segast häma saab kindlasti Sassi käest.
  Vitsandusega ei saa määrata mingeid maaaluseid koopaid vaid just veesooni ja vee voolamist.On teada,et veesoone peal ei saa enamus inimesi magada normaalselt.

  Aga kuidas te tõestate ära,kas vitsamees pani õieti või puusse?Kutsute kaevupuurija ja siis sellega vaatate järgi?See läheb esiteks kallimaks.Vitsamehele saab ju silmad asukohta transportimisel kinni siduda,niiet mingit kaarti ta kasutada ei saa,seega pääte 99% tõenäolisusega kümme tonni välja käima,sest Maalehe artiklis see vana kaevusepp sai ALATI vee kätte,ükskõik kust ta kaevas.Seda tööd tegi ta sellel ajal kui Eestis polnud õigete mõõtudega tavakaartigi saada,rääkimata veesoonte võrgustikust,seda tööd on teinud tema eelkäijad ja sama edukalt.Ka statistika on teaduse üks mõõdupuusid.Muide kunagi oldi teadlaste poolt täiesti kindel,et õhust raskem asi ei saa õhku tõusta(huvitav kas siis linnud olid kergemad kui õhk)?Tänapäeva meditsiin lükatakse homme ümber nafgu tänane on lükanud eilse jne.Mis kriteeriumite järgi me tõde hindame,kes on see ilmatark,kes asjad paika paneb,et nii on õige ja nii vale.Isegi nõelravi on kaasajal elektrinõelte ja laserakupunktuuri läbi uuele tasemele viidud,samas kui mõned sajandid tagasi tõsiteadlastest apteekrid müüsid saksamaal kolbapulbrit ja inimliha haiguste raviks ja seda täiesti teaduslikel alustel.Nõelte üle irvitasite,aga mis nüüd?Teaduslikult tõestatud!

  Mis sellesse teemasse puutub,siis on aga üliimelik,et inimesed peavad tõestama jõgede olemasolu,samas keegi pole suutnud tõestada nende MITTE olemasolu.Kui on niivõrd tähtis asi mis sedavõrd suuri masse huvitab,siis tuleb uuringutesse kaasata MÕLEMAD osapooled.Las tuleb nii pildamees,georadariga soomlane ja kaevandusfirma,kui ta nii kindel on,et jõge pole las toob puuri kohale ja rahustab kohalikud maha,aga ei,selle asemel antakse altkäemaksu ja palgatakse juriste kes rahva tahte peale sülitavad.Las siis radari ja pildamehed näitavad kohti kust puurida,kus on jõgi ja kui seal on reaalne voolusäng,siis saab ju auku lasta kaamera või kasvõi nööri,vool peaks seda sikutama hakkama.See puurimine ei peaks nii kulukas olema,sest tegu pole põhjavee vaid suht pinnalähedase nähtusega.

  Hämmastama paneb mind käesoleva artikli autori ebaloogiline ja enesele vastu käiv suhtumine:ilma tõestamata ja “vitsameeste” väiteid ümber lükkamata on kohe alust anda kaevandamiseks luba,kui seda ei tehta,on ohtlik pretsedent loodud,ja hiljem võivad kõik “ebateadlased” kõiksugu algatusi nullida.Kuule mees,kui sul on pappi,siis mine tõesta,et neid voolusänge pole,mitte ära musta kõigi teiste uurimistulemusi,ükskõik kui arhailiste meetoditega need saadud on.On selge,et isegi georadariga tuvastati MIDAGI mida tuleb edasi UURIDA,selleks et teha mingeid JÄRELDUSI,praegu pole aga füüsiliselt puuride abil ERAPOOLETULT uuritud (kui keegi juhuslikust kohast puurib ja ütleb,et midagi ei leitud,astaspoolega kooskõlastamata,ei ole see sõltumatu uuring,vaid sihilikult otsitud libatõestus)ega tehtud põhjapanevaid järeldusi,selliseid mis KINDLALT lükkaks ümber või tõestaks antud väiteid millega siinse loo autor esineb.seega ei saa kaevandusluba anda

  Ei saa lasta ühepoolselt teostatud uuringute põhjal võtta vastu otsuseid,seega tuleb kogu pooldajate ja vastaste kamp kokku kutsuda ja üheskoos asja teaduslikult uurima hakata,tuleb kaasata ka need vitsamehed.

  Eriti kummaline ja erapooliku mulje jätab igasugu kirnamõisa ja muude soolapuhumiste sissetoomine linkide näol antud teemasse,see pole enam mõistuslik,vaid emotsionaalne lähenemine,võiks isegi öelda lugeja mõjutamine ja suunamine.

 29. kriku, IGASUGUNE MAAALA SEGIPÖÖRAMINE tuleb keelu alla panna.
  kõike on võimalik teha nii, et planeet ei kahjustu.
  praegu on küsimus selles, et konkreetsed rahahaid said selle koha oma käpa alla ja neile tähendab see tulu.
  samas on võimalik LÕPUNI KAEVANDADA nii mõnedki vahepeal maha jäetud kaevised.
  JA SIIS NEED HEAKORRASTADA.
  aga seda ei tehta naljalt, eriti kui maardla on lõpuni ammutamata.
  seega, EESTI HUVIDE seisukohalt EI PEA seda asja sinna rajama, vaid võib vajaliku materjali saada mujalt – ainult, et tulu selle eest läheb MITTE NENDE MEESTE taskusse, kes praegu seda maardlat avada tahavad.
  seega, maardla avamisest nabalas räägib ainult mõne mehe raha ahnus, mitte eesti huvid.

 30. Erik Puura ütles:

  Oleksin selle 10000.- suhtes pisut ettevaatlik. Hüdrogeoloogide käsutuses on kogu Eesti kaart enam kui 10000 puurkaevu andmetega, mis ütlevad suhteliselt täpselt ära, kus ja kui sügaval vett on ja kus ei ole. Nad võivad konkreetse situatsiooni korral 5000.- eest vitsamehele öelda, mis setted ja kivimid maa sees on ja kui sügaval ning kus võib vett olla ja kus mitte

  Standardne protokoll vitsameeste katsetamiseks on selle suhtes immuunne:

 31. @dig:

  Standardne protokoll vitsameeste katsetamiseks on selle suhtes immuunne:

  Selles näites toodud testil on mõningad puudujäägid – test näitab, kui hästi on võimalik vitsa abil tuvastada 2 liitrit seisvat vett, seega tekivad küsimused:

  – kui vett on palju rohkem, nagu maa-alusest jõest võiks oodata, kas see muudaks tulemusi s.t. kas ei või olla, et 2 l vett jääb allapoole vitsameetodi määramispiiri

  – kui vesi on voolav, nagu maa-alusest jõest oodata, kas see võiks tulemust mõjutada? Kas voolamisega ei teki n.ö. uut kvaliteeti, nagu näiteks elektronide juhtmes suunatud voolamisel tekkiv magnetväli?

  Nendest aspektidest tundub, et (hüpoteetilise) maa-aluse jõe mudel on võrdlemisi halvasti koostatud ja sooritatud katse ei anna vitsameetodil veesoonte otsimise kohta pädevalt infot.

 32. cyrix ütles:

  – kui vett on palju rohkem, nagu maa-alusest jõest võiks oodata, kas see muudaks tulemusi s.t. kas ei või olla, et 2 l vett jääb allapoole vitsameetodi määramispiiri

  Välistatud ei ole. Praktikas eeldatakse, et vitsamehed teavad seda, mida nad teha saavad, ja teevad siis ettepaneku suuremaid kaste ja suuremaid pudeleid pruukida.

  – kui vett on palju rohkem, nagu maa-alusest jõest võiks oodata, kas see muudaks tulemusi s.t. kas ei või olla, et 2 l vett jääb allapoole vitsameetodi määramispiiri

  Välistatud ei ole. Praktikas eeldatakse, et vitsamehed teavad seda, mida nad teha saavad, ja teevad siis ettepaneku torusid ja voolavat vett kasutada.

  Nendest aspektidest tundub, et (hüpoteetilise) maa-aluse jõe mudel on võrdlemisi halvasti koostatud

  Ei sugugi. Kasutatud mudel on lihtsaim, mis välja pakutud teoreetilise selgitusega ühildub — ja selle teoreetilise selgituse piires korrektne. Järelikult on ta hästi koostatud.

 33. Meenutame veel seda, kuidas neid maa-aluseid jõgesid ikka “avastati”
  Kus voolavad Tuhala-Nabala piirkonna salajõed?
  Heiki Potter, Eesti Loodus

  Geobiotopograafiline kaardistus. Maa-aluseid vooluveeteid Tuhala-Nabala piirkonnas otsiti geobioloogilise (biolokatsiooni) meetodiga, see põhineb radiesteesia õpetusel. Vastava pendliga saab kogenud sensitiiv välja selgitada maa-aluse jõe või veesoone asukoha ja kulgemise, kuid ka jõe laiuse, sügavuse ja isegi voolu suuna. Nende uuringute põhjal asuvad Tuhala-Nabala karstipiirkonna alalise vooluga, keskmiselt 4 meetri laiused salajõed 5–8 meetri sügavusel paekihtide vahel; veesoon on tavaliselt 0,3 meetri laiune.

  Veel üks moondus. Nimelt on seni kirjanduses märgitud, et Tuhala jõe maa-alune osa on 1,5 kilomeetrit pikk. Nüüd kirjutatakse ka see ümber ja väidetakse, et Tuhala jõe maa-alune osa on kolmeharuline ja kokku pikkust 6 km.

  Mõned aastad tagasi tuli Rein Hansteini mõõtmiste põhjal aga ilmsiks, et Tuhala karstiala läbiv salajõgi on tegelikult kolmeharuline: kokku kuus kilomeetrit maa-alust voolusängi [4]. Neid kolme jõeharu käidigi mullu uurimas: tehti geobiotopograafiline kaardistus ja koostati digitaaltopograafiline andmekogu

 34. Vitsameeste metoodika on meie keskkonnaametnike poolt juba justkui kinnitatud:

  http://www.mitsell.ee/?id=6&sel=6

  Nende töödes kasutatav metoodika on pikemalt lahti seletatud:
  http://www.mitsell.ee/?id=31&sel=3

  Lühike väljavõte metoodikast:

  “…..Klassikalisest elektromeetrias kasutatakse mõõtmistulemuste fikseerimiseks spetsiaalset aparatuuri. Prognoosuuringutel on aparatuuriks inimese bioloogiline aparatuur, mis liikumise käigus fikseerib põhjavee vooluga kaasnevate elektromagnetiliste väljade asetust looduses….”

  Mis me siin enam seletame, kui vastavat metoodikat kasutavatele spetsialistidele on antud Keskkonnaministeeriumi Põhjaveeuuringute litsents.

 35. Miskipärast jääb mulje, et keegi nagu oleks selle Nabalaga skeptikute eriliselt suure konnasilma peale astunud ja hetkel käib mingi jube valulik tõmblemine. Konnasilmade raviks soovitan määrida vereurmarohuga… ahhjaa, õigus, skeptikud sellesse ju ei usu. See ju vaid vanade maanaiste loba. :D

 36. maamutt ütles:

  Miskipärast jääb mulje, et keegi nagu oleks selle Nabalaga skeptikute eriliselt suure konnasilma peale astunud ja hetkel käib mingi jube valulik tõmblemine.

  Jah, sellised muljed on inimlikud. Kuidas see käib?

  * Skeptikud vestlevad foorumis, postitavad regulaarselt skeptilisi artikleid ja rüüpavad vahepeal kohvi ka.
  * Kodanik X’i lemmikpeni saab ühel ilusal päeval skeptilise kriitikaga pihta ja teeb hapu näo.
  * Kodanik X, kes varem skeptikuid näinudki polnud, järeldab: ahaa, selle peni pärast tulid skeptikud põranda alt välja — järelikult on see peni nendele va skeptikutele eriliseks pinnuks silmas.

  Seda hüütakse prožektorieksituseks.

 37. @Martin Vällik:

  Kui inimesed lähevad selle maaala peale närvi,siis vallanduvad emotsioonid mis ongi energiaväli.Kuna kant on looduskaunis ja tekitab positiivseid emotsioone,siis on see üks parema energiaväljaga paikondi.Emotsioon on vaimne energia,samas on vee liikumine ja sellest tekitatud magnetväljad samamoodi energiaväljad täiesti teaduslikult.On tõlgendamise küsimus mida energia all mõista,samas kommi autor ei ole isegi vaevunud seda tõlgendama.Platseeboefekt on teaduslikult tõestatud,kui inimene usub,et tuhalas on energiasambad ja seda isegi aparatuuriga mõõta ei saa(siiski,maakera “energiasambaid”,näiteks radioloogiliselt või magnetväljaliselt anomaalseid piirkondi isegi taimede emotsioone on japsid ammu mõõtnud ja uurinud) on siin määrav inimese usk,et see paikond on iidne,puutumatu ja PÜHA,seal valitseb lisaks eelpooltoodule meie rahva ENESEVÄÄRIKUS ja ENESEUSK ja inimeste LOODUSEGA SIDUSUS.

  Mina ei lähe kirikusse sitale,isegi ei ole lõhkunud nende müüre,et vanu hiiekive kätte saada,aga ALLESJÄÄNUD põlist looduspärandit ja seeläbi meie rahva kollektiivset rahvustunnet siduvat objekti lasta rahaorjal kapitalistil rünnata ilma vastu hakkamata on mõeldamatu.See oligi selle viimase lause-“tahan ja võtan”ühiskonnale vastandumise mõte.Siin on mängus meie rahva eneseväärikus(samamoodi tuleb meelde fosforiidisõda,huvitav,et kommaritele vastuhakkamine on üllam kui meie enda rahva kapitaliorjadest reeturitele),mitte ainult kohalike elanike kaevud ja unikaalne loodusnähtus.

  Mind huvitab,kas skeptik Martin on saanud raha ja selle orjaks kukkunud,või on ta põhimõtteline vastuhakkaja kõigele mida ta ISIKLIKULT veel ei mõista,olles niivõrd vastandamises kinni,et võib minna vastu isegi Eestlusele.

 38. Tuhala–Nabala salajõed: kas vitsameetod valetab?
  Heiki Potter, Eesti Loodus

  Radar kõneleb pendliga ühte keelt
  Soomlaste hinnangul õnnestusid mõõtmised Tuhala–Nabala kandis üllatavalt hästi. Nad soovitavad jätkata maa-aluste jõgede kaardistamist: piirkonnas on veel mitu avastamata karstijõge, pealegi on Tuhala–Nabala geoloogia huvitav ja maa-alused struktuurid mitmepalgelised.

  Üksiti toetasid georadari mõõtmised eelmise aasta geobiotopograafilise kaardistamise tulemusi. Sestap võib nüüd kindlalt öelda, et Nõmme allikasoos pressivad maapinnale Tammiku, Nõmme ja Übina karstijõgi, ent seal on ilmselt veel üks või kaks maa-alust vooluteed. Paekna allikajärve läheduses leiti kinnitust kolmele varem pendli abil leitud karstijõele: Kirdalule, Kureverele ja Kurtnale. Kirdalu maa-alust karstijõge kontrolliti veel kolmes mõõtmispunktis, neist üks punkt jääb kavandatava Nõmmküla paekarjääri uuringualale. Hästi klapivad Kassaru karstijõe ristumised sihiteega (seda mööda kulges üks georadari mõõtmistrass). Samal sihiteel tuli ilmsiks veel kahe võimaliku maa-aluse veevoolu ristumiskoht, üks neist on tõenäoliselt Kurtna karstijõgi. Lutsa karstijõge sondeeriti kolmes kohas, millest kaks näitasid läbivoolu. Küsitavaks jäi ristumiskoht Tuhala–Nabala maanteega, kuna seda georadar ei tuvastanud. Võimalik, et georadari signaale varjutas samas voolav maapealne oja.

  Kokku võttes võib tõdeda, et nn. vitsameetodil saab hüdrogeoloogilist kaardistamist teha üsna edukalt, veel parem on seda teha kombineeritult radarimõõtmistega; või vastupidi.

Lisa kommentaar

Sinu e-postiaadressi ei avaldata. Nõutavad väljad on tähistatud *-ga