420 Replies to “Rassismiveerg”

 1. Selleks ajaks mõistsid hiinlased püssirohu tõelist jõudu ja selle kasutamise võimalusi ning hakkasid seda kasutama sõjalistel eesmärkidel.

  Võimalik, aga ega sõjapidamist ega projektiilrelvi ei mõelnud nemad välja, vaid ahvisid muistsete aarialaste pealt. Enne valge mehe tulekut oli isegi taoline progressi alustala nagu kaikaga pähelöömine maailma muudele, tõmmudele ja alaarenenud kultuuridele tundmatu.

  Vedades on astronoomilisi viiteid, mis on olulised kronoloogia seisukohast. On mainitud aasta algust ja kevadist pööripäeva Orioni tähtkujus. /—/ Induse kultuuri mälestised osutavad sellele, et tol ajal võidi teha astronoomilisi vaatlusi.

  Võimalik, aga öösel kaela kuklasseajamise ja ülespoole vaatamise mõtlesid siiski välja valged inimesed; ülejäänud kultuurid, veedad ja Indus on seda tehnikat lihtsalt ahvinud. Ja, noh, võimalik, et veidi täiustanud, aga absoluutselt mitteloominguliselt, sest nad lihtsalt pole loominguliseks mõtlemiseks võimelised. Kui teadvustada, et ka mõtlemise mõtlesid välja valged inimesed, on kerge mõista, miks see vähematel velledel hästi välja ei tule. Põhjus on sama, miks koerad kahel jalal käies hästi hakkama ei saa: see pole nende loomulik ampluaa lihtsalt.

  P.S. Narr on geifestari-teemas kultuuride loomingulisuse üle vaielda. Koliks mujale? Tühi teema 4?

 2. Või sul on loovusele mingi definitsioon, millest ma teadlik pole näiteks?

  Loe eestpoolt: loovus on suutlikkus töötada mutrikesena masinavärgis.

 3. Carl ütles:

  Või sul on loovusele mingi definitsioon, millest ma teadlik pole näiteks? kuidas sa defineerid seda.

  Tõepoolest loovusele ühest definitsiooni pole ja tihtipeale on mingi nähtuse klassifitseerimine küllaltki subjektiivne. Pole üheselt mõistetavad kriteeriumi näiteks millal lõpeb soperdis ja algab maalikunst . Või mis on kunstipärasem, kas Pavarotti koos sümfooniaorkestriga või siis Lady Gaga. Või kuidas teha vahet kole pikal kirja pandud jutul ja klassikalisel kirjandusel.

  Carl ütles:

  Ehk siis kokkuvõttes on leiutamine, asjade väljamõtlemine ja teaduse(või miks mitte ka kunsti) tegemine kõik loovusevabad tegevused

  Nii ja naa. Põhimõtteliselt võib küll igasuguse leiutamise ja asjade välja mõtlemise loovuseks kvalifitseerida aga siis jõuame üsna ruttu sinnamaale, et Murru retsid kvalifitseeruvad üliinimesteks. Kui me võtame kasvõi kunsti, siis seal ilmselt tätoveeritakse, kraabitakse seintele ja joonistatakse paberile, ehk siis luuakse päevas rohkem kunsti kui Kunstiakadeemias.

  Mis Sa ise välja pakuksid loovuse kriteeriumina? Mina hindan selliseid asju nagu pornot ehk siis i know when i see it.

 4. Mart K. ütles:

  Narr on geifestari-teemas kultuuride loomingulisuse üle vaielda

  Need kaks on tänapäeval rohkem seotud kui võiks arvata. Kui meil siin paarsada tuhat islamiusku mustanahalist eestlast ringi lippab, siis vaevalt on enam selliseid ühiskonna allakäigu sümboleid esineb. Proovi Sa mõnes euroopa islamilinnaosas avalikku pederastiat harrastada.

  Tegelikult ei puutu ju jaapanlased eriti asjasse. Nemad Euroopasse sisse ei tungi ja laiemas mõtte pole meile olulised, kes nad sellised on loomingulised või mitte. Jutuajamine algas ju rassierinevusest.

 5. Carl ütles:

  Ehk siis kokkuvõttes on leiutamine, asjade väljamõtlemine ja teaduse(või miks mitte ka kunsti) tegemine kõik loovusevabad tegevused kui need tuginevad varasemalt avastatule/olemasolnule?

  Ei-ei, Sa said valesti aru. Tegelikult toetub leiutamine, asjade väljamõtlemine ja teadus alati varasematele avastustele või olemasolnule. Konspiraator mängib selle peale, et loovust ei saa objektiivselt hinnata ning lähtub subjektiivsetest hinnangutest.

  1. Kui ümmarguste silmadega inimene leiutab/avastab/mõtleb välja midagi, mis toetub pikerguste silmadega inimese tegevusele, siis järeldab Konspiraator, et suurem loovuse osakaal on lõpptulemusel.

  2. Kui piklike silmadega inimene leiutab/avastab/mõtleb välja midagi, mis toetub ümmarguste silmadega inimese tegevusele, siis järeldab Konspiraator, et tegemist oli üksnes varem olnu edasiarenduse ja viimistlemisega, aga suurem loovuse osakaal on esialgsel ideel.

  Tulemuseks on kombinatsioon meelevaldsest eeldusest ja tautoloogiast: roosad inimesed on loovamad, sest roosad inimesed on loovamad. Seda nimetatakse ringtõestuseks.

 6. Konspiraator ütles:

  Kui meil siin paarsada tuhat islamiusku mustanahalist eestlast ringi lippab, siis vaevalt on enam selliseid ühiskonna allakäigu sümboleid esineb. Proovi Sa mõnes euroopa islamilinnaosas avalikku pederastiat harrastada.

  Tahad Sa rääkida ka sellest, mis imelikul põhjusel need va vaenulikud ja õhtumaade allakäiku igatsevad islamirassi esindajad valge mehe ühiskonna allakäigu pärast muretsevad ja seda ära avalike geide kiusamise teel ära hoida tahavad?

 7. dig ütles:

  Ei-ei, Sa said valesti aru. Tegelikult toetub leiutamine, asjade väljamõtlemine ja teadus alati varasematele avastustele või olemasolnule.

  Jah, sellele ma üritasingi viidata ju.

  Konspiraator ütles:

  Mis Sa ise välja pakuksid loovuse kriteeriumina? Mina hindan selliseid asju nagu pornot ehk siis i know when i see it.

  ”know it when i see it” lähenemise üks probleeme on see, et kui sul on mingi suur bias sees, siis kaob kogu su hindamise väärtus ära. Näiteks kui sa alustad eeldusest, et valged on edukamad ja loovamad ning võrdled siis valge rassi saavutusi teistega, võid sa jõuda tagasiastudes selleni, et valge rassi tehtu on loovuse tulemus ja teiste tegevused on kopeerimised ja täiustamised isegi kui võrdluses pole näha kuidas need protsessid ikkagi erinesid üksteisest.

 8. Carl ütles:

  ”know it when i see it” lähenemise üks probleeme on see, et kui sul on mingi suur bias sees, siis kaob kogu su hindamise väärtus ära. Näiteks kui sa alustad eeldusest, et valged on edukamad ja loovamad

  Tänapäeva peavool on pigem teistpidi biased. Rassiteooria on tänapäeval ju tabu.
  Et siis võetakse vaieldamatuks eelduseks, et kõik rassid on igas mõttes ühesuguste eeldustega ning siis hakatakse igasugust jama leiutama, miks valgetel asjad teistest paremini välja on kukkunud.

  Loomulikult on biased lähenemine jama. Aga valgete suhtes ei tohi ka biased olla.

 9. @Mart K.:

  Võimalik, aga ega sõjapidamist ega projektiilrelvi ei mõelnud nemad välja, vaid ahvisid muistsete aarialaste pealt.

  Kes on Teie arvates aarialased? 9 sajandil (618–907 Tangi dünastia valitsemisaeg!) oli püssirohu avastamine hiinlaste loovuse väljendus – tegelikult nagu avastati kogemata.

  Võimalik, aga öösel kaela kuklasseajamise ja ülespoole vaatamise mõtlesid siiski välja valged inimesed; ülejäänud kultuurid, veedad ja Indus on seda tehnikat lihtsalt ahvinud.

  Kurb, aga veedade kirjutajad ja Induse kultuuri rajajad on aarialaste/indo-eurooplaste üks haru.

  Loe eestpoolt: loovus on suutlikkus töötada mutrikesena masinavärgis.

  Selline grupikene, kus puudub loovalt mõtlev inimene ei suuda avastada midagi uut! Propageeriks natuke teadust ka: Creativity Wikipedia http://en.wikipedia.org/wiki/Creativity

 10. @Konspiraator:

  Põhimõtteliselt võib küll igasuguse leiutamise ja asjade välja mõtlemise loovuseks kvalifitseerida

  Aga seda see ongi! Psühholoogid on loovust lausa uurinud!!! Loovus – andekuse komponent http://www2.archimedes.ee/noor.....Heinla.pdf

  Loovus on isiksuse omaduste kogum, mis annab eeldused mistahes inimtegevuse valdkonnas probleeme uut viisi lahendada ja algupäraseid tulemusi saada (McLeod & Cropley, 1989). Loovus selliste uudsete ideede tootmine, mis on asjakohased ja efektiivsed (Cropley & Urban, 2000); selliste uudsete ideede, toodete, seadmete või kunstiteoste loomine, mis meie elu edendavad (Feldhusen, 1999).

  Kokkuvõtvalt hõlmab mõiste ‘loovus’ enamasti kahte tähendust: 1) loomine kui tegevus – siia kuuluvad loomisfaasis toimivad kognitiivsed protsessid (ka loov mõtlemine); 2) looming kui loomeprotsessi tulemus – siia kuuluvad uudne idee, toode, kunstiteos jm.
  ………………..

  Lähtudes Piaget´ akommodatsiooni ja assimilatsiooni mõistetest. Assimilatsioon: inimene sobitab uue informatsiooni olemasolevasse kognitiivsesse struktuuri – see vastab intelligentsusele. Akommodatsioon: olemasolevad struktuurid pole piisavad ning neid tuleb muuta selleks, et uus informatsioon sinna sobituks – see vastab loovusele (Cropley & Urban, 2000).

  “Läveteooria”: loovuse avaldumiseks on valik teatud kindel intelligentsuse tase, loovad võimed on piiratud allpool IQ – 120, ülevalpool seda piiri ei sõltu loovad võimed intelligentsusest (McLeod &Cropley, 1989).
  ………………………
  Hans J. Eysenck (1996) eristab oma teoorias kaht loovuse mõistet: loovus kui iseloomujoon (ta nimetab seda iseloomujoont originaalsuseks), mis on mingil määral olemas kõigil inimestel, ja loovus kui saavutus . Ta esitab küsimuse – miks on palju neid, kes on potentsiaalselt loovad, ja nii vähe neid, kes tegelikult pakuvad oma mõtlemise ja tegevuse tulemusena välja midagi uut? Autor teeb siit järelduse, et loovus kui saavutus on paljude faktorite korrutis. Ta jagab loovust kui saavutust mõjutavad faktorid kolme rühma: kognitiivsed tegurid, keskkonnafaktorid ja isiksuseomadused (Joonis 2).

 11. @Mart K.:

  Appikene!!! Kas lätlaste ja leedulastega on paari viimase päevaga midagi juhtunud???? Nad kuuluvad meie lähikonnas indo-euroopa rahvaste hulka. Ei ole need aarialased nii müütilised midagi, päris luust ja lihast teised! Irw, irw, irw.

  Pärsia ajalugu http://et.wikipedia.org/wiki/P%C3%A4rsia_ajalugu

  Indo-iraanlased jagunevad indo-aarialasteks ja iraanlasteks. Termin aaria(arya) esineb palju iraania ja indo-aaria keeles. Sanskriti keeles on aaria aristokraat või aristokraatlik olek ja käitumine. Veedades tähistatakse temaga (vaimset) kangelast; rahvust selles kontekstis ei tähenda. Iraani Avestas airya on üllas, üllalt sündinud. Airyanam: airya-te maa; sellest tulnud Iraan.

  Indoeurooplased http://et.wikipedia.org/wiki/Indoeurooplased

  Indoeurooplased on Indoeuroopa keeli kõnelevad rahvad ja hõimud tänapäeval ja minevikus. Keelkonna nimetus tuleneb selle algsest laiast levikust Euroopast Indiani.

  Tänapäeval räägivad indoeuroopa keeli romaani rahvad, germaani rahvad, slaavi rahvad ehk slaavlased, balti rahvad, keldi rahvad, kreeklased, albaanlased, armeenlased ja Indoiraani rahvad.

  Indoeurooplaste hulka kuulusid muinasrahvastest ja -hõimudest tohaarid, hetid, itaalikud, früüglased, muinaspärslased, ahhailased, doorlased, sküüdid, aarjalased, etruskid, lüüdlased, osa keltidest, goodid jt. Kõrgkultuur kujunes vaid neil indoeurooplastel, kes asusid elama vanade kõrgkultuuride lähedusse ja nende aladele.

 12. @dig:

  @Oakrock, kas Sa kleepisid meile siia just jälle tüki markeerimata tapeeditsitaati?

  Mart K.
  Mõistagi müütilised, padueuropiidsed ja äärmiselt loomingulised üliinimesed.

  Kuidagi pidi ju sellele harimatuse musternäidisele reageerima. Järsku mõningad saavad natuke targemaks ja ei pea enam „valget meest“ maailmanabaks ja indo-euroopa keeli kõnelevaid rahvaid müütilisteks. Tutvugu parem naabrite elu-oluga!!!

 13. Oakrock ütles:

  Kuidagi pidi ju sellele harimatuse musternäidisele reageerima.

  Mart ise võib mind muidugi parandada, aga minu arust ta rääkis rohkem…pilavalt. Või ei? Mulle jäi küll selline hõng ninna.

 14. @Carl:

  Mart ise võib mind muidugi parandada, aga minu arust ta rääkis rohkem…pilavalt. Või ei?

  Ta võis ju pilada, kuid tundub, et tegelikult ei tea ta suurt midagi mütoloogiast. Viidata nõmedatele utoopiatele, mis on reaalse mütoloogiaga karjuvas vastuolus, on otseselt harimatu.

  Aarja rahvast kui sellist ei ole kunagi olemas olnud, seega on erinevad valget rassi ülemaks upitavad teooriad väärtusetud ja valed! Ei ole vahet mehe ja naise, ka teisest rahvusest ja rassist pärineva inimese mõtlemisvõimes (kui õnnestuks blokeerida usuline ajupesu ja anda lastele korralik klassikaline haridus!!!)

  Ka on valed igasugused religioonid, nii traditsioonilised kui ka pseudoreligioonid! Muide diskordianismi suhtub Mart K küll tõsiselt!!! Irw, irw, irw.

  Harduses ja ogaruses http://www.ekspress.ee/archive.....d=63436700

  Mart K.
  21.12.2011 10:48
  > Seega tuleks ikkagi leida traditsiooni põhjuslik alge, mitte üritada luua uusi traditsioone (pseudoteoloogiaid).
  Täiesti nõus väite esimese poolega: muidugi on vajalik ja huvitav välja uurida, kuidas tekivad usulised traditsioonid ja üldse usutunnetus.
  ……………………
  Miks aga peaks usutaju olemuse adumine välistama uute usutraditsioonide konstrueerimise? See jääb natuke segaseks. Ajuahelate jaoks pole vahet, kas traditsioon kujuneb ise või kujundatakse, religioosse harduse kvaliteeti see ei muuda. Sellest ütlen, et sarjata konstrueeritud uusreligiooni mõnest vanast olijast kehvemaks lihtsalt sellepärast, et me teame, kuidas see täpselt tekkinud on, on sama mõttetu kui muretseda, et komm muutub vähem magusaks, kui teame, millest see koosneb ja kuidas meie kehakeemiaga suhestub.
  Ning kui kaua peab üks teoloogia olema traditsiooniline olnud, et selle eest võiks tiitli “pseudo-” eemaldada? Kui nii võtta, siis on kõik religioonid peale protopaganliku animismi “pseudod” — distantseerunud algpõhjusest, usu tegelikust lättest…

  NB!!!
  Mina nii ei näe: kõik usulisi vajadusi rahuldavad konstruktsioonid on selle alglätte tõlgendused, ning mida rohkem neid on ja mida erilaadsemad need on, seda parem.

 15. Carl ütles:

  minu arust ta rääkis rohkem…pilavalt.

  Mul ei tule selle demagoogiavõtte nimetus hetkel meelde aga asja põhimõte on üldteada fakti iroonilises võtmes esitleda. Seda nimetatakse intellektuaalseks pankrotiks. Eesti keeles tähendab see, et kodanikul on klemm koos.

  Ma kehastun hetkeks skeptikuks ja väidan, et Tel Avivi ühistransporti käitavad paranormaalsed jõud. Sina hakkad muidugi vastu vaidlema ja siis ma irvitan, et ka Sa usud mingisugust vandenõuteooriat “juutide kontrollist” ning soovitan Sul tablette võtta.

  Mis me nüüd teeme? Kas me tunnistame paranormaalsed jõud tõeks või tunnistame, et juudid on mingi asja organiseerimiseks võimelised? Ja edasi räägime loomulikult Vene revolutsioonist ja muudest põnevatest asjadest….:D

  Rasside ja rahvustega umbes sama lugu. Marksism on omadega küps ning loomulikult pole marksistidel muud teha kui üritada õlekõrrest kinni haarata ning lolli jutuga oma teoorial kuidagipidi hinge sees hoida.

 16. @Konspiraator:

  Marksism on omadega küps

  Kahjuks Te eksite! Euroopa juhtidel on enamusel marksistlik taust, seega ei ole see jubedus surnud. Kõige hullem on see, et me liigume vaikselt totalitarismi suunas. Varsti keeratakse ka sõnavabaduse kraanid kinni ja minusugused haukujad lihtsalt likvideeritakse füüsiliselt.

  loomulikult pole marksistidel muud teha kui üritada õlekõrrest kinni haarata ning lolli jutuga oma teoorial kuidagipidi hinge sees hoida.

  Ma ei ole kunagi marksist olnud, vastupidi vihkan sotsialismust ja marksismi kogu oma olemusega. Lihtsalt ma ei taha muutuda uueks „nõukogude inimeseks“, vaid mulle meeldib olla eestlane. Euroopas on plaanis kaotada selline igand nagu erinevad rahvad.

  Van Rompuy: rahvuslus on Euroopa suurim vaenlane ja viib sõjani http://www.delfi.ee/archive/ar.....d=34867769

  Euroskeptitsism viib sõjani ja tõusev rahvusluse laine on Euroopa Liidu suurim vaenlane, ütles Euroopa Liidu nõukogu president Herman Van Rompuy Berliinis.
  ……………….
  „Me peame koos võitlema uue euroskeptitsismi ohuga. See pole enam mõnede riikide monopol,” ütles Van Rompuy. „Igas liikmesriigis on inimesi, kes mõtlevad, et nende riik saab üleilmastuvas maailmas üksi hakkama. See on enam kui illusioon: see on vale.”
  …………………………
  „Euroopa suurim vaenlane tänapäeval on hirm. Hirm viib egoismini, egoism viib natsionalismini ja natsionalism viib sõjani,” ütles Van Rompuy. „Tänapäevane natsionalism ei ole sageli uhkus oma identiteedi üle, vaid negatiivne tunne teiste vastu. Meie liit on välja kasvanud koostöö-, lepitus- ja solidaarsustahtest.”

 17. Carl ütles:

  Vale analoogia on ka demagoogiavõte.

  Seda küll. Aga räägime siis õigest analoogiast. Ma ei kirjuta siin mitte sellepärast, et veendunud usuhullule midagi selgeks teha vaid et juhuslikult siia sattunud lugeja minu ja oponentide argumente võrdleks ja ise omad järeldused teeks.

 18. Vaagisin O-rocka ja K-raatori “süüdistustele” vastamist, aga esiteks tundub käesolev teema selleks üha sobimatum ja teiseks…

  Konspiraator ütles:

  Ma ei kirjuta siin mitte sellepärast, et veendunud usuhullule midagi selgeks teha vaid et juhuslikult siia sattunud lugeja minu ja oponentide argumente võrdleks ja ise omad järeldused teeks.

  Kolmandaks hakkan ma vist aru saama, miks Kriku ennast enam näole ei anna. Siinse diskursuse kvaliteet on hakanud alla käima. Ega ma näpuga ei näita; küllap on minulgi selles oma osa. Nendin lihtsalt.

 19. Oakrock ütles:

  @dig:

  @Oakrock, kas Sa kleepisid meile siia just jälle tüki markeerimata tapeeditsitaati?
  Mart K.
  Mõistagi müütilised, padueuropiidsed ja äärmiselt loomingulised üliinimesed.

  Kuidagi pidi ju sellele harimatuse musternäidisele reageerima.

  Oakrock, miks pead Sa harimatusele reageerides tsitaadi eest <blockquote> ja tagant </blockquote> ära jätma?

 20. @dig:

  Sellepärast, et ma tige olen! Hea meelega ropendaksin ma serbo-horvaadi keeles hästi ropult! …

  Üliinimese kontseptsioon põhineb salaühingute jaburatel vanades mütoloogiates toodud lugude sisu vägistamistel: mingi pildi sellest olukorrast annab alljärgnev kommentaar LAURI VAHTRE: Muinasjutt võidust fašismi üle http://www.epl.ee/news/arvamus.....038;no=140

  Tuvastamata Kasutaja
  14.06.2006 12:50
  Veidi aega enne natsismi ilmumist eksisteeris Berliinis “Hiilgav Looz e. Wrili ühing”. Organisatsiooniliselt oli see salaühing. Tõuge selle rajamiseks saadi inglise kirjanik Bulwer Littoni romaanist “Rassid, kes meid ületavad”.
  Selles romaanis on kujutatud inimesi, kelle psüühika on meiega võrreldes saavutanud kõrgema evolutsiooniastme; nad omavad võimu nii enda kui maailma üle. Maailm võrdsustab neid jumalaga.
  ………………….
  Eelpoolnimetatud ühingu liikmed teadsid end omavat salajast meetodit oma rassi parandamiseks. Selleks eksisteeris neil sisemiste psüühiliste harjutuste süsteem. … Selle kõigega loodeti saavutada vaimne võrdsus üliinimestega. Kõik ülejäänu – teadus, psühholoogia, moraal, religioon – on vaid tühjad sõnad, tühi eitede loba.
  ………………………
  Mõte rasside mutatsioonist sunnib valvsusele: me leiame seda Hitleri juures. Kuid see elab ka tänapäeval. Mõte “kõrgematest tundmatutest” esineb nii Ida kui Lääne müstikas.
  Otsingute ja leidude najal võime väita, et Hitleril olid samasugused veendumused. Veelgi enam – Hitler väitis, et tal on olnud isiklikud kontaktid “kõrgematega”.
  Kõige selle juures pole me aga sedavõrd arutud, et püüaksime ajalugu selgitada ainult salaühingute tegevuse najal. See on vajalik ainult selleks, et jälgida, millistel mõjudel kujunesid Hitleri ja mõnede teiste natsismi juhtide vaated. Nende veendumused aga mõjutasid otseselt ajaloo käiku.
  **********************
  Ma ei saa aru, mille alusel üks rahvus või rass on kõrgem kui teine!!! Vat ei saa.

 21. Oakrock ütles:

  Ma ei saa aru, mille alusel üks rahvus või rass on kõrgem kui teine!!! Vat ei saa.

  Tundub, et Sa siiski saad. Või milline rass veel Sinu arvates alljärgnevale iseloomustusele vastab?
  Oakrock ütles:

  NB! Läbi ajaloo on „Valge mees“ ainult idiootsustega tegelenud, vähemalt ei ole võimalik tuvastada sellise tüübi puhul mõistuse olemasolu.

  Mart K. ütles:

  Kolmandaks hakkan ma vist aru saama, miks Kriku ennast enam näole ei anna. Siinse diskursuse kvaliteet on hakanud alla käima.

  1991 ei andnud enamus terve mõistusega inimesi enam näole Diskursus käis kapitaalselt alla ja see juhtub ühekorra veel. Ei arutle ju enam haritud inimesed maailma kõige progressiivsemast ja ainsast teaduslikust ühiskonna ja majanduskorrast. Tänapäevase marksismusega läheb samamoodi nagu tolle eelmisega.

 22. dig küsis:

  Oakrock, miks pead Sa harimatusele reageerides tsitaadi eest

  ja tagant

  ära jätma?

  Oakrock vastas:

  Sellepärast, et ma tige olen! Hea meelega ropendaksin ma serbo-horvaadi keeles hästi ropult! …

  dig väljendab siinkohal seisukohta, et tigeduse nimel teksti kehvasti vormistamine on suhteliselt ebaviisakas ja ei aita diskursuse kvaliteedile kaasa.

 23. @dig:

  tigeduse nimel teksti kehvasti vormistamine on suhteliselt ebaviisakas ja ei aita diskursuse kvaliteedile kaasa.

  Tean, aga põhjus sellele tigedusele on hea! Tänu „valge mehe“ sekkumisele sai võimalikuks ülim loomalikkus Egiptuses!!! Nautige, kuidas üks püksikandjast tõbras peksab naist jalaga pähe, millise elegantse löögiga tabab tanksaapas jalg naise rinnakorvi :.. see on ju see demokraatia, mida „valge mees“ tänu oma sekkumisele maailma laiali laotab. Ja siis Konspiraator imestab, miks niipalju põgenikke Euroopasse trügivad.

  VIDEO: Egiptuse politsei peksab jõhkralt maas lamavat naist http://www.delfi.ee/archive/ar.....d=63496026

  Teiseks ei meeldi mulle skeptikud, kes propageerivad uhhuunduse teooriaid (viide aryanismile!). Haritud inimene peaks olema siiski kuulnud Veedadest ja Avesta tekstidest ja tegema vahet vanal mütoloogial ja nõmedal uhhuulisel väljamõeldisel.

 24. @Konspiraator:

  Või milline rass veel Sinu arvates alljärgnevale iseloomustusele vastab?

  Kahjuks sama rass, kuhu ma isegi kuulun! Viimasel ajal on põhiliseks tundeks – häbi!

  Majandus on viidud krahhi äärele, erinevates sõjakolletes on kaotus muljetavaldav, Põhja-Aafrikasse viidud demokraatia on verine ja inimväärikust alandav. Euroopas ja USAs on moraalne allakäik väga oluliselt kiirenenud, levib psühhopaatia ja erinevad kergemad psüühikaprobleemid.

  Ma ütlesin: Ma ei saa aru, mille alusel üks rahvus või rass on kõrgem kui teine.

  Jään oma vaate juurde, kuna kõik need rassistlikud teooriad, mis „valge mehe“ kõrgemale positsioonile seavad, on valed.

 25. Oakrock ütles:

  Põhja-Aafrikasse viidud demokraatia on verine ja inimväärikust alandav.

  From what i gather – keegi ei viinud sinna demokraatiat ja üks suuremaid põhjuseid, miks seal revolutsioonid režiimide kukutamisest kaugemale ei jõua on rohkem see, et lokkava vaesuse tõttu pole egiptuses ja muudes sealsetes riikides lihtsalt piisavalt haritud inimesi, et mobiliseerida endale mingit korralikku riiki. Ja need, kes on haritud kalduvad ära jooksma läände, kus nad saaksid sellest rohkem ja kiiremat kasu.
  Selles valguses jääb küll mulje, et äkki valge mehe merkantilism ja sellest tulenev koloniaalpoliitika omas häid tagajärgi, vaadates praegust läänelikku ühiskonda

  Rohkem rassismi teemal küsimus Konspiraatorile(või ükskõik kellele): Kui vaatada kui halvasti on läinud ‘valge mehe’ poolt vallutatud teise rassi kuuluvatel rahvastel ning selle põhjal öelda, et nad on geneetiliselt vähemväärsed, kas selline lähenemine ei vaata mitte mööda sellest, et see valge mees vallutas ka teist valget meest ja tegi nii, et sellel teisel läheks väga halvasti?
  Just sellesmõttes, et geneetiline üleolevus väljendub ainult neis rahvastes, kes suutsid püstitada koloniaalimpeeriumid ja vähemuskultuure nottida või üldiselt kõigis valgetes? K.a. vähemusrahvastes kellel otseselt hästi ei läinud – eestlased kasvõi.

 26. …ei meeldi mulle skeptikud, kes propageerivad uhhuunduse teooriaid (viide aryanismile!).

  Teed Sa vahet termineil “propageerimine” ja “ironiseerimine”?

  Kui ma oleks tahtnud arianismi propageerida, ei oleks ma seda sidunud lingiga, mis arianismi selgelt ideoloogiliseks, mitte teaduslikuks hüpoteesiks nimetab.

 27. @Carl:

  keegi ei viinud sinna demokraatiat

  Liibüas jäid lääne agendid vahele, samuti tunnistasid inglased oma erivägede Liibüa ülestõusus osalemist! NATO õhujõud tulistasid isegi mässuliste tankikolonni. Vinged vennad need kõrbepojad, tankid tagaõues. Kus nad veel lahingulennukeid hoidsid? Ei viidud sinna demokraatiat. Irw, irw, irw.

  üks suuremaid põhjuseid, miks seal revolutsioonid režiimide kukutamisest kaugemale ei jõua on rohkem see, et lokkava vaesuse tõttu pole egiptuses ja muudes sealsetes riikides lihtsalt piisavalt haritud inimesi, et mobiliseerida endale mingit korralikku riiki.

  Te olete naiivne inimene, läänes ja idas kasvanud inimeste maailmavaade erineb oluliselt ja itta ei sobi lääne demokraatia. Idas on diktaator vajalik, kes massid endale allutaks. Parem variant oli neile loomulikult monarhistlik valitsusvorm, mis ei sobinud lääne röövkapitalistidele.

  Võtame näiteks 60-te Afganistani, mis oli normaalne, läänelik riik. Mis on tänu „valgele mehele“ sellest järgi jäänud? Riik on paisatud tagasi keskaega. Selles saab süüdistada ainult kasumijanus valgeid.

  Once Upon a Time in Afghanistan… http://www.foreignpolicy.com/a.....fghanistan
  Record stores, Mad Men furniture, and pencil skirts — when Kabul had rock ‘n’ roll, not rockets. BY MOHAMMAD QAYOUMI | MAY 27, 2010
  ************
  äkki valge mehe merkantilism ja sellest tulenev koloniaalpoliitika omas häid tagajärgi, vaadates praegust läänelikku ühiskonda

  Kas Te mõtlete seda hingevaakuvat, utoopilist muinasjuttu „ lääne heaoluriikidest“???? USAs kestis see ainult 20 aastat. Alates 1972 aastast on heaolu aluseks püramiidiskeem, mis on kokku kukkumas, kuna aluspõhi noorte tarbijate näol puudub, ja tänu sellele ei teki raha enam kusagilt juurde, et skeemi elus hoida.

 28. @Mart K.:

  Teed Sa vahet termineil “propageerimine” ja “ironiseerimine”?

  Ootasin Teilt teaduslikku selgitust, mitte ironiseerimist ja viitamist uhhuunduse valdkonda kuuluvale ideoloogiale!!!

  Kui ma oleks tahtnud arianismi propageerida, ei oleks ma seda sidunud lingiga, mis arianismi selgelt ideoloogiliseks, mitte teaduslikuks hüpoteesiks nimetab.

  Mis puutub aryanismi, siis mingil põhjusel „valge mees“ käitubki selles nõmedas väljamõeldises toodud põhimõtete järgi ka kaasajal. Röövmajandus kolmandas maailmas, „alamatele rahvastele“ demokraatia jõuga pealesurumine, valedel põhinevate luureandmete alusel alustatud sõjad ja riigijuhtide, kes soovisid nafta eest dollari asemel eurosid või kulda, seadusetud hukkamised. Tekib küsimus, kas kõige selle eesmärgiks pole mitte kogu maailma kaosesse tõukamine?

  Ka meie ajal on levinud ideoloogilised valed!!! Mitte ükski „skeptik“ ei protesti selle vastu. See olite vist Teie, kes kuulutas, et inimene pidi olema religioosne olend, sellise maailmavaate puhul loota mingi asjaliku argumendi väljatoomist on vist liiast oodata. Meil puudub isegi ajalugu, vaid meile pakutakse müüte, millel puudub teaduslik selgitus ja mis on teadusega räiges vastuolus.

 29. Oakrock ütles:

  iibüas jäid lääne agendid vahele, samuti tunnistasid inglased oma erivägede Liibüa ülestõusus osalemist! NATO õhujõud tulistasid isegi mässuliste tankikolonni. Vinged vennad need kõrbepojad, tankid tagaõues. Kus nad veel lahingulennukeid hoidsid? Ei viidud sinna demokraatiat. Irw, irw, irw.

  Ma teeksin olulist vahet aitamise ja viimise vahel. Üks asi on otseselt minna ja algatada kogu see värgendus, teine asi on öelda ”mkay, äkki see on hea ja me võiksime neid mingil põhjusel aidata nende pühal üritusel”

  Kas Te mõtlete seda hingevaakuvat, utoopilist muinasjuttu „ lääne heaoluriikidest“????

  Ma mõtlen seda, et meil on ühiskonda, kus me võime enam-vähem öelda mida me arvame ja teadust, mis andis meile arvuti kus sina võid öelda, et sinu arust Konfucius ja muu idamaine värk on ainuõige ning muutuda ekspressiivselt pahaseks iroonia kasutamise tõttu.

  Võtame näiteks 60-te Afganistani, mis oli normaalne, läänelik riik. Mis on tänu „valgele mehele“ sellest järgi jäänud?

  Põhjus miks Afganistan oli enam-vähem normaalne läänelik riik seisneb selles, et Ühendkuningriigid viisid sinna, tsipakese vere ja rauaga, läänt oma koloniaalpürgidega seoses. Iseenesest see kuidagi ei heasta nõukogude liidu väikest invasiooni ja muid asju, aga samas minu arust on selliste asjade mainimine vajalik näitamaks, et kõik pole päris ühekülgne. Pealegi julgen ma sügavalt kahelda selles, et püüd lähis-idas ja aafrikas liberaalsemaid ideid ja läänelikku demokraatiat tutvustada on oma olemuselt a priori halvad kui nendega käib kaasas huvi saada kasu. Sa ei hakka ometi vaidlema sellega, et need asjad on tunduvalt parandanud inimeste elu euroopas? Või ikkagi Konfucius oleks parem kui tervishoid või soov mitte koguaeg kõike ettejuhtuvat diskrimineerida?

 30. @Carl:

  Üks asi on otseselt minna ja algatada kogu see värgendus,

  Toomas Alatalu: Liibüa sõja kõrvalmängud http://www.delfi.ee/archive/ar.....d=43727721

  Muide, praegune kriis Lähis- ja Kesk-Idas on väga hea jälgimisobjekt tudengitele ja asjahuvilistele ka selles mõttes, et riidu läinud suurriigid avameelitsevad rohkem kui kunagi varem. Pealegi kõrgel ehk nauditaval tasemel.

  Eriliseks pärliks võib pidada Venemaa välisministri Lavrovi ähvardust kaasata Liibüa mässuliste poolt röövitud Moskva ajakirjanike vabastamiseks „nende riikide eriüksused, kes kuuldavasti on Liibüas.“ Jutt on USA ja Inglise eriväelastest, kelle kohalolekust ajalehed kirjutasid. Kuna asjast rääkist ka Venemaa välisminister, kelle juttu keegi ei üritanudki ümber lükata, võib seda fakti tõena võtta. Ja kust see Liibüa idaserva ilmunud Ivo Schenkenbergi salkade teatud võitlusvõime ikka tuli, kui keegi neid ei abistanud…

  meil on ühiskonda, kus me võime enam-vähem öelda mida me arvame ja teadust, mis andis meile arvuti

  Kas tõesti võime me öelda kõike, mida me arvame? Irw, irw, irw. Teilt tuleb samuti nagu Konspiraatorilt küsida: kus planeedil Te elate????? Teadust tehti ka islamimaades, loomulikult enne, kui „valge mees“ seal kõik maatasa tegi.

  Ühendkuningriigid viisid sinna, tsipakese vere ja rauaga, läänt oma koloniaalpürgidega seoses.

  Milline õigus on „valgel mehel“ minna ja koloniseerida mingi riik? Kes andis talle selle õiguse? Missugused omadused teevad „valgest mehest“ tähtsama ja väärtuslikuma kui teist värvi inimesed, keda nad alandavad ja sunnivad end teenima? Millised olid need „kultuurisaavutused“ mis kolooniatesse viidi?

 31. @Carl:

  Iseenesest see kuidagi ei heasta nõukogude liidu väikest invasiooni ja muid asju, aga samas minu arust on selliste asjade mainimine vajalik näitamaks, et kõik pole päris ühekülgne.

  Tehke see selgeks Delfi kommentaatoritele, suhtumine islamiusulistesse on enam kui negatiivne. Keegi ei teagi, et aastakümneid kestnud sõjad on selle korratuse seal riigis tekitanud.

  Mida teate Teie ristisõdadest? Araablased ei ole seda mõttetut veresauna siiani andestanud. Valada verd olematu kristliku puusliku pärast – see näitab „valge mehe“ arunatukese vähesust!

  püüd lähis-idas ja aafrikas liberaalsemaid ideid ja läänelikku demokraatiat tutvustada on oma olemuselt a priori halvad kui nendega käib kaasas huvi saada kasu.

  Olete kuulnud sellisest asjast nagu kaubavahetus? Ühel poolel on kaup ja teine maksab selle kauba eest raha, aga see peab toimuma võrdsetel alutel. Siiani on „valge mees“ ainult orjastanud kauba omanikke, kauba sandisentide eest röövinud, lagastanud loodust … nimekiri oleks lõputu.

  need asjad on tunduvalt parandanud inimeste elu euroopas?

  Orjatöö on alati hästi tulus olnud, ja tootnud ka hulga rikkusi. Seda võib öelda isegi Eesti näitel, kaugemale polegi vaja vaadata. Jälle see „valge mehe“ üleoleku toonitamine!!!!

  Või ikkagi Konfucius oleks parem kui tervishoid või soov mitte koguaeg kõike ettejuhtuvat diskrimineerida?

  Mismoodi segaks humanismi järgimine tervishoiu arengut???

 32. Carl ütles:

  Rohkem rassismi teemal küsimus Konspiraatorile(või ükskõik kellele): Kui vaatada kui halvasti on läinud ‘valge mehe’ poolt vallutatud teise rassi kuuluvatel rahvastel ning selle põhjal öelda, et nad on geneetiliselt vähemväärsed, kas selline lähenemine ei vaata mitte mööda sellest, et see valge mees vallutas ka teist valget meest ja tegi nii, et sellel teisel läheks väga halvasti?
  Just sellesmõttes, et geneetiline üleolevus väljendub ainult neis rahvastes, kes suutsid püstitada koloniaalimpeeriumid ja vähemuskultuure nottida või üldiselt kõigis valgetes? K.a. vähemusrahvastes kellel otseselt hästi ei läinud – eestlased kasvõi.

  Mina räägin kõikse aeg rassiERINEVUSTEST. Üleolek on äärmiselt suhteline mõiste ja seda saab vaatlema hakata alles siis, kui me mingisugused kriteeriumid paika seame, mida keegi üleoleku all silmas peab.

  Aga mis igasugustesse vallutustesse puutub, siis need võivad midagi geneetika kohta näidata ja võivad ka mitte näidata. 70 punktise IQ,ga karm somaalide jõuk võib kaigastega terve teaduste akadeemia laiali kihutada, ilma et eelmainitud rassismivastase võitluse episood neid mingil moel geneetiliselt paremaks teeks.

  Muidugi võib geneetika vallutuste käiku mõjutada. Näiteks, et mõni rass või rahvus elab tänu madalale kaasasündinud IQ,le kümneid tuhandeid aastaid kiviajas ning on seetõttu arenenumale sissetungijale kerge saak.

  Või siis mõnel rassil on vähem arenenud loovus, nii et nad ei suuda sõjas initsiatiivi haaranud vastase taktikale midagi vastu välja nuputada. Aga see-eest hästi arenenud kollektiivsustunne, mis sunnib võimalikku vaenlast kompromissi, mitte totaalse võiduga leppima, sest totaalne võit läheks liiga kalliks maksma.

  Vallutused võivad geneetika kohta midagi näidata aga ei pruugi. Siin tuleb iga konkreetset juhtu eraldi vaadata ning välised faktorid välistada. Ja eestlastel pole üleüldse kehvasti läinud võrreldes paljude teiste rahvastega.

  Miks Sinu arvates valge rass siin planeedil laiutama hakkas aga mitte mõni teine? Neegritel oli tuhandeid aastaid aega tsivilisatsioon püsti panna ja hoopis meid koloniseerima tulla. Või miks mustanahalised failivad absoluutselt igal pool, kuhu nad satuvad?

 33. @dig:

  See on üsna kuulus umbluuväide. Tegelikult vääriks ta omaette artiklit.

  Ärge unustage 2008.a. alanud finantskriisi ohvrit Bernard Madoffi! See skeem töötas aastaid ideaalilähedaselt.

  Aasta finantsskandaal Madoffi Ponzi skeem http://www.delfi.ee/archive/ar.....d=20646695

  11.detsembril vahistatud New Yorgi börsitreiderit Bernard Madoffi süüdistab väärtpaberiinspektsioon (SEC) väärtpaberipettuses. SEC-i hinnangul võivad kahjud ulatuda 50 miljardi dollarini….

  Varem on korduvalt juhitud tähelepanu Madoffi fondi ebanormaalselt suurele tootlikkusele:
  Väärtpaberiinspektsioon (SEC) sai esimese hoiatuse juba 1999. aastal ühelt Madoffi konkurendilt.
  Wall Street Journali nädalalisa Barrons viskas 2001. aastal õhku küsimuse Madoffi ülistabiilse tootlikkuse kohta 2001. aastal.
  Väärtpaberiinspektsioon kontrollis hiljuti Madoffi treiderid, ega need kauplemiskäske valede hindadega ei sisesta. Aga ei kontrollinud Ponzi skeemi võimalust.

  Täiuslik Ponzi skeem, kui kriisi poleks tulnud, ei oleks ka Maddof vahele jäänud.

  Madoffi Ponzi skeemi iseärasused:
  – Madoff oli esinduslik kuju
  – kunagi ei lubanud ebanormaalselt suuri tootlusi
  – ei lasknud kõiki investoreid fondile ligi
  – enamik kliente jõudis temani teiste investorite kaudu s.t. ise ei turustanud fondi
  – enamus invetorite jaoks oli tema investeerimisstrateegia liiga keeruline
  – maksis väljavõetavad summad kuni viimase hetkeni õigeaegselt tagasi
  – investorid uskusid, et tema tootlus on seotud insaiderlusega. See meelitas investoreid fondi!
  – Madoff ei olnud ajalises plaanis liiga ahne, mis võimaldas tal aastaid tegutseda
  ————————–
  Euroopa võlakriis on tekkinud tänu vananevale elanikkonnale, kes lapsi ei viitsinud teha. Praegu puudub noor laenudel tarbimist harrastav põlvkond.

 34. Oakrock ütles:

  Mismoodi segaks humanismi järgimine tervishoiu arengut???

  No umbes nii nagu ta siiamaani on seganud. Et siis tohtrid on koos patsientidega mättasse löödud humaanse ühiskonna ehitamise nimel.

 35. Konspiraator ütles:

  Miks Sinu arvates valge rass siin planeedil laiutama hakkas aga mitte mõni teine? Neegritel oli tuhandeid aastaid aega tsivilisatsioon püsti panna ja hoopis meid koloniseerima tulla. Või miks mustanahalised failivad absoluutselt igal pool, kuhu nad satuvad?

  Mina süüdistan täielikult seda kuidas euroopas ühiskond veel paarsada aastat tagasi töötas – justnimelt kaubandus ja merkantilistlik majandus, mis tõi kaasa lisaks omavahelisele kaklemisele märgatavat rikkust riigile ja teatud ühiskonna klassidele, mis võisid siis oma varanduse otsas istuda ning aegajalt mõelda ”mis oleks kui ma mõtleks veinijoomise kõrvalt” Sellele aitas kaasa ka katoliku kiriku ülbus millele vastandamine ja mille vastandamise vastandamine tõi kaasa ropu uude ideede voolu ühiskonnas, mis omakorda muutsid teaduslikku progressi veidi kiiremaks.
  Põhirõhu panen ma siiski sellele kuidas ja mis mentaliteedile oli majandus ehitatud ja sellele, et kliima osas on eurooplastel paremini läinud kui mõndadel neegritel.

  Miks on neil igal pool kehvasti läinud? Väljaspool Aafrikat rääkides ma julgen vaid oletada, et orjus, segregatsiooni poliitika, diskriminatsioon ja rassism mängivad rolli nende edukusel. Muidugi me võime vaielda selle üle, kas need on väljamõeldised või mitte.
  Sellele, miks nad Aafrikas enda kõrgtsivilisatsioone püsti ei pannud ja meid ei koloniseerinud, ma ei tea. Julgen vaid spekuleerida, et asi võib olla selles, et kuigi nad panid oma tsivilisatsioone püsti, tegid riike, pole tsivilisatsioonide areng(kui seda üldse annab defineerida) lineaarne ja toimub ebaühtlases tempos ning neil lihtsalt polnud tingimusi mis oleks viinud samasuguse ühiskonna korralduseni/mentaliteedini, mis viis euroopas kolonialismini jne.

 36. Oakrock ütles:

  Kas tõesti võime me öelda kõike, mida me arvame? Irw, irw, irw. Teilt tuleb samuti nagu Konspiraatorilt küsida: kus planeedil Te elate????? Teadust tehti ka islamimaades, loomulikult enne, kui „valge mees“ seal kõik maatasa tegi.

  Me ei või öelda mida me arvame? Milles see väljendub?
  Ühtlasi ma tuletaks meelde, et valge mees pole tegelikult ainus, kes lähisidas kõik maatasa tegi. Tuleb sulle ajalugu meelde? Umbes 13-15 sajandid? Mh? Vihjeks võin öelda, et tegu oli hobuste, vibude ja pilusilmsete hordidega, mis tegid muude kohtade kõrval ka maatasa pärsia oma seniste saavutustega.

  Milline õigus on „valgel mehel“ minna ja koloniseerida mingi riik? Kes andis talle selle õiguse? Missugused omadused teevad „valgest mehest“ tähtsama ja väärtuslikuma kui teist värvi inimesed, keda nad alandavad ja sunnivad end teenima? Millised olid need „kultuurisaavutused“ mis kolooniatesse viidi?

  Well…See pole niivõrd õigus kuivõrd asi, mida võisid teha kõik kes tahtsid, sest sinu mõte sellest kui vale see oli tuli tükk aega pärast selliste asjade tegemist, mis toimusid ajal kui vallutused olid tavalised ükskõik kus.
  Mis kolooniatesse viidi. Meditsiin, veevärk, idee soolisest võrdsusest, demokraatia(sort of). Pluss on meil nüüd Ameerika Ühendriigid. Me võime spekuleerida, et seda pole vaja, aga mulle näiteks meeldivad niimõnedki asjad mida sealne kultuur on saavutanud. Tead küll – jazz, The Velvet Underground, Penn&Teller.

  Kusjuures siit tekib ka küsimus, kas me oleksime nii vaba ja demokraatlik ühiskond kui kolonialism ja sellega kaasaskäivad asjad poleks tekitanud sõdu, vaesust ja rahulolematust, mis oli peamiseks lükkavaks jõuks võrdsuse poole pürgivatel revolutsioonidel.

 37. Carl ütles:

  Väljaspool Aafrikat rääkides ma julgen vaid oletada, et orjus, segregatsiooni poliitika, diskriminatsioon ja rassism

  Aga miks näiteks Rootsi eestlased sotsabist ei elatu? Ma hea meelega ei viitsiks tööl käia vaid põletaks, vägistaks ja laseks Rootsi rahval kogu jama kinni maksta, sest minu esiisad kannatasid Põhjasõjas.

  Miks mina ei tohi Rootsis , Saksamaal, Venemaal ja muudes minu vanavanematele tappa andnud riikides vägistada või autot põlema panna? Ja peale seda kõiki kriitikuid rassistideks sõimata.

  Teoreetiliselt võiks ju eestlased terve Rootsi maha põletada ja ära vägistada, sest kunagi ammu oli Põhjasõda. Ja rotsad peaksid selle kinni plekkima ja mokad maas hoidma, sest nad olid ju rassistid.

  Meil olid kunagi Saksa parunid. Kas see annab mulle õiguse Saksamaal esimest vastutulevat Saksa tüdrukut vägistada või ei anna?

 38. …miks nad Aafrikas enda kõrgtsivilisatsioone püsti ei pannud…

  Meeldetuletuseks: Noki rahvas oskas rauda sulatada enne kui suurem osa Euroopast. Aga kuna pole võimalik, et neegrid midagi algupärast omast peast välja mõtlesid, pidid seda neile ilmselt õpetama ajamasinatega valged.

  Kuidas ja millistelt valgetelt varastab ideid üks maailma viljakamaid leiutajaid, ei oska öelda.

 39. Konspiraator ütles:

  Aga miks näiteks Rootsi eestlased sotsabist ei elatu?

  Viita allikale ka. Kes ütles, et ei elatu?

  Ma hea meelega ei viitsiks tööl käia vaid põletaks, vägistaks ja laseks Rootsi rahval kogu jama kinni maksta, sest minu esiisad kannatasid Põhjasõjas.

  Võeh psühhopaati.

 40. Carl ütles:

  Umbes 13-15 sajandid? Mh? Vihjeks võin öelda, et tegu oli hobuste, vibude ja pilusilmsete hordidega, mis tegid muude kohtade kõrval ka maatasa pärsia oma seniste saavutustega.

  Rassismihuviliste hüvanguks võiks siia juurde veel mainida Tšingis-khaani kombe usinasti seksida, mistõttu tema geenidel tänapäeval miljoneid kandjaid on. Kas on kriteeriume, mille alusel üks rassist saab järeldada, et just mongoli hordide invasiooniga Euroopasse imbunud kõrgema rassi geenid ei pannud Renessansile alust?

 41. dig ütles:

  rassist

  See massimõrtsukas Trotski välja mõeldud rumal sõna näitab hästi rassiteadmiste kvaliteeti 21saj.
  Huvitav kui keegi põllumajanduse arutelus igasugu kulakud, reaktsioonilised kodanikud elemendid, kontrrevolutsionäärid ja kahjurid argumentidena välja käiks….:D

  Aga tegelikult on selliste sõnad kartmine jälle valge rassi omapära Mitte ühtegi teist rassi pole õnnestunud juutide poolt leiutatud rumalaid sõnu kartma panna. See on valge rassi unikaalne nõrkus ja paljudele huvi pakkuv fenomen.

  USA lõunaosariikide neegrid on hetkel sellega püsti hädas. Sissetungivad latiinod teevad neile seal tuupi ja maagiline sõna ei aita. Neeger karjub rassist, rassist, latiino irvitab, et olen küll ja tuuseldab neegrit edasi. Samamoodi ei suudetud Jaapanis massiimmigratsiooni käivitada. Kisati rassismist mis kisati, japsid naeratasid pilukil silmadega ja ei tahtnud miljonite neegrite ja moslemite riiki toomisest midagi teada.

  Valge rass on ainukene kes sõnu kardab. See fenomen kerkis esimest korda Rootsi nõiajahi aegu üles.

 42. Oakrock ütles:

  Oot-oot-oot! Te ajate midagi väga oluliselt segi, naised olid sel ajal, kui kolooniad tekkisid, oma meestele kuuluvad õigusetud olevused. !!!

  Ma ei väljendanud ennast selgesti ilmselt. Nimelt minu arust see, et hakkasid levima ideed võrdsusest ühiskonna klasside ja hiljem ka soode vahel, on täielikult kolonialism tagajärg. Ehk siis jah – otseselt ei viidud kolooniatesse neid ideid, küll aga tekitati pikemas plaanis koloniaalpoliitikaga tingimused selliste liikumiste tekkimiseks ja arenguks.

  dig ütles:

  Kas on kriteeriume, mille alusel üks rassist saab järeldada, et just mongoli hordide invasiooniga Euroopasse imbunud kõrgema rassi geenid ei pannud Renessansile alust?

  Post-hoc ergo protper-hoc? Lisaks sellele – hunnidega jõudsid ka mongoliidsemad geenid euroopasse, mitte otsest renessanssi kaasa tuues.
  Kas on üldse midagi millest üks hea rassist special pleadiga välja ei tule?

Lisa kommentaar

Sinu e-postiaadressi ei avaldata. Nõutavad väljad on tähistatud *-ga