Teoloog teaduse kallal ja muid lugusid juunis


6. juuni liikus planeet Veenus üle Päikese. Pilt: Martin Vällik


Andres Põder vaatab, kuidas Veenus üle Päikese läheb. Pilt: Siim Lõvi

 • Sirbis on läbi mitmendama numbri üks arutelu käimas. Alustan viimasest ehk siis sellest, kuidas teoloog loodusteadust või teatud aspekte selles interpreteerib. Kummalisel kombel on diskussiooni keskmes evolutsioon või siis “Darwini evolutsioonikäsitlus”.

  Kui teadusest saab ideoloogia
  Atko Remmel

  Hõraku ja Viikmaa artiklis on sellesse positsiooni pandud Darwini evolutsioonikäsitlus, mistõttu lähenemine evolutsioonile saab olla kas darvinistlik või väär, muid võimalusi ei ole. Enese jaoks selgitatakse seda üpris tüüpiliselt mitmesuguste olukorda pehmendavate kujundite abil, millest üks populaarsemaid on „ratsionaalne” minapilt ja „ebaratsionaalne” vastaspool. Ilmselgelt muutub selline käsitlus pikapeale segavaks nii teaduse tegemisel (tulemus on juba kindel) kui ka oma tegevuse mõtestamisel; sellelaadne ühe lähenemisnurga või meetodi absolutiseerimine toob vägisi pähe paralleeli lausega „mehele, kelle käes on haamer, näib kõik naelana”. Selline suhtumine on muidugi kaugel teaduslikkusele vajalikust avatusest, mistõttu kõige täpsemalt kirjeldab seda termin „dogmaatiline”, seda nii teoloogilises kui ka profaanses tähenduses. Põhimõtteliselt ütlevad artikli autorid teiste sõnadega sama, mida kirjutas Lenin ning mida tänapäeval tsiteeritakse vaid irooniliselt: „Marxi õpetus on kõikvõimas, sest ta on õige.” Paralleelid marksismiga on seda ilmsemad, et ka see maailmavaade väitis end olevat ainsana teadusliku.

  Ja peale seda heidab Remmel Hõrakule ja Viikmaale ette demagoogiavõtete kasutamist ja teaduspoliitilist agendat:

  On aga ilmselge, et artikli autoritele selline lähenemine ei sobi ning nende tee teadusliku tõeni ei vii mitte uute sümbiooside, vaid absolutiseeritud positsiooni kaitsmise kaudu, kasutades seejuures mitte teaduslikku argumentatsiooni, vaid demagoogilisi võtteid. Sellest vaatevinklist torkab teravalt silma ka artikli tegelik eesmärk, milleks ei ole sisuline arutelu, vaid eelkõige teaduspoliitilised eesmärgid – biosemiootika diskrediteerimine bioloogidega ühist huvi pakkuvas valdkonnas.

 • Darwini evolutsioonikäsitlusele ei ole alternatiive
  Peeter Hõrak, loomaökoloog; Mart Viikmaa, geneetik

  18. mai Sirbis avaldasid evolutsiooni kohta arvamust Stuart Kauffman ja Kalevi Kull. Mõlemal mehel näib olevat kana kitkuda darvinistliku evolutsioonikäsitlusega. Kuna meie humanitaarkultuuriruumis kipuvad viimasel ajal esile kerkima antidarwinlikud vaated, peame vajalikuks teemat kommenteerida tänapäeva evolutsioonibioloogia vaatenurgast.

  Vahemärkus Sirbile, et kui artiklis on viide eelnevalt samas ajalehes ilmunud artiklile, siis pole mingit põhjust peale rumaluse ja laiskuse lisada otseviide selle mainitud artikli juurde.

  18. mai Sirbis ilmunud Kauffmani ja Kalevi Kulli vestlus markeerib Kauffmani juba veendunuma Darwini vastasena („Newtoni ja Darwini pärand varjestavad mittefüsikalistliku bioloogia teistsuguse reaalsuse”), kuid jätab lugeja tema seisukohtade põhjenduste osas samasugusesse segadusse. Marek Strandbergi osundatud Kauffmani hüpotees, et „looduslikku valikut eraldi nähtusena ei olevatki ja et evolutsioon toimib biosfääri või ökosüsteemi omadusena, et leida muutuvale keskkonnale ja selles tekkivatele suhetele uusi vastuseid ja lahendusi …” kõlab tõepoolest provotseerivalt ja läheb vastuollu Kauffmani poolt varem avaldatuga. Kas teadlase arusaamine maailmast on muutunud? Ja milles seisneb tema pakutud alternatiiv? Strandbergi väitel seisneb Kauffmani hüpoteesi „meelikõditav iseloom” selles, et „aine universumis võibki olla jagunenud elutuks ja elusaks”, ning et elutu ja elusa aine käitumine ei ole samaväärselt ennustatavad. Samuti selles, et rakud võivad kohaneda uute keskkonnatingimustega ja et elusainel ja selle osadel on funktsioonid, milleks on leida lahendusi probleemidele. Selliste triviaalsuste afišeerimine võtab kukalt kratsima iga terve talupojamõistusega bioloogi. Usutluse käigus selgub eelkirjeldatud hookuspookuste arvatav põhjus: Kauffman on avastanud enda jaoks biosemiootika.

  Bioloogia on loodusteadus, mis püstitab hüpoteese ja kontrollib neid toetudes mõõtmistulemustele, ja kus võimalik, siis katseliselt. Nagu märkis Carl Sagan, varustatakse teadlased väljaõppe käigus rumaluse avastamise komplektiga. Darwini loodusliku valiku kontseptsioonil põhinev evolutsiooniteooria kujutab endast imelist näidet teaduse eduloost. Enamgi veel, selle mõte peaks olema hoomatav igaühele, kes kordki elus on kasutanud sõela. Looduslik valik on sõelumisega sarnane protsess: organismide diferentseeritud, st mittejuhuslik paljunemine. Maailm meie ümber on täis käegakatsutavaid tõendeid selle protsessi toimumise kohta. Ei tohiks nõuda ülemäärast pingutust, et ette kujutada mismoodi on hundist eellasest saadud kogu tänapäevane koeratõugude galerii või algselt mürgisest kartuli eellasest meie igapäevatoidus. Või miks puud raiskavad väärtuslikku energiat ja toitaineid selleks, et endale tüve kasvatada. Tasuks mõtiskleda ka selle üle, kas inimesed paljunevad juhuslikult ja mis sellest tuleneb. Darvinistlikul valikuprintsiibil baseerub kogu tõu- ja sordiaretus ning ravimiarendus. Ilma selleta ei oleks toitu ega ravimeid. Elu ka ei oleks.

 • Kas Darwini mõõtu avastus tulekul?
  Kalevi Kull ja Stuart Kauffman

  Kauffman on koos oma matemaatikuist kolleegidega välja tulnud hüpoteesiga, et looduslikku valikut eraldi nähtusena ei olevatki ja et evolutsioon toimib biosfääri või ökosüsteemi omadusena, et leida muutuvale keskkonnale ja selles tekkivatele suhetele uusi vastuseid ja lahendusi. Selliseid, mida polegi võimalik selgelt ette ennustada või arvutada. Kauffmani hüpoteesi meelikõditav iseloom on selles, et see näitab, et aine universumis võibki olla jagunenud elutuks, mida juhivad matemaatilistel alustel füüsikaseadused, ning elusaks, mille omapäraks on olla ennustamatu ja mille puhul kõik lootused seda protsessi ettemääratud valemeisse kirjutada on lootusetud.

  Järgneb intervjuu-vestlus K. Kulli ja S. Kauffmani vahel, mis mulle isiklikult kui mittebioloogile kohati üsna segaseks jääb.

 • Evolutsioonilise kruvikeeraja lugu
  Marek Strandberg
 • Kirikiri kohendab ka omalt poolt lõket:
  Selektsionismi viletsus
  Tim Ingold

  Üks asi, mida me õpetatud vaidlustes ei peaks sallima, on ometigi sallimatus. Kuid olen märganud, et neodarvinistlikud selektsionistid on eriti ebatolerantsed igasuguste intellektuaalsete väljakutse suhtes oma seisukohtadele. Nad lihtsalt eeldavad, et need ei ole küsimuse alla seatavad, ning keelduvad edasistest aruteludest. Nende lemmikvõtteks on muidugi kuulutada krüpto-kreatsionistiks igaüks, kes end nende järgi ei joonda.

104 Replies to “Teoloog teaduse kallal ja muid lugusid juunis”

 1. Lõuna-Kestevenis Granthami kandis peetakse septembris maha raskuspõldude festival.

  Initial programme events now online but events and details to be added through May and June until full programme and tickets available here from 20th June 2012.

  The Gravity Fields Festival explores, celebrates and interprets some of the big thinking in today’s world, and looks back to where the modern understanding of science began.

  In addition to ticketed events, some events will have free tickets and some outdoor events will be free and open access.

  Teaduspäevakava algab suurte hadronite tülitajast ja lõpeb aruteluga, millist häält võiksid teha kohtuvad mustad augud. Seejärel peetakse maha Newtoni rongkäik.

 2. Alati elevandilembene Wall Street Journal pajatab selgeltnägijast.

  Citta is a resident at Krakow Zoo in Poland, the country jointly hosting Euro 2012 with Ukraine. Ahead of the tournament, which started on June 8, Citta was tipped by some as a name to look out for, up there with Mezut Ozil, Cristiano Ronaldo and Robert Lewandowski.

  That’s because she was being billed as a worthy successor to one of the most memorable characters of the FIFA World Cup 2010. No, not Andres Iniesta, whose goal helped Spain win the title, but Paul the Octopus – the eight-legged sea creature who correctly “predicted” the results of matches at the tournament by picking food from tanks marked with national flags of the competing teams. Paul tragically died in October 2010 from an octopus-related illness, otherwise known as a very short lifespan.

  For Citta’s forecasts, three melons are lined up – one next to the Polish flag, another next to the flag of the opposing country, and a third next to a sign marking a draw – and Citta picks one of them with her trunk.

 3. Päevalehes teadusest, lilledekeelest ja ja Eesti elust

  See, kes tuleb Niinemetsa laborile külla, saab teada, et taimedel ja inimestel on tegelikult väga palju ühist. Kui on palav, higistavad taimed nii nagu inimesed. Ja annavad teistele teada, et „mul on kuum, mul on janu, mind sööb röövik”, eritades õhku signaalmolekule. Kui üks taim saab teada, et naabrit kiusavad röövikud, reageerib ta sellele, muutes enda lehti kibedamaks, et need enam söödikutele ei maitseks. See ongi lillede keel.

  ei tea kas taimed ka peenral järjest kibedamaks peaks muutuma, sedamööda, kuidas naabertaimedelt või nende endi küljest lehekesi murtakse…? Ilmselt siiski mitte inimesele tuntaval määral.

 4. Postimees: Indoneesias mõisteti ateist vangi

  Indoneesia mees Alexander Aan mõisteti eile kaheks ja pooleks aastaks vangi jumala eitamise eest.

  Käesoleva aasta alguses oma Facebooki kontole «Jumalat pole olemas» kirjutanud Aan mõisteti eile kaheks aastaks ja kuueks kuuks vangi ning määrati trahv 1 000 0000 ruupiat (umbes 8400 eurot) pühaduseteotuse eest, vahendab Stern.

  Kohtunik Eka Prasetya Budi Dharma ütles, et Aan on süüdi islami häbistamises ja prohvet Muhammedi teotamise eest oma Facebooki kontol.

  «Usk on isiklik asi ja ma olen kõigi ees vabandanud, keda ma solvanud olen,» ütles Aan.

  Inimõigusteorganisatsioon Amnesty International kritiseeris kohtuotsust ning palus mees vabastada. Amnesty teatel on see suur tagasilöök mõttevabadusele Indoneesias ning Indoneesia rikkus sellega rahvusvahelist õigust.

  Indoneesia, mis nimetab end sekulaarseks, on suurima moslemite arvuga riik maailmas. Umbes 240 miljonist elanikust on 88 protsenti moslemid.

 5. Postimehes Jüri Mõis räägib oma vaadetest asjadele ja elule.

  Aga kuidas ikkagi Eesti rahvastikku kasvama panna?

  Suures plaanis jaguneb teema kaheks. Esiteks, kuidas saada rohkem immigrante, ja teiseks, kuidas saada rohkem omi sündimisi. Avalikult arutatakse meil vaid pisemat probleemi – kuidas rohkem sünniks. Suurem osa, umbes 75 protsenti lahendusest on ikka immigratsioonis. Kui palju me ka loomuliku iibe küsimusega ei tegeleks, ei lahenda see rahvastiku arvukuse säilimise küsimust kuigipalju.

  Oma sündimuse abil rahvast täielikult taastoota on tänapäeval läänemaailmas suhteliselt lootusetu. Kui vaadata mõistlikke riike, siis kõik nad kutsuvad elama. Mina arvan küll, et Argentinast, Türgist, Lõuna-Aafrika Vabariigist võiks vabalt Eestisse vastu võtta kõik intelligentsed inimesed, kes viitsivad eesti keele selgeks õppida. Stiimuliks oleks see, et nad saavad tulla elama Euroopa Liitu. Võiks anda neile elamislubasid, poleks mingit probleemi.

  Immigratsioon on üks pool, aga mida teha oma inimeste iibe suurendamiseks?

  Esimene on jõukuse kasvatamine. Laste kasvatamine on väga-väga kulukas ettevõtmine, lapse arengukulud on tohutud. Kui pole tahvelarvutit, pole mobiiltelefoni, kui sul pole võimalust netist tõmmata, kui sul pole võimalust skypark’is käia, siis kõik… Kõik on väga kallis.

  Kokkuvõttes – laste kasvatamine on kallis ja kui saame jõukamaks, siis on ka lihtsam lapsi saada?

  Just, väga lihtne tõde. Teine asi on aga võrdsustamine. On teaduslik fakt, et laste vähesuse probleem on kõige suurem jõukate ühiskondade vaesemate inimeste seas. Rikastel inimestel on alati lapsi. Minu arvates on Soome ühiskond, Rootsi ja Norra samuti, väga hästi üles ehitatud. Rikkad ühiskonnad, kus inimesed elavad tegelikult üsna lihtsat elu.

  Kui sõidad Soome ja vaatad nende pisikesi puumajasid või nende autosid, mida neil nimetatakse konnadeks… Elus on palju võistlusmomente, aga kuidagi on Skandinaavia maades õnnestunud vältida võistlust materiaalsete võimaluste väljanäitamise alal.

  Mul oli ministripõlves kohtumine Uus-Meremaa siseministriga. Ta küsis minu käest: «Jür­i, kas oskad äkki aidata, kuskohast saaks immigrante?» Nad olid 1960. aastatel teinud hollandlastega diili ja said 50 000 hollandlast. Maksti lennukipiletid kinni, anti tasuta maa, jube hea diil.

  Nüüd tuli siiakanti vaatama – oli kuulnud, et siin venelasi ei sallita, mõtles, et äkki saaks kuidagi need Uus-Meremaale kutsuda. Piirkondade marketingi põhitõde on ju see, et võisteldakse kolme asja pärast: elanikud, investeeringud ja turistid. Kõik, kes neid ära ajavad, on lihtsalt lollid. Ja jäävad üsna ruttu vaeseks ning langevad selles mõttes tsivilisatsiooniredelil allapoole.

  Ma olen vahel…

 6. rääkinud nendega, kes Kreekat ei salli. Minu maailmavaade on küll, et Kreekat tuleb eurotsoonis säilitada. Ma küsin Kreeka kritiseerijatelt, aga kuulge, miks te siis Võrut säilitate? Võru on minu rahakotile hoopis suurem koormus kui Kreeka. Mõlemad on vaja kinni maksta ja mõlemad asuvad kaguosas. Kokkuvõttes on see vaate küsimus – kui suur sinu ruum on? Minu vaade on jõudnud siiani, et mina elan Euroopa Liidus. See on minu ruum.

  arvukate kommenteerijate hulgas on ka mitmeid üpris tigedaid võrukesi :)

 7. Muusikateadlane Saale Kareda pidas eile Raadio Ööülikoolis loengu “Transdistsiplinaarsest lähenemisest muusika olemuse ja Arvo Pärdi loomingu uurimisel”. Kuulsin poole kõrvaga Klaasikaraadiost laste vannitamise kõrvalt, aga see vähene, mida kuulsin, veenis mind, et “transdistsiplinaarne” tähendab antud kontekstis “totaalset umbluud”. Kui see ei olnud võigas nali (milles ma kahtlen), on see nüüd ikka tore “nali” küll, kui riigiraadiost teadlane sellist juttu räägib.

  Autor ise tutvustab FB-s konkreetset (muide, Vanalinna Hariduskolleegiumi ruumides toimunud) loengut nii: “Mind on aastaid paelunud teema, mil moel on heli ja võnked seotud tolle maailmaga, milles me siin oma elu elame. Olen jõudnud enda jaoks selgusele, et võnge, seega siis oma olemuselt heli, koos valguse ja geomeetriaga, kätkeb endas saladust, kuidas puhtast vaimsest energiast sünnib mateeria. Valguse all pean silmas Valgust teispool elektromagnetilist valgust. Olen ühtelugu mõelnud selle peale, millal küll jõuame me tõelise teaduseni Valgusest…”.

  Saade algas näiteks jutuga, et ajast aega on mõnitatud ja taga kiusatud kõiki transidstsiplinaarseid teadlaseid, näiteks usklikku Teslat, kes on unustatud ja maha vaikitud ja kes avastas rahvale tasuta elektri, kelle elu hävitasid Jõud, mis ei Salli Tasuta Elektrit, ja kelle kõige tähtsamad avastused — need, mida kooliõpikutes ei mainita — hakkavad kohe-kohe avalikkuse ette jõudma.

  Mida täpsemalt rahvusringhäälingu mahitusel teaduse sildi all rahvale pähe määritakse, saab ilmselt kuulda, kui loeng Ööülikooli veebi laaditakse. Loodetavasti toimub see lähiajal.

 8. Katseliselt paistab olevat kinnitust leidnud üks Sigmund Freudi teooriatest: et psühhoanalüütiline kontseptsioon, mida nimetatakse alateadlikuks konfliktiks, on seotud ärevushäirete ja foobiate sümptomitega, vahendab Phys.org. Michigani ülikooli emeriitpsühholoog Howard Shevrin esitleb töö tulemusi Ameerika psühhoanalüüsiliidu aastakoosolekul.

  The research involved 11 people with anxiety disorders who each received a series of psychoanalytically oriented diagnostic sessions conducted by a psychoanalyst.

  From these interviews the psychoanalysts inferred what underlying unconscious conflict might be causing the person’s anxiety disorder. Words capturing the nature of the unconscious conflict were then selected from the interviews and used as stimuli in the laboratory. They also selected words related to each patient’s experience of anxiety disorder symptoms. Although these words differed from patient to patient, results showed that they functioned in the same way.

  These verbal stimuli were presented subliminally at one thousandth of a second, and supraliminally at 30 milliseconds. A control category of stimuli was added that had no relationship to the unconscious conflict or anxiety symptom. While the stimuli were presented to the patients, scalp electrodes record the brain responses to them. /—/

  Highly significant correlations, suggesting an inhibitory effect, were obtained when the amount of alpha generated by the unconscious conflict stimuli were correlated with the amount of alpha associated with the conscious symptom alpha — but only when the unconscious conflict stimuli were presented subliminally. No results were obtained when control stimuli replaced the symptom words. The fact that these findings are a function of inhibition suggests that from a psychoanalytic standpoint that repression might be involved.

  “These results create a compelling case that unconscious conflicts cause or contribute to the anxiety symptoms the patient is experiencing,” says Shevrin, who also holds an emeritus position in the Department of Psychology in U-M’s College of Literature, Science and the Arts. “These findings and the interdisciplinary methods used – which draw on psychoanalysis, cognitive psychology, and neuroscience — demonstrate that it is possible to develop an interdisciplinary science drawing upon psychoanalytic theory.”

 9. Õhtuleht: Teadlased ennustavad: aeg peatub lõpuks täielikult!

  Baskimaa ja Salamanca ülikooli professorite sõnul on aeglustumine aga nii järk-järguline, et inimesed seda ei taju.

  Teadurid kirjutavad ajakirjas Physical Review D, et tumeenergiat ei eksisteerigi. Aeg aga käib aina enam ja enam maha, jõudes lõpuks punkti, kus peatub täielikult. Aja peatumine tähendab, et kõik toimub aina kiiremini ja kiiremini, kuni kaob lõpuks. “Siis peatub hetkega kõik igaveseks, umbes nagu fotol,” rääkis professor Jose Senovilla.

  Cambridge’i ülikooli teadur Gary Gibbons ei pea Hispaania professorite teooriat absurdiks: “Usume, et aeg tekkis Suure Paugu ajal, ning kui aeg saab tekkida, saab see ka kaduda.”

 10. Mart K. osundas:

  Valguse all pean silmas Valgust teispool elektromagnetilist valgust. Olen ühtelugu mõelnud selle peale, millal küll jõuame me tõelise teaduseni Valgusest…”.

  Selle kohta, kui väike on nähtava valguse osa kogu muul moel mõõdetavast elektromagnetkiirgusest, kasutas Dawkins toredat väljendit the mother of all burkas. Kes lugenud ei ole, otsige Google’ist, lugege ja vaadake.

 11. Express Tribune edastab uudiseid Muzaffargarh’ist, kus kohalik radikaalne klerikaal on lastehalvatuse vastu vaktsineerimise mitte-islamlikuks kuulutanud ja mošeevande alla pannud.

  A cleric in Muzaffargarh declared the polio campaign ‘un-Islamic’ and announced at the local mosque that Jihad should be carried out against the visiting polio vaccination team.

  According to details, the local polio team entered Muzaffargarh’s rural Khan Pur Bagga Sher area and asked local families to cooperate with the campaign.

  When the local cleric, Maulvi Ibrahim Chisti found out about the campaign, he immediately went to the biggest mosque in the area and declared that polio drops are ‘poison’ and against Islam. He added that if the polio team forced anybody to partake in the vaccination campaign, then Jihad was ‘the only option’.

  Residents said the cleric had tried to convince them that the polio campaign was a ‘western conspiracy’ to render the population impotent.

 12. Stiilinäide Mai-Agathe Väljataga “vaimsest” jutust ehk vaimlemisest, mis toimus Sikupilli Keskkooli ruumes Universuse Sisemise Tarkuse päevadel 2012. aastal.

  Jutt sisaldab hulga faktiväiteid, millest osad on kergelt kummutatavad, osad jälle nii jaburad, et nali kasvab nabani.

  Olgu veel märgitud, et kui see video sellest kohast ära kaob, nagu teinekord sisemise tarkuse asjadega on juhtunud, siis varukoopiaid on sellest tehtud päris mitu tükki.

 13. Jättes kõik /vähem või rohkem jaburad/ faktiväited täiesti kõrvale ja pöörates tähelepanu loengu lõpu osas kirjeldatud meditatsioonile – taoline kujustamine kuulub ilmselt ka paljude kvalifikatsiooni omavate psühholoogide soovituste hulka (näiteks: Aleksander Pulveri, kelle raamatut olen lugenud; tema soovitab end turvalisse kohta, sooja vee alla mõelda vms.) Agathe Väljataga siis keskendus delfiinidele oma visualisatsioonis – isiklikult mulle need loomakesed ei sobi , juhtusin kunagi dokfilmi nägema delfiinidest, kes jälitasid vaala koos pojaga, lõpuks vaalabeebi kätte said ja puht lõbu pärast tapsid; kahetsusväärsel kombel meenub mulle see film nüüd igakord, kui delfiinidest juttu tuleb.

 14. Telesaade „Võsareporter“: vaatajate tõlgendusi. TÜ Tartu Ülikooli Sotsiaal- ja haridusteaduskonna Ajakirjanduse ja kommunikatsiooni instituudi bakalaureusetöö

  http://dspace.utlib.ee/dspace/handle/10062/25876

  Tsitaat kokkuvõttest:
  “Kvalitatiivse meetodina kasutasin bakalaureusetöös semistruktureeritud süvaintervjuud, mille käigus sain kvalitatiivselt uurida kahe valitud saatelõigu põhjal vaatajate retseptsiooni ja tõlgendusi. Läbiviidud intervjuudest selgusid neli motivatsiooni koondrühma: meelelahutaja; lõõgastuja ja reaalsuse uurija; enesemääratleja ja samastuja; jälgija.”

  Show must go on….

 15. BBC teatab, et Saudi Araabias on süüdi mõistetud sorts ja kuri nõid. Pahalasel on juba ka pea maha võetud.

  The man, Muree bin Ali bin Issa al-Asiri, was found in possession of books and talismans, SPA said. He had also admitted adultery with two women, it said.

  The execution took place in the southern Najran province, SPA reported.

 16. Toomas Jürgenstein ütles:

  Mulle tundub, et ka minu juunikuine artikkel sobib siia rubriiki:

  http://arvamus.postimees.ee/87…..ate-tulek/

  Sildistamiseks põrnitseme sihukest lõiku:

  Samas olen viimastel aastatel tajunud, et dialoogilise lähenemise kõrvale on tekkinud mõjukaid autoreid, kes teavad täpselt, kuidas maailmas asjad on – ning seda ka suurte religioossete ja filosoofiliste küsimuste puhul. Tunnistan, et mind häirisid mõni aeg tagasi kõvasti David Millsi «Ateistliku Universumi» ja hiljem ka Richard Dawkinsi «Luul jumalast» ilmumine. Mulle tundus, et dialoogilisele ja avatud maailmakäsitlusele ilmus kõrvale suletust ja vankumatut teadmist rõhutav pool.

  Ahaa, standardne rant Gnu Atheist’ide teemal.

 17. Usk põrgusse seostub madalamate kuritegevusnäitajatega, usk paradiisi aga suurema roimarlusega, vahendab Phys.org Oregoni ülikooli kultuuri ja moraalsuse laboris sündinud uurimuse tulemusi.

  The study, appearing in the Public Library of Science journal PLoS ONE, found that criminal activity is higher in societies where people’s religious beliefs contain a strong punitive component than in places where religious beliefs are more benevolent. A country where many more people believe in heaven than in hell, for example, is likely to have a much higher crime rate than one where these beliefs are about equal. The finding surfaced from a comprehensive analysis of 26 years of data involving 143,197 people in 67 countries.

  “The key finding is that, controlling for each other, a nation’s rate of belief in hell predicts lower crime rates, but the nation’s rate of belief in heaven predicts higher crime rates, and these are strong effects,” said Azim F. Shariff, professor of psychology and director of the Culture and Morality Lab at the UO. /—/

  [T]hese are correlational data, and so caution should be taken with the conclusions. /—/ [M]ore research is needed to explore other interpretations for the findings.

 18. Erialaste huvide konfliktide vastaste meetmete hindamisel on arstid (ja finantsplaneerijad) erapoolikud, vahendab Medical Xpress.

  New research from Carnegie Mellon University’s George Loewenstein and Zachariah Sharek and the University of Pittsburgh’s Robert Schoen investigated whether medical professionals making conflict of interest policy decisions are able to separate their policy judgments from their personal, vested interests. The research, which will be published in an upcoming issue of the Journal of Law, Medicine and Ethics, shows that physicians are subject to motivated bias when it comes to assessing the policies intended to regulate their behavior. The research team also tested financial planners and found similar stronger patterns of motivated bias.

 19. dig ütles:

  standardne rant Gnu Atheist’ide teemal.

  Religiooniõpetaja reaktsioonina on see inimlikus plaanis täiesti mõistetav.

  Ise leian, et on väga palju olukordi, kus arutlev, analüüsiv ja kahtlev lähenemine peabki taanduma selgete ja konkreetsete väidete ning seisukohtade ees. Keegi meist (ma loodan) ei arutle-kahtle tõsimeeli, kas näiteks orjandust või naistele valimisõiguse keelamist võiks sallida.

 20. Windsor Star räägib nukra loo vähipatsiendist.

  The 45-year-old carpenter at the University of Windsor refused all traditional treatments for his terminal stomach cancer for about two months, until complications from an expanding liver landed him in the hospital.

  On Monday, he reluctantly started chemotherapy for the first time.

  Doctors say Mulligan will be lucky if he lives another two months, but he said he’s not worried. He just needs the chemotherapy to shrink his liver to the point where he can get back to the real cure, he said — a supplement in a rainbow-coloured bottle called Cantron.

  “That’s the stuff that’s going to cure me. This stuff is not a cure, chemo’s not a cure,” he said. “When I got rushed into the hospital two weeks ago, yes, I thought I was done. But now I’m confident.”

  The weeks Mulligan spent taking 42 supplements a day, including doses of Cantron every three hours, didn’t cure his cancer or keep him out of the hospital. But he’s still a believer.

  Seni, kuni lugeja otsib oma mängupiletit bullshit bingo tarvis, kommenteerib asja Orac:

  Stomach cancer is, generally speaking, a bad actor. It’s the sort of tumor that’s hard enough to treat even when it’s localized to the stomach, but when it’s metastasized to the liver, as it has in Mr. Mulligan’s case, it’s incurable.

 21. Mart K. ütles:

  Keegi meist (ma loodan) ei arutle-kahtle tõsimeeli, kas näiteks orjandust või naistele valimisõiguse keelamist võiks sallida.

  ma küll vahepeal arutlen-kahtlen.

  orjandus teatud kujul oleks ühes või teises mõttes kasulik paljudele, kes “vabaduses” lihtsalt nälga või haigustesse sureks (n.n “nälgivad etioopia lapsed”) või kes tööd teha ei taha ja end näiteks põhja jooks. või ei leia tööd (mis neile meeldiks/sobiks) ja samuti end kas põhja jooks või pätistuks.

  rääkimata sellest, et orjandus aitaks (põllu)majanduskasvule kaasa :D

  aga naiste valimisõiguse piiramine võiks küll olla põhjendatud kui naisel on just valmiste ajal PMS vmt :-) no sellal nad lihtsalt ei suuda teha ratsionaalseid otsuseid. samuti ovulatsiooni ajal, mil neil on samuti ebaratsionaalsed eelistused. või teatud vanuses – ma pole kuulnud ühtki meest üheski eas tõdemas, et “hääletame ikka rüütli poolt, tal on nii kaunid hõbedased lokid!”

  see ei tähenda muidugi valimisõiguse täielikku keelamist. lihtsalt naised peaks valima teatud bioloogilistel tsüklitel.

  hehe

 22. Jason ütles:

  orjandus teatud kujul oleks ühes või teises mõttes kasulik paljudele, kes “vabaduses” lihtsalt nälga või haigustesse sureks (n.n “nälgivad etioopia lapsed”) või kes tööd teha ei taha ja end näiteks põhja jooks. või ei leia tööd (mis neile meeldiks/sobiks) ja samuti end kas põhja jooks või pätistuks.

  Kellele nad tööd teevad, kui vaba turu majanduses osaleksid nad nõudluses kuid mitte pakkumises, aga orjandusliku korra tingimustes pakkumises kuid mitte nõudluses?

 23. ega neil lastakski kuskil osaleda. pandaks aafrikas laevale ja viidaks kuskile misso valda kardulaid võtma. enampakkumisel loomulikult. või ka riikliku abi korras põllumajanduse edendamiseks.

  kui jutt on tööpõlguritest, siis nemad ei osale nagunii mingis pakkumises ega nõudluses. mead võetakse lihtsalt tänavalt kinni ja pannakse tööle. enampakkumisel muidugi, hehe

 24. a see on juba kõrvaline teema. sa käitud nagu pank, kellelt ma äriplaani käivitamiseks laenu küsin :-D

  sama hästi võiks juba ka selle üle muret tunda, mida me teeme mitteorjadga, kellele nagunii tööturul toimuvas enam/vähempakkumises rakendust ei leita.

  jutt oli, et keegi ei kaalu orjanduse taastamist ja mina esitasin lihtsalt mudeli, mis puhul see oleks kasulik ka orjale ja ühiskonnale.

 25. väheviisaka ja uudishimuliku inimesena piilusin skeptiku facebook`i lehte ja leidsin MV pahandamas, et Tuhala kaevu tahetakse Eesti 2012 aasta imeks valida ja lubas ise hääletada Kaali meteoriidi poolt, mis on tõeline kosmiline haruldus. No miks mitte, aga kui järele mõelda, siis Kaali meteoriit on seal ikka juba väga kaua aega olnud, nii et mis käesoleva aasta ime ta siis nüüd niiväga enam on… Ja atraktiivsuse mõttes on Tuhala nõiakaev ikka kordades üle küll; tean inimesi, kel tolle kaevu raamitud foto seinal ripub (nad pole mingid müstikud) Kaali meteoriidist on mul isklikult nähtuna mälestus kui lihtsalt mingist suurest august :)
  Ise mõtlesin et hääletan vist Kavastu parve poolt kuna ei nõiakaev ega Kaali meteoriidikraater pole ju kuidagi viisi eestlaste endi teened.
  P.S. Ka Kaali kraatri tekkelugu on võimalik hea tahtmise, soovi, vajaduse ( kui keegi kinnisvara-arendaja näiteks peaks soovima seda kinni ajada) korral täiesti edukalt müstifitseerida.

 26. Jason ütles:

  jutt oli, et keegi ei kaalu orjanduse taastamist ja mina esitasin lihtsalt mudeli, mis puhul see oleks kasulik ka orjale ja ühiskonnale.

  Kuidas ta siis ühiskonnale kasulik on, kui Sa tahad panna orje tootma kaupu ja teenuseid, mida keegi osta ei taha?

 27. Jason ütles:

  orjandus teatud kujul oleks ühes või teises mõttes kasulik paljudele, kes “vabaduses” lihtsalt nälga või haigustesse sureks

  Nojah, omapäi ohustatud kaasinimeste viisakas pidamine lihaloomana oleks ilmselt samamoodi ratsionaliseeritav, aga ma ei usu ikkagi, et Sa oleksid praktiliselt suuteline teist inimest omama ilma oma sisemise moraalitajuga vastuollu minemata. Mina küll pole.

  naised peaks valima teatud bioloogilistel tsüklitel.

  Sa ikka tead, et PMS on kultuuriline konstruktsioon, mitte bioloogiline fakt? Ja et hormoonid ei muuda mitte ainult naiste, vaid ka meeste käitumist?

  Selliste “lihtsate” valede lahendustega nagu bioloogiliste eeltingimuste lauskehtestamine eraisiku otsuste ratsionaalsuse oletatava tagamise eesmärgil võib imekiiresti totalitaarsesse düstoopiarappa jõuda. Nii et ma kahtlen natuke, kas Sa ka seda ettepanekut eriti tõsiselt mõtlesid.

  Kolkavilusoohvidele (kelle suhtes, olgu öeldud, on mul ainult soojad tunded ja siiras solidaarsus) õllelauas nätsutamiseks on sellised mõlgutused muidugi parajad, aga tegelikult me ju teame, et ei orjanduslik ega maskulistlik ühiskonnakord pole pikas perspektiivis jätkusuutlikud.

 28. “Maskulistlik” pole õige sõna; pidasin vist silmas “seksistlikku” (soolisele diskrimineerimisele rajanevat).

  Kui Sa nüüd muidugi ei tee ettepanekut ka meeskodanikele samaväärsed valimispiirangud kehtestada; siis ei oleks tegu sooliselt diskrimineeriva ideega, vaid millegi muuga.

 29. salvey ütles:

  P.S. Ka Kaali kraatri tekkelugu on võimalik hea tahtmise, soovi, vajaduse ( kui keegi kinnisvara-arendaja näiteks peaks soovima seda kinni ajada) korral täiesti edukalt müstifitseerida.

  Kirjandust: L. Meri, „Hõbevalge” ja „Hõbevalgem” (seal püstitatakse hüpotees, et Saaremaa = Ultima Thule, ja rekonstrueeritakse Pythease merereis; mu kadund isa ettevaatlik kommentaar: „See võib-olla ei ole kõik päris tõsi”); V. Lõugas, „Kaali kraatriväljal Phaetonit otsimas” (seal on muu hulgas elav kirjeldus kraatrivälja põrutavast ilmest kohe pärast katastroofi); mitu Karl Kello kirjutist (nt et Henriku Liivimaa kroonika lõpuridadel hukatud vaarao olnud paganliku Saaremaa valitseja või et Karja kiriku laemaalingud viitavat Kaalile); umbes 1980 või pisut varem Horisondis (küllap mõnes aprillinumbris) ilmunud erickdänikenlik ulmelugu, mis oletas Kaalit muistseks kosmodroomiks ja katastroofi suureks ufode kütuseplahvatuseks ning jutustas, kuidas saaremaised põgenikud asutasid Rooma linna (kirjutanud oli selle Olav Eola varjunime all geoloog Ago Aaloe). Samuti film „Kaali saladus / Home of the Sun” (2003), kus muu hulgas näideldakse Asva linnuse hävimist (kes selle hävimise Kaali katastroofiga algselt seostas, ei tea), kuigi inimohvritel ilma seesmiste verejooksudeta, mida linnuse lammutanud lööklaine muidu tekitanuks.

  Nagu võib täheldada, on mütoloogia loomisel olnud eriti viljakad Kaali katrastroofi dateerimine u I aastatuhande e.m.a. algusesse, kui Saaremaa oli asustatud, ja oletus, et meteoriit tuli kirdest (~ Tharapita lend Ebaverest Saaremaale). Geoloogid (nt Anto Raukas) on meteoriidi dateerinud ka* hulga vanemaks (4000–5000 a) ja oletanud muid saabumissuundi (nt lõunast).

  * Samas on ka I aastatuhande e.m.a. alguse dateeringuid.

 30. Postimees räägib bioloogiaõpetajatest, kes eksami ajal aega vastuste väljahõikamisega surnuks löövad.

  Riikliku Eksami- ja Kvalifikatsioonikeskuse direktor Robert Lippin ütles, et eksamikontrollijad avastasid kooli, milles neli matemaatika riigieksamit teinud noort kasutasid spikreid. Spikrid avastati õpilastelt eksami käigus.

  Teises koolis aga jõuti eksamitööde kontrollimisel jälile 18 õpilasele, kellele olid bioloogia riigieksami ajal õigeid vastuseid ette öelnud nende õpetajad.

  «Need õpilased tegelikult sattusid sellesse olukorda õpetajate süül. Õpetajad initsieerisid kogu selle portsessi, mis seal toimus. Õpilased on süüdi selles, et nad õigeaegselt ei teavitanud. Nende südametunnistus tärkas tegelikult siis, kui neile olid tulemused juba välja pandud,» kirjeldas Lippin.

 31. Tuntud jamameedium NaturalNews räägib, kuidas aspartaami paha mõju minema nõiduda.

  (NaturalNews) Research has shown that with as few as 11 hours of mindful meditation, the white matter of the brain that aspartame destroys, can begin to grow back. Research into the brain damage that aspartame causes, has revealed lesions to the nerve fibers known as white matter. This is due to the by-products created when aspartame is ingested, namely methanol and formaldehyde.

  With so many people consuming greater quantities of aspartame and other brain destroying food additives and vaccines, it is no surprise that there is such a rise in depression, behavior disorders and violent behavior. The studies that have proven the link between aspartame and the destruction of brain nerve fibers, raise very serious questions as to the long-term health and social effects of drugging the population through the food supply. However, the studies that have proven the effects of meditation in re-growing these nerve fibers give hope to those who have been affected. By abstaining from aspartame-containing products, and using meditation, the damage can be reversed.

  Kuidas Daily Mail asjasse puutub, jääb lugejale koduseks mediteerimiseks.

 32. @dig:

  paned mulle sõnu suhu? kus ma ütlesin, et “kaupu ja teenuseid, mida kegi osta ei taha”? sa siis ei taha kartuleid osta? vähemalt vahepealgi ei söö liha ega joo piima? teadsid sa ikka, et nimetatud kaubad satuvad poodi enam või vähem põllu pealt?

 33. @dig:

  PS! lisaksin veel ka, et inimesi saab panna peaaegu igasuguseid kaupu ja teenuseid ostma kui vaid hind vastav oleks. näe, sittki on näiteks põllumajandussektoris väärt kraam ja rikkad, ontlikud härrasmehed maksavad vahel isegi selle eest, et keegi neile piitsa annaks ja tikk-kontsadega munadele astuks :-D

 34. Mart K. ütles:

  aga ma ei usu ikkagi, et Sa oleksid praktiliselt suuteline teist inimest omama ilma oma sisemise moraalitajuga vastuollu minemata. Mina küll pole.

  tegelikult pole seal ju midagi erilist. s.t. vaata…ega orjuse- ja pärisorjuse ajast saati pole ju tegelikult midagi eriti muutunud. vaid piirid, mille ulatuses sa liikuda tohid, on laienenud. tööd pead ikka rabama ja nüüd veel lausa motiveeritult ning entusiastlikult! eks endised orjapidajad mõtlesid, et ega orjade näilisest vabaks laskmisest ja neile palga maksmisest ju midagi ei muutu. võibolla läheb hoopis mugavamakski – ei pea neid enam omal kulul valvama ja toitma ja ravima ja riietama ja ka oht igasugu mässude ees on oluliselt väiksem. noh…palka ju peab maksma aga kui nad selle palga toidu, riiete ja ravi eest nagunii mõni päev hiljem sinu juurde tagasi toovad, siis on ju kõik korras. pealegi võib nüüd neilt lausa eetiliselt nõuda rohkem ja paremini töötamist.

  see kehtib aga inimeste suhtes, kes tahavad tööd teha. mõned ei taha. s.t…ega vist eriti keegi ei tahaks aga mõned päriselt ei tee kah. nõukaajal saadeti selliseid tööpõlgureid ilma mingi moraalitajuta vastuollu minemata paranduslikule tööle. lihtsalt pandi tööd tegema ja mõnikord ka armastama. ja ma täiega pooldan sellist lähenemist. lasta neil kuskil tänavanurgal vedeleda on lihtsalt ressursside raiskamine.

  ok, ma olen muidugi nõus, et selle orjanduseks nimetamine pole viisakas aga ma olen kindlal ja jäigal seisukohal, et mõnikord tuleb inimest aidata isegi vastu tema tahtmist. inimesi saadetakse vägisi ravile. näiteks hullumajja. kui ta on ohtlik teistele või iseendale tööpõlgurist bomzhik on samuti ohtlik nii teistele kui iseendale ja neid potentsiaalseid ohte võib kokku lugeda päris hea portsu.

  miks siis mitte rakendada sama loogikat ja saata nad tsipa vastu tahtmist tööle? paljud psühhiaatridki kinnitavad, et tööteraapia on kasulik. inimesel peab tekkima töötamise harjumus. ja kui näiteks bomzhil see lõpuks tekib ning mingi vastav komisjon ta lõpuks vabadusse laseb, tuleb ta sul veel tänug kättki suruma, et ta mülkast välja tirti.

  sama kehtib ka kolmanda, neljanda, viienda jne maailma nälgijate suhtes. me siin omas maailmas teeme nägu, et tunneme neile kaasa, saadame nõustajaid, saadame pilte soojast, auravast pirukast, mõnikord saadame isegi kotikese riisiga aga nemad ikka kõngevad nagu kärbsed. tööd teha ei saa või ei taha. mõlemal juhul tuleb neid reaalselt aidata ning lihtsalt võtta nad kinni ja panna tegema töid, mida muidu keegi eriti teha ei taha. sitta viskama, prügi sorteerima (ma mõtlen hard-core – kohe PÄRISELT sorteerima, mitte seda, mida meile poliitilistel põhjustel sorteerimise nime all serveeritakse), miinivälju puhastama, reaktoreid küürima jnejne. ja kui nad ka 10, 20, 30 aastat hiljem pole nälga…

 35. Jason ütles:

  paned mulle sõnu suhu? kus ma ütlesin, et “kaupu ja teenuseid, mida kegi osta ei taha”?

  Vaata, nagu ma üleval selgitasin, on tarbijaühiskonnalt orjaühiskonnale üleminekul selline vastik omadus, et tarbijate arv langeb järsult, tootjate arv aga kasvab. Kui enne oli ületootmine, siis pärast on veel rängem ületootmine, sest orjad ei jaksa ju iPad’e ja Ford T’sid osta. Ja hinnad kukuvad … ja kvaliteet kukub … ja üldine heaolu kukub …

 36. Jason ütles:

  …tööd pead ikka rabama…

  Ilma tööta ei saa kaua hakkama keegi, selles mõttes oleme füüsikaseaduste orjad jah. Ma rääkisin siiski inimese omamisest (ja eeldan, et Sina ka).

  …mõnikord tuleb inimest aidata isegi vastu tema tahtmist.

  Ma natuke kahtlen, kas NLi tööpõlgurite vägisi tööle sundimine töönautijate ridu oluliselt täiendas või ühiskondlikku hüvet eriti kasvatas. Vastava infrastruktuuri loomine ja ülalpidamine on ilmselt kallim kui selliste “orjade” töö väärtus. Pealegi pole kinnipeetav sunnitööline ori selles mõttes, et ta pole kellegi eraviisiline omand — aineline, vahetuskaubana toimiv vara.

  Ja mis puutub siia üldse vajadus ohtlikke (vaimu)haigeid ühiskonnast eraldada? Kas Sa näed tõesti mittetöötavas inimeses ühiskonnale sama suurt ohtu kui mõrvahimulises maniakis või surmava nakkushaiguse kandjas? Kas tõesti pead mittetöötavatelt kodanikelt inimväärikuse ja õiguste kõrvaldamist tõhusaks meetmeks tööpõlgurite-ohu neutraliseerimisel?

  Kogu selle küünilisevõitu jutu juures on mul ikkagi raske ette kujutada, kuidas Sa lähed poodi ja kalkuleerid seal pragmaatiliselt, kumb tuleb kokkuvõttes rentaablim osta, kas pesumasin või ori.

 37. Jason ütles:

  …tuleb neid reaalselt aidata ning lihtsalt võtta nad kinni ja panna tegema töid, mida muidu keegi eriti teha ei taha…

  Ei usu, et see midagi oluliselt paremaks teeks. Mitte, et abipakkide saatmine oleks kõige mõistlikum viis kiratsevate piirkondade rahvaste aitamiseks, aga nende küttimine ja sunnitööle saatmine pole seda kindlasti ka.

  Ja kui nüüd veidi laiemates mastaapides mõelda, siis on laiskus — soov vähema vaevaga läbi ajada, et oleks rohkem vaba aega lihtsalt lullilöömiseks — olnud inimese tehnoloogilise evolutsiooni peamiseks motivaatoriks. Kui poleks tööpõlgureid ja kõigil oleks kogu aeg, ilma sundimata too hirmus kasulik “tööharjumus”, mis tõesti naudingut pakuks, poleks tõenäoliselt kasutusele võetud kõikvõimalikke töövaeva vähendavaid vahendeid: ei tuld, hobust ega ratast, rääkimata mikrokiibist, CERNist või kosmoselaevast.

  Ah jaa, see ka veel, et orjapidaja ise on ju juba definitsiooni poolest tööpõlgur. Kui põlgad tööpõlgureid, pead nende represseerimise usaldama mitte eraisikutele, vaid riigiaparaadile. Aga Sa ju ei ihale totalitaarset korda?

 38. Astroloog Igor Mang tahab prohvet Karl Reitsile Estonia juurde ausammast püstitada.

  Püstitame turuplatsile prohvetile ausamba!

  Üks õige rahvas mäletab oma prohveteid, rahvas ilma prohvetita on rahvana surnud. See, et eesti rahva seas on ikka olnud prohveteid, on lootusrikkuse tunnuseks. Kui me püstitame prohvet Karl Reitsile ausamba, hakkab Eestimaal hästi minema – nii näitavad tähed.

 39. Jason ütles:

  sama kehtib ka kolmanda, neljanda, viienda jne maailma nälgijate suhtes.

  Vaevalt küll. Murjaneid on ju tööd tegema sunnitud küll, isegi mitu põlvkonda järjest ja esimesel võimalusel on nad oma esivanemate elustiili juure tagasi pöördunud. Geneetika vastu ei saa.

  Meil sama lugu. Kasvatati meid siinkandis tubli kolm põlvkonda koos lugematu laibahunnikuga ja ikka loobusime me progressiivsest teaduspõhisest ühiskonnast ja hetkel läheb järgmine teaduspõhine progress aia taha. Neegrite ja moslemitega me ei segune, holokausti , kliimasoojenemist ja pederastia normaalsust usume ainult siis kui keegi kaikaga kõrval seisab ja kanepi ning DRD4R7 geeni aktiviseerumise vahele hakatakse juba päris avalikult võrdusmärki panema.

  Kust Sa üldse võtad, et inimesi on võimalik ümber kasvatada?

 40. Mart K. ütles:

  Ma natuke kahtlen, kas NLi tööpõlgurite vägisi tööle sundimine töönautijate ridu oluliselt täiendas või ühiskondlikku hüvet eriti kasvatas. Vastava infrastruktuuri loomine ja ülalpidamine on ilmselt kallim kui selliste “orjade” töö väärtus

  ja sellegipoolest õilmitses NL teatud perioodil suures osas orjalaagrite najal. infrastruktuur missugune…kogu maad kattev raudteevõrgustik, sajad tuhanded valvurid jnejne. ära tasus krt.

  Mart K. ütles:

  Pealegi pole kinnipeetav sunnitööline ori selles mõttes, et ta pole kellegi eraviisiline omand — aineline, vahetuskaubana toimiv vara.

  see on ainult n.ö. omandisuhte küsimus. pole ju kellegi asi, kas põllumaa kuulub sinule või sinu vanaisale – kui sina seda majandad ja vanaisa vahele ei torgi, saad ka sina sellest tulu. kas ja kuidas te tulu omavahel jaotate, on seaduste ja teie omavahelise kokkuleppe küsimus.

  Mart K. ütles:

  Kas Sa näed tõesti mittetöötavas inimeses ühiskonnale sama suurt ohtu kui mõrvahimulises maniakis või surmava nakkushaiguse kandjas?

  ei, otseselt mitte…aga sellised lähenemised tõstatavad alati küsimuse, et kust siis täpselt läheb see piir, et siitmaalt on kahtlemata ohtlik ja grammike teisele poole minnes pole enam ohtlik. selliseid piire ühiskonnas üldiselt ei esine. see on üks suur ja lai hall ala, kus seisukohavõtt põhineb suuresti üleüldistest väärtushinnangutest. aga mina kuulen küll kogu aeg kõiksugustest kanalitest inimeste nurinat, et avalikult vedelevad tööpõlgurid on jõledad ja nad võiks kuskile ära koristada. alles hiljaaegugi oli uudis, et kerjused on hakanud aina rohkem häirima. demokraatia…inimesel on õigus mitte töötada. ma ei tea, kui paljud teavad, et valdav enamus bomze saavad riigilt mingit pensioni. ise kah üllatusin…et wtf. vanaduspension see üldjuhul olla ei saa. toimetulekutoetus? lubage naerda…nad isegi ei ürita toime tulla – mida siin veel toetada? invaliidsuspension? usutav. aga maksta seda selle eest, et nad omal algatusel end invaliidideks joonud on? minu taskust? tänan ei! novot…kokku korjata, saunast ja täitaplast läbi lasta, mõni nädal nuumata ja tervist kosutada ning tööle raipenahad! inimlikult muidugi…ilma piitsadeta ja normaalsetes tingimustes. kui hakkavad inimesteks, saavad välja (tingimisi, “tööteraapiahooldusametniku” järelevalve all, analoogselt kurjategijatega). kui ei saa, jäävadki laagrisse. võib tunduda ebainimlik aga vähemalt on nad tervisekontrolli all, toidetud, kasitud, täivabad, ei haise tänavatel, ei kuse busse ega bussipeatusi täis, ei kõnge kuskil trepikodades, ei levita täisid, kirpe, tuberkuloosi jmt. kas see…

 41. @dig:

  tarbijate arv langeks siis orjade arvelt, nagu ma aru saan? ehk siis minu mudeli puhul nende arvelt, kes nagunii ei tarbi ehk siis tarbivad peaasjalikult “suuloputusvedelikku “lemon””? poleks just midagi drastilist. või sain ma millestki valesti aru?

 42. Mart K. ütles:

  Kas tõesti pead mittetöötavatelt kodanikelt inimväärikuse ja õiguste kõrvaldamist tõhusaks meetmeks tööpõlgurite-ohu neutraliseerimisel?

  sa liigitad põõsa all vedelemise, bussipeatuse pinkidel haisemise, bussiistmete täiskusemise, rahvarohketes kohtades tuberkuloosi levitamise jmt inimväärikuseks? tule taevas appi! oled sa seemneid söönud?

  siinkohal ma leiangi, et just selliste olendite INIMLIKULE elukorraldusele suunamine oleks riigi poolt 100x inimlikum kui neist möödavaatamine ja nende avalikult haiseda ja mädaneda laskmine.

  Mart K. ütles:

  Kogu selle küünilisevõitu jutu juures on mul ikkagi raske ette kujutada, kuidas Sa lähed poodi ja kalkuleerid seal pragmaatiliselt, kumb tuleb kokkuvõttes rentaablim osta, kas pesumasin või ori.

  no midagi päris sellist polnud mul muidugi mõtteski. taoline asi peaks siiski olema riiklik “monopol” või väga rangelt litsentseeritud ja riikliku järelevalve all. suvaline “sõõrumaa” ikka endale aednikku ja pesupesijat osta ei saaks.

  Mart K. ütles:

  …aga nende küttimine ja sunnitööle saatmine pole seda kindlasti ka.

  aga nende surnuksnälgida laskmine ikka on?

  Mart K. ütles:

  Ja kui nüüd veidi laiemates mastaapides mõelda, siis on laiskus — soov vähema vaevaga läbi ajada, et oleks rohkem vaba aega lihtsalt lullilöömiseks — olnud inimese tehnoloogilise evolutsiooni peamiseks motivaatoriks.

  ei saa vist öelda, et see evolutsiooni mootoriks on olnud – küll aga inimliigi tehnoloogilise arengu mootoriks kindlasti. ent siinkohal tuleb ju selgelt välja laiskuse pralleel viinaga. nagu viin on tarkade inimeste jook, nii on ka laiskus tarkade inimeste meelelahutus. kui emma-kummaga hakkab oma aega sisustama rumal inimene, on tulemuseks inimlikkuse, inimväärkuse jmt kadumine.

  Mart K. ütles:

  Ah jaa, see ka veel, et orjapidaja ise on ju juba definitsiooni poolest tööpõlgur.

  sel juhul on ka ettevõtte direktor tööpõlgur. jah, mõnes mõttes ongi – ta otsustas oma elu mingil etapil, et ta ei soovi käsi mullaseks/tavotiseks teha ning panustas oma tuleviku haridusse või sobilikesse isikuomadustesse. ja taas selgub, et laiskus või siis antud juhul soovimatus teha musta tööd on tarkade inimeste meelelahutus. kui sul on ajusid või isikuomadusi, siis pole su “laiskuses” midagi halba.

 43. Konspiraator ütles:

  Vaevalt küll. Murjaneid on ju tööd tegema sunnitud küll, isegi mitu põlvkonda järjest ja esimesel võimalusel on nad oma esivanemate elustiili juure tagasi pöördunud. Geneetika vastu ei saa.

  geneetiliselt “äravahetamiseni” sarnased murjanid teevad mõnes teises ühiskonnas tublilt tööd, kirjutavad teaduslikke töid jmt.

  küsimus pole geneetikas vaid ühiskondlikes tõekspidamistes ja väärtustes/väärtusetustes.

  Konspiraator ütles:

  Kust Sa üldse võtad, et inimesi on võimalik ümber kasvatada?

  n.n. maailmakogemused on näidanud, et inimesi ON võimalik ümber kasvatada. mulle isiklikult meenub omast “tutvusringkonnast” esimese hooga 4 inimest, keda enne esimest kinnikukkumist tunti kui parandamatuid pätte (mu lapsepõlvekodu oli küll väga korralikus rajoonis aga see juhtus piirnema ühe tartu ägedaima slummiga). kolmele neist piisas ühest “srokist”, et ümber kasvada. professoreid neist ei saanud, küll aga tublid ja korralikud töömehed ja pereisad. neljas käis…ma ei teagi…2-3-4 korda sitsimas aga temagi lõpetas selle elustiili ja on tänaseks täitsa ontlik kodanik.

  geneetikasse puutuvalt: sama slummi südames elasid kolm venda. nelja-viieaastase vanusevahega. keskmine on tavaline “tüümiis”. noorim jalutab ilma kovoita harva. esimene kord läks juba 15-aastaselt. praeguseks peaks olema 30-32 ja enamuse kinni istuma. vanim vend on aga kaitseväes vanemohvitser.

 44. Jason ütles:

  geneetiliselt “äravahetamiseni” sarnased murjanid teevad mõnes teises ühiskonnas tublilt tööd, kirjutavad teaduslikke töid jmt.
  küsimus pole geneetikas vaid ühiskondlikes tõekspidamistes ja väärtustes/väärtusetustes.

  On küll geneetikas. Murjanid ei tee teadustöid. ADL,i ettekirjutuse järgi kokku kirjutatud valgerassonkõigessüüdi jama pole teadus. Papagoi on võimalik ka dresseerida Ohm,i seadust kraaksuma.

  Mõnda teist ühiskonda pole kusjuures olemas. Ma pole kuulnud, et Jaapanis, Hiinas või mujal murjanid teadustöid teeksid. Isegi Brasiilias on murjanite teadustööd rangelt faveladega piiritletud. Ei lasta neil kusagil põletada ega vägistada peale Euroopa ja Põhja Ameerika.

Lisa kommentaar

Sinu e-postiaadressi ei avaldata. Nõutavad väljad on tähistatud *-ga