Maailma lõpust ja prootoni lagunemisest

27. novembri oli au jutustada Tartu tähetornis suurele hulgale kohale tulnud inimestele võimalikest maailmalõppudest. Alguses sai viidatud ka 2012. aasta lõpuootustele ning nende ootuste päritolule ja evolutsioonile. Selle osa peamiseks allikaks on John W. Hoopes’i artikkel A critical history of 2012 mythology. Artikkel annab ülevaate allikatest ja akadeemilistest inimestest, kes on andnud oma panuse maailmalõpuootuste tekkimisele ja levimisele 2012. aasta ning maiade kalendriga seoses.

Loeng salvestati videole ja on vaadatav Tartu Ülikooli telekanalilt:
Maailmalõpp – teaduslikult võimalikud kosmilised kataklüsmid

Algusega ajamärgil 1:06:25 algab osa, mis pajatab prootoni lagunemisest. Hääl publiku hulgast avaldas kahtlust, et sellist asja ei saa juhtuda. Viitan oma vastuväites elementaarosakeste standardmudelile, mille raames justnagu prootoni lagunemine teoreetiliselt olemas võiks olla.

Minu väide ei vasta muidugi tõele. Prootoni võimalik lagunemine on standardmudeli järgsete suurte ühendteooriate (GUT – Grand Unified Theory) üks sündmustest, mida saaks vaatlustega kinnitada.

Praegune standardmudel vaatleb leptoneid (elektronid, müüonid, neutriinod jt) ja kvarke (kvarkidest koosnevad neutronid, prootonid) üsna eraldiseisvatena. Eraldi seisavad ka elektronõrk ning tugev vastastikmõju. GUT-i eesmärk on ühendada elektronõrk ning tugev vastastikmõju analoogselt elektromagnetjõu ning nõrga vastastikmõju ühendamisega elektronõrgaks vastastikmõjuks. Elementaarosakeste standardmudelis, mis on praeguste katsete põhjal (sh CERN-is läbi viidavad katsed) üks väga hästi paika pidav teooria, on prootonid tänu barüonarvu jäävusele stabiilsed, nagu hääl publikust õigesti märkis.

Osad füüsikud aga, eriti teoreetikud, üritavad standardmudelist kaugemale piiluda ja pole kunagi rahul. Senised võtted – renormeerimine, kalibratsiooni-teooriad (ingl gauge) – on osutunud nõnda edukaks, et nende abil loodetakse leida tee ka kõiki vastastikmõjusid ühendava looni, GUTid nende hulgas.

Prooton on barüonidest (kvarkidest koosnev osake) kõige kergem (ehk madalaima energiaga olek) ning seetõttu ka kõige stabiilsem. Näiteks neutron, mis on massi poolest prootonist veidi raskem, laguneb vabas olekus (väljaspool aatomi tuuma) keskmiselt 15 minutiga. Erinevad GUT-id pakuvad prootonite poolestusajaks 1030 kuni 1036 aastat. Selleks, et avastada prootoni lagunemist, et pea just nii palju aastaid ootama, vaid piisaks sellest, kui meil on selline hulk aatomeid ning võimalus neid jälgida aasta või paar. 1030 nukleoni on umbes 1,6 tonnis aines. Siis oleks vaja teada ka seda, milline on ühe prootoni lagunemise jälg ja seda jälge siis detektoritega tuvastada ning eristada muust taustamürast (muud radioaktiivsed lagunemised, kosmiliste müüonite sadu).

Üks võimalikest lagunemiskanalitest on väljendatav järgneva Feynmani diagrammiga:

Prooton (p) koosneb kahest u-kvargist ja ühest d-kvargist. Oletatava lagunemise käigus saab prootonist positron (e+) ja neutraalne pii-meson (π0), mis omakorda kiirelt (8,4×10-17 s) kaheks gammakvandiks laguneb (γ).

Võimalikku prootoni lagunemist on püütud eksperimentaalselt avastada alates 1950. aastatest, seni edutult.

Sarnaseid ebatäpsusi või siis eri teemade pinnapealseid puudutusi (ega seegi lugu siin ei pajata liiga detailselt elementaarosakeste kirjust elust) oli loengul teisigi ning igaühest neist saaks omaette pikemaid lugusid kirjutada. Tänan kuulajaid ja eriti küsimuste esitajaid!

Allikaid

603 Replies to “Maailma lõpust ja prootoni lagunemisest”

 1. Kunagi olin (noorena) üpris kursis selle nn. elementaarosakeste mudelitega. Praegu pole nagu “asja” olnud, tutvumaks.
  Arvuti soetamisest (ja sellega umbmääraselt tutvumisest) saadik olen püüdnud edastada LIHTSAIMAT – pöördelist – arusaama: Erirelatiivsusteooria (koos nn. MInkowski maailma “sündmuste ruumiga”) – puudulikkust (matemaatiliselt väljatöötamatut) kui ka selle järelduste rumalust, eelnevast tulenevas Lorentz-teisenduste primaarsuses (mis absolutiseerib valguse kiiruse c, sest ruutjuuravaldis Lorentz-faktori nimetajas – ei võimaldagi muud vaatlust!?).
  Olen proovinud: järgnevalt esitatav funktsioon f – võimaldab aegruumi teisendust, eukleidilist, sellist, mille pöördfunktsioon on nn. “sündmuste kirjeldus – Vaatleja taustsüsteemis”. Esitan, teades hästi, et Te ei taha ega (vist) tohigi kommenteerida midagi “uut”, kooskõlastamata seda nn. akadeemilistes ringides” – kuid selline ma juba kord olen. Nagu ütles Ita Ever: “Vanaks jäänud, lobisema hakanud!”
  Lorentz-teisendusi VÕIB vaadelda funktsionaalseina, näiteks kujul: F(ct) = Lct[1 – (v/c)cosa];
  //Jättes rahule ruumiteisendustes – AJA!//
  Vaatleme Galilei-Newtoni kaalutlusi (Zenoni apooriate vastu):
  kui f(ct) = ct[1 – (v/c)cosa]; peab olema faktor k = 1/L.
  Näeme, et f = kF, kusjuures f “ei sea piiranguid”.
  F ja F erinevusest saame selgema pildi, kui “laotame f Cartesiuse ristkoordinaadistikule” (F-ga on seda palju tehtud):
  x`= ctcosa – vt; y`= ky; (y =ctsina).
  Näeme, et aberratsiooninurk a`avaldub üheselt nii f kui ka F korral. Erinevused “peituvad” vaid intuitiivses arutluses:
  kas lugeda ruumis E vaadeldavat “liikuvat ruumi F” mõõdistatuna k-ga (siis muutub vaid kiirusega v rist-dimensioon) või L-ga, muutes kõnekeelselt juba AEGA ja kiiruse v sihilist pikkust?! MINA eelistan otstarbekuse printsiipi: lihtsaim on k.
  Kuidas see puudutab elementaartosiseid? Aga sedamoodu, et me võiksime (liikumist vaadeldes seosega f) mõttelises mudelis näha ka osiseid, millel absoluutselt puudub mass, liikumise aga määrab selle osise “haakuvus” – mingis liikumises oleva elementaaroasisega… .
  Tänan tähelepanu eest!

 2. Skeptiliselt tuleb suhtuda ka väitesse, et Universum paisub lõputult… Varianti nr 1 pole põhjust kõrvale jätta – st mass/energia võib ületada kosmoloogilise konstandi – järelikult asendub paisumine kokkutõmbumisega. Uued, Planci teleskoobi, andmed viitavad just sellele. Ainet ja tumeainet on seniarvatust rohkem ning tumeenergiat vähem.
  Prooton ei saa olla igavene, vähemalt praeguste teadmiste kohaselt. Selleks peaks ta, nagu footon, liikuma valgusekiirusel. Ükski seisumassiga osake seda teha ei saa.

 3. Klõbistaja ütles:

  Skeptiliselt tuleb suhtuda ka väitesse, et Universum paisub lõputult… Varianti nr 1 pole põhjust kõrvale jätta – st mass/energia võib ületada kosmoloogilise konstandi – järelikult asendub paisumine kokkutõmbumisega. Uued, Planci teleskoobi, andmed viitavad just sellele.

  mnjaa, mõelda vaid, universum oleks siis nagu hiiglaslik kops, mis sissehingates paisub ja välja hingates kokku tõmbub.
  Universum, kui Jumalik hingetõmme :)

 4. @salvey.
  Mul on teistmoodi võrdlused. Kui toimuks Suur Kollaps, siis eeldaksin olemasoleva aegruumi kadumist. Järgnev Suur Pauk tekitaks täiesti uue aegruumi. Eks siin ole palju probleeme…
  Head nuputamist!

 5. Mind huvitavad väga füüsikaalased küsimused. Tegelikult seostub ju praktiliselt kõik sellega…
  Kas on leitud jälgi tumeainest?
  http://teadus.err.ee/komment?i.....#038;pgk=1

  “Aegruumi painutaks tõepoolest puudujääv mass, mis nähtava ainega vaid haruharva vastastikmõjusse astub. Positronide energia sõltub rangelt tumeaine osakeste massist, mistõttu peaks sõltuvalt mudelist alates teatud energiatest nende vaadeldav hulk kiirelt langema. Esimesi vihjeid prognoositud ülejäägist leidsid Fermi gammakiirteteleskoop ning antiaine ja aine vastastikmõjusid uuriv PAMELA eksperiment.”

  Olen üsnagi kindel tumeaine olemasolus. Ka tavalised neutriinod kuuluvad selle hulka. Kuid midagi peab kindlasti veel olema. Osakesed, mis on iseenda antiosakesed? Omavahel kohtudes kaovad – kuid mitte jäägitult. Positronid (elektroni antiosake) on üheks märgiks.

 6. Telegram.ee vahendab sekka tõesti ka päris korrektsid artikleid.
  Aga see:
  http:www.telegram.ee/maavaline/lounapooluselt-leiti-neutriinod-mis-parit-valjastpoolt-paikesesusteemi#.UZ4vcmcqKeg

  “Nende energiatase oli umbes üks petaelektronvolt. Selliste neutriinode kiirus on palju suurem kui osakestel, mis liiguvad inimeste ehitatud kiirendites.”

  Ei olene neutriinode kiirus nende energiast . Samahästi võiks arvata, et gammakvant (kõrge energiaga, lühikese lainepikkusega) liigub tavalisest footonist kiiremini.

  LHC-s on niigi osakesed (prootonid ja ioonid) kiirendatud 99,9999991 % valguse kiiruseni. Neutriinod liiguvad vaakumis valgusest pisut aeglasemalt. Nii et tsiteeritud lõigu teine lause kõlab jaburalt.
  Lugu oli vahendatud Novaatorist. ERR-is on teistmoodi…
  Aga ehk oskeb keegi seda kommenteerida?

 7. @salvey:
  Prootoni lagunemisega läheb veel jupp aega. Arvatavasti ei toimu see varem kui 10 astmes 32 aastat.
  Muudame selle koha muusikanurgaks? :)
  Mind ei huvita kuigivõrd need kõikvõimalikud vandenõuteooriad. Aga kas neil on mingi tõepõhi all?
  Rumal oleks öelda, et üldsegi ei ole…
  Lisada siia veel üks muusikapala?
  http://www.youtube.com/watch?v=1PtwjqoSkwY

 8. Delfi tegi lühukokkuvõtte “Hallo Kosmose” sünnast. Vist valitigi tähtsamad esinejad.
  http://forte.delfi.ee/news/kos.....d=66298206

  Võõral sünnipäeval pole kindlasti viisakas võõrustajat eriti kritiseerida… Nii et seda tehtigi väga mõõdukalt ja läbi lillede.

  Ma ei ole kordagi seda saadet kuulanud. Ei viitsi raadio laineotsimisnuppu kruttida. Ja nagu ma olen aru saanud, aetakse seal väga palju jama. Vähesed arukad saatekülalised vist ka midagi täitsa uut ei teata.

 9. Tegelikult peaks vist täna erandi tegema ja saadet kuulama. Arvatavasti on selles saates põhjalikum ülevaade esinemistest. Forte lühiülevaates oli ehk kõige sisukam esineja Kristjan Port. Aga et selle üle päriselt otsustada, on vaja rohkem infot.

  Lõpus kõlnud muusikapala erilist vaimustust ei tekitanud, ehk kuuleb samalt muusikult ka midagi meeldivamat, see on muidugi täiesti subjektiivne asi…

 10. @salvey:
  Muidugi kuulasin. Saad ka seda teha.
  http://r2.err.ee/jarelkuulamine

  Neli esimest esinejat olid päris huvitavad. Ehk kõige asjalikumat juttu ajas K. Port. Selles mõttes, et peame suurendama pingutusi teisele planeedile minekuks.
  Helifailid on selle poolest veel head, et samal ajal saab netis ka midagi muud teha.

 11. @Klõbistaja:

  Te olete rõõmsalt teaduseusku, aga Teid huvitab ka avalikkuse eest mingil põhjusel varjule jäänu (vaevalt et tahtlikult varjatu, aga enamiku inimeste jaoks lihtsalt arusaamatu, kuna enamik inimesi ei koge sellist seisundit mitte kunagi oma elu jooksul – nimelt kundalini energia ärkamist. Mida ei teata, sellest ka ei räägita). Pakun Teile teeotsa uhhuutajate nii armastatud energiate maailma … Ma sattusin kaevule, kust võib leida vastuseid, millisest energiast räägivad uhhuutajad. Võib kahelda nende oskuses selle energiaga, tegelikult elektriga manipuleerida, seega peaks neist hoidma nii kaugele kui võimalik.

  Alustuseks natuke kaugemalt – elik müsteeriumiusundite alusest (sõna satanism asendada religiooniga!) Satanism and the Kundalini Serpent, Bioelectricity, what it is and what it does http://www.angelfire.com/empir.....alini.html.

  Saladusekatte all võin öelda, et igasugused totrad loitsud, rituaalid ja muu huina-muina on kasutud, aga pealtnägijatele muljetavaldavad! Irw, irw, irw. Kundaliniga pole neil midagi pistmist.

  Et teaduses selline asi nagu “bioelekter” eksisteerib, võib lugeda artiklist bioelectricity http://www.britannica.com/EBch.....lectricity

  Natuke ka eesti keeles: Bioelekter ja elusorganismide elektrofüsioloogia. http://www.elin.ttu.ee/mesel/S.....oelect.htm

 12. @Klõbistaja:

  Inimene saab mõttejõul oma bioelektrit kontrollida? Ma ei vasta sellele küsimusele.

  Egiptuse esimesed vaaraod kandsid oma riiete küljes sõnni saba, mis tähendas, et nad kontrollivad oma kundalini energia liikumist (täpselt ei mäleta millisest raamatust ma seda selgitust lugesin. Netist ei leidnud kiire otsimisega). Egiptuses kutsuti Kundalini energiat Mao energiaks. Siin on päris hea ülevaade (alates 10 leheküljest!) Egyptian Serpent Power – Words and Images of Joan Lansberry http://www.joanannlansberry.com/other/s-power2.pdf

  Kui võtta kõrvale mütoloogias toodu, siis peaks energiatega hakkama saamine võimalik olema, lisaks avastati ju hiljuti, et inimene võiks peaaegu igavesti elada, kui osataks mõjutada telomeraasi tegutsemist (Nobeli meditsiinipreemia 2009):

  http://et.wikipedia.org/wiki/Telomeer, Telomeer (ladina keeles τέλος telos ‘lõpp’ + μέρος merοs ‘osa’) on DNA ahela piirkond, mis asub kromosoomi otstes. Telomeeri ülesandeks on kaitsta kromosoomi otsi kahjustuse eest. …

  Loogiliselt peaks “see igavese elu lüliti” olema sisse ehitatud meie DNAsse. Kas ei ole võimalik, et see Kundalini energia on selles mängus oluline komponent? Selle ärkamise käigus (siis kui see liigub mööda selgroogu üles või ka hiljem, kui see liigub lainetena inimese organismis) võib ta ju mõjutada seda looduslikku lülitit, mis võib asuda kasvõi rämps-DNA hulgas. Kas ei ole mitte Kundalini energia see trepp, mida mööda pääseb jumalikkusele lähemale? Irw, irw, irw. Õudsalt suur saladus!

  Ma ei oska mitte millegi muuga seletada kiriklaste vastuseisu normaalsele seksuaalelule, kui hirmuga Kunadalini ärkamise pärast. Algsed kirikuisad olid enamuses pühendatud orgastilistesse müsteeriumiusunditesse. Seega pidid nad seda “saladust” teadma. Siin lehel valati mind sopaga üle, kui proovisin sama tõestada usklikule/uhhuule. Aga … ma ei jäta jonni.

  Usuteadlane: müstikakogemus ja erootiline orgasm pärinevad ühest allikast http://www.postimees.ee/186502.....-allikast/ …. Inimlik võime kogeda müstilis-religioosseid elamusi võrsub samast neuroloogilisest allikast, kus tekivad ka seksuaalsed orgasmid, tõestati sel nädalal Tartu Ülikoolis kaitstud doktoritöös. (siin on ka link sellele tööle)

  Kuni kristluse ja hiljem ka islami, tekkimiseni olid kõik religioonid orgastilised. Kas ei ole selle hr. Karo tööga kaudselt tõendatud, et enne oli seksuaalelu ning religioon kui selline, tekkis hilisemal arengu etapil. Jabur on kiriklaste kisa, et religioon oli esimene, millega inimesed tegelema hakkasid! Irw, irw, irw.

 13. @Klõbistaja:

  Ehh, nigust rusikas silmaauku! Postimeest tuleks tihedamini lugeda … Ahh, tõest ollakse veel väga kaugel!

  Vananemine: liiga kaua kestnud noorus http://arvamus.postimees.ee/12.....ud-noorus/

  … Oleme leidnud vananemist reguleeriva mehhanismi, kuid me ei tea täpselt, mida see kontrollib. See on just nagu lüliti, mille puhul me ei tea, kuhu juhtmed viivad. …

  Lohutuseks midagi ilusat ka: http://www.youtube.com/watch?v=8pPvNqOb6RA

 14. @O cookievaba Kameelion:
  Vastus on ju olemas.
  Mitte keegi ei ela igavesti. Ükskõik kui targad me ka iseendale tundume. Võib ajada jura millegi kontrollimisest. Kuid praktika siiski näitab halastamatut reaalsust.
  Illusioonid on ilusad. Toitume nendest? Idealism võidutseb materialismi üle? Ma ei viitsi siin pikemalt jahuda…

 15. @Klõbistaja:

  Mitte keegi ei ela igavesti.

  Aga need õnnetud 60-70 aastakest on ikka armetud küll. Tervisest pensionäride puhul rääkida on üldjuhul kurjast. Viimased aastakesed hoiavad neid vegeteerivaid olendeid elus peotäite kaupa söödavad tabletikesed …

  Illusioonid on ilusad. Toitume nendest?

  Illusioone loovad meile kodukootud poliitikud, kes manitsevad inimesi alandlikult kõiki nende jaburaid otsuseid heaks kiitma …

  Idealism võidutseb materialismi üle?

  Kas inimkeha ei olegi materiaalne? Kõik energiad on mõõdetavad, seega ka materiaalsed. Kus te siin idealism näete?

  Või olen mina idealist? Kuidas on igasuguste salaseltside, ordude, religioossete sektikeste ja muu jabura huina-muina liikmetega, kellest mõni kõva häälega pasundab igasuguste rituaalide vajalikkusest? Et kommete täitmine on elus esmatähtis … kes peavad ennast eliidi hulka kuuluvaks. Irw, irw, irw. Seal pesitseb Teie poolt laidetud idealism.

  Ma olen enam kui kindel, et Kundalini (mao-) jne. energiat tegelikult uuritakse ja üritatakse kasutada ülirikaste elukeste pikendamiseks. Igasugused “väljavalitud” oleksid sellest väga huvitatud, seega on mul hea meel, et teadus on just sellisel arengutasemel nagu ta on. Oleks tragöödia, kui mõrvarlike ja hävitajalike kalduvustega inimeselaadsed olendid igavesti elaksid. Siiani on nad silma paistnud ainult sellega, et on suutnud maailma kaose ja katastroofi veerele trügida.

 16. @O cookievaba Kameelion:
  Ega ma teadnudki, et misasi see Kundalini energia on. Lihtsamalt öeldes on see jooga (või üks haru joogast?). Kui jutt jõuab mingite tšakrate avanemiseni, siis… Selge see, et enesesisendus mõjub (vähemalt teatud määral). Aga maksta raha selle eest?
  Hiljuti kohtasin tuttavat. Kunagi olime parimad sõbrad, kui veel naabrid olime. Ütles, et käib minu linnaosas joogatrennis. Tundsin huvi, mis see maksab ka. Ainult 15 euri kuus…
  Pole need suured gurud ka keegi väga vanaks elanud. Nii et ei maksa seda ületähtsustada.

 17. @Klõbistaja:

  Ega ma teadnudki, et misasi see Kundalini energia on.

  Te ei ole ainuke ja seda ei saa pahaks panna. Mis see on? Luurajaid vihastades võib väita, et see on nigust lõhkeainet täis pakikene sabajuurika juures. Kogum energiat, mida enamik inimesi kunagi tunda ei saa.

  Lihtsamalt öeldes on see jooga (või üks haru joogast?

  Ei, ei, ei ja veelkord ei! Jooga oli kunagi vahendiks, millega seda energiat sai äratada. Skandinaavias on nende õnnetute abistamiseks loodud lehekülg: http://kundalini.se/eng/engbrosch.html, siin on natuke seletatud selle jubeda fenomeni tegelikke tagapõhju, millest meie vastutustundetud uhhuudest jooga ja tantraõpetajsd kuulnudki pole. Tragöödia on see, et puuduvad sellised õpetajad, kellel oleks Kundalini energia ärganud ja aastate jooksul on nad saavutanud kontrolli energiate üle. Äratamine on süütu tegevus, kuid hilisem kirgede põrgusse kukkumine on ebainimlikult raske ja sellel etapil oleks vaja kedagi, kes suudaks inimesi aidata. Rock-staarid on hea näide sellest võimetusest enda käitumist kontrollida. Sel perioodil peaks olema rangelt keelatud nii alkohol kui narkootikumid, mis teevad olukorra veelgi keerulisemaks.

  Kui jutt jõuab mingite tšakrate avanemiseni, siis

  Siin lehel tšakratest rääkimine võib lõppeda sapöörilabida rünnakuga, aga … Miks nad peaksid avanema? Energia/elektrivool sõidab neist lihtsalt läbi ja nad aktiveeruvad. See energia liigub pideva vooluna, mitte ei jõnksuta ühest tšakrast teise. Üks tähelepanek on küll: kui energia ärkamine peaks juhtuma, siis tuleks hinge selle aja kinni hoida, vastasel juhul võib lämbuda. Kogemus olemas!

  See avanemise jutt on rumalate, ajupestud õpetajate pettus, et lollikestelt raha kätte saada. On ka tõenäoline, et nad ise ei saa sellest pettusest arugi, kuna ka nemad on õppinud teooriat aga praktika puudub. Mida teha? Irw, irw, irw.

  Selge see, et enesesisendus mõjub (vähemalt teatud määral). Aga maksta raha selle eest?

  Teil on õigus, tänapäeval pakutavad Kundalini energia äratamise viisid on väärtusetud ja põhinevad enesesisendusel. Hea enesetunde põhjustavad lisaks enesesisendusele ka võimlemisharjutused. Kerge on ennast sellega petta. Seda võiks võrrelda titepuuksuga, tegelik ärkamine on nagu võimsa pommi plahvatus inimese sisemuses. Aga miks mitte raha maksta, kui seda palju on ja sellega midagi targemat teha pole? Kas peaks selle rahapuruga seinu tapetseerima hakkama?

  Joogaga on see problem, et see ergastab, aga eurooplasele on vaja midagi rahulikumat. Peata kanana ringi sibavaid tüüpe on juba piisavalt.

  Pole need suured gurud ka keegi väga vanaks elanud

  See ongi tõenduseks, et nad võltsid on. Aga püüdke seda mõnele jüngrile selgeks teha … Irw, irw, irw.

 18. Kas on sobilik siin pikalt targutada? Aga kus siis?
  Toon lõigu I. Novikovi raamatust “Mustad augud ja universum” :

  “Arvukad Einsteini teooriat populariseerivad raamatud saavad anda teooriast vaid üldise ettekujutuse. Ausalt öeldes sarnaneb selle ettekujutuse saamine teooria enda tunnetamisega niisama vähe, kui sarnanevad “Sixtuse madonna” reproduktsiooni ja geniaalse Raffaeli originaali vaatamisel tekkiv elamus.
  Ent kui pole võimalik imetleda originaali, võib (ja tuleb) leppida reproduktsioonidega (parem muidugi, kui nad on head).”

  Einsteini teooriad on väga kaunid, nii elegantsed. Maxwelli valgusevõrrandid on ka väga ilusad. Ja veel paljud asjad.
  Kaunid nagu kujutav kunst. Veelgi rohkem puudutab muusika.

  http://www.youtube.com/watch?v=SdO4vl82qFM

 19. Täna pandi mu usk inimkonna püsimajäämise põhjendatusest tõsiselt proovile.
  Abikaasal on kombeks jalutada linnapargis. Tuli koju nägu ja käed üleni verised. Pargis astusid tema juurde kaks noormeest. Üks küsis 40 senti. Tal polnud ühtegi senti kaasaki. Siis virutas küsija näkku. Teine siiski taunis seda.
  Nina on paistes. Tundub, et ninaluu ikkagi pole katki.
  Inimloom on üks jõledus? Ajaloost näeme reetmiseid, mõrvu, genotsiide… Aga on ka kaunis muusika, maalikunst, skulptuurid…
  Pole võimalik, et oleme läbinisti halvad.

 20. Tulen selle oma viimase teema juurde veelkord tagasi. Läksin päeval poodi. Teekond kulgeb läbi haljasala. Pingil istus paarike – rüüpasid õlut. Mulle täiesti tundmatu meesterahvas küsis järsku: kuidas on teie tervis? Vastasin, et justkui praegu väga ei kurda. Ta jätkas üliviisakat vestlust: annate ehk 10 senti? Naeratasin säravalt vastu: mul pole raha. Ma ei viitsinud kotist rahakotti otsida. Ja pealegi võib ehk sellele järgneda kogu rahakotist ilmajäämine.
  Kerjustele olen mõnikord veidi poetanud. Et siis mõtled veel mitu päeva – kui tubli ma olin. :)

 21. Keegi vist andis juba lingi multiversumite hüpoteesi kohta. Aga ma annan selle koos eestikeelsete subtiitritega. See on viimane osa sarjast Kosmosekangas.
  http://etv2.err.ee/videod/dok_.....b3e5a25b00

  Vähemalt praegu see link veel toimib. Mingi aja pärast ehk enam mitte.
  Kujutluspilt seebimullidena mingis lõputus ruumis hõljuvatest universumitest mulle päriselt ei sobi. Mis muidugi kaugeltki ei välista sellist võimalust.

 22. @Klõbistaja:
  Naljakas, kirjutasin “multiversumite hüpotees”. Siit võibki ju järeldada, et ka multiversumeid on lõputu hulk. Sedasi mõeldes on vist hullumaja päris lähedal. :)
  Vast oleks mõistlikum piirduda ühe multiversumi oletamisega.
  Kui igavesti eksisteeriv inflatsiooniline multiversum on, siis me ei näeks selles seebimullidena hõljuvaid universumeid. Ei näeks, sest nende eemaldumiskiirus ületaks valguse kiirust.

 23. Vaat kus lugu – samal ajal kui ma uuesti mälusin multiversumi hüpoteesi, oli sama teema aktuaalne Sirbis. Märkasin seda artiklit alles täna.
  http://www.sirp.ee/index.php?o.....issue=3449

  Keemiaprofessor lahkab teoreetilist füüsikat… Multiversumile on pühendatud pikk lõik, sealhulgas ka Kosmosekanga autorile Brian Green’le viidatud.
  Aga huvitavam oli kvantmehaanika osa.

  “Müstika tuleb sisse sellest, et ideed on omavahel vastuolus (hästi teada näide on osakese/laine dualism). Tundub, et inimene lihtsalt ei suuda mõelda väljapoole oma igapäevakogemust.”

  Ilmselt on põhjus minu haruldases rumaluses ja võhiklikkuses, kuid see duaalsus pole mind kunagi häirinud.

 24. Õnnestus just, jällegi, UFO-t jälgida. Alguses vaatasin, et taevasse on uus täht siginenud. Siis märkasin, et ta liigub, läänest itta, horisontaalselt. Perseiid? Aga kuidagi aeglaselt kulges see lend…
  Eile nägin, päevavalguses, lendavat “hiina laternat”. Selle kohal tiirutas üks kajakas, aegajalt krääksatas nördinud toonil.

 25. Praegu tasub küll taevasse vaadata. Lühikesa ajaga nägin kolme langevat “tähte”. Need olid pigem sähvatused. Viimane kestis pisut kauem. Langes ülalt alla, ja siis kustus.
  Taevas on üsnagi selgeks läinud. Selle, horisontaalselt kulgeva asjanduse ajal, oli rohkem pilveid. Aga isegi läbi pilvede oli näha.
  Mina ei pea tundmatuid lendavaid objekte tulnukate lennumasinateks. Pigem on neil muud selgitused.

 26. Võib-olla kunagi hakkavad heliloojad kirjutama muusikat helikvantides? Noodiredel on kohmakas. Kuid pole ka preagu viga. Iga esitaja muudab pisut algallikat. Noodid on vaid fiktsitsioon…
  Interpreteerimine on igati loomulik. Võib edasi ka nii jääda.

 27. @salvey:
  Tähesajustel öödel pole mõtet aega magamise peale raisata (seda võib hommikul teha). Ehk veab, läheb taevas ka täna õhtul selgemaks.
  Muidugi võib tähesadu vaadata videopildis. Kuid see pole üldsegi sama elamus.
  Väike hirm oli ka, et äkki langeb mõni täht mulle pähe. Peaks kuskilt kiivri hankima. :)

 28. Poliitika on minu jaoks liiga keeruline. Meeldivam on mõtiskleda selliste lihtsate ja arusaadavate asjade üle nagu mustad augud ja kvantmääramatus ning vaakumi olemus…
  http://teadus.err.ee/artikkel?id=9948&cat=1

  “Kuigi ülekande detailid jäävad veel häguseks, hõlmab see töörühma hinnangul tõenäoliselt magnetvälju.”

  Selge!
  Lausa kahju sellest nälgivast õgardist.
  Head teadmistepäeva!

 29. http://www.youtube.com/watch?v=IyAHDpjDqcs
  Talv ju ikkagi ka tuleb. Kaks suurepärast viiuldajat on Vanessa ja David. Kumb on parem? Kumma muusikat parajasti kuulad, see ongi parem.
  http://www.youtube.com/watch?v=nQ798THmR5Y

  Seostub see kuidagi füüsikaga?
  Kaks linki juba andsin, nüüd toon uuesti ka kolmanda, väga uuesti.
  http://www.youtube.com/watch?v=AtlGQBFhVFs

  Kui juba andmiseks läks:
  http://www.youtube.com/watch?v=4MR6D7tL38U

  Ma ju ikkagi mölisen ka edaspidi midagi teduseteemadel.

 30. Paar pitsi konjakit aitab hommikul elluärgata? Mõistlikum on magama minna, ja millalgi ärgata. Enne seda ajada veel lolli juttu? Helikvantidest? Mustas augus toimuvast negatiivsest aegruumist? Kvantgravitatsioonist? Stringiteooria on sild relatiivsusteooria ja standardmudeli vahel? Oeh, peaks tõesti arvuti lõpuks kinni panema.

 31. @O cookievaba Kameelion:
  “Teil on hea maitse!”
  Tean, tean. :) Kuid tänan komplimendi eest! Sinu vahendatud muusika on ka kvaliteetne. Internetis on tohutult muusikat. Vanasti ma ostsin helisalvestusi, nüüd ei osta. Ebaõiglus autorite suhtes? Laps siiski vahel ostab mingi CD.
  Kuidas leida head muusikat? Selleks on aega vaja. Paljud palad ei meeldi juba esimestest taktidest. Väljapraakimiseks on neid siiski vaja pisut kuulata.

Lisa kommentaar

Sinu e-postiaadressi ei avaldata. Nõutavad väljad on tähistatud *-ga