Terviseametil menetlus pooleli


Pilt: ekraanitõmmis bio-re.eu avalehelt

Umbes kuu aega tagasi ilmusid mitmesse ajakirjandusväljaandesse reklaamartiklid Miamere OÜ poolt pakutavast Bio-Re (sõnast bioresonants) teenustest, mis olla palju parem kui tänapäeval ametlikus meditsiinis kasutatavad diagnoosimeetodid. Igatahes olla tarbijad omasõnul rahul. Kui meedias end reklaamida, siis tõuseb huvi ka skeptilisemate kodanike seas ning see huvi ajendas uurima ja algatama allpool edastatud kirjavahetuse, mille üheks tulemiks on järelvalvemenetluse algatamine teenuseosutaja suhtes. Hea meel on märkida, et “tervishoiteenustele sarnased teenused” on saamas ametlikumaks kõnepruugiks.

Terviseametist sain 3. detsembril järgneva kirja:

Lugupeetud Martin Vällik
Täname Teid 02.11.2013 päringu eest.

Tervishoiuteenuste sarnaste teenuste (nn piiripealsete teenuste) osutamine ei ole kehtivas õiguskorras kuigi täpselt reguleeritud. Seetõttu teostab amet taoliste teenuste pakkujate üle järelevalvet kaebuste põhiselt, kui kaebuse asjaoludest selgub, et osutatud teenuse näol võib olla tegemist tervishoiuteenusega ja/või teenuse osutamisel on kasutatud meditsiiniseadet. Ameti seisukohad ning järelevalvekriteeriumid piiripealsete teenuste valdkonnas on veel kujunemisjärgus ja Sotsiaalministeeriumiga kooskõlastamisel. Teenuste osas, mille näol ei ole tegemist tervishoiuteenustega, on kodanikul õigus vabale valikule. Juhul kui kodanikule tekitatakse sellise teenuse osutamise käigus tervise või muu kahjustus, on tal õigus pöörduda kohtusse.

Ametil on pooleli meditsiiniseadme seaduse § 33 alusel alustatud järelevalvemenetlus OÜ Miamere suhtes. Tulenevalt avaliku teabe seaduse § 35 lg 1 p 2 on riikliku järelevalvemenetluse käigus kogutud teave tunnistatud asutusesiseseks kasutamiseks mõeldud teabeks kuni asjas tehtava otsuse jõustumiseni. Teavitame Teid otsusest täiendavalt.

Edastasime Teie kirja märgukirjale ja selgitustaotlusele vastamise seaduse § 5 lg 4 alusel 08.11.2013 ka Sotsiaalministeeriumile ning palusime vastata kirja viimases lõigus olevatele seadusandlust puudutavatele küsimustele, mis kuuluvad Sotsiaalministeeriumi pädevusvaldkonda.
Lugupidamisega
/allkirjastatud digitaalselt/
/nimi/
/amet/

Minu 2. novembril saadetud kiri oli selline:

Tere, lp Terviseamet ja eelkõige muidugi ameti töötajad,
pöördun teie poole probleemiosundusega ning soovin, et amet selles asjas seisukoha kujundaks ning vajadusel ka seadustest tulenevalt reageeriks.

Hiljuti saime ajakirjanduse(1, 2) vahendusel teada, et Eestis kasutatakse seadet nimega Sensitive Imago Life Stream 500 (Eesti meditsiiniseadmete registris(3) seda seadet ei leidnud), mis suudab diagnoosida 156 organi seisundit(4) ning paljusid muid haigusseisundeid ja organismi olukorda: allergiate ja toidutalumatuse avastamisel, süsteemne organi ja organhomöostaasi mitme-faktoriline analüüs, mikrofloora bioloogilise aktiivsuse hindamine, kontaktivaba vere biokeemia ja hormoonitaseme testimine, spektraalsete sarnaste protsesside kindlaks tegemine(?), koos neid põhjustavate faktorite määramisega (mikroobid, viirused, parasiidid) jne(5).

Lisaks väidetakse teenuse pakkuja Miamere OÜ (reg nr 12350662, juhatuse liige Maria Meresaar, isikukood xxxxxxxxxxx (allikas: Äriregistri on-line andmebaasi avalik info) kodulehel, et meetod on kasutusel paljude haiguste ravil:

Tänu universaalsele lähenemisele eri haiguste ravimisel ja ravimeetodite kohandamise võimalusele on Mora-teraapia rakendatav mitmete krooniliste nahahaiguste, soolatüügaste, juuste väljalangemise, hormonaalsete häirete (nagu nt frustratsioon), migreeni, nõrgenenud immuunsüsteemi, osteoporoosi, artriidi, psühhosomaatilise üleväsimuse ja paljude teiste haiguste raviks.(6)

Mitmes kohas väidetakse, et seade ja sellega teostatav diagnoosimeetod on tunduvalt efektiivsem kui praegused meditsiiniasutustes kasutatavad meetodid(17). Mõned tsitaadid:

Life Stream SENSITIVE 500 on uue põlvkonna seade, mis annab 96% täpsusega usaldusväärsed tulemused sadade haiguste avastamiseks.(5)

Peale läbivaatust SENSITIV imago seadmega on arstil täielik ülevaade patsiendi tervislikust seisundist, esmastest haigusnähtudest kuni patsiandi konkreetsete kaebusteni. Sellist põhjalikku ülevaadet ei ole võimalik saada ühegi teise läbivaatusviisi abil(5)

SENSITIV imago seadmel on olulisi eeliseid võrreldes traditsiooniliste meditsiiniliste diagnostikavahenditega (nagu näiteks ultraheliuuring ja röntgentomograafia) ning see erineb paljuski traditsioonilistest meetoditest.

Aparaadi kasutamine kliinikutes ja teistes ravi- ning haiguste ennetamisega tegelevates asutustes võimaldab oluliselt kokku hoida aega, mis tavapäraselt kulub patsiendi organismi analüüsimiseks ja diagnoosi panekuks. Veel enamgi, samaaegselt üldanalüüsiga teeb aparaat kindlaks võimalikud patoloogilised arengud organismis/kudedes/kehas ja hindab organite vastuvõtlikust haigustele.(5)

SENSITIV imago seade on kohandatav erinevate ülesannete sooritamiseks ning seda võib edukalt kasutada nii teadustöös kui praktilistel eesmärkidel, olles asendamatu abivahend ükskõik mis valdkonnas tegutsevale arstile.(5)

Bioresonants diagnostika on ainulaadne võimalus saada vähem 1-2 tunniga põhjalik ülevaade oma tervislikust seisukorrast – samalaadse tulemuse saamiseks tuleks külastada arvukaid eriarste ning teha hulgaliselt erinevaid analüüse.(7)

Lisaks on võimalik määrata ilma keerukate ning kallite uuringuteta täpne diagnoos selliste haigusnähtude puhul nagu näiteks tsüst, müoom, prostatiit, kilpnäärme talituse häire, neerukivid, seedeelundkonna haavandid, kehale omaste bakterite tasakaalu häired, sapipõie probleemid, endokriinhaigused, eesnäärme probleemid, jne.(7)

Patsiendile on see mugav diagnoosi meetod, sest säästab organismi tavameditsiinis kasutusel olevate diagnostikameetoditega kaasnevatest ebameeldivustest, nagu sondi neelamine, kiirgus jms. Ühe diagnostika käigus on võimalik uurida kogu keha ning leida haiguste põhjustajad, sobivad ravimid ja sobiva teraapia abil toetada organismi loomulikku taastumist, et viia organism tagasi normaalsesse olekusse.(7)

OÜ Miamere ei ole Terviseameti tervishoiuasutuste andmebaasis(8), samuti ei ole teenuste teostaja Maria Meresaar registreeritud tervishoiutöötaja(9).

Teenust tutvustav tekst kodulehel on käsitletav kui teenuse reklaam (Reklaamiseadus §2, lõige 3,(10)), teenuse reklaamtekst jätab mulje, et tegu on väga teadusliku teenusega, kuivõrd see on teksti avaldaja arvates parem ja tõhusam kui need meetodid, mida tavameditsiinis kasutatakse. Reklaamiseaduse §3 lõige (4) punkt 14 aga sätestab:

“Reklaam ei tohi:
14) jätta muljet, et esitataval teabel on teaduslik alus, kui see tegelikult puudub;”(10)

Palun uurida, kas seda seaduse nõuet on rikutud.

PubMed meditsiiniuuringute andmebaasist leiab teadusartikleid, kus mainitakse bioresonantsteraapiat (ka MORA-teraapia), mis on siin käsitletava teenuse põhiolemus. Puuduvad sellised uuringutulemused, milles selguks, et bioresonantsteraapia oleks tõhus, tunnustatud ja teadlaste poolt soovitatav meetod. Samas on teadusuuringuid, milles viidatakse bioresonantsmeetodile kui “alternatiivsele” ehk mittekohasele meetodile allergia diagnoosimisel(11). E. Ernst kasutab bioresonantsteraapiat näitena pseudoteaduslikust keelekasutusest, millega esitletakse mõttetust kui teaduslikku tõde, mis võib ohustada patsientide tervist ning kutsub üles neid ohte minimeerima(12).

Patsientidele ja tervishoiutöötajatele suunatud erinevaid meetodeid lühidalt tutvustav Memorial Sloan-Kettering Cancer Center kirjutab bioresonantsteraapia kohta järgmist:

Bottom Line: Bioresonance therapies are based on unproven theories. They are not recommended for preventing or treating cancer.(13)

Muljet ebateaduslikkusest süvendavad teenuseosutaja korduvad viited homöopaatiale ja homöopaatilistele preparaatidele, mida saab reklaamitava seadme abil patsiendile valmistada(6).

Karistusseadustiku §372 Tegevusloata ja keelatud majandustegevus lõige (1) kostab:

Majandustegevuse eest valdkonnas, mille kohta kehtis erikeeld, samuti tegevusloata, litsentsita, registreeringuta või tunnustamata ettevõtte kaudu tegutsemise eest valdkonnas, kus tegevusluba, litsents, registreering või ettevõtte tunnustamine on nõutav, – karistatakse rahatrahviga kuni kolmsada trahviühikut või arestiga.(14)

Tervishoiuteenuse osutamine on tegevusloaga valdkond, OÜ Miamere osutab teenuseid (diagnoosimine ja ravimine), mis on selgelt tervishoiuteenused, seega palun hinnata, kas on toimunud ja toimub seaduse rikkumine.

Võibolla on abi ka Riigikohtu kriminaalkolleegiumi kohtuasjast nr 3-1-1-46-06(15) ning selle kokkuvõttest ajakirjas Lege Artis nr 9, 2006(16).

Siin kirjas kirjeldatud juhtum on vaid üks paljudest sarnastest, mida Eestis tänapäeval leida võib. MTÜ Eesti Skeptik on aegajalt avalikkust teavitanud ja osundanud erinevate teenuste mitteteaduslikkusele. Kindlasti on meie hääl jäänud nõrgaks. Kodanikualgatuse korras oleksime aga võimelised aegajalt koostama siinsega sarnaseid pöördumisi nii tervishoiuteenustele sarnastele teenustele kui ka mitmete kahtlustäratavate meditsiiniseadmetele sarnastele seadmetele osundamisega. Ja seda nii registreeritud tervishoitöötajate ja tervishoiuasutuste kui ka ilma registreeringuta asutuste ja isikute kohta. Probleem on süvenev, uusi sarnaseid asju luuakse pidevalt juurde, meil on juba olemas riiklikult tunnustatud homöopaadid, libateaduslikele ettevõtmistele jagatakse toetusrahasid maksumaksjate kukrust, toimub pidev piiride hägustamine teaduslikult põhjendatud ja uskumuspõhiste tegevuste vahel. Seega oleks mõistlikum see probleemipundar lahendada muul moel kui ükshaaval kodanike pöördumistele reageerides. Tervishoid on selline tegevusvaldkond, mille raames tehtavad ekslikud otsused on potentsiaalselt mõjukate tagajärgedega. Nn ametliku meditsiini sees on omad probleemid ja seda kasutavad ära libateenuste pakkujad. Tarbijal, patsiendil enamasti puudub kompetentsus hindamaks teaduskõlaliste teenuste ja aparaatide tegelikku seisundit ja siin peaks riik inimeste kaitseks jõuliselt sekkuma. Teisalt on meil muidugi ettevõtlusvabadus ja sõnavabadus ning inimeste võõrandamatu õigus teha ebamõistlikke otsuseid, kuid nende varjus ei peaks saama tarbijaid eksitada – milleks muidu meil vastavad seadused on.

Alternatiivsete tervishoiuteenustele sarnased teenused on meil üsna reguleerimata. Nt Rootsis on see valdkond reguleeritud(18), Soomes (“puoskarilaki”) on vastav diskussioon käimas(19), Ameerika Ühendriikides peavad sedalaadi ettevõtjad oma kodulehele panema õiendi (disclaimer, ka “Quack Miranda Warning”), et tegu pole päris tervishoiuteenusega ja pöördutagu päris arsti poole. Millised puudused on Eesti seadusandluses ja kas tegeletakse nende puuduste kõrvaldamisega? Kui jah, siis mis on tulemas ja kes on protsessi kaasatud? Kui ei, siis kust peaks algatus tulema?

Lugupidamisega,
Martin Vällik
MTÜ Eesti Skeptik
tel 5289895

Viited:
(1) http://naistemaailm.ee/blogid/krista/1885B
(2) http://buduaar.ee/Article/article/tunned-end-haiglaselt-bioresonants-diagnostika-kogub-sinu-rakkudest-infot-terviseprobleemide-kohta
(3) http://msa.sm.ee/est/register/? (1. nov 2013)
(4) http://bio-re.eu/diagnostika/nimekiri-organitest-mida-saab-sensitiv-imago-seadmega-testida/ (1. nov 2013)
(5) http://bio-re.eu/seade/ (1. nov 2013)
(6) http://bio-re.eu/teraapia/ (1. nov 2013)
(7) http://bio-re.eu/diagnostika/ (1. nov 2013)
(8) http://mveeb.sm.ee/ctrl/ee/Tegevusload/index/?kust=1&number=&omanik=miamere&teenus=&haigla_liik=&maakond=&kehtivus=1&liigid=4&otsi=Otsi (1. nov 2013)
(9) http://mveeb.sm.ee/ctrl/ee/Tervishoiutootajad/index/?kust=&kood=&eesnimi=&perenimi=meresaar&kutse=0&eriala=0&otsi=Otsi (1. nov 2013)
(10) Reklaamiseadus, https://www.riigiteataja.ee/akt/13061981?leiaKehtiv
(11) Kleine-Tebbe J, Herold DA., Inappropriate test methods in allergy; http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20963379
(12) Ernst E., Bioresonance, a study of pseudo-scientific language; http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15249751
(13) http://www.mskcc.org/cancer-care/herb/bioresonance-therapy –> Consumer
(14) Karistusseadustik, https://www.riigiteataja.ee/akt/12792390?leiaKehtiv
(15) http://www.riigikohus.ee/?id=11&tekst=RK/3-1-1-46-06
(16) Ingeri Luik, Nõelravi- tervishoiuteenus või alternatiivmeditsiin, Lege Artis nr 9 2006; internetis http://akupunktuur.ee/index.php/tervishoiukorraldus
(17) http://bio-re.eu/diagnostika/vordlus-teiste-tuntud-diagnostikameetoditega/ (1. nov 2013)
(18) Ruotsin puoskarilaki pähkinänkuoressa, http://www.skepsis.fi/lehti/2005/2005-3torn.html
(19) Puoskarilaki pois pöytälaatikosta vielä tänä vuonna, Turun Sanomat, http://www.ts.fi/teemat/extra/523614/Puoskarilaki+pois+poytalaatikosta+viela+tana+vuonna

17 Replies to “Terviseametil menetlus pooleli”

 1. Ooo, lausa imeaparaat! Kui tema reklaami uskuda. Ja paljud vist usuvadki, eriti kui loevad kiitvaid hinnanguid. Protseduur olevat kallis – see asjaolu kahtlemata soodustab platseeboefekti.
  Aga äkki ongi kõik sulatõsi? Miks siis vastavad katsed pole seda kinnitanud? Aa – vaikitakse maha, et ravimimaffia kuivale ei jääks!:)
  Seda ulmelist vidinat peab põhjalikumalt uurima. Sel ajal teenib Miamare kopsaka kasumi – jätkub ka võimalikuks trahviks.
  Huvitavaid kohti leidsin ühest lingist (järgmiseid pole veel vaadanud):
  http://bio-re.eu/seade/

  “Homotoksikoosi faaside hindamine Yin/Yang energia põhjal

  24 eri tootja toidulisandite analüüsimise tulemusena saadud informatsioon toidulisandite aktiivsusest. Lisaks andmed ravimite, homöopaatiliste vahendite, levinumate taimsete toodete kohta.

  Seadmel on lõõgastus-, teraapia ja auto-skännerimise funktsioon. Kõige olulisem funktsioon on patsiendilt võetud entroopia ja negatiivsete andmete kustutamise funktsioon.”

  Selle viimase lause peale jookseb juhe kokku…

 2. Päris välistada ei saa, et bioresonantsteraapia võib kergelt lõõgastavalt mõjuda. Kuid midagi rohkemat pole vast mõtet sealt loota.
  http://bio-re.eu/teraapia/

  ” Bioresonants teraapia (Mora-teraapia) on tänapäeval ainus meetod haiguste raviks ja profülaktikaks, millega ei kaasne ravimite manustamist.”

  Järgnev räägib muud:
  “Teraapilise protseduuri käigus tehtavad arvutipõhised bioresonantstestid võimaldavad alljärgnevat:
  Leevendada terviseprobleemi (põletikud, funktsionaalsed häired, võidelda parasiitidega, jne.),
  Kohandada ravi vastavalt individuaalsele vajadusele (leida sobivad lahendused – apteegi vs. looduslikud ravimid, homoöpaatia, toidu lisandid, jne.),
  Valmistada homöopaatilisi preparaate individuaalselt patsiendi või ette antud preparaadi järgi.”

  Nojah, homöopatiline umbluu polegi ravim, kuid raha peab tema eest ikkagi maksma. Igatsorti toidulisandid pole ka odavad.
  Kõigepealt maksab naiivne inimene bioresonantsdiagnostika eest – pole kahtlustki, et mingid korrigeerimist/ravi vajavad kõrvalekalded tal leitakse. Seejärel käib bioresonantsteraapia seanssidel ja/või kooritakse talt raha veel lisaks pikka aega kasutute (õnneks ka kahjutute) “ravimitega”.
  Mismoodi võiks rakkude/kudede võnkesageduse muutmine vabaneda parasiitidest? Paeluss kolib seepeale välja? :)

 3. Järgmine link pajatab bioresonantsdiagnostikast:
  http://bio-re.eu/diagnostika/

  “Bioresonants diagnostika toimib põhimõttel, et organid ja luustik on struktuur, millel on konkreetne bioelektriline „välimus“. Eksperimendid on tõestanud, et patoloogilised protsessid mõjutavad seda välimust ning seda on võimalik vastava seadmega avastada ja analüüsida.”

  Millised eksperimendid on seda tõestanud? Kus on konkreetsed uuringud?
  Aa, paelussikesest tuleb siin jälle juttu – et saab avastada.
  “Diagnostika protseduur võimaldab:

  Avastada kudedes ja organismis esinevaid funktsionaalseid hälbeid enne, kui tekivad kliinilised sümptomid,
  Mõista, kas tegemist on süveneva probleemiga või on organism juba ise tervenemise suunas liikumas,
  Avastada patogeenseid organisme (viiruseid, parasiite, paelussi, klamüüdia jne),
  Avastada allergeene,
  Hinnata toiduainete sobivust,
  Hinnata organismi happe-aluse tasakaalu,
  Kohandada ravi vastavalt individuaalsele vajadusele (leida sobivad lahendused – apteegi vs. looduslikud ravimid, homoöpaatia, toidu lisandid, jne.),
  Hinnata, kas patsiendil on eelsoodumus pärilike haiguste tekkeks,
  Diagnostika käigus leitud terviseprobleemi leevendamiseks ning organismi loomuliku taastumise toetamiseks saab seadme abil läbi viia Mora või bioresonantsteraapia.”

  Ei hakka kõiki punkte lahkama. Et teada saada eelsoodumust pärilike haiguste tekkeks, on vaja läbi viia geenianalüüs. mitte mingi võnkesagedus seda ei näita.

 4. Sattusin lugema seda lugu ja kommentaariumi:
  http://testijulgelt.ee/Catalog.....egoryId=12

  “Kampaania on lõppenud!
  Ekspress-uuring võtab aega 15 min. ning annab esmase ülevaate meetodi võimalustest ja kliendi tervislikust seisundist (Tavaolukorras tehakse esmakordsele kliendile põhjalik, ligi 2 tundi vältav uuring).”

  See kampaania tähendas seda, et ekspress-uuring tehti tasuta, turu sissetöötamiseks.

  Toon kaks huvitavamat kommentaari:
  ” Kindlasti midagi sellist, mille võiks läbi teha, sain palju infot oma tervise kohta, millega lähen nüüd perearstile. Proua, kes sellega tegeleb on ääretult sümpaatne ja tore. Selles tegevusest paistis läbi ka kõrvalprojekt ehk toidulisandite äri.
  Kirjutas lillevali 21-11-2013″

  “hmmm, veidi soolaupuhumise maiguga, ekspressuuring oli küll huvitav, aga kahetunnise uuringu eest 140 euri välja ei käiks
  Kirjutas jana222 19-11-2013”

  Aga enamus olid päris rahul ja ilmselt loovutasidki oma 140 euri, seda siis ainult “diagnostika” eest.

 5. Sedalaadi tegijaid on teisigi. Lihtne ärimudel: diagnoositakse olematu häire ja määratakse ravi kas homöopaatia või mõne üldtugevdava toimega ravimtaime näol.

  Kui inimesel mingit terivehäda pole, on ravi efektiivsus garanteeritud.

 6. Ühel mu tuttaval oli kunagi ammu säärane lugu: tuli tema juurde üks sõber, kel mitu ööd järjest ei olnud õnnestunud magada silmatäitki, närvisüsteem ülesärritatud ja mingi jama, ühesõnaga. Küsis unerohtu. Mu tuttaval unerohtu polnud, aga ütlema ta seda ei hakanud. Otsis välja kaks palderjani tabletti (ning muidugi mõista andes, et tegu on kangete unerohtudega) rääkis juurde juttu, mis arstidel kombeks taolistel juhtudel, muidugi päris unerohtu jagades, rääkida oli: “Võta üks ja kui siis ei jää, siis tunni möödudes teine veel” Ma ei tea, kas ühe või kahe palderjani tableti järel, aga igatahes oli sõbral magamajäämine õnnestunud, ta oli end välja puhanud ja väga tänulik olnud. Tuttav oli ka öelnud, et tegu oli kõigest palderjaniga. Nüüd küsimus, kas mu tuttav toimis õieti?

 7. @salvey:
  “Ma ei tea, kas ühe või kahe palderjani tableti järel, aga igatahes oli sõbral magamajäämine õnnestunud, ta oli end välja puhanud ja väga tänulik olnud. Tuttav oli ka öelnud, et tegu oli kõigest palderjaniga. Nüüd küsimus, kas mu tuttav toimis õieti?”

  Muidugi toimis valesti – ei oleks pidanud pärast ütlema, et tegemist oli vaid palderjaniga. Sest kui tuttava tuttaval tulnuks uus unehäirete periood, saanuks sama meetodit jälle edukalt kasutada. :)
  Tegelikult muidugi tegi õigesti. Mõningatel juhtudel ongi kasulikum mitte anda tõelist ravimit, vaid hoopis platseebot. Aga see on väga libe pind – platseeboefekt võib soodsalt mõjuda nt stressipeavalu puhul, üldse psühholoogilistest põhjustest tingitud vaevuste puhul. Kas platseebo võtaks ära ajukasvajast põhjustatud valu? See on vist ajutiselt võimalik, kuid nii võib tõeline ravi hiljaks jääda.
  Sinu tuttav tegi õigesti ka seda, et tunnistas tolle “pettuse” üles – pole eetiline sellist infot varjata.

 8. Veidi teisest teemast: on siin varem märgatud asutust nagu Tallinna Õpetajate Maja? Koolitused.ee all on sektsioonis Tervis niigi raske erinevate tantrate jms. vahel töötervishoiu/esmaabi omi leida, aga vähemalt on tegu vastava profiiliga eraühendustega. Nüüd hakkas silma lausa absurdi :

  Taro – tõlgitsemine ja ennustamine

  Algkursuse eesmärk: Tutvustada kursustel osalejatele Tarot kaarte kui võimalust enese ja maailma paremaks mõistmiseks, tulevikustsenaariumide läbimängimiseks, tulevikku vaatamiseks ja oma probleemidele lahenduse leidmiseks.
  Hind: 94.80 €

  Kestus: kella 18 – 20.15; 8 korda 6.02-27.03.14

  Koht: Raekoja plats 14 , Tallinn

  Koolitaja: Tallinna Õpetajate Maja Koolitused ja Kursused

  koduleheküljel lisaks: /–/
  Kursustel käsitletakse Rider Waite’i ja Osho Zen Tarot kaardipakke. Esimene aitab hõlpsasti analüüsida, planeerida ja mõista elujuhtumisi ja tendentse, teine aga võimaldab heita pilku emotsioonide, reaktsioonide ja alateadlike motiivide maailma.
  /–/
  Hind: 94.80 eur/km-ga, soodushind -15% haridustöötajatele, euro26, ISIC ja ITIC kaardi omanikule 80.58 eur/km-ga, laieneb vaid 1 soodustus vabade sooduskohtade olemasolul.

 9. langust ütles:

  soodushind -15% haridustöötajatele

  mnjaa, Martin Vällik haridustöötajana võiks kursustel ära käia küll, teeks meile siin taro rubriigikese või koguni kaks – ühe Rider Waite’i ja teise Osho Zen Tarot oma :))

 10. @salvey:
  “mnjaa, Martin Vällik haridustöötajana võiks kursustel ära käia küll, teeks meile siin taro rubriigikese või koguni kaks – ühe Rider Waite’i ja teise Osho Zen Tarot oma :))”

  Mis jama Sa ajad – õssitad siin esiskeptikut mingitele tasulistele (umbluu)kursustele minema! :) Minule õpetas naabrimutt (made in Ukraina) paari minutiga, täiesti tasuta, lihtsalt ajaviiteks, kogu kaardipanemise kõrge kunsti selgeks. See oli teooria. Praktikas toimis ka. Kogu see asi oli päris naljakas – nt ruutu emand/ kuningas/soldat tähendas midagi heledapäist… Võimalikult tõsise häälega väljatulnud kaartide tähenduse üle arutlemine… Raha ma selle iseenda lõbustamise eest ei nõudnud, ei pakutud ka.

 11. @Dr. Kolts:
  Kurb oleks hoopis see, kui mitte keegi ei pööraks tähelepanu inimeste lollitamisele. Kasutute teenuste/kaupade kaudu raha teenimisele ei saa olla õigustust. Omaette küsimus on veel lausa kahjulike asjade propageerimine (nt “vitamiin”B-17).
  Inimesed mitte ainult ei jää libameditsiini tõttu oma rahast ilma – tõeline ravi võib hilineda.

Lisa kommentaar

Sinu e-postiaadressi ei avaldata. Nõutavad väljad on tähistatud *-ga