Endine astroloog astroloogiast, osa 2

… jätkub

Kas astroloogia peab vastama tõele? Pilk “tõelisele astroloogiale”.

sünnikaartDoes Astrology Need to Be True? A Look at the Real Thing.
Geoffrey Dean
Refereering raamatust The Hundredth Monkey and Other Paradigms of the Paranormal.
Esimene artikkel, teine osa.

Astroloogia pimedam pool


Kui 1930.-1940. aastail olid astroloogid, käelugejad ja muud ennustajad üsna treenimatud ja võisid reaalses psühholoogilises hädas olevale inimesele rohkem häda teha kui aidata, siis nüüdseks on olukord kindlasti paranenud. Professionaalsetel astroloogidel on oma seltsid, eetikakoodeksid, eksamid. Siiski on ka tänapäeval neid vastutustundetuid astrolooge, kes hirmutavad kliente haiguste, katastroofide ja isegi surmaga, kuid nende suhtarv jääb Deani hinnangul suurusjärku 5%. Seega pole see probleem sugugi epideemiline.

Miks astroloogid usuvad astroloogiasse?

Kelly jt avaldasid 1989. aastal uurimuse selle kohta, miks astroloogid astroloogiasse usuvad ning leidsid, et mitte ükski neist põhjustest ei kannata kriitikat. All on 9 peamist astroloogide poolt nimetatud põhjust ning sulgudes lühike vastuväide:

1. Astroloogia on väga vana ja ajaliselt vastupidav. (Sama kehtib ka mõrvade kohta.)
2. Astroloogia on esindatud paljudes kultuurides. (Sama kehtib ka uskumisesse lamedasse maasse.)
3. Paljud suured õpetlased on sellesse uskunud. (Paljud suured õpetlased jällegi pole.)
4. Astroloogia põhineb vaatlusandmetel. (Astroloogia keerukus lööb vaatlused üle.)
5. Maavälised mõjud on olemas. (Ükski neist pole astroloogias oluline.)
6. Astroloogia on uurimustega kinnitust leidnud. (Pole tõsi.)
7. Mitteastroloogidel pole õigust ega kompetentsi astroloogia üle kohut mõista. (Kes peaks mõrvajuhtumite üle kohut mõistma?)
8. Astroloogia pole teadus, vaid kunst/filosoofia. (See pole põhjuseks, et sellesse uskuma peaks.)
9. Astroloogia toimib. (Tõendusmaterjal näitab muud.)

See viimane argument on vast kõige levinum.

Rudolf Smit, ajakirja Teadus ja astroloogia asutaja, (1976) räägib:

Vältimatu küsimuse peale Miks astroloogia töötab? ei oska isegi kõige intelligentsemad ja kogenuimad astroloogid midagi selget vastata. Nad lihtsalt ei tea. Seepärast on kõik tõsiseltvõetavad astroloogid väga pragmaatilised – ära küsi, kuidas see astroloogia töötab, sest nad teavad, et see töötab ja seepärast seda ka kasutavad.

Järgneb veel hulk näiteid ja tsitaate astroloogidelt, mis on neid veennud astroloogia toimimises ja kuidas see toimimine teoks võiks saada. Üks laialivalguv ringargumendina tunduv põhjendus kõlab, et universumis on kõik omavahel seotud. Tähed me pea kohal on nähtav osa taevast, seega on nad mugavaks viisiks üldist korda vahendama. Astroloogia annab raamistiku, sümbolkeele, võrgustiku, mille najale hajali isiksust püsti saab asetada ja omab seega osade arvates selget teraapilist väärtust.

Aga Dr Anthony Stevens, psühhiaater ja astroloogia uurija, jõuab järeldusele, et astroloogia on pettekujutelmadele rajanev süsteem, mis on võrreldav organiseeritud religioonidega ning seda kasutatakse isiksusele reeglite pähemäärimisel. Segaduses inimestele, kes keelduvad oma elu üle vastutust võtmast, võib psühhiaatrit või astroloogi vaja minna, kuid vastupidiselt psühhiaatrile, kelle eesmärgiks on klient paranoiast vabastada, astroloog hoopis kinnistab inimese veelgi tugevamalt selle paranoia külge.

Stevens kirjutab:

Minu arvates pole astroloogia just niivõrd anti-teraapiline kui a-teraapiline, luues psühholoogiliselt steriilse koostöö astroloogi ja kliendi vahel, mis nüristab loovuse: “tunne end” asemel pakutakse “tunne tähti”. Selles olulises punktis ka lõpeb sarnasus astroloogia ja psühhoteraapia vahel. Kui mu saatus peaks mind viima sellise valiku teeristile, siis tean, kuhu abi saamiseks pöörduda.

Illustreerimaks olukorda, oletame, et sul on parasjagu keskmisest rohkem emotsionaalseid kõikumisi. Su astroloog näitab, et Marss on Veenusega mingis seisus või on Kuu tulemärgis või kulgeb Uraan läbi viienda maja või midagi muud sajast asjast, mis võivad tähendada emotsionaalseid üles-alla kõikumisi ning seega näivad kinnitavat su praegust olukorda. Astroloog siis seletab sulle, kuidas nende seisude nõrkuste ja tugevustega on ning kuidas need suhestuvad teiste sünnikaardi aspektidega. Ta õpetab, kuidas sa peaksid käituma, et vältida su tundlikust Neptuuni loomusest tulenevaid ohtlikke situatsioone või kuidas keskenduda oma tugevatele suhtlusoskustele, mida näitavad su võimsad kolmas ja üheksas maja.
Selle tulemusena harutatakse kogu su olukord lahti, asetatakse sünnikaardi korrastatud koherentsesse struktuuri. Nii näed sa oma olukorda uuest vaatepunktist. Kuna sa pole end sedamoodi lahtiseletatuna varem näinud, tundub see lausa ilmutusena.

Sa muutud eneseteadlikuks ja oled teenusega väga rahul, mida astroloog võtab kui kindlat tõendit astroloogia toimivuse kohta. Ja selliseid tõendeid hindavad astroloogid kõige enam. Nad näevad, et astroloogia pakub kliendile otsest kasu, enesemõistmist ja vaimset arusaamist. Et see aitab inimesi. Ja öelgu kriitikud mida iganes – nemad teavad, et astroloogia töötab. Aga frenoloogid ütlesid omal ajal täpselt sama.

Frenoloogia tervistav õppetund

Frenoloogia oli (on) vaimu- ja moraalifilosoofia, mis rajanes inimese iseloomu lugemisele tema peakuju järgi. Peakuju, kühmud, lohud pidid frenoloogia kohaselt kajastama eri ajuosade ja seega inimese võimete ja iseloomu seisu. Praeguseks on frenoloogia üsna surnud, kuid 1830. aastatel oli see populaarsem kui astroloogia tänapäeval. Nagu astroloogia praegu, ärgitas frenoloogia inimesi vaatama iseendasse ja otsima harmooniat maailmaga. Nagu astroloogia praegu, meelitas frenoloogia intelligentseid inimesi, üllitati laialdaselt vastavat kirjandust ning rünnati raevukalt iga kriitikut. Nagu astroloogia praegu, õitses omal ajal frenoloogia, kuna selle praktiseerijad ja kliendid nägid, et see töötas.

Aga praegu teame, et frenoloogia peamised eeldused ja järeldused olid valed. Iseloomu pole võimalik aju arengu järgi tuvastada, kuna aju ei tööta sellisel moel nagu frenoloogid seda arvasid töötavat. Seega ei tähenda teatud peakuju seda, mida frenoloogid välja pakkusid. Samas nõustusid miljonid inimesed sellega, et frenoloogia töötab nagu praegu nõustuvad miljonid sellega, et astroloogia töötab. Aga kas miljonid inimesed saavad olla ekslikud?

Kõik sõltub sellest, mida tähendab, et mingi asi töötab

Oleme näinud, et astroloogid usuvad astroloogiasse seepärast, et astroloogia töötab. Kui töötab tähendab, et on võimeline abistama, siis pole mingit kahtlust, et see tõesti töötab. Tõepoolest – astroloogid ei pane üldjuhul inimesi rangelt paika, astroloogilised ideed võivad olla ilusad ja meelitavad, tõlgendused on ümberlükkamatud ja astroloogid on üldiselt kenad inimesed. Astroloogid pakuvad inimesele ta ego toetust suhteliselt mõõduka hinna eest.

Kui aga töötab peaks tähendama vastab tõele, siis oleme hoopis teises olukorras ja peame taas vaagima küsimust kasulikkus vs paikapidavus. Üks asi on vaadata sünnikaardil Marsi ja Veenuse vastastikmõjusid kui mängukanne omavahel nagelemas ja õppida sedakaudu iseend tundma, hoopis teine asi on, kui öeldakse, et need suhted on kuidagi seotud sellega, mida Marss ja Veenus tegelikult su sünnimomendil tegid. Üks astroloog väljendas seda probleemi järgmiselt:

Iga heategu, mida ma konsulteerijana olen teinud, ja ma olen head teinud, tuleneb vähem sellest, et ma olen hea astroloog kui sellest, et ma olen hea inimene.

See ehk selgitab ka konflikti astroloogide ja kriitikute vahel. Kriitikud näevad, et puuduvad tõendid astroloogia toimivuse kinnitamiseks ja järeldavad, et astroloogia ei tööta, samas näevad astroloogid, et nad aitavad inimesi ning järeldavad, et astroloogia töötab. Mõlemal on õigus ja mõlemad on süüdi selles, et keelduvad teineteist kuulamast.

Olukorrale ei aita kaasa tüüpiline astroloogi käitumine, mille vahendab meile Austraalias tegutseva suurima sünnikaartide programmide tegija Levy:

Tihti on peale astroloogidega rääkimist tunne, et nad elavad vaimses fantaasiamaailmas, omamoodi astroloogilises universumis, kus mitteastroloogiline seletus lausa tabu on. Ja kui reaalse maailma sündmused ei kõla kokku astroloogiliste arvutustega, siis tuleb taas välja nuputada järjekordne trikk, kuidas asja astroloogiliselt seletada.

Sellises olukorras pole oluline küsimus mitte selles, kas astroloogia vastab tõele – vastus kaldub objektiivselt vaadates kindla ei poole – vaid miks astroloogia peab tõele vastama.

Kuidas on lugu tõelise astroloogiaga? Selleks peame mõistma sünnikaarte.

Täpse sünnikaardi tähtsus

Astroloogia postuleerib seose sünnikaardi ja isku vahel. Mõned astroloogid näevad sünnikaardi seost inimese iseloomu ja saatusega, teised taas isiku võimaliku potentsiaaliga (seda potentsiaali pole aga võimalik mitte mingil moel kontrollida). Mõlemal juhul on aga vajalik täpse sünnikaardi olemasolu. Seda vajadust kinnitavad ka astroloogide organisatsioonid. Täpset sünnikaarti saab koostada täpsele sünniajale ja geograafilisele positsioonile.

Kui täpne sünnikaart on oluline, siis vale sünnikaart peaks kõik ära rikkuma. Aga kui sünnikaart ei oma tähtsust, kaob ka astroloogia põhjendus ning astroloogia ei peagi tõele vastama. Egas muud, kui paneme sünnikaardid proovile.

Valed sünnikaardid vs õiged sünnikaardid

Artikli ilmumise ajaks oli tehtud seitse üksteisest sõltumatut sünnikaartide uuringut, kus indiviidil paluti kahe või enama sünnikaardi seast valida tema meelest sobivaim. Valikute seas oli ka just tema andmete põhjal tehtud sünnikaart. Astroloogide väide on, et inimene peaks sellisest valikust enda oma ära tundma. Tulemused aga näitavad, et 230-st isikust leidis oma sünnikaardi üles 81, juhuslikkuse põhjal oli oodatav tabamuste arv 83. Inimesed leppisid vale sünnikaardiga sama õnnelikul moel nagu õigegagi. Seega puudub alus väita, et sünnikaart ja inimene seotud oleksid ning seega on astroloogia kehtivus illusoorne.

Probleem ei saa olla uuringute kehvas kvaliteedis, kuna nt ühe uuringu läbiviija oli Mayo astroloogiakooli lektor ja sünnikaartide koostajateks olid heade soovitustega professionaalsed astroloogid.

Olukorda iseloomustab lõbus lugu astroloogiasse kriitiliselt suhtunud kolumnistiga:

Haagi kuulus astroloog Giels vastas mu kriitilisele artiklile minu horoskoobi avaldamisega, milles oli näha, et tähed ja planeedid olid just selliselt paigas, et minust pidigi saama astroloogiasse kriitiliselt suhtuv ajakirjanik. Kõik vastas väga ilusti mu iseloomustusele peale ühe pisikese detaili – vaene hr Giels oli kasutanud vale sünnikuupäeva!

Probleem sõnadega

Üks probleem astroloogiliste väidete testimisega seisneb selles, et need interpretatsioonid on paljusõnalised ning segased. Näiteks sellised laused:

Emotsioonid kalduvad olema ekslikud, eriti kui suhtluskanalid katkevad.
Sa soovid kuuluda ja sulanduda seltskonda, samal ajal soovid sa olla märgatud.
Sul on sügav mõttemaailm, kuid kaldud igavusest päevasel ajal unelema ja vajad hariduse distsiplineerivat raami, et ergutada su mitmekülgsust.

Kui sellist teksti on kokku kolm korda 1000 sõna ja sa pead valima ühe neist, siis võib juhe kokku joosta.

Mis aga juhtub, kui tegelikul konsultatsioonil kasutada vale sünnikaarti ning lisaks on tõlgendus tehtud spetsiaalselt nii lakooniliseks ja sisutihedaks, et see aitaks kaasa vale sünnikaardi tuvastamisele. Kas klient märkaks erinevust? Geoffrey Dean otsustas järgi proovida.

jätkub…

5 Replies to “Endine astroloog astroloogiast, osa 2”

  1. Mul on hea võimalus jälgida oma kaksikute laste arengut.
    Nad pole absoluutselt sarnased, kuigi sündisid praktiliselt ühel ajal.
    Erinevad temperamendid, maitseelistused, uneajad, mängud, huumorimeel jne.

Lisa kommentaar

Sinu e-postiaadressi ei avaldata. Nõutavad väljad on tähistatud *-ga