Valed, neetud valed ja vastuteadmised

9/11 rünnak. Pilt: APGeorg Bush kavandas 11. septembri rünnakud. MMR kolmikvaktsiin põhjustab lastel autismi. Vanad kreeklased varastasid oma ideed Aafrikast. Loomisteadus (kreatsionism) lükkab evolutsiooni ümber. Homöopaatia suudab AIDSi ravida.

Kas mõni neist teooriatest tundub tuttav, küsib Briti ajalehe Daily Telegraph kaasautor, kirjanik ja ajalehe Catholic Herald peatoimetaja Damian Thompson Daily Telegraphi ühiskonnakriitilises artiklis valedest ja vastuteabest (Lies, damn lies and ‘counterknowledge’), mis saastavad meediaruumi, internetti ja inimeste päid.

Kas on keegi sind seltskonnaüritusel tüüdanud nende “saladuste” avaldamisega? Kui jah, siis pole selles midagi üllatavat. Viimastel aastatel on neid kummalisi hüpoteese toetanud juhtivad kirjastused, õpetatud ülikoolides, söödetud lehtedesse, tsiteeritud poliitikute poolt ja käiatud küberruumis.

See on vastuteave: väärinfo, mis on pakendatud selliselt, et näeb välja nagu fakt. Me seisame vastamisi lihtsameelsuse pandeemiaga. Kunagi vaid äärealadel õilmitsenud ideed on nüüd tõsine jututeema Lääne haritlaste seas ja jooksevad kiini arenevas maailmas.

Elame ajastul, mil oskused teadust ja ajalugu puudutavate väidete tõepärasust hinnata on usaldusväärsemad kui kunagi varem. Üks valgustusajastu pärand on meetodid, kuidas üksipulgi mõõta materiaalset maailma. Aga see pärand on ohus. Ja üks selle põhjustest on paradoksaalsel moel seesama teadus, mis on andnud meile peaaegu piiramatu ligipääsu väärinformatsioonile.

Autor arvab, et küllap on enamusel meist mõni sõber, kes on aldis vandenõuteooriatele. Küllap mõtleb keegi, et kirik varjab tõde selle kohta, et Jeesus ja Maarja Magdaleena panid aluse Merovingide dünastiale; keegi teine arvab, et AIDS on CIA laborites valmis keedetud jne. Võibolla oled sinagi üks neist, kes sedalaadi jutte peaaegu usutavaks peab? [kodumaine Estonia katastroof] Me võime küll arvata, et oleme vandenõuteooriate suhtes immuunsed, aga tegelikult oleme neile vastuvõtlikumad kui kunagi varem.

Damian Thompson toob näiteks 11. septembri sündmuste ümber käiva tralli, kus filmi Loose Change tegijad on järginud kõiki vandenõuteoreetikute häid tavasid: ekspertide tsitaatide valikuline noppimine ja vägivaldne lühendamine, lennukiosade valesti identifitseerimine, piltide sobivaks lõikamine, et need oma teooriaga vastuollu ei läheks…

Isegi Prantuse minister Christine Boutin peab võimalikuks, et president Bush oli nende rünnakute taga. Rääkimata siis Iraani presidendist Mahmoud Ahmadinejadist, kes arvab, et sellised rünnakud poleks teostunud ilma USA luureteenistuste juhtimiseta. Ahmadinejad on ka tuntud holokausti-eitaja, kes on avalikult öelnud “müüt juutide massimõrvamisest”.

Vastuteadmiste maailmas on metsikud ideed pidevas muutumises. Ajakirja Skeptic toimetaja Michael Shermer ütleb sedasi:

Kõigi vandenõuteooriate, olgu siis kreatsionismi, holokaustieitamise või mitmete kummaliste füüsikateooriate, südames lebab eksiuskumus, et käputäis seletamatuid anomaaliaid suudab väljakujunenud teooriaid õõnestada.

Tavaliselt me küll ei arva, et kreatsionism või kummalised füüsikateooriad oleksid vandenõuteooriad, aga neid ühendab filmiga Loose Change meetod, mis liigitab need vastuteadmisteks. Kui inimene usub üht valet või kummalist asja, usub ta suure tõenäosusega ka teist sellist. Sedasi on olnud küll juba aastasadu, aga tänu internetile levib kuulujutt Rootsi gootidelt Austraalia fašistideni mõne sekundiga. Vähemusgrupid on muutunud üksteise ekstsentriliste ideede suhtes tolerantsemaks. Mustade ja valgete rassistide suhted õilmitsevad, eriti antisemiitluse baasil saavad mustad Ameerika moslemid jutule valgete neonatsidega.

Tänapäeval aga levivad äärmusideed peavoolu – need pakitakse kirevasse pakendisse ja paisatakse müüki. Kirjastajad maksavad isehakanud arheoloogidele ja pseudo-ajaloolastele suuri summasid, et nad faktikatketele rajanevad teooriad müüdavateks lugudeks keeraksid ja need raamatud pannakse kauplustes ajaloo riiulitele.

Vahe ilukirjanduse ja dokumentaalkirjanduse vahel on kadumas. Sama kehtib ka ühes teises suures vastuteadmiste äris – alternatiivmeditsiin. Puuduliku pädevusega toitumisnõustajad jagavad teaduslikult põhjendamata nõuandeid vitamiinide ja supertoitude kohta, kusjuures teise ringiga korjavad nad tarbijatelt raha nendesamade vitamiinide ja supertoitude müümisega.

Nende poolt algatatud tervisealastel paanikakampaaniatel on paraku otsesed kahetsusväärsed tagajärjed. Kui vallandati hirmujutud selle kohta, et kolmikvaktsiin põhjustavat autismi, tõusis leetritesse haigestumise risk. Arenevates riikides aga levitati kuulujuttu, et lastehalvatuse vaktsiin on tegelikult USA vandenõu moslemite steriliseerimiseks. Lastehalvatuse juhtumid sagenesid ja Põhja-Nigeeriast levis see haigus palverändurite abil Mekasse ja Jeemenisse.

Võitlus teadmise ja vastuteadmise vahel omab mõju kogu Lääne turvalisusele. Ja me oleme seda võitlust kaotamas, arvab artikli autor Damian Thompson.

Veidi lühendatud tõlge ajalehest Daily Telegraph

14 Replies to “Valed, neetud valed ja vastuteadmised”

 1. Aga Tonkini lahe intsident, Mainila lasud?

  Poliitikud on läbi ajaloo riike sõtta valetanud ja selles pole midagi uut. Konkreetselt USA poliitikute ja sõjaväejuhtide valmisolekut omaenda riigi vastu rünnakuid lavastada tõestab kuuekümnendatel visandatud operatsioon Northwoods, mis nägi ette mitmesuguseid sabotaažiakte ettekäändena Kuuba ründamiseks. Ei olnud tegu madala astme ametnike loominguga, vaid dokument pärines staabiülemate komiteelt.

  Mis puutub Estonia katastroofi, siis aeg on näidanud, et vandenõuteooriatel on alust olnud. Ironiseeris kunagi ju komisjoni esimees Uno Laur, et ei-tea-mis-relvakesi-seal-küll veeti. Ja näe, veetigi. Kas ka uppumisööl – keegi ei tea. Andmed selle kohta, mis oli Estonia last, puuduvad. Ka hiljem pole keegi söandanud uurida, mis tol ööl Estonia pardal oli.

  Peamine küsimus on aga hoopis muu. Kuhu kadusid kümmekond algselt päästetud meeskonnaliiget? Kui komisjoniliikmed nähvavad, et nimekirjade koostamisel tehti kuskil inimlik viga, siis kes ja kus oli see, kes nimekirja koostanud inimesele ütles, et ta on Avo Piht, rahvuselt eestlane, sündnud 1954. aastal? Või kes ütles, et ta on Lembit Leiger, eestlane, sündinud 1950? Kui nimekirja koostajad niisama improviseerisid, siis kust nad sünnikuupäevi teadsid?

  Tüürimees, kapten, kaks mehaanikut. Laevaõnnetuse uurimise seisukohast olulised inimesed.

  Päästeraportid jätavad võimaluse, et need inimesed päästeti. Ei ole täpselt teada, kui palju päästsid kopterid Y64 ja Q99. Kopterite raportid ja koguarvud ei klapi. Tabel raporti leheküljel 103 väidab, et kopter Q99 päästis 9 inimest. Leheküljel 105 on kirjeldus kopteri tegevusest, mis väidab, et kella viie paiku päästeti 3+3 inimest ja teisel lennul kella seitsme paiku veel neli. Kokku kümme, aga tabelis seisab üheksa. Tabeli järgi päästis Y64 ühe inimese, ent raport kirjeldab teisegi inimese päästmiskatseid, ent kahjuks nii uduselt, et pole aru saada, kas õnnestus ta kopteri pardale tõsta või mitte. Kuna raport kasutab mitmuse vormi (“Y64 tõi päästetud Ütosse”), on põhjust eeldada, et tõstmine õnnestus. Huku uurimise komisjoni esimehe kohalt tagasi astunud Andi Meister oletab “Lõpetamata logiraamatus”, et see teine inimene Y64 pardal oli Avo Piht ning järeldab, et eemaldati laevaõnnetuse oluline tunnistaja.

  Päästeoperatsioonist kõneleva peatüki läbitöötamisel selgub, et päästeti vahemikus 142-144 inimest. Sõnastus on päästeparve N ja parve U osas sedavõrd segane, et tingivad olenevalt teksti tõlgendamisest erinevaid arve. 142-144 inimesele lisaks päästeti teadmata arv inimesi päästeparvelt V (raport, lk 84: “Nad päästis umbes kell 9 Soome helikopter”).

  Seega: vähemalt 144 inimest päästeti. (Kuna parve V kohta kasutatakse mitmust, eeldan, et inimesi oli vähemalt kaks; neile lisaks liidan teistelt parvedelt vähemalt 142.) Huku uurimise komisjoni sõnul päästeti merest aga 138 inimest, kellest üks suri.

  Kui palju siis ikkagi päästeti?

 2. Nii, nagu selgub, on iga asja jaoks olemas lihtsad, kõigile arusaadavad, valed seletused. Lõppude lõpuks inimene on selline olend, kes usub eelkõige seda, mida ta tahab uskuda, mõistuse hääl on siinkohal teisejärguline, iseäranis tahaks uskuda midagi müstilist ja et maailm oleks täis vandenõusid. Mõnikord ju nii ongi, aga paganama harva küll.

 3. Paavo neelas nurksulgudes teksti peidetud konksu [kodumaine Estonia katastroof] päris hästi alla.

  Tõenäoliselt aga on õige kõige lihtsam ja loogilisem seletus: raportite kirjutamisel tehti vigu, nimekirjas märgiti inimeste nimede taha linnukesi valesti või tehti vale copy-paste.

  Miks ma nii arvan? Sellepärast, et kasvõi oma valdkonnas olen kogenud, et näiteks kõige tavalisema serveri crash’i puhul on tagantjärele kirjutatud seletuskirjad, vearaportid ning suulised ütlused vastuolulised, sest inimesed eksivad, mäletavad asju erinevalt, teevad kirja pannes vigu jne. Kui ma sealt iga kord vandenõuteooriaid otsiksin, läheksin küll hulluks…

 4. Estonia reisijate kohta ei olnud valmisnimekirju, vaid nimekirjad koostati vastuvõtupunktides ja haiglates, küsides inimestelt nime, sünniaega ja rahvust. Kuskil pidi olema keegi, kes kirjutas Pihti, Leigeri ja teiste nimed. Kes ja kus see oli? Kui keegi valetas koostajatele, siis kes ja kus? Kui koostajad mõtlesid ise inimesi nimekirjadesse, siis kust saadi täpsed andmed?

  Kordan: ühe konkreetse Soome või Rootsi politseiametniku käsi kirjutas üles Leigeri, Pihti ja teiste nimed. Pliiatsiga ja paberile. Kuidas saab siin tekkida niisugune eksitus?

  Juhus? Lihtsalt mõne politseiniku käsi vääratas ja ta kirjutas meeltesegadushoos paberile “Avo Piht, 1954, eestlane”?

  Kõrvalmärkusena soovitan tähele panna nädalatagust Spiegeli artiklit saksa uurijatest, kes Estonia hukku modelleerisid. Mudeli töötamiseks oli vaja algusaega 14 minuti võrra varasemaks nihutada, see aga laseb põhja uurimiskomisjoni ajaskaala, sest kaob veerandtunnine vahemik, mille vältel visiir oli kesklukust lahti tulnud ja kiikus üles-alla kuni metall järele andis ja avas mereveele pääsu autotekile.

 5. Avo Pihiga seoses panen nüüd ühe skaneeringu ka üles:

  Tagaotsimiskuulutus.

  Tegemist on dokumendiga, millega Interpol kuulutab Avo Pihti tagaotsitavaks. Tagaotsitavaks kuulutamise põhjenduse kokkuvõte on järgmine: “Avo Piht oli M/S Estonia üks kaptenitest. Ta oli Estonia uppumisööl 28. septembril selle pardal. Paljude tunnistajate sõnul Piht päästeti, kuid hetkel ei ole teavet Pihti asukoha kohta. Eesti Politsei Keskuurimisbüroo on algatanud kriminaalasa nr. 94980041 seoses Estonia katastroofiga Läänemerel. Piht võib uurimise seisukohalt võtmetunnistaja olla.

  Teil palutakse võtta kasutusele vajalikud meetmed isiku asukoha väljaselgitamiseks. Kui tagaotsitav isik viibib teie riigis, siis palun võtke ta jälgimise alla ja informeerige meid koheselt.”

  Alla on kirjutanud Interpoli Eesti osakonna juht Priit Kelder ja saadetud on see Interpoli Helsingi, Stockholmi, Kopenhaageni, Oslo, Londoni, Brüsseli, Dublin, Haagi, Wiesbadeni, Varssavi, Moskva, Prantsusmaal Viini ja Berni osakondadele.

  Tagaotsimiskuulutus kannab dateeringut 7. oktoober 1994. Avo Piht tõmmati Eesti ametlikust nimekirjast maha 30. septembri õhtul – nädal aega varem.

  Kuidas seda seletada?

 6. Sedasi pannaksi lihtaid inimesi kõike jama uskuma. Nagu vandenõuteoreetikud on pahad ja kuulake seda, mis telekast tuleb, see on tõsi. See vastuteadmine on see, et iga vandenõu asja vastu toodetakse hunnik saasta, mis paistavad nagu tõsi. Mõni inimene oskab tänapäeval loogiliselt mõelda ja ei kuula Daily Telegraphi saastaartikleid, CNNi või Foxi jne jne. See kõik on saastalevitamiseks lihtsalt. Põhja-Ameerika Ühendus on ka väljamõeldis. Nii räägib CNN. Aga ometi on olemas selle kohta valitsuse dokumendid. Aga las lambad usuvad.

 7. Thorondor ütles:

  See vastuteadmine on see, et iga vandenõu asja vastu toodetakse hunnik saasta, mis paistavad nagu tõsi.

  Mis see hunnik saasta on? Teaduslike meetotitega tõestatud asjaolud või teaduslikult seletatud nähtused?
  Erinevalt vandenõulastest on teaduseinimesed võimelised asja tõestama kasvõi katsekordusmeetodiga kui palju kordi tahes, lisaks on teadlastel ja huvilistel ka allikakriitilisus.

 8. Loomulikult on neid vandenõusid igasuguseid. Kuid kriitiline tasub olla siiski ka iga vandenõuteooria suhtes. Skandaalinälg ei tohiks üle pea kasvada.
  Hiljuti Imestas siin üks norrakas, et miks ma ei joo lahjat piima, ega tarbi eriti neid tooteid, mille pakendil ilutseb sõna lahja või extralahja. Minu meelest on see lihtsalt tobe. Võib olla tuuakse peagi turule näiteks uudistoode, mida nimetatakse piimajoogiks. Koostiseks: vesi, kemikaalid ja ca 10%piima!+ pakend. Tööstuse vandenõu…

 9. Üks vene eriüksuslane rääkis ajakirjanikele liigutava loo sellest, kuidas neid saadeti Afganistaani presidenti lämmatama.
  Meeste tagasitoomist ei olnud aga üldse plaaniski! Selle asemel väideti, et midagi niisugust pole olnud jne. Ei arvatud lihtsalt, et keegi meestest eluga naaseb.
  Too mees ei saanud ei medalit, ega pensioni. Hoopis hoiatati ja ähvardati sanktsioonidega…

 10. Soovitan soojalt lugeda
  http://paber.ekspress.ee/viewd.....2F0053C01D

  Tsitaat.:

  “Näiteks kui ma kirjutasin kunagi Eesti Ekspressis sellest, kes ja kuidas võiks olla seotud Eesti eurovoliniku määramisega, soovitas Henrik Hololei mulle saadetud eraviisilises meilis edaspidi hoiduda vandenõuteooriate sepitsemisest. Öelda, et keegi sumpab konspiratsiooniteooriates, tähendab tema nimetamist ullikeseks. Õigustatult.”

  Hvostov põhjendab ka ilusti ära, mis on vandenõu ja müstifikatsiooni vahe.

 11. Tere,

  Inimkond on üsna kaua eksisteerinud, ka inimeste arvukuse tõusul ei paista lõppu ega äärt, mind ei huvita kas vaktsiinid on kahjulikud või ei. Kas ei paista juba see mitte ilmselgena, et kui haigused inimkonda nii väga ohustaks, oleksime juba kõik ammu surnud ja rahvaarv tõuseb kõige enam just riikides kus ei teata mis asjad vaktsiinid ongi!

Lisa kommentaar

Sinu e-postiaadressi ei avaldata. Nõutavad väljad on tähistatud *-ga