Kuidas Californias gei-abielude vastaseks propagandaks raha kogutakse

Geid paraadilCaliforniast on mäletatavasti pärit hiljutine pretsedent, kus osariigi ülemkohus leidis, et õigus perekonda moodustada kehtib kõigile nende seksuaalsusest sõltumata. Säherdusest leiust järeldus loogilist rada mööda, et seni praktiseeritud samasoo-abielude mittesõlmimine kvalifitseerub seadusevastaseks diskrimineerimiseks ja seega on California osariik sestpeale kohustatud soovijate vahel homoabielusid sõlmima.

Aga niipea kui kohtuotsus jõustus, ilmusid välja mormoonitegelased, kellele millegipärast geiabielud ei meeldi.  Oma antisümpaatiat näitavad nad lisaks muule tegevusele üles osariigi põhiseaduses ettenähtud rahvaalgatuse õiguse kasutamise teel; nad on teinud ettepaneku number 8, mis lisaks California põhiseadusele samasooliste abiellumisõigust elimineeriva klausli. Novembri alguses läheb see ettepanek koos presidendiküsimusega hääletusele.

Rahvas võib kõrge valitseja-isand olla küll, aga kui talle ilma-asju õige nurga alt ei serveerita, võib ta järsku valesti otsustada. Et nurk ikka õige oleks, asus terve hulk eraisikuid ja organisatsioone agarasti kampaaniat kaheksanda ettepaneku hääletamise poolt tegema. Üks suuremaid nimesid, mis selle kampaania taga figureerib, on (loomulikult) ProtectMarriage.com. Iseenesestmõistetavalt muretsevad mõned teised tegelased jälle, et selle kampaania vaatenurk võib kaldu olla, ja sellise probleemi maandamiseks on nad kokku pannud teisesuunalise kampaania, mis kannab loomingulist nime No on Prop 8. Üks suuremaid organisatsioone tolle kampaania taga on Equality California.

Hiljuti on avalikuks tulnud (AP artikkel), et ProtectMarriage.com on saatnud tähitud kirja “umbes 35” California ettevõttele, kes Equality California‘t rahaliselt toetanud olid. Tolles kirjas nõuti, et nood ettevõtted kiiremas korras ka ProtectMarriage.com‘ile raha annetaksid või muidu


Või muidu avaldatakse nende nimed ja kuulutatakse nad rahva-, pardon, abieluvaenlasteks:

Were you to elect not to donate comparably, it would be a clear indication that you are in opposition to traditional marriage.

Nagu tavaliselt sellistel puhkudel, liikusid kuulujutud kogu ettevõtmisest ringi juba mitu päeva enne kindlate tõendite pressi jõudmist. Loomulikult küsis auväärne press kommentaare ka osalistelt. Kuna ühe korraliku usuorganisatsioon korralik poliitiline kampaania kohe kuidagi ilma valetamata ei saa, pidi iseenesest mõistetavalt Ron Prentice, ProtectMarriage.com‘i tegevjuht, säärase küsimise peale niisuguste kirjade saatmist eitama. Paraku aga oli tema üks kõnealustele tähitud kirjadele allakirjutanuist — ja nii tuli vale üsna ruttu avalikuks.

ProtectMarriage.com paistab olevat lootnud selle peale, et firmad, kelle toetus diskrimineerimisest hoidumisele avalikuks tuleb, hakkavad kliente kaotama — või vähemalt kardavad nad seda nii hirmsasti, et annavad survele järele. (On ehk huvitav märkida, et mitmed firmad on sellist hirmu tühiseks pidanud ja oma toetust gei-abielude õigusele täiesti avalikult kuulutanud: Apple, Google, Levi Strauss, …) Õnnetuseks on niisugusest teooriast lähtudes aga ilmselgelt tegemist häbistava materjali avalikustamise ähvardusel raha nõudmisega, mis paljudes jurisdiktsioonides moodustab väljapressimise kui kuriteo koosseisu ja on sügavalt ebaeetiline ka seal, kus see otseselt seaduse vastu ei käigi.

[Pildil: kaks California geid heterokromaatilise abielu võimalust kaalumas. Originaal: Terry Wetherholt.]

100 Replies to “Kuidas Californias gei-abielude vastaseks propagandaks raha kogutakse”

 1. Lisame veidi poliitpropagandat.
  Allolev video on tehtud sedasi, et aluseks on võetud Prop 8 pooldajate reklaamiklipp, kuid sõna “gay-abielu” on asendatud mõistega “eri rasside esindajate vaheline abielu”.

  Hääletus Prop 8 üle toimub koos presidendi valimistega 4. novembril.

 2. The Telegraph: Heterosexual man takes legal action over ‘gay taunts’

  Stephen English, who is heterosexual, says he was called a “faggot” and “Mr Franglais” by fellow members of staff at the blind and awning firm where he worked.
  […]
  The court must now decide whether EU employment law designed to outlaw bias on the grounds of sexual orientation covers homophobic abuse of a man whose colleagues knew he was heterosexual.

 3. ProtectMarriage.com paistab olevat lootnud selle peale, et firmad, kelle toetus diskrimineerimisest hoidumisele avalikuks tuleb

  Väide, et abielu defineerimine mehe ja naise liiduna on diskrimineerimine, on täpselt niisamasugune poliitiline propaganda.

 4. Kriku demagoogis:

  Väide, et abielu defineerimine mehe ja naise liiduna on …

  Vaat’, kuidas Kriku sujuvalt pärisväite paremäärmusliku propagandaloosungi vastu välja vahetab, et siis õlgedest nukku materdama asuda!

  … diskrimineerimine, on täpselt niisamasugune poliitiline propaganda.

  Aga reaalsesse maailma tagasi tulles on Californias — millest artikkel käib — olemas kehtiv Ülemkohtu otsus, mis leiab, et samasooliste vahel abielude sõlmimisest üksnes nende samasoolisuse põhjal keeldumine on diskrimineeriv.

 5. Üks kõige vastikumaid ja pikaajalisemaid sedasorti propagandakampaaniate tagajärgi ongi, et ta õpetab palju inimesi doublethink‘i kasutamata. Nii, nagu Kriku siin just tegi, tehes nägu, et eksklusiivsust pole abielu kontekstis vaja mainida; et definitsioon ja kirjeldus on üks ja seesama asi või libisedes sujuvalt faktilt, et kõne all on teatud haldustoimingute sooritamine või mittesooritamine, propagandistlikule teooriale, et kõne all on maailma defineerimine.

 6. Ühest küljest on täiesti adekvaatne kirjeldada abielu mõistet läänemaailmas kui sotsiaalset ja/või juriidilist ja/või religioosset konstruktsiooni, mille osalisteks on enamasti vähemalt mees ja naine ning sageli ka mõned nende sugulased. Adekvaatne selles mõttes, et see kirjeldab reaalsust.

  Aga paremäärmuslastest homofoobid on võtnud kätte ja teinud näo, et see on täpselt seesama, mis abielu juriidilise külje legislatiivne defineerimine eksklusiivselt mehest ja naisest koosneva konstruktsioonina. Mis ei ole oma olemuselt enam deskriptiivne, vaid normatiivne — ja sellisena ei saa ta olla adekvaatne reaalsuse kirjeldamise mõttes ning, nagu me teame, ei ole ta ka adekvaatne hõlpsalt järgitava mittekontravärsilise normatiivina. Propaganda läbi üritavad nad nende kahe fenomeni segaminiajamist — huvitav, kas seda kõlbaks naturalistlikuks väärarvamuseks liigitada? — ka miljonitele televaatajatele õpetada. Ja paljud vaatajad õpivadki nii formaalset loogikat kui tervet mõistust nurka viskama ja järeldama, et kui enamik teadaolevaid abielusid on heteroseksuaalsed (mis on vaieldamatu fakt), siis järeldub sellest, et vaieldamatult on hea mõte abielusid ainult heteroseksuaalsetena pidada ning sellest omakorda, et mitte-heteroseksuaalsed abielud tuleb ära keelata.

  Kriku võiks siinkohal veel midagi arvata sellest, kui seadusetegijad tahavad kirjutada “Mehe ja naise vahel lubatakse abielusid sõlmida” ja sellega mõelda “Homoabielude sõlmimine on keelatud”. Kuidas selle lääneliku õigusriigi alusprintsiipidega oligi?

 7. Adekvaatne selles mõttes, et see kirjeldab reaalsust.

  Aga paremäärmuslastest homofoobid on võtnud kätte ja teinud näo, et see on täpselt seesama, mis abielu juriidilise külje legislatiivne defineerimine eksklusiivselt mehest ja naisest koosneva konstruktsioonina.

  On suur hulk inimesi, kelle jaoks on abielu mehe ja naise liiduna defineerimine oluline. Kas sa nimetad neid kõiki paremäärmuslastest homofoobideks?

  Milles seisneb antud juhul vahe juriidilise ning nn. tavadefinitsiooni vahel ja miks ei peaks eeldama, et need peaksid kattuma? Üldiselt on seadusloomes hea tava kasutada sõnade võimalikult tavalisi ja laialt levinud tähendusi.

  Kriku võiks siinkohal veel midagi arvata sellest, kui seadusetegijad tahavad kirjutada “Mehe ja naise vahel lubatakse abielusid sõlmida” ja sellega mõelda “Homoabielude sõlmimine on keelatud”.

  Ma olen juba korduvalt arvanud, et see küsimus kui ühe väikese, kuid hääleka grupi poolt üles puhutud fenomen ei vääri tähelepanu, mida sellele osutatakse ning energiat, mida sellele kulutatakse.

  Kui on kirjas, et abielu on liit mehe ja naise vahel, siis see on definitsioon. Selle definitsiooni raames on keeld “homoabielude sõlmimine on keelatud” formaalloogiliselt mõttetu, kuna sellesama definitsiooni järgi liit omasooiharate kodanike vahel ei ole abielu, olematut asja ei saa sõlmida ning olematu asja sõlmimise keelust ei saa ka üle astuda.

 8. Minumeelest on gei-teema indikaator, seepärast tasub seda jälgida. Ühest küljest üritatakse geidele kaela veeretada tsivilisatsiooni hukku, rahvuse hävimist, noorsoo halvale teele eksitamist. Samast küljest ilmutab end ka pseudotolerantsus stiilis “mul pole midagi nende vastu, aga…”. Mis iganes sellele aga-le järgneb.

  Mu oma seos asjaga on vist selline, et olles ise noorpõlves oma nähtava füüsilise eripära (puudeks oleks seda palju nimetada) tõttu teiste pilkeobjektiks olnud, olen tõrjumise, pilkamise, narrimise, ahistamise ja muude selliste asjade suhtes siiani tundlik.

  Ühiskond võiks liikuda selles suunas, et mida vähem on ratsionaalselt põhjendamata piiranguid, seda parem. Seda enam, kui piirangu kaotamine ei vähenda kellegi õigust olemisele, nagu seda nt soopiiranguteta abielu oleks.

 9. Minumeelest on gei-teema indikaator, seepärast tasub seda jälgida.

  Liberaalse mõtteviisi leviku indikaator on kogu see teema kindlasti. Näiteks võib selle abil viimasel ajal teha järelduse, et seda lehekülge kasutatakse peaaegu sama innukalt nii skeptikute kui liberaalide seisukohtade tutvustamiseks.

  Samast küljest ilmutab end ka pseudotolerantsus stiilis “mul pole midagi nende vastu, aga…”. Mis iganes sellele aga-le järgneb.

  Kui natuke järele mõelda, siis on väga vähe inimesi, keda ilma igasuguste agadeta tolereerida. Mõnel isikul pole nendeks isegi talle kõige lähemad inimesed.

  Ühiskond võiks liikuda selles suunas, et mida vähem on ratsionaalselt põhjendamata piiranguid, seda parem.

  Kui ma nimetan lehma lehmaks ja hobust hobuseks, siis piiran ma sinu järgi mingisugust hobuse õigust olla lehmaks nimetatud. Mul on raske näha ratsionaalset iva selle argumentatsiooni taga.

  Loomulikult võib mõiste “lehm” vastavalt ümber konstrueerida nii, et selle alla käivad ka hobused. Aga kindlasti leidub siis suur hulk isikuid, kellel on siiski vaja lehma eraldi identifitseerida. Täpselt sama probleem on ka abielu mõistega.

  Seda enam, kui piirangu kaotamine ei vähenda kellegi õigust olemisele, nagu seda nt soopiiranguteta abielu oleks.

  Sellest ei saanud aru.

 10. Kriku kirjutas:

  On suur hulk inimesi, kelle jaoks on abielu mehe ja naise liiduna defineerimine oluline. Kas sa nimetad neid kõiki paremäärmuslastest homofoobideks?

  Noh, hakatuseks võiksin ma Sind propaganda-ohvriks hüüda.

 11. Hüüa mind, kuidas sulle meeldib. Krikut on siin juba nii paljude nimedega hüütud igasugu keltikute ja andreste poolt, et vaevalt sa midagi olulist lisada suudad.

 12. Homoabielude lubamise üks peamisi ettekäändeid (või kuidas öeldagi) on mõte, et mispärast ei võiks täiskasvanud inimesed vabal maal teha seda, mida nad tahavad, kui nad sellega teisi ei sega. See sobib liberaalsusega hästi kokku.

  Aga miks ainult kaks inimest? Kindlasti tahab mõni abielluda oma koduloomaga. (Ja mitte zoofiilsetel ajenditel.) Olen lugenud, et paar tükki on tahtnud abielluda oma auto või mootorrattaga. Ankeedis küsiti pruudi veregruppi ja peigmees kirjutas sinna kasutatava õlimargi. Mida niisuguste soovidega teha?

  Nojah. Need soovid võib tagasi lükata põhjendusega, et abielu peab olema võrdsete liit. Ka näiteks teovõimetute inimeste abiellumise õigust piiratakse just põhjusel, et see poleks võrdsete abielu. On asju, mida koer, lehm või mootorratas lihtsalt ei suuda teha, mistõttu abielu selle (temaga?) poleks võrdsete abielu.

  Oletagem, et keegi tahab abielluda juriidilise isikuga. Sellisel juhul esindab seda juriidilist isikut abielu sõlmimisel seadusejärgne esindaja(d), kellel on õigus öelda, et juriidiline isik tahab selle füüsilise isikuga abielluda. Pärast abiellumist võib sõlmida nii ühisvara lepingu kui ka varalahususe lepingu. Kas poleks see sama loogiline kui kahe samasoolise abielu?

  Miks ainult monogaamia? Miks ei või lubada mitmenaisepidamist, nagu see paljudes kultuurides on läbi ajaloo olnud? Ja võrdõiguslikkuse huvides ka mitmemehepidamist? Mispärast skeptikud bigaamia eest ei võitle? See on religioosne dogma, seda küll, aga see ei tähenda, et see tingimata vale oleks. Piibel ütleb ka, et sina ei tohi tappa ega varastada ja pead oma ligimest armastama, ning sellega skeptikud ju nõustuvad, miks siis mitte polügaamiaga?

 13. Ja kes on öelnud, et vähemalt mõned skeptikud sellega ei nõustu? Minu poolest abiellugu kasvõi kümnekesi, kui nad niiviisi õnnelikud on, ja sellega juriidilistes küsimustes teistega võrdsed õigused saavad. Konkreetselt homoseksuaalide küsimus on aga niivõrd päevakorras seetõttu, et nende esindajad on ühiskonnas piisavalt aktiivsed, ja neid on piisaval arvul, et see küsimus enam triviaalne ei oleks. Kui tekiks ka arvestatav polügaamia õigust nõudev sotsiaalne grupp, siis oleks mina nõus ka nende püüdlusi toetama. Enne seda tuleb aga neil ühiskonnas küllalt suur teavitustöö ära teha – ja sellega on homoseksuaalsed inimesed juba võrdlemisi hästi hakkama saanud.

 14. Ja kes on öelnud, et vähemalt mõned skeptikud sellega ei nõustu?

  Siin pole skeptikutega midagi pistmist. Puhas liberaalse maailmavaate propaganda, mida enam või vähem osavalt skeptikute liikumise sildi taha peita üritatakse.

  Tehke oma propagandat, mis mul selle vastu olla saab, aga tehke seda ausalt vähemalt.

 15. Kui ma olen skeptik ja samaaegselt toetan ka võimalikku polügaamia seadustamist, siis ma saan öelda, et vähemalt mõned skeptikud toetavad seda.
  Sildi taha peitumisest oled juttu teinud ainult sina.

 16. Kui ma olen skeptik ja samaaegselt toetan ka võimalikku polügaamia seadustamist, siis ma saan öelda, et vähemalt mõned skeptikud toetavad seda.

  Hakkame siis siin lehel korvpallist ka rääkima, kuna mõned skeptikud seda mängivad? Ja BMW-de tuunimisest ja sellest, milline fibo vundamenti käib?

 17. Sildi taha peitumisest oled juttu teinud ainult sina.

  Oleks naiivne oodata, et need peitujad ise seda teevad, eks? :)

  Fakt on, et siin tilgutatakse ebateadusi ja tarbijate petmist käsitlevate materjalide vahele järjekindlalt liberaalide maailmavaate propagandat. Nii mõnelgi juhul maailmas tehakse selliseid asju meelega, lootuses, et lugeja sööb samasuguse usaldusega ära nii ühe kui teise ega märka, et ühel juhul on tegu loodusteaduslike faktidega, teisel juhul aga vaid ühe seltskonna väärtushinnangutega.

 18. Minu kontaktid Californias pajatavad, et ettepanek 1A on läbi läinud. Too puudutab kümne miljardi dollari laenamist San Francisco ja Los Angelese vahele 新幹線-tüüpi raudteeliini ehitamiseks. Neljas ettepanek, mis puudutab abordiküsimusi, paistab läbi kukkuvat. Läbi on kukkunud ka seitsmes ettepanek taastuvenergia massilisest kasutuselevõtust ja kümnes ettepanek alternatiivkütustepõhistest sõiduriistadest.

  Kaheksanda ettepaneku edu on piiripealne; enne häälte lõplikku lugemist ei ole tema saatus veel kindel, aga tõenäoliselt läheb see läbi ja geide abiellumisõigus võetakse jälle ära.

 19. Selline propagandareklaam on ka olemas:

  Reaktsioonid on muidugi ka vastavad:

  This bigoted and intolerant ad is an egregious breach of all political and broadcast decorum and in my opinion is a violation of regulations regarding hate speech, libel, and slander,” said Garbe. “I see the caricature of Mormon missionaries as not just an attack on the LDS but on all people who claim to be Christian. The church is not seeking to usurp civil government, and the church is not endorsing illegal search and seizure. The depictions of these things in the ad are blatant lies.” Garbe added that the ad attempts “to demonize the LDS church and, by implication, all people of faith, and particularly those who support Proposition 8.

  This ad reaches new lows of religious bigotry and intolerance

 20. California Prop 8 läbiminek võib Utah osariigile kalliks maksma minna, kirjutab Associated Press.

  Turism toob Utah osariigile aastas 6 miljardit dollarit. Suusatamine, matkamine, filmifestivalid…

  Asi selles, et Utah osariigis Salt Lake Citys asub mormooni kiriku peakorter. Mormooni kirik oli see, mis algatas ja ajas aktiivselt California Prop 8 läbiminekut. Mormoonid matsid kampaaniasse tuhandete inimeste vabatahtlikku(?) aega ja kümneid miljoneid dollareid.

  Kiriku esindaja pahandab protestijatega, et on väär ainuüksi mormooni kirikut süüdistada, kui too kasutab oma põhiseaduslikku õigust arvamust avaldada.

 21. Välja on imbunud mormooni kiriku juhtkiri (pdf), kuidas tema lambukesed saavad püha ürituse eest seista. Et prop 8 näol on tegu religioosse küsimusega ning samasooliste abielude vastu võitlemine on religioosne ettevõtmine, mida aegajalt küll peidetakse muude eufemismide taha, et sekulaarsemate inimeste homofoobiat üles õhutada ja oma eesmärki teenima panna, ei suuda mina küll kahelda.

  Kirjast loeme:

  Mehe ja naise abielu on ette kirjutatud Jumala poolt ja perekonna loomine on kesksel kohal Looja plaanis Tema laste jaoks.

  Laiapõhjaline koalitsioon kirikute ja teiste organisatsioonide vahel esitas referendumile selle muudatuse. [Mormooni] Kirik koos selle koalitsiooniga osaleb muudatuse läbimineku taotlemisel. Kohalikud kirikujuhid annavad teavet, kuidas saad sina olla kaasatud selles tähtsas ürituses.

  Me kutsume teid tegema kõik selleks, et toetada tehtud põhiseaduse muudatusettepanekut ja annetaksite oma vahendeid ja aega, et kindlustada Kalifornias abielu definitsioon kui ühendus mehe ja naise vahel. Me peame tegema oma parima, et säilitada abielu püha institutsioon.

  Küsimus on siis selles, et riik ei tohi lubada võtta vastu seadusi, mis edendavad mingi religiooni asja.

 22. Kalev Jaik on ka juba öelnud, et raha laenata pole võimalik.

  So what? Mingisuguseid tõsiseltvõetavaid tõendeid ta ei esitanud.

 23. Noh, näiteks seda, et väide “vaidlus on mõlemalt poolt religioosne” on jama ning selle väite kordamine ei vähenda seda jamasust.

 24. See, et sina muudkui “jama” ja “jama” korrutad, ei muuda ka midagi jamamaks.

  Hüva, vaatleme siis kõnealust teemat nii USA kui kohalikus kontekstis.

  USA-s on märkimisväärselt suur osa elanikest religioossed. Wikipedia andmetel In a 2002 study, 59% of Americans said that religion played a “very important role in their lives,” a far higher figure than that of any other wealthy nation.

  Nii USA-s kui mujal suuremate Lääne ristiusu kirikute sees podiseb vaidlus omasooiharatele pakutavate sakramentide üle või siis kiriku õpetuse üle sellise eluviisi kohta juba aastakümneid. Eriti on teemaks abielu ja preestriks ordineerimine. Paar puhtillustreerivat linki (wõrk on seda teemat täis):

  Church fears lawsuit over gay rights

  Methodists divided on gay rights


  Church deadline to curb gay rights

  USA-s on selle vaidluse palavaim rindejoon nüüdseks tegelikult kristlike kirikute sees. Seda kahel põhjusel: esiteks on religioon väga suure osa inimeste jaoks piisavalt oluline (väga suur osa inimesi on mingi kiriku liikmed) ja teiseks puudutab omasooiharatele pakutavate sakramentide küsimus iseenesestmõistetavalt kõige teravamalt organisatsioone, mis on nende sakramentide pakkumiseks loodud. Algselt oli Gay Rights kodanikuõiguste küsimus. Praeguseks on arenenud riikides suurem osa kodanikuõigustega seotud probleeme (diskrimineerimine töökohal jne) lahenenud ning vaidluste raskuspunkt nihkunud pigem ebaratsionaalsele ja religioossele pinnale.

  Ma julgen väita, et religioossete organisatsioonide sees toimuv väga terav diskussioon annab USA-s tooni ka väljaspool neid organisatsioone toimuvale samalaadsele diskussioonile ning kuna USA kultuuriline mõju on väga suur, tuleb tihti ette, et ka muudes maailma paigus (sealhulgas ka Eestis) kopeerivad vastavad survegrupid tihtipeale USA-st pärit argumente või arutluskäike. On üldine kultuurifenomen, et USA-st väljaspool elavad inimesed kipuvad tihti olema niisama huvitatud USA poliitikutest või korvpalluritest kui enda omadest, ennast identifitseerima demokraatide või vabariiklastega vms. Heaks näiteks kõnealusest tendentsist on muuhulgas ka isik, kes mingeid ronpauli linke igale poole *.ee uudiste kommentaaridesse postitas. Samamoodi võib vaidluste puhul märgata argumentide ja hoiakute migreerumist kohast, kus see on kõige ägedam, rahulikemasse piirkondadesse.

  Umbes aasta tagasi püüdsin selgust saada, milleks ikkagi Eesti omasooiharad vajavad partnerlusseadust või abiellumist, milliseid reaalseid juriidilisi tagatisi kumbki neile annab. Hoolimata asjaolust, et vestlusest võttis osa mitu vastava eluviisi aktivisti, jäi arutelu ses osas veel tulemusvaesemaks kui siinne. Küll aga mööndi vastaspoolelt, et lõppude lõpuks on asi selles, et omasooiharaid seaduses ära mainitaks ning abielu sõlmimise puhul räägiti samuti selle sümboolsest tähtsusest.

  Eelnimetatud motiivid on esiteks irratsionaalsed (ei ole orienteeritud millelegi muule kui isiku subjektiivsele emotsionaalsele rahulolule) ning teiseks juhtumisi ühised religioossete kombetalituste omadega. Ilmalike rituaalide ning religioossete kombetalituste ühised juured on laialt tuntud tõsiasi, mida muuseas üritas religioossuse lämmatamiseks kasutada Eestis ka Nõukogude võim. Lääneriikides oleks aga ilmaliku võimu poolt tunnustatud omasooiharate abieluõigus muuhulgas ka tugevaks argumendiks kirikute sees olevate konservatiivsete elementide mõjutamiseks kuni nende diskrimineerimise eest kohtusse andmiseni välja.

  Veel enam, paljude aktivistide jaoks on oluline just omasooiharate paaride mahutamine traditsioonilise abielu definitsiooni alla, selle institutsiooni muid tunnuseid puudutamata (näiteks: Gays want nothing more than to participate in “traditional marriage” thus understood — marriage for the benefit of the marrying partners: meshing a person’s life with someone they love. Gays are not arguing that people should be able to have whatever marital arrangement they want. They argue only that everyone should have access to marriage as it is now commonly understood. (http://www.indegayforum.org/news/show/27026.html). Sellist soovi võib minu meelest mõista ainult samas võtmes kui omasooiharate isikute preestriks ordineerimise küsimust – irratsionaalset igatsust sakramendi järele, millest nad on irratsionaalsetel põhjustel ilma jäetud, mitte mingisuguse reaalse diskrimineerimise üle kurtmist. Kui küsimus oleks mingis reaalses diskrimineerimises, peaks kirjutajat jätma täiesti külmaks, kas keegi teine võtab endale kolm naist või mitte.

 25. Martin, kas Kriku viimane kommentaar kõlbaks ehk omaette artiklina avaldada? Siis oleks mul lõbusam sellega kommentaarides mitte nõustuda ;-)

 26. Kas ma oletan õigesti et dig ei vaidle vastu et mingites küsimustes on gei-temaatika osaliselt religioosne? (no näiteks gayde preestriteks saamine oleks üheks näiteks.)
  Kriku pikast kommentaarist näen ma selgelt et ta ei eita et mingites küsimustes ei ole gei-temaatika ainult religioosne.
  (“Algselt oli Gay Rights kodanikuõiguste küsimus. Praeguseks on arenenud riikides suurem osa kodanikuõigustega seotud probleeme (diskrimineerimine töökohal jne) lahenenud ning vaidluste raskuspunkt nihkunud pigem ebaratsionaalsele ja religioossele pinnale.” – see lõik ju väidab et varem olid mittereligioossed aspektid levinumad kui praegu)

  Niisiis, mõlemad nõustuvad et osaliselt on religioosne ja osaliselt pole, onjueksju? Vaielda jääb teil ainult mingites protsentides kuipalju on ühte, kuipalju teist.

 27. Santa küsis:

  Kas ma oletan õigesti et dig ei vaidle vastu et mingites küsimustes on gei-temaatika osaliselt religioosne? (no näiteks gayde preestriteks saamine oleks üheks näiteks.)

  dig on nõus, et eksisteerib (∃) inimesi, kes mõlemalt poolt gei-õigustesse religioossel viisil suhtuvad. Aga dig ei ole nõus, et sellest saab järeldada, et gei-õigused loomu poolest mõlemalt poolt religioossed on, ja evib kontranäiteid.

  Kriku räägib veel paarist huvitavast kõrvalteemast, mis diskussiooni väärivad. Näiteks — nii ootamatu, kui see ka tunduda ei võiks — on täheldatud gei-liikumisi ka Euroopas ja mõnedki neist seisavad USA poliitikast täiesti selgelt kaugel eemal. Paljud Saksamaa ja Prantsusmaa elanikud, sealhulgas geid, ei oska USA poliitikaga kursis püsimise jaoks isegi piisavalt inglise keelt.

 28. seda tuleb lugeda “… sealhulgas paljud geid …”. dig ei arva, et kõik Saksamaa ja Prantsusmaa geid kuuluksid tollesse suurde rahvamassi, kes inglise keelega jänni jäävad.

 29. Aga dig ei ole nõus, et sellest saab järeldada, et gei-õigused loomu poolest mõlemalt poolt religioossed on

  Seda jälle pole Kriku väitnud. Kriku väitis, et konkreetselt abieluvaidluse näol on tegemist religioosse vaidlusega, mida üritatakse üle kanda niiöelda tsiviilsfääri.

 30. Ja dig ei ole jälle niisuguse väitega nõus.

  Kalev Jaik on ka juba öelnud, et raha laenata pole võimalik.

  So what? Mingisuguseid tõsiseltvõetavaid tõendeid ta ei esitanud.

 31. Faux Noise kirjutab teisest põnevast mormooniskandaalist:

  NEW YORK — Holocaust survivors said Monday they are through trying to negotiate with the Mormon church over posthumous baptisms of Jews killed in Nazi concentration camps, saying the church has repeatedly violated a 13-year-old agreement barring the practice.

  Leaders of The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints say they are making changes to their massive genealogical database that will make it more difficult for names of Holocaust victims to be entered for posthumous baptism by proxy, a rite that has been a common Mormon practice for more than a century.

 32. Ma siiski ei saa selle artikliga maha. Põhjus on väga lihtne – kuna ma olen korduvalt väljendanud seisukohta, et väärtushinnangute teemalised arutelud siin sellel lehel on kohatud, ei taha ma hakata ise halba eeskuju andma tolle artikliga. Kogu sellel homojamal puudub igasugune seos loodusteaduslike teadmiste abil müüdimurdmistega. Taoliste artiklite ilmumine on võimalik vaid tänu sellele, et haldurid ei suuda oma poliitilisi vaateid ja väärtushinnanguid loodusteadustel põhinevast skepsisest lahus hoida.

 33. Aga Connecticuti osariigi ülemkohus määras, et abielu piiramine vaid erisooliste vahele on põhiseadusevastane ja edaspidi võivad ka samasooliste paarid oma abielutunnistusele järgi minna, vahendab BBC.

  Kohus leidis, et samasoolistel paaridel abiellumise keelamine riivab nende põhiõigusi.

Lisa kommentaar

Sinu e-postiaadressi ei avaldata. Nõutavad väljad on tähistatud *-ga