Rahva rahaga kristlikku misjonit, ehk millega tegeleb Eesti Kirikute Nõukogu (EKN)

Eesti Kirikute Nõukogu (EKN) on saanud ja saab Eesti riigieelarvest suurusjärgus 700 000 eurot raha, mille

raames toetatakse Eesti Kirikute Nõukogu kaudu oikumeenilist tegevust, sh Eesti Rahvusringhäälingu vaimulikke saateid, kirikutevahelist laste- ja noorsootööd, kirjastustegevust (sh elektroonilised väljaanded), siseriiklikku ja rahvusvahelist religioonidevahelist dialoogi, munkade ja nunnade ravikindlustust, meediaväljaandeid Eesti Kirik ja Raadio 7, Eesti Piibliseltsi, Meremeeste Misjoni korraldamist, konfessionaalsete kõrgkoolide korraldatavat täiendõpet jm oikumeenilisi projekte.

EKN pressiteade teavitab, et 2011. aastal on oikumeeniliseks tegevuseks ning laste- ja noorsootöö projektideks jagatud 20 000 eurot. 2010. aastal jagati toetusteks 450 000 krooni (~28760 eurot).

Avatus ja läbipaistvus ilmselt ei ole need omadussõnad, millega seda riigieelarvest rahastatavat organisatsiooni iseloomustada saaks, sest täpsemat teavet toetatud projektide kohta kodulehel leida ei õnnestu ja nii suurt huvi mul hetkel ka pole, et seda spetsiaalselt küsima hakkaks.

Küll aga helistasin EKN-i täitevsekretärile Ruudi Leinusele ja küsisin täpsustust Facebookist loetud teatele, et EKN on välja kuulutanud ideekonkursi dokumentaalfilmi tootmiseks. Jah, allolev teade on autentne ja pärit EKN-st.

Egas muud, kui loomeveskid jahvatama ja ideid välja käima!

DOKUMENTAALFILM “TULE JA MÕÕGAGA”
Eesti Kirikute Nõukogu kuulutab välja dokumentaalfilmi “Tule ja mõõgaga” ideekonkursi.

Eesti ühiskonnas on ülekohtuselt levinud arusaamine, et ristiusk jõudis Eestisse tule ja mõõgaga. Selle põhjuseks on ärkamisajal tekkinud müüt 700. aastasest orjapõlvest ja mitmed müüti toetavad Eesti ilukirjanduslikud teosed. Ometi arvavad paljud, et ristiusk on Eestis olnud juba enne siia tulnud ristisõdijaid.

Filmi eesmärgiks on tutvustada ristiusu rahumeelset Eestisse jõudmist, pakkudes alternatiivi valdavalt levinud vägivaldse misjoni arusaamale. Film toetub teaduslikele tõdemustele ja esitab kaalukaid argumente ristiusu rahumeelsest tulemisest Eestisse.

Filmi sihtgrupiks on gümnaasiumi õpilased ja Eesti ühiskond, planeeritav film peab vastama TV nõuetele.
Filmi pikkus on 28. minutit

“Tule ja mõõgaga” ideekavandite esitamise tähtaeg on 17. oktoober 2011. Ootame filmi sisu lühikirjeldust ja autori nägemust tulevasest filmist, sündmuste ja peategelaste kirjeldust, tööplaani ja planeeritavat eelarvet ning idee filmilooks ümberjutustamise lühikirjeldust. Eelkõige ootame julgeid lähenemisi.

Filmi idee palume saata postiga aadressile Tehnika 115, 10139 Tallinn märksõnaga “Dokumentaalfilm”. Kirjale lisada juurde kinnises ümbrikus autori andmed (nimi/ asutus, aadress, kontaktid) koos märksõnaga. Saabunud kavanditest valib EKN välja parima idee.

Konkursi võitja kuulutatakse välja 1. novembril 2011 ning avaldatakse Eesti Kirikute Nõukogu kodulehel www.ekn.ee .

Dokumentaalfilmi valmimise tähtaajaks on oktoober 2012.
“Tule ja mõõgaga” on väikese eelarveline dokumentaalfilm, mille teostamist rahastab Eesti Kirikute Nõukogu.
Täiendav info:
Kaisa Kirikal
6461033
53325292
kaisa@ekn.ee
Ruudi Leinus
6461028
5122564
ruudi@ekn.ee

Peaks vist otsima osapoole Riigikogus, kes võtaks riigieelarve koostamisel üles küsimuse, et kas ikka on vaja eelarvest ülal pidada sedasorti asutust nagu Eesti Kirikute Nõukogu.

Posted in usk

38 Replies to “Rahva rahaga kristlikku misjonit, ehk millega tegeleb Eesti Kirikute Nõukogu (EKN)”

 1. Oleks aega ja jaksu, võiks ju treida stsenaariumikavandi filmile, mis selgitab, kuidas Maarjamaa on tegelikult kristluse häll, kust ristiusk tule ja mõõgaga 3000 aasta eest Suur-Süüriasse viid, kus see judaismiks mandus, kuni saabus messias. Kindlasti saaks kuidagi mõista anda, et temagi oli tegelikult Eesti soost.

 2. ma ei saa ka aru, mis dokfilmi on võimalik nii vanadest sündmustest teha. Kas dokfilm ei eelda mitte ka dokkaadreid?

  Pealegi on meil ju olemas juba tore film “Malev”, mis tollastest aegadest räägib ja sobib koolilastelegi näitamiseks suurepäraselt;)

 3. Kristlased vinguvad juba pikemat aega, et eestlased omavat vale ajalugu: nimelt olevat eestlased vabatahtlikult võtnud omaks ristiusu! Hurraa! Elagu ajaloo muutmine ja uue särava ajaloo väljamõtlemine! Läti Henriku kroonika WC potist alla, kui särava, uue ajalooga mitte kokkukäiv.

  Histrodamus.ee valgustab natuke seda küsimust: Ristisõdijate kujutamine Eesti ajaloos http://www.histrodamus.ee/?eve.....8;lang=est

  Jaanus
  Kiri ise selline:
  Ilus algus.
  Paraku panin aga tähele taas seda, kuidas nõukogudeaegne ajuloputus on ka targemaid päid mõjutanud.
  Ristisõdijad teevad meie maale rüüsteretki ja venelased teevad sõjakäike.
  Rumal , rumal jutt, eriti kui vaadata, mis olid tagajärjed.
  Mis parata, vaid eestlased kujutavad nii oma selle perioodi ajalugu.
  Soomlased, norrakad, rootslased räägivad millestki muust, halamata, et metsik periood ja omavaheline võitlus oma rahva kildude vahel lõppes.

  Madis Maasing (Akadeemilise Ajalooseltsi lehel on samanimeline ajaloodoktorant)

  Eesti 13. sajandi ajaloos on tõepoolest eelneva paari sajandi jooksul tõepoolest välja kujunenud kaks teineteisele vastanduvat vaatenurka: baltisakslaste nägemus ristisõdijatest ja teistest kui euroopaliku kultuuri toojatest barbaarsete paganarahvaste keskele, sellele vastandub aga eesti rahvusliku ajalookirjutuse nägemus sakslastest ja teistest ristisõdijatest kui võõrvallutajatest, kes röövisid Eestilt muistse vabaduse ja paiskasid eestlased õigusetusse olukorda.

  Viimane ajalootõlgendus ei tekkinud sugugi aga mitte Nõukogude ajal, vaid juba 18. sajandi lõpul, kui valgustaja Garlieb Merkel sellises võtmes lätlaste ajalugu vaatles. Eestlaste poolt võeti nägemus muistsest kuldsest vabadusajast ja sellele järgnenud pimedast orjaööst üle ärkamisajal (Jakobsoni kuulsad isamaakõned), ajaloolased kohandasid seda oma kontseptsioonidesse esimese Eesti Vabariigi ajal ja Nõukogude ajal sellist vaatenurka lihtsalt võimendati, lisades sellele muidugi veel rõhutatud (vana-)venesõbralikkuse ja ristisõdijate igakülgse sõimamise.
  …………………..
  Mis puutub soomlaste, rootslaste ja norrakate ajalookäsitlustesse ristimisest, siis tuleb ikkagi tõdeda ka seda, et ristiusk tuli neile teisiti kui eestlastele: rootslaste ja norrakate kuningad võtsid need vastu ise ja nende ühiskondlik korraldus seetõttu ei kadunud, Soome puhul toimus asi aga ilmselt rahumeelsemalt kui Eestis, maa allutati tunduvalt aeglasemalt ja pealegi pole Soome kohta ka niivõrd head allikat kui Henriku kroonika, mis vallutuse käiku üksikasjalikumalt kirjeldaks ehk aitaks kujundada kahte antagonistlikku vaenuleeri.

 4. Tühjade kirikuhoonete teema on aktuaalne ka Rootsis:
  Usuküsimus Rootsis: kas osa kirikud peaks õhku laskma?

  Kirikus käijate hulk Rootsis on aasta-aastalt vähenenud ning nii mõnedki kirikud üle terve riigi muutunud peaaegu üldse mitte kasutatavateks. Näiteks on leeritamiste arv kahanenud 80 000-lt 1970.aastal 35 000-ni ning pühapäeval regulaarsete kirikus käijate arv kukkunud 9 miljonilt 4,6 miljoni inimeseni. Hammari sõnul on Rootsi 3384 kirikut nagu tiksuv ajapomm. Rohkem kui 500 kirikut kasutatakse maksimaalselt korra kuus. Koguduste kokkukuivamise tõttu lagunevad paljud kirikud ja vajaksid remonti. See nõuaks miljardeid kroone.

 5. Artikkel on kultuurimarksistlik demagoogia. No näiteks olla 1970 kirikuskäijate hulk 9 miljonit. Rootsi elanike arv oli tol ajal 8 miljonit. Kust see üks miljon fantoomi välja võeti ?

 6. dig ütles:

  Konspiraator, aga kuidas Sa aru saad, et üks propaganda just kultuurimarksistlik on?

  No ikka väliste tunnuste järgi. No näiteks kui kodanik marsib tanksaabastega mööda linna, tõrvik käes ja kisab Sieg Heil, siis on kõigi eelduste kohaselt tegemist natsionaalsotsialistiga.

  Ja kui keegi kutsub üles Lääne kultuuri hävitama, siis ongi tegemist kultuurimarksistiga.

  Tänapäeval on asi muidugi keerulisem jah. Vanasti oli elukas, kes prääksus nagu part, pläterdas nagu part ja nägi välja nagu part, part.
  Aga tänapäeval pole ju sellisel juhul mingil moel tegemist pardiga vaid ütleja harimatu linnuvihkajaliku anatidaefoobilise vihakõnega, mis sõnavabaduse alla ei käi ja tuleks ära keelata.

 7. Konspiraator ütles:

  No ikka väliste tunnuste järgi. No näiteks kui kodanik marsib tanksaabastega mööda linna, tõrvik käes ja kisab Sieg Heil, siis on kõigi eelduste kohaselt tegemist natsionaalsotsialistiga.

  Aga äkki hoopis anime-fänniga?

  Ja kui keegi kutsub üles Lääne kultuuri hävitama, siis ongi tegemist kultuurimarksistiga.

  Võib-olla siiski Cthulhu jüngriga?

 8. @Carl:

  Minusuguste arvamust ei tasu uurida. USA kolledžis targad inimesed teavad tõde, sinna tuleb õppima minna, mida minusugused endast kujutavad. Ja muidugi muud maailmatarkust ka.

 9. Väärtuseid üle neti indoktrineerida ei saa. No tead küll, see “akadeemiline õhkkond”. Marksistlikud veendumused ja sügav viha oma rahva, rassi, ajaloo ja kultuuri vastu, lisaks veel oskus igasugu foobide ja eitajatega jagelemiseks pole asjad mida netist või raamatust õppida. Selleks peab marksismi keskel peab elama.

  Stanford on muidu hea soovitus. Heaks näiteks tolle asutuse mentaliteedist on asjaolu, et seal hoitakse 50 000 holokausta üleelanu mälestuste videosalvestusi, üks ogaram kui teine. Sellise lolluse uskuma hakkamiseks peab koha peal korralikku ajuloputust saama. Mingi netist loetud jama siin ei aita. Kõikide muude kultuurimarksistlike nähtustega sama lugu.

  Oskad sa veenvalt selgitada, miks teatud tingimustel on näiteks teleportatsioon võimalik? Ma mõtlen neid imekombel gaasikambrist väljumise lugusid. Selliseid asju online ei õpi.

 10. Toidame siis veel natuke troli…

  Konspiraator ütles:

  Väärtuseid üle neti indoktrineerida ei saa.

  Siit kumab läbi arusaam, et liberaalsed väärtused on nagu sügelised, millest saab käsi pestes hoiduda.

  No tead küll, see “akadeemiline õhkkond”.

  Ei tea.

  Stanfordi ülikooli eksperiment on egalitaarne, see ei diskrimineeri netikodanikke rahvuse, rassi, seksuaalsete eelistuste või haridustaseme järgi. Seega oleks nagu kultuurimarksism, või mis?

 11. Me nägime juba, et Cthulhu jünger Osama bin Laden vastab Konspiraatori definitsioonile kultuurimarksisti kohta. Aga kes osanuks arvata, et Ladenssoni atribuutika hulka kuuluvad, nagu Konspiraator ütles,

  Marksistlikud veendumused ja sügav viha oma rahva, rassi, ajaloo ja kultuuri vastu, lisaks veel oskus igasugu foobide ja eitajatega jagelemiseks

  ?

 12. Veel üks tore petitsioon välja tulnud :) Ma ise pole veel allkirja anda jõudnud, mõtlesin enne igaks-petteks konsulteerida vähemalt O.-ga, kes Asjade Alguse ja Otsa alal asjatundja on, kas tegu on ikka selle õige Alkeemiaga või mitte…?
  Alkeemilise kiriku manifest

  1. Alkeemia on vanem kui kristlik kirik

  2. Kiriku elementide muutmise opetus pärineb alkeemiast ja selle töötas välja Aquino Thomas, kes elu lopul oli ka ise alkeemik

  3. Kasvava murega jälgime tendentse EELK-s, et varsti ei pakutagi voib-olla inimestele enam Karikat

  4. Au olgu alkeemilisele kuningale Rudolf II-le ja taboriitidele!

 13. @salvey:

  Alkeemia on vanem kui kristlik kirik

  Väide on õige, kuid religioon ja alkeemia peaksid olema üheealised ja tekkinud samaaegselt!

  Siin on infot Rudolf II kohta:

  http://en.wikipedia.org/wiki/R.....an_Emperor Occult sciences
  Astrology and alchemy were mainstream science in Renaissance Prague, and Rudolf was a firm devotee of both. His lifelong quest was to find the Philosopher’s Stone and Rudolf spared no expense in bringing Europe’s best alchemists to court, such as Edward Kelley and John Dee. Rudolf even performed his own experiments in a private alchemy laboratory.[3] When Rudolf was a prince, Nostradamus prepared a horoscope which was dedicated to him as ‘Prince and King’.
  Rudolf gave Prague a mystical reputation that persists in part to this day, with Alchemists’ Alley on the grounds of Prague Castle a popular visiting place.
  Rudolf is also the ruler in many of the legends of the Golem of Prague, either because of or simply adding to his occult reputation.

 14. @dig:

  Ermöhh?

  Alkeemiast on inimestel vale arusaam, kullakeetmine ei olnud peaeesmärgiks. Nii alkeemial kui religioonil (selle preestritele mõeldud – varjatud osa järgi) oli üks eesmärk: täiustada ja arendada inimest (algselt valitsejaid)!

  Leidsin Teile hea tutvustava materjali, mis selgitab lihtsalt asja olemust. Alkeemia http://www.directorie.eu/news-Alkeemia_Alchemy.php

  Algses alkeemias oli põhiline sisemine, vaimne muundumine, millel oli mitu staadiumi. See protsess võimestas alkeemikut tunnetama maailma süvaolemust ning sellest tulenevalt valmistama filosoofilist kivi (lapis philosophorum), millel pidid olema maagilised omadused – võime pikendada eluiga, muundada metalle jms. …. Selle eesmärk oli mikro- ja makrokosmose ühendamine, sidumaks looduslikku vaimsega, inimest Universumiga.

  Today it is widely believed that the alchemical processes were allegorical as metaphors for a spiritual discipline, akin to a technique for the obtainment of enlightenment.

 15. Eks ma siis võtan sõna.

  priitp ütles:

  Siit kumab läbi arusaam, et liberaalsed väärtused on nagu sügelised, millest saab käsi pestes hoiduda.

  Sügelisi tekitab lest, mis levib üle keha, nii et kätepesemisest on vähe abi. Ja peale selle on kätepesu scaberofoobiline vihkamine. Teadupärast eeldavad needsamad “liberaalsed väärtused” vastikute ja ebanormaalsete asjade sallimist ja kusagil pole kirjas, et sallivus peaks mingil moel piiritletud olema. Pederastid on mujal maailmas üks HIV,i leviku põhiallikatest ja neid me sallime. Samamoodi pole sügelistesse keegi ära surnud erinevalt immigrantide küüsi sattunud valgenahalistest.

  Aga kui nüüd asja enda juurde tagasi tulla, siis jah liberaalsed nagu kõik muud väärtused eeldavad suures osas inimlikku kontakti. Või väidab keegi, et matkimist, eeskuju ja muud pedagoogikameetodid ei toimi?

  Nii et ikka tuleb USA keskkooli koha peale minna ja marksistlikku ajupesu vahetult saada. See online programm muideks ei räägi vähemustest ega väärtustest mitte midagi vaid keskendub tühipaljale reaalteadusele. Mis võib isegi kahju tuua. Näiteks kodanik hakkab holokausti vastomandatud reaalteadusliku tarkusega analüüsima.

 16. dig ütles:

  Kas Osama bin Laden on kultuurimarksist või mitte?

  Miks too härrasmees ja minu arvamus tema kohta Sulle korda läheb? Isegi kui ametlikku ajalugu tõeks pidada ja tema tõesti Larry Silversteini kinnisvaraarenduse taga oli, on tal Lääne tsivilisatsiooni ja antud teemaga väga vähe pistmist.

 17. Konspiraator ütles:

  Miks too härrasmees ja minu arvamus tema kohta Sulle korda läheb?

  Vaata, mina olen matemaatik. Minu eriala on nii esimest kui kõrgemat järku lausete ümber käimine, nende omavahel kokku sobitamine ja loogiliste vastuolude väljanuhkimine. Minu meelest on Sinu teooria kultuurimarksistide vandenõust iseenesele vasturääkiv.

  Vandenõuteooriaid naudin ma ka. Iseäranis huvitavad mind suured ja põhjalikud vandenõuteooriad, mida mööda saab penikoormate kaupa jalutada enne ilmset jama leidmata. Sinu vandenõuteoorias komistan ma jama otsa juba enne esimese penikoorma otsasaamist ja ta on muidu ka tühja- ja igavavõitu. Kõik maailma hädad kultuurimarksistide süü? Aga kus on keerulised huvitavad klassifikatsioonid? Kus on kultuuritud marksistid, kus kultuursed trotskistid? Kus on vandenõu vastu töötavad kontra-vandenõulased? Kus kasu, mida vandenõunikud vandenõu kordaminekust saavad?

  Kui Sa nüüd need kaks nüanssi kokku paned, ongi järeldus ilmne: ma näitan Su vandenõuteooria jama peale suure ja karvase näpuga puhtast isiklikust ahnusest — ma loodan, et Sa parandad jama siis ära ja tuled välja uue ja huvitavama vandenõuteooriaga, kus ühe jama juurest peni haukumine teiseni ei kostaks. Paistab, et Sa saad juba aru, et Osama mitteabsurdne lahterdamine selle teooria järgi võimatu on. Loodetavasti ei ole uue versiooni saabumist tarvis enam kaua oodata.

  Isegi kui ametlikku ajalugu tõeks pidada ja tema tõesti Larry Silversteini kinnisvaraarenduse taga oli, on tal Lääne tsivilisatsiooni ja antud teemaga väga vähe pistmist.

  Tutvume nüüd lähiajaloo annaalidega.
  Konspiraator ütles:

  Artikkel on kultuurimarksistlik demagoogia.

  See oli postitus nr. 5 ja kultuurimarksismi polnud keegi enne Sind maininud. Kas Sa oled selles küsimuses, et kultuurimarksism kuidagimoodi kristlikku misjonisse puutub, ümber mõelnud?

 18. dig ütles:

  Sinu vandenõuteoorias komistan ma jama otsa juba enne esimese penikoorma otsasaamist ja ta on muidu ka tühja- ja igavavõitu.

  Tõesti tõsi.
  Õieti polegi muud, kui peavoolu-ideoloogiale nimetuse andmine.

 19. dig ütles:

  See oli postitus nr. 5 ja kultuurimarksismi polnud keegi enne Sind maininud.

  Postituses nr. 5 ma kommenteerisin Martini viidatud artiklit Rootsi kirikus käijate arvu üle. Et siis kuidas 8 miljonit Rootsi elanikku suutsid 9 miljonit inimest pühapäeviti kirikusse saata ?

  dig ütles:

  Minu meelest on Sinu teooria kultuurimarksistide vandenõust iseenesele vasturääkiv.

  Kus ma seda olen öelnud, et kultuurimarksism kui selline on vandenõu?

 20. Ideoloogia pole vandenõu. Mis muidugi ei välista, et mõni ideolooogiast sissevõetud seltskond võiks oma soovide täitumiseks vandenõu sepitseda. Või lausa mitu.

 21. Konspiraator ütles:

  Ideoloogia pole vandenõu.

  See võib ju nii olla, aga teooria miljonitest ja miljonitest põrandaalustest ideoloogidest maailmale häda ja viletsust kaela toomas on päris kindlasti vandenõuteooria.

 22. Pole ju põrandaalused. Häda ja viletsust tuuakse meile kaela ju täiesti avalikult. Või on jutud igasugusest avatusest ja sallivusest ainult vandenõuteoreetikute peades?

 23. Konspiraator ütles:

  Pole ju põrandaalused.

  Väga tore. Näita siis põrandapealsele ideoloogilisele rühmitusele, kelle õpetuste seas figureerivad prominentsel kohal

  Marksistlikud veendumused ja sügav viha oma rahva, rassi, ajaloo ja kultuuri vastu, lisaks veel oskus igasugu foobide ja eitajatega jagelemiseks

  Soovitatavalt ikka õpetuse sees, mitte juurdemõeldud maagiliste numbritena.

Lisa kommentaar

Sinu e-postiaadressi ei avaldata. Nõutavad väljad on tähistatud *-ga