Teadus tappis teadlase

Rihmani fataalne eksperiment Skeptik on lähipäevil kahetsusväärsel kombel avaldanud usufanaatikute hirmujutte teaduse kahjulikkusest. Esiteks, kumbki nimetatud “ohvritest” ei olnud tegelikult teadlane. India rahvast rõhunud feodaali observatooriume kasutati mitte astronoomia, nagu autor vihjab, vaid tuntud ja põlastusväärse ebateaduse — astroloogia — hüvanguks. Paavstist pole üldse mõtet rääkida; tema polnud teaduslikust materialismist kuulnudki. Ilmselgelt on kodanlikud propagandistid üritanud salakavalal kombel teaduse ja religiooni vahelise klassivõitluse idee külge sokutada kujutluspilti teadusest kui millestki vaenulikust, pahatahtlikust. Aga tegelikkuses ei ole teaduses tahtlust, mida kinnitab ka paljude teadlaste märtrisurm.

Võtame näiteks suure Pärnumaal sündinud vene nõukogude teadlase Georg Vilgelm Rihmani. (Saksa tähtedega — mida tema sünnimaal enne Peeter Suure kangelaslikku territoriaalintegratsiooni kasutati —kirjutatakse tema nime Georg Wilhelm Richmann.) Erinevalt katoliiklaste ülempapist või moslemite monarhist oli Rihman tõeline teadlane, kes tegutses paljudes valdkondades — ja, nagu tõelisele renessansiajastu nõukogude inimesele kohane — propageeris elektrotehnika laialdast kasutamist juba rohkem kui sajand enne Lenini epohhiloovat õpetust. Ja just elektrotehnika talle saatuslikuks saigi, mis peaks igaveseks maha matma ideed teaduse pahatahtlikkusest.

Nimelt istus Rihman 1753. aasta 6. augustil m. a. j. (26. juulil vana kalendri järgi) Peterburis Teaduste Akadeemia koosolekul. Keset koosolekut puhkes äike. Rihman, kelle aktiivsete uurimissuundade hulka äikese olemus just kuulus, kargas otse koosolekult püsti ja jooksis kodu poole, et seda ilmastikunähtust kohe uurima asuda. Keset eksperimenti aga lõi äike Rihmani isoleeritud vardasse ja Rihmani primitiivsest äikesemärkijast ilmus keravälk. Keravälk tabas Rihmani pead, lõhkus tema riided, kingad ja ka ukseraami — ning suur teadlane läks ajalukku kui esimene elektrieksperimendi käigus surnud inimene.

2 Replies to “Teadus tappis teadlase”

  1. Siinkohal ei saa jätta korrigeermata faktivigu ja eksitavaid rõhuasetusi, mis selle kirjutise autor silmi Jumalikule tarkusele sulgevast ateismi-loorist pärsituna ootuspäraselt läbi on lasknud.

    Esiteks, Jehoova, meie Jumal, on oma üüratus tarkuses maailma loonud ja toimima lükanud parimal võimalikul viisil. Miks peaks üleüldse üks vilets inimolevus püüdma neisse pühadesse saladustese tungida?? Meie kohusteks on Piiblile tuginedes maa harimine ja ustav Jumalateenimine Kümnest käsust kinni pidades. Kui Issand oleks soovinud, et inimene tegeleks teadusega siis oleks ta dekaloogi lisanud 11. käsu: Sina pead teadusega tegelema. Ent mis ei ole Jumalast, see saab loogiliselt järeldades olla vaid Saatanast. Meenutagem, mis juhtus Aadama ja Eevaga kui nood mao kuju võtnud Kuradi õhutusel himustasid Hea ja Kurja Tundmise Puu vilja!

    Aga mis nüüd puutub tolle õnnetu Richmanni saatusesse, siis oli loomulikult tegu Jehoova, kes teatavasti on püha vihaga Jumal, aulise kätetööga. Igale haritud usklikule on üldteada fakt, et kõuemürin on Issanda (kes teatavasti tavatseb reisida äikesepilvel istudes – vt näiteks 2Ms 13:21) raevu avaldus inimeste järjekordsete pattude pärast. Nii peaks üks õige kristlane äikest lähenemas märgates kohe põlvili langema ja asuma Issameiet lugema, tehes seda piksepilve möödumiseni. Aga mida tegi see meeletu Richmann?? Selmet patukahetsuses põrmu viskuda, sööstis ta oma laborisse, et rakendada kuratlikku teadust Issanda viha mõõtmiseks! See erakordne nurjatus ärritas Jehoovat arusaadavalt nõnda, et Ta ei surmanud Richmanni mitte tavalise välgunoolega, vaid röstis mehe aeglaselt keravälgu abil. Olgu selle Luciferi käsilase kole ots hoiatuseks meile kõigile – nii juhtub, kui üritame oma nina Jumala asjadesse toppida. Halleluuja!

  2. # Vagamees ESTONIA 22. okt 2008 kell 14:05 kirjutas.

    Kui Issand oleks soovinud, et inimene tegeleks teadusega siis oleks ta dekaloogi lisanud 11. käsu:

    Ei saa nõus olla. Kõik 10. käsku on keelavad. 2 on küll lubadusena sõnastatud aga tegelikult on ka need keelud. Kui jumal või kes iganes need ka inimestele andis pani, oleks tahtnud, et inimene teadusega ei tegeleks oleks olnud konkreetne 11. käsk – Sina ei pea mitte teadusega tegelema. Näiteks puudub ka käsk, et sina peaksid sööma, jooma ja lapsi saama.

Lisa kommentaar

Sinu e-postiaadressi ei avaldata. Nõutavad väljad on tähistatud *-ga