Eesti Kirikute Nõukogu (EKN) edendab inimeste kiusamist

Eesti Kirikute Nõukogu (EKN) läkitas justiitsministrile kirja, mille koos oma kommentaaridega allpool edastan. Kiri väljendab lühidalt EKN-i seiskukohti oma 2008. aasta pikemast läkitusest Eesti Kirikute Nõukogu seisukoht homoseksuaalsuse küsimuses. Ilmselt on selle kirja ajendiks Õiguskantsleri seisukoht samasooliste partnerlussuhete reguleerimisest, millega kaasnes ka märgukiri justiitsministrile (pdf) ja mille alguses ütleb õiguskantsler järgmist:

Olen seisukohal, et samasooliste isikute vaheline püsiv kooselu kuulub perekonnapõhiõiguse kaitsealasse, mistõttu on põhiseadusega vastuolus olukord, kus selline kooselu on õiguslikult reguleerimata. Seetõttu on kooskõlas põhiõiguste tagamise põhimõttega vajalik luua selliste õigussuhete reguleerimiseks kohane õiguslik raamistik.

EKN pidas vajalikuks ka omalt poolt üritada ministrit mõjutada ning sekkuda seadusloomesse ja EV põhiseaduse tõlgendamisse.

PRESSITEADE
27.06.2011

Eesti Kirikute Nõukogu avalik kiri Eesti Vabariigi justiitsministrile

Eesti Kirikute Nõukogu jälgib tähelepanelikult avalikku diskussiooni ja Eesti Vabariigi justiitsminister Kristen Michalile erinevate institutsioonide poolt tehtud ettepanekuid samasooliste kodanike seksuaalpartnerluse legaliseerimiseks Eesti Vabariigis tunnustatava perekondliku kooseluvormina.

“Seksuaalpartnerluse legaliseerimiseks”? Seksuaalsuhted samasooliste inimeste vahel on juba ammuilma dekriminaliseeritud ja ka haiguste nimistust välja arvatud. Samas abielu ja peresuhted on minuteada ning ka mu tuttavate inimeste meelest midagi enamat seksuaalpartnerlusest. Võibolla väljendab too sõnapaar kirja kirjutajate hajameelsust või teemaga mittekursisolekut, kuid seda enam paneb mind küsima, et miks võetakse sõna teemal, mis tegelikult ja sisuliselt huvi ei paku ja mis otseselt nagu ei puuduta ka. Seega sean kahtluse alla EKN-i väite, et avalikku diskussiooni jälgitakse “tähelepanelikult”.

EKN ei toeta homoseksuaalsust…

See seisukoht tekitas mul hulga mõtteseoseid – “EKN ei toeta seda, et Maa tiirleb ümber Päikese”, “EKN ei toeta välku”, “EKN ei toeta punapäisust”, “EKN ei toeta neegerlust” jne. Loodusnähtuse deklaratiivne mittetoetamine tundub lihtsalt rumal. Ilmselt on selle mittetoetamise taga ekslik arusaam, et homoseksuaalsus on valiku küsimus, mida saab propageerida ja millesse saab inimesi pöörata. Asjaolu, et selle mittetoetamise toetuseks on leitud hulk piiblitsitaate (vt läkitust), ei tee seda veel ratsionaalseks ega põhjendatud seisukohaks. Ja üldse – inimesed, kes leiavad, et üks vana raamat, mille ots ulatub pronksiaegsete rändkarjakasvatajate aega, on absoluutne autoriteet, väärivad küll veidi tögamist ja naeruvääristamist. Samas kui vaadata läkituse alguseotsa, siis on seal palju juttu armastusest ja just armastuse käsk on nt Rootsi ja Soome kirikud avanud homoseksuaalsete inimeste omaksvõtmisele ja nende suhete õnnistamisele.

…ega vastava partnerluse juriidilist seadustamist. Tänases Eesti Vabariigis kehtiv seadusandlus annab taolisele kooselule piisavad garantiid ka seltsingu vormis.

Kumb siis on – ei toeta juriidilist seadustamist või vastav juriidiline seadustik on seltsingu kujul juba olemas? Et peaks seltsingu vormi ka ära kaotama, et homoseksuaalsed partnerid ei saaks ka seda vormi patuelu elamiseks ära kasutada? Või kui seltsing sobib, siis miks ei peaks sobima muud seadusandlikud algatused? Ahjaa – EKN ei toeta ju homoseksuaalsust ja seetõttu tuleb neile inimestele, kes homoseksuaalsust kannavad, igasuguseid takistusi teha, et neil ikka keerukam oleks oma asju korraldada, et nad end ikka tõrjutuna ja mittetäisväärtuslike ühiskonna liikmetena tunneksid. Ma ei oska öelda, kas ja kui kristlik selline suhtumine on, aga kaasinimeste tõrjumine ja marginaliseerimine olgu nahavärvi, seksuaalse suundumuse, tõekspidamiste jne põhjal on vastuolus EV põhiseadusega ning muidugi ka üldise inimlikkusega.

Ja mida teavad kirikutegelased seltsingulepingu piisavusest, kui antud teema pole üldse nende teema. Heteroseksuaalsetel kirikutegelastel ja teistel, kellel on iseenesestmõistetav privileeg osa saada abielust (välja arvatud EKN-i kuuluva Rooma-Katoliku Kiriku esindaja, aga tema on oma ametis vabast tahtest), ei pruugi üldse selle peale tullagi, et neil see privileeg on ja jäävad mõistmatult õlgu kehitama, kui keegi, kel seda privileegi pole, võrdsemat kohtlemist küsib. Inimlik empaatiavõime ja kaasinimese kuulamisoskus saavad siin abiks olla. Ma võin ju vastu arvata, et kirikutele piisab ajaloos tehtud kuulsusrikastest tegudest küll ja nüüd oleks aeg laiali minna ja millegi inimkonnale kasulikumaga tegeleda. Kirikutel ja kogudustel on lausa oma seadus olemas, kuigi minumeelest piisaks neile mittetulundusühingute seadusest küll. Või siis äriühingute seadusest. Või kasvõi sestsamast seltsingulepingust. Millegipärast on aga arvatud, et usuühingud on mingit moodi erilised asjad, et nende tarbeks eraldi seadus on tehtud. Endale oskavad krabada küll, aga teistele ei raatsi võimaldada, aga jagub ülbust nina peale visata, et aitab sest olemasolevast piskust teile küll. Mis omakorda tõendab mu tähelepanekut, et EKN ei jälgi diskussiooni “tähelepanelikult”, kuna ei soovita mõistmisega kuulata seda osapoolt, keda antud küsimus otseselt ja eluliselt puudutab.

Tahes-tahtmatult hakkaks perekonnaseaduse ja muude vastavate õigusaktide ümbertegemine varem või hiljem redefineerima abielu mõistet ning lagundama perekonda kui põlvkondade järjepidevuses sündivate ja hoitavate sugulussidemete püsikindlusest lähtuvat elukooslust.

Abielu mõiste on ajaloo jooksul ilma selletagi pidevalt muutunud, samuti on perekonna mõiste ajas ja ruumis kirju. Konservatiivsete inimestena peaksid kirikutegelased ajalugu ju tundma. Siin aga omistatakse homoseksuaalsetele inimestele ränk perekonna lagundaja taak – lagundad perekonna, lagundad riigi ja rahva, seega on homod oma nõudmistega ette süüdi lisaks veel Eesti riigi ja eesti rahva hävitamises. Siit edasi pole enam palju maad selleni, et mõni üliogar leiab endal olevat EKN-i poolt heaks kiidetud missiooni riigi ja rahva päästmiseks homokatkust.

Mingisugust loogikat neis väidetes loomulikult pole. Kuidas muudab samasoolistele paaridele ametliku kooselu lubamine erisooliste abielupaaride võimet lapsi saada või muid perekondlikke-abielulisi asjaolusid? Lapsi saadakse ka mitteabielulises kooselus, abielupaarid lahutavad ja teevad paljusid muid asju, mis piibli kohaselt puha patt on, aga need võitlused on kirikutel juba kaotatud. Kaotavad ka selle ja palju järgmisigi, sest inimkond on täiskasvanuks saamas ja ei vaja enam nii palju taevast isa ja emakest kirikut oma elu juhtima.

Eesti Vabariigi põhiseaduse kohaselt on perekond rahva püsimise ja kasvamise ning ühiskonna alusena riigi kaitse all.

Just seepärast tulebki samasooliste perede ja neis kasvavate laste teema seadusandlikult normaalsele tsiviilühiskonnale kohaselt ära lahendada (vt õiguskantsleri selgitust), mitte aga ajada aastatuhandetagust valikulist propagandat, et õigustada ühe osa ühiskonna tõrjumist.

EKN tunnustab vaid mehe ja naise ühiselul rajanevat perekonda, mis tagab Eesti maa ja rahva jätkusuutlikkuse.

Lisaks homovaenulikkusele sai EKN hakkama ka üksikvanemaga, vanema ja vanavanema või teiste lähisugulastega elavate lastega koosluste tunnistamisega mittepereks.

Mida need inimesed küll mõtlevad, kui ühest küljest räägivad armastusest ja hoolivusest ja teisalt tõrjuvad hulga inimesi kõrvale lihtsalt seepärast, et nad ei vasta mingi vana raamatu poolt kirjeldatud raamistikule?

Täpsem info:
Ruudi Leinus
Eesti Kirikute Nõukogu täitevsekretär
646 1028
512 2564
ruudi(ät)ekn.ee

Pressiteate koostas:
Kaisa Kirikal
Eesti Kirikute Nõukogu meedia assistent
kaisa(ät)ekn.ee

Minu palve justiitsministrile – ära kuula Eesti Kirikute Nõukogu, sest nad ei tea, millest nad räägivad.

Posted in gay

29 Replies to “Eesti Kirikute Nõukogu (EKN) edendab inimeste kiusamist”

 1. Siit edasi pole enam palju maad selleni, et mõni üliogar leiab endal olevat EKN-i poolt heaks kiidetud missiooni riigi ja rahva päästmiseks homokatkust.

  Sellised on juba olemas.

  Huvitav, brittidel oli hiljuti arutelu, et kas kirik võiks sõna võtta ühiskondlikel teemadel või mitte. Ja sealne teema oli valitsuse kärped ja vaesus. Peapiiskop võttis sõna, et valitsuse meetmed tekitavad vaesust ja tuleb ikka ligimese eest hoolitseda. Maitea, minu kuus aastat pühapäevakooli ütleb, et see peakski kristlus olema – ligimese hool, võrdsus jne. Homoküsimust lahendavad kirikud pigem kolmandas maailmas ja USAs (mis on ka natuke nagu kolmas maailm). Mida Jeesus sellisest asjast arvaks? Mitte midagi head, ma arvan….

 2. Arusaamatu on , et miks kirikule sunnitakse peale tema jaoks arusamaamatuid seisukohti. Tehku siis uus sekt, kui vanad kirikutraditsioonid ei meeldi.

 3. Andres ütles:

  Arusaamatu on , et miks kirikule sunnitakse peale tema jaoks arusamaamatuid seisukohti.

  Tõesti ebaõiglane! Kristlikul kirikul pole mitte mingisugust kohustust saada aru abielluda soovivate homode seisukohtadest.

  Aga neil pole kindlasti ka kohustust kohelda ligimest, nagu nad mitte ise ei taha, et neid endid koheldaks.

 4. Andres ütles:

  Tehku siis uus sekt, kui vanad kirikutraditsioonid ei meeldi.

  [siia kleebi anekdoot Henry VIII’st ja tema katsetest abielu ümber defineerida]

 5. Mart K. Muidugimõista tuleb igasse inimesesse suhtuda arvestades tema eripära. Mitte hukka mõistma.
  Ent ametlikult teaduslike seisukohtadea ei pea kirik alati ühte jalga astuma. Ja mingil teaduslikul ringkonnal, kui see on ka väga ulatuslik, ju tõe monopoli pole. Kui kuskil otsustatakse millessegi uutmoodi suhtuda, oleks naiivne, et terve maailm seda ühehäälselt kinnitaks.

 6. @dig:

  Neid sekte/sektikesi on tekkinud nagu seeni peale vihma, neid ei jõua kokku lugedagi. Veel üht vaja? Katastroof. Hullemaks vist enam minna ei saa.

 7. Erinevus rikastab.
  Homopaarid võivad nõuda endale kõiki mõeldavaid ja mittemõeldavaid õigusi, aga mitte seda, et nende erinevusest traditsioonijärgse abielupaariga aru ei saadaks.
  Võimetus erinevust märgata määrab vaesusesse.

 8. K_V ütles:

  Võimetus erinevust märgata määrab vaesusesse.

  Täiesti nõus; Ameerika kogemus kinnitab seda ka. Seal oli pikka aega kombeks lapse kasvatamisel teha nägu, et eri rasse pole olemas; kui laps küsis, miks see onu seal musta värvi on, käratati peale või ignoreeriti, pakkumata selgitust. Tulemuseks oli tegelikult rassismi süvenemine paljudel lastel.

  Nii et ei tohi sundida “mitte märkama erinevust”, see tekitab vaid rohkem segadust.

  Kuidas aga samasoolistel omavahel abiellumise keelamine erinevustele paremini tähelepanu peaks juhtima, mina aru ei saa. Pealtpoolt vaadates pole ju enamasti niikuinii aru saada, kes kellega abielus on.

 9. Mart K. ütles:

  Kuidas aga samasoolistel omavahel abiellumise keelamine erinevustele paremini tähelepanu peaks juhtima,

  Selles asi ongi, et keegi ei keela kellelgi abiellumast. Abielu tähendab eesti keeles aga samasooliste kooselust erinevat asja.
  Mõne õigusteoreetiku jaoks võib seaduste muutmine sõnade tähenduse muutmise kaudu geniaalne tunduda, õigustarbija satub aga niimoodi absurdimaailma.
  Ja ega homoideoloogid nõuagi endale otseselt õigust seadustesse kirjutatud sõnade tähendust muuta, räägivad ikka abieluga kaasnevatest privileegidest.
  Kui abielu annab kellelegi õigustamatuid privileege, tuleks need privileegid või nende seos abieluga kaotada. Õigustamatute privileegide laiendamine veel ühele väikesearvulisele huvigrupile ei lahenda probleemi.

 10. K_V ütles:

  Selles asi ongi, et keegi ei keela kellelgi abiellumast. Abielu tähendab eesti keeles aga samasooliste kooselust erinevat asja.

  Kindlasti-kindlasti. Ja ega keegi ei keelanud Nõukogudemaal ju sõnavabadust ka kasutada, lihtsalt sõnavabadus tähendas nõukogude keeles tunnetatud sõnaparatamatust ehk Partei peajoonega nõustumist.

  Üldiselt ei peeta isiklike eelarvamuste jumalale või sõnaraamatule või definitsioonile projekteerimist loogikapõhiseks väitlusvõtteks.

 11. dig ütles:

  Üldiselt ei peeta isiklike eelarvamuste … sõnaraamatule või definitsioonile projekteerimist loogikapõhiseks väitlusvõtteks.

  Kinnitan, et kui abieluseaduses loobutakse inimeste kahesoolise liigina käsitlemisest, muutub ka minu eelarvamus sõna abielu tähendusest. Vähemalt abieluseaduse kontekstis. Samas jään endiselt kahtlema seadustesse kirjutatud sõnade mõjus inimese kui objektiivse reaalsuse objekti bioloogiale.

 12. Homopaaride kooselamise jaoks kujutletava seaduse jaoks oleks vaja vast uut sõna, sest abielu tähendab midagi muud.

  Ma pole kirjutanud, et ususekte võiks rohkem olla. Mis puutub aga sellesse, et sekte on niigi palju, siis, keda see nendega mitteosalenutest segab. Ja kui sekte on tuhandeid, ei muuda mõne juurde lisamine oluliselt pilti.
  Sisuliselt ja olemuselt on ametlikult fikseerimata sekte veel rohkem.

 13. Ülo Vooglaid: pederastide pealetung on jäämäe väike osa

  Pederastide pealetung on jäämäe väike osa. Valdav osa on sügavalt salastatud ja sellest teavad vaid pühendatud isikud. Ajaloost võib leida rohkesti näiteid selle kohta, et kultuuripõhja lõhkumiseks on loodud vägevaid arsenale, mida on vahelduva eduga ka kõikjal kasutatud. Meetodid muutuvad aina rafineeritumateks. Kui miljardid voolavad, siis pole raske värvata ka valvekõnelejaid, kes üritavad agarusega üksteist üle trumbata…

  Euroopa Liidus eraldatakse selleks “tööks” igal aastal palju miljoneid eurosid. Põhiseaduse järgi riigi kaitse all oleva perekonna hoidmiseks ja kaitsmiseks tuleb korraldada heategevuslikke kampaaniaid…

  Kui E Liidu nn eliidil õnnestub (kohalike kollaborantide abil) “erinevus rikastab” ideoloogia kohustuslikuks muuta ja rahvuslik ning üldinimlik kultuur häbiväärseks mahajäämuseks kuulutada, siis milleks veel sõda? Siis saavad niiditõmbajad paljaste kätega kõik endale ja võivad üksteist õnnitledes hüüda: „Tehtud!“.

  Segane lugu, kus segi ilmselt legitiimsed tähelepanekud ja vandenõuteooriast ning homofoobiast määrdunud irratsionaalsed heietused.

 14. Martin Vällik tsiteeris Ülo Vooglaidu:

  Kui miljardid voolavad, siis pole raske värvata ka valvekõnelejaid, kes üritavad agarusega üksteist üle trumbata…

  dig tahab ka miljardit. Kus valvekõnelejate kandidaatidelt avaldusi vastu võetakse?

 15. Vooglaiu jutt on lisaks Martini viidatud allikale ilmunud ka Õhtulehes ja leidnud kajastamist Delfiski. Nõutuks teeb. Üks asi on ideoloogiline radikalism, aga toimetaja võiks hea seista vähemalt selle eest, et artikkel iseendaga vastuollu ei lähe.

 16. Igati imelik kirjatükk. Selget radikalismi ei oskagi täheldada, kuidagi liialt seosetu jutt mingi ismi sisse mahtumiseks. Võib-olla oli autoril selle salapärase niiditõmbaja isikulisest olemusest mingi konkreetne pilt, mille toimetaja välja lõikas, nii et järele jäigi puhas sonimine maailmale liiga tegeva täpsemalt määratlemata tagatoa ümber.

 17. Homod on ise endale koos orientatsiooniga ka ülejäänud elu valinud
  Ülla Vähk, Delfi rahva hääl

  Pealkiri ütleb suuna ära ja esimeses lauses kiidetakse kirikute nõukogu kirjale takka ning edasi väga ei viitsinudki lugeda, kuna mul on eelarvamus, et kogu tekst on üks järjekordne homofoobne lugulaul, kus kasutatakse üllaid mõisteid kaasinimeste kottimise õigustamiseks… Kui keegi viitsis lugeda, siis palun parandage mu eelarvamust.

 18. Eelarvamuse parandamiseks ei ole põhjuks, see vastab tegelikkusele. Märkimist väärib uus üllas uudiskeelend tervikinimene, mis esineb artiklis viiel korral. Neljal kasutamisjuhul on autor pidanud vajalikuks seda lahti seletada, viiendal korral kurdab, et …

  Kui kord juba on tervikinimese mõiste kaotatud …

 19. Geiteemat edendab Tõnu Lehtsaar. Või pigem paistab ta edendavat enda avalikku ristilöömist ja märtristaatusesse pühitsemist:
  Tõnu Lehtsaar: diktatuurist ja iseolemisest

  Relativism on olemuslikult vastuolus usulise ja teadusliku maailmapildiga. Üks lähtub ilmutusest kui tõest ja teine lähtub ausast teadmisest tegelikkuse kohta. Nii juhtubki, et usku mõnitatakse ja poliitiliselt ebakorrektsete uurimistulemusteni jõudnud teadlase suhtes rakendatakse sanktsioone.

  Millised on siis TL-i usk ja teadus, mille suhtes ta masohhistlikult enda suhtes sanktsiooni ootab, leiab alljärgnevatest retoorilistest lausetest:

  Kes pole nõus väitega, et moraal on ainult kokkulepe, vaid usuvad loomuomase vääramatu kõlbluse olemasolu. Kes leiavad, et loomupärane on vaid mehe ja naise ühendus, seepärast on homoseksuaalne käitumine loomuvastane ja ebamoraalne.

  Kes arvavad, et igal lapsel on õigus emale ja isale ja seepärast ei tohi anda samasoolistele lapsendamisõigust.

  Ja ülejäänud jutt keerleb selle ümber, kuidas teda ja temasuguseid teisitimõtlejaid kiusatakse ja kuidas nad on diktatuurse rõhumise all, et neil justkui ei lubata enam nii vabalt homosid kiusata.

  Loo lõpus projitseerib ta end lausa vangilaagrisse eneseväärikalt oma viimseid palukesi jagamas. Eepiline lugu tõepoolest…

 20. Martin Vällik ütles:

  Ja ülejäänud jutt keerleb selle ümber, kuidas teda ja temasuguseid teisitimõtlejaid kiusatakse ja kuidas nad on diktatuurse rõhumise all, et neil justkui ei lubata enam nii vabalt homosid kiusata.

  Tore ju, kui hirm homoseksuaalsuse ebanormaalseks pidajate ees ei vii nende represseerimiseni.

 21. Kommentaar Tõnu Lehtsaare artikli alt:

  endine tudeng

  16.10.2011 06:59
  Suur tänu, juba ülikooliajal andsid Teie loengud vastused väga paljudele küsimustele, mida Te ehk otsesõnu ei puudutanudki. See iseendaks jäämine ühelt poolt ja iseenda andmine kellelegi, mingite umaideedega gurule teiselt poolt selgitab väga palju ühiskonnas ha väiksemates rühmades toimivaid ja muutuvaid suhteid. Ja ka konfessionaalselt – kui katoliiklus ütleb, et võti Jumala juurde on preestri käes, siis protestantism ütleb vastupidi, ehk: Jumalariik on igaühe sees.
  Ja see, et oma ideaalide teiste inimeste omadega asendamine toob kaasa endiste aatekaaslaste tagakiusamise, on teine asjaolu, mida igapäevaselt arvestada. Kes kuidas, aga mõni ka enda jjuures.
  Ja just nimelt: kuhu pean minema, kui ma tahan rahus oma tööd teha, aga geiteema tuleb uksest ja aknast. Ma ei vaena neid, aga olen absoluutselt selle vastu, et nad lapsendavad ja tegelevas lastega, olgu koolis õpetajatena, olgu teatris lavastajatena (kui näidendis osalevad lapsed, nagu nüüdsel ajal ka tavaks).
  Minu meelest on see lapseõiguste konventsiooni rikkumine ja seetõttu kriminaalne, miks mängitakse sellega sellist räpast mängu?
  Inimese tähelepanu juhitakse kogu aeg “püksi”, selle asemele et sama innukalt tegelda hariduse ja harituse teemadega.
  Ütlesin 5-6 aastat tagasi, et toimub vaimne ja füüsiline genotsiid ja nii see on. Füüsilise genotsiidi all pidasin silmas seda, et arstid soovitavad noortel naistel lasta end steriliseerida, et siis on voodirõõmud kvaliteetsemad, ei pea muretsema lapse pärast jmt.
  Aga elu ongi ellujäämiskursus, elasime üle sõjad, nõukaaja, Siberi, nüüd elame liberaal-paradigmade noateral

  Spekuleerin natuke, ja pakun, et eelneva kommentaari autori puhul peab olema tegu isikliku alla surutud omasooiharusega.
  Kuuldavasti oli ka Hitleri vanaisa juut olnud, mis temast seda ägedama antisemiidi kujundas.

 22. veel üks kommentaar Lehtsaare artikli alt:

  skeptikkk

  16.10.2011 01:06
  Kui inimene, kes on õppinud psühholoogiks, leiab, et homoseksuaalsust saab kokku võtta sõnaga “käitumine”, siis kahtlen ma tema psühholoogiaalases pädevuses.

  Kui inimene õigustab meie kaasinimeste jätkuvat diskrimineerimist, siis kahtlen ma tema võimes inimlikku kaastunnet tunda. Samas ei usu ma, et see kaastunde puudus temas kaasasündinud oleks, vaid see on religioosselt motiveeritud ning sellega ilmselgeks eluliseks näiteks selle kohta, kuidas ainuüksi religioon võib panna hea inimese tegema halbu asju.

  IMHO see on mõnevõrra ülelihtsustatud lähenemine ehk ja ka ebaõiglane humanistliku manifesti toetajate ja autorite osas.

 23. @salvey:
  Haritud inimesena oskab TL oma jutu sisse pikkida tsitaate teistelt autoritelt ja oma erialast tulenevalt ka psühholoogiaalaseid termineid sobivalt kasutada, aga kogu selle keerukuse juures on ta sõnum labaselt lihtne, peidetagu see kuitahes barokse pealisehituse alla.

  Aga kuidas on too kommentaar ebaõiglane humanistliku manifesti toetajate ja autorite osas?

 24. Martin Vällik ütles:

  Aga kuidas on too kommentaar ebaõiglane humanistliku manifesti toetajate ja autorite osas?

  No kuna ka nemad on ju sama religiooniga seotud inimesed siiski, vastasel juhul polekski nad kuidagi nimetatud manifestigagi seotud ju.

 25. K_V ütles:

  Tore ju, kui hirm homoseksuaalsuse ebanormaalseks pidajate ees ei vii nende represseerimiseni.

  Kuidas see siis tore on, kui vaene masohhist end ise piitsutama peab? Rahva ees veel pealegi.

 26. K_V ütles:

  Tore ju, kui hirm homoseksuaalsuse ebanormaalseks pidajate ees ei vii nende represseerimiseni.

  Mujal maailmas on juba viinud. Pühamast pühama pepputruki kohta ebasobiva arvamuse avaldamine on paljude inimeste elu ära rikkunud. Marksismi ilma repressioonideta pole olemas.Eelmise nädala uudis.

  Tory suspended over anti-gay Twitter message
  A senior Tory councillor was suspended today after suggesting his party “may as well legalise marriage with animals” because Prime Minister David Cameron supports gay marriage.

  Party chiefs immediately took action against James Malliff, who is a cabinet member of the Tory-controlled Wycombe District Council in Buckinghamshire in charge of big society and localism.

  A party spokesman said: “These comments are completely unacceptable. Councillor Malliff’s local party association has suspended him with immediate effect.”

  http://www.mirror.co.uk/news/p.....75-2348460

Lisa kommentaar

Sinu e-postiaadressi ei avaldata. Nõutavad väljad on tähistatud *-ga