Ravimiamet: vaktsineerimine on tõhus, tiomersaal ohutu

Pudipõll: Ütle oma sõpradele, et MMR on turvaline. badscience.netRavimiamet annab oma ametlikus teadaandes vastuse mitmetele levivatele müütidele, mida refleksoloog, Stelior ja paljud väheinformeeritud lapsevanemad levitada püüavad. Edastan selle teksti täiskujul:

Kõik Eestis müügiluba omavad vaktsiinid on kvaliteetsed, toimivad ja eesmärgipärasel kasutamisel ohutud

Hiljuti on mitmed väljaanded kajastanud vaktsineerimisega seotud küsimusi, millest osa puudutavad Eestis kasutatavate vaktsiinide kvaliteeti, toimivust ja ohutust. Kõikide Eestis müügiloa saanud vaktsiinide kvaliteeti, ohutust ja toimivust on kontrollinud Euroopa või Eesti ravimiamet ning need vastavad kõikidele Euroopas kehtivatele nõuetele ning sobivad kasutamiseks vastavalt nendega kaasasolevatele kasutamisjuhistele.

Selle üle, milliseid vaktsiine riik vaktsinatsioonikalendrisse lülitab, otsustab Sotsiaalministeerium konsulteerides spetsialistide laia ringiga, sealhulgas nakkushaiguste arstide ja perearstidega. Riiklikud otsused peavad arvestama vaktsiinide müügiloa olemasolu, tarnekindlust ning vaktsineerimiseks olemasolevaid rahalisi vahendeid.

1. Kas kõik Eestis müügiluba omavad vaktsiinid sobivad tänapäeval kasutamiseks?

Kõikide kehtiva müügiloaga vaktsiinide kvaliteet vastab tänapäeva nõuetele ning nende kasu/ohu suhe on positiivne, st nende kasutamisel saadav kasu kaalub oluliselt üles võimalikud kõrvaltoimed. Kõikidel ravimitel, sealhulgas vaktsiinidel, on kõrvaltoimed. Vaktsiinide sagedasemad kõrvaltoimed lastel on seotud nende talutavusega, st tegemist ei ole kestvate tervisehäirete, vaid süstimisega tihedas ajalises seoses olevate lühiajaliste süstekoha reaktsioonide (punetus, turse), kehatemperatuuri tõusu ning nutuga. Kuuldused vaktsineerimisega seotud pikaajalistest terviseriskidest ei ole põhjendatud ning vaktsineerimine on hädavajalik nii vaktsineeritava lapse kui kõikide Eesti laste tervist silmas pidades.

2. Mis on tiomersaal ja kas seda on Eestis müüdavates vaktsiinides?

Tiomersaal on bakteritevastase toimega orgaaniline elavhõbedaühend, mida kasutatakse mõnede vaktsiinide tootmisel. Tiomersaali võib vaktsiinides esineda väikeses koguses konservandina või on seda kasutatud üksnes tootmise mõnes etapis ning ta esineb lõplikus vaktsiinis vaid jälgedena, st tavameetoditega kvantifitseerimist mitte võimaldavalt väikeses koguses.

Tiomersaali on püütud seostada närvisüsteemi kahjustuse tõenäosuse suurenemisega vaktsineeritutel. Hüpoteesi kontrollimiseks tehtud ulatuslikud uuringud seda ei kinnitanud ning tänaseks on kujunenud kindel seisukoht, et vaktsiinides leiduval tiomersaalil selliseid toimeid ei ole.

Maailma Terviseorganisatsiooni seisukoht on avaldatud veebilehel
http://www.who.int/vaccine_safety/topics/thiomersal/en/

Euroopa Ravimiameti seisukoht on avaldatud veebilehel
http://www.emea.europa.eu/pdfs/human/press/pus/119404en.pdf

Olenemata sellest, et tiomersaalil ei ole viidatud tervistkahjustavat toimet, püütakse elavhõbedaühendite kasutamist keskkonna säästmiseks piirata, mh vaktsiinide tootmisel.

Eestis on lubatud turustada 59 vaktsiini, neist neljas (TETRACT-HIB, IMOVAX d.T. ADULT, TETAVAX, D.T. COQ/D.T.P.) on tiomersaal kas jälgedena või konservandina leitav.

Teave kõikide vaktsiinide kohta (sh. koostis ja kõrvaltoimed) on leitav ravimiregistrist Ravimiameti veebilehel www.sam.ee.

3. Millised läkaköhavaktsiinid on Eestis kasutusel ja kas osa neist on ’puhastamata?’

Eestis on müügiluba mitmel kompleksvaktsiinil, mis sisaldavad läkaköha komponenti, st kaitsevad vaktsineeritut teiste haiguste hulgas ka läkaköha eest. Kasutusel on täisrakuline läkaköhavastane vaktsiin (vaktsineerimiskalendris sisalduv vaktsiin) ja atsellulaarne (rakuvaba) läkaköhavastane vaktsiin (patsient saab apteegist retseptiga osta).

Ajakirjanduses täisrakulise vaktsiini kohta kasutatud terminil ’puhastamata vaktsiin’ puudub sisu. Nende kahe vaktsiini erinevus ei ole vaktsiini kvaliteedis, mõlemate vaktsiinide kvaliteet vastab kõikidele nõuetele. Samuti on mõlemad vaktsiinid tõhusad ja ohutud.

Täisrakuline läkaköha vaktsiin sisaldab inaktiveeritud läkaköhatekitajaid ja seega suurt hulka erinevaid läkaköha bakteriraku antigeene. Atsellulaarne vaktsiin sisaldab üksikuid eraldatud läkaköha bakteriraku antigeene ja toksiini. Kuna täisrakuline vaktsiin sisaldab rohkem antigeene, siis on lühiajaliste kõrvaltoimete (süstekoha reaktsioonid, nutt ja palavik) tõenäosus selle puhul suurem. Vaktsiinide pikaajalises ohutuses erinevusi ei ole.

Teaduslikumas keeles täpsem teave vaktsiinide kohta on toodud riikliku immunoprofülaktika kava alusdokumendis (http://www.sm.ee/est/HtmlPages/Riikliku_immunoprofülaktika_kava_alusdokument/$file/Riikliku_immunoprofülaktika_kava_alusdokument.doc).

Edasine teave: sam@sam.ee

Allikas: Ravimiamet

Sellest on uudise treinud ka Postimees.

19 Replies to “Ravimiamet: vaktsineerimine on tõhus, tiomersaal ohutu”

 1. Oh, heldene aeg! ETV Revidendid on andnud toru jälle mingite tohlakate perekooli beibede kätte, kes juba jõudsid karjatada “milleks süstida Eesti elanikonnale elavhõbedat”. JNE. JNE.

  Katastroof! Laps oli peale vaktsineerimist KAKS PÄEVA JONNAKAS!

  Uhh… Õnneks on nüüd stuudios arstitädi, kellele jääb loodetavasti viimane sõna.

 2. Kust inimesed üldse võtavad, et refleksoloogid ja homöopaadid on keegi, kelle käest adekvaatset tervisealast infot küsida? Ja miks lastakse selliseid inimeste ja eriti väikeste laste asjus nõu andma? See peaks seadusega keelatud olema.
  .
  Teisipäeval on Rahvusraamatukogus vaktsiinide teemaline konverents, kus üheks esinejaks on Marje Oona, seesama ‘arstitädi’, kes Revidentides müüte kummutas.
  .
  http://www.nlib.ee/konverentsid?evt_id=75757

 3. Masendav oli vaadata seda preilit, kes rääkis kuidas vaktsiinide ja homoöpaatia tööpõhimõte on sama.

  Paraku on selliseid tarkureid ka enda tutvusringkonnas ja ma olen nendega sel teemal suheldes täiesti otsekohene. Ei mingit hea näo tegemist. Sellist jama tuleb juurida nii palju kui annab.

 4. Sattusin ka täiesti juhuslikult nimetatud saadet vaatama ja õnneks jäi seekord tervele mõistusele viimane sõna. Aga üldisemalt rääkides on küsimus selles kuidas terve mõistuse sõnum inimesteni viia. Olen täiesti nõus, et ebateaduste ja soolapuhumisega tuleb võidelda. Küsimus on selles kuidas seda teha. Selge on see, et lolliga vaieldes jääd ise lolliks. Igal juhul jäävad skeptikud kaotajaks kui üritavad asuda vaidlusse lähtudes loogikast ja ratsionaalsusest, sest need kaks asja on just need mis meie oponente ei piira. Olen näinud rohkem kui korra, kuidas sellised vaidlused jooksevad ummikusse just seetõttu, et puudub ühine keel, definitsioonid, mõisted millele väitluses toetuda. Teiseks töötab inimmõistus sellisel kavalal viisil, et kui ta ei mõista oma oponendi väiteid, siis ta tunneb ennast ohustatuna ja asub kaitsele. Parim kaitse on teadagi iga hinna eest oma vastase endast välja viimine. Selle tõttu lõppevad taolised üritused enamasti ad hominem rünnakutega ja nii kindlameelseid inimesi kes suudavad sellise rünnaku all rahulikuks jääda on kahetsusväärselt vähe. Tulemuseks on ummikseis kus kumbki pool pole suutnud teisele midagi selgeks teha.
  Et sellest olukorrast üle saada on minu arust vaja inimesi harida, valgustada kui soovite ;), mitte rünnata. Praegun on olukord selline, kus kogu meedia on vallutanud sensitiivid, nõiad, religioonide esindajad ja kes kurat veel. Skeptikud on surutud (ärge palun nüüd solvuge:) sekundaarsetesse foorumitesse, oma keskonda. Posijatega sarnast populaarsust naudivad vähesed terve mõistuse kandjad nagu Kivirähk, keda paraku on kerge rünnata väidetega kallutatusest ja, mis seal pattu salata, alavääristada kui humoristi (loe: klouni). Kus on Eesti teadlased, kus on meie Dawkins, inimene kelle vaieldamatu reputatsioon oleks talle parimaks kaitseks ja tagaks talle väärilise meediakajastuse? Samuti on vaja kättesaadavaks teha materjale populaarteaduslikus vormis, mis kutsuksid inimesi oma peaga mõtlema. Raamatupoed on lookas esoteerika all, see paljuneb lausa nõiaväel…
  Aga miks ma üldse kirjutasin on see, et viimasel ajal tunnen, et meid ümbritsev ebausufoon on ületanud igasuguse piiri ja kui me praegu ei alusta vastumeetmetega siis hiljem võib olla juba hilja või vähemalt pagana raske midagi muuta. Kui inimeste alateadvusse kinnistub teadmine, et ebateadused ja ebausk ongi meie loomulik keskkond ning refleksoloogid ja homöopaadid ongi päris arstid siis oleme hullemas sitas kui me praegu oskame ette kujutadagi.

  Ja lõpetuseks veel üks hea uudis Postimehest: „Politsei võtab tööle kaplanid“ „Jaan Jaani sõnul on kaplani ülesanne politseiametnike hingehoidlik nõustamine, psühholoogilise abi andmine ja vaimulike talituste läbiviimine.“ Kommentaarid on vist üleliigsed…

 5. Masendav oli vaadata seda preilit, kes rääkis kuidas vaktsiinide ja homoöpaatia tööpõhimõte on sama.

  Sedasama väitis ka minu muidu väga tark kaasa. Kuna ma polnud ise enne kursis, mida homöopaatia endast kujutab, siis kohe ei julgenud talle ka vastu vaielda. Viisin ennast (Vikipeedia jms allikate abiga) teemaga kurssi ning tegin talle asja selgeks. Kuna tegemist on targa inimesega, siis mõjus. :)

  Loo moraal – eriti ohtlikud on sellised ebateadused, mis rüütavad ennast teaduse rüüsse ning mis kasutavad mingil määral sarnaseid (kuid mitte samu!) lähenemisviise ja meetodeid.

 6. Arvolt üks paremaid mõtteavaldusi, mis siin ilmunud. Ainus, millega nõus ei ole on väitlusoponendi rumalaks pidamine. Seda, kuidas muidu lahtise pea ja loogilise mõtlemisega inimesed võivad kõigutamatult uskuda mingit soolapuhumist on mulle siiani arusaamatuks jäänud. Aga selliste väitluste konstruktsioon ja areng on tihti äratuntavalt sarnane.

 7. Muidugi võib olla ka selline lähenemine, nagu seal zone leheküljel kirjas. Veel võib läheneda sedasi, et vaktsineerimine on inimlooma räige sekkumine loodusliku valiku protsessi, mis viib paratamatult liigi degradeerumiseni ja väljasuremiseni.
  .
  Veel võib oletada, et haigustekitajad, haigused on meile paras palk meie pattude eest ja haiguste ennetamine ning ravimine on sekkumine jumala puhastus- ja karistustöösse, mis toob kaela veelgi suurema karistuse.
  .
  Iseenesest oleks jumet ka sellel lähenemisel, et haigused on tulnukate poolt saadetud, samuti ka vaktsiinid, ning inimesed on tulnukate katsejänesteks, et endale sobilikud kaitsevahendid aretada.
  .
  Veel on oletatud, et vaktsineerimise protsess on tegelikult inimeste mikrokiibistamine – ikka kas valitsuste nuhkimisvajaduste rahuldamiseks või siis tulnukate käsilaste poolt, et inimkonna üle kontrolli saada.
  .
  Küsimus kõlab:
  miks üks oletus vastab rohkem tõele kui teine ja mille alusel me võime mõne oletuse otsejoones uksest-aknast välja visata?

 8. Elavhõbe kahjutu? Kes seda ütles?
  Vanasti arvati seda tõesti ja kasutati allaneelatuna kõhulahtistina.

  Tiomersaalis on elavhõbe ühendina ja väljub kehast loomuliku ainevahetuse kaudu jälgi jätmata. Üsna samamoodi nagu ka rinnapiimaga sissevõetavad elavhõbedat sisaldavad ühendid, mida oleks rohkem kui vaktsiinides, kui meie vaktsiinides tiomersaali üldse kasutataks.

 9. Martin,

  eespool on just kirjas et Eestis on lubatud turustada 59 vaktsiini, neist neljas (TETRACT-HIB, IMOVAX d.T. ADULT, TETAVAX, D.T. COQ/D.T.P.) on tiomersaal kas jälgedena või konservandina leitav.

  Proovi olla veidi tähelepanelikum :P

 10. Liigutav on näha, kuidas nn skeptikud usuvad oma liigutavas siiruses riikliku tervishoiusüsteemi arstitädisid, kes telekas (NB!) oma propagandat levitavad. Elagu meie tõdearmastav meedia ja hoolitsev valitsus, kelle silmad on nii head, nii head…
  Samuti on näha, et siin pole elavhõbeda toimest aimugi, elavhõbe on nimelt just ühend, mis kumuleerub organismis, st elavhõbedaühendid ei välju enam organismist.

  Skeptisism on muide KÕIGES kahtlemine, ka nn ametlikus paradigmas. Siin ma näen ainult silmaklappe ja eelarvamusi.

 11. @ein Mensch: kui sa juba elavhõbedast räägid, siis tõearmastajana on sul hea teada, et elavhõbe ise on lihtaine, mis on mürgine eelkõige aurudena. Puhtalt sissesöönuna avaldub elavhõbeda mürgisus samuti läbi selle, et võib aurustuda.

  Teine asi on elavhõbeda ühenditega, kus elavhõbe on keemilises sidemes teiste keemiliste elementidega, nt Hg(CN)2 või metüülelavhõbe, mille mürgist toimet ja liikumist toiduahelas on päris palju uuritud ja selles osas pole kahtlust, et mürgine toime olemas on ja kohaldatakse meetmeid, tehakse teavitustööd, et inimesed nende ühenditega vähem kokku puutuksid.

  Tiomersaal on etüülelavhõbe, mis on muidugi teatud kogustes mürgine ja selle omaduse tõttu kasutatakse seda säilitusainena. Vastupidiselt metüülelavhõbedale kaob etüülelavhõbe inimorganismist poolestusajaga umbes paarkümmend päeva. Lisaks on need kogused, mida inimene vaktsiiniga saab, reipalt allpool seda piiri, mida võiks inimesele ohtlikuks pidada.

  Nagu me teame, pole olemas mürgiseid aineid, vaid on mürgised kogused.

  Skeptitsism ei ole “kõiges kahtlemine”. Selline lähenemine ei ole mõistlik. Skeptik rajab oma kahtlused tõendusmaterjalile ja kui tõendusmaterjal näitab, et pole palju põhjust kehtivas paradigmas kahelda, siis pole mõtet seda ka lihtsalt jonni pärast teha. Kui sul on andmeid, et tiomersaal nendes kogustes, mida vaktsiinides kasutatakse, on risk rahva tervisele, siis viita meid allika juurde.

 12. Parandasin mittefunktsioneeriva viite.

  Martin Vällik ütles:

  @: Vastupidiselt metüülelavhõbedale kaob etüülelavhõbe inimorganismist poolestusajaga umbes paarkümmend päeva. Lisaks on need kogused, mida inimene vaktsiiniga saab, reipalt allpool seda piiri, mida võiks inimesele ohtlikuks pidada.

  Tegelikult on etüülelavhõbeda poolväärtusaeg isegi lühem kui nädal – etüülelavhõbeda keskmine poolväärtusaeg vastsündinutel ja imikutel on alla 4 päeva (3,7 päeva), sh. enneaegsetel vastsündinutel ja väikese sünnikaaluga vastsündinutel keskmiselt 6 päeva.

  Ein Mensch väitis, et

  elavhõbedaühendid ei välju enam organismist.

  See väide on väär. Meil on ensüümid – glutatioonid, mis saavad hakkama elavhõbedaühendite konjugeerimisega ja siis need sapi ja väljaheite kaudu eritatakse, samuti väljub Hg uriiniga. Probleemiks on mõnede elavhõbedaühendite ja metallilise elavhõbeda pikk poolväärtusaeg. Kuid ka pika poolväärtusajaga ühendid väljutatakse, lihtsalt nende väljutamise tempo võib jääda alla kehasse sissetulemise tempole, siis need kumuleeruvad ja võivad avaldada toksilist toimet (Nii juhtus see ülemöödunud sajandi kübarseppadega, kes suure konltsentratsiooniga elavhõbedaaurudes töötasid, aastatepikkuse elavhõbedaaurudes töötamise tagajärjeks umbes sellist juttu ajavad kübarsepad, nagu kirjeldatud raamatus Alice Imedemaal).

  Metüülelavhõbedat (mis on palju toksilisem kui etüülelavhõbe) on igas toidus ja joogis, mida sööme (suhteliselt rohkem kalades) – ja nende väikeste koguste väljutamisega kehast saab meie maks, sapp ja soolestik päris hästi hakkama. Kuid metüülelavhõbeda keskmine poolväärtusaeg inimorganismis on 40-50 päeva, mistõttu suuremate metüülelavhõbedakoguste korduvatel järjestikustel organismi sattumistel võib ühend kumuleerida ja toksilist toimet avaldada.

  Eestis ei ole mitte üheski imikutele ja väikelastele tehtavas kalendervaktsiinis mingit elavhõbedaühendit niikuinii, nii et kogu see diskussioon on rohkem nagu vaimne eneserahuldamine…

  P.S. Kui võimalik, siis mu eelmise (topelt)postituse võiks kustutada.

 13. Skeptitsism ei ole vande teooriatele takkakiitmine , huvitav mille kuradi pärast peaks uskuma ein Mensch vandenõu teooriat ja seda et Tartu ülikooli
  arstidiplomitega tädide eest kaitseb meid ein Mensch!

 14. “Olenemata sellest, et tiomersaalil ei ole viidatud tervistkahjustavat toimet, püütakse elavhõbedaühendite kasutamist keskkonna säästmiseks piirata, mh vaktsiinide tootmisel. ”

  Naljakas. Keskkonnale on ohtlik ja sellepärast tuleb piirata, aga lastele võib päris julgelt süstida? Formaldehüüd ja alumiiniumisoolad on ilmselt samuti täiesti ohutud Skeptiku arvates? Tõestage ja süstige neid aineid endale naha alla, muidu väga ei veena.

 15. skeptiline Skeptiku suhtes ütles:

  “Olenemata sellest, et tiomersaalil ei ole viidatud tervistkahjustavat toimet, püütakse elavhõbedaühendite kasutamist keskkonna säästmiseks piirata, mh vaktsiinide tootmisel. ”

  Naljakas. Keskkonnale on ohtlik ja sellepärast tuleb piirata, aga lastele võib päris julgelt süstida?

  Selle asja nimi on dose-dependent response. Või kui eelistad keskaegseid alkeemikuid, siis Paracelsus’e Sola dosis facit venenum.

  Teatud kontsentratsioonil põhjustab tiomersaal keskkonnas elavate kalade ja teiste vee-organismide haigusi ja surma. Teatud teistes kontsentratsioonides ei põhjusta.

  Teatud koguses süstides võib tiomersaal lapsele lausa nii kahjulikult mõjuda, et see läheb paiste nagu tiomersaaliga täidetud õhupall. Vaktsiinide sees, kus tiomersaali kasutati, aga oli seda päris mitu-mitu suurusjärku vähem ja põhjalikud uuringud sedastasid, et ei seda ega teisi patoloogiaid ta sellistes kogustes ei põhjustanud.

Lisa kommentaar

Sinu e-postiaadressi ei avaldata. Nõutavad väljad on tähistatud *-ga