Vanalinna Hariduskolleegium (VHK) — vahitorn illuminaatide ja vabamüürlaste vandenõu vastu (osa 2)

Peaingel Miikael võidab mässajad. Giusepee Cesari, 1592-93.… jätkub

Eelmises loos rääkisin sellest, et Vanalinna Hariduskolleegium (VHK) on kristlik (katoliiklik) kool ja lapsevanem, kes plaanib oma last sinna kooli panna, peaks endale selgelt aru andma, et lapsi ootab seal “kristliku kasvatuse programm”, mida kirjalikul kujul eestikeelsena teile paraku näidata ei suuda. Lähim viide allikatele on leida Taivo Niitvägi ja Kersti Nigeseni vastuses lapsevanemtatele, kes kurtsid oikumeeniast taganemise üle:

VHK põhikiri [võrgust ei leidnud] sätestab meie hariduskontseptsiooni kristlike lähtekohtade allikaks viimase Kirikukogu (Vatikani II kirikukogu) haridust puudutavad dokumendid. Nende dokumentide autori – Rooma-Katoliku Kiriku – õpetuse kohaselt ei ole ühegi Kirikukogu näol tegemist eraldiseisva nähtusega, vaid iga uus on eelnevate jätkuks, kaasates iseenesestmõistetavalt kõigi eelnevate Kirikukogude dokumendid ja otsused.

Lugu läheb aga tunduvalt põnevamaks, kui tutvuda kooli pedagoogilise kontseptsiooniga (html) (pdf, pdf muudetud 30. jaanuaril 2008). Selle sissejuhatuses seisab:

Tarbimisühiskonna väärtuste pealetung, mis aktualiseerib [see sõna esineb VHK tekstides vist isegi sagedaminigi kui “kristlik”] esmase hüve püsiväärtuste ees, muudab ühtselt toimiva ja harmoonilise haridussüsteemi iseenesliku kujunemise üha utoopilisemaks.

Niinimetatud pluralism ja demokraatia pähe pakutav tingimusteta tolerantsus väärtussüsteemis teevad võimalikuks ühiskondliku kokkulepluse ainult materiaalsel pinnal.

Sellega on kiil sisse löödud, jagatud maailm kaheks: tarbimisühiskonna lühinägijad ja (kristlike) püsiväärtuste kandjad. Pole raske arvata, kes on selles mängus “hea” ja kes “halb”.

Eetikakriis kui nähtus ühiskonnas toob kaasa vägivalla kui nähtuse koolis. […] Terve mõistuse seisukohalt tundub, et selline olukord saab tekkida vaid ebasobivate asjaolude kokkulangemise pinnal. Ometi on ajaloost teada koolkondi, kes on eesmärgi ühiskonnas just destruktiivselt püstitanud.

Koolivägivald või vägivald üldse on muidugi probleemid, millega tuleb tegeleda, aga kas vandenõuteooria veeretamine on ikka see kõige adekvaatsem lähenemine. Nimelt arvavad VHK-le aluse pannud inimesed, et “niinimetatud pluralism” ja “demokraatia pähe pakutav tingimusteta tolerantsus” on illuminaatide vandenõu, et teostada oma destruktiivset agendat. Oma lähtekoha selgitamiseks on tekstis lausa omaette joonealune, seega peetakse seda oletatavat seost vägagi oluliseks:

18.saj keskel Bavaarjas (praegusel) Saksamaal tekkinud ja hiljem vabamüürlusega liitunud salaorganisatsioon “Illuminati” seadis endale 5 peamist eesmärki, mis olid:
1. monarhia kukutamine kogu Euroopas
2. eraomanduse hävitamine
3. perekonna hävitamine
4. rahvuste hävitamine
5. Kiriku hävitamine
Üheks olulisemaks sammuks selle programmi elluviimisel oli Prantsuse 1789 aasta revolutsiooni organiseerimine. (William Still New World Order: The Ancient Plan of Secret Societies, Huntington House, Inc., Lafayette.)

(30. jaanuari versioonis on see joonealune ära kustutatud)

Selle peale küsiks, et kas Opus Dei ja Katoliku Liiga on VHK näol omale vahitornisarnase vastupanukantsi loonud, kus õpetatakse otsustava võitluse tarbeks tublisid ususõdalasi, et illuminaatide ja vabamüürlaste maailmavallutusplaanid nurjata? Ja iidne Reval kui Jeesuse emale pühendatud maa pealinn toetab ristivõitlejaid nende pühas ürituses.

Niisiis, kuidas üles ehitada kooli ühiskonnas, kus on fetišeeritud hedooniline eluhoiak, pealesurutud tarbimine, homoseksualism jne; kus laste arv, kes kasvavad tervikperede, omaenda isa ja ema hooles on üha vähenenud, nii nagu on vähenenud ka sündivate laste arv;

Nad vist pole ka kuulnud, et homoseksualismi ei saa kellelegi peale suruda. Sa oled gei, kui oled ja selleks ka jääd. Ja kui ei ole, siis ei ole ja mingi “homopropaganda” ei keera kedagi kuhugi suunas. Kaasaegse maailmakäsitluse õpetajad võiksid selliseid elementaarseid asju ikka teada, aga kui juhtnöörideks pole mitte teadustekstid, vaid paavstlikud entsükliad, siis on sellise väärarusaama allikas ilmne. Jah, paavstid eksivad ex cathedra.
Ja kas üksikvanemaga pere ei olegi “tervikpere”? Milleks selline jagamine? Ja sündivuse vähenemisel on ilmselt teised põhjused kui “hedooniline eluhoiak”, homoseksualism ja muud nimetatud “pahed”. Seda tasuks vast sotsiaalteadlaselt üle küsida.

Pedagoogilise kontseptsiooni uues versioonis, millega saab tutvuda Vanalinna Hariduskolleegiumi arengukavas 2007-2011, on see lõik veidi ümber sõnastatud:

Kui siis samaaegselt fetišeeritakse meedias hedoonilist eluhoiakut, pealesurutud tarbimist, sallimatusena aga serveeritakse satanismi toetamata jätmist või seksuaalsetest anomaaliatest hoidumist, on üsna selge, et nii perekond kui ka kool isiksuse arengut, iseseisvust ja väärikust toetavate institutsioonidena on kriitilises seisus.

Enam ei nimetata homoseksuaalsust nimepidi. Kas allutakse ka “niinimetaud pluralismi” diktatuurilele ja minnakse “tingimusteta tolerantsusega” kompromissidele? Illuminaatide lugu on ka uuest versioonist millegipärast välja jäetud. Kahju, sest see andis kogu üritusele ikka palju põnevama faabula. Aga uus kurja juur on juba välja valitud – satanistid. Värise, LaVey, VHK tuleb ja näitab, kuidas Luukas õlut teeb!

Põhikooli ja gümnaasiumi tegevuskavas 2007-2011 (arengukava lisad 35 ja 36) leiame veel sellise osa:

Eesmärk: Sotsiaalse entroopia, pungi, satanismi jt keskkonnategurite ohtlikkuse teadvustamine
Printsiibid: Fenomenoloogiline ja kasuaalne analüüs
Kriteeriumid: Tegevuskava väljatöötamine
Struktuur: Positiivse tegevusstruktuuri loomine
Koosseis: Kristliku kasvatuse ainesektsioon ja koolide juhtkonnad
Funktsioonid: Õpilaste vastandumise ärahoidmin, kuuluvus- ja aktiivsustunde säilimine

Tõsisemalt aga – minuteada ei soovi satanistid, et neid just niiväga toetataks, vaid et neil oleks tagatud põhiseaduslik õigus oma usku harrastada ning tunnustataks seaduse kohaselt usulise ühendusena nagu mormonismi, nelipühilust, katoliiklust või muid. Samuti ei sunni keegi mitte kedagi tegelema selliste seksuaalaktidega, mida inimene ise ei soovi teha, olgu need “anomaalsed” või mitte. Inimesena on igaühel võimalus neist hoiduda, seega ei saa ma aru, miks peaks lugupeetavaid huvitama teiste suguelu. Aga kui vihjatakse homoseksuaalsusele, siis lastakse paraku taas märgist mööda. Mida homoaktivistid taotlevad, saab tutvuda nt siit. Teadmine lepitab, teadmatus hukutab!

Et vastu astuda sellele tarbijaliku ideoloogia destruktiivsele toimele, seadsid VHK rajajad eesmärgiks sellise kasvukeskkonna loomise, kus võiks kasvada terve, ennast ja teisi austav inimene, kes oleks võimeline ka vastutama enda eest ning sooviks ja tahaks toetada elamisväärse ühiskonna formeerumist.

Siin on siis sõja rindejoon paika pandud. Eesti ühiskond on aga edasi liikunud, ehk ei pea enam nii sõjakas olema.

Sõjakust väljendab ka VHK poliitbüroo ehk Miikaeli Ühenduse ja seega kogu VHK kaitseingel (kaitsepühak) Miikael. Peaingel Miikael on Jumala Armee välikomandör võitluses Saatana ja tema järgijate vastu (ehk sellest ka eriline suhe satanistidesse), olles seega ka sõdurite kaitsepühak (vt pilt loo päises). Mihklipäeva tähistamine on VHK-s loomulikult tähtis sündmus.

Kuna Eesti asub Euroopa kristliku kultuuri areaalis, tuleb tõdeda, et nii või teisiti on väärtussüsteem, mis tagab loova ja hoidva ellusuhtumise selles keskkonnas, seotud kristliku traditsiooniga. Vastavalt on ka VHK põhikirjaliselt deklareeritud kristlikke väärtusi toetava haridus- ja kultuurikeskusena.

Kõik oleks peaaegu kena, kui see ei toimuks maksumaksja raha eest. Meil ei ole ju riigikirikut ja miks peaks riik või omavalitsus olema huvitatud teokraatse süsteemi toetamisest, mis toetub paavstlikele juhendustele ja otsib eneseõigustust vandenõuteooriatest. Muidugi võiks ka pikalt vaielda selle üle, kas see paljukiidetud kristlik väärtussüsteem ikka on ja mil määral praeguse teadmistepõhise, humanistliku ja valgustusideed hoidva Euroopa vundamendiks ning kas kristlik kirik ikka on olnud see loova ja hoidva ellusuhtumise kandjaks, aga olgu.

Järgmises osas vaatame, kuidas keskaeg elab VHK-s mitte ainult vahvate traditsioonide elushoidmise, muusikaõpingute, linnakultuuri rikastamise ja muu sellise läbi, vaid veel ühel erilisel moel.

jätkub…

37 Replies to “Vanalinna Hariduskolleegium (VHK) — vahitorn illuminaatide ja vabamüürlaste vandenõu vastu (osa 2)”

 1. see on ikka parim osa
  “Eesmärk: Sotsiaalse entroopia, pungi, satanismi jt keskkonnategurite ohtlikkuse teadvustamine”

  ning ega see fenomenoloogia kah kaugele ei jää. huvitav on muidugi kas nad mõtlevad seda husserli, heideggeri või hoopis mõnes kolmandas mõttes.

 2. hm. ja “välikomandör” on tõenäoliselt Miikaeli ametikoha tõlkena sõjanduslikult ebatäpne (eeldades, et see on ametikoht, mitte auaste). pigem oleks õige “ylemjuhataja”.

  kui aga eeldada, et arhistrateeg tähendab auastet, siis on see midagi marssali, armeekindrali või kindralkapteni sarnast (NATO OF-10). praegune kehtiv Kreeka auastmestik lõpeb ära strateegi ehk (neljatärni)kindraliga (NATO OF-9), arhistrateeg on aga strateegist ilmselgelt kõrgem.

  siiralt Teie,
  tähenärija

  ning peale maaväe (ehk armee) on Jumala sõjaväes kindlasti muid väeliike, eriti huvitaks mind õhuväe osakaal. Miikael ise vist on ka pigem õhuväelane, kui just õhujalaväelane mitte.

 3. Miks ei võiks Eestis tegutseda kristlikku eetikat/põhimõtteid väärtustav kool? Mis selles halba on, kui lapsele tutvustatakse ka muid väärtusi, kui indiviidi isiklik kasu?

 4. keegi ei keela sul asutada erakooli ja õpetada seal peale kohustusliku riiklikult määratud programmi iseenda või õpliaste (loe: nende vanemate) raha eest mida tahes, mis seadusega keelatud pole. tuupigu seal muu “ilmaliku jama” kõrvalt kasvõi kogu piibel ja paavstide bullad alates nimetatud institutsiooni loomisest kuni kaasajani sõna-sõmalt pähe.

  mina riigi/linna/maksumaksja/MINU raha eest sellist jama EI LUBA!

 5. Vastuseks Jansonile

  VHK-s ei kulutata ühe õpilase kohta sentigi rohkem maksumaksja raha kui Kalamaja Põhikoolis või Kükametsa Gümnaasiumis. Ja haridus, mis selle eest antakse, vastab täielikult riiklikele õppekavadele.

  Minul lapsevanemana on legaalne õigus kasvatada oma last selliste tõekspidamistega ja sellises keskkonnas nagu ma ise õigeks pean niikaua kuni see on kooskõlas seadustega. Põhiseadus ütleb, et mitte kedagi ei tohi diskrimineerida rahvuse, rassi, nahavärvuse, soo, keele, päritolu, usutunnistuse, poliitiliste või muude veendumuste, samuti varalise ja sotsiaalse seisundi või muude asjaolude tõttu. Kui “maksumaksja” EI LUBA minu lastel osa saada üldisest kooliharidusele eraldatavast pearahast selle pärast, et ma olen kristlane ja nõuab, et ma koolitaksin oma lapsi erakoolis oma raha eest, siis mis see on? Diskrimineerimine?

 6. oeh. mis seadused seda erakoolide rahastamist yldse puudutavad? ehk keegi lahkelt ytleks? (mulle pidevalt tundub, et mul on kiire ja palju muud teha ja ongi tegelt igasugu asju teha.) seni ytlen, mida mäletan, võib-olla ekslikult: maksuraha läheb ka erakoolidele, mis õpetavad riiklikku õppekava.

  peaks olema olemas seadused, mis lubavad asutada kogukondlikke koole ja nende tööd korraldada otsemini ja lihtsamalt kui munitsipaalkoolide oma, saades samas maksuraha, et riiklikku õppekava õpetada. lihtsalt neid võimalusi EI KASUTATA.

  täpsemalt: neid võimalusi kasutavad ainult rahvusvahelise organisatsiooni juhtimise kogemusega Hannes Tamjärv ja rahvusvahelised etableerunud ketid või frantsiisid, nagu Waldorf-koolid ja katoliku kirik.

  miks nii? sest ikka tundub parem nihverdada oma veendumustele toetus riiklikelt või munitsipaalstruktuuridelt. yldine mõtteviis: pigem kaubelda tsaarilt asutusele välja eriõigused yldise riikliku systeemi sees ja selle asutuse haldamine jätta tsaari ametnikele, kui ise midagi asutus asutada ja seda juhtida. seda mitte ainult hariduses.

  tulemus? kolmanda sektori algatused on haruldased ja enamasti nõrgukesed. igayks vaatabki riigi poole, et riik teda aitaks. kui riik ei aita, vaatavad pealinlased linna poole. sellise mõtteviisi vohamise keskkonnas lõpetab hulk pragmaatiliselt mõtlevaid initsiatiivikaid inimesi Keskerakonnas, mitte ei aja oma tõeliste mõttekaaslastega päris oma asja.

  vähemalt siuke mulje mul on. a ma targutan ka rohkem lihtsalt niisama ja ilmavaateliselt. ka hyyatus “sa pyha nõukaaeg kyll!” tundus mulle ysna tabav.

  pragmaatiliselt ja praktiliselt: vanalinna kooli vastu pole mul põhimõtteliselt midagi. täitsa tore asutus selle poolest, et mul on temaga ainult toredaid kogemusi. häid või toredaid õpetajaid on seal kahtlemata, häid ja toredaid põhimõtteid samuti. enne kui omi lapsi sinna panna usaldaksin, tuleks muidugi uurimistööd teha (tõesti ei tea, kas usaldaksin). aga muidu ja yldiselt: ilma VHKta oleks mul Tallinnas ilmselt tunduvalt vähem teha ja tunduvalt halvem elada. igasugu keni kultuurinähtusi ja seltskondi õilmitseb VHK kylje all, sh selliseid, milleta ma ei suudaks Tallinnas yldse elada.

 7. Minavanale:

  ega olegi ma arvanud, et seal kellegi raha kellegi peale rohkem kulutataks, kui mujal koolides. see polegi antud kontekstis oluline. oluline on tõsiasi, et tegu ON diskrimineerimisega ehkki sina sellest aru ei saa kuna tavainimesel on ikka küüned enda poole.

  sa näed diskrimineerimist selles, kui sinul mingi äärmus/vähemusgrupi esindajana ei lubata riigikoolis maksumaksja kulul anda oma lapsele mingit erikujulist, elulaadist või usutunnistusest kantud haridust, tore, olgu see diskrimineerimine sest eks demokraatia olegi ju see, kui enamus diskrimineerib vähemust. pealegi ei keela keegi su lapsel seal koolis käia “seepärast, et ta on kristlane”. nagu ei keelata tal ka üheski teises koolis käimist. LOLL demagoogia!

  häda on hoopis selles, et samuti ei näe sa diskrimineerimist selles, kui nimetatud riigikoolis ei tohi maksumaksja raha eest õppida keegi teine, kui vaid VHK usulistele kriteeriumidele vastav laps.

  kas MINA ei tohiks mõelda sinuga sarnaselt? sest see on on ju diskrimineerimine, et minu satanistlikke väärtushinnanguid omav laps ei tohi selles koolis käia ja see on antud hetkel FAKT. sina võid võtta oma kristlasest lapse ja panna ta suvalisse kooli eestis. keegi ei ütle “EI!”. kui aga mina läheks enda omaga VHK ukse taha, öeldaks mulle küll ära.

  kus ja keda siis diskrimineeritakse?? sa ikka vähekesegi mõtled ka või?

 8. Vaidleme veel

  Kummast me räägime – maksumaksja rahast või ideoloogiast? Ma üritasin väita et maksumaksja arvelt kristlased mingeid erisoodustusi ei saa ja “maksumaksjal” pole mingit alust “sellist jama” keelata.

  Neid koole, kuhu sinu last vastu ei võeta, on rohkem ja veel- ei pääse sinu terve ja normaalne laps ei pimedate kooli, ega kurtide kooli ega veel õige mitmesse kooli. Mõnda kooli ei pääse selle pärast et lapse vaimsed võimed ei võimalda tal vastavat konkurssi läbida… Samas pimeda, kurdi või üliandeka lapse vanemad võivad oma lapse takistamatult panna “tavalisse” kooli. Diskrimineerimine?

  Kui satanistid oleksid seaduslikult tunnistatud ja tunnustatud ja suudaksid luua midagi VHK sarnast oma ideoloogiale vastavat ei oleks minul midagi kobiseda. Kristlasena võib see mulle mitte meeldida, kuid maksumaksjana ei saa ma seda demokraatlikus ühiskonnas takistada muul moel kui valimistel hääletades.

  Lõpetan ühest teisest foorumist ühelt teiselt kasutajalt laenatud signatuuriga:
  -Netifoorumis vaidlemine on nagu paraolümpial osalemine: isegi kui võidad, oled ikkagi “puudega”-

 9. Kaks mainitud “hävitamise objekti” on poliitilised ja need muutuvad niikuinii, aga Teie arvates on eraomanduse, perekonna ja rahvuse hävitamine üllad eesmärgid?

  Noh, kui nii siis võite endast alustada ju. Eraomand annetage lastekodudele, perekonnast öelge lahti ja takkapihta kuulutage ennast kosmopoliidiks. Suured asjad algavad alati väikestest tegudest.

  (Või ei saanud ma nüüd mingist peenikesest sarkasmist aru?)

 10. Kormoran, jah, minu arvates on need mõistlikud sihid, mille poole inimkond võiks pikemas perspektiivis pürgida. Kahjuks küllaltki utoopilised, kuid siiski mitte tervenisti võimatud.

  Aga kas alustan endast, Teist või sellest, et oma poliitilisi ja maailmavaatelisi seisukohti tutvustan ja sel teemal arutlen, pole skeptiku kommentaariumi teema (Martin, võid selle kommentaari kustutada, kui seda asjakohatuks pead).

  Küll aga ei tasuks teistsuguse maailmavaate vastu kohe sallimatust üles näidata. Mina näiteks saan aru, et Teile on perekond, eraomand ja rahvus pühamast pühamad? Saan Teist aru ja austan Teie seisukohti ning ei hakka Teile tobedaid soovitusi andma, kuidas oma tõekspidamisi veel enam põlistada. Aga oma seisukohti ma seetõttu muuta ei kavatse.

 11. Minavanale.

  kas kristlus on sinu silmis samasugune puue nagu pimedus, kurtus või alaareng, et kristlastele on riigi poolt vaja lausa eraldi koole ehitada?

 12. Tule taevas appi, keegi ei sunni vägisi ühelgi lapsevanemal oma lapsi sellesse kooli panema. Kui on otsustatud VHK kasuks, järelikult on see vastuvõetav. Ühtegi last ei sunnita seal ka vägisi õppima, kui see näit “lapsevanemate vaadetega” ei sobi, mis sugugi ei pruugi tähendada, et see lapsele ei sobi. Küsige vahel ka lapselt, mis talle meeldib.

 13. Lapsevanem,
  kas teie teadsidte, et kooli algideeks oli vastu seista illuminaatide vandenõule hävitada kirik, monarhia, eraomandus, perekond? Kui paljud lapsevanemad üldse on tutvunud kooli dokumentidega? Ja kui lapsevanem ei ole, siis kui paljud õpilased seda teinud on?

  Kui keegi laps leiab, et ta on homoseksuaalne, siis kuidas tema end tundma peaks, kui ta teab, et selle kooli põhimõtete järgi on ta haige, kes peaks terveks saamise nimel härda palvega Issanda Jeesuse poole köögutama?

  Ja mis küll siis peaks saama, kui õpilane juhtub moka otsast poetama, et “mis Jeesus? Horus oli hoopis ägedam tegelane”, siis on ta automaatselt kooli juhtkonna või asutajate poolt pühaks peetud kristlikke põhimõtteid kahtluse alla seadnud, mis on kooli korra kohaselt lubamatu tegu.

  Kas te ikka lugesite põhjalikult kooli dokumente või vähemalt neid osi, mida ma siinsets lugudes välja tõin? Ja milleks sellist jama üldse ajada ja dokumentides pidada, kui kellelgi pole plaaniski neist põhimõtteist kinni hoida? Teevad enda ainult ilmaasjata naerualuseks ja haavatavaks.

 14. Minu laps on üheksa aastat selles koolis õppinud ja ta ei tunne end mingil moel ahistatuna ei mitte-alati-kristlike vaadete või roki kuulamise pärast. See tähendabki isiku- ja muud vabadust. Kool pakub erinevaid võimalusi erinevatele lastele. Pole põhjust mõelda depressiivselt ja asju üle dramatiseerida. Isiklikult arvan, et homost laps tunneb end seal koolis võibolla isegi turvalisemalt kui mujal. Aga jään oma seisukohale – kui kool ei vasta ootustele, minge mujale, linnas koole küll.

 15. Kulla härra autor. Olen ise VHK vilistlane, täiesti mittekristlane sealjuures, ja võin käsi südamel öelda, et mitteuskumise pärast mul küll mingit jama pole VHKs olnud ja keegi midagi mulle peale pole surunud. Minu klassis oli kokku ehk 3-4 kristlast ca 34st õpilasest, samuti oli satanistist noormees ja moslemist neiu. Kellelgi olnud mingit ütlemist nende kohta. Te ehk ei tunne selle kooli sisekliimat kuigi hästi, aga see on üks alternatiivsete noorte (sh punkarid, gootid, “kunstiinimesed”) kasvulava. Pole eales näinud, et seal kedagi ahistatakse või siis mingiks anti-illuminaadiks kasvatatakse. Esimest korda kuulen seda viimast :p VHK on pigem kool, mis tõmbab vabameelseid õpilasi. Jah, täiuslikkusest on see kool kaugel (samas, milline kool poleks?) ja kristlikku juttu kuuleb palju, ja need tsitaadid, mida te siin olete välja toonud, on jubedad tõesti. Aga reaalses koolielus need ei kajastunud.

 16. täisti usutav, et reaalselt tõesti kedagi ahistatud ei ole ent kui kooli põhikirjas on teatavad punktid, mis seda võimaldavad, võidakse neid soovi korral suvalise, misiganes põhjusel juhtkonnale ebamugavaks muutunud õpilase “paikapanemiseks” kasutada. samuti on selliste punktide olemasolu munitsipaalkooli põhikirjas lihtsalt ebasobiv. kui riik võtab endale õiguse norida soovi korral kasvõi lõputult eraisikute poolt asutatavate ühingute põhikirjade kallal (omadele kogemustele tuginedes), siis seda enam peaksvältima riiklike ja munitsipaalsete organisatsioonide põhikirjadesse ja muusse dokumentatsiooni selliste, enam kui normist väärt punktide sattumist ning ma ei näe selles mitte midagi laiduväärset kui kodanikud taolistele asjadele tähelepanu pööravad.

 17. miks kriku arvab, et ma ainult mvo asjadest räägin? muideks, sulle juristina peaks teada olema, et mingil põhjusel on teatud seadustes sellised “vimkad” et teoreetiliselt ei tohiks näiteks mtü moodustamine üldse võimalik olla, kuna põhikirjale esitatavad nõuded on üks kahest – kas täitmatud või siis omavahel vastuolus. minu ja mitmete teistegi inimeste kogemused räägivad selgelt, et ühe ja sama standardpõhikirjaga, millega on registreeritud sadu kui mitte tuhandeid mtü’sid, pole ametnike vastuseisu korral mitte midagi võimalik registreerida sest tee üht- või teistpidi – 100% nõuete vastavat põhikirja ei olegi võimalik esitada. kahjuks enam ise täpselt ei mäleta, milles need konksud olid, ent põmst tegid kaks juristi (üks neist notarite koja jurist, kes just sel teemal eriti pädev) selle juba aastaid tagasi mulle mustvalgelt selgeks. samas ei saa ka kuskile kaevata sest ka selle vastu on ametnikud end kindlustanud: kui peaksid esitama suvalise päringu, et miks täpselt sama põhikirjada registreeritud teise mtü puhul täpselt sama punkti osas määrust ei tehtud, teatatakse naeratusega, et “tol perioodil oli taoline puudus registrikeskuse poolt lubatav” (siinkohal taas mvo mtü’na regamise kogemus: avalduse peale teatati, et mtü nimes ei tohi kasutada sõna “ordu” kuna ordu on kinnine organisatsioon jnejnejne. kui aga sa järele päritud, miks on regatud terve posu erinevaid ordu nime kasutavaid mtü’sid nii enne kui pärast meid, saime teada, et just sellal kui meie regasime, ei tohtinud sellist nimekuju kasutada). täpselt nagu teistegi tegelaste päringud selle kohta, mis tagasilükatud põhikirjaga on enne ja pärast ilma probleemideta asju regatud – sellal polnud see lubatud… irw…

  jääb kahtlaselt selline mulje küll, et see on meelega niimoodi korraldatud.

 18. ei räägi jah ainult neist. paraku tean ma neist asjadest lihtsalt detailselt. samas on mu erinevad tuttavad püüdnud viimase kümnekonna aastaga tulutult mitut klubi moodustada. tõsi on muidugi see, et kõik peale ühe on olnud sellised, millega seoses paranoilisem aju tõepoolest hirmsaid asju võiks seostada (näiteks üks sõjaajaloo klubi ja üks tsikliklubi, mille mõlema asutamine sattus aega, mil nende teemadega seoses meedia negatiivseid uudiseid pritsis) ent ühe täiesti süütu mtü juhul oli asutajate seas lihtsalt üks “tugevalt ebasoovitav” isik ja kõigil juhtudel lükati tagasi põhikirjad, mis olid juba kurat-teab-mitu ringi regamisi positiivselt läbi teinud (juristid ju üldiselt kasutavadki asutamisdokumentide koostamisel kindlaid, läbiproovitud põhikirjavorme kui tegu pole just millegi väga spetsiifilisega) ja ka keeldumispõhjendused oli n.ö. klassika.

  ent, et oleks selge ja saaks rääkida täpsetest detailidest, siis minu poolest võtame kasvõi MTÜ MVO juhtumi. soovid sa äkki väita, et see polnud just see kõige klassikalisem näide, kus ebasoovitava nimega orgi regamisest keelduti, kasutades selleks just neid meelega või kogemata tekitatud seadusevimkasid või ka lihstalt jõupositsioonilt sooritatud pohuistlikku lahmimist?

 19. Seni on kõik sinu näited ja kurtmised MVO juhtumil põhinenud. Ma ei kiida ametnike käitumist sel puhul kaugeltki heaks (see kinnise organisatsiooni jutt näiteks on täielik jama, iga MTÜ võib oma liikmeid valida), kuid kohtuotsuses oli siiski ka sisulisemaid põhjendusi.

 20. nagu öeldud – mvo teemat tean kõige detailsemalt. ehkki olen kunagi ammu ka teiste juhtumite pabereid vaadanud ja imestanud, ei mäleta ma enam täpseid nüansse ja kui mäletakski, ei oleks vist viisakas asjaosalistelt luba küsimata neid võõrastele serveerida. huvi pärast võiks kunagi sellised juhtumid kokku koguda ja mõne huvitava võrdluse teha. tibin õpib parasjagu juurat – talle oleks see kindlasti põnevaks kõrvaltegevuseks.

  sisulised põhjendused (niivõrd-kuivõrd – igal juhul on tegu jõupositsioonilt lähtuvate, subjektiivsete ja lähemal vaatlusel siiski põhjendamata ent tõepoolest natukenegi mõistetavate põhjendustega) kaasnevad üksnes MVO kogudusena regamisega. seda orgi üritati tõesti üksvahe regada ka MTÜ’na, mil vastuseks esitatigi see nimeprobleem ja veel üks probleem, mida ma enam peast ei mäleta – on kuskil kodus paberipahna vahel. igatahes oli tegu punktiga, mis ei tekitanud küsimusi ühegi teise, täpselt sama põhikirjaga moodustatud ühingu puhul ning mille kohta pärast juristid seda asja arutades tõdesid, et “vot on tõepoolest niisugune lugu, et seda punkti polegi võimalik 100% juriidiliselt korrektsel vormistada. tee nii- või naapidi – ikka on naaatuke puudulik. aga 99.9% juhtudest ei pöörata sellele mingit tähelepanu.” mis meil muud üle jäigi järeldada, kui et täiesti tõenäoliselt on see teatavat sorti juriidiline hädapidur, mida saab rakendada ebamugavate juhtumite blokkimiseks. seda enam, et taolisi ebatäpsusi, ebakonkreetsusi, suvalist tõlgendamisruumi jätvaid nüansse olla paljudes seadustes, mis oma olemuselt peaks kõikvõimalike taoliste probleemide vältimiseks just VÄGA täpsed olema aga vot, pole seda mitte üks raas.

  igatahes, mõte, millele rõhutasin oli see, et nii kaua kuni otsustusõigusega ametipulk oma juura-ora just sinu (härra G) tagumenti pole suunanud, tundubki sulle, et kuna kõik on justkui korras (loe: minu tagumendis võõrkehasid ei ole), on ka kõik muu üldises plaanis korras ja igasuguste kahtlaste põhikirja/seadusepügalate olemasolu üle nurisemine on üks täiesti mõttetu tegevus mis ilmselgelt vaid nuriseja madalat enesehinnangut, puudulikku haridust ja arvatavasti ka liiga väikest peenist tähendab. üldises plaanis võibki kõik korras olla. küll aga on teatava tõenäosusega kuskil keegi, kel on mingis asjas küll muidu igati õigus aga kuna see ametipulk mingil teataval põhjusel temaga läbi ei saa, siis on nende “tähtsusetute” ja “sinu tagumenti mittetorkivate” paragrahvide olemasolu sellele ametipulgale tema tahtmise JOKK’il läbisurumisel lausa hindamatuks arsenaliks. aga kahjuks ei mõista tavaline inimene seda enne kui kord talle endale kuskilt otsast niimoodi jokk ära tehakse, et polegi nagu midagi teha ega kuskile kaebama minna :-s

 21. Jah, vist oli tõesti nii, et sisulisem arutelu toimus kogudusena registreerimise teemal.

  tundubki sulle

  Mulle ei tundu.

  Aga mis siis sinu jutu mõte on? Et ühtki põhikirja ei saa vastuoluliste seaduste tõttu nii koostada, et mõni ametnikuhing norima ei võiks hakata? Sellisel juhul – kui juriidiliselt 100% korrektse põhikirja kokkukirjutamine võimatu ülesanne on – ei saa ju ka VHK põhikirjale erilisi etteheiteid teha. VHK nüüd ka pole süüdi, et MVO-d peedistati, eks?

  Teiseks on mul natuke raske mõista, milliseid VHK põhikirja punkte ikkagi nii kahtlaseks pidada.

 22. vaata kriku, vahe on selles, et ühel juhul on põhikirjas olude poolt sunnitult 1-2 marginaalset pisiasja, mille olemasolustki enamus nendega tegelejatestki ei tea ja millest EI OLE VÕIMALIK korrektselt mööda minna ent teisel juhul on põhikirjas punkte, mis on sinna tegijate poolt pandud täiest vabast tahtest ilma, et nende järele mingit seaduslikku nõuet oleks.

 23. Jah, põhikirju selleks koostataksegi, et sinna panna asju, mis seadusest otse ei tulene. Asju, mis seadustes juba kirjas on, ei olegi mingit mõtet põhikirja panna.

 24. see siin maalib päris jubeda pildi vhk-st. tegelikult ise seal koolis käies see kõik küll nüüd nii jube pole. olin vägagi pungilik neiu tol ajal veel ka ja ma ütleks et see kool on pigem just sallivam ja toetavam, kui teised. isegi usklikku minust ei saanud ja kuigi kirikus me käisime jutlusi kuulamas päris tihti ja niiöelda kristlikest tõekspidamistest nagu ära peta, ära varasta jne olen ma alati väga lugu pidanud, siis kristusesse pole ma kunagi uskunud.

 25. notes ütles:

  niiöelda kristlikest tõekspidamistest nagu ära peta, ära varasta jne olen ma alati väga lugu pidanud, siis kristusesse pole ma kunagi uskunud.

  Mis paneb Sind arvama, et need tõekspidamised kristlikud on?

 26. Ise käisin VHK-s ning mina ütleks, et väga viisakas kool. Distsipliin on üsna küsitav, aga väga normaalsed inimesed tulid sealt välja. Nendest usklikud olid üksikud ja isiklikult ei tea kedagi, kes oleks kooli tõttu usku pööranud. Aeg-ajalt, pühade ajal, käidi kirikus, aga kes ikka ei tahtnud, see ei läinud. Ja ise pean ennast küll skeptikuks ;) Aga kool oli mõnus.. üks parimaid valikuid, kuid tagantjärele mõelda.

Lisa kommentaar

Sinu e-postiaadressi ei avaldata. Nõutavad väljad on tähistatud *-ga