Homöopaatilised ravimid Eestis

lahjendatud lahjendusBettani ütles loo Hoiatus algajale lapsevanemale: homöopaat varitseb sind kommentaaris, et Eesti Ravimiamet ei luba homöopaatilist apteeki avada.

Kirjutasin Ravimiametile 4. märtsil 2008 sellise kirja:

Tere, lp Ravimiamet!

MTÜ Eesti Skeptik valdusesse on jõudnud teave, et kodanikud on avaldanud soovi ava[lda]da homöopaatiliste ravimite apteek, kuid Ravimiamet keelduvat sellele tegevusluba andmast.

Kas vastab tõele, et Ravimiameti poole on pöördutud sooviga avada Eestis homöopaatiliste ravimite apteek?

Kas vastab tõele, et Ravimiamet keeldub sellisele asutusele tegevusluba andmast?

Kui jah, siis mis sellise keeldumise põhjuseks on?

Lugupidamisega,
Martin Vällik
MTÜ Eesti Skeptik

PS
Sissejuhatavas lõigus mainitud infokild pärineb MTÜ Eesti Skeptik kodulehel www.skeptik.ee arutelude osas:
https://skeptik.ee/index.php/2008/…/varitseb-sind/
kus kommenteerija Bettani sellele korduvalt viitab.

m

6. märtsil sain vastuse:

Austatud Martin Vällik

Kui pöördumise all mõelda telefonikõnesid, kus inimesed küsivad “toidulisandite apteegi”, “homöopaatia apteegi” vm sellise kohta, siis sel teemal on pöördutud küll.

Apteegiteenus on ravimiseadusega reguleeritud tegevus. Apteegiteenuse tegevusloa saab anda ravimite (mitte kitsalt homöopaatiliste ravimite) müügiks. Tegevusloa saamiseks on vajalik luua nõuetekohased ruumid ja tingimused ning tagada piisava arvu proviisorite ja farmatseutide töölolek. Apteegi juhataja kvalifikatsioonile on lisanõuded. Tegevusloa saanud isikul on mitmeid kohustusi, sealhulgas ravimiregistris olevate ravimite kättesaadavuse tagamine.

Apteekidest võib väljastada registris olevaid ravimeid (müügiloaga ravimeid). Homöopaatilisi ravimeid on Eesti ravimiregistris vähe. Nagu öeldud, 10-20 ravimiga apteeki pidada ei saa, ravimiseaduse järgi peab apteek tagama ka teiste ravimite väljastamise.

Kui soovitakse müüa toidulisandeid või ravimite hulka mittekuuluvaid tooteid, siis nendele toodetele ravimiseadus ei laiene, kuid samas tekib probleem sõna “apteek” kasutamisega.

Kirjalikku taotlust “homöopaatiliste ravimite apteegi” avamiseks ei ole Ravimiametisse saabunud.
Keelduvaid otsuseid ei ole seetõttu tehtud, küll aga võib olla küsijale räägitud pikemalt ülaltoodud asjaoludest.

Lisaküsimused on teretulnud.

Hille Kask

Ravimiamet / State Agency of Medicines, Estonia
Inspektsiooniosakond / Dept. of Inspection

Tänan väga, lp Hille Kask,

kasutan Teie pakutud võimalust ühtteist täpsustada.

Kuidas on tänapäeval Eestis praktika homöopaatiliste preparaatide registreerimisega?
Küsin seepärast, et ravimi registreerimine eeldab ohtutuse ja tõhususe kohta käiva dokumenteeritud tõendusmaterjali olemasolu, homöopaatilise preparaadi puhul aga sugugi mitte. Millega selline ebavõrdne
kohtlemine põhjandatud on?

Veel on küsimus selle kohta, et määruses Homöopaatiliste preparaatide müügiloa taotlemise tingimused ja kord*
on kirjas järgmine nõue:

(9) Pakendi infoleht peab sisaldama järgmist teavet:
2) toimeaine(te) loetelu ladina või eesti keeles

Tihtipeale on aga homöopaatiline preparaat sellise lahjendusega (C30), et selles ei olegi mitte ühtainsamatki molekuli seda algset toimeainet, mida ematinktuur sisaldas. Seda on võimalik välja arvutada, millisest lahjendusest alates on lahjendus nii suur, et ühe toimeaine molekuli leidmiseks läheks meil vaja päiksesüsteemi suurusega anumatäis lahust.

Kas sel juhul pole toimeaine(te) nimetamine tarbija eksitamine?

Kas soovite midagi täpsustada, enne kui see kirjavahetus skeptik.ee kodulehel avaldatud saab?

Lugupidamisega,
Martin Vällik

Sellele küsimusele vastas teine ametnik 10. märtsil:

Lp Martin Vällik

Tänan e-kirja eest!

Vastan Teie küsimustele, mis saatsite 6.märtsil Hille Kasele.

Homöopaatiliste ravimite lihtsustatud registreerimisnõuded tulenevad Euroopa Parlamendi ja EL Nõukogu direktiivist 2001/83/EÜ p 21:

Võttes arvesse homöopaatiliste ravimite eripära, näiteks nende väga väikest aktiivainete sisaldust ja raskust kohaldada nende suhtes tavapäraseid kliiniliste uuringutega seotud statistilisi meetodeid, on soovitav näha ette registreerimise lihtsustatud erikord selliste homöopaatiliste ravimite jaoks, mis viiakse turule ilma ravimvormis esitatud ravinäidustusteta ja doosis, mis ei kujuta ohtu patsiendile.

Erikorda saab kohaldada vaid suukaudsete või välispidiste ravimite suhtes ja nagu öeldud, piisava lahjendusastme (üks kümnetuhandik emalahusest või rohkem kui üks sajandik väikseimast tavameditsiinis kasutatavast doosist selliste toimeainete puhul, mille olemasolu tavameditsiinis kasutatavas ravimis nõuab arstiretsepti esitamist) ning erinäidustuste puudumise korral.

Direktiiv 2001/83/EÜ p 25:

Ravimite müügiluba reguleerivaid tavaeeskirju tuleks kohaldada ka selliste homöopaatiliste ravimite suhtes, mis viiakse turule ravinäidustustega varustatult või sellist ohtu kujutavas vormis, mida on vaja tasakaalustada soovitava ravitoime saavutamiseks.

Niisiis, mitte kõik homöopaatilised preparaadid ei registreerita automaatselt lihtsustatud korras.

Kehtiv Sotsiaalministri määrus “Homöopaatiliste preparaatide müügiloa taotlemise tingimused ja kord” tuleneb EL direktiivist, mille järgimine on liikmesriikidele kohustuslik.

Selles osas olen nõus, et sõna “toimeaine” pole lihtsustatud korras registreeritavate homöopaatiliste ravimite kontekstis võibolla kõige kohasem, alternatiivina tuleks kõne alla väljend “aktiivaine” nagu on tõlgitud ka ülalpool nimetatud direktiivis.

Hetkel Eestis on registreeritud 21 inimestel kasutatavat homöopaatilist ravimit.

Kõike head soovides,

Aet Viispert
Kvaliteedi hindamise büroo
Ravimiamet

Kas keegi sai aru, kuidas Ravimiamet “keeldub” apteeki avamist lubamast? Ja miks asjahuvilised ise ei kirjuta, vaid piirduvad telefonikõnedega. Palun, homöopaadid, siin teile ametlik vastus. Või vajate hõbekandikul kättetoimetamist?

Homöopaatias väidetakse, et mida rohkem mingi preparaat on lahjendatud, seda potentsem (võimsam, tõhusam) see “ravim” on. Selline väide on vastuolus nii kliiniliste uuringute tulemustega homöopaatliste “ravimite” mõju kohta kui ka keemia, füüsika ja bioloogia ehk loodusteaduste arusaamadega ainete ja elusorganismide omadustest.

Lisalugemist homöopaatia kohta:
https://skeptik.ee/index.php/category/tervis/homoopaatia/

53 Replies to “Homöopaatilised ravimid Eestis”

 1. Tartus, Raatuse tänaval on maja, mille ühes otsas tegutseb kirjade järgi Apteek-1, teise otsa peale on suurte tähtedega tuntumate pseudomeditsiiniharude nimed kirjutatud. Homöopaatia on nende seas.

  Kuivõrd minu isiklik kogemus jalgrattaga tollest majast möödasõitmise alal lubab mul järeldada, et Eestis saavad homöopaatilised apteegid tegutseda, söandan ma siinkohal arvata, et tegelikult ei ole vaja uurida, miks Eestis homöopaatilised apteegid tegutseda ei saa.

  Mul on kiusatus järgmine kord nondest kirjadest pilt teha, et mittetartlasedki tolle maja olemasolemises veenduda saaksid. Apteek-1 veebilehel olev pilt nimelt jätab kavalalt kaadrist välja maja vasakpoolse otsa.

 2. Osutub, et toda pilti täpsemini silmitsedes on kiri “HOMÖOPAATILISED RAVIMID” sellel siiski nähtavad. Vasakult kolmas aken, valged tähed valge kardina taustal, kohe kardina alumise serva kohal.

 3. Aga astu ükspäev sisse ja küsi mõnda näha. Lase apteekril seletada, mis värk on ja kuidas toimib ja kuidas see toimimine kindlaks on tehtud. Siis tee imestaja nägu ka ja õhka südame põhjast “Uskumatu…” :-)

 4. Dig’il on kusjuures täiesti õigus. Ma olen isegi sealt majast mööda kõmpinud, asja üle irvitanud ja paistab, et unustanud. Teisel pool ust oli jahh homöopaatia, refleksoloogia, mingid elektoonilised uuringud jms. Või vähemalt miskit taolist.

  Igatahes elan täitsa kohas, et seda võib mu koduapteegiks kutsuda. Hea teada, et kui suhkur otsa saab, lähedalt midagi leida on.

 5. Kas nende ravimite kasutegurit mitte enne katsetama ei peaks? Ühest küljest mõjuta ja ohutu aga teisest küljest kui mul on vähk ja ravin seda sisuliselt kraaniveega…….mõnikord nii, et mitte midagi tegemine ongi kõige hullem. Huvitav kui palju inimesi on tänu nõiausule õigeaegse abi puudumisel elust või tervisest ilma jäänud. Ma numbreid ei tea aga arvan, et mõne kohaliku ravitseja skoori kõrval on kuulsad seeriamõrvarid haledad algajad. Keskmise elueaga on meil nii nagu on ja ega neid kuulutusi poleks nii palju kui keegi seal ei käiks.

 6. “Võttes arvesse homöopaatiliste ravimite eripära, näiteks … raskust kohaldada nende suhtes tavapäraseid kliiniliste uuringutega seotud statistilisi meetodeid”
  Huvitav-huvitav, see eelpoololev ei ole teps mitte fakt, vaid homöopaatikutelt endilt pärinev libaväide, et pääseda verifitseerimiskohustusest ja -võimalusest. Seega on see mitte millelgi baseeruv nonsens sisestatud ka juriidilisse dokumenti, EL nõukogu dirktiivi?!

 7. “…on soovitav näha ette registreerimise lihtsustatud erikord…”

  Tjahh, ja jälle täidame me totraid ettekirjutusi saksa täpsusega… Homöopaadid tegid Europarlamendis lobi ning saavutasid vastava direktiivi väljaandmise. Aga hoolimata sellest, et direktiivi sõnastus vaid soovitab, viivad meie tublid ametnikud selle ilma oma peaga mõtlemata seadusandlusesse sisse! :( Häbi, minister Minister Marko Pomerants!

 8. Jüri täpne väide oli siiski: “kui mul on vähk ja ravin seda sisuliselt kraaniveega…”
  Ja see väide on vägagi õige. Nagu siin lehekülilgi piisavalt käsitletud, on homöopaatilised ravimid justnimelt sisuliselt kraanivesi ja meil piisavalt homöopaate, kes soovitavad isegi vähi puhul ravimid prügikasti visata või siis arsti poolt soovitatud drastiliselt muuta. Tean väga konkreetseid näiteid

 9. Täiesti õige märkus, vähki ei ravita joogiveega. Aga nendes nn homöopaatilistes “ravimites” pole sisuliselt midagi muud kui ainult vesi, nii et mingite raviomaduste ilmnemisele ei maksa loota. Kõik homöopaatiaga kaasnevad raviomadused ei kvalifitseeru muuks, kui statistiliseks hälbeks, mis ilmnksid ka ilma ravimita.

 10. “Inglismaal on olemas 3 homöopaatia haiglat ja haigekassa kompenseerib ravi patsiendile. Olen veendunud, et on ainult aja küsimus, millal ka eestlane saab osta apteegist homöopaatilisi ravimeid. Tegemist on teaduslikult tõestatud ja praktikas töötava meditsiinilise ravimeetodiga, mis on Eestis lihtsalt vähe tuntud.” http://www.homoopaatia.ee/?id=1035

  MIKS te lahkate probleemi, mida teie jaoks olemas ei ole? KAs pole kummaline, et selles portaalis on sadu kommentaare teemal, mis teie jaoks on tegelikult olematu?
  MIKS te raiskate oma aega asjadele mida te ei usu? MIS tähtsust on teie jaoks, kas apteegist saab neid ravimeid või mitte? Teie pole ju sihtgrupp!?

 11. “Inglismaal on olemas 3 homöopaatia haiglat ja haigekassa kompenseerib ravi patsiendile. Olen veendunud, et on ainult aja küsimus, millal ka eestlane saab osta apteegist homöopaatilisi ravimeid”
  a) Inglismaal ollakse neilt haiglatelt haigekassa tuge ära võtmas, kuna see on tõestatult rahva raha raiskamine. Peter Fisher Royal Homeopathic Hospitalist on tõstnud hädakisa taevani…
  b) Nagu eestpoolt lugeda võid, SAAB eestlane osta apteegist homöopaatilisi “ravimeid”
  .
  “KAs pole kummaline, et selles portaalis on sadu kommentaare teemal, mis teie jaoks on tegelikult olematu?”
  Võin sulle kinnitada, et minu ja minu lähikondlaste jaoks ei ole see teema “tegelikult olematu” vaid vägagi olemas. Täpsustama siinkohal ei hakkaks…

 12. Sinu poolt antud lingilt on kõige param kohe kõige esimene väide: “Homöopaatia on tõhus TEADUSLIK ravisüsteem”
  Hea näide sellest, kuidas teadust vihkavad parad teadusele viitavad… Ja ka teadust teadlastest paremini valdavad…

 13. Kuidas teil see käis, et igal asjal peab olema teaduslik tõestus nii, et järelikult saab varsti kuulda täpsemalt teie soestest homöopaatiaga.
  Siis saaks äkki kõrvalseisjad ka aru, miks te sellel teemal nii palju sõna võtate.

 14. Kuna siin ühtegi homöopaatia terapeuti pole siis ma vähemalt viitan nende jutule.
  Te olete ju nii aktiivsed, et saate neile kirjutada ja küsida, mis alustel midagi sellist kirjutatakse.

 15. Nagu juba räägitud, varitsevad homöopaadid ka Eestis aega ja kohta, kus endale uusi kliente värvata. Nagu saientoloogid, jehoovatunnistajad, mormoonid… Sihtrühmaks keskmisest kergemini haavatavad inimesed – värsked lapsevanemahakatised, keda annab läbi lapse hirmutada, meditsiinis mingil põhjusel pettunud, kes ümmardavad ükskõik mida, peaasi, et see poleks “ametlik”.

  Juba on homöopaatia otsapidi ametlikus haridussüsteemis – Tallinna Tervishoiukõrgkoolis peab loengut Ülle Liivamägi, Tartus üritas sama Ülle Pechter.

  Sellised ilmingud on vägagi kodanike asi, et nõiakunstile maksumaksja raha ei raisataks.

  Suurbritannias on suund sinna poole, et homöopaatilistelt haiglatelt haigekassada rehastus tagant ära võtta. Kurtku nende prints selle üle paju tahes, liba jääb libaks, teoretiseeritagu “alternatiivse”, “integratiivse”, “komplementaarse” ja muude eufemismide üle palju tahes – inglise keeles jääb nende kohta kehtima vana hea sõna “quackery”, eesti keeles tähendab see vist “nurgaarstlust”.

 16. Martin Vällik kirjutas:
  Sellised ilmingud on vägagi kodanike asi, et nõiakunstile maksumaksja raha ei raisataks.

  No see lause pani suhtkoht kõik paika. Nõiakunst – keskaegne inkvisitsioonikohus ja tuleriidad. Ühesõnaga teatud seltskond inimesi võtab kätte ja otsustab ära mis on õige ja mis on väär…

 17. “värsked lapsevanemahakatised, keda annab läbi lapse hirmutada”
  MIKS peab kedagi hirmutama, et ta valiks alternatiivmeditsiini?
  Sellepärast, et akadeemilise meditsiini vaktsineerimis tüsistused on hirmutavad? Või, et kui sa ei vaktsineeri, siis võib sinu lapsega midagi koledat juhtuda?!
  Et kui akadeemiline meditsiin hirmutav kas siis peaks ka alternatiivmeditsiin hirmutama?
  Ja teaduslikult on just akadeemilise meditsiini ravimite tüsistused tõestatud, ainult, et siis hakatakse ka häma ajama, et need on miskid kõrvaltegurid jne.

 18. Kulla Celtic, keegi ei otsusta siin jumalikult õige ega väära üle.

  MTÜ Skeptiku näol on tegemist kodanike ühendusega, kelle jaoks on oluline populariseerida skeptilist ja kriitilist mõtlemist ning teaduse meetodeid.

  Ma saan aru, et sina oled seotud MTÜ-ga Paganakoda. Teie eesmärgiks on propageerida paganlust, shamanismi ning looduslähedaseid maailmavaateid.

  Mõlemal kodanikeühendusel on meie demokraatlikus ühiskonnas õigus esitada järelepärimisi riigiametitele, taodelda seaduste muutmist jms. Teisisõnu, teha lobi oma maailmavaatest lähtuvalt.

  Hetkel tundub mulle, et MTÜ Skeptik on pisut edukam ning MTÜ Paganakoda ei oska muud, kui siin kommentaarides hädakisa tõsta. :D

  Aga kõigil on võrdsed võimalused niiet proovige ka Riigikogu mõjutada ning taodelda näiteks šamanismi ametliku ja haigekassa poolt rahastatava teraapiana registreerida. Või pole teil selleks võimeid? ;)

 19. Bettani,
  ma ka ei tea, miks inimesi hirmutama peab, aga sellega homöopaadid ja mõned muud “alternatiivikud” tegelevad. Küll liialdavad vaktsineerimise ohtudega (või lausa valetavad), “koolimeditsiini” õudustega, ravimite mürgisusega, ravimifirmade vandenõuga ja arstide äraostetavuse ning sihiliku pahatahtlikusega.

  Samas mugavalt unustades, et tänu vaktsineerimistele on ennetatud tuhandeid (kui mitte miljoneid) surmajuhtumeid, ab-d on surmasuust ära toonud hulganisti inimesi jne.

  Niiet soovitan sulle tasakaalukamat lähenemist. Sellest nö “alternatiivsest” meditsiinist on teaduslikku tulnud suht vähe. Kõige rohkem ehk taimedest tuvastatud toimeaineid. Homöopaatia panus inimkonna üldteadmistesse on paraku olematu.

 20. Celtic,
  maksumaksja raha mittemaksmine ja tuleriidale vedamine on kaks ise asja. Või pole?

  Inimesed võivad isekeskis igasuguseid veidrusi harrastada. Selle tagab meile põhiseadus. Tulles om veidrustega avalikkuse ette ja väita sinna juurde, et tegu on teadusega, oldagu aga valmis vastavasisulise kriitikaga pihta saama.

  Teaduslikkusele pretendeerivate väidete tõepärasuse üle saab mingeid järeldusi teha küll, kui kasutada teaduslikku meetodit. See meetod ei ole isiklikult Martin Välliku ega MTÜ Eesti Skeptik patenteeritud kaubamärk.

 21. “MIKS te lahkate probleemi, mida teie jaoks olemas ei ole?” — probleem on väga olemas. Eestis on ilmselt kaugelt rohkem kui üks perekond, kus ühe või mõlema lapsevanema küündimatus lapsed teinekord väga tõsisesse ohtu seab. Ahjaa, minu isikliku veendumuse kohaselt on homöopaatia lihtsalt üks hüpohondria erivorm – kulutatakse tohutult auru olematute või iseparanevate haiguste ‘raviks’. Halb on siis, kui sedasi saadud näiliselt positiivset kogemust hakatakse tõsisemate haiguste peale laiendama.

 22. Martin
  “ma ka ei tea, miks inimesi hirmutama peab, aga sellega homöopaadid ja mõned muud “alternatiivikud” tegelevad. Küll liialdavad vaktsineerimise ohtudega (või lausa valetavad), “koolimeditsiini” õudustega, ravimite mürgisusega, ravimifirmade vandenõuga ja arstide äraostetavuse ning sihiliku pahatahtlikusega.”

  Palun konkreetset näidet.
  Kas mitte vaktsineerimine ei tee vaktsineeritavatest haigustest tonti?
  On ju ka palju teisi surmaga lõppevaid haigusi, mille vastu ei vaktsineerita.

 23. to Mart
  “Ahjaa, minu isikliku veendumuse kohaselt on homöopaatia lihtsalt üks hüpohondria erivorm – kulutatakse tohutult auru olematute või iseparanevate haiguste ‘raviks’. Halb on siis, kui sedasi saadud näiliselt positiivset kogemust hakatakse tõsisemate haiguste peale laiendama.”

  “Hüpohondria on vaimne häire, mille all kannatavad inimesed ilmutavad ülemäärast ja põhjendamatut muret oma tervisliku seisundi pärast.” http://et.wikipedia.org/wiki/H%C3%BCpohondria

  Milline on tõsisem haigus? See, mis naerma ei aja?
  Kas Sind ajavad naerma vaimsete häiretega inimesed? Aga kui sinu meelest homöopaatia tõesti vaimseid häireid ravib, siis on see midagi väga head ju.

 24. Need preparaadid, mida Apteek 1 müüb ei sobivat homöopaatilise teraapia juude. Kahjuks pole ma spetsialist ja ei oska seletada miks. Aga kui rääkisin firmast kelle preparaate mainitud apteek müüb, siis öeldi, et need ei sobi.
  Ja endiselt pidi käima vaidlus ravimiamet ja veel mingi institutsiooniga, homöopaatiliste ravimite teemal, aga just nimelt sellel põhjusel, et ühed ütlevad, et suhkur ja teised, et nad ju müüvad arseeni pole saavutatud kokulepet.
  Seega saab vajaminevat preparaati ainult terapeudi käest.

 25. “Seega saab vajaminevat preparaati ainult terapeudi käest.”
  .
  Muidugi, Bettani, sest sellise jutuga ei lase “terapeut” sul endal ennast “ravima” asuda ja saab sinu raha ilusti endale…

 26. Ja nagu varasemast kommentaariumist näha olevast ravimiameti vastusest Martinile selgub, pole neile peale mingite ähmaste telefonikõnede mingit taotlust kunagi esitatudki…

 27. Niipalju võiks jahh inimesel kriitikameelt olla, et kui terapeut ütleb, et “Mujalt saadavad preparaadid on kahtlased ja ei sobi täielikult”, siis võiks vähemalt tekkida kahtlus, et terapeut eelistab, et sa ka prepraraadid tema käest ostaksid.

 28. Ja Martin, sa oled juba kogemustega ravimiametiga suhtleja. Äkki uurid siis ka seda, et kas ravimiameti ja veel mõne ametiga käib vaidlus homöopaatiliste ravimite teemal?

 29. See muidugi teie mõttemaailma ei sobi, et ka erinevaid homöopaatilisi ravimeid valmistatakse erinevalt

  Apteek 1 müüb firma Heel tooteid

  “Eestis

  Esimese homotoksikoloogia-alase arstidekoolituse Eestis korraldas 2000. a. ravimfirma Aconit koos Rahvusvahelise Homotoksikoloogia Seltsiga. Koolitust juhendas Saksa üldarst ja loodusravi arst Klaus Küstermann. Koolitusel osales 30 Eesti arsti.

  Kuni viimase ajani kuulusid Eestis homotoksikoloogilised ravimid ATC klassifikatsiooni alusel registreerimata ravimite alla. Eesti arstid, kes soovisid kasutada patsientide raviks homotoksikoloogilisi preparaate, pidid igale patsiendile ravimi tellimiseks taotlema eraldi luba Ravimametilt.

  2004. a. mais andis Eesti Ravimiamet loa neljateistkümne “Heeli” preparaadi müügiks Eesti apteekides, seejuures homotoksiko-loogiliste preparaatide register (Materia Medica) sisaldab ligikaudu 1800 nimetust.”
  http://www.seljaravi.ee/homotoksikoloogia.html

  Lihtsam oleks ju saata patsient apteeki otsima vajalikku preparaati, sest nad ei maksa suurt midagi (15-25 krooni kotike)

  “Lähim homöopaatia apteek
  31.08.2006
  Hakaniemen apteek Helsingi kesklinnas.”
  http://www.homoopaatia.ee/?id=1057&news_id=35

  Milleks siis saata inimest Soome või Lätti? Ma ei usu, et homöopaatidel oleks reisifirmadega mingisugune kokkulepe või siis kütusemüügi firmadega, et nad teeniks selle pealt kui saadavad inimese teise riiki preparaate ostma.

 30. Samas, sa usud, et arstidel on ravimifirmadega kokkulepped.
  Eelkõige nende viie firmaga, mis vaktsiine toodavad, ning millest vähemalt seitse asub Euroopas…

  Läheb vaikselt sinnakanti, nagu uskumine, et leib ja vein iseseisvalt inimorganismi osadeks muutuvad (But that is called cannibalism, my dear children, and is in fact frowned upon in most societies)…

 31. Sa usud, et riik varjab koostöös viie vaktsiinifirmaga nii vaktsiini kahjulikkust kui ka vaktsiini tagajärjel tekkinud tüsistusi kui ka surmajuhtumeid. Järelikult usud sa ka, et arstidel on ravimifirmadega kokkulepped, sest ilma arstide kaasamiseta ei ole võimalik seda teostada.

 32. Palun, kopipeist sinu tekstist:

  “AGa kui mu laps paari päeva pärast selle tagajärjel sureb, siis teeb riik kõik selleks, et see info avalikkuseni ei jõuaks. See mätsitakse kinni.

  —paar posti allapoole—

  Sellised asjad mätsitakse kinni kogu maailmas. Aga kuna infoühiskond võimaldab praegult inimestel paremini suhelda, siis need juhtumid tulevad ka sagedamini välja.

  Jah, ma tean, et mätsitakse kinni, ma ei tea mis tasandil või kelle poolt.”

  Seega, siin on kaks võimalust. Kas autundeta arstid, röövellikud ravimifirmad ja rikutud riigid teevad omavahel koostööd, et seda kõike kinni mätsida. Täpsustagem veelkord- ravimifirmad ja riik kahe peale ei suuda seda teha. Siin on vaja arstide aktiivset kaastööd, mille ravimifirmad peavad järelikult kinni maksma.

  Või siis teine võimalus- ei tea te midagi.

  Eriti kui on juba selgeks tehtud, et nendest viiest globaalselt vaktsiinifirmast, paikneb seitse Euroopas ja kuus Jaapanis.

 33. Bettani:

  Küll teie teate täpselt mida mina usun! Loe ja imesta.

  See tuleb sellest, et Eesti skeptikud kipuvad praegu veel eeldama, et inimestel on loogikavõime ja kooskõlaline ilmavaade. Aga ära muretse, skeptikud on õppimisvõimelised inimesed — küll jõuavad nemadki lõpuks arusaamisele, et Valge Kuninganne hüpotees ei kehti mitte ainult kreatsionistide kohta.

 34. Väga lihtsalt. Sa oled rohketes postitustes väljendanud mitmesuguseid uskumisi. Skeptikud on noid postitusi lugenud, eeldanud, et nood uskumised kuuluvad Su terviklikku maailmanägemusse, ning loogikaprintsiipe mööda aktiivselt tolle maailmanägemuse teisi külgi tudeerinud. Hullem veel — kasutades eeldust, et Su maailmanägemus on Objektiivse Reaalsusega seotud, on nad loogikavõtteid kasutanud ka Su ilmutatud uskumuste ja reaalsuses leiduvate faktide kombinatsiooni peal!

  See, et inimese maailmanägemus võib olla nii killustnud, et ta saab korraga uskuda, et
  * kõik arstid on pahad ja korrumpeerunud, sest farmaatsiatööstus maksab nad kinni
  * kõik homöopaadid on head, sest nende ravimitel pole kõrvalmõjusid
  * kõik homöopaadid on arstid, sest nad ravivad inimesi
  ei ole ratsionaalse inimese jaoks just kuigi intuitiivne. Just, nagu kvantfüüsika …

 35. Miks arvavad skeptikud, et ma olen väljendanud oma uskumusi?

  “uskumus” – usundiline arvamus (ÕS 1999)

  Ma olen korduvalt öelnud, et ma ei kuulu homöopaatide hulka, ega õpi seda.

  Kas ma ei või lihtsalt teistsugust maailmavaadet teile näidata?

  Kui te kõrvutate reaalse kogemuse uskumusega, siis ka need asjad pole omavahel seotud. Uskumus ja kogemus ei ole sünonüümid.

  ” kogemus” -tean seda oma kogemustest, oma kogemuse najal või põhjal (ÕS 1999)

  Kui te teete ise järeldusi, mis teie meelest on loogilised, aga sildistavad, siis on natuke vale eeldada, et ka teised inimesed tegelevad päevast päeva sildistamisega nagu skeptik.ee või kollane ajakirjandus.

  “loogika”- teadus mõtlemise vormidest ja seadustest, sisemine seaduspärasus. (ÕS 1999)

  Kas te arvate, et minu ja teie sisemine seaduspärasus on sarnased?
  Ma olen 28 aastane naine. Koolis käinud, sünnitanud. Tegelen elukestva õppega.

  “eeldus” – oletus (ÕS 1999)

  Te oletate ja arvate, et kõik mida te oletate vastab ka tõele?

  Dig -“See, et inimese maailmanägemus võib olla nii killustnud, et ta saab korraga uskuda, et
  * kõik arstid on pahad ja korrumpeerunud, sest farmaatsiatööstus maksab nad kinni
  * kõik homöopaadid on head, sest nende ravimitel pole kõrvalmõjusid
  * kõik homöopaadid on arstid, sest nad ravivad inimesi
  ei ole ratsionaalse inimese jaoks just kuigi intuitiivne. Just, nagu kvantfüüsika …”

  Kui te nüüd põhjaliku analüüsi teekiste, siis selguks, et kolmandik neist lausetest pärineb teie allikatest ja on teie fabritseeritud. See tähendab, et inimeste sulest, kes on minu lausetele oponeerinud. Samuti te olete mulle omistanud teiste inimeste arvamusi, uskumusi ja tõekspidamisi, kuna mina olin kõige aktiivsem oponent.

  Ma ei õpi elus selleks, et tõestada teistele, et nad eksivad, vaid selleks, et olla võimeline nägema ka teistsugust seisukohta ja vajadusel seda ka avaldama, aga see ei pruugi ühilduda minu nägemusega maailmast.

  See, et ma olen homöopaatia teemadel üks väheseid oponente olnud ei näita minu uskumusi, tõekspidamisi ega muid elulisi väärtusi.

 36. Miks arvavad skeptikud, et ma olen väljendanud oma uskumusi?

  Sellepärast, et Sa oled käitunud viisil, mis on iseloomulik inimestele, kes on ametis oma uskumuste väljendamisega. Paljud inimesed tunnevad seda viisi ära samamoodi, nagu nad tunnevad ära käitumisviisi, mis on iseloomulik näljasele inimesele, ehitustööga tegelevale inimesele või heategevuseks raha korjavale inimesele.

  Ma olen korduvalt öelnud, et ma ei kuulu homöopaatide hulka, ega õpi seda.

  Jah. (Aga see ei puutu asjasse.) Ja palju muid asju ka.

  Kas ma ei või lihtsalt teistsugust maailmavaadet teile näidata?

  Loomulikult võid. Aga riskid sellega, et skeptikud naeravad kõva ja kohati ka ebaviisaka häälega, kui see maailmavaade väga kipakas on. See tähendab, kui ta sisaldab suuri ebakõlasid, näitab üles võimetust neid ebakõlasid lappida ka nende valulikult ilmseks saamise korral, või maailmaga, mida ta teoreetiliselt vaatama peaks, praktikas ei ühildu. Pole midagi parata — skeptikud on maailmavaadete osas sihukesed esteedid.

  Mittekipakas maailmavaade võib küll mõnda aega sisaldada seisukohta, et vaktsiine tootvaid firmasid maailmas viis on. Aga kui siis selgub, et see tegelikult nii ei ole, siis mittekipakas maailmavaade parandab ennast. (Tõsi küll, fundamentalistid süüdistavad seepeale tolle maailmavaate omanikku fundamentaalväärtuste ignoreerimises, tuulelipluses ja muudes surmapattudes. Aga fundamentalistide jama ignoreerimine on kah üks korraliku maailmavaate omadusi.)

  Kui te teete ise järeldusi, mis teie meelest on loogilised, aga sildistavad, siis on natuke vale eeldada, et ka teised inimesed tegelevad päevast päeva sildistamisega nagu skeptik.ee või kollane ajakirjandus.

  Ma tean, kuidas loogika Sinu maailmas välja näeb. (Kuigi ma ei tea, mis värvi taevas seal on. Indigo?) Aga päris maailmas on loogika objektiivne — mis tähendab, et igaüks, olgu ta mees, naine või kuri võlur Fata Morgana, saab kindlaid ja elementaarseid reegleid järgides samadest eeldustest lähtudes samade järeldusteni jõuda. Ja kui vea teeb, siis saab seda, et too viga on, samade elementaarsete reeglite põhjal hõlpsasti kontrollida.

  “loogika”- teadus mõtlemise vormidest ja seadustest, sisemine seaduspärasus. (ÕS 1999)

  Sõnastikel on see häda, et nad kipuvad defineerimise asemel kirjeldama. (Ja pahatihti kirjeldavad mõistet ‘definitsioon’ kui teat. kirjeldusvormi.)

  Jah, loogika on tõepoolest selline teadus. Aga mitte igasugune mõtlemise vorme uuriv teadus ei ole loogika. Ka psühhopatoloogia ja politoloogia uurivad (muuhulgas) mõtlemise vorme ja seaduspärasusi, aga ei ole kindlasti loogika erivormid.

  Kas te arvate, et minu ja teie sisemine seaduspärasus on sarnased?

  Nojah. See on ilus illustratsioon minu eelmisele jutule — tollele, mis Valget Kuningannat mainis. Ja tähendab ühtlasi, et mul on aeg lõpetada, sest tegelikult saan ma nüüd veel ainult iseennast korrata. Ma võin küll järjest huvitavamaid võrdlusi, metafoore ja kirjanduslikke kõrvalepõikeid leiutada, Dante põrgust Dekameronini välja, aga midagi uut mul vististi Su maailmavaate kohta Sulle endale öelda ei ole …

 37. “Ma tean, kuidas loogika Sinu maailmas välja näeb.”

  Nüüd, siis tean ka mina, et kusagil on keegi, kes pole mind kunagi näinud, aga teab minuga seonduvaid asju minust paremini.
  Suur Tänu dig.
  Mulle meeldib Sinu enesekindel pimedus ja piiratus.

 38. Bettani, palju sa siia kirjutanud oled? Ja arvad, et inimese mõistmiseks peab teda just tingimata nägema?

  Sinu kirjutised, sinu stiil, sinu tekst, sinu väited- iga trükitud tähega avad sa end meile. Oma sõnavõttudega näitad sa meile, milline on sinu maailmapilt, millised on sinu uskumused, ka seda, milline on loogika sinu maailmas.

  Pigem näitab see sinu pimedat enesekindlust ja piiratust, et sa eelneva peale ise ei tulnud.

 39. a mis on skeptikute eesmärk võitluses homöopaatiaga? paistab,et see on teema, millest ei saa üle ega ümber. ma seniajani pole päriselt pihta saanud, mis asja point on. sesmõttes ,et seda teenust ei ole ju kohustuslik tarbida…?

 40. seda teenust müüakse pettuse abil ning inimeste teadmatust ära kasutades- usalduse kuritarvitamisest rääkimata.
  Pettuse paljastamise puhul asutakse aga paljastajat laimama. Ühesõnaga on see sulitsemine.

 41. Kati kirjutas:

  a mis on skeptikute eesmärk võitluses homöopaatiaga? paistab,et see on teema, millest ei saa üle ega ümber. ma seniajani pole päriselt pihta saanud, mis asja point on. sesmõttes ,et seda teenust ei ole ju kohustuslik tarbida…?

  Skeptikutele on omane teatav sotsiaalne ühtekuuluvustunne. Seesama jõud, mis sebrakarja paneb lõvisid minema kihutama — hoolimata sellest, et lõviga sõbrustamine ühelegi lollile sebravarsale kohustuslik pole. Hoolimata ka sellest, et lõvid aeg-ajalt kõhu täis saavad.

  Ja sellepärast teevad skeptikud jõupingutusi, et hoida kaaskodanikke auku kukkumast ja neid, kes juba augu sees on, sealt välja aidata. Homöopaatiatöökoja ümber punaste lipukestega lindi vedamine on selle töö raames elementaarne.

 42. Ma arvan, et igal inimesel peaks olema ise õigus otsustada kas ja mida ta soovib kasutada.
  Me elame 21 sajandis, oleme üldjuhul haritumad kui keskaja inimesed aga paraku mitte kuskilt see välja ei paista.

  Ikka aetakse süü ja ma ei tea mis kõik veel teiste kaela. Aeg oleks hakata vastutama iseenda tegude ja otsuste eest nii oma elus kui ka ümbritseva suhtes.

  See spoonfeeding tüütab pikapeale ära. Kui ma tahan homöpaatilisi ravimeid osta siis ma pean seda saama kui ma ei taha neid soovin osa võtta allopaatilise meditsiini saavutustest ja süüa sisse nende tooteid siis ka seda pean ma saama.
  Seda nimetatakse valiku vabaduseks ja nagu ma ennist mainisin peaks meil ammu olema käes aeg kus me teeme otsuseid ise!

Lisa kommentaar

Sinu e-postiaadressi ei avaldata. Nõutavad väljad on tähistatud *-ga