Rutt Lumi: Homöopaat ei ole tervishoiutöötaja

Quack doctor - nurgaarst Homöopaadi ja mõnede teiste kutsestandarditega seoses võtsin kätte ja kirjutasin Kutsekoja vanemkoordinaatorile Rutt Lumile. Muhk peas hakkab juba taanduma.

——————————
Tere, lp Rutt Lumi,
pöödun Teie poole, et saada selgust homöopaadi jt ametikutsete kohta.

Meditsiiniuudiste võrguväljaandest loen, et 2006. aasta 19. detsembril kinnitas kutsenõukogu homöopaadi II ja III taseme kutsestandardite esmatöötlused ja kanda nimetatud kutsed kutseregistrisse.
Allikas: http://mu.ee/?mid=3&pid=227&id=14350

Kui nüüd Kutsekoja kutseregistrist otsida, kas kellelegi vastavalt nendele kutsestandarditele ka kutsetunnistus on antud, siis ‘Kutse’ rippmenüüst kutset ‘homöopaat’ paraku ei leia. Kas see tähendab, et ühtki kutsestandardile vastavat homöopaati Eestis ei ole?

Teine küsimus puudutab homöopaadi kutsestandardit ennast. Kutsekirjelduses on kirjas, kuidas homöopaadid haiguse olemusest aru saavad ja mida selles kontekstis ravi tähendab:

Seega sama impulss, mis on haiguse põhjustanud, saab olla ka tervendajaks. Selliste ideede aluseks on arusaam, et organismil on endal suund sisemisele tasakaalule ning inimese tervendamiseks piisab impulsi andmisest organismi enda tervendavatele jõududele.

Veel viidatakse selles tekstis inimestele kui patsientidele:

Homöopaadi tööülesanneteks on inimeselt anamneesi võtmine ning selle alusel õige homöopaatilise aine määramine, patsiendi reaktsioonide jälgimine ja vajadusel uue anamneesi tegemine.

Tänapäeva teaduslik meditsiin, mida ülikoolides õpetatakse, räägib haiguste põhjustest ja ravimisest üsna teistmoodi juttu. Samuti ei kinnita kliinilised uuringud, et homöopaatiliste preparaatide mõju erineks platseebost. Seega võib olemasolevate teadmiste baasil homöopaatiat pidada iganenud ebateaduslikuks tegevuseks, mis sobiks kõrvuti olema pigem astroloogia, numeroloogia, alkeemia, igiliikuri leiutamise ja muude huvitavate harrastustega kui tegelike ja vajalike ametitega nagu treener, elektrik, kosmeetik, aednik jne jne.

Teiseks on Tervishoiukorralduse seaduses kirjas:

§ 2. Tervishoiuteenus

(1) Tervishoiuteenus on tervishoiutöötaja tegevus haiguse, vigastuse või mürgituse ennetamiseks, diagnoosimiseks ja ravimiseks eesmärgiga leevendada inimese vaevusi, hoida ära tema tervise seisundi halvenemist või haiguse ägenemist ning taastada tervist.
Tervishoiuteenuste loetelu kehtestab sotsiaalminister.

Kes on tervishoiutöötaja, selgitab sama seadus:

§ 3. Tervishoiutöötaja

(1) Tervishoiutöötajad käesoleva seaduse tähenduses on arst, hambaarst, õde ja ämmaemand, kui nad on registreeritud Tervishoiuametis.

(2) Tervishoiutöötaja võib osutada tervishoiuteenuseid omandatud eriala piirides, mille kohta talle on väljastatud Tervishoiuameti tõend tervishoiutöötajana registreerimise kohta.

Kui selles valguses vaadata homöopaadi kutsekirjeldust (anamnees (teave haiguse kulu kohta), haigus, aine määramine, patsient), siis siseneb homöopaat minu hinnagul tervishoiuteenuste sfääri Tervishoiukorralduse seaduse mõttes ja sel juhul kehtivad töötajale hoopis teised nõuded, mis on samas seaduses kirjas ning Kutsekoja poolt kinnitatud kutsestandard kaotab oma sisu ja mõtte.

Siit küsimused:
* Kas homöopaadi kutsestandardi tunnustamine Kutsekoja poolt ei edasta võimalikele patsientidele-tarbijatele vale signaali nagu tunnustaks riik ebateaduslikku tervisekäsitlust ja homöopaadi tegevust kui legitiimset tervishoiuteenust?
* Kas homöopaadi kutsestandard on vastuolus Tervishoiukorralduse seadusega? Kui jah, siis kuidas seda vastuolu lahendada?
* Kas kutsestandardite koostamisel toimub nende sõltumatu kontroll, et esitatavad väited ka reaaleluliselt ja tõenduspõhiselt paika peaksid? Kui ei, siis kas põhimõtteliselt on võimalik koostada ja Kutsekojas registreerida näiteks astroloogiliste uriiniterapeutide kutsestandard?

Samalaadsed küsimused puudutavad ka aroomterapeudi, refleksoloogi, Hiina loodusterapeudi, Nuad Bo-Rarn teraapia kutsestandardeid.

Aroomteraapia on otseses tõlkes ravimine lõhnaga inimese tundemaailma tasakaalustamiseks, füsioloogiliste häirete ennetamiseks ja nendest taastumiseks.
[…]
Aroomteraapia aktiveerib organismi valmidust võidelda tõvestavate viiruste ja bakteritega. Aroomteraapiaga saab leevendada ja ära hoida stressist või vääratest elutavadest põhjustatud tervisehäireid.

Refleksoloogia meetod põhineb avastusel, et organism peegeldab informatsiooni oma organite seisundeist keha pinnal asuvatesse kindlatesse tsoonidesse. Refleksoloogi töö seisneb käelise tegevuse kaudu nende tsoonide masseerimises. Töö eesmärgiks on organismi eneseregulatsiooni funktsioonide tugevdamine, tervisehäirete ennetamine, tasakaalustamine. Töö tulemusena käivitub organismi puhastumine jääkainetest, suureneb keha vastupanuvõime infektsioonidele ja ning kasvab stressitaluvus.

Hiina loodusterapeut valmistab ette töökeskkonna, loob lõdvestust soodustava ümbruse ja õhkkonna, kasutab erialast diagnostikat (keel, pulss ), saades informatsiooni erinevate organsüsteemide seisukorrast (tasakaalutusest) ning seejärel teostab erinevaid organismi tasakaalustavaid toiminguid Ta kasutab selleks spetsiaalseid resoneerivaid (akupressuuri) punkte ja energiakanaleid (meridiaane) ning erinevaid meetodeid nagu punktmassaaž, massaaž, Qi Gong (hiina võimlemine) ja moksibutsioon (soojendamine). Ta nõustab ja juhendab kliente toitumise, eluviiside, kehalise tegevuse jms. osas ning vajadusel soovitab pöörduda tervishoiu spetsialisti poole.

Nuad Bo-Rarn loodusterapeut […] kasutab erialast diagnostikat (erinevate energialiinide ja tsoonide pinge ), teostab erinevaid organismi tasakaalustavaid toiminguid, kasutades käsi ja jalgu venitamaks klienti joogavõimlemise sarnaselt ja teostades samal ajal spetsiaalset ravimassaaži energialiinidele ja energiapunktidele. Sellise tegevuse abil tekib tasakaalustumine energialiinides, lihaste ja kõõluste verevarustuses, vere-ja lümfiringe paranemine, mõjutused neurohumoraalsel tasandil ning tekib lõõgastumine ja organismi tasakaalustumine.

Lugupidamisega,
Martin Vällik
—————————–

Vastus oli zen:

Tere päevast
Vastuseks Teie küsimustele annan teada, et- Eesti Vabariigi seaduste kohaselt ei ole Homoöpaat tervishoiutöötaja ja nendele ei rakendu Tervishoiukorralduse seadus.
Parimate kevadiste tervitustega

Rutt Lumi
vanemkoordinaator

Minu mölakraan oli aga lahti unustatud ja jätkasin:

Tänan väga, lp Rutt Lumi, lühikese vastuse eest, kuid paljud teised küsimused jäid veel lahtiseks. Palun, kui need ei kuulu Teie vastutusalasse, siis ehk edastaksite need küsimused isikule või teataksite mulle selle isiku nime, kes oskab mulle vastata.

Kuid mul on ka Teie vastuse peale täpsustav küsimus:
Kui homöopaat ei ole tervishoiutöötaja, siis ei tohiks homöopaat (ja aroomterapeut ning refleksoloog) osutada ka tervishoiuteenust “haiguse, vigastuse või mürgituse ennetamiseks, diagnoosimiseks ja ravimiseks eesmärgiga leevendada inimese vaevusi, hoida ära tema tervise seisundi halvenemist või haiguse ägenemist ning taastada tervist”, kuna need tegevused eeldavad registreeringut Tervishoiuametis, mis omakorda eeldab tervishoiutöötajate registreerimise aluseks olevate kvalifikatsiooni tõendavate dokumentide loetelus nõutavate dokumentide esitamist.
https://www.riigiteataja.ee/ert/act.jsp?id=12816380

Nagu esimeses kirjas märkisin, sisaldavad homöopaadi, refleksoloogi, aroomterapeudi, Hiina loodusterapeudi, Nuad Bo-Rarn teraapia kutsestandardid viiteid sellistele tegevustele.

Väljavõte Karistusseadustikust:

§ 372. Tegevusloata ja keelatud majandustegevus

(1) Majandustegevuse eest valdkonnas, mille kohta kehtis erikeeld, samuti tegevusloata, litsentsita, registreeringuta või tunnustamata ettevõtte kaudu tegutsemise eest valdkonnas, kus tegevusluba, litsents, registreering või ettevõtte tunnustamine on nõutav, –
karistatakse rahatrahviga kuni kolmsada trahviühikut või arestiga.

Palun veelkord vabandust, kui tülitan Teid küsimustega, millele vastamine Teie kohustuste hulka ei kuulu, kuid arvan, et tervishoid [on] piisavalt vastutusrikas tegevusvaldkond, et seal tegutseksid vastava
teadmistepõhise hariduse saanud isikud. Seega, kui oskate mu küsimused suunata inimesele, kes on pädev ja valmis vastama, siis tänan Teid abi eest juba ette.

Kaunist kevadet Teilegi,
Martin Vällik

Tere talvist päeva
Saan ainult teada anda, et tervishoiuteenust osutavad meie seaduste kohaselt arst, ämmaemand, hambaarst, õde ja nemad on kohustatud registreeruma tervishoiutöötajate registris. Teised tervishoiu valdkonnaga seotud spetsialistid seda tegema ei pea. Mis tegevuslubadesse puutub, siis seda tegevust reguleerivad juba teised seadused ja mina sellekohast pädevust ei oma.

Lugupidamisega

Rutt Lumi

Kas ja kuidas edasi, mõtlen veel…

5 Replies to “Rutt Lumi: Homöopaat ei ole tervishoiutöötaja”

 1. Esitades palju küsimusi ühes kirjas, annad sa võimaluse vastata valikuliselt, kasvõi ainult ühele küsimusele. Kui kirjas oleks vaid üks küsimus, siis pole vastajal pääsu – ametniku eetika ei luba ju ometi kirjale vastamata jätta.

 2. Aroomiteraapia lihtsate inimeste keeles on massaaž.
  Nii,et laienda oma teemat ka massööridele ja sul hakab väga paha, kui sa teada saad, mis toimub spades ja muudes masstoodanguna massaaži pakkuvates asutustes.

 3. No massööre on ka mitmeid. Massaži õpetatakse muuhulgas ka ülikoolis, sest teatud lihasgruppidele teatud moel survet avaldades on võimalik pinget leevendada. See on tõestatud ja tuleneb lihaste ülesehituse uurimisest ning katsetustest kontrollitud situatsioonides.

  Olen ise käinud mõned korrad korraliku massööri juures seljavaludega. Lihaspinge osas sain leevendust, aga ta ütles ise ka seda, et kui ta ei suuda valu ära võtta, siis järelikult pole viga lihases ja et arst on õigem inimene aitama. Sel korral arsti vaja ei läinud :)

  Aga muidugi on ka igast “terapeute” ja “massööre,” kes peamiselt mudivad niisama (umbes nagu oma elukaaslane kodus :D) ja siis ütlevad, et nüüd on kõik korras :D Vot need tuleks nüüd küll ära kaotada, aga neil vist ei ole õigust ka kutsetunnistusele. Keegi võiks muidugi järgi uurida, kui viitsib :P

 4. Massaazh on igati põhjendatud viis lihaspingete leevendamiseks, lisaks sellele saab massaazhiga parandada lümfiringlust ja lihase verevarustust.
  Eestis on mitmeid väga häid massaazhiõpetajaid, kes suudavad õpetusele lisaks seda ka põhjendada lihase ehituse ning luustiku funktsionaalsuse aluselt. Tüüpiline ennast iseharinud soolapuhuja võib ju küünla ning auradega vehkida ning rääkida sinna juurde “sooladest” aga see on täielik jama. Seetõttu on massööride kvalifitseerimine lausa hädavajalik.
  Kahjuks on aga spaades massööridest suur puudus, ning tööd saab peaaegu ainult jutu põhjal.

Lisa kommentaar

Sinu e-postiaadressi ei avaldata. Nõutavad väljad on tähistatud *-ga