Homöopaadi kutsestandard

Lahjendatud tilk.Eestis tegutseb Kutsekoda, ametliku nimega Kutsekvalifikatsiooni Sihtasutus. Kutsekoja asutajateks on Eesti Kaubandus-Tööstuskoda, Eesti Tööandjate Keskliit, Sotsiaalministeerium, Teenistujate Ametiliitude Organisatsioon TALO ning Eesti Ametiühingute Keskliit. Kutsekoja nõukokku kuulub lisaks asutajatele ka Haridus- ja Teadusministeeriumi esindaja. Üheks Kutsekoja tegevuseks on pidada volitatud töötlejana riiklikku kutseregistrit. Et kui Kutsekoda mingi kutse registreerib, siis on see riigi poolt tunnustatud.

Jõuame jälle ühe lemmikteema – homöopaatia juurde. Nimelt on Kutsekojas registreeritud selline kutse nagu homöopaat. Lisaks veel refleksoloog, aroomterapeut, hiina loodusterapeut, Nuad Bo-Rarn loodusterapeut.

Homöopaat II, III

Kes selle teksti kokku keetsid?

Kutsestandardi koostas Tervishoiu ja Sotsiaaltöö Kutsenõukogu moodustatud töörühm koosseisus:
Ülo Liivamägi – Akadeemiline Homöopaatia Selts
Saima Tisler – Internatsionaalne Homöopaatia Liiga
Malle Palodis – Eesti Homöopaatia Ühing
Karl Muinast – Eesti Aroomteraapia Ühing
Marika Asberg – Tallinna Tervishoiu Kõrgkool
Ülle Liivamägi – Akadeemiline Homöopaatia selts

Eestis on homöopaate nii palju, et ei mahu ühte organisatsiooni kuidagi ära või on arusaam homöopaatiast liiga erinev.

Mida tähendab olla homöopaat Eesti riigis?

4 KUTSEKIRJELDUS
Homöopaatia alusepanijaks on Saksa arst Samuel Hahnemann, kes aastal 1796 avaldas uue teraapiaviisi põhimõtted. Homöopaatia tähendab kreeka keelest samasugune kannatus, ladina keeles kasutatakse väljendit “similia similibus curentur” ehk sarnane ravib sarnast. Seega sama impulss, mis on haiguse põhjustanud, saab olla ka tervendajaks. Selliste ideede aluseks on arusaam, et organismil on endal suund sisemisele tasakaalule ning inimese tervendamiseks piisab impulsi andmisest organismi enda tervendavatele jõududele. Homöopaadi tööülesanneteks on inimeselt anamneesi võtmine ning selle alusel õige homöopaatilise aine määramine, patsiendi reaktsioonide jälgimine ja vajadusel uue anamneesi tegemine. Oma töös kasutab homöopaat homöopaatilisi aineid, mis on mineraalse, taimse või loomse päritoluga.

Homöopaat töötab eraettevõtluses ja/või tervise- ja taastusravikeskustes.

Homöopaadilt eeldatakse tolerantsust ja pühendumust, pingetaluvust, empaatiavõimet, iseseisvust otsustamisel ja vastutustunnet, samuti head suhtlemisoskust ning konfidentsiaalsust.

Mis haridus peab olema inimesel, kes soovib olla homöopaat?

Homöopaat II kutsekvalifikatsiooni taotlemisel on nõutav keskharidus, vastamine kutsestandardi nõuetele (p.5.1 ja 5.2) ning 2- aastane töökogemus homöopaadina.

Homöopaat III kutsekvalifikatsiooni taotlemisel on nõutav keskharidus, vähemalt 5-aastane järjepidev töökogemus homöopaadina, vastamine kutsestandardi nõuetele ning erialase täienduskoolituse läbimine.

Mida peab homöopaat oskama?

5.2. Põhioskused ja –teadmised
5.2.1 Erialane terminoloogia
5.2.2 Inimese anatoomia ja füsioloogia
5.2.3 Kliendi seisundi hindamine
5.2.4 Sisehaigused
5.2.5 Günekoloogia, geriaatria ja pediaatria alused
5.2.6 Psühholoogia alused
5.2.7 Ravimiõpetuse ja fütoteraapia alused
5.2.8 Toitumisõpetuse alused
5.2.9 Homöopaatia teoreetilised ja eetilised alused
5.2.10 Homöopaatiliste ainete valmistamise alused
5.2.11 Homoöpaatilise aine õpetus: taimede, loomade ja mineraalide ainepildid
5.2.12 Inimese individuaalsete sümptomite terviklik koondpilt
5.2.13 Homöopaatilise ainepildi ja inimese individuaalsete sümptomite koondpildi võrdlemisoskus

Kes on selliste asjade lobirühm?

Eesti Alternatiivse Tervisehoolduse Nõukoda on mittetulundusühinguna eraõiguslik juriidiline isik. Eesmärgiks on ühendada alternatiivse (väljaspool konservatiivset akadeemilist meditsiini eksisteeriva traditsioonilise või mittetraditsioonilise rahvameditsiinil põhineva) tervisehooldusega (füsioloogilise või biokeemilise või stressialandava ja heaolu tõstva toimega teraapiaga, mida on võimalik ohutult ja korduvalt saavutada samade töövõtetega sarnaste kaebustega erinevate inimeste terapeutilisel mõjutamisel) tegelevad üksikisikud, nende ühendused ja liidud, et vahendada üksteisele erialast informatsiooni, korraldada koolitust ning taotleda ühiselt liikmete õiguste tunnustamist riiklikul tasandil.
Nõukoja tutvustus

Mulle tegi nalja akadeemilise meditsiini nimetamine konservatiivseks. Inimesed, kes kelgivad aastasadade ja väidetavalt lausa aastatuhandete vanuste süsteemidega, nimetavad tormiliselt arenevat ja iseened kummutada üritavat tõenduspõhist meditsiini konservatiivseks.

Nojah, Eesti riik siis tunnustab selliseid ameteid. Vaatamata kolmele homöopaatide organisatsioonile ja kutsestandardile ei ole Kutsekoja kutseregistris registreeritud mitte ühtegi homöopaati, küll aga on aroomterapeute (13) ja refleksolooge (15).

(25. oktoober 2008: nüüdseks on II taseme homöopaate registris 13 inimest, ja III taseme homöopaate lausa üks inimene – Ülle Liivamägi.)

Kirjutasin Kutsekoja vanemkoordinaatorile Rutt Lumile, aga sellest edaspidi.

76 Replies to “Homöopaadi kutsestandard”

 1. Temaatiline artikkel Eesti Päevalehes (8. august 2007): Alternatiivmeditsiin pääseb soolapuhumise mainest:

  Juunikuust võivad aga esimesed 15 refleksoloogi ja 13 aroomiterapeuti riputada oma vastuvõtukabineti seinale kutsetunnistuse, mis kinnitab, et tegu ei ole soolapuhujaga. Kutsetunnistuse saamiseks on vaja teha kutseeksam, sellele pääsemiseks peab olema ette näidata tunnistus 560-tunnise eriala- ja 400-tunnise meditsiinikursuse läbimise kohta.

 2. “…kutsetunnistuse, mis kinnitab, et tegu ei ole soolapuhujaga…”
  Faktiparandus: vastupidi, kutsetunnistus tõendab, et tegemist on riiklikult tunnustatud soolapuhujaga.

  Tegelikult on see päris hea idee. Kui kymme inimest koguda, saab neist moodustada viis yhingut, koostada soolapuhujate kutsestandardi ning hakata avaldama artikleid sellest, kui jubedalt vääriti on ikkagi vana head soolapuhumist mõistetud.

  Järgmiseks võtame ette šarlatanide hea nime päästmise.

 3. Seega sama impulss, mis on haiguse põhjustanud, saab olla ka tervendajaks. Selliste ideede aluseks on arusaam, et organismil on endal suund sisemisele tasakaalule ning inimese tervendamiseks piisab impulsi andmisest organismi enda tervendavatele jõududele.

  Ilusasti sõnastatud. Mingis mõttes ju nii ongi – immuunsüsteem töötab sellisel põhimõttel. Haigust ennast põhjustav agent, näiteks bakter oma spetsiifiliste valkudega, vallandab immuunreaktsiooni, immuunsüsteem õpib, asub tegevusse ja hävitab haigusetekitaja.

  Ja need teadmised pärinevad “konservatiivsest” meditsiinist :)

  Iseasi, kas homöopaatide leotistega immuunsüsteemile seda õiget tõuget anda saaks. Vaktsiinidega küll.

 4. Homöopaat II kutsekvalifikatsiooni taotlemisel on nõutav keskharidus

  Jaa, erinevalt arstidest, kellelt on nõutav erialane KÕRGHARIDUS koos pikkade õppepraktika aastatega, enne kui päris arst saab.

 5. Tänasel päeval on Kutsekojas registreeritud 14 homöopaati. III astme homöopaate on ainult üks – Ülle Liivamägi.

  II astme homöopaadid on:
  kutsetunnistus — nimi — antud — kehtib kuni
  [1] 031541 Annika Noor 24.04.2008 24.04.2013
  [2] 031539 Anu Üleoja 24.04.2008 24.04.2013
  [3] 031534 Beegi Sillat 24.04.2008 24.04.2013
  [4] 031538 Elin Saks 24.04.2008 24.04.2013
  [5] 031533 Heidi Jürgens 24.04.2008 24.04.2013
  [6] 031540 Krista Koppel 24.04.2008 24.04.2013
  [7] 031535 Kristel Uibo 24.04.2008 24.04.2013
  [8] 031542 Malle Balodis 24.04.2008 24.04.2013
  [9] 031536 Mariann Lugus 24.04.2008 24.04.2013
  [10] 031532 Regina Tilk 24.04.2008 24.04.2013
  [11] 031543 Saima Tisler 24.04.2008 24.04.2013
  [12] 031537 Sigrid Petrilainen 24.04.2008 24.04.2013
  [13] 031544 Ülo Liivamägi 24.04.2008 24.04.2013

 6. Kui peaks olema meditsiiniline kõrgharidus, siis teeks küll… Kui inimesel on meditsiiniline kõrgharidus, siis võiks vähemalt loota, et ta üldse millestki midagi teab. Ja vältimatut abi vajava patsiendi ikka õigesse kohta suunab. Muidugi pole kuskil garantiid, et tal selleks piisavalt südametunnistust on, aga vähemalt teadmisi peaks olema.

  Loomulikult pole antud seoses vahet, kas tegelasel on kõrgem haridus võrdleva keeleteaduse alal või pole tal seda mitte.

  Huvitav, mida toosama Tervishoiu ja Sotsiaaltöö Kutsenõukogu sellest arvab, millega nende alamkomisjon on hakkama saanud?

 7. Nendest nimetatutest on näiteks Saima Tisleril (Tišler) kindlapeale meditsiiniline kõrgharidus, kuna on Tervishoiuametis arstina registreeritud.

  Annika Noor ja Regina Tilk on registreeritud meditsiiniõed.

  Tervishoiutöötajate registreerimise aluseks olevate kvalifikatsiooni tõendavate dokumentide loetelu Sotsiaalministri 4. aprilli 2007. a määrus nr 42:

  § 6. Õe ja õde-spetsialistina registreerimise aluseks olevad kvalifikatsiooni tõendavad dokumendid

  (1) Õena registreeritakse Tallinna Tervishoiu Kõrgkoolis, Tartu Tervishoiu Kõrgkoolis või Kohtla-Järve Meditsiinikoolis õe põhikoolituse õppekava läbinud isik.

  Üks homöopaatia ja antroposoofilise meditsiini eestvedaja Ülle Pechter on minu arusaamist mööda päris teenekas teadlane ja ilmselt ka õppejõud (parandagu mind teadjamad).

 8. Kas homöopaatia väärtustub, kui homöopaadil on ka üldtunnustatud meditsiiniline haridus? Muutub sellest põhjendatumaks? Isiklikult arvan, et mitte.

 9. Õige ta on, et homöopaatia ei muutu sellest paremaks, teaduslikumaks, toimivamaks, põhjendatumaks, kui sellega tegelevad meditsiiniliselt kõrgharitud inimesed või kui seda õpetatakse meditsiinikoolides ja kõrgkoolides.

  Küll aga muutub homöopaatia vastuvõetavamaks, aktsepteeritumaks, legitiimsemaks nende inimeste silmis, kes tervishoiuteenuseid tarbivad ja võetakse homöopaatiat, aroomiteraapiat, refleksoloogiat kui igati tunnustatud teenust, kui need on riikliku Kutsekoja poolt tunnustatud ametid ja kui neid asju õpetatakse riiklikes kõrgkoolides.

  Tarbijal ei ole võimalik kõigega kursis olla ja seetõttu puudub tal tihti arvamus selle kohta, kas homöopaatia on põhjendatud ja tõenduspõhine. Kui riik tunnustab, siis järelikult on.

 10. Teate, see, kui ebakoherentne võib inimmõistus olla, on tegelikult ikka päris hämmastav. Mingil alal korralikul tasemel teaduse tegemine ei välista absoluutselt kõrvalalal täielikku soolapuhumist või siis üleüldiselt ebateaduslikku maailmavaadet (uskumist mustaste ettekuulutustesse, telepaatiasse, teatud haiguste müstifitseerimist jne). Kummalisel kombel olen ma siiamaani võimeline selle nähtuse üle hämmastuma :s

 11. Ma tean juhust, kui ühes eesti linnas oli aastaid jaoskonnaarstiks skisofreenik. See oli avalik saladus, vahetevahel soovitas ta inimestele totaalset jama. Aga kõik teadsid, et vahel tal on halvemad päevad, kehitasid õlgu viskasid retseptid prügikasti ja ravisid endid koduste vahenditega või ootasid paremad päevad ära. “Sinise lehe” vähemalt sai.

 12. Ma olen käinud homöopaadi juures.See on täielik pettus minu arvates.Ma kujutasin ühel hetkel oma elus ette,et mul on üks probleem ning nüüdseks ma olen aru saanud,et tegu oli hoopis millegi muuga..aga selle homöopaadi imemasin näitas,et mul on just see viga,mida ma endal arvasin olevat.Kusjuures tol ravitsejal oli ka arsti haridus olemas.Aga niiviisi teenib vist paremini,konsultatsioon oli 500 krooni.See tädike elab väga luksuslikult ikka,kadedaks teeb,et sedasi inimesi pettes on võimalik rikkaks saada.Ja kust nad üldse oma hariduse saavad? Igatahes,üks Eesti ministritest toetab ka seda soolapuhumist.

 13. Palun, kas saaksid täpsustada, mis ministrist jutt ja miks sa temast seda arvad.

  Ja võid vabalt ka selle homöopaadi ära nimetada. Ise arvan, et see võis olla Zoja Gabovits, kellest siin skeptik.ee küljel on korduvalt juttu olnud (vaata teemajaotusest ‘homöopaatia’), aga võibolla on meil neid aparaadikasutajaid veel.

 14. Ei see ei ole Zoja.Ma ei saa seda ministrit nimetata,sest sel juhul võin ma paljastada oma identiteedi,kuna seda informatsiooni ei tea paljud(arstieetika tõttu ei tohiks ju keegi seda teada?) ja lisaks on mängus ka sõprus.Homöopaatia toetamise all pidasin ma silmas selle teenuse kasutamist,mitte mingit muud toetuse vormi,et asju selgemaks teha.Ja ma ei tea ka seda,kui palju ta seal käib/käis.Ma võin privaatselt saata ju selle ministri nime,aga kus on garantii,et see avalikuks ei tule?

 15. Mis on privaatselt edastatud, see privaatseks ka jääb. Abi võib sellest teatest olla seda kaudu, et siis oskan antud ministri tegevust ja sõnu terasemalt jälgida ning kui ta avalikult oma homöopaatiameelsust juhtub väljendama, siis saan selle ka avalikule allikale viidates avalikult välja tuua.

  Mis arstieetikasse puutub, siis patsiendi privaatsuse puutumatus on loomulikult ääretult oluline. Samas on arstieetika koodeksis kirjas ka selline asi:

  Oma tegevuses peab arst lähtuma teaduslikust meditsiinist ja mitte kasutama teaduslikult põhjendamata diagnoosimis- ja ravimeetodeid.

 16. Heh, Nereid… sa arvasid, et sul on probleem, aga tegemist oli hoopis millegi muuga? Mis pani sind esialgu üldse arvama, et sul mingi probleem on ja miks too imemasin seda kinnitas?

 17. Ma ei tahaks nii isiklikke asju siin lahkama hakata.Põhimõtteliselt,mul ei olnud midagi tõsist,olen kergelt hüpohondrik.Küll aga ma võtsin neid raviterakesi,mis polnud mu seisundiga vastavuses,järelikult oleksin ma pidanud haigeks jääma ju homöopaatilise teooria kohaselt.Masin millega diagnoosimist teostati oli selline,et mingi metallotsik pandi sõrmedel asuvatele punktidele ja siis näidik liikus vastavalt haiguse tugevusele.Ja kui tädi ütles,et nüüd kontrollime seda organit,siis ma nii väga tahsin,et see aparaat midagi näitaks,ja näitaski.

 18. See, mida sinuga tehti, kannab nimetust Bioresonants uuring ning minu teada on selle asja eestvedaja Eestis Trofimova, kes veab Tartus mingit Biokliinikut. On minugagi seda tehtud ja kaks vaevust kahest läks täppi, olgugi, et ma ühest ise teadlik polnud ja teisele lihtsalt juba aastaid mõelnud pole.

  Muide, minul soovitati küll perearsti jutule minna täiendavateks katseteks.

 19. Vahest läheb ikka täppi.Kui sa sinna vastuvõtule läksid,siis mingit informatsiooni sa eelnevalt ju ikka andsid homöopaadile,millest ta võis midagi järeldada..?Kogu selle terateaduse point jääb mulle ikkagi arusaamatuks,kui edasi ikkagi tavameditsiini juurde suunatakse.

 20. Minu puhul polnud tegemist homoöpaatiaga. Infot ma varem ei jaganud.

  Point on siiski selles, et sulle öeldakse – näe, see on veidi nihkes, lase perearstil paar testi teha. Vastasel juhul ehk ei tule sa selle pealegi enne, kui juba sümptomid avalduma hakkavad.

 21. Olen siiski skeptik :D mõned seisundid peegeludvad inimese välimuses,nahas jne..ja vb tegi uuringu teostaja väikese eeluurimise..igatahes,mul see värk ei mõjunud,mitte ühestki aspektist+põhjendamatult kallis hind = olen skeptiline, ja praegu kahtlustan,et oled ise ka homöopaatiaga kuidagi seotud.

 22. ei, nereida, sa eksid! kui homöopaat. bioresonaator, püramiidikasvataja, šamaan, kanaldaja või astroloog midagi väidab ja teadlane seal kõrval sellega ei nõustu, siis esimestel on alati õigus kuna teadlane on lihtsalt loll (http://www.para-web.org/viewth.....038;page=3 Celtic, 8-29-2008 kell 11:33:19 )

  Vot nii on lood! Ja peaks ka hästi näitama, kellega te siin vaielda püüate ning mis selle vennikese peas tegelikult toimub (või siis pigem ei toimu)…

 23. nojah,julged statemendid seal lehel.Ma ei ütleks,et nõrgad on need,kes püüavad teaduslikult kõike selgitada,vaid need,kes üritavad maagilises maailmas elada, luues ja otsides seda igasuguste rituaalide ja muu sellisega.(+lollikestelt saab kõvasti pappi riisuda)

 24. Minu puhul polnud tegemist homoöpaatiaga. Infot ma varem ei jaganud.

  Sellisel juhul võiks asjaga ju lausa miljoni-dollari-testi poole pöörduda, kui seal mingit erilist aparatuuri peale sõrmedele käivate metalljullade kasutuses polnud, ja mingit eelnevat informatsiooni ei jagatud. Ilmselt tekivad aga selle meetodiga kontrollitud tingimustes täpselt samad probleemid mis kõigi teistega, ja skeptikute bioväli segab adekvaatsete tulemuste saamist.

 25. Ja mis minu peas siis toimub, OO suur ja tark Jason? Või ei luba sinu Usk seda mulle rääkida? Kui sa vähegi oma hallollust oskaks kasutada, siis sa loeksid välja ka mu põhjenduse selle ütluse kohta, aga seda on vist liiga palju küsitud.

  Stjuuv, aga mine kohale ja katseta järgi, oma silm on kuningas.

 26. ei ole mul mingit “Usku” ja pole ka probleemi valgustada sinu peas toimuvat. asi on väg lihtne: seal ei toimugi mitte midagi.

  püüdsin ka põhjendust leida ja lugeda aga üks kahest: kas põhjendust ei olnud või ei näinud see eriti põhjenduse moodi välja. tegelikult oleks sul ammu aeg leppida, et sa pole just karbi kõige kirkam kriit ja see paistab tõesti peaaegu igast su sõnavõtust välja :-D

 27. No see on lihtsalt sinu probleem, kui sa ei käitu ei oma tegude ega oma sõnade järgi, vaid eeldad, et iga inimese mõttemaailm peab olema ühene ja konstantne.

  Sinu Usk on kirjas teatud teadusajakirjades täpselt nagu kristlase usk on kirjas piiblis.

 28. milliste sõnade järgi ma ei käitu?

  ja mismoodi on võimalik mitte oma tegude järgi käituda??? kuidas üldse saab inimene midagi sellist väita??? ma arvan, et sa tõestasid sellega, et mu viide kriidikarbile on õige.

  Kas sa üldse sellest saad aru, mis on USK või lahmid seda “süüdistust” lihtsalt seepärast, et teadusmeelsed inimesed ütlesid sulle kunagi solvavas toonis, et sa oled tavaline usufanaatik?

  mida on ühist teadusajakirjades ja piiblis, et sa arvad heaks nende vahele võrdusmärki kirjutada? mille poolest erinevad sinu paganailmutused ja šamaaniunenäod piiblis kirja pandutest, et sa nende ja piibli vahele võrdusmärki kirjutada ei taha?

 29. Stjuuv, aga mine kohale ja katseta järgi, oma silm on kuningas.

  Kõlab umbes samamoodi, nagu päästeamet võiks oma sniffexit õigustada – “peab ju järgi proovima, enne ei saa midagi öelda”, kuigi tegelikkuses piisab sellest, et aparaadi ülesehitust vaadata ja saab ka juba üsna kaugeleulatuvaid järeldusi teha. Rääkimata nendest järeldustest, mis saabuvad siis, kui mõelda sellele, et miks peab mingi jubinaga testimiseks minema “biokliinikusse”, selle asemel, et see jutu järgi üsna lihtne asjandus panna iga perearsti kabinetti, ja vererõhu mõõtmise asemel võiks korra sõrmed metallotsikuga üle käia, et kiirelt ja lihtsalt teada saada mida täpsemalt uurida ja mida ravima hakata.
  Ilmselt teeb “biokliinik” järelduse, et traditsioonilise meditsiini konservatiivsed esindajad lihtsalt ei taha mingitest uuendustest kuulda ja kas eitavad, et see masin töötab, või keelduvad seda kasutusele võtmast, sest eelistavad patsiente kallite ja invasiivsete meetoditega edasi torkida. Iga ülejäänud inimene võiks teha järelduse, et see jubin on lihtsameelsetelt raha välja petmise riistapuu, ja otsustades Nereida lause “ja kui tädi ütles,et nüüd kontrollime seda organit,siis ma nii väga tahsin,et see aparaat midagi näitaks,ja näitaski” põhjal, toimib parimal juhul samal põhimõttel kui valedetektor, ja kui inimesele öeldakse, et nüüd hakatakse tema maksa kontrollima ja ta siis higistades mõtleb, et “issand jumal, maks on mul haige” saab seda registreerida küll. Kui veel lisada paar huupi pakkumist stiilis “mine kontrolli seedeelundkonda ka”, siis on üsna kindel, et ehtsa arsti juures kuuleb lihtsameelne mõne testi kohta, et “väike kõrvalekalle normist on, aga kõik on korras”, mis on iseenesest täiesti normaalne, aga mida õige meelestatuse korral saab tõlgendada kui “biokliiniku” aparatuuri imepärast võimet haigusi leida, ja annab põhjust seda ka oma lihtsameelsetele sõpradele soovitada.

 30. Ära mölise siin, vaid mine proovi järgi. Senikaua kuni sa pole ise proovinud vaid ainult EELDAD et asi ei tööta, kuna sinu piibel seda väitis, senikaua oledki oma Usu ori.

 31. Ära mölise siin, vaid mine proovi järgi. Senikaua kuni sa pole ise proovinud vaid ainult EELDAD et asi ei tööta, kuna sinu piibel seda väitis, senikaua oledki oma Usu ori.

  Jah, ja senikaua kuni kuu peal käinud pole, sa ainult eeldad, et see pole juustust. Tule nüüd mõistusele ja katsu mõelda sellele, miks see üldse peaks töötama.

  Lühikirjeldus “biokliiniku” kodulehel – http://www.biokliinik.ee/index.....8;lang=est

  Bioresonants – kompuuterdiagnostika on unikaalse mõõteaparatuuri abil inimkeha bioaktiivsetes punktides mõõdetud siseorganite olukorda kajastavate energeetiliste näitajate arvutitöötlus.

  Kompuuterdiagnostika läbiviimiseks kasutatakse originaalset süsteemi (ei oma maailmas analooge), mis on ette nähtud inimese tervisliku seisukorra kiiruuringuks.

  Bioresonantsdiagnostika koos arsti vastuvõtuga 700 EEK

  Wikipedia artikkel antud teemal – http://en.wikipedia.org/wiki/Bioresonance

  Scientific studies [8 viidet] did not show effects surpassing placebo-effects.

  in one case, when a bioresonance device was opened, an electronic circuit measuring skin-resistance was found, akin to the E-Meter used by Scientology or older lie detectors

  Tahad sa tõesti öelda, et naha elektritakistuse mõõtmine sõrmeotstes võimaldab panna diagnoose erinevate haiguste kohta? Isegi kui sa väidaks, et kogu seda meetodit kirjeldav jutt on jama, aga asi ikkagi töötab, oleks see täiesti alusetu. Kui aga vaadata kogu paketti korraga, saab väikseimagi kahtluseta selgeks, et tegu on täpselt samasuguse soolapuhumisega nagu kümnetel muudel juhtudel.
  Biokliiniku “auks” võib öelda, et vähemalt ei müü nad seda raviaparatuurina, vaid ainult diagnostikavahendina. Ilmselt see mingeid andmeid siiski kasutajale edastab, mille põhjal inimese füsioloogilisest reaktsioonist arsti jutule saab järeldada, milline organ või kehapiirkond või haigus inimest kõige rohkem reageerima paneb, et siis seda oma diagnoosina maha müüa.

 32. Celtic, kas sina eeldad alati kõigi väidete tõesust, millega sinu juurde tullakse? Ja oled nõus neid kõiki lambist järele proovima?

 33. Proovit, Celtic. Eksperimendi korras, enda tervislikku seisundit hästi teades. Eri tervisehädadest leidis hädapärast üles ühe, mille oleks näkku vaadates üles leidnud, pluss igasugust huinamuinat. Arsti juurde minekut ei soovitatud, seejuures. Antud masina soovituste järgi elanuna seda kommentaari siia ei kirjutaks.
  Terviseks.

 34. Neid imemasinaid ei saagi testida, sest alati on tuhat vabandust valmis, miks nad ei tööta.

  Kui testi korraldab mõni mittenõid, siis loomulikult ei tööta – kui ei usu, siis ei tööta, kui igasugused vastavad positiivsed energeetilis-informatiivsed torsioonväljad su ümber ei lehvi, siis ei tööta.

  Kui aga katse viib läbi nõid ja asi ei tööta, siis on kahtlemata süüdi igasugused negatiivsed energeetilis-informatiivsed torsioonväljad, mis lähtuvad kurjadest inimestest, kes ei usu seadme töötamisse.

 35. Tahad sa tõesti öelda, et naha elektritakistuse mõõtmine sõrmeotstes võimaldab panna diagnoose erinevate haiguste kohta?

  EI, EI, EI! sa pead ikka ISE koha peal ära käima ja proovima (ja muidugi 700 eeki maksma)! enne pole sul MINGIT õigust sel teemal möliseda.

  ;-)

 36. Celtic, kas sina eeldad alati kõigi väidete tõesust, millega sinu juurde tullakse? Ja oled nõus neid kõiki lambist järele proovima?

  loomulikult! loov mõtlemine, lai silmaring, avatus erinevatele maailmapiltidele, kallutamatus, õiglus jnejne – need on omadused, millega herr celtic end erinevtel aegadel siin-seal iseloomustanud on. iseenesestmõistetavalt tähendab see seda, et ta proovib kõik variandid ära, et siis lõpuks om kallutamatu ja õiglane otsus langetada (muidugi…äraproovitavate hulka ei kuulu õppimine, uurimine, teadus ja loomulikult kristlus sest need on juba oma olemuselt jamad ja valed)

 37. in one case, when a bioresonance device was opened, an electronic circuit measuring skin-resistance was found, akin to the E-Meter used by Scientology or older lie detectors

  Need on väga vanad valedetektorid, I ilmasõja päevilt. Juba II ilmasõja ajaks olid nahatakistuse-detektorid eeskätt peolõbustusmänguasjaks muutunud ja “tõsised” valedetekteerijad kasutasid keerulisemaid riistu.

 38. Kui keegi suudab mulle korralikult selgeks teha, mil moel minu peal kasutati valedetektorit või muul moel minu enda teadvus ja sellega seotud närviimpulsid seda aparaati sarnasel moel mõjutasid, siis sellele teen sikspäki välja.

Lisa kommentaar

Sinu e-postiaadressi ei avaldata. Nõutavad väljad on tähistatud *-ga