Religioosne abordivastasus laiendab valetamisega haaret

Pro choicePostimehe Tarbija24 vahendusel saame teada, et Uus aborditeemaline portaal pakub rohkelt infot. Uue portaali aadress on abort.ee ja selle pidajaks Elukultuuri Instituut, mis resideerub Vanalinna Hariduskolleegiumi ruumes ja on Püha Miikaeli Kolleegiumi tütarettevõte. Katoliiklikud Püha Miikaeli Kolleegium ja Elukultuuri Instituut juhinduvad oma tegevuses Rooma paavsti (katoliku kiriku pea) juhtkirjadest ja eriti dokumendist Evangelium Vitae (Elu evangeelium), mis mõistab hukka nii raseduse katkestamise kui rasestumisvastased vahendid.

abort.ee

lähtub eesmärgist informeerida Eesti avalikkust inimese sünnieelse arengu ning abordi reaalsusest.

Saame teada, et

Sündimata inimeste tapmine ei ole lihtsalt üks häda paljudest, vaid kujutab meie aja kõige tõsisemat ühiskondlikku probleemi.

Sündimata inimeste tapmine on see, mille järgi jäädakse meie aega mäletama.

Abort kui süütute inimeste tapmine ei ole ainult moraalne probleem. See on ka filosoofiline, õiguslik, demograafiline, majanduslik, kultuuriline, religioosne, rahvuslik, kaitsepoliitiline, meditsiiniline ning naiste õiguste alane probleem.


Seega on tegijatel õiged vastused juba valmis, moraalilained löövad üle pea kokku ja kes teisiti arvab, on kas tapja või tapmisele kaasaaitaja ja õhutaja. Aga veidi jagatakse ka kristlikku armu, mis eelnevat paikapanemist arvestades mõjub silmakirjalikult, ebasiiralt, võltsilt, ülbelt, üleolevalt, patroneerivalt:

Elukultuuri Instituudi eesmärk ei ole mingil juhul aborti teinud naistele näpuga näidata või neid süüdistada. Kõik inimesed on elus vigu teinud ja paljud on teinud väga suuri vigu. Ühest küljest peab elupooldav tegevus lähtuma eesmärgist hoida ära iga üksik abort ja sündimata inimeste tapmine ka üldiselt ühiskonnast välja juurida.

Veel iseloomulikke tsitaate moraalse suurushullustuse vaatepunktist:

Kahjuks muudab paljude arstide isiklik arusaam ning rahaline ja moraalne seotus abordiga nad selles küsimuses pigem kõlbmatuks nõuandjaks.

Kahjuks on tänane maailmas lokkav abordiholokaust võimalik just seetõttu, et leidub piisavalt südametunnistuse hääle maha surunud arste, kes on nõus sündimata inimesi tapma.

Sellest hetkest, kui naine on rase, puudub tal valik, kas saada emaks või mitte, sest ta juba on ema — oma ihus kasvava lapse ema.

Kuigi inimese jaoks võib tõeliselt ülesehitav ja vastutustundlik seksuaalsuhe aset leida vaid mehe ja naise vahelises abielus …

Abordist on saanud maailmas üks levinumaid ja totaalsemaid naiste õiguste rikkumise mooduseid.

Sageli on just arstid või nõustajad need, kes kallutavad naise otsuse lõplikult abordi kasuks. Arst, kes teostab abordi, on kas ebakompetentne, hoolimatu või pahatahtlik. Kui ta ei tea, et loote näol on tegemist elava inimesega, on ta ebakompetentne. Kui ta on kompetentne professionaal, siis ta on kursis kaasaegse fetoloogiaga ja teab, et aborti tehes tapab ta elava, areneva inimese. Kui ta sellest ei hooli, on ta hoolimatu ja ükskõikne. Kui ta aga tahabki tappa, siis on ta pahatahtlik, mistahes motiivist tema pahatahtlikkus ka lähtub, olgu see omakasu, väärastunud arusaam aborti tegeva naise õigusest otsustada laps tappa ja enese kohusest see otsus ellu viia, või irratsionaalne vaen inimese vastu.

Veel levitatakse tervisealaseid müüte:

Sagedasemad abordiga kaasnevad vaegused (vt. afterabortion) on:

rinnavähk (tõenäosus kasvab 2 korda pärast esimest aborti ja suureneb pärast järgmisi aborte veelgi, lähemalt vt ka unmaskingchoice ja abortionbreastcancer),
emakavähk (tõenäosus kasvab vastavalt 2, 3 ja 4,9 korda),

Ja nii edasi. Loomulikult ei puudu ka šokeerivad pildid ja videod katkistest loodetest, mille eesmärgiks pole mitte erapooletult infot jagada, vaid emotsioonide abil põue pugeda. Eestis võib seaduse järgi rasedust katkestada naise soovil kuni 11. rasedusnädalani, meditsiinilistel kaalutlustel 11.-21. rasedusnädalal.

(Edit: 15. aprill 2008)

Edasised seisukohad ja arvamused on refereeritud neist kolmest allikast ja ei puuduta ilmtingimata spetsiifiliselt ja ainult abort.ee küljel esitatud pilte:
http://en.allexperts.com/q/Abortion-Pro-Choice-338/abortion-photos.htm
http://www.lifeandlibertyforwomen.org/truth_about_photos.html (Hoiatus: sisaldab pilte).
http://www.pomegranatecollective.org/resources.php?articlePLT

Pikem lugu abordivastaste poolt levitatavatest piltidest:
Täpsustus abort.ee piltide asjus (loodetavasti viimane sellealane lugu)
(/edit)

Pildid, mida abordivastased esitavad kui 10. või mis iganes rasedusnädalal aborteeritud loote piltidena, alustavad valetamist juba väitest, et see või teine pildil olev loode on just nii vana. Embrüoloogid ja rasedust jälgivad naistearstid loevad raseduse kestust erinevalt ja hinnates osasid pilte teiste objektide taustal (inimese käsi, pliiats) võib neil piltidel esitatud looted hinnata paar nädalat väidetust vanemaks.

Enamjaolt paistavad pildid kujutavat iseenesliku abordi teel eemaldunud looteid. Kuivõrd loode sellises vanuses on üsna õrn kude, siis võib ka iseeneslikul abordil purustusi esineda. Vaakumaspiratsiooni korral, mida sellises staadiumis enamasti kasutatakse, ei jää kuuldavasti just kuigi palju pildistamisväärset alles. Materjali käsitletakse kui potentsiaalset ohtlikku, kuna võib sisaldada inimverega levivaid patogeene, seega pole seaduslikul moel võimalik möödaminnes pilte teha.

Teinekord paluvad nurisünnituse üle elanud vanemad leinaga hakkamasaamiseks lootest pilte teha. Loode, mis on üsas surnud ja seal mõne aja olnud, pole just kuigi meeldiv vaatepilt ka paljukogenud meditsiinipersonalile. Surnud loote keha võib olla moondunud ja kergesti tükkideks laguneda. Osad valikuvastaste poolt esitatud pildid võivad olla just sellistes olukordades tehtud. Tekib küsimus inimeste eetilisest tasemest, kes oma propaganda tegemiseks kasutavad ära teiste õnnetust ja leina.

Suuremate surnud loodete pildid on samuti väljaspool valikuvastaste väljapakutud tegelikkuse teesklust ja on suure tõenäosusega meditsiinilistel põhjustel eemaldatud looted. Seega valetatakse nende piltidega mitmel rindel ning üritatakse iseenda uskumuste propageerimiseks võltsilt ja alatult ära kasutada inimese loomulikku kaastunnet. Elukultuur oma täies ilus.

Kusjuures. Osad imeilusad Lennart Nilssoni pildid, mis kaunistavad paljude raamatute kaasi (loode pöial suus) ja artikleid ajakirjades, on tehtud surnud loodetest, mis on üsast keisrilõiketaolise protseduuriga eemaldatud.

Lisalugemist piltide kohta:
http://en.allexperts.com/q/Abortion-Pro-Choice-338/abortion-photos.htm
http://www.lifeandlibertyforwomen.org/truth_about_photos.html (Hoiatus: sisaldab pilte).
http://www.pomegranatecollective.org/resources.php?articlePLT

Tähelepanuväärsena võib ära märkida, et vähemalt mina ei suutnud abort.ee lehelt leida ühtki viidet sellele, kuidas tänapäevaste vahenditega rasedusest hoiduda, mis oleks ju parim viis raseduse katkestamisi ennetada. Õigus jah, katoliiklased ei tohi selliseid asju ju kasutada ega soovitada. Seks on ju ainult soo jätkamiseks ette nähtud.

Kokkuvõtteks võib öelda, et valikuvastased ei kaitse mitte elu, vaid praktiseerivad propagandatööga oma usku. Hasartmängumaksu Nõukogu andis valeliku usupropaganda tarbeks MTÜ-le Miikaeli Ühendus 203 050 krooni.

Lisalugemine: 10 abordivastast müüti.

79 Replies to “Religioosne abordivastasus laiendab valetamisega haaret”

 1. Algatuseks pean ära mainima selle, et olgugi, et olen ise usklik, olen suures osas nõus sellega mida Martin siin kirjutas. Pean ennaks ka skeptikuks ning ka mulle tunduvad paljud väited sellel lehel fabritseerituna ja “laest võetuna” ning utreerituna. (loodetavasti usklik skeptik ei käi enamuse põhimõtetele vastu siin :-))

  Asi millele ma tähelepanu tahan juhtida on üks teine väide Martini tekstis. Tekstis on väideti, et “katoliiklastele on seks ainult soojätkamiseks”. See on levinud arusaam aga nii see päris ei ole. See mida katoliiklastest abikaasadelt nõutakse on “avatus elule” – on lubatud hoiduda rasedusest aga peab oleme avatud uue elu võimalikusele. Samuti on olemas liberaalsemaid preestreid, kes vaatamata ametlikule seisukohale ei pea rasestusvastaste vahendite kasutamist patuks.

  Ise ma ei poolda aborti, aga abort.ee lehekülg on kuidagi vastuvõetamatu mulle.

 2. Sündimata inimeste tapmine ei ole lihtsalt üks häda paljudest, vaid kujutab meie aja kõige tõsisemat ühiskondlikku probleemi.

  Selles kontekstis on ehk valgustav lugeda Robert Altemeyer’i raamatut The Authoritarians (veebis saadaval). Leheküljel 78 kirjutatakse:

  Kui ma küsisin grupilt tudengitelt, kas kõige tõsisem probleem meie maal tänapäeval on narkootikumiprobleem ja sellest põhjustuv kuritegevus, vastas selge enamus kõrge RWA indeksiga osalejaist jaatavalt. Kui ma küsisin teiselt grupilt, kas meie kõige tõsisem probleem on perekonna häving, vastas suur enamus autoritaarlastest selles grupis jaatavalt. Kui ma küsisin kolmandalt grupilt, kas meie kõige tõsisem probleem on religiooni langus ja Jumalale pühendumisest loobumine, vastas selge enamus sealseistki autoritaarlastest jaatavalt. Ja selge enamus kõrge RWA indeksiga vastajaist neljandas grupis nõustus, et keskkonna häving on meie suurim probleem. Paistab, et meil on “suurimaid” probleeme terve autokoorem.

  Altemeyer on Kanadas asuva Manitoba ülikooli psühholoogiadotsent ja põhiosa tema viimase paarikümne aasta tööst ongi olnud autoritaarsuse uurimine — sisuliselt Theodor Adorno Teisele ilmasõjale järgnenud fašismi põhjuste uurimise jätkamine.

 3. Mind ajasid närvi selle digi poolt refereeritud artikli kommentaarid. Palju hülgemöla erinevate vahendite vastu ja mitmeid kommentaarid, et jah, katkestatud ühe ja muu selline on kõige paremad vahendid üldse. Ma olen nõus, et hormonaalsed ravimid omavad kõrvalmõjusid, aga katse-eksitus-meetod ei ole nüüd kindlasti lahendus.

 4. Ka teemasse: For senior, abortion a medium for art, political discourse

  Beginning next Tuesday, Shvarts will be displaying her senior art project, a documentation of a nine-month process during which she artificially inseminated herself “as often as possible” while periodically taking abortifacient drugs to induce miscarriages. Her exhibition will feature video recordings of these forced miscarriages as well as preserved collections of the blood from the process.

  […]

  The display of Schvarts’ project will feature a large cube suspended from the ceiling of a room in the gallery of Green Hall. Schvarts will wrap hundreds of feet of plastic sheeting around this cube; lined between layers of the sheeting will be the blood from Schvarts’ self-induced miscarriages mixed with Vaseline in order to prevent the blood from drying and to extend the blood throughout the plastic sheeting.

  Schvarts will then project recorded videos onto the four sides of the cube. These videos, captured on a VHS camcorder, will show her experiencing miscarriages in her bathrooom tub, she said. Similar videos will be projected onto the walls of the room.

 5. Kohalikud abordivastased on juba meilgi levitanud jama “abordipõhistest kontratseptiividest”. Nüüd on Meerikamaa tervishoiuministeerium teinud sihukese liigutuse:

  In a spectacular act of complicity with the religious right, the Department of Health and Human Services Monday released a proposal that allows any federal grant recipient to obstruct a woman’s access to contraception. In order to do this, the Department is attempting to redefine many forms of contraception, the birth control 40% of Americans use, as abortion.

  Tõlge:

  Vaatamisväärse kummardusena usklikule paremäärmuslusena on Tervishoiu ja Inimteenuste Ministeerium esmaspäeval väljastanud ettepaneku, mis lubab igal föderaalgrantide saajal [kartmata föderaalrahasid kaotada] takistada naiste ligipääsu kontratseptsioonile. Selle saavutamiseks üritab Ministeerium paljusid eostumisvastaseid vahendeid — sünniplaneerimisviise, mida 40% ameeriklastest kasutab –, abordiks ümber defineerida.

  Link: http://www.rhrealitycheck.org/.....n-abortion

 6. Millal algab elu? Keegi ei tea ühest ja täpset vastust öelda. Mida teha? Teeme rahvahääletuse:

  Millisel hetkel sünnib uus elu?

  Millist hetke lugeda uue elu alguseks, on abordialase debati põhiküsimusi. Teema on vähemasti USA-s taas aktuaalne, sest Colorado osariigis soovitakse kuulutada eostunud embrüo seaduse subjektiks, teatab NewScientist.

  Seaduseelnõu kohaselt saab juba eostumisest ehk seemneraku ja munaraku ühinemisest alguse uus ilmakodanik, kellele peaksid kehtima samad seaduslikud õigused kui ilmavalgust näinud inimestele. Eelnõu läbiminek muudaks lihtsamaks abordi keelustamise ning julgustaks teisi osariike eeskuju järgima.

  New Scientisti artikkel täpsustab asjaolusid:

  Me ei küsinud, millal saab sest persoon. On vahe, millal pidada rakukobarat elusaks ning sellel, kas anda sellele inimõigused.

  Enim vastatud variandid olid:
  * esimene südamelöök
  * viljastumine
  * pesastumine

 7. seda lugesti tähelepanelikult või-
  http://www.abort.ee/uudised/article_id-400

  Esmalt on neis artiklites väljendatud seisukohti lugedes oluline meeles pidada, et ESTL on Rahvusvahelise Pereplaneerimise Föderatsiooni (IPPF) ehk ülekaalukalt maailma suurima abordipakkuja Eesti liikmesorganisatsioon ja hääletoru. Seda on oluline teada, et ei tekiks eksiarvamust, nagu oleks tegu sõltumatu ja vaid tervise edendamise eest seisva professionaalse organisatsiooniga.
  Sama mammutorganisatsioon sõdis alles hiljuti tuliselt ka USA valitsuse vastu, kui viimane püüdis keelustada ükskõik kui vanade osaliselt sündinud beebide tapmise (partial birth abortion) nende tangidega jalgupidi emaüsast peani väljakiskumise, seejärel neile kääride kuklasse surumise teel koljuse avause tekitamise ja lõpetuseks selle avause kaudu ajude vaakumpumbaga väljaimemise meetodil. Eestis on praegu küsimuse all sündimata inimeste tapmise riiklik rahastamine ja muidugi mõista sõdib IPPF ESTL-i kaudu ka selle lõpetamise vastu.
  Selline on õõvastav filosoofia ja poliitiline programm, mille eest seisab rahvusvaheline “pereplaneerimise” (loe: lastevastasuse) lobby ja selle lipulaev IPPF. Nagu näha, on asi neutraalsusest kaugel — seda enam, et mittetulundusühendusena registreeritud IPPF-i ja selle rahvuslike liikmesorganisatsioonide tulud ületavad igal aastal kulusid kümnetes kui mitte sadades miljonites dollarites.

  Nüüd konkreetsemalt ESTL-i väljendatud seisukohtadest.

  Esiteks on kahetsusväärne, et ESTL ei austa õiguskantsleri menetluse sõltumatust ning püüab meeleheitlikult viimasele ajakirjanduse vahendusel survet avaldades menetlust mõjutada. See, kas meditsiinilise põhjenduseta abortide riiklik rahastamine on põhiseadusega kooskõlas või mitte, on puhtalt juriidiline küsimus, mille lahendus ei tohiks sõltuda vähimalgi määral mõjukate huvigruppide seisukohtadest ega sellest, kui valjuhäälselt neid seisukohti väljendatakse. Kahjuks ei paista ESTL sellega nõustuvat — kui nõustuks, ootaks ta oma kommentaaridega seni, kuni õiguskantsler on otsuse langetanud.

  Teiseks on ESTL-le sümptomaatiliselt eiratud antud teema juures absoluutselt keskset küsimust — nimelt seda, et esilekutsutud abort tähendab süütu ja kaitsetu inimese vägivaldset tapmist. Vaid selline petlik strateegia võimaldab abordist sirge näoga rääkida kui “turvalisest ja ohutust teenusest” ja kellegi “enesemääramisvabaduse” väljundist. Kui raske on aru saada, et inimeste tapmist ei või käsitleda teenusena ja kellegi enesemääramise vabadus ei tähenda voli teisi inimesi tappa?
  Kolmandaks, kuivõrd abort on süütu ja kaitsetu inimese tapmine ning nagu eelmine õiguskantsler Allar Jõkski kinnitas, “põhimõtteliselt põhiseadusega vastuolus”, on absurdne rääkida “ligipääsust abordile”, nagu oleks tegu mingi teenusega, mille kasutamisele oleks igaühel justkui moraalne või koguni juriidiline subjektiivne õigus.

  inimene ju avalikult valetab,levitab jõksi seisukohtade ja põhiseaduse kohta mngit oma teooriat,sõimab ja laimab teist organisatsiooni -eesti Seksuaaltervise Liit (ESTL) ja ikka pole nad saidile kulutatud pappi tagasi maksnud.maeitea trameivõi peab ikka sotsminni kirjutama ja vastust nõudma.

 8. mati kirjutas:

  Eestis on praegu küsimuse all sündimata inimeste tapmise riiklik rahastamine …

  dig teeb ettepaneku EI’d edaspidi finantseerida sisse tulemata sissetulekutest ja sündimata sündmuste piletirahadest.

 9. Ei maksa naiivne olla arvamaks, et praegusele kõikelubavale ühiskonnale on iga inimelu alge säilimine niivõrd tähtis, samas kui ülerahvastatuse tõttu virelevad oma eluaja näljas ja vaesuses suur osa maailmas elanikest, massiliselt hukkub inimesi sõdades jne. Isegi USA presidendivalimistel on abort, mis mõjutab tegelikult korraga vaid ühe-kahe inimese isiklikku elu, paarikümne tähtsama punkti seas kõrvuti (suuresti ülerahvastatusest põhjustatud) globaalprobleemide kõrval. Nii et üllaste loosugite taga inimelu pühadusest pole kahjuks näha rohkemat kui religioossete organisatsioonide võimupüüdlusi. Abort on ettekääne puudutada inimese kõige isiklikumaid hingesopikesi, moraalseid valikuid ja selle kaudu sinna oma ideoloogiale teed rajada ja uusi toetajaid leida. Miljonid viletsuses elajad, abivajajad, aborditegemisest päästetud segadusse aetud isikliku eluga ja majanduslikes raskustes üksikemad on aga vesi veskile.

 10. Abordivastaste retoorika toob kohe välja ,et ei tegutseta mitte mingitest üllastest printsiipidest lähtuvalt vaid ikka madalast omakasust ja soovist endale mingeid eriõigus ja privileege võita.

  Näiteks argumentidena kasutatakse oma religioosse doktriini mõisteid ja siis üritatakse neid seaduste abil üldsusele peale suruda..

  Minu arust see ei erine kuidagi sellest kui korporatsioonide lobistid avaldavad seadusloojatele survet ,et võetaks vastu seadus mis looks neile konkurentsieelise või lausa monopoolse seisundi.

 11. Oletame, et ühel planeedil on mitu religiooni.
  Mõned religioonid peavad aborte patuks. Teised ei pea.

  Kui nüüd valitsus esimeste religioonide seisukohta legisleerima hakkab, siis on esimestel religioonidel õigusfilosoofia-mõju mõttes oluline konkurentsieelis.

 12. Kui nüüd valitsus esimeste religioonide seisukohta legisleerima hakkab, siis on esimestel religioonidel õigusfilosoofia-mõju mõttes oluline konkurentsieelis.

  Ja kui valitsus teiste religioonide seisukohta legisleerima hakkab, siis on teistel religioonidel õigusfilosoofia-mõju mõttes oluline konkurentsieelis.

 13. Kriku kirjutas:

  Ja kui valitsus teiste religioonide seisukohta legisleerima hakkab, siis on teistel religioonidel õigusfilosoofia-mõju mõttes oluline konkurentsieelis.

  Jah. Selliste probleemide vältimiseks peaks üks korralik ja ratsionaalne legislatuur religioosset õigusfilosoofiat täielikult ignoreerima ja õigete seaduste väljavalimisel ning õigesti kirjapanemisel ainult ratsionaalsest maailmakäsitusest lähtuma.

 14. Selliste probleemide vältimiseks peaks üks korralik ja ratsionaalne legislatuur religioosset õigusfilosoofiat täielikult ignoreerima ja õigete seaduste väljavalimisel ning õigesti kirjapanemisel ainult ratsionaalsest maailmakäsitusest lähtuma.

  Ja mis alusel tuvastada, kumb neist käsitlustest on ratsionaalne, kui kummalgi vaidlevatest gruppidest ei ole ette näidata materialistlikus paradigmas kirjeldatavaid argumente, näiteks mingite varaliselt hinnatavate õiguste näol, millest üks neist on ilma jäetud?

  Mina väidan, et ratsionaalne on sellises olukorras eelistada käsitlust, millega rohkem rahvast rahul on ja kogu lugu.

 15. Ükski religioosne dogma ei ole ratsionaalne. Mis ei tähenda, et religioosne dogmaatik ratsionalistiga mõne järelduse õigsuses nõustuda ei võiks, kuigi nende nõustumise alused on siis üpris erinevad.

 16. Täpsustan: minu jaoks on ebaratsionaalne seisukoht, mille kinnituseks ei ole esitatud ratsionaalseid argumente. Minu jaoks pole vahet, kas ratsionaalsete argumentidega põhistamata seisukoht lähtub mõne religiooni dogmaatikast või ei. Sinu jaoks näib mõne teistliku religiooni dogmaatikast lähtuv seisukoht olevat veel iseäranis ebaratsionaalne ainult oma päritolu tõttu. Mis näib olevat ateistlikust maailmavaatest tingitud ebaobjektiivsuse ilming.

 17. dig 03. nov 2008 kell 15:56

  Ükski religioosne dogma ei ole ratsionaalne.

  Siinkohal ma sekundeeriks Krikule – ükski seisukoht, väide või isegi dogma ei ole ebaratsionaalne seepärast et ta on inkorporeeritud mõnda religiooni.
  Vastupidiseid näiteid, ehk näiteid, kus religiooni käsud/keelud on vägagi ratsionaalsed ja annavad seda religiooni praktiseerivale inimgrupile evolutsioonilise eelise, on mitmeid. Heaks näiteks on keelud mis puudutavad sugulasabielusid, mainimata ei saa jätta mitmeid hügieeni ja toitumist puudutavaid keelde (näiteks keeld süüa lämbunud looma liha, ehk siis looma liha, kes pole surnud tapmisest mis sel ajal tähendas peaasjalikult noaga veristamist – selle keelu mittejärgijal on tunduvalt suurem tõenäosus haigestuda toidumürgitusse või isegi nakatuda mõnda loomalt edasikanduvase haigusesse).
  Enamusel religioonidest on kahjuks omadus klammerduda ka reeglite külge, mis tänapäevases kontekstis enam kuigi ratsionaalsed pole. Tänapäevased hügieeninõuded ja inimasustuse levik küllalt kaugele põhja on nii mõnedki toitumisalased reeglid kaunis ebamõistlikuks muutnud. Sellega seoses nihkub evolutsiooniline eelis mõistagi selle religiooni mittepraktiseerija poolele.

 18. See, et mõned religioossed dogmad annavad rakendamisel häid tulemusi, ei ole ilmselt keegi kahtluse alla seadnud. See aga ei muuda neid ratsionaalseteks, sest sugulusabielude keelamine põhjendusel, et see on piiblis selles ja selles kohas nii öeldud, on ratsionaalsusest ikka üsna kaugel.

 19. kuuba kirjutas:

  Siinkohal ma sekundeeriks Krikule – ükski seisukoht, väide või isegi dogma ei ole ebaratsionaalne seepärast et ta on inkorporeeritud mõnda religiooni.

  Oluline on aru saada, et ratsionaalsus ei ole mitte seisukoha, väite või dogma iseseisev omadus. Seisukoha ratsionaalsus on hoopis agregaat; seisukoht on ratsionaalne, kui temani saab ratsionaalsetest eeldustest lähtudes ratsionaalse mõttekäiguga jõuda.

  Religioossed dogmad on alati meelevaldselt valitud ideed, millel kõnealuse religiooni sees mingisugust ratsionaalset tuge ei ole. Muidu poleks neid tarvis dogmadeks kuulutada. Seega, kui üks religioon ühe dogma välja käib, pole mõtet seda dogmat kaaluda kui ratsionaalset järeldust.

  Aga mõnikord juhtub, et ratsionaalsed järeldused juhtuvad dogmadega kokku langema. Näiteks võib juhtuda, et kui Newton õunagravitatsiooni avastanud on, võtab kirik kätte ja kuulutab, et õunad kukuvad maha. Kui see juhtunud on, siis ei ole ikkagi mingisugust mõtet ratsionaalse õunateooria saamiseks kiriku poole pöörduda; õunateooria allikas on Newton. Ainus vahe on, et pealiskaudse klassifitseerimise teel on nüüd raskem niisugust dogmat niisugusest teaduslikust tähelepanekust eristada.

  Üks korralik legislatsioon võtab korralike teadlaste avastatud teadmised õuntest arvesse ja ignoreerib religioonide — olgu nad või korralikud — dogmasid nendestsamadest õuntest, ükskõik, kui sarnased need ka välja ei näeks.

  Aga üks korralik poliitik, kui ta peaks õunistlike dogmaatikutega vaidlema, ei jäta loomulikult neile meenutamata, et isegi kiriklik dogmaatika õunte kukkumist tunnistab.

 20. Antud juhul on mõlema poole seisukohad võrdselt ebaratsionaalsed, kuna kumbagi neist ei toeta ratsionaalsed argumendid. See, et ühe poole seisukoht langeb kokku laialt levinud religioosse seisukohaga, ei oma seejuures erilist tähtsust.

 21. Varro Vooglaid: abort on Eestis põhimõtteliselt keelatud!
  Varro Vooglaid, õigusteaduste doktorant, õiguskantslerile esitatud abordi riiklikku rahastamist puudutava avalduse koostaja.

  Nimelt, nagu professor Sootaki artiklist nähtub, on isegi juristide ja õigusteadlaste seas (teiste erialade esindajatest rääkimata) levinud väär arusaam – mida teatud huvigrupid väsimatult korrutavad –, et abort on Eestis lubatud.

  Et see tegelikult nii ei ole, nähtub selgesti järgmistest Allar Jõksi õiguskantslerina öeldud sõnadest: «Kuna loote eluõigus on põhiseaduses kaitstud, on raseduse katkestamine põhimõtteliselt keelatud – raseduse katkestamine on vastuolus põhiseaduses sätestatud õigusega elule ja kaitsele kehavigastuse tekitamise eest.»

 22. Sootak ja Vooglaid on juristidena umbes nagu mägi ja sipelgas. Jõksi avaldused pole õigustloovad aktid, et neile niimoodi viidata.

 23. Paistab, et isand Vooglaid on seda sorti vandenõuteoreetik, kes usub, et tegelikult on raseduse katkestamine Eestis keelatud, aga kurjad vandenõulased on kõiki asjalisi — nii arste, kohtunikke kui riigikogulasi, haigekassast rääkimata — viinud eksiteele ja põhjustanud Tegeliku Seaduse suureulatuslikku rikkumist.

 24. Aborti teha tahtjale võiks ju esmalt psühholoogi nõustamist pakkuda, kui ka psühholoog leiab et abort oleks põhjendatud, maksaks riik, kui mitte, siis naine ise. Aborte tehtaks siis tõenäoliselt vähem ja mitte nii ülepea kaela. Ülejääva raha arvelt saakski psühholoogilist nõustamist rahastada. Kuldne kesktee n.ö.

 25. to slavely
  Selline nn nõustamine eeldab, et naine ikka päris täpselt ei saa aru, et mida ta teha soovib selle rasedusega. Päris elus see nii ei ole – naine tuleb juba artsi juurde kindla sooviga rasedus katkestada. Ja mis kriteeriumi alusel loetakse abort põhjendatuks? Tuleb teha linnuke kastikeste kõrvale, mis pakuvad varianti “eriti ei taha” või “üldse ei taha” last? Kõige edaukam müüt, mida aboridvastased on suutnud ühiskonda süstida on aga arvamus, nagu tehtaks aborte “ülepea kaela”. Kuidas sa seda ette kujutad? Naine ärkab hommikul ja mõtleb, et “ah ei viitsi rase olla”, jalutab kliiniku uksest sisse ja otse lauale? On üsna mitu etappi, mida läbida enne protseduuri. Järgi mõelda oma otsuse üle jõuab ikka pikalt.

 26. See, et psühholoog hakkab patsiendi eest otsustama, kas “abort on õigustatud” või mitte, on kurjast. Seega vaidleb dig salvey’le vastu ja soovitab abortide arvu vähendamiseks hoopis niisugust paketti:
  * riiklik subsiidium tunnustatud tõhusatele soovimatu rasestumise vältimise vahenditele, iseäranis kondoomidele ja pillidele;
  * mehhanism vahekorrajärgsete rasestumist ennetavate vahendite kiireks väljastamiseks arsti järelevalve all;
  * vanemapalga maksmise eeltingimuseks vanemluse aluste lühikursuse ja sellele järgneva eksami läbimine;
  * igale abordisoovi avaldanud patsiendile kupong tasuta psühholoogiliseks nõustamiseks;
  * lastekodude võrgu ja adopteerimis-süsteemi arendamine niisugusele tasemele, et iga ratsionaalne vaatleja saab olla mõistlikult kindel, et sündimisest peale lastekodus kasvanud laps ei ole täisikka jõudes oma eakaaslastest kvalitatiivselt kehvemas seisus. See tähendab vajadust vanemapalka maksta ka kasuvanematele — loomulikult, kui nad eksami positiivselt sooritanud on — ja potentsiaalsete kasuvanemate ringi laiendamist ilmselt ka.

  Viimane samm on kõige kapitalimahukam ja ajakulukam. Mul on kuri kahtlus, et nii kondoomisubsiidiumi kui tasuta nõustamise eest saab maksta tolle vanemapalga kokkuhoiu pealt.

 27. Üldiselt oleks Kriku arvates nii loogiline kui õiglane, kui inimesed, kes lapsendavad lapse lastekodust, saaksid edaspidi endale selle raha, mis riigil muidu kuluks lapse toitmisele-katmisele-kasvatamisele lastekodus.

 28. Kriku, lapsi hakataks sellisel juhul rahateenimis eesmärgil võtma

  No pole vist jah õiglane päris et psühholoog otsustab, aga kuidas oleks günekoloog+psühholoog+naine ise, kas mitte kuskil katoliiklikes maades pole midagi sellist, ma oleks nagu midagi sellist kunagi kuulnud. Kuna see teema mingil põhjusel paistab ajakirjanduses väga aktuaalne olevat, siis võiks ju rääkida sellest kuidas mujal on.

 29. Kriku, lapsi hakataks sellisel juhul rahateenimis eesmärgil võtma

  Seda saab välistada adopteerimissoovi avaldanud perekonna taustauuringuga. Mis on nagunii äärmiselt oluline ja esmatähtis. Sellisel perekonnal, kelle eelarvest nimetatud raha olulise osa moodustaks, ei tohiks nii ehk naa lubada ühtegi last adopteerida.

 30. Sellest saab järeldada et vaesed sünnitavad lapsed nii endale, kui rikastele adopteerimiseks, kes nende adopteeritud laste eest riigilt raha saavad. vaesed peavad aga endale jäänud lapsed oma raha eest üleskasvatama. Hiilgav mõttearendus

Lisa kommentaar

Sinu e-postiaadressi ei avaldata. Nõutavad väljad on tähistatud *-ga