Muudame koos Briti laimuseaduse ära

free speech is not for saleHead sõbrad, toetajad, oponendid, ajakirjanikud, teadlased, uudishimulikud, tarbijad, kodanikud, uurijad, surfajad, kirjutajad, lugejad, lauljad, sõitjad, arvajad, pendlimehed- ja naised, Kuu pealt kukkunud, seenele saadetud, potilaadal käinud, lugupeetavad, auväärsed, mina ja muud loomad, palun minge aadressile

Libel reform campaign

ning väljendage oma toetust Briti laimuseaduse muutmiseks.

Skeptik.ee kommenteerijate ühisjõul on pöördumise tekst olemas ka eesti keeles. Suur tänu teile, ajeke, Starker, Kriku!

Inglismaa laimuseadus on ebaõiglane, avaliku huvi vastane ja rahvusvahelise kriitika all. Seda on vaja kiiremas korras muuta.

Vabadus otsesõnu ja pahatahtlikkuseta kritiseerida ja kahelda on väitluste ja vaidluste nurgakiviks, toimugu see teaduslikes väljaannetes, veebilehtedel, ajakirjanduses või mujal. Meie [Inglise] praegune laimuseadus takistab arutelu ja lämmatab väljendusvabadust. See võtab kirjutajatelt julguse olulisi teemasid käsitleda ja seeläbi jätab meid ilma õigusest nende kohta lugeda.

Antud seadus on sedavõrd hagejate kasuks kallutatud ja autorite vastu niivõrd vaenulik, et London on saanud tuntuks kui maailma laimupealinn. Rikkad ja võimsad toovad Londonisse ka kõige nõrgemate põhjendustega kaebused (laimuturism), sest nad teavad, et 90% juhtudest võidavad hagejad. Laimuseaduse eesmärk on kaitsta üksikisiku mainet, kuid seda kasutatakse ära ausa arvamuse ja kriitika mahasurumiseks.

Laimamise kohtumenetlus läheb sageli maksma üle miljoni naelsterlingi [umbes 18 miljonit krooni] ja on 140 korda kulukam kui laimuprotsessid Mandri-Euroopas. Kirjastajad (ega ka ajakirjanikud, autorid, õppejõud, esinejad ja veebipäeviku pidajad) ei saa selliste röövellike kuludega riskida, mis tähendab, et nad on sunnitud taganema, kirjutatu tagasi võtma ja vabandust paluma millegi eest, mis nende arvates on tõene, aus ja avalikkusele oluline.

Organisatsioonide Inglise Pen-klubi ja Index on Censorship poolt koostatud aruanne näitas, et tagamaks avaliku huvi tugevam, laialdasem ja kättesaadavam kaitse, on vaja seadust kiiresti muuta. Sense About Science on näidanud, et laimuhagidest lähtuv oht viib enesetsensuurini teadus- ja meditsiinikirjanduses.

Meie, allakirjutanud, nii Inglismaal kui ka väljaspool, ärgitame poliitikuid erapooletuse, avaliku huvi ja sõnavabaduse huvides toetama praeguse Inglise laimuseaduse põhjaliku reformi algatamist.

Sain just kirja teaduskirjanikult Simon Singhilt, kes on isiklikult selle laimuseadusega pihta saanud. Ta kutsus veelkord kõiki üles sellele pöördumisele toetust avaldama ning sellest ka oma sõpradele rääkima. Täna on seal umbes 17 000 allkirja ning eesmärgiks on saada vähemalt 100 000. Kui sa pole veel avaldanud oma toetust uuriva ja vaba ajakirjanduse püsimajäämise eest või mis iganes põhjust selles tekstis enda jaoks toetamisväärseks pead, siis tee seda praegu, nüüd, kohe ja ütle ka teistele, et nad sama teeksid.

Libel reform campaign

Briti laimuseadus on rahvusvaheline asi, seepärast loeb ka eestimaalaste hääl sama hästi kui brittide hääl. Samuti ei puudu sel asjal paralleel meie kohalike oludega, kus on ringlemas üks seaduseelnõu, milles ajakirjanikud ja vaatlejad näevad ohtu meie vabale ajakirjandusele.

Loe veel:

32 Replies to “Muudame koos Briti laimuseaduse ära”

 1. Enda poolt toetus antud:

  ‘As scarce as truth is, the supply has always been in excess of the demand.’ — Josh Billings

  Free speech in a form of criticism which has intentions of finding out the truth and stopping the liars should not be punished by flawed laws. Let us demand truth, lets protect us from flawed scientific research, lets protect us from pseudoscience, let us detect the people who intentionally want to sell unproved, made up, unscientific and needless stuff to the ignorant to get financial gain.

 2. See on ikka tõsiselt õudne :(

  Äkki saab kogemata ka mõni skeptik pihta?

  Selge on see, et oma arvamustes on skeptikud eksimatud.

  Mina andsin ka toetusallkirja. Päriselt.

  Me vajame skepitikud. Hädasti!

  Veni, vidi, video.

 3. Martin kirjutas avaloos:

  Täna on seal umbes 17 000 allkirja ning eesmärgiks on saada vähemalt 100 000. Kui sa pole veel avaldanud oma toetust uuriva ja vaba ajakirjanduse püsimajäämise eest või mis iganes põhjust selles tekstis enda jaoks toetamisväärseks pead, siis tee seda praegu, nüüd, kohe ja ütle ka teistele, et nad sama teeksid.

  Praeguseks on enam 21 000. Simon Singh loodab saada 100 000 täis, kui iga allakirjutanu toob veel vähemalt ühe toetusallkirja nädalas.

 4. Praeguseks on 21 000 toetajat. Eelmine postitus koos viidetega läks jälle spämmifiltrile söödaks – unustasin, et ei tohi allikale viidata. :roll:

 5. Praeguseks on 21 000 toetajat. Eelmine postitus koos viidetega läks jälle spämmifiltrile söödaks – unustasin, et ei tohi allikale viidata. :roll:

  Toetajate arv läheneb jõudsalt 23 000-le ja spämmifiltrist on kadunuke välja õngitsetud. :)

 6. Südaööst möödunud 15 tundi on toonud juurde 350 toetajat. Kui keskööks 26 000 täis saab, siis on hästi. Suurbritannia kodanikke loetakse 60 miljoni ringis ja USA kodanikke 305 miljoni jagu. Ehk umbes 7% on neid, kes on üleskutsega kaasa tulnud. Ma ennustan, et 30 000 jääb saavutamata, sajast tuhandest rääkimata. Hoidkem pöialt, et ma eksin.

  Kas eesti ajakirjandus on seda kajastanud? Päevalehes on küll viide siia (ehk Skeptik.ee värskeimale loole üldiselt, mis uue sissekande tegemisel kohe asendub), kuid ma pole märganud ei ajakirjanikke ega teadlasi sellest kirjutamas. Kas meil pole enam neid? Või ei lähe neile korda see, mida võidakse nendegi vastu ette võtta, kui juhtumisi peaks mõni nende uurimus riivama kellegi huve, kes leiab Inglismaal selle uurimuse olevat kättesaadava ja seetõttu kohtusse kaebamist võimaldava? Kas arvab keegi, et me elame isoleeritud mullis, kuhu ei ulatu ei majandusmullide lõhkemised maailmas ega suu kinnitoppimised ühel või teisel saarel?

  Ega ei saa vastu väga vaielda – näljahäda mõnel mandril või maavarade otsas palvetavate munkade tapmine ei sega ju ei olümpiamänge ega üksteise nottimist palmide all, mis siis veel põhjamaiseimast banaanivabariigist rääkida, eks ole?

 7. Hetk tagasi 25 621. Keskööd oodates mängisin natuke arvudega.

  Eesti Kirjanike Liidus on tänase seisuga 307 liiget. See teeb elanikkonnast umbes 0,020% ehk ligi kolm korda rohkem, kui on allakirjutanute suhtarv – 0,007%. Ajakirjanike Liidu liikmetest on 67 andnud nõusoleku oma liikmestaatuse avaldamiseks, koos kirjanikega tuleb nende arvuks 374 ehk umbkaudu 0,025% elanikkonnast. Eesti Teadlaste Liidul on liikmeid 186. Kõik kokku moodustavad umbes 0,037% elanikkonnast ehk veidi rohkem kui viis korda enam allakirjutanute suhtarvust.

  Selle meelevaldse spekulatsiooni ja arvutusega jõudsin suhteni 20:80 ehk Pareto printsiibini – neli viiendikku on meil selliseid kirjutajaid ja teadlasi, kelle kaotus ei tohiks olla märgatav ega mõju avaldada ja me saaksime suhtarvuks 0,007% elanikkonnast.

 8. Väga visalt edeneb. Keskööst möödunud 15,5 tundi on toonud juurde eilse sama ajaga võrreldes ligi 150 häält vähem ehk vaid napilt paarsada. Praegu on koos 25 831 toetusavaldust.

 9. Siin on asi tõsisem – algatati kriminaalasi laimu tunnustel, nagu ma aru saan. Meil õnneks otsustati laim dekriminaliseerida, seoses rongaema juhtumiga arvatavasti.

  Laskumata konkreetse juhtumi sisulisse arutellu võib mainida üldisemat probleemi – mida teha, kui õigusriigi struktuure kasutavad ära pahatahtlikud isikud või mitteõigusriikide agendid? Kui näiteks Venemaa poliitikud (sh. Kadõrov) pumpavad naftaraha Londoni ja New Yorgi parimatesse advokaatidesse, et nood kriitikuid vaigistaks…?

 10. Inglismaal on laim juba dekriminaliseeritud.

  Criminal libel was abolished on 12 January 2010 by section 73 of the Coroners and Justice Act 2009.[62] There were only a few instances of the criminal libel law being applied. Notably, the Italian anarchist Errico Malatesta was convicted of criminal libel for denouncing the Italian state agent Ennio Belelli in 1912.

  Ma ei oska hinnata, kas tõsisem või naljakam, aga asi on siin – Inglismaal – laimuseaduse pärinemises 19. sajandist ning soovis reformida seda kaasaja nõuetele vastavaks, et välistada ka tsiviilalustel kohtuhagid kirjutava meedia ja teaduse vastu, mis tegeleb informatsiooni kogumise ja vahendamisega avaliku huvi kaitseks — eeskätt ajakirjanike, kirjanike ja teadlaste õigusi silmas pidades, et ei saaks lämmatada nende arvamusavaldusi või ausat hinnangut ning takistada uurimuste läbiviimist ja tulemuste avaldamist. Inglise laimuseadus võimaldab laimuturismi ehk piisab mõne trükise või meediaväljaande kättesaadavusest Inglismaal, et algatada soovi korral välisriigi kodanikel selle autori vastu kohtuprotsess, mis sõltumata õigeksmõistvast otsusest ruineerib rahaliselt menetluse kalliduse tõttu nõrgema osapoole ja on seega jõu- ja taskukohane ainult rikastele.

  Eestlastel on mõningane illusoorne kõrvalejäämine tagatud esialgu keelebarjäärist tingituna, kuid ei ole välistatud, et mõnda tõlgitud publikatsiooni või teadustööd, mis suuremalt jaolt tänapäeval inglise keeles tehakse, võib sarnane saatus tabada ehk mõni jõukam imeravimitootja üllitada variisikute kaudu Inglismaal kättesaadavana aus ja tõepärane ülevaade soolapuhuja tegevusest ning seejärel autor kohtusse anda. Veidi konstrueeritud näide, aga üks küllalt sarnane oht möödus meil siin – Skeptik.ee nina all – seoses abordivastaste tegevuse hoogustumisega.

  Üldisem probleem õigusriigi struktuuride pahatahtlikust ärakasutamisest ongi siin – veebilehel – saanud ettepaneku nende (Inglise) struktuuride – antud juhul laimuseaduse – reformimiseks. Eristamaks segadust kohamääruse “siin” ja asesõna “meil” abil vahendatud arusaama “siin meil”, täpsustasin võimalusel siin – kommentaaris – kohti ja isikuid.

 11. Praeguseks 26 624.

  *

  Postimees vahendab Noam Chomsky etteheiteid The New York Times’is lombitagusele ärimaailmale demokraatia hällis.

  Nüüd võivad ärimaailma juhid valimised sisuliselt ära osta ega pea selleks enam kasutama keerukaid kaudseid meetodeid. On hästi teada, et ärimaailma eraldised, mis mõnikord on varjatud väga keeruka võrgustiku taha, võivad osutuda valimistel kaalukeeleks ning seeläbi mõjutada poliitikat. Kohus andis niisiis senisest tunduvalt suurema võimu elanikkonna väikese osa kätte, kes domineerib majanduselus.

  Ühelt poolt suurem võimalus igal inimesel oma arvamust avaldada on kaasa toomas vastumeetmeid arvamusavalduste summutamiseks, näib mulle.

 12. Asi edeneb seal Britannia maal omasoodu edasi ja on loota, et too häbiväärne seadus saab lõpuks muudetud, et ükski teadlane ega ajakirjanik ei peaks enam sellisel moel enesetsensuuri või kohtuvaidlustega tegelema nagu Simon Singh või Ben Goldacre. Lootus aga vajab tööd ja tegelemist ja sõbrad küsivad lisaks moraalsele toetusele, mida me oleme siin ka lahkelt jaganud, ka rahalist toetust.

  We have to take this unique opportunity now to ensure that the reforms in the Government’s bill address the problems we have had to face and that the campaign has been hearing about from scientists, bloggers, journalists, human rights activists, biographers, novelists and many others. The libel reform campaign is exploring the potential of alternative dispute resolution, talking to bloggers about their experiences, surveying medical and science editors on the hidden costs of the libel laws and is running events at the three main party conferences to try to ensure the Government fulfils its pledges.

  Can you donate £10 towards the costs of these at http://www.justgiving.com/libelreform? If 1,000 people can help us at this crucial stage, it will help engineer a truly effective libel reform bill, as opposed to one that might be watered down by vested interests. We know how unfair and damaging the laws are and we need your help to ensure no other scientist, writer, blogger or doctor goes through what we did.

 13. Christian Institute propageerib Briti solvamisseaduse äramuutmist.

  The amendment would remove the word “insulting” from Section 5 of the Public Order Act.

  It was tabled by Conservative MP Edward Leigh and is backed by Lib Dem President, Tim Farron, and Labour’s Tom Watson, a former Government Minister. An additional six MPs from across the parties have signed the amendment.

  Loomulikult ei tee nad seda ligemesearmastusest või põhimõttekindlast sõnavabaduse armastusest, ikka omakasu nimel — toetamaks võimalust, et kristlased kallil tööajal tänavaid mööda ringi longivad ja juhuslikke inimesi solvavad.

  In recent years a number of street preachers have been unjustly arrested because someone claimed to be “insulted” by their message.

 14. Nature kostab, et britid muudavad oma laimuseaduse ära.

  Peer-reviewed publications and scientific conference reports can expect explicit protection as England revises its libel laws, newly published legislation reveals.

  Libel law in the country has been a concern to scientists for some time, with a number of high profile legal actions being brought against researchers and science writers discussing their work. A number of scientific groups played a leading role in the drive for reform, which has culminated in the defamation bill announced earlier this week and introduced into Parliament yesterday. (Nature also backed the libel reform campaign.)

Lisa kommentaar

Sinu e-postiaadressi ei avaldata. Nõutavad väljad on tähistatud *-ga